You are on page 1of 8

Elegancka zima

Wyrane, ywe soczyste barwy, odcienie lodowe, gboka czero i biel. Wszystkie kolory nasycone,
mocno kontrastujce ze sob. Oto charakterystyczne barwy odpowiadajce osobom w typie zimy.
Tak jak kontrastowa jest uroda Pani, czy Pana zimy, tak samo zestawiane powinny byd optymalne
kolory dla tego typu kolorystycznego.
Zima jest typem chodnym, podobnie jak lato oraz typ lato-zima. Analiza kolorystyczna zimy jest
niezwykle trudna. Zdarza si, bowiem, e Pani zima diagnozowana bywa jako jesieo, lub typ mieszany
wiosna- jesieo. Nieporozumienia takie mog wynikad z intensywnoci karnacji skry zimy, ktra jest
bardzo podobna do jednego z wariantw jesieni.
Osoby bdce typem zimy powinny wybierad chodne, wyrane i wietliste kolory. Paleta barw dla
zimy powinna byd wypeniona ostrymi i czystymi barwami, ktre najlepiej podkrel styl i urod Pani
zimy. We wszystkich barwach zgaszonych, czy przydymionych (jak dla lata) osoby w typie zimy bd
wyglday nieciekawie i smutno. Wyrazistod tego typu urody najlepiej podkrel wszelkie poczenia
szaroci ze srebrem, czerni, czy granatem. Zima ponadto bardzo dobrze czuje si we wszelkich
odcieniach stalowych, srebrnych, a take w kolorze czystej bieli.

Osoby w typie zimy powinny zdecydowanie unikad kolorw ciepych, takich jak brz, pomaraocz,
zoto, rdzawa- d, czy ciepa zieleo. Pani zima powinna zachowad "czystod" swojego typu urody.
Zdecydowanie odradzam wszelakie drobne wzorki, takie jak kratki, czy kwiatki, gdy zabieraj one
wiele z wyrazistego charakteru zimy. Zima najlepiej bdzie prezentowad si w prkowanych
kostiumach, czy w tkaninach zdobionych geometrycznymi wzorami, najlepiej w kolorze bieli i czerni.
Elegancja zimy zostanie take podkrelona w jednobarwnych, kontrastowo zestawionych strojach
np.: cytrynowa d z gbok czerni. Zima dobrze czuje si take w odblaskowych, lakierowanych,
czy te plastykowych dodatkach. Wszystko, co rzuca si w oczy i jest w optymalnej palecie barw zimy,
bdzie podkrelao jej zdecydowany charakter.
Jak pisaam wczeniej typ zimy bywa czsto mylony z ciepym typem jesieni. Pomyki takie wynikaj
zapewne z podobieostwa karnacji obydwu typw kolorystycznych. Jedn z odmian Pani zimy jest typ
Krlewny nieki. Osoby prezentujce ten typ urody charakteryzuj si bardzo jasn, transparentn
wrcz karnacj. Skra sprawia tu wraenie niezwykej szlachetnoci. Bardzo rzadko zdarza si, e
skra nabiera delikatnych rumieocw. Drug odmian Pani zimy jest tzw. Typ Poudniowy, zwany
inaczej meksykaoskim. Osoby reprezentujce ten typ urody charakteryzuj si chodnym, oliwkowym
odcieniem skry, ktry bywa mylony z wariantem intensywnej jesieni. To, co pomoe nam w

diagnozie zimy o poudniowym typie urody, to zdolnod do szybkiego opalania si skry na


intensywny oliwkowy kolor.

Wszystkie osoby w typie zimy obdarzone s bardzo ciemn opraw twarzy (brwi i rzsy). Pani zima
zawsze charakteryzuje si take intensywn czerwieni warg oraz szarobrzowymi piegami, jeeli
takowe posiada. Wrd naturalnych kolorw oczu zimy wyrniamy: bkit lodowy, turkusowy,
niebieski, orzechowy oraz czarno-brzowy.
Najczciej spotykane oraz najkorzystniejsze kolory wosw dla osb w typie zimy to wszelakie
chodne odcienie, takie jak: niebiesko- czarny, srebrno-siwy, ciemny brz, biay, niebiesko- czerwony,
czarno- czerwony, czy czarny. Mimo ostroci zima powinna unikad koloru rudego, gdy prezentuje si
w nim nieco pospolicie.
Make - up zimy powinien podkrelad jej wyrazistod. Najlepszy bdzie lekki ppynny podkad, ktry
podkreli naturaln gadkod skry zimy. Najkorzystniejsze bd odcienie jasnego ru lub beu, a
take kolory oliwkowego beu. Natomiast najlepsze kolory cieni do powiek dla Pani zimy to stalowy,
fioletowy, turkusowy oraz szmaragdowa zieleo. Zima zdecydowanie powinna zrezygnowad z odcieni
brzu na powiekach. W przypadku pomadki polecam odcienie gbokiej czerwieni, maliny, czy fioletu.

Analiza kolorystyczna wyraa pewne denie do osignicia idealnego wizerunku zewntrznego. Dla
osb w typie zimy analiza kolorystyczna jest szczeglnie wana, gdy nierzadko wyzwala wyrazist
osobowod tego typu urody. Osoby w typie zimy s najbardziej charakterystycznymi typami
kolorystycznymi, dlatego te szczeglnie wane jest by ich uroda bya podkrelona we waciwy
sposb.
W kontaktach subowych Pani, czy Pan zima wygldaj zawsze najbardziej ostro i wyrazicie. Czasem
mog sprawiad wraenie trudnego i wymagajcego negocjatora, dlatego te niezwykle istotne w
kreowaniu ich wizerunku, staje si idealne dobranie kontrastw i refleksw pomidzy strojem
podstawowym, a dodatkami.

Romantyczne lato - chodny typ polski


Duszne, przytumione powietrze, innym razem wiey powiew wiatru. Jasne, pastelowe barwy mity,
brudne odcienie ru. Zgaszone promieniami sooca kolory, bkity, wszelakie poczenia ru i
szaroci, zamane odcienie bieli, to kolory, ktre dominuj w palecie typowego lata.
Duszne, przytumione powietrze, innym razem wiey powiew wiatru. Jasne, pastelowe barwy mity,
brudne odcienie ru. Zgaszone promieniami sooca kolory, bkity, wszelakie poczenia ru i
szaroci, zamane odcienie bieli, to kolory, ktre dominuj w palecie typowego lata.

Wbrew powszechnej opinii "typ lato" jest typem chodnym. Wystarczy uwanie spojrzed na letni
przyrod, czy niebo, aby dostrzec, e latem zdecydowanie dominuj kolory przypudrowane,
przytumione, jakby zgaszone, wypalone blaskiem sooca. Nie ma ostrych, krzyczcych barw, a
jedynie jasne, lekkie pastele, troch jakby leniwe i statyczne, ale przez to wspaniale harmonizuj ze
spokojnie pyncymi dniami pory letniej.
Prawie 80% Polek i Polakw jest typem lata. Lato jest romantyczne, tak jak przedstawiciele takiego
typu urody. Decyduj o tym zazwyczaj dobrze ukrwiona skra, z przebyskujcymi delikatnie
naczynkami, szarobrzowe znamiona i piegi oraz popielate brwi i wosy ( nigdy w kolorze zotym). Tak
prezentuje si typowe lato. Rozrniamy jednak trzy odmiany tego typu kolorystycznego, rnice si
drobnymi niuansami, i niestety dod trudne do dobrego zdiagnozowania.
Mocne lato bywa niestety dod czsto okrelane jako wiosna, zwaszcza przy niewaciwym doborze
koloru wosw. Pomyki takie wynikaj z podobieostwa cery, ktre czasem wystpuje pomidzy tymi
dwoma typami kolorystycznymi. To, co jednak pozwoli pewnie zdiagnozowad typ lato, to
zaczerwienienia, a nie brzoskwiniowe rumieoce na twarzy, podobieostwo kolorystyki brwi i wosw,
chodne- zazwyczaj szare, lub szaro-niebieskie oczy oraz zdecydowanie mocniejsza od wiosny oprawa
twarzy.

Lato zazwyczaj dod dobrze znosi promienie soneczne. Pierwsza opalenizna bywa czerwona, ale po
kilku dniach osoby w typie lata mog uzyskad pikn chodno- oliwkow barw skry. Wyjtkiem s
osoby o bardzo bladej cerze (jedna z odmian tego typu urody). U nich zdecydowanie trudniej jest
uzyskad oliwkow opalenizn, czciej kooczy si po prostu na zaczerwienieniach skry.
Makija dla lata, tak jak i dla pozostaych typw urody, powinien byd jak najbardziej naturalny i
upikszajcy. Ze wzgldu na kruchod i przezroczystod cery, makija dla lata musi byd lekki i bardzo
delikatny. Podkad i puder powinny mied chodny odcieo rowy lub chodny beowy, nigdy ciepy
be, czy brzoskwiniowy. Lato musi niestety zrezygnowad z samoopalaczy, rw w odcieniu terakoty,
czy ciemnych matujcych podkadw. Osoby w typie lata zazwyczaj maj sporo znamion i piegw- z
tego powodu take nie powinny uywad matujcych fluidw i cikich pudrw. Zdecydowanie nie
polecam take kompaktw- dla osb o delikatnej cerze s zbyt obciajce.
Z palety cieni do powiek dla lata najodpowiedniejsze bd kolory podkrelajce barw tczwkiszaroci, bkity, a take re i fiolety. Wane, aby kolory te byy "brudne" i jakby przytumione, nigdy
ostre i krzyczce. Osobom w typie lata nie polecam take makijau oka na zasadzie kontrastu. Lato
jest spokojnym typem urody, nie znosi, zatem kontrastw i ekstrawagancji, zdecydowanie lepiej czuje
si w delikatnych, romantycznych pastelach. Makija ust take musi byd w chodnej tonacji. Najlepsze
bd wszelakie rowe byszczyki, perowe i lodowe odcienie pomadek. Konturwk najlepiej dobrad
idealnie w kolorze warg. Jeeli osoba w typie lato chce zmienid kolor wosw, zdecydowanie powinna
wybierad chodne odcienie popielate. Nigdy soneczne odcienie z dodatkiem tego. Najlepsze bd
kolory: popielaty blond, popielato-brzowy, perowo-biay, od jasno do ciemnobrzowego.
Pan, czy Pani lato, umiejtnie korzystajc ze swej optymalnej palety barw, moe stworzyd bardzo
elegancki a jednoczenie nowoczesny wizerunek, opierajcy si na pastelowych barwach i
odcieniach. Osoby bdce typem lata, zdecydowanie nie powinny nosid ciemnych odcieni przy
twarzy. Czarne, czy brzowe kostiumy i garnitury, mona zastpid janiejszymi odcieniami, ktre
zdecydowanie lepiej bd harmonizoway z opraw twarzy Pani, czy Pana lato.
Na koniec rozwaao pozwol sobie na ma dygresj, zwizan z analiz kolorystyczn i diagnoz
typw urody. Ot ostatnio miaam w rku klika kolorowych pism kobiecych, w ktrych znalazam
par porad dotyczcych analizy kolorystycznej. Wedug tych czasopism bardzo atwo okrelid wasny
typ urody i wyznaczyd optymaln palet barw. No bo przecie, jeeli jestemy blondynkami o
niebieskich oczach to na pewno jestemy latem, a jeeli mamy ciemny kolor wosw, to nalewno
reprezentujemy typ zimy. Tak sobie pomylaam wwczas, e gdyby to wszystko byo takie proste, to
chyba nikt z nas nie miaby wtpliwoci, w czym wyglda najkorzystniej i pewnie nie byoby zawodu
kolorysty?

Rustykalna jesie
Ziemiste, zgaszone kolory, z domieszk ci, niczym jesienna przyroda. Zielenie, brzy, beewszystkie barwy, ktre Matka Natura zsya w okresie po lecie. Podczas jesieni dominuj kolory
ciemne i ciepe, czasem jakby przeplatane zot lub rdzaw nitk. W palecie jesieni brakuje natomiast
szaroci, czerni, niebieskoci i rw.

Pani jesieo jest typem ciepym. Zdecydowanie dobrze pasuje do niej okrelenie "zota polska jesieo".
Idealne kolory to przydymione, zgaszone, gbokie i oczywicie ciepe barwy. Uroku dodaj Pani
jesieni take wszelakiej maci wzory, cieniowania, czy melane. Najlepszy dla jesieni jest styl
rustykalny, folklorystyczny, ewentualnie sportowa elegancja.
Idealne materiay dla tego typu kolorystycznego to sztruks, angora, brokat, atas, sukno, len, wena,
czy mohair. Tkaniny te oddaj charakter jesieni, uwydatniaj jej urod. Dodatki powinny byd ciepe
np. bursztyn, drewno, zoto, mied, czy brz. Jesieo powinna z pewnoci unikad plastyku oraz srebra.
Jesieo jest dod charakterystycznym typem, chod oczywicie zdarzaj si pomyki- zwaszcza przy
diagnozie typu mieszanego. Jesieo moe niestety zostad sklasyfikowana jako zima o poudniowym
typie urody lub jako intensywna wiosna. Co zrobid, aby uniknd tych wszystkich pomyek? Na co
zwrcid szczegln uwag diagnozujc Pani jesieo?
Typowa jesieo wystpuje w dwch odmianach. Najczciej Pani jesieo jest typem o jasnym, ale
ciepym odcieniu skry, zwykle w kolorze koci soniowej. Jej blada cera efektownie kontrastuje z
wyrazistym kolorem zwykle rudych wosw. Czsto zdarza si jednak Pani jesieo o bardzo
intensywnej barwie skry, zocisto-beowej lub nawet brzoskwiniowej. Cera jesieni jest zawsze duo
intensywniejsza od cery wiosny. Pani jesieo zwykle nie posiada take charakterystycznych dla wiosny
rumieocw. Oprawa twarzy typowej jesieni jest dod mda, zwykle brwi niewiele rni si od koloru
wosw. Bywaj jednak take jesienie o bardzo jasnych rzsach i brwiach.

Osoby w typie jesieni, zwykle bardzo ciko si opalaj. Zazwyczaj po opalaniu skra zostaje jedynie
pokryta dodatkowymi znamionami lub piegami. Rzadko kiedy jesieo moe zatrzymad na duej
opalenizn, ktra najczciej jest czerwona. To cecha wyranie odrniajca Pani jesieo od typu
wiosennego.
Pani jesieo najczciej charakteryzuje si ciepym- zielonym, piwnym, lub tzw. ctkowanym kolorem
tczwki oka. Kolor oczu natomiast piknie harmonizuje z kolorem cery oraz rudawym zazwyczaj
poyskiem wosw.
Pani jesieo doskonale czuje si w rudozotych odcieniach wosw, ale take i w ciemnych,
kasztanowych. Wane jest, aby kolor wosw jesieni by ciepy, z rudawym poyskiem. Zdecydowanie
odradzaabym wszelakie odcienie popielate oraz blond.

Makija idealny dla Pani jesieni jest niezwykle delikatny, niemal transparentny. Idealne podkady
powinny byd pynne w ciepej tonacji beowej. Pani jesieo powinna unikad take kryjcych fluidw, ze
wzgldu na pikny odcieo cery oraz skonnod do znamion i piegw. Podkad, bowiem nigdy nie
przykryje zocistych piegw, moe stworzyd natomiast nieestetyczne wraenie szarych plam na
twarzy. Podkady w odcieniach ru s dla tego typu kolorystycznego zdecydowanie nieodpowiednie,
dotyczy to take pudru.
Bardzo czsto Pani jesieo moe swobodnie zrezygnowad z makijau. Ma tak oryginaln i ciekaw
urod, e wystarczy jedynie podkrelid j odpowiedni kolorystyk stroju. Dlatego dla osb bdcych
jesieni, istotne jest, aby wybierad waciwe kolory, przede wszystkim nie za jasne.

Makija oka powinien byd wykonany zdecydowanie w ciepej tonacji. Najkorzystniej powieka bdzie
podkrelona zieleni, brzem, beem, kolorem ciemnej oliwki, zotym brzem, czy brzoskwini.
Zdecydowanie Pani jesieo powinna unikad wszelakich odcieni rowych, szaro- niebieskich,
liwkowych, czy malinowych. Niekorzystnie jesieo wyglda take w jasnych ostrych kolorach,
charakterystycznych dla typu wiosny.

Makija ust rwnie powinien byd utrzymany w ciepej tonacji. Najlepsze bd odcienie koralowe,
rdzawe, pomaraoczowej czerwieni, czy cegy. Take r na policzkach powinien wspgrad z ciepym
odcieniem karnacji. Pani jesieo powinna unikad take rowych odcieni ru.
W kontaktach subowych Pani jesieo powinna jednak unikad folklorystycznych i rustykalnych
wzorw oraz czerwono- pomaraoczowych czeo, w ktrych czuje si najlepiej. Takie zestawienia
prezentuj si, bowiem mao profesjonalnie. W kontaktach biznesowych Pani jesieo powinna, zatem
wybierad bardziej stonowane kolory, ciemniejsze- eleganckie barwy, ktre korzystnie podkrel jej
urod w pracy.

Pani wiosna
Jasne, ywe kolory, a jednoczenie niezwykle mikkie i delikatne. Koniecznie ciepe, z domieszk
tego lub zotego. Barwy wyraziste, czasami ostre, nigdy przygaszone i "przypudrowane". Taki jest
krajobraz budzcej si po zimie do ycia przyrody. Tak wanie wyglda zawsze wiea i energiczna
Pani wiosna.
Wiosna jest typem zdecydowanie ciepym, chod czsto bywa mylona z chodnym latem. Osoby
bdce typem wiosny najlepiej czuj si w ciepych, jasnych barwach. Kolory najbardziej optymalne
dla tego typu urody powinny byd czyste i wyraziste, tak jak barwy rozkwitajcej przyrody. We
wszystkich kolorach zgaszonych, rozmazanych, czy zduszonych, wiosna bdzie wygldaa na
zmczon lub smutn.
Osoby o delikatnym i ciepym typie urody, powinny zdecydowanie uwaad na dobr kolorystyki
ciemnej. Zbyt ziemiste barwy jesieni bd, bowiem postarzay twarz wiosny, a "przypudrowane"
kolory lata, niekorzystnie podkrel zmarszczki mimiczne. Wiosna z ca pewnoci powinna unikad
rwnie koloru czarnego, ciemnego brzu, koloru czerwonego wina, a take nieostrych, zgaszonych
barw.,
W przypadku wiosny niezwykle efektowne s natomiast jednobarwne materiay urozmaicone
delikatnymi wzorami: kwiatami, czy prkami. Wane jest, aby wiosna wygldaa nie tylko wieo i
energicznie, ale take subtelnie i delikatnie. Naley, bowiem pamitad, e odzie jest tylko dodatkiem
do naszej urody i osobowoci. Kolory nie mog dominowad oprawy twarzy, ale j uwydatniad i
podkrelad jej atuty.

Typ wiosny bywa dod czsto mylony z typem lata. Obydwa typy maj, bowiem twarz pokryt
rumieocami, podobn kolorystyk tczwki oraz karnacji. Tak rzadko spotyka si obecnie osoby o
naturalnym kolorze wosw, niezmienionym cigym farbowaniem, czy dziaaniem promieni
sonecznych, e waciwie bez odpowiedniego owietlenia i chust kolorystycznych z palet odcieni
wiosny, nie mona pewnie zdiagnozowad typu urody.
To, co pozwoli jednak ocenid typ wiosny to brzoskwiniowe ( a nie rowe jak u lata) rumieoce, zote
refleksy we wosach, oraz delikatna oprawa twarzy- prawie niewidoczna, gdy patrzymy na twarz z
daleka.

Dla karnacji typu wiosennego bardzo charakterystyczna jest przezroczysta niemal bladod oraz lekkie
zarowienie skry w odcieniu brzoskwiniowym- nigdy bkitnawym jak u lata. Wargi wiosny s w
odcieniu ciepej czerwieni. Typ wiosenny moe posiadad piegi- zawsze jednak zociste a nie
szarobrzowe jak u lata. Mocna wiosna moe byd niestety atwo mylona z typem jesieni, w zalenoci
od intensywnoci piegw oraz kolorystyki wosw. Czsto zdarza si take, e spotykamy osoby w
typie mieszanym wiosenno- jesiennym.
Typ wiosenny bardzo dobrze si opala, nawet pomimo swojej bladoci i przezroczystoci skry.
Wiosna dod atwo opala si nawet na ciemny brz- w przeciwieostwie do jesieni, ktra opala si
bardzo trudno. Opalenizna wiosny najczciej ma odcieo miodowo- rudy lub zocisto- brzowy.

Make- up wiosny powinien podkrelad naturalnod oraz delikatnod karnacji. Podczas lata Pani
wiosna moe cakowicie nawet zrezygnowad z podkadw, ze wzgldu na pikn barw opalonej
skry, jak uzyskuje z atwoci. Jeeli jednak wiosna decyduje si na podkad to wane, by jego
barwa nie bya zbyt intensywna, a konsystencja zbyt gsta. Najkorzystniejsze bd wszelakie odcienie
naturalnego beu, ewentualnie z odcieniem zocistym- nigdy jednak fluid nie powinien byd brzowy!
Wiosna powinna podkrelad oczy bardzo delikatnie, ale zdecydowanie- w ywych, wieych kolorach,
takich jak: rozbielany brz, jabkowa zieleo, delikatny turkus, ty, czy pomaraoczowy. Wane by
Pani Wiosna unikaa jednak wszelkich ostrych, kontrastowych efektw, ktre zdominuj jej delikatna
twarz. Pomadki najlepiej dobierad w kolorach brzoskwini, ososia, koralu, czy ciepej czerwieni.
Zdecydowanie osoby w typie wiosennym powinny unikad makijau w odcieniach ru, maliny oraz
ciemnych brzw.