You are on page 1of 25

Els Horts del

Soler
Primera fase dimplementaci:
Sistema Integral dAiges

Preparat per : Programa dAssessoria


MasFranch SCCL/Resiliencia SCCL
Assessors: scar Gussinyer
Olivier Savane

ndex de continguts
1 Resum del Projecte....................................................................................................................1
2 Informaci General de la Primera Fase d'Implementaci.....................................................1
2.1 Contractista i Contractat........................................................................................................1
2.2 Definicions.............................................................................................................................1
2.3 Antecedents............................................................................................................................1
2.4 Objectiu Principal..................................................................................................................2
2.5 Objectius Especfics...............................................................................................................2
2.6 Metodologia del Disseny.......................................................................................................2
3 Disseny Integral dAiges del Horts del Soler........................................................................2
3.1 Disseny..................................................................................................................................2
3.1.1 Swales............................................................................................................................4
3.1.2 Basses de Biodiversitat..................................................................................................4
3.1.3 Canals............................................................................................................................5
3.1.4 Bassa dAcumulaci......................................................................................................6
4 Calendaritzaci i Pressupost.....................................................................................................7
4.1 Calendari................................................................................................................................7
4.2 Pressupost..............................................................................................................................7
Annex 1: Disseny del Sistema Integral dAiges.........................................................................9
Annex 2: Projeccions Dibuixades a M......................................................................................11
Annex 3: Camps de Treball i Subvencions Europees................................................................19
Annex 4: Guia de SCI de Com Acollir un Camp de Treball.....................................................23

1 Resum del Projecte


En aquest cas presentem el sistema integral daiges dels Horts del Soler, aquesta ser la primera
actuaci dimplementaci del sistema Horts del Soler, desprs de la rompuda inicial. Aquesta fase
pretn comenar a definir lestructura del projecte, recollint i distribuint un dels recursos ms
importants: laigua.

2 Informaci General de la Primera Fase d'Implementaci


2.1

Contractista i Contractat

LAjuntament de Sant Feliu de Pallerols a rebut una subvenci de la diputaci de Girona per tirar
endavant la primera fase dels Horts del Soler.
Cooperativa Resilincia est dissenyant i coordinant aquesta fase amb lajuda dun assessor extern;
Samuel Koenig, doctorat en Aquicultura i especialista en sistemes integrals daigua sostenibles.
La part de lactuaci subvencionada per la diputaci ha destar acabada abans de finals de setembre,
continuar a travs de camps de treball.

2.2

Definicions

Sistema Integral daiges: Laigua es un dels elements ms bascis per la vida i ms abundants a la
terra. En qualsevol sistema que es dissenyi es imprescindible donar-li un lloc principal. Quan es fa
referncia a un sistema integral, fem referencia a la complexitat daquest element i a les multiples
relacions que sol tenir amb els sistemes a dissenyar.
Permacultura: Es una tcnica de disseny per a la creaci d'ecosistemes humans sostenibles. Pretn
recollir diferents coneixements cientfics multidisciplinaris dedicats a la natura i la sociologia entre
d'altres, alhora que recull coneixements tradicionals de tot el mn per crear una tcnica de disseny que
ens permeti viure de forma ms respectuosa amb el medi alhora que millorar la nostre qualitat de vida
amb consciencia de com i quins recursos utilitzem.
Sostenibilitat: Es un concepte altament ests des de la conferencia de les Nacions Unides sobre
Medi Ambient i Desenvolupament de Rio de Janeiro al 1992. Aquesta disciplina es preocupa de donar
resposta al repte que suposa la quantitat de poblaci del planeta en relaci amb als seus recursos,
alhora que tamb dona resposta a les conseqncies del sistema econmic mundial i l'augment del
nivell de vida i consum de gran part de la poblaci.

2.3

Antecedents

Cooperativa Resilincia ha presentat un avantprojecte que ha estat acceptat i presentat pblicament a


la poblaci de Sant Feliu de Pallerols.
A partir daqu el pacte es de poder avanar a mesura que es troben els recursos, alhora que utilitzarem
molts recursos naturals en la implementaci del projecte, i tamb potenciarem la intervenci de les
xarxes internacionals de voluntariat tenint en compte que aquest es un projecte dalt inters per aquests
tipus de xarxes.

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

2.4

Objectiu Principal

Lobjectiu daquesta actuaci es la implementaci del sistema integral daiges, definint aix la base
del sistema Horts del Soler i deixant pas a la resta dactuacions que es poden encadenar a travs de
camps de treball, actuacions professionals, cursos....
Alhora aquest disseny est prioritzant lautogesti i la resilincia del sistema.

2.5

Objectius Especfics

Amb la implementaci del sistema integral daiges es pretn:


Estabilitzar les feixes dels Horts del Soler.
Augmentar la infiltraci de laigua al terra.
Reconduir i acumular laigua descorrentia per a irrigar de forma natural.
Crear una bassa que pugui servir per a regar els horts, a la part baixa del terreny.
Augmentar la biodiversitat i aix prevenir les plagues i augmentar la fertilitat.
Modificar el paisatge augmentant la sensaci dabundncia, de pau i de tranquillitat.
Crear la base per desenvolupar espai pedaggics.

2.6

Metodologia del Disseny

En aquest cas hem treballat conjuntament amb en Sam Koenig en un espai co-creatiu on nosaltres
aportavem les necessitats del disseny en general com del sistema daiges que volem en particular i
ell ens aportava els seus coneixements en sistemes integrals daigua. Finalment ens ha presentat un
informe que nosaltres incorporem en aquest dossier.
Per altre banda tamb parlarem del procs dexecuci que tamb ha estat un procs de disseny cocreatiu entre nosaltres per una banda marcant les necessitats del projecte i la Raphaelle Blanc, que es
especialista en camps de treball i actualment part del equip de la Cooperativa Resilincia.

3 Disseny Integral dAiges del Horts del Soler


3.1
Disseny
Els Horts del Soler es troben situats en una vessant de la muntanya, dues part de la vessant
que sn cncaves i per tant acumulen laigua prpia i la de la part convexa. Es per aix que
bsicament ens centrem en dos cursos de laigua.
Al caure laigua va creant el seu propi cam el qual es el ms eficient pel que pot baixar, per
aix el mes important es lobservaci, aprenent de la naturalesa per a implementar un sistema
el mxim de respectus amb el mnim de recursos. Les intervencions sn totes minimalistes
buscant modificar subtilment el comportament de laigua en favor de la biodiversitat.

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Figura 1: Disseny del sistema integral daiges amb projectes individuals identificats

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

A la part alta dels Horts del Soler podem trobar actuacions que augmenten la infiltraci de
laigua, aix aconseguim un millor comportament durant lpoca seca aix com esponja una
mica les part compactades del sol. Les tcniques especfiques que proposem sn:
3.1.1 Swales

Rases/Basses d'infiltraci, construdes en les parts ms alts del terreny per retenir el
mxim d'aigua i aix promoure la productivitat en aquestes zones i evitar que baixi
molta aigua de cop en moments de pluja.

Figura 2: Representaci d'un swale i la seva afectaci sobre l'entorn natural.


3.1.2 Basses de Biodiversitat

Espais dacumulaci daigua on permet que la vida es desenvolupi i augmenti la


biodiversitat. Aquestes basses simpermeabilitzaran utilitzant argiles bentontiques al
80% de la bisbal, les quals sn molt barats i sn un recurs proper, daquesta
aconseguim duna una alta impermeabilitzaci a la bassa, deixant que la humitat pugui
sortir per capillaritat irrigant el voltant de la bassa i creant un ecosistema natural.

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Illustraci 3: Llacuna naturalitzada amb biodiversitat en funci de la profunditat

3.1.3 Canals

Connectar els diferents elements del disseny (rases, basses, etc.) a traves de canals de
reconducci que en les parts ms frgils es reforaran amb pedres per evitar lerosi
del terreny. Mostrem unes fotos com exemple:

Illustraci 4: Canal i cullereta d'acumulaci, recubertes de pedres per evitar l'erosi

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Illustraci 5: Canal empedrat amb estabilitzaci de marges utilitzan tela de jute.

Illustraci 6: Canal empedrat amb vegetaci.


3.1.4 Bassa dAcumulaci
Una bassa de dimensions ms grans que garanteixi un mnim daigua en condicions de
demergncia. Alhora que pugui acumular les aiges descorrentia abans de redirigir-les for a

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

de la finca. Aquesta bassa tamb actuar com a biotop en mig de la zona dhorta on hi ha ms
necessitat de macrofits que desenvolupin el control de plagues.
En aquest cas es podria arribar a utilitzar una lmina de EPDM, per maximitzar la retenci de
laigua dins la bassa, tot quedar en funci del pressupost i levoluci del disseny en s.

Illustraci 7: Sistema integral d'aiges basat en swales i basses, en un projecte de


permacultutra.

4 Calendaritzaci i Pressupost
4.1
Calendari
Proposem comenar les actuacions a primers de Setembre per poder utilitzar els diners de la
subvenci abans de la data lmit.
En aquesta actuaci ens centrarem en el moviment de terres amb una excavadora, si fos
possible i el pressupost arribs ens podrem plantejar dimpermeabilitzar les basses amb les
argiles bentontiques.
Un cop acabat el pressupost, proposem continuar treballant la proposta a travs de camps de
treball. Voldrem proposar un camp de treball de 6-8 dies per setmana santa on acabarem la
feina de la excavadora, impermeabilitzant les basses i empedrant els canals. I un parell de
camps de treball de cara a lestiu. On es podrien seguir treballant els detalls del sistema, incls
comenant a installar les plantes si avancssim lo suficientment rpid.
4.2
Pressupost
Ja haviem pressupostat el disseny a 2140 euros considerant la feina den Sam Koenig, tamb
inclou la supervisi de lobra, tot aix es cobreix amb la subvenci de la diputaci. Per tant la
resta es pot dedicar ntegrament a la excavadora.
Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Els camps de treball evidentment aporten molta m dobra gratuta, per shan de cobrir
algunes despeses. Creiem que seria bo asseient-nos a discutir aquest tema en detall, per
veuren les possibilitats.
Perqu pugueu anar-vos informant us annexem una explicaci de la Raphaelle Blanc i la guia
del Servei Civil Internacional de com acollir un camp de treball (Annexos 3 i 4).

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Annex 1: Disseny del Sistema Integral dAiges


Plnol dels Horts del Soler amb el Sistema Integral d'Aiges afegit

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

10

Annex 2: Projeccions Dibuixades a M


Projecci 1: Doble Swale
Projecci 2: Doble Banana Swale A
Projecci 3: Swale amb sobrexidor i canal
Projecci 4: Culleretes
Projecci 5: Bassa de Biodiversitat
Projecci 6: Doble Banana Swale B
Projecci 7: Visi dels horts amb la bassa gran

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

11

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

12

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

13

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

14

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

15

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

16

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

17

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

18

Annex 3: Camps de Treball i Subvencions Europees


Una explicaci de la Raphaelle Blanc al respecte de les possibilitats de camps de treball i
subvencions europees.

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

19

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

20

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

21

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

22

Annex 4: Guia de SCI de Com Acollir un Camp de Treball


Guia del Servei Civil Internacional de com acollir un camp de treball.

Horts del Soler: Sistema Integral dAiges

23