You are on page 1of 12

INITIATIEF VAN DE ZEG JONG!

WERKGROEP VOOR ALLE KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR


EN DE STAD DENDERMONDE GRATIS VERKRIJGBAAR

DE TETTERGAZET IS DE KINDERKRANT
VAN DE STAD DENDERMONDE.
ZE VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR
OP 1 DECEMBER, 1 MAART, 1 JUNI EN 17 SEPTEMBER.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS: LEEN DIERICK EN MARIUS MEREMANS,


P.A. FRANZ COURTENSSTRAAT 11, 9200 DENDERMONDE

Nu
n Mm
Um Me
ErR
JUNI 2007 6 JAARGANG 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

‘T IS FEEST R
INOCCO: ’t Is feest, ’t RINOCCO: Wie dus in het derde of
is feest! … vierde leerjaar zit, kan best eens
RINOCCO, KLEINE aan de juf of de meester vragen of

Tetterfeest
MOES en HAARBAL zij met de klas al ingeschreven
(min of meer in koor): Dat is hier zijn. Zij of hij weet er beslist meer
nog nooit zo plezant geweest!!! over.
KLEINE MOES: Dat begint al HAARBAL: En als die juf of die
mooi te klinken. meester dan niets weet?
RINOCCO: We zullen wel nog wat RINOCCO: Dan kan zij of hij een
moeten oefenen om op dinsdag 26 mail sturen naar:
juni geen valse nootjes te kraken. tettergazet@dendermonde.be.
KLEINE MOES: Ik heb er vertrou- Dan vertellen wij alles over die
wen in. Bello komt deze middag dag.
naar huis en geeft ons dan extra HAARBAL: Dus op 26 juni staan
zangles. wij weer op dat grote podium in
HAARBAL: Doen we mee aan de cultuurcentrum Belgica?
Soundmix Show? KLEINE MOES en RINOCCO: Ja!!!
KLEINE MOES: Neen, Haarbal. Want dan is het weer FEEST!
Op 26 juni vieren we een tweede RINOCCO, KLEINE MOES en
Tetterfeest. Wie in het derde of HAARBAL: ’t Is feest, ’t is feest!
©Artur

vierde leerjaar zit, mag die dag Dat is hier nog nooit zo plezant
met de klas naar het Tetterfeest geweest!!!!
komen.

AGENDA

TETTERPRET

EXTRA
extra
EX LAGE
BIJ
TET

In deze Tettergazet
TR
TER

A
RETP

VAKANTIE-AANBOD
GRABBELPAS
SPORTKAMPEN
SPEELPLEINEN
Lees pagina’s 2-3-4-5-6-7-8
extra bijlage Tetterpret

1
VRIENDEN VAN DE TETTERGAZET

interview met

christopher goossens
Jeugdconsulent van de Dendermondse Rugbyclub
p woensdag 28 maart mochten wij,

O
de Jawedookes van het IBO uit de
Vijfde Januaristraat, een interview
afnemen van de jeugdconsulent
van de pas opgerichte rugbyschool
te Dendermonde. Om de sfeer op te snuiven trok-
ken we met ons fietske richting rugbyveld. Daar
wachtte Christopher ons op. Hij liet ons al eerder
dit jaar liet kennismaken met rugby.

Welke opleiding heb je gevolgd op school?


Tijdens het middelbaar heb ik verschillende rich-
tingen gevolgd: Latijn, wiskunde en economie.
In het hoger onderwijs heb ik voor economie
gekozen.

Wat houdt je werk in?


Mijn werk bestaat uit 2 verschillende taken.
Enerzijds ervoor zorgen dat alles wat te maken
heeft met de jeugdwerking in goede banen wordt
geleid. Anderzijds maak ik reclame voor het
rugby zodat kinderen die sport leren kennen.

Waarom juist dit werk?


Omdat ik heel graag met kinderen sport en me
wil inzetten voor de Dendermondse Rugbyclub. (8-10 j), benjamins (10-12 j) en miniemen Zou je dit heel je leven willen doen of heb je nog
(12-14 j). Dan heb je nog cadetten, junioren, andere plannen?
Wat is het verschil tussen een gewone school en een senioren, vrouwen en veteranen. Ja, ik zou het graag blijven doen, maar dat hangt
rugbyschool? Het verschil is dat we met de jeugd op kleinere natuurlijk niet van mij af, maar van de centjes die
Een gewone school is steeds verplicht. Naar de terreinen spelen en we mogen nog niet naar de we krijgen. Momenteel werk ik deeltijds voor 3
rugbyschool ga je omdat je het leuk vindt en daar rugbypalen kicken. jaar bij de club. Ik geef ook initiatielessen in
gaat het alleen over rugby. Het is trouwens de scholen.
mooiste sport die er is!! Vind je dit werk leuk?
Ja, heel leuk! Er zit veel variatie in. Bedankt voor dit interview…en nog veel succes!
Waar doe je dit?
Op de terreinen van de Dendermondse Rugbyclub
in het Sportcentrum Sint-Gillis en op andere
locaties waar we toernooien gaan spelen met de
kinderen.

Speel je zelf ook rugby?


Ja, natuurlijk, bij de mannenploeg van
Dendermonde. En soms speel ik ook bij de natio-
Christopher Ik woon in: Asse
nale ploeg van België. Goossens Ik ben geboren op 16 juli 1982
Mijn lievelingsdier: leeuw
Welke plaats heb je op het veld en wat moet je doen?
Mijn mooiste film: Braveheart
Ik speel center. Heel snel kunnen lopen en goed
 Lievelingseten: pasta & frietjes
kunnen tackelen.
 Leukste liedjes: heel veel
Word je betaald om te spelen?
Neen, in België nog steeds niet. Wij krijgen een
 Hobby’s: rugby, piano spelen,
reizen en rugby !
drankje in ruil voor onze prestatie.
 Leukste op school: tekenen
maar ik kon het niet :-)
Vanaf welke leeftijd kan je rugby spelen?
Er zijn verschillende categorieën bij de jongens
en meisjes. Je hebt superbikkels (5-8 j), bikkels

2
OP VAKANTIE

De Harige Bende op vakantie?


HAARBAL: Rinocco, waar zijn de grote hij is in de keuken, ... ne wagen, ik zou dan al een
valies en de reiszak van Bello? KLEINE MOES: Snif, snif, snif. bestelwagen moeten
RINOCCO: Op zolder tussen de RINOCCO: Maar Kleine Moes, ben huren of een mobilho-
klokken, netjes weggestopt je ajuin aan het pellen? Zo hui- me ...
onder het grote doek. len en snotteren. HAARBAL: Jaja, een
Waarom heb je die nodig? KLEINE MOES: Neen, geen ajuinen. Zeg mobilhome, dan heb-
HAARBAL: Ik wil mijn koffers pakken. ik ben wel, snif, snif, van ben we ons eigen
RINOCCO: Ben je niet graag meer bij Dendermonde, hé en ik lust geen bedje altijd mee, en
ons? ajuinen. Neen, ik heb verdriet, snif, dan trekken we van dorp
HAARBAL: Jawel, maar ik wil op ik hoor tot hier in de toren de plan- naar dorp, naar de zee,
vakantie, ik wil eens weg. Ik wil naar nen van veel kindjes, snif, en hun naar de bergen, naar ...
de zee of naar het buitenland. Mijn mama’s en papa’s, snif, dat ze op reis BELLO: Stop, stop, als we dat allemaal
pels wil graag een beetje zon. gaan, snif, snif. Ik wil ook weg, snif, moeten doen, dan moet ik een jaar
RINOCCO: Hoe ga je daar geraken? ik wil op reis. Of eens een uitstapje verlof nemen en dan verdien ik geen een goeie vriend van
HAARBAL: Ik vraag aan Bello of hij mij maken naar een pretpark. Snif. centjes meer om nog eten te kopen mij en probeer of ik zijn mobilhome
met de wagen wil wegbrengen en HAARBAL: Zie je, Rinocco, Kleine en zo. mag huren voor 14 dagen en dan
anders neem ik een taxi. Moes wil ook weg in de vakantie. HAARBAL: Oké, dan niet zo ver, maar trekken we er eens tussenuit.
RINOCCO: Maar Haarbal, een taxi kost Joepie, dan moet ik niet alleen kunnen we alsjeblieft dan toch HAARBAL, RINOCCO, KLEINE MOES: Joepie,
wel veel centjes, hé. gaan. Stop maar met huilen, naar zee? Ik wil de zee zien … we gaan op reis.
HAARBAL: Dan de trein of een bus of... Kleine Moes. We gaan aan en het strand ... en ’s avonds HAARBAL: Dan ga ik dus NU mijn kof-
RINOCCO: Ja zeg, waarom de vlieger Bello vragen of we een reisje de zonsondergang bewonde- fers pakken.
niet? mogen maken. ren. BELLO: Zeg Haarbal, daar heb je nog
HAARBAL: Oesje, maar dat durf ik niet RINOCCO: Goed, dan zijn we al met KLEINE MOES: Zonsondergang bewon- genoeg tijd voor!
hoor. Willen jij en Kleine Moes niet drie ... deren? Heb jij een lief? HAARBAL: Weet ik, maar ik wil niets
mee op vakantie? Ik ben dat niet BELLO: Met drie voor wat, Rinocco? HAARBAL: Ikke, een lief? Maar neen, vergeten. Telkens als ik aan iets
gewoon, zo helemaal alleen ergens RINOCCO: We zouden dolgraag op ik kan dat toch met jullie doen. Met denk, stop ik dat in mijn valies en
naartoe gaan. Jullie zijn altijd bij vakantie gaan. je beste vrienden is het ook leuk om dan kan ik nu al genieten van het
mij. BELLO: Maar mannen, vakantie naar een prachtige zonsondergang idee dat we vertrekken, anders lijkt
RINOCCO: Ik wil wel. We zullen het nemen dat kost wel veel centjes, hé. te kijken, allez, dat denk ik toch. dat nog zo ver weg.
eens aan Kleine Moes vragen. Kom, Jullie kunnen ook niet in een gewo- BELLO: Oké, ik neem contact op met BELLO: Gekkie!

WEDSTRIJD

Doe mee aan de wedstrijd en wie Doe mee aan de wedstrijd: Waar is Rinocco ?????
weet win jij een sportkamp of op bezoek bij de b _ _ _ _ w _ _ _
Grabbelpascheque (=30 euro) Vul deze zin aan en stuur of breng je bon vóór 15 juni 2007 naar: Stadhuis, Tettergazet, Grote Markt,
Waar is Rinocco ? 9200 Dendermonde. Of mail het antwoord en je adres naar: tettergazet@dendermonde.be
Mijn naam:
MIJN LEEFTIJD:
winnaars vorige wedstrijd Mijn adres: ik ben ____ jaar
zie pagina 6
3
CC BELGICA

Duikboot Belgica
CC Belgica sluit de deuren van 30 juni tot en met 5 augustus 2007. Maar je kan alles over Duikboot Belgica lezen op
www.ccbelgica.be (zoek naar de duikboot!). Nu vind je daar al de nieuwe voorstellingen en workshops die je vanaf september
kan meemaken. Ook in Stadsmagazine Dendermonde staat alles wat je wil weten. Hieronder alvast een voorsmaakje:
In de meidoorn
> Kapitein Winokio (vanaf 3 jaar) - muziek voor
groot en klein.
> Een spannende vertelling van HANNEKE PAAUWE met
de Potloodmoordenaar (vanaf 9 jaar) –
> TANTE PATENT van LUXEMBURG (vanaf 8 jaar) –
naar een verhaal van A.M.G. Schmidt
> Prinses zoekt ridder van HET GEVOLG (vanaf De Vikingen
6 jaar) – een sprookje
> Lava, een bodemonderzoek van STUDIO ORKA
(vanaf 6 jaar) – met zijn dertig in een tentje
> DE VIKINGEN met Geen spijt (vanaf 4 jaar) – muziek
en theater
> In de meidoorn van BRONKS (vanaf 6 jaar) – een
dierenfabel
> BAL van DE MAAN (vanaf 4 jaar) – over niet in slaap Criss Cross
kunnen vallen Potloodmoordernaar
> > en vele andere

Wat moet je doen om een ticket te kopen?


> Vanaf 1 juni kan je kaartjes reserveren. Voor de meeste Prinses zoekt ridder
voorstellingen zijn de plaatsen beperkt, dus je moet ervoor
zorgen dat je er vlug bij bent.
> Tickets kosten 5 EUR en 4 EUR (-16 jaar, abonnees of trouwe
klanten en groepen).
Leden van de Gezinsbond betalen 4 EUR en 3 EUR (-16 jaar).
Iedereen met een vrijetijdspas betaalt 2,50 EUR.
> Tickets kunnen op het secretariaat, telefonisch 052-20 26 26
of via de website www.ccbelgica.be gereserveerd worden.
Het secretariaat is open op maandag van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16 uur, van dinsdag tot en met vrijdag
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Meer info over Duikboot Belgica: 052-20 26 26
of ingrid.verdonck@dendermonde.be
Criss Cross

Pop-eiland
op woensdag 27 juni
Ben je tussen acht en veertien jaar en zou je er de laatste woensdag van
het schooljaar graag eens een ferme lap op geven? Dan moet je zeker mee-
gaan naar Pop-eiland in het provinciaal domein Puyenbroeck. Er zijn aller-
lei attracties zoals springkastelen, een mountainbikeparcours, computerga-
mes, surfbikes en nog veel meer! En als klap op de vuurpijl zal je fantasti-
sche optredens kunnen zien van Flame, Marjolein, KetNet Band met Thor
en Max, Kaye Styles en Milk Inc!

Bij de jeugddienst kan je op voorhand inschrijven om mee te


gaan met de bus. Dat kan vanaf zaterdag 16 juni van 9 tot 12
uur. Die dag kan je niet telefonisch inschrijven. Vanaf maandag
18 juni kan dat wel: tel. 052-21 20 93.

4
RETRO

Zilvervisje vindt oude kampfoto


indelijk is het zover: zomer! Of toch bijna. En

E wie bij de Chiro, scouts of een andere jeugdbe-


weging is, denkt dan in één sprong verder aan
het bivak of kamp. Want wat is bivak? 5 of 10
dagen eropuit trekken met je vrienden om samen avonturen
Dag Wim
Leuk dat je interesse toont voo
begon, was er zelfs nog geen
begonnen bij het patronaat,
patronaat werd heel wat ron
r mijn Chirotijd. Toen ik pas
Chiro. Daarom ben ik in 193
de voorlop
d geloof
er
gew
van
erkt.
de Chi
Pas
ro.
na
Bij
de
8

oor
het
log
.
te beleven. Dat is het hoogtepunt van een jaar bij de jeugd- is daaruit de Chiro ontstaan
beweging. Nu wil het toeval dat het zilvervisje in het archief op reis
ers dan nu. Wij gingen nooit
een oude kampfoto heeft gevonden en daarbij zat een brief Op bivak gaan was ook and wer den
erlijke gebeurtenis. We
dus was het bivak een uitzond arin voor
van de opa van Wim. Wim, lid van de Chiro, had aan zijn met een bestelwagen wa
naar de bivakplaats gevoerd
geplaatst.
opa gevraagd hoe het was om vroeger op kamp te gaan. de gelegenheid banken werden
Wims opa antwoordde per brief het volgende: en
t opstaan, ochtendgymnastiek
De dag startte om 7 uur me daa rna wer d
we naar de mis en
wassen. Elke morgen gingen n. Voo r we
atie de vlag gehese
dan tijdens de openingsform p
de tak en per vendel verdeeld: het kam
mochten spelen werden wa chtwo ord om
dag was er een
opruimen, afwassen,... Elke
wacht wo ord kun je vergelijken met een
rond te werken. Een sspelen,
gingen dan apart spelen (bo
soort thema. De afdelingen
pleinspelen,…).
was
mee want juist na de oorlog
Ook bracht elk kind zelf eten um -
kten dat dan zelf op petrole
er nog weinig voedsel. We koo gro nd in
pen sliepen we op de
vuurtjes. Tijdens de eerste kam kken
in met stro gevulde slaapza
de stallen van een boerderij ten ten
lakens). Later werden dan
(twee aan mekaar genaaide de pas too r
Elke avond kwam
meegenomen om in te slapen. ndw oor dje
akplaats om een avo
van Dendermonde naar de biv t
avo nd werd het kamp afgesloten me
uit te spreken. De laatste
zangstonde.
een gigantisch kampvuur en
oordt.
Ik hoop dat dit je vraag beantw
nu je weet hoe het vroeger was?
Is er veel veranderd
Groetjes van je opa

Briefje van de mammoet


Aan de Harige Bende en vrienden,
De volgende maanden wordt het weer extra krap in het Vleeshuismuseum op de Grote
Markt. De conservator (=baas van het museum) nodigde zomaar honderd mensen uit
om er een jaar lang hun tenten op te slaan op het gelijkvloers! Het is niet te doen!
Gelukkig zijn het enkel foto’s, maar toch. Kom maar eens kijken naar mijn onderbu-
ren: allerlei lieve kindjes in mooie kleedjes, hun fiere mama’s en papa’s, een nors kij-
kende burgemeester, kinderen zo stijf als een pannenlat netjes in rij voor de klasfoto,
deftige heren die ooit onze stad bestuurden, een oud vrouwtje met haar spinnewiel, een
bekende schilder, mensen in eigenaardige badkostuums, de cipiers van de gevangenis
van bijna honderd jaar geleden, en nog veel meer.
Wat zijn de tijden veranderd! Jullie kleden je helemaal anders. Wil je dit laten zien aan
de mensen? Breng dan maar eens een foto mee van jezelf, van jouw ouders en grootou-
ders. Ze mogen gerust een tijdje naast onze oude foto’s liggen. De bezoekers zullen
even schrikken, maar het zeker leuk vinden.
Wij verwachten jou in het Vleeshuismuseum op de Grote Markt! Open: van dinsdag tot
zondag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, maandag gesloten. Gratis toe-
gang! De tentoonstelling loopt tot 28 oktober en je kan je foto’s binnenbrengen tot 30
juni in het museum. Na de tentoonsteming krijg je ze zeker teug. DOEN!

En vergeet me ook geen bezoekje te brengen op de bovenste verdieping,


Je vriend, de mammoet!

5
koken

Recept
Bananen-aardbeienbowl
Maak een fris toetje voor
warme dagen: bananen-a
bowl. Wij haalden het rec ardbeien-
ept uit het boek ‘Koken
in de jeugdbibliotheek. kun je leren’

Bowl is eigenlijk gewoon


fruit dat in vruchtensap
eten en drinken tegelijk. drijft. Het is
En … het is lekker! Bo
ook bol = grote schaal wl betekent
of diepe kom waar je he
t in klaarmaakt.
Wat heb je nodig :
Hoe ga je te werk:
• 4 bananen
• was de aardbeien, dep
• 1 bakje aardbeien ze droog en haal
de kroontjes eraf
• sap van 1 citroen
• pel de bananen en sni
• 50 gr poedersuiker jd ze in schijfjes
• doe het fruit samen me
• 1 doos witte druivensa t het citroensap
p in de schaal
• een snijplank
• giet het witte druivensa
• een mesje (opgelet) p eroverheen
• voeg de poedersuiker
• een schaal of diepe kom toe
• roer alles door elkaar
• een lepel en zet de schaal
een uurtje in de koelkast
• eet en drink smakelijk
!

Ook andere vruchten


zijn lekker om bowl van
Bijvoorbeeld ananas, pe te maken.
rziken, frambozen, peren
In plaats van druivensap en pruimen.
kun je appelsap nemen.

KLEUR
DE PISPOT
Kleine Moes kreeg deze
oude pispot van de
archeologen. Hij werd
gevonden in een beerput
op de Grote Markt.
De pot verloor al zijn
kleurtjes. Rinocco en
Kleine Moes willen de
pot aan Bello schenken.
Geef jij hem opnieuw
een vrolijk kleurtje?

Oplossingen en winnaars vorige Tettergazetwedstrijd


Kleine Moes zat natuurlijk in het Zwembad Olympos. Moes? van vorige keer: Mathijs Bogaert, Quinten Kimberly Peleman, Kim Steveninck, Sofie Tesseur,
Iedereen die dit antwoord opstuurde kreeg reeds een Bormans, Karolien Coolen, Amy De Blende, Morgane Maxim Thierens, Silke Van Acoleyen, Niclas Van
spetterende Tetter T-shirt! Wil jij ook iets winnen? De Man, Wouter De Man, Lauren De Troyer, Amber Damme, Jolien Van den Branden, Athina Van der
Zoek dan Rinocco op pagina 3. Je kan tot 15 juni het De Visscher, Adlan en Madina Djambolatova, Lisa Vekens, Mathieu Van Heulebrouck, Matthias
antwoord aan de Tettergazet meedelen! Hillaert, Marie Hubo, Jeroen Jacobs, Astrid Ketele, Verbustel, Elke Verdoodt, Michael Verkoelen en
Winnaars: Volgende kinderen wonnen een T-shirt Arno Michiels, Sara Michiels, Eline en Astrid Josefien Vermeiren.
omdat ze deelnamen aan de wedstrijd ’Waar is Kleine Neerinckx, Thomas Neirynck, Tim Paridaens, PROFICIAT!!!!

6
toerisme

Zomerpret met je familie


Grote vakantie, vrije tijd … cool! Maar wat nu? In Dendermonde hoef je je deze zomer niet te vervelen.
De dienst voor toerisme organiseert een pak evenementen, waaraan ook jij kan deelnemen.

Internationale Taptoe
op de Grote Markt

Terrasanimatie Zaterdag 21 juli om 15 uur


op donderdagavond Jazz in het Park
Op donderdag (data hieronder) Een leuke namiddag muziek ter-
in de grote vakantie is het feest wijl je ongestoord kan spelen in
op de Grote Markt! Er zijn ver- het stadspark
schillende acts speciaal voor jul-
lie: grime, acrobaten, steltenlo-
pers, ballonclowns, vuurspu- Zondag 29 juli om 14 uur
wers, enz. … Jullie kunnen Rommelmarkt en
natuurlijk ook gewoon meege- muzikale animatie op en
nieten van de muziek. rond de Grote Markt
Hou volgende donderdagen Ga op ‘schattenjacht’ tussen
zeker vrij in jullie agenda: 12, cd’s, video’s, speelgoed, enz.
19 en 26 juli en 2, 9, 16 en 23
augustus telkens van 19 tot 24 terrasanimatie
uur (’t mag eens wat later zijn, Koetsrondritten in juli en
’t is toch vakantie). augustus
Op volgende zondagen kan je

Is dit alles?
een gezellige rondrit maken met
paard en koets:
Heb je zin om mee
Natuurlijk is er deze zomer veel
meer te doen, kijk maar:
15 en 22 juli en 5, 12 en 19
augustus, telkens vanaf
in de stoet te gaan?
13.30 uur. Bijvoorbeeld als plakkaat- of fakkel-
drager, nar, piraat? Stel je dan kandi-
Zaterdag 30 juni om 20 uur daat als figurant. Dit doe je door
Internationale Taptoe En weet je wat? Al deze evene- langs te gaan bij de dienst toerisme
op de Grote Markt menten (behalve de koets- en een formulier in te vullen, of door
Een kleurrijke show en een rondritten) zijn gratis … telefonisch of schriftelijk contact op
muzikaal spektakel te nemen met de dienst. Er wordt
dan gevraagd naar je leeftijd, lengte,
Indiaan, Mars en Goliath? hoofdomtrek, borstomtrek, lenden-
Zaterdag 7 juli om 20 uur Ken je ze? omtrek en confectiemaat, om een
en zondag 8 juli om 15 uur De drie reuzen Indiaan, Mars en passend kostuum te kunnen bestel-
Muziekfestival Goliath dansen ieder jaar op het len …
‘Vlaanderen Feest’ einde van de zomer door het
op de Grote Markt centrum van Dendermonde. Meer informatie?
Deze reuzenommegang noemen dienst toerisme en stadspromotie
wij in de volksmond ook Katuit. Stadhuis, Grote Markt
Op donderdag 30 augustus kan tel. 052-21 39 56
je komen kijken vanaf 20 uur. fax 052-22 19 40
De avond wordt afgesloten met toerisme@dendermonde.be
een spectaculair vuurwerk.

7
JEUGDBOEKENWEEK

Jeugdboekenweek:
wauw, wat een avontuur!
LEINE MOES: Hé mannen, weet je heb een echte wolf ontmoet!

K nog dat ik jullie verteld heb over de


jeugdboekenweek?
HAARBAL: Ja, je was laaiend
enthousiast. Er waren heel wat
avontuurlijke en coole activiteiten.
RINOCCO: Is dat echt waar? Een wolf is wauw!,
sjiek, prachtig, gevaarlijk en reusachtig!
HAARBAL: Dat is precies wat Laps, het konijn, ook
vertelde over wolven. Het was wel spannend, hoor!
Ik heb leren dansen en huilen als een wolf… Weet
RINOCCO: Ja hoor! Ik heb de tijd van mijn leven je dat wolven zelf ook wel eens schrik hebben?
beleefd. Met de kinderen van het derde en vierde RINOCCO: Oh ja? Waarvan hebben zij dan schrik?
leerjaar ben ik op speurtocht getrokken. We speur- HAARBAL: Wolven hebben schrik van de wind! En
den de hele bib af en kwamen bijvoorbeeld te wist je dat ze ook vuile woorden kennen?
weten hoeveel tanden een slang heeft. RINOCCO: Zoals euh… kakwind!
KLEINE MOES: Heeft een slang tanden? Hoeveel KLEINE MOES: En snottebellen!
dan? HAARBAL: Jakkes! Hou maar op! Wat moeten onze
RINOCCO: Twee! En je moet er enorm voor oplet- lezertjes wel denken?!
ten, want die tanden kunnen giftig zijn… RINOCCO: Dat is waar, dat is niet beleefd. Weet je,
HAARBAL: Oei! Het leek wel een gevaarlijke speur- ik ben ook op avontuur geweest met Pim en zijn
tocht dan. opa. Pim en opa zijn heel bijzonder, zij zijn niet zo
RINOCCO: Ja, ik was af en toe wel wat bang. saai en gewoontjes als de grote mensen. Neen, Pim
KLEINE MOES: Dan ben ik wel stoerder, want ik en opa hebben sprookjesogen!
heb mijn poot zelfs in de avontuurlijke voeldoos HAARBAL: Wauw! Ik wou dat ik dat ook had!
gestoken en heb daarin spinnen gevoeld! RINOCCO: Maar jij hebt toch sprookjesogen,
RINOCCO: Waw! Echte spinnen? Haarbal?! Kan jij kabouters zien?
KLEINE MOES: Euhm… Neen, het waren HAARBAL: Ja!
namaakspinnen, maar het was best wel eng, hoor! RINOCCO: En heksen met groene haren en een
HAARBAL: Ook ik ben op avontuur geweest met de stokbroodneus?
kinderen van het eerste en tweede leerjaar en ik HAARBAL: Ja, maar van hen heb ik schrik.

RINOCCO: Wel, dat is helemaal niet nodig, want ik


heb ze ontmoet en dat zijn heel lieve wezens. Ze
kunnen toveren met lucht en ook met snottebellen
en paddenstoelensap en stinkwinden!
KLEINE MOES: Ben je daar weer met je vieze
woorden?
RINOCCO: Maar, het is echt waar! Ik heb zelfs
samen met de kinderen van het tweede leerjaar
een bruin toverdrankje gemaakt met die vieze
heksenspullen. We hebben het opgedronken om
beter te kunnen onthouden.
HAARBAL: Meen je dat? Jakkes!
RINOCCO: Ja, we hebben ook cake gegeten die
door oma gebakken was. Lekkerrrrrrrrrrr!
HAARBAL: Nu is het aan mij! Ik heb een groot
avontuur beleefd met de kinderen in de bib in
Schoonaarde. Heel spannend, hoor! Het ging over
een mysterieuze brief van Knor voor zijn oma.

8
tip van de bib
Kom volgende boeken gratis lenen in de bib
Vriendschapsbandjes geknoopt
voor jou
geschreven door Kitty de Wolf
Ik ga op vakantie en neem mee: mijn bikini, mijn tan-
denborstel en … mijn doosje met gekleurde draadjes,
Luna een veiligheidsspeld en een schaartje. Leuk, op de cam-
ping voor mijn tentje vriendschapsbandjes knopen. Van
draadjes en touwtjes kun je makkelijk en snel vrolijke
vriendschapsbandjes knopen. Voor je vriendinnen of
voor jezelf. En als je een bandje helemaal speciaal wilt
maken, kun je het versieren met kraaltjes.

Het geheim van het kasteel


geschreven door Chris Bos
Wat doe je, als je één grote wens hebt, die niemand mag
weten? Dat geheim schrijf je op, stop je in een kistje en
begraaf je. Dat doen Jasper, Bo, Jordi en Carmen. Zij
graven en graven en vinden een geheime onderaardse
kelder. Plots stort de kelder in en zitten ze in het don-
ker. Ze moeten hier uit geraken en wel zo snel moge-
lijk. Misschien moeten we een paar keer keihard gillen,
zegt Bo. Misschien horen ze ons wel. Ze doen het.
Allemaal tegelijk en keihard. Maar als ze uitgegild zijn,
is het weer even stil als daarvoor …

De verrekijker
geschreven door Maria C.P. van Velzen
Jolijn vindt in het park een kleine verrekijker. Klein
maar bijzonder. Ze kan er heel, heel ver mee kijken.
En wat Jolijn dan ziet… Het heeft iets te maken met
een bericht in de krant. Er is een klein olifantje ver-
dwenen uit de dierentuin. Samen met Joris gaat
Jolijn uitzoeken wat er met het olifantje gebeurd is.
En het wordt een spannende zoektocht.

Bloemen van papier


geschreven door Ray Gibson
In dit boek zie je hoe je van crêpepapier en vloeipa-
pier mooie bloemen kunt maken. Eenvoudige manie-
Knor wou een echte superknuffel versturen met de
ren om papier in bloemblaadjes te veranderen wor-
post. Ik bedoel geen beertje, hé. Ik bedoel een echte
den duidelijk, stap voor stap uitgelegd. Een bos rode
knuffel die je aan elkaar geeft als je elkaar graag ziet.
rozen, een pop-upkaart of een bloeiende cactus, alles
KLEINE MOES: En ik ben op stap geweest met grote
staat in dit boek. Nu nog snel aan de slag gaan …
kinderen, kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Ik
heb me goed geamuseerd. In CC Belgica heb ik de
film ‘Kruistocht in spijkerbroek’ gezien. Het was
spannend en grappig en romantisch tegelijk. En na Piraten en smokkelaars
de film kregen we nog een drankje en een cadeautje.
geschreven door Moira Butterfield
RINOCCO: Zo fijn allemaal! En dat hebben we alle-
Als je aan een piraat denkt, zie je waarschijnlijk een
maal beleefd dankzij de bib.
man voor je, met een sabel, een houten been en een
KLEINE MOES: En weet je wie onze jeugdboeken-
ooglapje ... Dat beeld is gebaseerd op de piraten uit
week-T-shirt getekend heeft?
de 18e eeuw. Piraten hebben altijd bestaan. De oude
RINOCCO: Neen … Wie?
Egyptenaren hadden al met piraten te maken. In
KLEINE MOES: Wel, Luna Maris uit het 4e leerjaar C
onze tijd heb je moderne piraten, die zich vooral
van de Visitatieschool in Baasrode. richten op de belangrijke scheepsroutes. Dit boek
Hierboven op de foto met de trein zie je de hele klas vertelt je alles!
in een mooie T-shirt.

9
MUZIEK

Er zit muziek in ...


De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (verkort: SAMWD) van Dendermonde
hebben hun beste beentje voorgezet op concerten en wedstrijden.
De Steinway pianowed-
strijd 2007 voor de Jeugd
Aan deze belangrijke wedstrijd,
namen heel wat leerlingen piano
deel. Vijf finalisten streden om te
winnen. Bij deze vijf was er eentje
van onze muziekacademie nl. Sam
Loret.
Sam deed het zo goed dat hij uitein-
delijk tweede werd. PROFICIAT!!!!
Sam Loret startte op 7-jarige leeftijd
met het piano spelen. Hij volgde
gedurende twee jaren initiatielessen
bij juf Vessela Dyakova en zit nu in
het eerste jaar van de lagere graad.
Naast pianospelen is hij ook actief in

Miguel

deren de vreugde van het musiceren. Antwerpen. Aanvankelijk werd uitge- kinderen les volgen zonder notenleer
Op 11 maart 2007 beleefden we een gaan van 300 à 400 muzikantjes, uit- te kennen. Onlangs had er in
hoogdag in de Suzukiwereld in eindelijk werden het er 730. Antwerpen in de Koningin
België. De droom van een aantal Aan dit concert deden ook 25 leerlin- Elisabethzaal een nationaal concert
Suzukileerkrachten werd werkelijk- gen van onze muziekacademie, tus- plaats, waar ongeveer 700 kinderen
heid. Ze organiseerden een groot sen 4 en 12 jaar, mee. Een ervan is muziek speelden volgens deze
Suzukiconcert waar alle kinderen uit Miguel Bleys. methode. Het was een heel mooie
héél ons land aan deelnamen. Als “We volgen vioolles bij Peter Nijs in indrukwekkende belevenis voor alle
Sam concertzaal kozen ze de prachtige de muziekschool volgens de Suzuki- muzikanten en het publiek.”
Koningin Elizabethzaal in methode. Vanaf vier jaar kunnen Miguel Bleys, 9 jaar.
het koor ‘Jeko’. Zwemmen vindt hij
leuk, maar muziek is toch zijn pas-
sie. Dagelijks wordt er minstens een LALALALA ... je op een notenbalk.
uurtje geoefend of samen gemusi- Daarna leer je zingen of
ceerd met zijn zus Imke, die blok- Kleine Moes: Lalalala… piano spelen of gitaar of
fluit speelt, of samen met de papa …laaaaaaaaaaa wat je maar wil.
vierhandig piano. Rinocco: Stop! Hou op! Rinocco: Hoe weet jij dat
De honden op de Grote allemaal? toffe liedjes zingen. Zoals
Markt huilen mee. school, kan je daar leren Haarbal: Wel, ik heb oren het liedje van de Kleine
Suzukikids in concert Hoor maar: kaïet, kaïet … zingen? om te luisteren en ik hoor Zeemeermin, dat vind ik
In de muziekacademie van Kleine Moes: Maar ik ben Haarbal: Ja hoor, tof. Juf de kinderen in de muziek- zo mooi.
Dendermonde loopt een Suzukipro- aan het zingen … Véronique is een hele les tot hier lachen en zin- Wil jij ook een instru-
ject. Rinocco: Wel, mooi is het lieve juf. En ze leert je gen. Omdat ik alles graag ment leren bespelen of
Suzuki, wazda? Neen, geen auto’s, niet hoor. vele leuke liedjes. weet, heb ik eens gebeld noten leren lezen?
brommers of moto’s, maar een pro- Haarbal: Ik denk dat je Kleine Moes: En kan naar de muziekschool …. Info: Stedelijke Academie
ject om heel jong een muziek- gewoon wat meer moet iedereen zo maar komen Kleine Moes: Wel, wel, ik voor Muziek, Woord en
instrument te leren bespelen! Daar oefenen. Waarom ga je leren zingen? zal eens vragen aan Dans, Kerkstraat 47,
kun je vanaf 4 jaar viool, cello of niet naar de muziek- Haarbal: Eerst moet je meester Bello of ik ook tel. 052-21 82 82,
piano leren op een speelse manier. school? leren noten lezen. naar de zangles mag gaan. samwd@dendermonde.be
Zo ontdek je samen met andere kin- Kleine Moes: De muziek- Muzieknoten. Die schrijf Want ik wil heel graag www.samwddendermonde.be

10
VARIA

Dag met de Burgemeester


Op 30 augustus nodigt onze Vandaar verkennen we het waar we met onze eigen ogen
burgemeester Piet Buyse alle Cultuurcentrum Belgica. kunnen zien hoe dit stukje
kinderen uit om samen op Daar kan je eens kijken hoe Dendermonde er in de nabije
stap te gaan in onze stad! die mysterieuze toneeltoren toekomst zal uitzien!
eruitziet en kan je achter de Om 17 uur zijn we terug op
Wij verzamelen om 14 uur op coulissen verdwijnen! de parking van het
de parking van het Administratief Centrum, waar
Administratief Centrum, kant Vervolgens zetten we onze jullie ouders hun tevreden
Noordlaan. helm op en bezoeken we de rakkers komen ophalen.
We nemen eerst een kijkje in werf van de bibliotheek.
de Hollandse Misschien kunnen jullie al Iedereen op post dus op 30
Infanteriekazerne, waar de ideeën opdoen voor de jeugd- augustus!
wagens voor Katuit al zullen en kinderafdeling … Schrijf vlug in bij de jeugd-
klaarstaan. Daarna bezoeken we het ‘Sas’, dienst in het stadhuis!

- Verslag jeugddag - Wist-je-dat-je...


op woensdag 5 september je boeken kan laten kaften op
ie dacht dat het om een aprilgrap ging, heeft zich serieus mispakt de Grote Markt in Dendermonde. Vanaf 12 uur tot

W want op 1 april was het wel degelijk Jeugddag. Op de De Bruynkaai


stond een grote, schijnbaar doodgewone tent. Maar als je die tent
binnen ging, o la la la! Een magnifiek dorp genaamd ‘Kid’s Village’
was er opgetrokken. Met springkastelen in alle maten en vormen, een hindernis-
ongeveer 15 uur kan iedereen uit de lagere school (en
ook uit het secundair onderwijs) zijn boeken laten kaf-
ten met heel mooi kaftpapier. Speciaal voor de fans van
de Harige Bende en de Tettergazet zal er héél speciaal
senparcours, een piratenschip en nog veel meer. Op de rodeostier probeerden cow- papier zijn. Dus hou die dag vrij in je agenda. Kaft je
boys en cowgirls zo lang mogelijk te blijven zitten. De organisatoren van de Nacht boeken niet vóór 5 september. Gratis en voor niets kan
van de Scholier bakten lekkere pannenkoeken en zorgden voor frisse drankjes. En je je boeken laten kaften of kaftpapier komen halen aan
dat was erg welkom op zo’n warme dag! de kaftstand! (tijdens het evenement Plage Cultuur De
Om vier uur verhuisde iedereen naar het grote podium waar de Radio Bem Bem Boterhammen).
Band de ene hit na de andere uit zijn mouw schudde. Die zanger kwam ons trou-
wens bekend voor: die hadden we nog al ergens gezien… Natuurlijk, Pim was hier
vorig jaar ook al! Samen met de zangeres van Radio Bem Bem én met het enthou-
siaste publiek zong hij liedjes van Spring, Samson, Fixkes, … te veel om op te noe-
men. Kortom, de Jeugddag was een succes over de hele lijn. Schitterend weer, leuke
attracties en een super optreden. En natuurlijk, jullie grote aanwezigheid, samen
met de ouders, leiders en leidsters van de jeugdbeweging …
Tot volgend jaar!

Indien je jouw foto ergens in deze Tettergazet


ziet staan met een cirkeltje rond je hoofd win
je ook een Tetter T-shirt. Proficiat! Haal hem
vlug af bij de jeugddienst op het stadhuis.
©Artur

11
kalender 2007
>> juni
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 Nieuwe Tettergazet ! 2 Vlaanderen fietst:


mountaibike-initiatie
3 Toerist in eigen stad / Klanken op de
planken in CC Belgica / Vlaanderen fietst:
gezinsfietstocht / 16u. Petatjesverkiezing
gemeenteschool Oudegem

4 5 6 Spelotheek 7 8 9 Inschrijvingen sportkampen 10 Verkiezingen, Vaderdag,


Dagje Dorp Mespelare

11 12 13 14 15 16 Inschrijvingen Grabbelpas 17

18 19 20 Spelotheek 21 DeAbracademie
zomer begint
22 23 15Baasrode,
u. concert muziekschool
jaarmarkt Sint-Gillis-
24 Kermis Sint-Gillis-Dendermonde
(muziekschool) Dendermonde

25 26 TETTERFEEST 27 Popeiland
Spelotheek 28 29 30 20Marktu. Taptoe op de grote 1

>> juli
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Sportkampen
2 Sportkampen 3 Sportkampen
Grabbelpas
4 Sportkampen
Grabbelpas
5 Sportkampen
Grabbelpas
6 Grabbelpas 7 20op u.Vlaanderen Feest
de Grote Markt
8 15 u.Vlaanderen Feest
op de Grote Markt
Spelotheek

9 Aankomst Tour de
France in Gent 10 Sportkampen
Grabbelpas
11 Guldensporenslag 12 Sportkampen
Grabbelpas
13 Sportkampen
Grabbelpas
14 15 Kermis Appels
Koetsrondritten
Terrasanimatie

16 Jaarmarkt Appels 17 Grabbelpas 18 Grabbelpas 19 Grabbelpas


Terrasanimatie
20 Grabbelpas 21 Nationale Feestdag
15 u. Jazz in het park
22 Koetsrondritten

23 Sportkampen 24 Sportkampen 25 Sportkampen 26 Terrasanimatie


Sportkampen 27 Sportkampen 28 Folkfestival M’Eire Morough 29 14 u. Rommelmarkt Grote Markt

>> augustus
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Sportkampen
30 31 Sportkampen 1 Sportkampen
2 Sportkampen
Terrasanimatie
3 Sportkampen
4 5 Boonwijkkermis, Keurkermis
Koetsrondritten

6 Sportkampen 7 Sportkampen 8 Sportkampen 9 Sportkampen


Grabbelpas
10 Sportkampen 11 12 Koetsrondritten
Grabbelpas Grabbelpas Grabbelpas
Spelotheek Terrasanimatie

13 Sportkampen 14 Sportkampen
Grabbelpas
15 Vemmekensspoeling
Sint-Gillis
16 Sportkampen
Grabbelpas
17 Sportkampen
Grabbelpas
18 Vemmekensspoeling Sint-Gillis 19 Vemmekensspoeling
Koetsrondritten
Sint-Gillis

Terrasanimatie

20 Sportkampen 21 Sportkampen
Grabbelpas
22 Sportkampen
Grabbelpas
23 Sportkampen
Grabbelpas
24 Sportkampen
Grabbelpas
25 26 Kermis Dendermonde
Spelotheek Terrasanimatie

27 Sportkampen 28 Sportkampen
Grabbelpas
29 Sportkampen
Grabbelpas
30 Sportkampen
Dag met
31 Sportkampen 1 Jaarmarkt Oudegem 2 Kermis Oudegem
18 u. Petattenworp Oudegem
Spelotheek de burgemeester Bloemencorso Sint-Gillis
Katuit

>> september
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

12 u. Plage Cultuur:
3 TERUG NAAR SCHOOL
21 u. vuurwerk Oudegem
4 5 12De u.boterhammen:
Plage Cultuur:
6 De boterhammen 7 12De u.boterhammen
Plage Cultuur: 8 9 Kermis Grembergen
kaftpapier Reuzenommegang
spelotheek Grembergen

10 Jaarmarkt
Grembergen
11 12 spelotheek 13 14 Scheldefeesten Baasrode 15 Jaarmarkt Schoonaarde, Kermis
Mespelare, Scheldefeesten 16 Kermis Schoonaarde, Kermis
Mespelare, Scheldefeesten
Baasrode Baasrode

17 NIEUWE TETTERGAZET 18 Jaarmarkt Baasrode 19 20 21 22 23


toerisme: info 052-21 39 56 lees ook in deze tettergazet COLOFON: K REDACTIE: Zeg Jong! werkgroep: Suzy Adriaenssens (sportdienst), Ingrid Verdonck (CCBelgica), Anne Van de Velde (informa-
spelotheek: info 052-20 32 40 iedere woensdagnam. gratis activiteiten tiedienst), Katrien Aerts (cultuurbeleidscoördinator), Leen Dierick (schepen van informatie), Rita De Schryder (IBO coördinator), Dirk Geeroms
sportdienst: info 052-21 06 12 en lees ook in deze Tettergazet en Hilde Huybrechts (bibliotheek), Annelies De Roeck (jeugdconsulente), Thomas Verwaeren (archief) en Marius Meremans (schepen van jeugd)
jeugddienst: info 052-21 20 93 en lees ook in deze Tettergazet K REDACTIEADRES: Tettergazet, Belfort/stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde, tettergazet@dendermonde.be K FOTO’S: stadsbestuur en
weekends en schoolvakanties Artur Eranosian K ONTWERP HAARBAL, RINOCCO EN KLEINE MOES: Glenn D’Hondt, www.gasonline.be K DRUK: Corelio Printing K
VORMGEVING & PRODUCTIE: Jan Vermandere - tijd&schrift, 09-233 49 59 - www.tijd-enschrift.be

Related Interests