You are on page 1of 1

KUIZ KEMERDEKAAN 2016 TAHAP 2

SK. MELODI, TAWAU


NAMA :

KELAS :

1. Tarikh kemerdekaan negara


Malaysia ialah ___________________
.

v.
__________________________________
__________________________________

2. Bendera Malaysia juga dikenali


sebagai _______________________ .

7. Tahun 2016 merupakan tahun


ke-_______ kita menyambut Hari
Kebangsaan.

3. Bunga kebangsaan
Malaysia
____________________.

negara
ialah

4. Siapakah Perdana Menteri kita


sekarang?
------------------------------------------------------__________________________________
5. Nyatakan LIMA prinsip Rukun
Negara.

8. Tema Hari Kebangsaan bagi


tahun 2016 ialah
__________________________ .
9. Lengkapkan lirik dibawah/
Negaraku
Tanah tumpahnya
___________
_________ hidup
bersatu dan maju

i.
__________________________________
__________________________________

Rahmat __________

ii.
__________________________________
_________________________________

selamat _______________

iii.
__________________________________
__________________________________
iv.
__________________________________
__________________________________

_________ kurniakan
Raja kita

10. Saya berbangga jadi anak


Malaysia
kerana
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________