You are on page 1of 4

DAFTAR : PENERIMAAN TRANSPORT IBU HAMIL DARI RTK KE PUSKESMAS PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU HAM

Jumlah
Transport
KESEHATAN IBU DAN
ANAK
BULAN Kader
APRIL /2016

No

Nama

Alamat

Lintas Sektoral dari Rumah


Ke Puskesmas dan dari
Puskesmas ke Rumah (PP)
(Rp)

Iq Sahdan

Gunung Bagek

Rp

30,000

Iq.Sariman

Rarang Batas

Rp

30,000

Iq.Sarimah

jenggik

Rp

30,000

Iq.has

jenggik

Rp

30,000

Iq.has

Penambong

Rp

30,000

Iq.Limah

Sukadana

Rp

30,000

Induri

Santong

Rp

30,000

Rohmayati

Santong

Rp

30,000

Rohmayati

Jiken

Rp

30,000

10

Siti Aminah

Selagik

Rp

30,000

11

Iq.Munah

Selagik

Rp

30,000

12

Iq.Sri

Terara Utara

Rp

30,000

13

Suarni

Terara Utara

Rp

30,000

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nuraini
Iq,Has
Iq.Sarimah
Iq.Udin
Iq.Udin
Iq.Senam
Husniati
Iq.Sinawang
Iq.Sabarudin
Iq.Sari
Iq.Royani
Iq.Mahyan

Jenggik
Rarang Batas
jenggik
jenggik
Penambong
Suradadi
Wise
Kali Temu / Sukadana
Kali temu.
Selagik
Terara Selatan
Jenggik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

JUMLAH

MENGETAHUI
Kepala Puskesmas Terara
dr H. ANJASMORO
NIP :19810218 201001 1 007

Rp
750,000
EMPAT RATUS LIMA PULUH

MATAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN ANAK KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN


RIL 2016

Jumalah Kegiatan Jumlah Transport


(Kali)
Yang Diterima (Rp)

Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

IMA PULUH RIBU RUPIAH


Terara
LUNAS DIAYAR
Bendahara Jampersal Puskesmas Terara
(MARSAH .SIP)
NIP : 19661231 198803 2 223

No

Nama

Jenik Kelamin

Umur