You are on page 1of 1

UNIT PEMULIHAN KHAS, BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KPM

DATA MURID TIDAK MENGUASAI 3M DI TAHAP 1 (MENGIKUT JANTINA)


Nama Sekolah : ____________________________________________________________________
Kod Sekolah : _______________________
BAHASA MALAYSIA
TAHUN 1
BIL

ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

TAHUN 2
ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

TAHUN 3
ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

1
2

MATEMATIK
TAHUN 1
BIL

ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

TAHUN 2
ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

TAHUN 3
ENROLMEN
MURID

MURID PEMULIHAN
L

1
2

UNIT PEMULIHAN KHAS, BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KPM


DATA MURID TIDAK MENGUASAI 3M DI TAHAP 2 (MENGIKUT JANTINA)
BAHASA MALAYSIA

BIL

ENROLMEN
MURID

TAHUN 4
MURID PEMULIHAN
L
P

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

ENROLMEN
MURID

TAHUN 5
MURID PEMULIHAN
L
P

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

ENROLMEN
MURID

TAHUN 6
MURID PEMULIHAN
L
P

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

ENROLMEN
MURID

TAHUN 6
MURID PEMULIHAN
L
P

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

1
2

MATEMATIK

BIL
1
2

ENROLMEN
MURID

TAHUN 4
MURID PEMULIHAN
L
P

JUMLAH
MURID
PEMULIHAN

PERATUS
MURID
PEMULIHAN

ENROLMEN
MURID

TAHUN 5
MURID PEMULIHAN
L
P