You are on page 1of 29

Gemeente Sint-Laureins

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 1
1 Algemene situatieschets van de gemeente Sint-
Laureins
Sint-Laureins vormt sinds de fusie in 1977 één grote gemeente met Watervliet, Sint-Jan-in-
Eremo, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman. De gemeente is gelegen in het noordwesten
van de provincie Oost-Vlaanderen aan de grens met Nederland (West-Zeeuws-Vlaanderen) en
heeft Aardenburg (NL), Assenede, Eeklo, IJzendijke (NL), Kaprijke, Maldegem en Oostburg
(NL) als grensgemeenten.
Sint-Laureins behoort tot het kieskanton Eeklo en het gerechtelijk arrondissement Gent-
Eeklo.
Sint-Laureins telt 6 591 inwoners (toestand op 01.01.2007), de deelgemeenten Sint-Laureins
2.847, Sint-Margriete 656, Sint-Jan-in-Eremo 1.015, Watervliet 1.640 en Waterland-
Oudeman 433.
Sint-Laureins is een zeer uitgestrekte gemeente met een totale oppervlakte van 7.451,38 ha.
Terug kunnen we stellen dat de deelgemeente Sint-Laureins de grootste gemeente is qua
oppervlakte, nl. 2.133,73 ha. De kleinste gemeente is terug Waterland-Oudeman met een
oppervlakte van 901 ha. De andere deelgemeenten zijn: Watervliet: 2.107,65 ha, Sint-Jan-in-
Eremo: 1.260 ha en Sint-Margriete: 1.049 ha.
De bevolkingsdichtheid van Sint-Laureins bedraagt 88.5 inwoners/km². Sint-Laureins is een
uitgestrekte plattelandsgemeente waar zich bovendien een aantal kreken in bevinden.

1.1 Demografische gegevens Sint-Laureins


De evolutie van het aantal inwoners in onze gemeente in de periode van 1995-2006 vertoont
een stagnatie.
In onze gemeente stijgt het aantal geboorten lichtjes over de laatste jaren, terwijl het aantal
sterftes vrijwel hetzelfde blijft. Daarnaast stijgt het aantal inwijkelingen en daalt het aantal
uitwijkelingen wat resulteert in 2005 in een stijging van 66 personen.
Bij de kinderen, in de leeftijdscategorie 0 tot en met 3 jaar, stellen we een behoorlijke stijging
vast (van 234 in 2003 naar 267 in 2006 m.a.w. een stijging van 33 personen. Ook in de
leeftijdscategorie 13 tot en met 19 jarigen is er een stijging waar te nemen van 492 in 2003
naar 531 in 2006, dus een stijging met 39 personen.
Een eigenaardige vaststelling in de tabel naar leeftijdscategorie is dat er in 2003 bij de groep
van 0 tot 3 jaar 120 jongens en 114 meisjes voorkwamen daar waar drie jaar later in 2006 nu
4 tot 6 jarigen herleid is tot respectievelijk 94 jongens en 89 meisjes m.a.w. een verschil in
min van respectievelijk 26 en 25.

0 tot 3 4 tot 6
Gemeente/
Totaal Geslacht Totaal Geslacht
Leeftijdscategorie
2003 2006 M V 2006 M V
Sint-Laureins 234 267 142 125 183 94 89

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 2
1.2 Samenstelling gemeenteraad
De gemeenteraad van Sint-Laureins kent een absolute meerderheid voor de CD&V (9 zetels).
Samen (8 zetels) vormt de oppositie.
Els De Clercq (CD&V) is voor de beleidsperiode 2007-2012 schepen voor jeugd.

College van Burgemeester en Schepenen

Naam Adres en telefoon Partij

Mevrouw Annick Willems Eerstestraat 29, 9980 Sint- CD&V


burgemeester Laureins
Tel. 09-221 66 78

De heer Franky Cornelis Zonnestraat 7, 9982 Sint-Laureins CD&V


schepen Tel. 09-379 97 72

Mevrouw Els De Clercq Comercaatsweg 11A, CD&V


schepen 9980 Sint-Laureins – Tel. 09-379
99 13

Mevrouw Rosa De Schepper Kruiskenstraat 48, 9980 Sint- CD&V


schepen Laureins
Tel. 09-379 85 62

De heer Bart Van de Keere Molenstraat 112, 9988 Sint- CD&V


schepen Laureins
Tel. 09-379 84 50

De heer Patrick De Greve Warande 4, 9982 Sint-Laureins CD&V


voorzitter OCMW – schepen Tel. 09-379 95 93

Gemeenteraadsleden
Naam Adres en telefoon Partij

De heer Jozef Van Braekel Nieuwbedelf 14, 9980 Sint- CD&V


gemeenteraadslid Laureins
Tel. 09-379 80 82

De heer Eddy Roets Beukenhof 15, 9980 Sint-Laureins Samen


gemeenteraadslid Tel. 09-379 96 78

De heer Franki Van de Moere Hellenpolder 1, 9988 Sint- Samen


gemeenteraadslid Laureins
Tel. 09-373 89 11

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 3
De heer Tom Lacres Leemweg 39, 9980 Sint-Laureins Samen
gemeenteraadslid Tel. 09-370 82 05

De heer Luc De Meyere Sint-Margrietestraat 88, Samen


gemeenteraadslid 9981 Sint-Laureins – Tel. 09-379
79 36

De heer Carlos Bonamie Moershoofdeweg 17, 9980 Sint- Samen


gemeenteraadslid Laureins
Tel. 09-379 05 40

Mevrouw Marleen Goossens Kerselarenhoek 14, 9982 Sint- Samen


gemeenteraadslid Laureins
Tel. 09-379 81 85

Mevrouw Claudine Bonamie Rommelsweg 3, 9980 Sint- Samen


gemeenteraadslid Laureins
Tel. 09-379 76 02

De heer Steven Haverbeke Dorpsstraat 144/1, 9980 Sint- Samen


gemeenteraadslid Laureins
0495-94 94 27

De heer Stefan Van Hee Hontseindestraat 37, CD&V


gemeenteraadslid 9981 Sint-Laureins – Tel. 09-379
88 01

Mevrouw Martine Blekkersdijk 6, 9988 Sint- CD&V


Verstrynge- Laureins
Cools, gemeenteraadslid Tel. 09-379 01 62

1.3 Jeugddienst
Op de Jeugddienst werkt momenteel één halftijds jeugdconsulent. De jeugddienst is gevestigd
in de Dienst Vrije Tijd waar ook de sportfunctionaris, de cultuurbeleidscoördinator en de
deskundige toerisme gehuisvest zijn. Deze andere diensten werken ook halftijds. Bij
afwezigheid van andere collega’s vullen de diensten elkaar aan en worden de taken deels
overgenomen.

1.4 Samenstelling jeugdraad


De samenstelling van de jeugdraad voor de beleidsperiode 2007-2012 ziet er als volgt uit:

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 4
Naam Adres Gemeente Tel

Voorzitter Vincent De Dorpsstraat 177 Sint- 0485/84.20.38


Maertelaere Laureins
Penning- Kristof Goethals Cocquytpolder Sint-Jan-In- 0474/61 42 72
meester dijk 5c Eremo
Secretaris Tine Destrooper Lege Moerstraat 26 Sint- 0474/41 74 73
Laureins
Ondervoor Michiel Baecke Molenkreekstraat 4 Sint- 0473 / 550 993
zitter en Margriete
KLJ Sint-
Margriete
KLJ Sint- Robbie De Sint-Jansstraat 87b Sint-Jan-In- 0494 / 079 450
Margriete Wispelaere Eremo
Onafhanke Gertjan Hermie Middeldorpe 27 Sint- 0497/62 37 88
lijk Laureins
Onafhanke Thomas Blekkersdijk 6 Watervliet 0473/75 01 89
lijk Verstrynge
Speelplein Tom Batsleer Dorpsstraat 23 Sint- 09/379.06.69
Laureins 0472/75.98.78
Speelplein Jordy Haverbeke Vlamingstraat 37 Sint- 0486/65 81 06
Laureins
KSA Berdien Boelens Kerselarenhoek Sint-Jan-In- 0472/47 26 62
Bentille Eremo
KSA Joachim De Vos Gravenstraat Kaprijke 0479/87 50 62
Bentille
KLJ Sint- Evelien Vanhyfte Groeneweg 31a Sint- 09/379.06.75
Laureins Laureins 0494/87.37.75
Jeugdhuis Freek Viaene Smissestraat 16 Sint- 0477/61.77.14
Opsenter Laureins
Jeugdhuis Pieter De Pauw Comercaatsweg Sint- 0473/77 45 11
Opsenter Laureins

1.5 Samenstelling stuurgroep jeugdbeleidsplan


De samenstelling van de stuurgroep die het jeugdbeleidsplan heeft opgesteld:

Naam Adres Gemeente Tel

Voorzitter Vincent De Dorpsstraat 177 Sint- 0485/84.20.38

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 5
Naam Adres Gemeente Tel

jeugdraad Maertelaere Laureins


Jeugdhuis Freek Viaene Smissestraat 16 Sint- 0477/61.77.14
Opsenter Laureins
KSA Joachim De Vos Gravenstraat 27 Kaprijke 0479/87.50.62
Bentille
KLJ Sint- Michiel Baecke Molenkreekstraat 4
Sint- 0473 / 550 993
Margriete Margriete
Speelplein Tom Batsleer Dorpsstraat 23 Sint- 09/379.06.69
Laureins 0472/75.98.78
Speelplein Jordy Haverbeke Vlamingstraat 37 Sint- 0486/65 81 06
Laureins
Onafhanke Thomas Bonamie Moershoofdeweg 17 Sint- 0477/35.29.92
lijk Laureins
Onafhanke Steven Dorpsstraat 144/1 Sint- 0495/94.94.27
lijk Haverbeke Laureins
Jeugdcons Tilly Coene Dorpsstraat 87 Sint- 09/218.76.40
ulent Laureins
Schepen Els De Clercq Comercaatsweg 11a Sint- 0494/91.18.34
voor Jeugd Laureins

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 6
2 Jeugdwerkbeleid

2.1 Proces en analyse


Sint-Laureins telt drie jeugdbewegingen (KLJ Sint-Laureins, KLJ Sint-Margriete, KSA
Bentille), één jeugdhuis (Opsenter vzw), en één speelpleinwerking (Speelpleinwerking Sint-
Laureins vzw). Dit zijn allemaal particuliere jeugdwerkinitiatieven.
In de deelgemeente Watervliet en Waterland-Oudeman zijn geen jeugdwerkinitiatieven
aanwezig. Kinderen en jongeren uit deze deelgemeenten trekken naar andere deelgemeenten
waar wel jeugdwerkinitiatieven zijn.

Binnen de gemeente is er geen jeugdwerkinitiatief met een doelgroepspecifieke werking (bv.


kansarme jongeren, gehandicaptenwerking,…). Wel zijn er jeugdwerkinitiatieven in het
Meetjesland die dergelijke, eerder regionale, werking aanbieden zoals VZW Oranje te
Maldegem. Kinderen met én zonder handicap kunnen genieten van hun activiteitenaanbod.

De particuliere jeugdwerkinitiatieven werken met lokale vrijwilligers. Het vinden van


gemotiveerde begeleiding vormt daarbij soms een probleem. Recentelijk heeft de KLJ van
Sint-Laureins enkele problemen gekend met betrekking tot leidingsopvolging. Oorzaak is
eigenlijk het wegvallen van hun +16 werking waardoor er geen garanties zijn voor de
leidingsopvolging. Via een contact met de provinciale vrijsgestelde van KLJ Oost-
Vlaanderen, KLJ Sint-Laureins, de schepen van jeugd en de jeugddienst proberen we het
leidingstekort aan te pakken. We willen zeker het aantal jeugdwerkinitiatieven in de gemeente
behouden, dus is het onze plicht om mee te helpen zoeken naar leidingsopvolging voor KLJ
Sint-Laureins. Bovendien is het ledenaantal van deze jeugdbeweging de laatste jaren enorm
gestegen.

KSA Bentille is de grootste jeugdvereniging met 99 leden, gevolgd door KLJ Sint-Margriete
met 53 leden, daarna volgt KLJ Sint-Laureins met 52 leden. Het jeugdhuis telt 181 leden en
de speelpleinwerking telt 364 leden (dit zijn kinderen die voor één of meerdere dagen aan het
speelplein deelnemen)(oktober 2006).

We schetsen hieronder het totale bereik van het jeugdwerk in onderstaande tabel aan de hand
van het ledenaantal van de jeugdwerkinitiatieven over de jaren heen:

2003-2004 2004-2005 2005-2006


KLJ Sint- 28 50 52

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 7
Laureins
KLJ Sint- 86 78 69
Margriete
KSA-VKSJ 108 105 99
Bentille
Jeugdhuis 394 300 181
Opsenter
Speelplein 366 317 364
Totaal 982 850 765

In vergelijking met de cijfers uit het vorige jeugdwerkbeleidsplan (cijfers eind 2003) is er
eerst een stijging te zien van het totaal aantal kinderen en jongeren dat wordt bereikt door het
jeugdwerk, nadien opnieuw gevolgd door een daling. Het hoogtepunt was te vinden in het
werkjaar 2003-2004 met een totaal bereik van 982 kinderen en jongeren. Nadien daalde het
aantal kinderen en jongeren én dit bij elk jeugdwerkinitiatief, behalve bij KLJ Sint-Laureins
in werkjaar 2004-2005 én werkjaar 2005-2006 en bij de speelpleinwerking in werkjaar 2005-
2006.

Inventarisatie van bestaande ondersteuning

Een adequate financiële ondersteuning voor alle jeugdwerkinitiatieven

Jeugdwerkinitiatieven kunnen slechts een goede werking garanderen wanneer zij over
voldoende middelen beschikken. De jeugdwerkverenigingen maken aanspraak op jaarlijkse
gemeentelijke basissubsidies.

Daarnaast kunnen zij nog enkele bijkomende subsidies aanvragen:

Subsidies voor activiteiten 6 tot 25-jarigen


Dit reglement voor subsidies van activiteiten voor 6 tot 25-jarigen werd in 2006 herwerkt.
Jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen uit Watervliet en Waterland-Oudeman
kunnen subsidie aanvragen wanneer zij activiteiten organiseren, hoofdzakelijk bedoeld voor
kinderen en jongeren tot 25 jaar. Er werd ook een standaard aanvraagformulier opgesteld, dat
eveneens via de website kan gedownload worden.

Subsidie kampmaterialenvervoer
Voor het vervoer van hun kampmateriaal kunnen jeugdwerkinitiatieven een subsidie
aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: ze moeten met minstens 15
leden op kamp gaan en het kamp moet in België plaatsvinden.

Het subsidiereglement voorziet in een verdeelsleutel waarbij de jeugdbewegingen (KSA


Bentille, KLJ Sint-Laureins en KLJ Sint-Margriete) punten kunnen verdienen om hun
subsidies te verhogen. Dit subsidiereglement werd in 2006 herschreven en aangepast. Het
jeugdhuis en de speelpleinwerking krijgen een vast bedrag.

Materiële en logistieke ondersteuning voor het jeugdwerk

Het gemeentebestuur wil op een duidelijke manier zoveel mogelijk materiële en logistieke
ondersteuning bieden aan het jeugdwerk. Aanvragen voor ontlenen van materiaal moeten snel

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 8
en efficiënt kunnen gebeuren. Momenteel zijn volgende zaken te verkrijgen via de
gemeentelijke uitleendienst:

Nadarafsluiting (750 m)
Podium (64 m²)
Dansvloer (40 m²)
Vlaggen en vlaggemasten
Geluidsinstallatie: micro, versterker, geluidskasten
Fluorescerende veiligheidsvestjes voor volwassenen en voor kinderen , bandjes (60),
bordjes (60)
Viewer (multimedia-projector)
Noodverlichting
Voor het ontlenen van de viewer wordt geen waarborg meer gevraagd aan de
jeugdverenigingen. Bij eventuele schade wordt dit bedrag van hun jaarlijkse gemeentelijke
subsidie afgetrokken.

Kadervorming

Elk jaar wordt er 1200 euro voorzien voor de terugbetaling van cursussen kadervorming.
Deze regeling geldt zowel voor individuele personen als voor leid(st)ers van het jeugdwerk.
We merken dat veel gebruik wordt gemaakt van deze subsidieregeling. Daarnaast voorziet de
jeugddienst ook nog eens extra vormingavonden, meestal rond EHBO. Deze kadervorming
vindt plaats op vraag van de jeugdwerkinitiatieven en er wordt een gezamenlijk passende
datum uitgekozen.

Daarnaast wordt veel reclame gemaakt voor de jaarlijkse trefdag van de Meetjesman, de
Regionale Jeugddienst Meetjesland. Via het uitdelen van de flyers, het promoten op de
algemene vergadering van de jeugdraad, trachten we elk jaar zoveel mogelijk jeugdwerkers
naar de trefdag te krijgen. De jeugdconsulent is ook steeds paraat op deze regionale trefdag.
Allerhande workshops vinden plaats: nieuwe wetgeving rond roken in jeugdlokalen,
workshop rond brandveiligheid, vzw-wetgeving, vernieuwende spelactiviteiten,…

Ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven door de jeugddienst

Het is een taak van het gemeentebestuur het lokale jeugdwerk te ondersteunen. Dit gebeurt nu
via de jeugddienst. De jeugdconsulent werkt halftijds (19/38).

Administratieve ondersteuning van het jeugdwerk

Om het jeugdwerk zoveel mogelijk te verlichten, maakt het gemeentebestuur de papierberg zo


klein mogelijk.
Kopiëren is voor de jeugdwerkinitiatieven steeds mogelijk in het gemeentehuis. Dit kan
kosteloos.

Ondersteuning van de speelpleinwerking gebeurt door een PC-programma om de fiscale


attesten af te drukken. Vanuit de Regionale Jeugddienst Meetjesland werd een access-

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 9
programma uitgewerkt zodat de fiscale attesten met één druk op de knop kunnen afgeprint
worden. De hoofdmonitoren voeren de juiste gegevens in tijdens de speelpleinwerking en de
jeugddienst zorgt ervoor dat de uitgeprinte fiscale attesten in het voorjaar bij de ouders van de
deelnemers terechtkomen.

Divers en toegankelijk jeugdwerkaanbod

Het gemeentebestuur wil verschillende vormen van jeugdwerk ondersteunen. Dit gebeurt
reeds door de verschillende jeugdwerkinitiatieven te subsidiëren. In 2007 heeft de jeugddienst
ook een SWAP-werking opgestart, aangezien er weinig activiteiten werden georganiseerd
voor de tieners. Verder zijn er ook de subsidies voor activiteiten voor 6-25 jarigen, waarbij
jeugdwerkinitiatieven en socio-culturele verenigingen uit Watervliet en Waterland-Oudeman
activiteiten op poten kunnen zetten voor kinderen en jongeren.

De structurele ondersteuning op gebied van jeugdwerkinfrastructuur

Het gemeentebestuur stelt gemeentelijke lokalen ter beschikking voor alle


jeugdwerkinitiatieven. De jeugdverenigingen betalen geen huurgeld, enkel de energiekosten
voor hun verbruik.

Een overzicht van de gemeentelijke lokalen:

KLJ Sint-Laureins, Smissestraat, 9980 Sint-Laureins


Speelpleinwerking Sint-Laureins, Smissestraat, 9980 Sint-Laureins
KLJ Sint-Margriete, Oud Gemeentehuis, Sint-Margrietestraat 53, 9981 Sint-Margriete
KSA-VKSJ Bentille, Bisdomstraat, 9982 Sint-Jan-In-Eremo
Jeugdhuis Opsenter, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins

Manier van inspraak en participatie:

Om de mening te weten te komen van de jeugdwerkers in de gemeente over het gevoerde


jeugdwerkbeleid, stelde de jeugddienst een vragenlijst op die kon worden besproken tijdens
een vergadering met het bestuur van de vereniging. Aan de hand van de antwoorden en de
argumentatie van de jeugdwerkers over bepaalde thema’s zochten we naar verbeterpunten op
de verschillende deelgebieden. De vragen behandelden thema’s als financiële en materiële
ondersteuning van het jeugdwerk, administratieve ondersteuning, structurele ondersteuning
qua jeugdinfrastructuur, personele ondersteuning, kadervorming.
De schepen van jeugd en de jeugdconsulent brachten nadien een bezoek aan sommige
jeugdverenigingen, zodat er via een gesprek, aan de hand van deze vragenlijst, kon worden
nagegaan wat de noden en behoeften waren van de jeugdwerkers. Bij elke jeugdvereniging
ontstond op deze manier een dialoog waaruit we veel informatie konden halen.
Na het vergelijken van de resultaten van de vijf jeugdverenigingen én na bespreking in de
stuurgroep werd bekeken welke verbeteringen te realiseren waren, zowel op korte als op
langere termijn.

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 10
De jeugdwerkers kunnen ook telkens op de algemene vergadering van de jeugdraad hun
mening geven over het gevoerde jeugdwerkbeleid, aangezien de schepen van jeugd en de
jeugdconsulent steeds aanwezig zijn.

Doelstellingen jeugdwerkbeleid
2.1.1 Doelstellingen algemeen jeugdwerkbeleid

Doelstelling 1: Een adequate financiële ondersteuning voor alle jeugdwerkinitiatieven


bestendigen

De eerste opmerking hierover is dat bij wisseling van hoofdleiding er vaak geen of beperkte
overdracht is van deze informatie. Daarom zou het goed zijn indien de jeugddienst instaat
voor deze informatie-overdracht. Zo weet elke jeugdvereniging goed welke subsidies kunnen
aangevraagd worden en welke mogelijkheden er allemaal bestaan.

Subsidie kampmaterialenvervoer: Momenteel bestaat er nog geen standaard


aanvraagformulier om deze subsidie aan te vragen. In 2008 kan dit opgemaakt worden en aan
de jeugdwerkinitiatieven overhandigd worden.

Sommige jeugdwerkinitiatieven vragen ook naar andere extra subsidies, zoals een subsidie
voor het uitnodigen van een externe deskundige bij vorming voor de eigen leidingsploeg.
Deze zaken kunnen overlegd worden in de komende jaren.

Concrete acties:

2008 Opmaak standaard aanvraagformulier / /


kampmaterialenvervoer
2008 Bespreken geven van extra subsidies bv. / /
voor uitnodigen van externe deskundigen
2009 Overzicht maken bij wisseling van / /
(hoofd)leiding
jaarlijks Uitbetalen werkingssubsidies 761/332-02 750 euro
jeugdbewegingen (KSA Bentille, KLJ Sint-
Laureins en KLJ Sint-Margriete)
jaarlijks Uitbetalen werkingssubsidie jeugdhuis 761/332-02 250 euro
jaarlijks Uitbetalen werkingssubsidie 761/332-02 1 500 euro
speelpleinwerking

Subsidies via het jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 11
Vanaf 2008 wordt gewerkt aan een vlottere uitbetaling van de subsidies. De voorschotten die
de verenigingen kregen waren reeds afgeschaft, nu zou ook het saldo worden afgeschaft. De
uiteindelijke bedoeling is dat de jeugdwerkinitiatieven in één keer het bedrag ontvangen waar
ze recht op hebben volgens de subsidieberekeningen. Deze subsidie wordt jaarlijks gestort in
december.

jaarlijks kadervorming 761/332-03 1 200 euro


jaarlijks planningsdagen 761/332-03 550 euro
jaarlijks Subsidie act’en 6-25 jarigen 761/332-03 634 euro
jaarlijks Speelpleinwerking Sint-Laureins 761/332-03 3 700 euro
jaarlijks Jeugdhuis Opsenter 761/332-03 500 euro
jaarlijks Jeugdverenigingen (verdeling via 761/332-03 3 700 euro
reglement)
Totaal 10 284 euro

Doelstelling 2: Efficiënte materiële en logistieke ondersteuning voor het jeugdwerk

De jeugdbewegingen geven over dit item een aantal tekortkomingen aan. Zij hebben geen
globaal overzicht van welk feestmateriaal allemaal te ontlenen is. Verder vinden zij dat de
gemeentelijke uitleendienst verder moet uitgebreid worden, vb. een EHBO-koffer voor grote
evenementen, een groot scherm, brandblussers voor op fuiven, videocamera… Het ophaal- en
afhaaluur valt nu steeds tijdens de kantooruren van het gemeentehuis.
Een algemeen aanvraagformulier van de gemeentelijke uitleendienst zou heel handig en
overzichtelijk zijn. Zo hebben de verenigingen een zicht op het te ontlenen materiaal. Daarop
kan dan ook het totaal bedrag dat moet betaald worden, vermeld worden.

Wat betreft de logistieke ondersteuning wordt er afgesproken met de technische dienst dat zij
voor de speelpleinwerking instaan voor het afhalen van het VDS-materiaal, jaarlijks vóór eind
juni. Ook zou de speelpleinwerking graag gratis gebruik maken van de sporthal en de
tennisterreinen, zodat zij ook bij regenweer toffe activiteiten kunnen doen met de kinderen. Er
worden hieromtrent afspraken gemaakt met de sportdienst.
De speelpleinwerking betaalt nu voor het gebruik van vuilniszakken. Er zouden afspraken
moeten gemaakt worden met de jeugdraad over het al dan niet afschaffen van deze kost.

Concrete acties:

2008 Aanmaken algemeen aanvraagformulier / /


uitleendienst
2008 Afspraken maken met sportdienst voor / /
gratis gebruik accommodatie
2008 Tarieven aanpassen van uitleendienst / /
2008 Regeling uitwerken rond vuilniszakken voor 761/124-02 50 euro
speelpleinwerking
2008 Aankopen bijkomend materiaal 763/124-02 500 euro
2009 uitleendienst
2010
jaarlijks Voor afhalen gratis vuilniszakken / /
speelpleinwerking: update monitorenlijst
jaarlijks Technische dienst: afhalen speelmateriaal / /

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 12
VDS voor de speelpleinwerking

Doelstelling 3: Kwaliteit van het jeugdwerk garanderen door aanbieden van kadervorming

Uit de resultaten van de bevraging omtrent kadervorming bij jeugdwerkers blijkt dat er wel
meer kadervorming mag ingericht worden. Vooral EHBO, brandveiligheid (hanteren van een
brandblusapparaat, …) mag jaarlijks of tweejaarlijks herhaald worden. Ook moet er de nodige
aandacht gegeven worden aan de bekendmaking van deze initiatieven rond kadervorming
zodat alle jeugdwerkers ervan op de hoogte zijn. De jeugdwerkinitiatieven opteren ervoor om
deze kadervorming gratis aan te bieden.

Concrete acties:

jaarlijks Terugbetaling gevolgde cursussen 761/332-03 1 750 euro


kadervorming en planningsdagen
Twee- Organiseren EHBO-cursus 761/122-04 100 euro
jaarlijks
Twee- Vorming rond brandveiligheid 761/122-04 100 euro
Jaarlijks

Doelstelling 4: Ondersteuning van de jeugdwerkiniatieven door de jeugddienst verhogen

Een aansluiting bij de koepelorganisatie, VVJ, moet zeker behouden blijven. Mogelijkheden
tot het volgen van vormingsdagen zijn ook blijvend noodzakelijk.

Jeugdwerkinitiatieven in moeilijkheden worden bijgestaan door de jeugddienst, bv. door het


helpen zoeken naar leidingsopvolging. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met de
provinciale en nationale koepelorganisaties. Ook eventuele wijzigingen in verband met de
vele wettelijke regelingen (vrijwilligers, vzw, billijke vergoeding, sabam,…) moeten
frequenter doorgespeeld worden naar de jeugdwerkinitiatieven.

De openingsuren van de jeugddienst worden behouden: vooral de opening op dinsdag tot


19.30u is een pluspunt voor zowel de studenten als de werkende jongeren. Zo is het mogelijk
om altijd eens binnen te springen.

Concrete acties:

2008 Opvolging leidingstekort KLJ Sint-Laureins / /


jaarlijks Lidmaatschapsbijdrage koepelorganisatie 761/123-48 180 euro
VVJ
jaarlijks Vorming en opleiding jeugdconsulent 761/123-17 400 euro
jaarlijks Bundeling wijzigingen wettelijke regelingen / /
jaarlijks Opmaak en opsturen van de fiscale attesten 761/123-07 300 euro
van de speelpleinwerking
(frankeringskosten)

Doelstelling 5: Administratieve ondersteuning van het jeugdwerk verhogen

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 13
Werkpunten op dit vlak zijn: standaard aanvraagformulieren opmaken voor ontlening van
feestmateriaal en kampmaterialenvervoer.

Kopiëren is voor de jeugdwerkinitiatieven steeds mogelijk in het gemeentehuis. Dit kan


kosteloos. In de toekomst zal hierrond een duidelijke regeling op papier gezet worden, die
geldt voor alle jeugdverenigingen.

Concrete acties:

2008- Afsprakenformulier kopieservice jeugd- / /


2009 verenigingen
jaarlijks Waarnemen secretariaat jeugdraad bij / /
afwezigheid van secretaris jeugdraad

Doelstelling 6: Werk maken van een divers en toegankelijk jeugdwerkaanbod

Een toegankelijk jeugdwerk kunnen we ondermeer garanderen door het beter bekend maken
van de verscheidene jeugdwerkinitiatieven aan de bevolking. We stellen een folder op waar
het jeugdhuis, de speelpleinwerking en de jeugdbewegingen worden voorgesteld. Deze folder
wordt ook reeds verdeeld aan de nieuwe inwoners, die een informatiepakket meekrijgen via
de dienst Bevolking.

Concrete acties:

2009 Opstellen folder jeugdwerkinitiatieven Zie Zie


jeugdinformatie jeugdinformatie

2.1.2 Doelstellingen prioriteit jeugdwerkinfrastructuur

Om een goede werking te garanderen aan hun leden, moeten de jeugdwerkinitiatieven


beschikken over een geschikt en veilig jeugdlokaal. Vaak beschikken ze zelf niet over de
nodige middelen om hun lokalen op verscheidene manieren veilig te maken, dus hierin wil het
gemeentebestuur een ondersteunende rol spelen.

Doelstelling 1: de structurele ondersteuning op gebied van jeugdlokalen bestendigen

Het gemeentebestuur stelt gemeentelijke lokalen ter beschikking voor alle


jeugdwerkinitiatieven. De jeugdverenigingen betalen geen huurgeld, enkel de energiekosten
voor hun verbruik.
Op dit vlak zijn er een aantal werkpunten mogelijk die verduidelijking naar het jeugdwerk
zouden brengen, bv. het bespreken en overhandigen van een actuele gebruikersovereenkomst
voor het gebruik van het jeugdlokaal door de jeugdwerkinitiatieven. In deze
gebruikersovereenkomst zal ook vermeld worden welke verantwoordelijkheden bij het
gemeentebestuur liggen (als eigenaar van de gebouwen) en welke bij de jeugdwerkinitiatieven
liggen (als gebruiker van de gebouwen).

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 14
Het 6-wekelijks overleg met de technische dienst wordt verdergezet, zodat er een constante
opvolging is van de te verrichten klussen aan de jeugdlokalen. De jeugdverenigingen worden
door de jeugddienst op de hoogte gehouden van de werkzaamheden aan hun lokaal.

Concrete acties:

2008 Opstellen gebruikersovereenkomst / /


jeugdlokalen
jaarlijks Bestendigen van het 6-wekelijks overleg / /
met technische dienst

Doelstelling 2: Inrichting oude voetbalterreinen te Bentille

In 2007 heeft het gemeentebestuur een oude voetbalkantine met omliggende terreinen
aangekocht die in de komende jaren zal worden ingericht tot een ruimte voor ondermeer KSA
Bentille. Er dienen nog verbouwingswerken aangevat te worden. Vermoedelijk kan de KSA
deze bestaande buitenruimte of een deel ervan reeds in gebruik nemen, zodat zij ook over een
speelveld beschikken. Momenteel loopt de procedure om via een Ruimtelijk Uitvoerings Plan
de terreinen om te zetten van landbouwgebied naar recreatiegebied.
Het huidige jeugdlokaal, dat momenteel nog gebruikt wordt door KSA Bentille, wordt
geïntegreerd in de culturele site.

Concrete acties:

2008 Procedure RUP / /


2008 Plaatsen omheining rond nieuwe terreinen 761/332-03 3 428 euro
KSA
2009 Verbouwingswerken infrastructuur 761/332-03 3 428 euro
2010 Inrichting omliggende terreinen KSA en 761/744-51 12 500 euro
aankoop speeltoestellen

Doelstelling 3: Werken aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de terreinen van de


speelpleinwerking

Het speelterrein in de Smissestraat is eigenlijk een openbaar speelterrein dat dus voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Soms krijgt het gemeentebestuur echter meldingen van vandalisme.
Nochtans is de speelpleinwerking geen vragende partij om de terreinen tijdens hun
speelpleinwerking ’s avonds open te laten. De afspraak is gemaakt dat enkel tijdens periode
van de speelpleinwerking (paasvakantie en zomervakantie) de terreinen tijdens de week
worden afgesloten. In het weekend en na de periodes van de speelpleinwerking worden ze
terug opengesteld voor publiek.

Concrete acties:

2008 Bekijken noodzakelijkheid afsluiten / /


terreinen nav klachten vandalisme

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 15
jaarlijks Jaarlijkse rondgang speelplein Sint-Laureins / /
wat betreft vandalisme

Doelstelling 4: Werken aan de veiligheid van de jeugdlokalen

Volgende jaren zal er gewerkt worden aan de brandveiligheid van de jeugdlokalen aangezien
dit toch een belangrijk aspect vormt van de algemene veiligheid.
Zo kan er nagekeken worden of het nodig is bijkomende brandblusapparaten aan te kopen in
de jeugdlokalen. Er zal ook vorming worden gegeven aan de jeugdwerkers. Deze vorming
kan bv. resulteren in een nota aan jeugdwerkinitiatieven met tips hoe ze aandacht kunnen
besteden aan het zelf ook brandveilig houden van hun jeugdlokalen.

Concrete acties:

2008 Nagaan brandveiligheid jeugdlokalen met / /


bevoegde instanties
2009 Sensibilisering en vorming rond 761/122-04 100 euro
brandveiligheid; nota met tips opmaken
2010 Eventuele acties ondernemen om 761/124-02 1 500 euro
jeugdlokalen brandveilig te maken
jaarlijks Controle brandblusapparaten 761/125-06 100 euro

Doelstelling 5: Werken aan de hygiëne en het sanitair in de jeugdlokalen

Er zal in 2008 een rondgang gebeuren in de jeugdlokalen om de staat van de gebouwen en de


infrastructuur na te gaan op het gebied van hygiëne en sanitair. We denken hierbij vooral aan
de jeugdlokalen in de Smissestraat (KLJ en Speelpleinwerking) te Sint-Laureins en aan de
nieuwe lokalen te Bentille.

Concrete acties:

2008 Nagaan waar verbeteringen nodig zijn / /


2010 Uitvoeren aanpassingen 761/332-03 3 428 euro

2.2 Interactief bestuur


Acties om de participatie bij de uitvoering van het plan te verzekeren:

Er werd afgesproken dat er tijdens werken aan de jeugdlokalen en na een overleg met de
technische dienst, telkens een informatieve e-mail zal worden verstuurd naar de betrokken
jeugdwerkinitiatieven om de werken aan te kondigen, om informatie te geven of om precieze
datum en uur door te geven.

Een jaarlijkse rondgang bij elk jeugdwerkinitiatief door jeugddienst en schepen van jeugd is
eveneens een garantie om de leiding te laten participeren bij de uitvoering van het
jeugdbeleid. Aan de hand van een overzicht van de te ondernemen acties voor het komende

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 16
jaar, kan er in het voorjaar tijdens de rondgang gevraagd worden naar ideeën om deze acties
concreet uit te voeren.

Concrete acties:

jaarlijks Meldingssysteem via e-mail vanuit de / /


jeugddienst naar alle jeugdwerkers
Jaarlijks Rondgang jeugdconsulent en schepen van / /
jeugd

3 Jeugdbeleid

3.1 Proces en analyse


Onderwijs
De gemeente beschikt over een uitgebreid aanbod basisscholen verspreid over Sint-Laureins
en de verschillende deelgemeenten.

• Gemeentelijke basisschool ‘De Regenboog’


Er is een afdeling van de gemeenteschool in Sint-Laureins en in Watervliet. De school
in Watervliet beschikt niet over kleuteronderwijs.
• Vrije basisschool ‘De Schakel’
‘De Schakel’ voorziet in lager- en kleuteronderwijs in Sint-Laureins en de
deelgemeente Sint-Margriete.
• Vrije basisschool ‘De Springplank’
Deze school beschikt over een aanbod lager- en kleuteronderwijs in de deelgemeente
Sint-Jan-in-Eremo.
• Vrije kleuterschool ‘De Kangoeroe’
‘De Kangoeroe’ biedt kleuteronderwijs in deelgemeente Watervliet.

In Sint-Laureins bevindt zich ook het Edward Poppe-Instituut, een school voor secundair
onderwijs. De leerlingen kunnen er terecht voor het eerste en tweede jaar secundair onderwijs.
Ze bieden volgende studierichtingen aan:

• Latijn
• Moderne wetenschappen
• Handel
• Techniek wetenschappen
• Kantoor en verkoop
• Verzorging - Voeding

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 17
Een vergelijking van het schooljaar 2003-2004 met 2004-2005 leert ons dat het aantal kleuters
gestegen is met 19 en het aantal lagere schoolkinderen gedaald is met 32. Nochtans moeten
we vaststellen dat het aantal kinderen dat in eigen gemeente kleuteronderwijs en lager
onderwijs volgt zeer hoog is.

Muziekschool

Gemeentelijke muziekschool, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Jan-In-Eremo, 09/379.00.17

Opleidingen: notenleer, piano, klarinet, saxofoon, dwarsfluit, gitaar, kopers, slagwerk,


klankendorp, verbale vorming, samenspel, orkest, jazz.

Toneelgroep De Kolderkids
Enkele jaren geleden werd het toneelgroepje ‘De Kolderkids’ opgericht naar aanleiding van
het project Jidee van de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze toneelgroep, bestaande uit jongeren
tussen 10-16 jaar, is ook nu nog actief en brengt elk jaar een toneelstuk. Zij ontvangen
eveneens subsidies van het gemeentebestuur met als doel deze toneelstukken voor het grote
publiek te kunnen brengen

Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek

Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek ligt in het midden van de Meetjeslandse polders,
een weids gebied met dijken, landerijen, kleine dorpen en kreken.

Het watervlak van De Boerekreek is 38 ha groot en uitermate geschikt voor initiatie zeilen,
kajakken en windsurfen. De waterrijkdom is van bijzondere betekenis voor de visser. De
rustige en landelijke omgeving nodigt je uit tot wandelen en fietsen en in de open paddock
met omliggende weiden wordt de kunst van het ponyrijden aangeleerd.

In het provinciaal sportcentrum worden sportkampen en sportlessen georganiseerd. De


sportlessen aangeboden in externaat, meestal verspreid over enkele weekends of
vakantiedagen. Tijdens de schoolvakanties (pasen, zomer en herfst) kunnen sportievelingen
tussen 8 en 16 jaar zich inschrijven voor diverse sportkampen: ponyrijden en verzorging,
natuur en watersport, zeilen, omniwatersport, beach-adventure, ...

Tot voor kort beschikte het domein over een verouderde infrastructuur met een beperkt aantal
slaapplaatsen. In juni 2006 is het provinciebestuur van start gegaan met de bouw van een
volledig nieuw sportcomplex bestaande uit:

o verblijfsaccommodatie voorzien van 80 bedden


o binnen- en buitenmanège en stallen
o boten- en fietsenloods
o avonturenparcours
o burelen
o keuken, refter en sanitaire blok
o parking

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 18
o Polyvalent sportveld (kunstgras)
o Klimmuur

De werken aan de nieuwbouw zijn momenteel nog aan de gang. Zolang blijft een deel van de
oude accommodatie in gebruik.
Alle sportkampen, schoolsportklassen en weekendverblijven zullen ondanks de bouwwerken
ook in 2008 verder georganiseerd worden.

Dus alles eens op een rijtje:

Ponyrijden/huifkartocht, surfen, zeilen (optimist/caravelle), kajak, kanovaren, cruisevaart met


eigengemaakt vlot, fietsen, wandelen, polyvalent sportveld (voetbalveld aan de oude
accommodatie), klimmuur (3 banen, aan de nieuwbouw), laag touwenparcours (aan de
nieuwbouw), polyvalent sportveld (kunstgras, aan de nieuwbouw).

Plattelandscentrum
Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/379.78.37

Het Plattelandscentrum Meetjesland, gevestigd in Sint-Laureins, probeert op zijn eigen


creatieve manier het platteland en de land- en tuinbouw in de kijker te plaatsen. Ook voor
kinderen en jongeren worden tal van leuke daguitstappen, activiteiten en rondleidingen
georganiseerd.

Sportraad
De Gemeentelijke Sportraad staat in samenwerking met de sportdienst in voor de organisatie
van sportinitiatiecursussen, sport- en kleuterkampen, triatlon, scholenveldloop, ondersteuning
en mobilisatie naar provinciale en landelijke initiatieven en campagnes.

Kinderopvang
Wat de kinderopvang betreft, heeft onze gemeente verscheidene privé-initiatieven zoals
crèches en kinderdagverblijven. Op heden blijkt er een gunstige evolutie in te treden, in die
zin dat er werk wordt gemaakt van een lokaal overleg kinderopvang.
Bij de gemeentebestuur komen soms vragen van nieuwe inwoners die een opvangplaats
zoeken voor hun kind(eren). Deze mensen worden doorverwezen naar de particuliere
opvanggezinnen en crèches.

SWAP-werking
Sint-Laureins heeft sinds 2007 ook een gemeentelijke tienerwerking, SWAP, welke wordt
uitgebouwd en beheerd door de jeugddienst.
Wat betreft de gemeentelijke SWAP-werking (die in april 2007 werd opgestart) hebben nu 18
12-15 jarigen een SWAP-pasje. Deze swappers namen reeds deel aan één of meerdere
activiteiten.

Huidige jeugdinformatiebeleid

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 19
Momenteel is er een website van de jeugdraad operationeel, waarop o.a. een
activiteitenkalender, allerlei weetjes, info over jeugddienst en jeugdraad, en een forum te
vinden zijn. Ook de grote jeugdenquête was te vinden via een link naar de website van de
jeugdraad.
Er wordt ook een elektronische nieuwsbrief Sentenaar Bijt Koe uitgegeven. Dit is een
samenwerking tussen jeugddienst en jeugdraad. We proberen deze Sentenaar Bijt Koe drie of
viermaandelijks uit te brengen, hoewel dit niet steeds lukt.
Op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk informatieblad De Klaroen verschijnen
regelmatig artikels over jeugdbeleid en activiteiten van en voor de jeugd.

Manier van inspraak en participatie:

Trefavond Jeugd-Bar-O-Meter-Show
Voor de +14 jarigen organiseerden we een ludieke avond met een stellingenspel en een DJ-
set. Deze Jeugd-Bar-O-Meter-Show vond plaats in één van de jeugdlokalen en werd door de
stuurgroep in goede banen geleid. De stellingen handelden over allerhande thema’s zoals
KMO-zone, kinderopvang, bibliotheek, sport, werking jeugdraad en jeugddienst,… Het was
tevens een ontmoetingsmoment voor de jongeren van de gemeente, waarbij ze naast het
antwoorden op de stellingen ook hun eigen mening konden verkondigen over het jeugdbeleid
in de gemeente.

Enquêtes -14 jarigen


Om te peilen naar de noden en behoeften van de -14 jarigen stelden we een online-enquête op
die in te vullen was op de website van de jeugdraad. Via de scholen werden bladwijzers
verdeeld met daarop alle informatie over deze enquête. De kinderen die de enquête invulden
maakten ook kans op een cinematicket. Resultaten konden gemakkelijk gescoord worden en
geanalyseerd worden.

Deskundigen
Om de ‘deskundigen’ te bevragen, stelden we een vragenlijst op die verdeeld werd naar de
betrokken personen. Deze personen waren de collega’s van toerisme, sport, cultuur,
onderwijs, bibliotheek, de voorzitters van de adviesraden en feestcomité’s. De antwoorden op
deze vragen, o.a. naar mogelijke samenwerking met de jeugddienst en de jeugdraad in de
toekomst, werden voorgelegd aan de stuurgroep.

Stuurgroep
De resultaten van de enquête, de Jeugd-Bar-O-Meter-Show en de vragenlijst aan deskundigen
werden besproken tijdens de vergaderingen van de stuurgroep jbp. Deze resultaten werden
getoetst naar haalbaarheid, en nadien omgezet naar doelstellingen en concrete acties. Deze
doelstellingen werden nadien voorgelegd aan de gemeentelijke jeugdraad om na te gaan of zij
akkoord gingen met de gekozen doelstellingen.

Beleidsmaatregelen van de huidige legislatuur die een impact hebben op kinderen en


jongeren
Tijdens deze legislatuur wordt er ongetwijfeld nog gewerkt op bepaalde beleidsdomeinen die
een impact hebben op kinderen en jongeren. Dit zijn ondermeer het E-loket, nieuw concept
Klaroen, het nieuwe onthaalbeleid, jongeren en cultuurparticipatie, verkeersveiligheid,
activiteitenaanbod Watervliet, politie en veiligheid, sport. Op elk moment zal er ook worden
bekeken of de jeugd kan betrokken worden bij acties hieromtrent.

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 20
3.2 Doelstellingen jeugdbeleid
3.2.1 Doelstellingen algemeen jeugdbeleid

Doelstelling 1: Ondersteuning jeugdraad

Een jeugdraad die goed wordt begeleid en een antwoord krijgt op al z’n vragen en problemen,
is enthousiaster en ondernemender! De jeugddienst dient deze taak als één van de kerntaken te
beschouwen. De jeugdconsulent heeft een volmacht op de rekening van de jeugdraad, wat
soms gemakkelijk is om het werk van de penningmeester wat te verlichten. Als de secretaris
van de jeugdraad niet aanwezig is, neemt de jeugdconsulent verslag op.

Concrete acties:

Jaarlijks Toelage jeugdraad 761/332-02 1 615 euro


jaarlijks Volmacht op rekening jeugdraad / /
jaarlijks Waarnemen secretariaat jeugdraad bij / /
afwezigheid van secretaris jeugdraad
Jaarlijks Doorspelen van allerhande info aan de / /
jeugdraad

Doelstelling 2: Een gevarieerd en kwalitatief sterk aanbod via de SWAP.

Sinds 2007 wordt in Sint-Laureins een SWAP-werking op poten gezet. De bedoeling is om dit
aanbod nog verder te verruimen en de verschillende deelgemeenten evenveel aan bod te laten
komen. Vanaf 2008 kan ook gewerkt worden met vrijwilligers (monitoren met een attest
animator) om de SWAP-activiteiten te begeleiden.
Voor de promotie wordt ook beroep gedaan op de scholen van Sint-Laureins, Watervliet en
Bentille om het programma te verdelen aan de leerlingen van het zesde leerjaar. Via het
middelbaar onderwijs (Edward Poppe Instituut) kunnen we de jongeren uit het eerste en
tweede middelbaar gemakkelijk bereiken. De andere 12-16 jarigen worden bereikt via de post.

Concrete acties:

2008 Werken met vrijwilligers om activiteiten te / /


begeleiden
jaarlijks Organiseren SWAP werking tijdens de 761/122-04 600 euro
schoolvakanties
jaarlijks Bedeling SWAP-folder via de post 761/123-07 200 euro
(paasvakantie en zomervakantie)
jaarlijks Betalen van de bijdrage aan VVJ voor het 761/123-48 215 euro
Steunpunt Animatie en Programmatie
jaarlijks Bijdrage verzekering Ethias 761/124-08 75 euro
jeugdactiviteiten

Doelstelling 3: Een leuke jaarlijkse Jeugddag van Verbroederde Grensgemeenten

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 21
Tien jaar geleden werd een samenwerkingsverband met de drie verbroederde grensgemeenten
op poten gezet met als doel een jaarlijkse jeugddag te organiseren in één van de
grensgemeenten. Dit initiatief kan steeds op veel bijval rekenen van kinderen tussen 6 en 14
jaar. In 2009 zal de jeugddienst van Sint-Laureins opnieuw de algemene organisatie op zich
nemen, samen met de jeugdraad en de verschillende jeugdverenigingen.

Concrete acties:

2008 Vergaderingen bijwonen van de / /


organiserende gemeente Sluis
2009 Organisatie jeugddag verbroederde Via rekening Via rekening
grensgemeenten verbroederde verbroederde
grensgemeenten grensgemeenten
2010 Vergaderingen bijwonen van de / /
organiserende gemeente Damme
jaarlijks Betalen bijdrage jeugddag verbroederde 761/332-02 1240 euro
grensgemeenten
jaarlijks Verzorgen promotie en verdeling van de / /
affiches en inschrijvingsfolders
jaarlijks Werven van vrijwilligers om kinderen te / /
begeleiden

Doelstelling 4: Dienst Vrije Tijd

Tijdens de zomermaanden werken jobstudenten (juli-augustus) op de Dienst Vrije Tijd. Deze


jobstudent neemt vooral administratieve taken op zich en geeft toeristische info aan de
bezoekers.
Samenwerking met de sportdienst kan zich uiten door gezamenlijk busvervoer in te leggen
naar activiteiten als kriebelmania, waarbij de vervoerskosten dan gedeeld kunnen worden.
Ook een samenwerking met de dienst cultuur is mogelijk om SWAP-activiteiten te
organiseren, zoals bv; een activiteit rond oude volkssporten zoals krulbol.
Wanneer de nieuwe culturele site zal openstaan voor publiek, zal er eventueel ook kunnen
gezorgd worden voor een aanbod voor jongeren.

Concrete acties:

2008 Samenwerking sportdienst: Kriebelmania 761/124-06 200 euro


gezamenlijk organiseren
2009 Samenwerking dienst cultuur 761/124-06 50 euro
jaarlijks Aanwerving jobstudenten juli-augustus 761/111-01 3200 euro

Doelstelling 5: Veilige speelterreinen

Speelterreinen worden op een goede manier onderhouden en beheerd. Wanneer de noodzaak


zich voordoet, kunnen bijkomende speeltoestellen worden aangekocht. Er wordt hiervoor
jaarlijks een bedrag van 12 500 euro voorzien in de begroting.

Concrete acties:

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 22
2009 en Inrichten terreinen Bentille 761/332-03 3428 euro
2010
Jaarlijks Herstellen speeltoestellen 761/124-02 1300 euro
jaarlijks Inspectie Progecov 761/124-06 100 euro
jaarlijks Aankoop van speeltoestellen 761/744-51 12 500 euro

Doelstelling 6: Meewerken aan ontwikkelingssamenwerking of 4e wereld

Het gemeentebestuur voorziet elk jaar in een budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de


komende jaren zal er budget worden vrijgemaakt om bv. een Plan-kindje te adopteren via
Plan België. Een samenwerking met de jeugdraad is hierbij aangewezen, zowel bij de keuze
van het programmaland als bij de latere acties die gelanceerd worden om de aandacht blijvend
te focussen op het contact met het Plan-kindje.

Concrete acties:

2008 Beslissen naar welk project het budget gaat / /


jaarlijks Budget ontwikkelingssamenwerking 849/332-02 300 euro

Doelstelling 7: Meewerken aan het lokaal drugoverleg EEKASI

De jeugddiensten van Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo zijn allen vertegenwoordigd in het


lokaal drugoverleg EEKASI. Er werden reeds projecten zoals ‘Cocktail Local’ opgezet voor
jongeren en hun ouders. Ook in de komende jaren zal deze samenwerking bestendigd worden
en zullen er nieuwe activiteiten georganiseerd worden.

Concrete acties:

Jaarlijks Bijwonen vergaderingen lokaal drugoverleg / /


Jaarlijks Deelname werkgroep 'Cocktail Local' / /

Doelstelling 8: Werken aan verkeersveiligheid door veilige fietspaden aan te leggen

Tijdens de bevraging viel het op dat kinderen en jongeren zelf vragen naar veiligheid in het
verkeer. Tijdens de komende jaren zullen extra fietspaden aangelegd worden op plaatsen waar
het nu te gevaarlijk is. Zo wordt er een fietspad aangelegd van Bentille naar Eeklo door AMV
ism het gemeentebestuur. Ook op de weg van de Oudemansdijk naar de Molenstraat te
Watervliet komt er een fietspad. Tenslotte wordt ook de weg van het provinciaal sportcentrum
De Boerekreek naar het centrum van Sint-Jan-In-Eremo van een fietspad voorzien.

Doelstelling 9: Meedenken en meewerken met de Regionale Jeugddienst Meetjesland

De Regionale Jeugddienst Meetjesland wil samen met de gemeentelijke jeugddiensten werken


aan een jeugdbeleid dat op het niveau van het Meetjesland geïntegreerd is in verschillende
sectoren, beleidsvelden en bestuursniveaus en gedifferentieerd werkt. Dit wil zeggen
oplossingen zoeken op maat van de regio vanuit de aanwezige potenties én met een voldoende
gevarieerd aanbod om tegemoet te komen aan de behoeften van alle kinderen en jongeren.

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 23
Hiertoe werkt de Regionale Jeugddienst Meetjesland met volgende kapstokken:
Het ontwikkelen en begeleiden van intergemeentelijke initiatieven inzake jeugdbeleid
Het ondersteunen van gemeentelijke jeugddiensten
Netwerkontwikkeling zowel binnen de eigen sector als intersectoraal
Het vervullen van een regionale signaalfunctie

De jeugdconsulenten van de deelnemende gemeenten, een ambtenaar van de provinciale


jeugddienst en de regionaal jeugdconsulent komen maandelijks samen in de kerngroep. Deze
heeft tot doel de raad van bestuur te adviseren en mee vorm te geven aan de uitwerking van de
doelstellingen van de Regionale Jeugddienst Meetjesland. Daarnaast is dit orgaan bovenal de
plaats waar jeugdconsulenten elkaar ontmoeten en waar informatie-uitwisseling en intervisie
centraal staat. Deze contacten leiden eveneens vaak tot betere samenwerking tussen twee of
meerdere van de participerende gemeenten.

Concrete acties:

Jaarlijks Bijdrage aan RJM 761/332-03 2500 euro


Jaarlijks Jeugdraadmap: updates Via budgetten /
RJM
Jaarlijks Gids voor schoolverlaters 761/124-02 50 euro
Jaarlijks Trefdag voor jeugdwerkers 761/124-02 50 euro

Doelstelling 10: Oprichten van een Lokaal Overleg Kinderopvang

Het ondersteunen en het uitbouwen van de bestaande kinderopvanginitiatieven zal tijdens de


komende jaren kunnen gebeuren door middel van het oprichten van een lokaal overleg
kinderopvang. Er wordt reeds mee gestart in 2008 en behoort tot het takenpakket van de
jeugddienst.

Concrete acties:

2008 Oprichten van een Lokaal Overleg Kinderopvang / /


(LOK)
2009 In samenwerking met het LOK de behoeften in kaart / /
brengen
2010 Uitwerken van acties / /

3.3 Doelstellingen prioriteit jeugdinformatie


Doelstelling 1: Ruimere verspreiding van Sentenaar Bijt Koe

Reeds enkele jaren wordt er een jeugdkrantje vanuit de jeugdraad en de jeugddienst opgesteld
waarop jongeren kunnen intekenen. De papieren versie hebben we vervangen door een
elektronische versie. Jongeren kunnen via de website van de jeugdraad intekenen op de
elektronische nieuwsbrief. Er wordt dan ook een lijst van alle e-mailadressen bijgehouden.
Bij wijze van impuls kan er ook eventueel opnieuw een papieren versie uitgebracht worden.

Concrete acties:

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 24
2008 Nieuwe editie Sentenaar Bijt Koe + 761/124-02 900 euro
verzending

Doelstelling 2: Update website jeugdraad

De website van de jeugdraad bestaat reeds enkele jaren maar is aan een update toe.
Verscheidene rubrieken kunnen verder uitgebreid worden, er kan meer tekst en uitleg
voorzien worden en de lay-out moet ook eens bekeken worden. Het beheer van de website
verloopt via de voorzitter van de jeugdraad.

Concrete acties:

2008 Nieuwe lay-out website jeugdraad 761/124-02 100 euro


jaarlijks Jaarlijkse bijdrage website 761/124-02 30 euro

Doelstelling 3: Diversifiëring en ruimere verspreiding van de aangeboden


informatieproducten door opstellen van een jeugdinformatiekrant

Uit de bevragingen blijkt dat de jongeren zelden of nooit het gemeentelijke informatieblad
‘De Klaroen’ lezen. Alle artikels omtrent het jeugdbeleid gaan dus aan sommigen voorbij.
Om de jongeren toch te bereiken, wordt misschien een apart informatieblad voor de Dienst
Vrije Tijd opgemaakt, waar de jeugddienst deel van uitmaakt. In 2008 wordt hieromtrent een
eerste vergadering met de jeugdraad belegd zodat zaken als inhoud, frequentie, kosten,…
kunnen besproken worden. Het is de bedoeling dat er in deze jeugdinformatiekrant ook
agendapunten uit de gemeenteraad (met betrekking tot jeugd) worden toegelicht en dat we zo
ruim mogelijk informeren.

Concrete acties:

2009 Apart krantje DVT 761/332-03 2 337,27


euro
2010 Inhoudelijke evaluatie en herneming 761/332-03 2 337,27
krantje DVT euro

Doelstelling 4: Diversifiëring en ruimere verspreiding van de aangeboden


informatieproducten door het aanmaken van afficheborden

Sommige jeugdwerkinitiatieven zijn vragende partij om via gemeentelijke afficheborden meer


reclame te kunnen maken voor hun evenementen en fuiven. Deze afficheborden zouden in
elke deelgemeente moeten kunnen geplaatst worden, misschien zelfs op verschillende
plaatsen in de verschillende deelgemeenten. Mogelijks moet hier in overleg met andere
gemeentelijke diensten ook een gebruikersreglement voor opgesteld worden. Niet alleen
gemeentelijke initiatieven worden hierop geafficheerd, maar ook de plaatselijke
jeugdwerkinitiatieven kunnen op deze wijze reclame maken voor hun activiteiten.

Concrete acties:

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 25
2008 Aankoop en plaatsing afficheborden, 761/332-03 2 337,27
eventueel opstellen gebruikersreglement euro
Driemaandelijks Opkuis afficheborden door de technische / /
dienst ism de jeugdraad

Doelstelling 5: Meewerken aan de regionale samenwerking met betrekking tot


jeugdinformatie-initiatieven

Het Meetjesland is een vrij uitgestrekte en landelijke regio waar de bevolkingsdichtheid zo’n
251 inwoners/km² bedraagt, dit is zowat de helft van het Oost-Vlaamse en Vlaamse
gemiddelde. Het is voor de vele landelijke gemeenten in de regio dus niet altijd evident om de
kinderen en jongeren uit de eigen gemeente te voorzien van adequate en kwaliteitsvolle
jeugdinformatie. Dit wegens een te klein en verspreid doelpubliek, een gebrek aan financiële
middelen en personeelskracht, … .
Al van toen het idee ontstond om van start te gaan met een regionale jeugddienst was het
gezamenlijk ontwikkelen van “jeugdinformatie-initiatieven“ één van de concrete topics waar
men rond wilde werken.
De Regionale Jeugddienst Meetjesland diende gestructureerde jongereninformatieprojecten op
poten te zetten op maat van alle participerende gemeenten. Men merkte namelijk dat, hoewel
bepaalde initiatieven wel plaatselijk ontwikkeld werden, de realisatie ervan dikwijls niet zo
voor de hand lag. Bovenal jeugdinformatieprojecten konden slechts in beperkte mate
ontwikkeld worden door de plaatselijke jeugddiensten.
Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat de Meetjeslandse gemeenten begrepen hebben dat
een degelijk uitgewerkt jeugdinformatiebeleid deels regionaal dient gevoerd te worden.

Het uiteindelijke doel van de regionaal aangestuurde jeugdinformatieprojecten is het


versterken van het jeugdinformatiebeleid van de deelnemende gemeenten. Gezien de
kleinschaligheid van veel van deze gemeenten dient de regionale samenwerking als hefboom
voor deze kwaliteitsverhoging. Er zijn verscheidene initiatieven waar we als gemeente willen
aan meewerken:

Weetjesmanzuilen: Sinds 2005 zijn de informatiezuilen van de meetjesman, getiteld de


‘Weetjesman’ verschenen. Allerhande thema’s komen aan bod: van seksualiteit tot werken,
buitenlandse plannen, info over vrijwilligers. De thema’s worden uitgekozen door een
werkgroepje met daarin vertegenwoordigers van het ganse Meetjesland. Deze samenwerking
wenst het gemeentebestuur te bestendigen.

Speelpleinborden: Het Meetjesland telt héél wat speelpleintjes die vooral tijdens de
zomermaanden druk worden gebruikt. Om zoveel mogelijk hinder te vermijden werd er voor
de gebruikers en omwonenden een speelwijzer ontworpen. De Speelwijzer illustreert het
gebruikersreglement van een speelpleintje aan de hand van cartoons.
Diezelfde cartoons worden ook gebuikt op informatieborden op de gemeentelijke
speelpleintjes.

Vakantiegids: De voedingsbedrijven uit de regio stelden vast dat heel wat van hun
werknemers tijdens de zomermaanden gedwongen verlof dienden op te nemen om in de
opvang van de kinderen te voorzien.
Vanuit deze vaststelling kwam de vraag van de bedrijven om een overzicht op te maken van
het ruime en diverse aanbod aan activiteiten die doorheen de regio plaatsvinden tijdens de

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 26
zomervakantie. Deze vraag resulteerde uiteindelijk in een vakantiegids die de bedoeling heeft
om ouders, die om welke reden dan ook, in hun eigen gemeente niet vinden wat ze zoeken op
een snelle manier door te verwijzen naar andere initiatieven uit de streek.

Gids voor schoolverlaters: Onder impuls van stedelijke jeugddienst van Eeklo en de
jeugddienst van Maldegem wordt in samenwerking met het Doppersatelier vzw, een
schoolverlatersgids uitgegeven. Via de Regionale Jeugddienst Meetjesland wordt deze gids
verspreid aan alle zesde- en zevendejaarstudenten van de middelbare scholen uit het
Meetjesland. Daarnaast worden er exemplaren voorzien voor de Meetjeslandse werkwinkels.
Iedere gemeentelijke jeugddienst krijgt ook een, naar eigen goeddunken te verdelen, pakket
van deze brochures. De meerkost van deze regionale oplage wordt gedragen door de
Regionale Jeugddienst Meetjesland en de overige 10 gemeenten.

Concrete acties:

Jaarlijks Gids voor schoolverlaters aankopen en 761/124-02 50 euro


ter inzage leggen in dienst vrije tijd
Jaarlijks Vakantiegids ter inzage leggen in Budget RJM /
bibliotheken, dienst vrije tijd,
gemeentehuis
Jaarlijks Aandacht voor speelpleintjes door Budget RJM /
uitdelen van de speelwijzer voor de
zomervakantie
Driemaandelijks Aanvullen Weetjesmanzuilen met het Budget RJM /
nieuwe thema

3.4 Interactief bestuur


Participatie van kinderen en jongeren tijdens de uitvoering van het plan:

Via de verspreiding van de elektronische versie van Sentenaar Bijt Koe en via de website van
de jeugdraad kunnen we af en toe een rondvraag doen naar nieuwe concrete ideeën of vragen
van jongeren. We zullen ook een database hebben van de emailadressen van de jongeren die
de nieuwsbrief ontvangen of mensen die de website bezoeken en een bericht achterlaten.

De werkwijze rond de nieuwe afficheborden zal ook op de algemene vergadering van de


jeugdraad worden toegelicht. Tijdens de vergadering kan iedereen zijn mening geven over de
aanpak hieromtrent.

Bij de aanvang van de renovatie van de oude voetbalterreinen in de deelgemeente Bentille zal
een informatieronde worden belegd met de betrokken verenigingen, die later gebruik zullen
maken van de gerenoveerde lokalen en terreinen. Op deze wijze kunnen zij hun mening geven
over de renovatiewerken. Ook wanneer, na de gebouwen, de omliggende terreinen van
speeltoestellen zullen voorzien worden, bestaat de mogelijkheid om kinderen te bevragen.

Concrete acties:

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 27
Jaarlijks Participatie opzetten via Sentenaar Bijt / /
Koe
2009 Informatievergadering mbt renovatie / /
oude voetbalterreinen
2010 Bevraging kinderen bij inrichting oude 761/124-06 100 euro
voetbalterreinen Bentille

4 Financieel plan 2008-2010


Zie excel

5 Bijlagen

5.1 Advies jeugdraad in verband met keuze doelstellingen


prioriteit jeugdwerkinfrastructuur en keuze doelstellingen
jeugdbeleid

5.2 Advies jeugdraad aangaande het jeugdbeleidsplan 2008-2010

5.3 Uittreksel uit de notulen van het schepencollege met


betrekking tot het advies van het jeugdbeleidsplan 2008-2010

5.4 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad met betrekking


tot de goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2008-2010

Jeugdbeleidsplan 2008-2010 28
Jeugdbeleidsplan 2008-2010 29