You are on page 1of 12

tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 1

INITIATIEF VAN DE ZEG JONG! WERKGROEP VOOR ALLE KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
EN DE STAD DENDERMONDE GRATIS VERKRIJGBAAR

DE TETTERGAZET IS DE KINDERKRANT
VAN DE STAD DENDERMONDE.
ZE VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR
OP 1 DECEMBER, 1 MAART, 1 JUNI EN 17 SEPTEMBER.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS: LEEN DIERICK EN MARIUS MEREMANS,


P.A. FRANZ COURTENSSTRAAT 11, 9200 DENDERMONDE

Nu
n Mm
Um Me
ErR
SEPTEMBER 2007 7 JAARGANG 2
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tetterpret deze zomer


am je deel aan een
en het Tetterfeest
N sportkamp, een
Grabbelpasactiviteit,
een terrasavond, het
Tetterfeest? Kijk dan vlug in deze
Tettergazet of je ergens op een
foto staat met een cirkeltje rond
je hoofd. Is dit zo? Proficiat, dan
heb je een prijs gewonnen die je
kan afhalen bij de jeugddienst
op het Stadhuis, Grote Markt,
tel. 052-21 20 93.
De Harige Bende koos o.a.
volgende foto uit: >>>>>>>
Zie ook pagina 7

Ik ga kn
utselen
Zin om in de Wat is een stamboom?
de Grab m
belpas … et
ie
herfstvakant Kijk pagina 4
Lees pag
ina 8
te sporten?
6
Lees pagina

1
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 2

VRIENDEN VAN DE TETTERGAZET

Interview met
nicolas vanderveken
Van Janez Dedt
et de microfoon in de hand

M
wachten de kinderen van IBO
Grembergen “ De Speelzone” vol
ongeduld op Nicolas.
Eindelijk, daar is hij. Amaai wat
een mooie jongen vinden de meisjes en … de
begeleidsters.
Onze kinderen hebben een heuse troon voor
Nicolas gemaakt. De kleinsten zitten al heel snel
op zijn schoot. Enthousiast antwoordt hij op de
vragen die onze reporters ter plaatse opgesteld
hebben.
Onze kinderen vonden het reuzeleuk en Nicolas
kan bij ons altijd als begeleider terecht wanneer
muziek hem gaat vervelen.

Vanwaar komt de naam Janez Dedt?


De naam komt uit een film die we op een school-
reis gezien hebben. Eerst werd Janez met een ‘s’
achteraan geschreven, maar dit hebben we later
veranderd.

Welk soort muziek spelen jullie?


Wij spelen ‘punkrock’, dit is geen muziek om je
in slaap te wiegen, maar wel nogal luid. Treden jullie alleen in België op? mijn eerste gitaar. Eigenlijk is dit vrij laat. Ik
Vooral België en Nederland, maar ook Amerika en speelde tot dan altijd voetbal maar door een ern-
Hebben jullie veel optredens? Japan. stige kwetsuur moest ik mijn favoriete hobby
Nu even niet, we zijn namelijk songs aan het opgeven. Een vriend van me kocht eveneens een
schrijven voor een nieuw album. Tijdens de Vind je het leuk als mensen je herkennen op straat? gitaar en we zijn toen muziek beginnen spelen en
vakantie hebben we wel een paar optredens in Soms vind ik dat wel leuk, wanneer ze vriendelijk maken. We vormen ongeveer 12 jaar een groepje.
Nederland en Duitsland. zijn. Maar soms doen mensen wel vervelend als
ze je tegenkomen en dan is het plezierige er al Vonden je ouders het goed dat je dit als beroep ging
Doe je dit als hobby of is het echt jullie werk? gauw af. doen?
Ik heb heel veel geluk dat ik mijn hobby als Neen, helemaal niet , ze zagen me liever voor een
beroep kan uitoefenen. Hoelang ben je al met muziek bezig? bedrijf of zoiets werken. Nu zijn ze wel al heel
Als zeventienjarige kocht ik wat enthousiaster en grote fans. Mijn mama heeft
wel heel veel lawaai moeten verdragen toen we
oefenden.

 Ik woon in: Moerzeke, maar


nicolas eigenlijk ben ik
van Grembergen

vanderveken
Ik ben geboren op 4 oktober 1974


werelddierendag
Mijn lievelingsdier: kat
 Mijn mooiste film: Star Wars
 Lievelingseten: biefstuk met


frietjes
Leukste liedjes: iets van Metallica
 Hobby’s: lezen en lopen
 Leukste op school: taal

2
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 3

CC BELGICA

Duikboot Belgica 2007


Vanaf september kunnen groot en klein weer terecht in het cultuurcentrum voor heel wat voorstellingen en
extra activiteiten van Duikboot Belgica. Jij bent welkom samen met je vriendjes, ouders en grootouders!
voor iedereen vanaf 3 jaar voor iedereen vanaf 3 jaar

zondag 14 oktober 2007 – Belgica Theater – 15 en 17 u. zondag 18 november 2007 – Belgica Theater – 15 u.
Haiku Harbour Theatergezelschap De Schemering
Kapitein Winokio is Beestig Criss Cross
Kapitein Winokio krijgt vandaag bezoek van zijn vriendin, Op het podium is er een pianist. Hij danst de dans van Monk
Mevrouw De Pauw, een wereldbekende operazangeres. Zij houdt met zijn vingers over de toetsen. Op en rond datzelfde podium
van orde en netheid maar op de boot is het een troep. twee figuren, een hij en een zij. Zij volgen hun oren en hun
Ondertussen is Pepito Bangbang enorm treurig. Hij is verliefd
maar hij weet niet op wie! Alle pogingen om hem op te vrolijken
mislukken. Tot overmaat van ramp tovert Lennolium in zijn
goochelshow per ongeluk Pepito’s hartje weg! En dan verschijnt
Mevrouw de Pauw …

ogen, botsen tegen elkaar op en vallen in de muziek. Monks gril-


lige klanken en struikelende ritmes brengen hen in een wereld
waarin achter elk hoekje een mogelijke verrassing schuilt. In die
wereld is alles gewoon ongewoon en lekker logisch onlogisch.

Dit is een voorstelling met veel klank en beweging en af en toe


Misschien ken je Kapitein Winokio van de cd’s Kapitein Winokio wat woorden, met veel muziek van Thelonious Monk, een
zag één beer en Kapitein Winokio zag twee beren. Amerikaanse jazzmuzikant en –componist (iemand die muziek
Surfen kan naar www.kapiteinwinokio.be schrijft).

voor iedereen vanaf 8 jaar


In de volgende Tettergazet kan je meer lezen over alle
dinsdag 30 oktober 2007 – Belgica Theater – 15 u. andere Duikboot Belgica-voorstellingen. Wie echt al heel
Luxemburg nieuwsgierig is, kan een kijkje nemen op

Tante Patent en de Grote Sof www.ccbelgica.be/duikboot belgica


Tante Patent is een keurige dame met keurige buren. Als tante
in haar tuin een oude kruik opgraaft, krijgt ze het bezoek van
mijnheer De Sof die ze terug wil. Hij heeft wel héél andere Wat moet je doen om een ticket te kopen?
manieren dan tante gewoon is... Hij slaapt lie-
ver op een harde piano in plaats van in een
> Tickets kosten 5 EUR en 4 EUR (-16 jaar, abonnees (dit zijn trouwe klanten) en groe-
zacht bed. Als ontbijt eet hij liever vers vlees, pen).
bv. de kat, in plaats van een zacht gekookt eitje. Leden van de Gezinsbond betalen 4 EUR en 3 EUR (-16 jaar).
Omdat tante Patent het bezoek van de vreemde Iedereen met een vrijetijdspas betaalt 2,50 EUR.
Sof niet kan blijven verbergen, vertelt ze haar buren dat hij haar > Tickets kunnen ofwel op het secretariaat, Kerkstraat 24, ofwel telefonisch 052–20 26
neef is. Die vinden het geweldig en doen hem na: binnen de 26, of via www.ccbelgica.be gereserveerd worden.
kortste keren loopt het hele dorp rond in beestenvel! Het secretariaat is open: ma 9-12 uur en 13-16 u., di-vr 9-12 u. en 13-18 u., za 10-
12.30 u.
Deze voorstelling gebruikt teksten van Annie M.G. Schmidt (je Meer info over Duikboot Belgica: 052-20 26 26 of ingrid.verdonck@dendermonde.be
weet wel, die van Pluk van de Petteflet en Jip en Janneke) en
wordt gespeeld door Gert Jochems die in januari in CC Belgica LET OP!: Voor de meeste voorstellingen zijn de plaatsen beperkt dus je moet zorgen dat je
een van de broers speelde in De gans en zijn broer. er vlug bij bent.

3
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 4

STADSARCHIEF

Wat een familie !


enealogie, gee-nee- “Jajaja, natuurlijk ken ik opnieuw te zoeken. Maar dan “Maar nee, onnozelaar, geen

G aaa-looo-gieee, pffff
wat een moeilijk
woord is dat nu
weer?” zucht het
zilvervisje, terwijl hij met zijn
die plaats, maar wat heeft
jouw verhaal nu te maken
met dat moeilijk
woord?” vraagt
het zilvervisje.
naar de gegevens over de
moeder en vader van zijn
grootmoeder en zo
verder en verder.
Twee weken gele-
echte boom hé. Een stamboom is
het eindresultaat van je opzoekin-
gen. Al de gegevens over je voor-
ouders worden samengebundeld
in een boek. Al de namen van de
vriend, de boekenworm, door de “Awel, die meneer den had die familie worden dan ingevuld in
gangen van het stadsarchief slen- in de leeszaal wou meneer al een vakjes die verspreid staan op het
tert. Ze zijn op zoek naar een de naam van de heleboel informa- blad, zoals de takken bij een
lekker hapje papier. vader en de moe- tie gevonden. boom.”
“Ik hoor de medewerkers van het der van zijn groot- Zo heeft hij al kun- “Zo, dat lijkt me interessant om
stadsarchief dat woord vaak ouders weten, hoe nen achterhalen dat zelf mijn stamboom op te stellen.
gebruiken en weet nog altijd niet oud ze geworden zijn, één van zijn voorou- Misschien was één van mijn voor-
wat het betekent.” hoeveel kinderen ze ders in Dendermonde ouders wel een stoere ridder of
“Wel” zegt de boekenworm hadden, waar ze leefden in het jaar 1828 leefde zo.”
“onlangs tijdens het middageten, en welk beroep ze uitoefen- en daar burgemeester was. “Hahahahahaha. Jij je stamboom
werd ik toch wel gestoord zeker. den.” Gisteren was die meneer terug en opstellen, hahaha! Hoe ga je
Ik was het papier in zo een boek “Amai, een hele boterham” zegt trots dat hij was. Hij kwam zijn daaraan beginnen? Je weet zelfs je
waar een heleboel namen in staan het zilvervisje. stamboom overhandigen.” eigen naam nog niet! “ De boe-
aan het opeten. Juist dat boek “Jaja, dat noemt men genealogie. “Aha, een boom!” zegt het zilver- kenworm proest het uit.
wou iemand inkijken in de lees- Soms gebruikt men er het woord visje. ”Waar hebben ze die gezet? Het zilvervisje staat er maar een
zaal. Je weet wel die plaats waar familiekunde voor. Ik krijg er nu al goesting in, een beetje beteuterd bij, denkend aan
meneren en mevrouwen de oude Toen hij al die informatie gevon- massa eten, aangezien papier van één ding: “Ja, hoe heet ik eigen-
boeken uit het archief inkijken.” den had begon hij gewoon hout gemaakt wordt, dus …” lijk?”

Zelf je
stamboom
maken
Je stamboom maken kan soms jaren
duren, maar om informatie te vinden
over je dichte voorouders hoef je vaak
niet ver zoeken. Hieronder vind je
enkele tips
Begin je zoektocht bij je ouders en
grootouders. vraag hen om informa-
tie.
Geboortekaartjes, bidprentjes, trouw-
boekjes, bevatten ook heel wat infor-
matie.
Denk ook eens aan de fotoalbums van
de familie. Krantenknipsels over per-
sonen van de familie kunnen je hel-
pen bij het vormen van een juist tijds-
beeld.
Neem een interview af bij je familie
en stel gerichte vragen zoals: Waarom
woont onze familie in het dorp of stad
waar we nu wonen? Wat is de beteke-
nis van onze achternaam?,…
Hier tekening stamboom

4
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 5

WEDSTRIJD STADSARCHIEF

Wil jij met je klas een begeleid


bezoek brengen aan het
Vleeshuismuseum of meedoen
De oudste inwoner
aan een museumatelier?
Bedenk dan een originele voor- en
achternaam voor het zilvervisje zodat hij
van Dendermonde
ook zijn stamboom kan opzoeken.
Je kan tot 30 september het antwoord
aan de Tettergazet meedelen! Je kan ook
samen met de klas zoeken ...
stel het even voor aan de meester of juf!
Ofwel verras jezelf je klas met een uit-
stapje indien je de winnaar bent ...

Ik doe mee aan de wedstrijd:


Naam voor het zilvervisje ?
VOORSTEL>>

NAAM:

VOORNAAM:

Vul de naam van het zilvervisje in en stuur


of breng je bon vóór 30 september 2007
naar: Stadhuis, Tettergazet, Grote Markt,
et regende die avond … daarom ik onder het ijs gras, mos en wortels uit de

H
9200 Dendermonde. Of mail het antwoord
zaten Kleine Moes, Haarbal en bodem te graven. Met mijn slurf stopte ik dit
en je adres naar: tettergazet@dendermon- Rinocco boven in de belfortto- dan in mijn mond, zo ongeveer 400 kg per
de.be ren gezellig in de zetel voor de dag”
televisie. Kleine Moes: “Amai, zoveel! Dan zou jij
Mijn naam/of klasnaam:
Ze keken gespannen naar de avonturen van 8.000 repen chocolade moeten eten hé,
de mammoet Many in de tekenfilm Ice Age. Haarbal.”
Plots hoorden ze uit het Vleeshuismuseum Rinocco: “Zeg jij hebt een slurf, ben jij dan
aan de overkant van de Grote Markt een jam- een olifant?”
merend geluid. Ze besloten een kijkje te Mammoet: “Neenee, ik ben eigenlijk een
nemen. Het geluid kwam blijkbaar vanop de voorouder van de oliflant.
Mijn adres/ of schooladres: zolder. Moe van al die trappen op en af te Kleine Moes: “olifant”
lopen kwamen ze op zolder aan. Kleine Moes Mammoet: “Juist ja, ik kan dat natuurlijk
schrok zich een ongeluk. niet weten, want ik was al uitgestorven maar
ik hoor de conservator (de baas van het
Kleine Moes: “Wawat, wat is dat” museum) er soms over vertellen. Net zoals de
Rinocco: “Zie je dat dan niet? Dat is een oliflant gebruikte ik mijn slurf om water te
mammoet zoals in de film Ice Age.” drinken, zo ongeveer 10 liter per dag.”
Haarbal: “Deze is wel al heel oud want ik Rinocco: “Wacht, laat me even rekenen: dat
zie alleen zijn geraamte.” zijn 40 glazen limonade!”
“Ja, dat is waar ik ben vandaag 28.000 jaar.
Winnaars vorige Toen ik gestorven ben was ik niet ouder dan Onze Harige vrienden stelden de mammoet
jullie nu zijn.” nog een heleboel vragen en hij vertelde nog
Tettergazetwedstrijd: Onze Harige vrienden schrokken nu alle- een hele avond verhalen over zijn vrienden,
maal. de wolharige neushoorn en het reuzenhert,
Waar is Rinocco? Kleine Moes: “Kan jij dan praten?” en ook over die keer dat hij oog in oog stond
Rinocco was op bezoek op de open- De mammoet knikte. met een holenleeuw, en het verhaal over …
deurdag van de brandweer. Uit de Mammoet: “Zelden en als het niet te warm
vele antwoorden die we kregen heb- is. Toen ik nog kon spelen met mijn zusje Breng een bezoekje aan de mammoet in het
ben we er twee uitgeloot. Sarah Van was dat altijd in de sneeuw of op het ijs. Ik Vleeshuismuseum op de Grote Markt!
Uytvange uit de Vijfbunderstraat won leefde in de ijstijd en het was dan altijd koud, Dagelijks open van 1 april tot 31 oktober:
een sportkamp. Jan Meersschaert uit zelfs in de zomer. Gelukkig had ik dan een van 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.
de Otterstraat won een grabbelpas- dikke vacht.” Gesloten op maandag. De toegang is gratis.
cheque. Haarbal: “Maar hoe kon je dan eten met al Museumatelier derde graad: Silex verwerkten
PROFICIAT dat ijs?” tot werktuig, de mammoet
Mammoet: “Met mijn grote slagtanden kon Info: Sabine Colman, 052-21 16 79

5
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 6

sportkampen

Sportkampen
op 29-30-31 oktober
KLEUTERSPORT
Waar: ..............................Sportcentrum St.-Gillis
Geboortejaar: ..................1e, 2e en 3e kleuterklas
Uur: .................................9.30 tot 12 u.
Prijs: ...............................12 EUR
Maximum 40 deelnemers

SPORT & SPEL


Waar: ..............................sportcentrum St.Gillis
Geboortejaar: ..................tussen 1991 en 2000
Uur: .................................9.30 tot 15.30 u.
Prijs: ...............................18 EUR
Maximum 60 deelnemers

Wil je graag komen sporten dan kan je je samen met je


mama, papa of … komen inschrijven op zaterdag 29 sep-
tember 2007 van 9 tot 12 u. in de sportdienst.
Vraag aan mama of papa om zeker euro’s mee te brengen,
want ze moeten alles direct betalen.
Vroeger inschrijven kan niet.

> Hebben je ouders geen tijd op zaterdag 29 september


dan zijn ze welkom vanaf maandag 1 oktober elke werk-
dag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
> Telefonisch inschrijven kan niet.
> Moeten mama en of papa snel op het werk zijn of moe-
ten ze langer blijven dan kan jij terecht in de sporthal
(opvang) van 8.30 tot 9.30 u. voor de sportkampen in de
voormiddag of van 15.30 tot 16.30 u. voor de sportkampen
in de namiddag. Of van 8.30 tot 16.30 u. voor de sport-
kampen van een volledige dag.
> Tijdens de middagpauze kan je je boterhammen opeten
onder toezicht van de monitoren.
> Voor meer informatie contacteer de sportdienst.

SCHOLENCROSS
Op woensdag 26 september heeft de scholencross plaats
op de atletiekpiste aan het Sportcentrum Sint-Gillis.
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom op onze scho-
lencross. Wil je graag eens zien of jij de snelste bent in
Dendermonde? Je school doet niet mee aan de cross?
Schrijf je dan zelf in. Jij of je mama/papa kan ons bellen. De lesgevers delen je in volgens leeftijd en/of kunnen. Ook sporthal van Appels van 15 tot 16 u.
We hebben enkel je naam en geboortedatum nodig en dan de lessen zijn aangepast aan je leeftijd. Leeftijd: 1e + 2e + 3e kleuterklas
kan je meelopen. Hoeveel? Je betaalt 40 EUR Prijs: 80 EUR
Aan de telefoon geven we je dan nog wat extra informatie Wanneer kan ik komen volleyballen? Je bent welkom op Eerste les: woensdag 19 september 2007
(bv. hoeveel moet je lopen, wanneer moet je er zijn? …) woensdag van 16 tot 17.30 u. (vanaf 19/9) en/of zaterdag Laatste les: woensdag 28 juni 2008
(vanaf 22/9) van 10.30 tot 12 u. Deze lessen stoppen eind Minstens 10 deelnemers!
december. Deze sportlessen worden gegeven samen met GymMAX.
SPORTLESSEN Deze sportlessen worden gegeven samen met volleybal-
VOLLEYBAL club Oudegem. Info en inschrijven voor beide op de sportdienst.
In de sporthal van Oudegem kan je volleyballessen volgen
(jongens en meisjes). OOK JE KLEINE BROER OF ZUS KAN SPORTEN: SPORTDIENST, SPORTCENTRUM SINT-GILLIS
Hoe oud moet je zijn? Je bent al welkom vanaf de derde KLEUTERSPORT Van Langenhovestraat 203A
kleuterklas tot je 12 jaar. In de sporthal van Oudegem van 13.45 tot 14.45 u. of in de Tel. 052-21 06 12
sportdienst@dendermonde.be

6
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 7

fotoreportage

Tetterpret deze zomer!

7
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 8

GRABBELPAS

Grabbelpas
herfstvakantie
m te kunnen deelnemen aan de activiteiten

O heb je een Grabbelpas (voor kinderen van


6 tot 12 jaar) of een Swappas (voor tieners
van 12 tot 16 jaar) nodig. Zo’n pas kost 3
euro en is te verkrijgen op de jeugddienst.
Kies je activiteiten en kom je vanaf woensdag 17 oktober
inschrijven bij de jeugddienst. Wacht niet te lang om je
keuze te maken want voor sommige activiteiten is het
aantal plaatsen beperkt!

Voor meer info kun je steeds terecht bij de jeugddienst,


Stadhuis, Grote Markt, tel. 052-21 20 93,
jeugddienst@dendermonde.be.
Open:
ma, di, do 9-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
wo 9-12.30 uur en 13.30-19 uur
vr 9-12.30 uur

DINSDAG 30 OKTOBER

Activiteit: HALLOWEEN-KNUTSELEN
We knutselen griezelige werkjes ineen, waarmee we met
Halloween iedereen de stuipen op het lijf kunnen jagen!
Waar:.........................K.A.S.K. (Oude Vest 111)
Uur: ...........................van 10 tot 15 u.
Leeftijd:.....................vanaf 6 jaar
Prijs:..........................2 EUR Activiteit: WORKSHOP: GRIEZELSHOP
Meebrengen: ............lunchpakket Griezelscènes spelen
Een gure winteravond. Plots wordt er gebeld. Je doet open
en er staat niemand. Je loopt de tuin in, maar de deur
Activiteit: IJSSCHAATSEN IN LIEDEKERKE vliegt achter je dicht… Of, je bent alleen, je ziet een
Om ons alvast voor te bereiden op de koude winterdagen, schaduw in de tuin, je wil bellen, maar de telefoon doet
gaan we vandaag ijsschaatsen in de overdekte ijshal van het niet… Verzin je eigen griezelscenario en gil de buurt
Liedekerke. Schaatsplezier verzekerd! bij elkaar!
Vertrek:.....................Grote Markt om 12.45 u. Waar:.........................K.A.S.K.
Terug: ........................Grote Markt om 16.15 u. Uur: ...........................van 13.30 tot 16 u.
Leeftijd:.....................van 10 tot 16 jaar Leeftijd:.....................van 6 tot 12 jaar
Prijs:..........................2 EUR Prijs:..........................3 EUR
Meebrengen: Je kan je eigen schaatsen meebrengen maar
je kan ook gratis schaatsen huren. Handschoenen zijn
verplicht! Wil je schaatsen huren, moet je je identiteits- Activiteit: UITSTAP: PLOPSA INDOOR HASSELT
kaart of pasje als pand geven! We brengen een bezoek aan Samson en Gert, Kabouter
Plop, Piet Piraat en Bumba in hun overdekte pretpark in
Hasselt. Er zijn adembenemende attracties en leuke
Activiteit: WORKSHOP: SUPERHELDEN OP DANSAVONTUUR shows. En van het weer hoeven we ons niets aan te trek-
Droom jij er ook soms van om zo sterk te zijn als ken!
Superman, zo lenig als Spiderman of zo snel en myste- WOENSDAG 31 OKTOBER Vertrek:.....................Grote Markt om 8.30 u.
rieus als Batman? Met typische bewegingen van helden Terug: ........................Grote Markt om 18.30 u.
maken we een dansverhaal. We vliegen, lopen snel tegen Activiteit: HERFSTIG KNUTSELEN Leeftijd:.....................van 6 tot 12 jaar
steile muren op en tillen huizen uit de grond. We maken In de herfst vind je heel wat materiaal waar je de mooiste Prijs:.......................... 15 EUR
een avontuur, met slechteriken en onschuldige slachtof- en gekste kunstwerkjes mee kan maken. Voor de knutsel- Meebrengen: ............lunchpakket
fers die in gevaar verkeren. Gelukkig zijn wij de super- fanaten!
held! Waar:.........................K.A.S.K.
Waar:.........................K.A.S.K. Uur: ...........................van 10 tot 15 u.
Uur: ........................... van 13.30 tot 16 u. Leeftijd:.....................vanaf 6 jaar
Leeftijd:.....................van 6 tot 12 jaar Prijs:..........................2 EUR
Prijs:.......................... 3 EUR Meebrengen: ............lunchpakket

8
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 9

BOEKENHOEKJE

Kinderjury
Rinocco: “Ik doe mee aan de boekje voorlezen en daarna
KJV”. mogen zij een heel mooie teke-
Kleine Moes: “Dat is een moei- ning maken over het boek”.
lijk woord. Wat is dat?” Kleine Moes: “Dat wil ik ook
Rinocco: “Dat is Kinder- en doen. Ik teken en knutsel heel
Jeugdjury Vlaanderen. Misschien graag!”
heb je er reeds over gehoord: er Rinocco: “Nee, nee jij bent al
zijn 6.000 kinderen over heel wat te groot om te knutselen in
Vlaanderen die meedoen”. de Kinderjury. Je mag lezen en
Kleine Moes: “Wow, dat is tof dat is ook zeer leuk! Kom, laat
hé. Maar nu weet ik nog steeds mij nu verder vertellen, want jul-
niet wat het is. Dat ga je me eens lie onderbreken mij steeds en dan
vertellen”. weet ik niet meer wat ik gezegd
heb ...” van 6 tot 8 jaar, groep 3 van 8
Rinocco: “Wel, KJV is een boe- tot 10 jaar, groep 4 voor kin-
kenjury van kinderen en jongeren Haarbal: “Hoeveel groepen zijn deren van 10 tot 12 jaar. De
tussen 4 en 16 jaar”. er en hoe oud moeten wij zijn om groten zitten in groep 5 en
Haarbal: “Hé kunnen die kleu- mee te doen?” groep 6. Iedereen leest 10
ters al lezen? Dat zijn zeker Rinocco: “Er zijn 6 groepen en boeken.”
superkinderen.” elke groep komt overeen met een
Rinocco: “Nee, nee, daar mogen bepaalde leeftijd. Groep 1 is voor Haarbal: “Dan mag ik in
papa of mama, oma of opa het kleuters, groep 2 is voor kinderen groep 2 zitten.”
Kleine Moes: “En ik in groep 4. Rinocco: “Wel, je belt naar die
En jij, Rinocco, zit in groep 3, mevrouw. Zij zal je alles uitleg-
klopt dat?” gen: ieder kind van de Kinderjury
Mopjes … Rinocco: “Ja, dat is juist.”
Kleine Moes: “Moeten wij die 10
leest tussen oktober en maart 10
boeken. Eerst moet je ze lezen en
Haarbal zit al meer dan vijf minuten te fluiten dat het niet boeken zelf aankopen ? Dan zal dan kan je je eigen mening
meer aan te horen is. Bello vast neen zeggen”. geven: is het een mooi verhaal, is
Bello is het beu en vraagt: “Hou toch eens op Haarbal, Rinocco: “Neen, de bibliotheek het spannend, staan er tekenin-
komt er nu nooit een eind aan?” koopt de boeken en je kan die gen in, vind je de kaft mooi …
En Haarbal antwoordt: “Nee, Bello, het liedje heeft 40 ref- daar gaan lenen, dat is gemakke- Dan mag je nog punten geven
reintjes!”. lijk hé.” ook.”
Haarbal: “Punten geven! Wij zit-
rrr Haarbal: “Moeten wij alles ten toch niet op school!”
alleen doen?” Rinocco: “Nee, dat is om te
Meester: “Rinocco, kun jij mij een vloeistof noemen die Rinocco: “Nee, wij worden bepalen of dit boek het beste is of
niet bevriest?”. geholpen door begeleiders en zij pas op de tweede … of eventueel
Rinocco: “Warm water, meester.” hebben die 10 boeken allemaal al op de laatste plaats komt. Dus je
Meester: “Fout. Warm water wordt op de duur koud en gelezen. Deze mensen verdelen mag zelf kiezen en zeggen wat je
dan bevriest het toch.” de boeken over de groep. Elke denkt.”
Rinocco: “Jawel, maar zodra het koud is, is het geen leesgroep komt af en toe samen
warm water meer, meester.” om te praten over de boeken die Kleine Moes: “Wat gebeurt er
je gelezen hebt. Dat is van okto- dan met al die punten?”
rrr ber tot maart en dan worden de Rinocco: “Als alle boeken gele-
boeken doorgegeven”. zen zijn, dan wordt er beslist
Bij de dokter.
welk boek in jouw groep het
Kleine Moes kwebbelt er maar op los. Kleine Moes: “Wie zijn de bege- beste boek is. Alle groepen bren-
“Wees toch eens stil, Kleine Moes” zegt de dokter een leiders?” gen hun stem uit en deze punten
beetje kwaad. Rinocco: “Er zijn voor het ogen- worden verzameld over heel
“Maar daar is het spreekuur toch voor, dokter?” blik 3 mensen die zich bezighou- Vlaanderen. Iedereen die meege-
den met de kinderjury hier in daan heeft wordt uitgenodigd
rrr Dendermonde. De verantwoorde- voor het groot KJV-feest. Daar
Twee kalkoenen ontmoeten elkaar vlak voor de feestdagen. lijke is Pascale Roels. Haar tele- komen ook de auteurs (schrij-
“Anita, Anita” zegt de een geschrokken, “wat ben jij foonnummer is 052-21 69 26.” vers) en illustratoren (tekenaars)
mager! Ben je ziek?” van de gekozen boeken naartoe.”
“Nee, hoor, ik heb net een hongerkuur achter de rug. Ik Kleine Moes: “Als Bello zegt dat Dus als je graag boeken leest, doe
heb geen zin om de feestdagen in een braadpan door te ik mag meedoen met de dan mee met de kinderjury. Je
brengen.” Kinderjury, wat moet ik dan leert ondertussen nog andere kin-
doen?”. deren kennen! Dat is echt tof!!!

9
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 10

WOORD
19 oktober 2007
De kinderen van de woordklas van
de Stedelijke Academie voor Muziek, Dag van de Jeugdbeweging
Woord en Dans zijn helemaal niet Op vrijdag 19 oktober lopen heel wat
bang in het donker. kinderen in de straat en op school in
Dit schreven ze samen…. een uniform rond. Op die dag is het
namelijk … Dag van de
Jeugdbeweging. Deze jongeren en
Wij zijn niet bang in het donker
kinderen zijn aangesloten bij KSJ-
Neen, dan zijn wij de held
KSA-VKSJ-Chiro-KAJ-KLJ … of
Toe, stuur ons een boef, stuur ons een dief Scouts. Ze maken eens extra recla-
Asjeblief, asjeblief, asjeblie-ie-ief me voor de jeugdbeweging, waar ze
Dan verjagen we die elke zaterdag of zondag bij elkaar
Brullen als beren sterk en groot komen om te ravotten en plezier te
Dan plagen we die maken. Iedereen die op 19 oktober in om dat toch te doen. Je zal in je
Of we kietelen hem dood zijn uniform naar school gaat krijgt buurt wel een leuke jeugdbeweging
Dan ondervragen we die… van de jeugddienst een leuk aanden- vinden. Eén ding is zeker: als je er
Hoeveel zou 6132 gedeeld door 19 wel kunnen zijn? ken. Je krijgt dit leuke hebbedingetje nog niet bij bent dan weet je niet wat
Dan zagen we die op school. Indien je nog niet aange- je mist! Dat zal je wel merken op 19
In stukjes… superklein sloten bent bij een jeugdbeweging oktober!
Pas op, in stukjes zagen is niet erg gezond kunnen we jou alleen maar aanraden
En we sturen al die stukjes met de post de wereld rond
En met onze stem zo’n beetje raar
Zeggen we dan…
Puzzel maar, diefje…puzzel maar

Dus, asjeblief
Zend ons een dief
Een echte
Een slechte
We popelen van ongeduld
Asjeblief
Zend ons een dief

Sinterklaas
Beste Jongens en Meisjes
De Harige Bende heeft zojuist
een brief uit Spanje onderschept
in het stadhuis. Daarin staat dat
de Sint met zijn Zwarte Pieten
op zondag 18 november 2007
naar Dendermonde zullen
komen. Je kan hen verwelkomen
op de Grote Markt.
Waarschijnlijk wordt het een
groot feest, maar wat er allemaal
gaat gebeuren staat niet in de
brief vermeld en houdt de Sint
als verrassing. Benieuwd? Kom
zeker vanaf 14 uur naar de Grote
Markt op zondag 18 november...

10
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 11

KNUTSELEN

Knutseldinges voor Halloween


Een spook
Wat heb je nodig:
> touw
> witte stof (oud laken of zakdoek)
> zwarte stift
> zilverpapier
> schaar

Hoe ga je te werk:
1. maak een bol van het zilverpapier
en zet die rondom goed vast met touw.
2. knoop het touw bovenaan vast en
laat een lang eind los hangen.
3. knip een heel klein gaatje in het
midden van de witte stof.
4. haal het touw door het gaatje,
teken 2 zwarte ogen op je spook.
Hang je spook omhoog!

Halloween-servetring met vleermuis


Wat heb je nodig: de vleugels, een klein rondje
> rolletje van toiletpapier voor de neus.
> lijm 4. plak de vleugels aan de
> gekleurd papier of karton onderzijde van je rolletje.
> wit papier 5. knip 2 kleine rondjes uit het
> verf wit papier en teken er een oogje
> schaar in.
6. plak de ogen en de neus op
1. knip je toiletrolletje mooi in je rolletje.
2 stukken. 7. teken de mond.
2. verf het in een griezelige schuif je servet in je vleermuis.
kleur en laat drogen. Klaar!
3. teken op het gekleurd papier
Halloween-mobile Wat heb je nodig:
> 2 satéstokjes of plantenstokjes
> gekleurd en wit papier
> zwarte stift
> lijm
> 5 eindjes touw
> schaar

1. verf je stokjes in een mooie


kleur.
2. leg de stokjes op elkaar zoals
een kruis en maak ze in het
midden vast met een touwtje.
3. teken op het witte papier 4
halloweenfiguren en knip ze uit.
4. maak bovenaan in elk figuur-
tje een gaatje.
5. trek een touwtje door elk
figuurtje en leg aan de achter-
kant een knoop.
6. maak elk van je figuren vast
aan een uiteinde van een stokje.
Je mobile is klaar!

11
tettergazet09-2007 24-07-2007 08:37 Pagina 12

kalender 2007
>> september
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

15 Scheldefeesten Baasrode/jaar-
markt Schoonaarde
16 Scheldefeesten
Baasrode/kermisMespelare

17 Nieuwe Tettergazet ! 18 jaarmarkt Baasrode 19 Spelotheek 20 21 start herfst


22 23

24 25 26 SVS Veldloop
Spelotheek
27 28 29 Inschrijvingen sport-
kampen herfstvakantie
30

>> oktober
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 2 3 IBO dag
Spelotheek
4 5 6 7

8 9 10 Spelotheek 11 12 Boekenverkoop bibliotheek


13 Boekenverkoop bibliotheek 14 Kapitein Winokio is beestig
(vanaf 3 j)

15 16 17 Spelotheek
inschrijvingen
18 19 Dag van
de jeugdbeweging
20 21
Grabbelpas

22 jaarmarkt
Dendermonde
23 24 Spelotheek
25 26 27 28

29 Sportkampen 30 Grabbelpas
Sportkampen 31 Sportkampen
Grabbelpas
Tante Patent en de Halloween
grote Sof (vanaf 8 j)

>> november
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 Allerheiligen 2 Allerzielen 3 4

5 6 7 8 9 10 11 Sint-Maarten
Wapenstilstand

12 13 14 Spelotheek 15 Dag van de Dynastie 16 17 voorleesweek:


de Luisterbus komt
18 Cris Cross (vanaf 3j)
voorleesweek: de Luisterbus komt
Verwelkoming Sinterklaas Grote
Markt

19 voorleesweek:
de Luisterbus komt
20 voorleesweek:
de Luisterbus komt
21 voorleesweek:
de Luisterbus komt
22 voorleesweek:
de Luisterbus komt
23 voorleesweek:
de Luisterbus komt
24 voorleesweek:
de Luisterbus komt
25 voorleesweek:
de Luisterbus komt

26 27 28 Spelotheek 29 30

>> december
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 NIEUWE TETTERGAZET 2

3 4 5 Spelotheek 6 Zie ginds komt de 7 Miss Moskou en de 8 9


stoomboot... Potloodmoordenaar (vanaf 9j)

10 11 12 13 14 15 16

bibliotheek: info 052-38 17 00 COLOFON: K REDACTIE: Zeg Jong! werkgroep: Suzy Adriaenssens (sportdienst), Ingrid Verdonck (CCBelgica), Anne Van de Velde (informatiedienst),
toerisme: info 052-21 39 56 lees ook in deze tettergazet Katrien Aerts (cultuurbeleidscoördinator), Leen Dierick (schepen van informatie), Rita De Schryder (IBO coördinator), Hilde Huybrechts (bibliotheek),
ccBelgica: info 052-20 26 26 en lees ook in deze Tettergazet Annelies De Roeck (jeugdconsulente), Thomas Verwaeren (archief) en Marius Meremans (schepen van jeugd) K REDACTIEADRES: Tettergazet,
spelotheek: info 052-20 32 40 iedere woensdagnam. gratis activiteiten Belfort/stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde, tettergazet@dendermonde.be K FOTO’S: stadsbestuur en Artur Eranosian K ONTWERP HAARBAL,
sportdienst: info 052-21 06 12 en lees ook in deze Tettergazet RINOCCO EN KLEINE MOES: Glenn D’Hondt, www.gasonline.be K DRUK: Corelio Printing K VORMGEVING & PRODUCTIE: Jan Vermandere - tijd&schrift, 09-
jeugddienst: info 052-21 20 93 en lees ook in deze Tettergazet 233 49 59 - www.tijd-en-schrift.be
weekends en schoolvakanties

Related Interests