You are on page 1of 48

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul V, nr. 8
(ianuarie iunie 2014)

ZAL U,2014
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueduca ieicultur pedagogic


ISSN 2069-2293
ISSN-L 2069-2293
Colectivulderedac ie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredac ie:
Zal u:nv.Oni aMAN
nv. Florica CIGHI
imleuSilvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concep iegrafic ,copert ,procesareimagini,
tehnoredactarecomputerizat :prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori:InspectoratulcolaralJude uluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
RevistaaparesubegidaAsocia ieinv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Edituri: COALANOASTR e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com
CASAC R IIDE TIIN e-mail: editura@casacartii.ro
Materialelepentrurevist vorfiredactatenformatA4,fontTimesNewRoman,
size12,cudiacritice(romn ),maxim2-3 pagini.

Responsabilitateaafirma iilordinarticole/studiiapar ineautorilor.


Laacestnum raucolaborat:
Teodor S R CU -COM NESCU,Florica SABOU, Iulia-Diana MICLE,
Adriana-Otilia UT,Eugenia MOLDOVAN, Livia LUP E, Mariana AIONESE,
Zanfira PU CA ,Maria HOLHO ,Claudia-Crina ORTAN,
VARSANYI Sarolta, Ioan SUR

GAZETANV

TORILOR

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014

EDITORIAL
DRUMUL DE LA VORBE LA FAPTE
Prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
Pre edinteexecutival Asocia ieinv torilorS l jeni
n aceste mai bine de dou decenii ale
nceputului de mileniu III, att pentru slujitorii
colii romnesti, ct i pentru elevi i p rin i,
se leag mari speran e n conturarea viitorului
colii, a rolului i importan ei acesteia n
formarea personalita ii viitorului cet ean,
avnd n vedere i unele progrese i succese
ob inute n anumite domenii, n anii
preceden i.
Speran ele i atept rile sunt ndrept ite,
dar i ndreptate n direc ia lichid rii unor
deficien e,marcareaunorascensiuni, precum
i pentru consolidarea unui nvmnt
tiinific, democratic i autonom, la scar
general, justificnd efortul unui nvmnt
de calitate.
innd cont de reglement rile prev zute n
Constitu iaRomnieicuprivirelanv mnt,
a art. 2, alin. 7 din Legea educa iei na ionale,
nr. 1 / 2011 care stipuleaz incontestabilul
adev r, c In Romnia, nvmntul
constituie prioritate naional, i, nu n
ultimul rnd, de la Principiul 2 din
Declara ia drepturilor copilului (1959) care
prevede c Orice copil are dreptul de a
crete, de a se dezvolta fizic i spiritual, ntrun mod sntos i fr probleme, n libertate
i demnitate, toate convergnd spre idealul
educaional al colii romneti, stipulat tot n
art. 2, alin. 3 al Legii educa iei na ionale, ce
const n dezvoltarea liber, integral i
armonioas a individualitii umane, n
formarea personalitii autonome
i n
asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru mplinirea i dezvoltarea
personal, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial,
pentru
participarea
ceteneasc activ n societate, pentru
incluziune social i pentru angajare pe piaa

muncii.
Definim aceste cerin e ca fiind
prioritare n activitatea cadrelor didactice,
care asigur oferta de educaie i climatul
colar de dezvoltare a curiozitii i
creativitii elevilor, de educare a
capacitilor n acord cu exigenele,
potenialul
i
aspiraiile fiecruia,
conducnd n formarea unui stil de munc
i de nvare care s faciliteze integrarea
social, pregtirea pentru o profesie i
pentru viaa de familie.
Fiecarezifacedinbilan ulceleitrecute
o nou treapt , un important punct de
sprijin pentru realizarea unor noi obiective
mainalteimaipreten ioase,f r decare
progresul colar nu ar avea coordonate
viabile. Nivelul de cultur i civiliza ie al
unei na iuni este puternic influen at de
modul n care aceasta reuete, prin
structurile sale institu ionale, n primul
rnd coala, s identifice, s cultive i s
sprijine afirmarea celor mai remarcabile
inteligen e care ii apar in. coala
romneasc areeans inevoie,dup cte
a p timit n ultimele decenii, s
redobndeasc prestigiuluneiinstitu iicare
promoveaz valorile autentice, indiferent
de
domeniul
profesionaliz rii
(specializ rii)ulterioare.
In acest sens, nvmntul primar are
net g duite valen e educative, formative,
pentru c acum se pun bazele sistemului
de noiuni care se dezvolt i se
aprofundeaz pe tot parcursul colarit ii,
acumseformeaz deprinderile elementare
de munc intelectual, de comportare etc.
Contiinciozitateanv torilora

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

r mas proverbial , fiind i primii apostoli ai


Reformei, nu numai n sens cronologic, la
majoritatea sin indu-se un suflu nou, tendin e
novatoarensensulpromov riiuneimaiacute
nvri a cogniiei, mutarea accentului de
pe caracterul informativ pe cel formativ, pe
aspectul ra ional al cunotintelor, pe
contientizarea valorii personale a fiecarui
elev, pe o mai mare eficientizare a motiva iei
inv rii, pe formarea unor priceperi i
deprinderi de munc intelectual etc., ducnd,
nesen ,laformareapersonalit iielevului.
Se poate afirma cu certitudine c nivelul
de preg tire al elevilor de la clasele primare
este, n general, bun, fapt care, n momentul de
fa , permite fructificarea celui de-al doilea
nivelalalfabetiz rii.
Ca un prim pas, n acest sens, este necesar
s se pun accent pe mbun t irea raportului
dintre gndire i limbaj mai ales la colarul
mic, copiii fiind privi i sub dublu aspect, nu
numai ca receptori,, ci i ca emitori
pertineni
de
mesaje
coninutistice,
materializnd astfel actul comunic rii
interpersonale(arta de a vorbi, de a citi, de a
scrie, i mai ales, de a simboliza i de a
exterioriza).
Pentru o optimizare mai eficient a
procesului de auto-formare a elevilor de la
ciclulprimar,inunumai,trebuies sepun
accent deosebit pe individualizarea i
diferen ierea unor con inuturi, pe utilizarea
unor jocuri formative (n care rezultatul final
s fie unul al inteligen ei, abilit ii i nu cel,
neap rat, de destindere), pe valorificarea
activit ilor cu caracter ludic, pe activitatea
individual (a-l inva pe elev cum s
nvee) - cenzurarea efortului personal al
elevului) i mai pu in pe munca frontal la
clas ,curezultatemaipu inscontate.
Cutoatec dasc liiimprim fiec reilec ii
o structur modern, urm rind prin ea
activizarea i dezvoltarea proceselor
intelectuale, n momentul actual pe predarea

TORILOR

de tip integrat,maialeslaCP,clasaI iaIIa, credem c e necesar s se utilizeze acele


tehnologii (strategii) care s faciliteze actul
ac iuniipersonaleaelevului
(s tiecums -l subordoneze
pe CE s fac ,
lui CUM s fac ).
De aceea, n cadrulac iunilorevaluative
accentulsevamutacupreponderen pecele
de tip formativ i mai pu in sumativ, n
direc ia unei evalu ri continue cu caracter
longitudinal.
Scopulnv mntuluicontemporaneste
acela de a forma formatori in toate
compartimentele sociale, oameni ai viitorului
care s poat reac iona viabil n orice
mprejurare,
mbr ind
astfel
un
nvmnt deschis prin care elevul s
devin unpartener de munc inuunsimplu
executant, strnindu-i in permanen
curiozitatea pentru nou, pentru inova ie,
creativitate,aplicabilitate,eficien etc.
Un capitol aparte n munca i
activitateadasc lului(nv torului)estecel
carevizeaz latura educativ,socializarea,i
care-ireg seteloculn/cufiecaregenera ie
i pentru care trebuie s se depun un efort
mult mai mare n condi iile actuale, cnd
exploziadeinforma ie,dintr-un anume punct
de vedere, trece peste orice limit a bunului
sim iaeticului.
De aceea, cadrele didactice nu trebuie
s uitec men inereasistemuluirela ional/
tripticului coal-familieelev, la parametrii
actualidecointeresareeducativ ,reprezint
principalul imbold care face trecerea de la
preocuparea de a forma un om dispus s vin
n ntmpinarea cerinelor societii, oricare
ar fi aceasta, la unul care analizeaz,
apreciaz i decide,icarereprezint ,poate,
atributulcelmaiimportantdecaretrebuies
se in cont nproiec iacompeten elorvizate
dec tre coal ,pornindnc dela misiunea
iviziunea colii.

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

Democratiacoliiicoalademocra iei,
fieeaiincipient ,
duce spre acest raport aldecizieipersonalenvia
iesteattdenecesar npreg tireamotivat aindividului/entit iiumanepentruafacefa
cerin elorviitoarecucompeten icusim der spundere.
Ne place s credem c i n aceasta const i va consta valoarea nvmntului romnesc.

coala Gimnazial I. Maniu Zal u(Step by Step)

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

DELADASC LLA DASC L


AMENAJAREASPA IULUIEDUCA IONAL
LACLASAPREG TITOARE
Prof. nv. primar Florica SABOU
coalaGimnazial Horea imleulSilvaniei,S laj
Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate n devenire,
care se poate angaja ca partener al propriei sale formri.
Elevii clasei preg titoare cei mai mici colari, dar pot spune acum, dup cteva
lunide coal ,c suntceimaidr g la i,ceimaisinceri ideopotriv ceimaiharnici elevi.
Ace tiboboceiautr itemo iimarinprimalorzide coal ,darcredc euamfost,poatemai
emo ionat dectntoat activitateamea.
nceputuldeancolarestenfiecareanos rb toare,cuattmaimultpentruceicare
p esc pentru prima dat pragul colii, elevii clasei pregtitoare. P rin ii i bunicii i-au
nso itpeceimicilacoal .Eisuntboboceii care au dat grdinia pe coal ladoaraseani.
Prima zi de coal trebuie s fie de neuitat. n general, aceast zi este emo ionant , ns n
acest an colar chiar a fost diferit . Copiii au fost primi i n clas pe fundalul cntecelului:
,,Bun ziua, coal! ipentruc suntemCLASAALBINU ELOR,peb ncii-aa teptatcte
un jeton-albinu ,iarpemasamea,mascotaclasei:ALBINU A.

Toat vacan a m-am gndit c urmeaz s m ntlnesc cu cei mai mici copii din
coal ivatrebuis facna afelncts leplac coala.Dac suntntreba i:,,Decee ti
vesel?,r spunsulloreste:,,Pentruc vinla coal .,,Decee titrist?,majoritatear spund:
,,Pentruc ovreme nuvoiputeavenila coal .(eravorbadevacan .)sau,,Nuvreaus fie
attdemultezilelibere.M bucur acestemotiva ii,ntructamreu its facna afelnct
ace ti nv cei s iubeasc coala. i a a este, deoarece micu ii mei vin cu mare drag la
coal . Pentruc ,da,copiilorleplacela coal inumaivorlagr dini .V dzilnicbucuria
dinochiilor idorina de a fi colari.

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

nc dinvacan ,m-am gndit la modul cumvoiamenajaspa iuleduca ional,avndn


vederec acestatrebuies -iatrag pecopiinc dinprimaclip .
Clasa Albinuelor estet rmulnostrufermecatncarenv m,darneijuc m.Am
ncercats creezunspa iuplindeculoare,ncarecopiii din clasa pregtitoare,nouveni in
coal ,s sesimt bineis vin cupl cerenfiecare zi. Primazidecoal ,saladeclas ,un
auxiliar atractiv, un jeton-simbol (o albinu , un boboc, o frunz ), o mascot a clasei sunt
elemente care ne conducspreostimulareamotiva ieicopiluluidevrst colar mic .Ziua
nti de colar i primele s pt mni petrecute ntr-un spa iu amenajat frumos, estetic sunt
hot rtoarepentrumicul colar.
Unspa iu func ional i confortabil, carerespect particularit iledevrst i vinen
ntmpinarea nevoilor i dorin elor copiilor, uureaz nv area, faciliteaz independen a i
explorarea. Noutatea pentru clasa pregtitoare const n faptul c am ncercat s le ofer
copiilor un mediu ct mai apropiat de celalgr dini ei.Am nceputcuigienizareaclasei iam
amenajat totul special pentru clasa pregtitoare. Am creat un mediu educa ional favorabil,
stimulativ i interesant pentru nv are. Am ncercat ca spa iul de nv are s fie vesel i
confortabil, s stimulezejoculindividual icelnechipe.

Un mediu educa ional planificat cu mult grij sprijin i ncurajeaz nv area i


dezvoltarea copiilor.
Mediuleduca ionalmbietor icurat,dotatcumaterialeatractive,echipament
adecvat
Foto: c.I.ManiuZal
u
i care include spa ii destinate unei variet i de activit i, stimuleaz explorarea activ i
dezvoltarea ivinenntmpinareaintereselorcopiilor.
Mediul educaional ajut la amliorarea comportamentelor negative i faciliteaz
nv area ntr-o atmosfer pl cut . Spa iul educa ional este riguros organizat n scopul
favoriz riiinterac iuniinv tor-elev, elev-elev.
Astfelc ,amcreatnclas oatmosfer cald ,pl cut ,ncarecopiiis sesimt ctmai
bine.Dup cumamamintit,clasaareomascot (ALBINU A) iesteorganizat pecentre:
Arte, Bibliotec, Ludotec, tiine iunspa iupentruntlnirea de diminea.

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

Aceste centre le-amdotatcumaterialeatractive,cares lestrneasc interesul,dars -i i


ajutepeelevis g seasc informa iilepotrivite.
Nedesf ur mactivitateantr-osal spa ioas ,primitoare,cuambientpl cutiobaz
material care permite desf urarea de activit i interactive. Sala noastr de clas este
amenajat astfelnctcopiiis sebucurencontinuaredecopil rie, inndcontdenecesit ile
lor psiho-cognitive.Reflect lumeacunoa terii,cuanotimpurilespecifice,lumeapove tilor,a
copil riei. Exist panouri dedicate ariei de limb i comunicare, produselor activit ilor
matematice i artelor.

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

Pere iis liideclas suntdecora i inndcontdeparticularit iledevrst alecopiilor,


iar pavoazarea s lii se face n func ie de anotimp sau de cte ori este nevoie. B ncu ele
elevilorsunta ezatensemicerc,nvedereacre riiunuispa iudeschis i,implicit,auneimai
bunerela ion risaupegrupe,schimbndu-se decteorienevoie.Deci,mediuleduca ional
corespundenevoilor iparticularit ilordevrst alecopiilor.Afostamenajatnaafel,nct
s leoferecopiilorc ldura,daris -indemnes descoperelumeanconjur toare.
Clasatrebuies fiepentrueleviloculncares -ipetreac patruorecupl cerelacoal .
Elevii clasei pregtitoare suntnitecopiiharnici,cumin i,respectuoi,iareum str duiescn
fiecarezis leoferoexperien denv arenou ,cares lemen in interesulpentru coal .
Nenumim,,albinu eharnice".Venimnfiecarezilacoal inv ms comunic m,s ne
purt m,s scriem,s socotim. Acumsuntemnlumealitereloriacifrelor.Facemprimiipai
pentru a reui s citim i s socotim. Spa iul de nv are se construie te i se schimb
mpreun cucopiii ipoate ineseamadeurm toarelecoordonate:
aspectestetic,aerisit iordonat;
zonedenv arediverse,asem n toarecelordingr dini ;
elemente vii - plante;
modalit ivariatedeexpunerealucr rilorcopiilor.

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

Imaginea pozitiv i stima de sine se construiesc i prin felul n care spa iul este
proiectat, de aceea sunt binevenite expunerile care ofer informa ii despre copii. Felul n
care expunemlucr rileelevilorareomareimportan ncre tereastimeidesineafiec ruia.
De aceea, acest aspect nu trebuie neglijat.
Efireasc oalternare ioselec ienfunc iedeobiectiveleurm rite idespa iulaferent
din sala de clas . De aceea, am decorat sala de clas folosind lucr rile copiilor care con in
temediverseimodalit idelucrudiferite.
Produsele realizate de copii le-am expus la nivelul privirii lor, resursele fiind variate,
etichetate i la ndemn , iar regulile clasei (ntr-un num r rezonabil) sunt formulate n
termenipozitivi iafi ate,deasemenea,lanivelulpriviriielevilor.
Clasa pregtitoare este un nceput fascinant pentru copii, care va asigura trecerea
treptat lamediul colar,cuprogramfix iactivit istrictorganizate.

Rolul activit ilor la clasa pregtitoare este acela de a obi nui copilul cu modul de
socializare ntr-un mediu organizat, fapt care va contribui la dezvoltarea personalit ii lui.
Perioadacolar mic ,debutul clasei pregtitoare, esteperioada carese caracterizeaz prin
cele mai profunde i productive nsuiri psihice ale individualit ii, prin receptivitate,
sensibilitateiflexibilitate.
De aici, necesitatea de a exersa i fructifica poten ialul creativ al colarului, de a-i
formaidezvoltaeulcognitiv,afectiv,socio-ac ionalndevenire.
Demic,acestaesteatrasdepoveti,motivpentrucare,norganizareaidesf urarea
activit ilordelectur alenv toarei,trebuierespectatecerin elepedagogicecedecurgdin
particularit iledevrst ispecificullecturilor,camijlocalcomunic rii.
Copiiitrebuies dispun decapacitateadeacomunicacuceidinjur,dea-iexprima
n mod inteligibilimpresiile,gndurile,ideile,ceeacevaconstituiobaz nvia asocial de
mai trziu.

10

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

N OGLIND
STILURILE DIDACTICE
Prof. nv. primar Iulia-Diana MICLE
coalaGimnazial Nr1Aghire ,S laj
1.

studiu este o sintez /rezultant a


atitudinilor, a concep iei sale despre
profesiadeeducatoriaconduiteisale.Se
vorbete tot mai mult de necesitatea
perfec ion rii profesionale a educatorului,
de realizarea unei treceri paradigmatice de
la abordarea tradi ional a educa iei ,,tip
produs, centrat pe profesor, c tre
abordarea ,,tip proces, progresist ,
interactiv ,centrat peelev.
Au fost promovate diverse modele de
profesionalitate i profesionalizare a
viitoriloreducatori,capabilis -ianalizeze
propriile practici, s -i mbun t easc
stilul de predare, s rezolve probleme, s
inventeze strategii. Modelele actuale de
formare a viitorilor educatori marcheaz
trecereadela,,omeserieartizanal ncare
seaplic tehniciireguli,spreprofesie,n
care educatorul construiete strategii de
predarenv are,
bazndu-se
pe
cunotin e, experien a didactic anterioar ,
realiznd o ,,expertiz a ac iunii
educa ionale.
Programele de formare ini ial a
viitorilor educatori se concentreaz pe
identificarea competen elor profesionale
solicitatedestatutulirolullorprofesional,
pe natura i geneza lor utilizndu-se
rezultatele studiilor i cercet rilor
experimentale, aporturile recente ale
psihologiei cognitive.

Stiluleduca ional
1.1 Conceptuldestileduca ional
Stilul este asociat comportamentului, el
se manifest sub forma unor structuri de
influen i ac iune, prezint o anumit
consisten intern , stabilitate relativ i
apare ca produs al ,,personaliz rii
principiilor i normelor care definesc
activitatea instructiv-educativ . Stilul de
predare al profesorului asigur un caracter
personal pred rii, o orienteaz prin
,,tr s turi permanente, avnd o valoare
metodologic , opera ional pentru
situa iile problematice ale pred riinv rii.
Stilul
imprim
pecetea
personalit iin rezolvareaproblemelor,n
orientarea solu iilor. Stilul cadrului
didactic se concretizeaz prin alegerile
potrivite cu situa iile de instruire, n
alegerea metodelor i formelor de lucru
pedagogic prin care el realizeaz un
randament / performan pedagogic
superioar .
Un bun educator este capabil de o
mare varietate de stiluri didactice, avnd
posibilitatea de a-i adapta munca sa
diferitelor circumstan e, conferind pred rii
flexibilitateimaimult eficien .
Cercet rile realizate pun n eviden
faptul c , pentru materiile de baz din
ciclul primar (citire, scriere, matematic
etc.), stilurile bazate pe dirijare i control
sistematic, pe individualizare i motiva ie
extrinsec sunt mai eficiente dect alte
stiluri didactice. Atmosfera psihologic de
lucru creat deprofesor constituie un factor
decisiv pentru eficien a lec iei pe care o
pred ;aceast atmosfer psihologic de

1.2. Stilul de conducator o calitate


a cadrului didactic
Profesorul reprezint autoritatea
public , ca reprezentant al statului,
transmi tordecunotin eieducator,

11

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


evaluator al elevilor, partenerul p rin ilor n
sarcina educativ , membru al colectivului
colii, coleg. Profesia de educator este, f r
ndoial , nc rcat de tensiune. Pentru a
putea r spunde attor cerin e, el trebuie s
aib cunotin amisiuniisale,areobliga iade
a observa i evalua, disponibilitatea de a
primi sugestii, aptitudinea de a organiza i
regiza procesul de instuire.
Se vorbete tot mai mult n pedagogie
de cadrul didactic-manager al clasei de elevi.
Simpla al turare a obliga iilor de manager
profesionistdetermin odetaliereafunc iilor
didactice: func ia managerial de planificare
reprezint structuraetapelordeplanificarei
proiectare didactic . Pentru realizarea unei
proiect ri eficiente n cadrul lec iilor
profesorul trebuie s dispun de anumite
competen e manageriale. n primul rnd
trebuie s cunoasc nivelul de cunotin e la
care a ajuns grupul de elevi pe care l
instruietepentrucamaiapois poat utiliza
metodeleitehnicileadecvate.
Calitatea de manager a profesorului se
mai reflect i n rela iile pe care le are cu
parin ii elevilor i n modul n care
coordoneaz ac iunile desf urate mpreun
cuacetia.
2. Strategii i stiluri de nv are ale
cadrului didactic contemporan
2.1. Metodele de predare utilizate
Una dintre caracteristicile fundamentale
ale pred rii n coal este de ordin
metodologic; a preda nseamn a face ceva
metodic, pe o cale tiin ific , elaborat
psihopedagogic.
Diferen e de ordin metodic sunt ntre
predare-nv are, pe de o parte, i evaluare,
pe de alt parte. Cele mai comune sunt
metodele pred rii i nv rii. Adesea se
relev c aceleai metode folosesc
profesorului pentru a preda i a nv a pe
al ii,pentrua-i instrui,dari elevilorpentru
a nv a. Elaborarea pred rii este sarcina
profesorului.

TORILOR

Elaborarea metodologic a pred rii


are prioritar de rezolvatproblemecare in
de succesul pred rii. Una dintre ele este
de a descoperi calea potrivit trecerii de
la nivelul de preg tire al profesorului la
cel al elevului.
In al doilea rnd, elaborarea
metodologic apred riiestenfunc iede
con inutul de predat. In al treilea rnd,
metodele, n variante complexe i
diversificate, contribuie la convertirea
pred rii n nv are, ele adaptnd
predarea la particularit ile individuale.
i n acest sens, se desprinde c
profesorullucreaz nucuometod ,ci cu
"metode" ori "procedee" de predare,
modalit i care impun organizarea i
desf urareapred riinsitua iileclaseii
ale elevilor n parte.
2.2 Strategii de predare
Strategia procesului de nv mnt
este echivalent cu organizarea unei
nl n uiri de situa ii de nv are prin
parcurgerea c rora elevul i nsuete
materia de nv at; se ocup cu
obiectiveleicon inutulnv rii,mediul
nv rii, metodele i mijloacele de
nv mnt.
Din punctul de vedere al sensului
pred rii, strategiile presupun definirea
scopurilor i a obiectivelor pred rii cu
deschideri pentru a asigura, n orice
situa ie a pred rii, opera ionalizarea
obiectivelor. Din punctul de vedere al
con inutului, strategiile pred rii cer
elaborarea con inuturilor n termeni de
categorii ale cunoaterii, de imagini
caracteristice, de principii i legi, teorii,
teoreme, axiome etc.
2.3 Stilul de predare al cadrului
didactic
Ca orice stil personal, stilul de
predare al profesorului asigur un
caracter personal al pred rii, orienteaz
predareaprintr s turipermanente,are

12

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

valoare metodologic , opera ional pentru


situa iile
problematice
ale
pred riinv rii.Stilul imprim pecetea personalit ii
n rezolvarea problemelor, n orientarea
evolu iilor.
a) Dup modalitatea de conducere
distingem:
Stilul de conducere autoritar
hot rreaipromovareadec treprofesora
tuturortacticilorpred rii,amodalit ilorde
lucru,atehnicilorietapeloractivit ii;
profesorul structureaz timpul, ini iativele
nusuntncurajateinici admise;
profesorul i asum o responsabilitate
foarte mare n predarea i n dirijarea
mersului nv rii, l laud ori l critic ; el
recompenseaz ori sanc ioneaz atitudinile
i rezultatele instruirii elevilor, i se
men inelaoanumit distan de grup.
Stilul de conducere democratic
Condi ioneaz folosirea posibilit ilor de
participareaelevilor,aini iativeiiexperien ei
acestora;perspectivailiniilededesfaurarea
activit ii de predare-nv are se definesc i
decid prin cooperare i conlucrare cu elevii;
aceasta nseamn c stilul profesorului se
distingeprinfaptulc elelaboreaz ipropune
mai multe variante de predare-nv are, elevii
avnd posibilitatea s aleag ; elevii au
libertateas seasocieze cucinedorescpentru
a rezolva anumite sarcini i probleme ale
nv rii;profesorulprezint criteriilecomune
de apreciere, de l udare, de critic pe care le
respect n comun cu elevii; el se comport ,
ntr-un fel, ca un membru al grupului.
Stilul definit prin laissez-faire exprim
un educator care se remarc prin roluri
pasive, prin indiferen ori minimalizarea
fenomenelor semnificative n procesul
instruirii; accept deciziile elevilor; el
consider c ntotdeauna este suficient ce
pred , ct pred i cum pred , fiind sigur c
elevii n eleg, acordndu-le ns ajutor la
cererea lor; au un minimum de ini iativ n
ceeacepriveteformulareaunorsugestii.

Efectele celor trei stiluri difer : multe


comportamentedenv aremecaniciste,de
tip executorii disponibilit i spre
agresivitate i r bufniri (- 1); (- 2) ofer
rezultate mult mai aceptabile din punct de
vedere social, dar produce i rezultate
superioare pe plan didactic. Nu este ns
concludentpentrutoatesitua iile.
Conducereademocratic poatefurniza
mentalitatea de participare voluntar ,
contiin a caracterului facultativ al
sarcinilor nv rii; stilul laissez-faire
este cel mai deficitar: nivelul sc zut al
aspira iilor i exigen elor pedagogice ale
pred rii, l sarea procesului didactic s
mearg de la sine nu poate avea dect
rezultateslabennv areinconduit .
b) Dup atitudinea fa de nou:
Stiluri
creative:
acest
stil
se
caracterizeaz prin flexibilitate, disponibilitate
pentru a ncerca noi practice sau idei.
Stiluri
rutiniere: nclina ie spre
conven ional, atitudini refractare n raport
cu himbarea.
CONCLUZII
Nu este suficient s tii ce s
comunici i nicis cunoti bineelevii. Un
profesor bun se caracterizeaz prin
simpatii,capacitateadeasesizain elege
nevoile i problemele elevilor, de a se
identifica cu ei, adaptndu-i comportarea
didactic iafectiv lanevoilelor.
Pentru a crea rela ia de simpatie
autentic ntre el i elevi, profesorului i
sunt necesare unele calit i: interesul fat
de copii i dorin a de a-i ajuta s se
preg teasc pentru via , pasiunea pentru
meserie, echilibru sufletesc, sinceritate,
competen profesional i o concep ie
pedagogic modern .
Un nv tor tie multe despre fiecare
dintre elevii s i, dar descoper adev rata
lor personalitate numai atunci cnd i
propunes seocupedefiecare,organizati

13

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

sistematizat.
Nu trebuie uitat m iestria pedagogic a nv torului concretizat n stilul s u educa ional
de predare, de comunicare, de rela ionare cu elevii, stil aflat n dependen puternic cu
personalitatea acestuia.
BIBLIOGRAFIE:
GHERGHINESCU, R., 1999, Competena didactic-perspectiv prihologic, Ed. All Educational,
Bucure ti.
POTOLEA. D., MANOLESCU, M., 2006, Teoria si metodologia curriculumului,Bucure ti.
PACURARI, O., TARCA, A., SARIVAN, L., 2003, Strategii inovative, suport de curs, Editura Sigma,
Bucuresti, Colectia Centrul Educatia.
DUMITRIU, Gh., 1998, Comunicare i nvare, E.D.P,Bucureti.
DRAGU, A., 1996, Structura personalitii profesorului,E.D.P.,Bucureti.
POTOLEA, D., 1989, Profesorul i strategiile conducerii nvrii,EdituraAcademiei,Bucureti.

14

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014
DE LATEORIELAPRACTIC

UTILIZAREASOFTURILOREDUCA IONALENACTULDEPREDARE
LANIVELULNV
MNTULUIPRIMAR
Prof. nv. primar Adriana-Otilia UT
coalaGimnazial Iuliu Maniu Zal u,S laj
A ti nu este ndeajuns; este nevoie s aplicm.
A dori nu este suficient, trebuie s acionm. (Goethe)
Metodele nv mntului tradi ional
nu pot face fa avalanei de cunotin e i
acestei dispersii accentuate a calific rilor,
meseriilor i domeniilor de activitate, care
devin tot mai specializate, dar n mod
paradoxal tot mai interconectate. n
sprijinuleduca ieiintervinnoiletehnologii
ale societ ii informa ionale tehnologiile
informa iilor i comunica iilor. Nu se
pledeaz pentru renun area la metodele
nv mntului tradi ional, mai ales n
cazulprimiloranideeduca iencoli,cnd
influen a personal a educatorului r mne
determinant ,totuiutilizareatehnologiilor
moderne, a softurilor educa ionale
reprezint o necesitate a procesului
educativ la particularit ile individuale ale
fiec ruielev,caretrebuieconfirmate.
Utilizarea calculatorului n procesul
de nv mnt devine o necesitate n
condi iile dezvolt rii accelerate a
tehnologiei informa iei. Pentru noile
genera ii de elevi, deja obinui i cu
avalana de informa ii multimedia,
conceptul de asistare a procesului de
nv mnt cu calculatorul este o cerin
intrinsec .
Calculatorul este perceput pe rnd, ca
ojuc rie,ounealt ,osurs deinforma ii.
A intrat deja n obisnuin a zilnic
utilizarea
calculatorului,
pentru
comunicare, informare, instruire.
coala trebuie s in pasul cu
tehnologia,s n eleag is anticipeze

impactulasupramoduluidenv are.
Calculatoarele au fost ncorporate n
programeleeduca ionaleoferindu-le celor ce
se instruiesc o libertate i flexibilitate mai
mare, dar i individualitate n clas .
Folosirea Internetului de c tre elevi a fost o
idee care a prins repede.
Punnd n balan instruirea asistat de
calculator i instruirea tradi ional , putem
invoca avantajele celei dinti. De exemplu,
programele deprocesattextpermitad ugare,
tergere i rearanjare de caractere ntr-un
mod mult mai pu in laborios dect maniera
de redactare creion-hrtie. S-a relevat c
performan e superioare ale instruirii asistate
decalculatorseob inatuncicndactivitatea
denv areimplic scriereacaproces,f r
diferen esemnificativentreprodusefinale.
Ct privete rata nv rii, adic
diferen a de volum a con inuturilor nv ate
ntr-o perioad de timp, s-a stabilit c elevii
reuesc pe baza instruirii computerizate s
achizi ioneze acelai volum de cunotin e
ntr-untimpmultmaiscurt,ncompara iecu
instruirea conven ional . S-a pus ntrebarea:
dac elevii nva mai repede i mai bine
ajuta i de computer, tot att de bun este i
reten ia nv rii? Rezultatele testelor
comparative au ar tat c , da. Scorurile
ob inute de elevii antrena i prin instruire
asistat de calculator au fost mai mari dect
alecelorcareaunv atclasic.
Softul educaional pare s i
l rgeasc ast zidomeniulpn la confuzie.

15

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


Ceestedefaptunsofteduca ional?
Software-ul educaional reprezint orice
produs software n orice format ce poate fi
utilizat pe orice calculator i care reprezint
un subiect, o tem , un experiment, o lec ie,
un curs, fiind o alternativ sau unica solu ie
fa demetodeleeduca ionaletradi ionale.
Una dintre caracteristicile de prim
importan ale unui soft educa ional este
calitatea interac iunii cu utilizatorul: de ea
depindem surancareseproducenv area.
O alt caracteristic este flexibilitatea,
un reflex al complexit ii modului n care
este proiectat softul cu care va interac iona
elevul, eviden iind o individualizare a
parcursuluinraportcureac iileelevului,cu
posibilit ile de relevare a dificult ilor n
parcurgerea programului i de reglare a
instruirii. Din acest punct de vedere, unele
soft-uri sunt centrate pe elev (cuprind i
sarcinile de lucru care s asigure nv area),
altele sunt centrate pe profesor (prezint
con inuturile, dar nu-i propun i exersarea
ce poate merge pn la individualizarea
demersului).
Tr s turile generale ale softului
educa ional:
esteconceputpentruanv a;
trebuie s asigure interac iunea
flexibil elev-computer sau computerprofesor;
se adapteaz n func ie de
caracteristicile
individuale
ale
utilizatorului.
Orice produs multimedia cu con inut
educa ionalesteunsofteduca ional?
R spunsul e hot rt nu! n afar de
alegereaatent atemei,caretrebuies ofere
condi ii obiective de transpunere n
secven ele multimedia, un soft educa ional
este proiectat fie con innd propria strategie
didactic ,fiecaunmomentprecisntr-un set
de strategii posibile, din care educatorul
poate alege.
Estedeosebitdeimportants se

TORILOR

eviden iezetipul desofteduca ional, din


punctdevedereacon inutuluitematici
a strategiei, pentru a putea fi corect
folosite.Iat ctevaexemple:
Softul interactiv de nv are are nglobat o strategie care permite
feedback-ul i controlul permanent,
determinnd
o
individualizare
a
parcursului n func ie de nivelul de
preg tire al copilului. Soft-urile de acest
tip creeaz un dialog (asem n tor
dialogului profesor-elev) ntre elev i
programul
(mediul)
respectiv.
Interac iunea poate fi controlat de
computer (dialog tutorial) sau de elev
(dialog de investigare).
Soft-uri de exersare - acest tip
de soft intervine ca un supliment al
lec iei din clas , realiznd exersarea
individual necesar nsuirii unor date,
proceduri, tehnici sau form rii unor
deprinderi specifice; el l ajut pe
profesor s realizeze activit ile de
exersare, permi nd fiec rui elev s
lucreze n ritm propriu i sa aib mereu
apreciereacorectitudiniir spunsuluidat.
Softul de simulare - permite
reprezentarea controlat a unui fenomen
sau sistem real prin intermediul unui
model cu comportament analog. Prin
nv are asistat de calculator lucrul cu
modelulseofer posibilitateamodific rii
unorparametriiobserv riimoduluicum
seschimb comportamentulsistemului.
Softul de investigare - copilului
nu i se prezint informa iile deja
structurate (calea de parcurs), ci este un
mediu de unde copilul poate s i
extrag singur informa iile necesare
rezolv riisarcinilorpropuse.
Softul tematic - de prezentare,
abordeaz subiecte/ teme din diferite
domenii, arii curriculare din programa
colar , propunndu-i oferirea unor
oportunit i de l rgire a orizontului
cunoateriindiversedomenii.

16

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

stimuleaz implicarea activ a copilului n


nv are; dezvolt capacit ile individuale
de planificare i organizare; stimuleaz
spiritul de initia iv i capacit ile
individuale de activitate nedirijat de
profesor; sporete ncrederea n for ele
proprii; presta iile individuale i de grup
ale elevilor pot fi stocate i prelucrate
statistic pentru a fi examinate de profesor
pe parcursul i la finele lec iei; elimin
timpii mor i sau redundan i din activit ile
elevilor; modific rela ia de subordonare
total a elevilor fa de profesor n rela ii
de parteneriat.
n ceea ce privete dezavantajele,
acesteasunt:prezint segmentedeinstruire
fixe, care nu solicit capacit i ale min ii
umane;uneorir spunsulincorectestecotat
n func ie de detaliu i nu de esen ;
introducemaimult dirijarenprocesulde
nv are; introduce o stare de oboseal ,
datorit
posibilit ilor
reduse
de
interac iuneuman .
Din studiile ntreprinse pe plan
interna ional s-au desprins o serie de
concluziiinteresantecuprivirelaeficien a
utiliz rii software-ului educa ional, dintre
care amintesc: aproape toate cercet rile
relev avantajele utiliz rii calculatoarelor
n compara ie cu alte metode; reducerea
timpului de studiu; atitudinea fa de
computer se modific pozitiv; utilizarea
computerelor este mai eficient n tiin e
dect n domeniul limbilor; n instruirea
asistat de calculator exersarea este
eficient n formarea deprinderilor
elementare, n timp ce sistemele tutoriale
sunt mai eficiente n formarea deprinderilor
intelectuale de nivel superior; instruirea
asistat de calculator este mai eficient ca
instruire complementar , dect ca form
alternativ ; elevii care nva ncet i cei
r mai n urm ctig mai mult dect cei
Foto: c.I.ManiuZal
fruntai; strategiile
bazate pe utilizarea u

Softul de testare / evaluare - este


poate gama cea mai larg utilizat ntruct
specificitatea sa depinde de mul i factori:
momentul test rii, scopul, tipologia
interac iunii (feedback imediat sau nu),
aceste softuri apar uneori independente,
alteori f cnd parte integrant dintr-un
mediu de instruire complex.
Soft de administrare i
management educa ional este un
produs de suport de activit i colare sau
de instruire n general.
Softuri
utilitare sunt
instrumente pentru o larg gam de
activit i, de la cele rutiniere la unele
creative(dic ionare,tabele,editoare).
Softuri educative - n care sub
forma unui joc se atinge un scop didactic,
prin aplicarea inteligent a unui set de
reguli, copilul este implicat ntr-un proces
de rezolvare de probleme/ situa ii. De
obicei, se realizeaz o simulare a unui
fenomen real, oferindu-i elevului diverse
modalit i de a influen a atingerea
scopului.
Utiliznd softurile educa ionale n
cadrul activit ilor se vor dezvolta:
gndirea logic , spiritul de observa ie,
memoria vizual , aten ia voluntar ,
opera iile intelectuale prematematice,
deprinderile de lucru cu calculatorul,
abilit ile de utilizare a informa iilor
primite
prin
intremediul
softurilor
educa ionale.
Astfel,softurileeduca ionaleprezint o
serie de avantaje incontestabile: furnizeaz
un mare volum de date; asigur oinstruire
individualizat ; favorizeaz parcurgerea
unor secven e de instruire complexe prin
pai mici, adapta i nevoilor individuale de
progres n nv are; faciliteaz realizarea
unui feedback rapid i eficient; ofer
posibilitatea simul rii unor procese greu
sau imposibil de accesat n mod direct;

17

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

calculatoarelor sunt mai eficiente la


nivelurile inferioare.
Firesc ar fi, ca prezen a
calculatorului n s lile de clas s ne
determine s g sim solu ii interactive i
moderne de abordare a lec iilor,
calculatorul oferind un ir de opera ii
didactice importante. Din p cate ns , ele
sunt
folosite
n
nv mntul
preuniversitar mai ales pentru predarea
i nv area informaticii. n privin a
folosirii lor ca instrumente menite s
uureze nv area altor discipline sunt
destul de pu in utilizate. De o mai bun
reprezentativitate beneficieaz totui,
tiin ele,urmateapoidelimbilestr ine.
La nivelul claselor mici se pot
folosincadrullec iilorCD-uri cu jocuri
educative create de diverse edituri.
Utilizarea selectiv a acestora n lec ii
poate eficientiza orice tip de activitate
didactic facilitnd n elegerea no iunilor
predate. CD-urile con in lec ii realizate
dup programa colar , elaborate de cadre
didactice de specialitate. Fiecare program
a fost conceput n stilul unui joc. Aparent
esteojoac dar,defapt,esteoactivitate
foarteserioas .
nv torii i profesorii din Romnia
consider extrem de important utilizarea
calculatorului n procesul educa ional,
relev cercetarearealizat deINTUITEXT,
compania de software educa ional a
grupului Softwin. Aproximativ 80% dintre
cadrele didactice sus in c atunci cnd
folosesc calculatorul la clas elevii sunt
maiaten iimaimotiva ilaore,nv area
devenindactiv .n plus, predarea este mai
uoar pentru c no iunile abstracte sunt
predate mai uor i mai repede datorit
suportului vizual. Peste 70% dintre cadrele
didactice care au folosit materiale
educa ionale n format electronic n
procesul de predare au observat c lec ia
devineinteractiv .

TORILOR

Cercetarea a eviden iat faptul c prin


folosirea calculatorului la clas pot fi
diminuate anumite probleme identificate n
sistemul tradi ional de abordare a lec iei
cum ar fi interesul sc zut al elevilor i
caracterulpreateoreticalinforma iilor.
Studiul la care au participat 1300 de
cadre didactice a fost realizat de
INTUITEXT n luna aprilie n cadrul
panelului
de
cercetare
de
pe
www.didactic.ro, panel n care sunt
nregistra i peste 1800 de educatori,
nv tori i profesori din toate zonele
geografice ale rii. Prin acest studiu,
INTUITEXT i-a propus s analizeze care
este n opinia cadrelor didactice din
Romniarolulcalculatoruluineduca iei
ncem sur acestaesteutilprofesorilori
elevilor n procesul de predare-nv areevaluare.
nprivin aimpactuluiasupraelevilor,
87% dintre responden i sunt de p rere c
elevii sunt mai atrai de lec ie datorit
anima iilor i con inutului multimedia, iar
exemplele din via a real i simul rile
virtuale le capteaz aten ia i i ajut s
re in mai uor informa iile din materia
colar . Din rezultatele cercet rii reiese c
nv torii
i
profesorii
folosesc
calculatorul pentru a-i preg ti lec ia
(48), ca suport n predare (78) i n
evaluarea elevilor (85%).
Dintre problemele din nv mnt
identificate de cadrele didactice n cadrul
cercet rii, cele care ar putea fi asociate
temei folosirii calculatorului n educa ie
sunt
curricula
prea
nc rcat ,
tradi ionalismul i caracterul prea teoretic
alinforma iilortransmise.
Utilizarea softurilor educa ionale n
coal , se dovedete a fi un instrument de
nv are eficient, care determin apari ia
unor modific ri semnificative n achizi ia
cunotin elor i n atitudinea fa de
nv areaelevilor.
Prin aceast metod , elevul devine
centrul de greutate al colii. De acum
naintesepoatevorbideelevcapersoan ,
18 caindivid,inudeprofesorsaudeclas ca
entitate amorf . Prin metoda instruirii
asistat de calculator nu se mai
antica schem expunere
r spuns,

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

Acestoraleplacemaimults nve eprin


intermediul softurilor educa ionale, dect
prinmetodetradi ionale,acesteacontribuind
ladezvoltareaunoratitudinipozitivefa de
nv are i la mbun t irea rezultatelor
ob inute.
Prin aceast metod , elevul devine
centruldegreutatealcolii.Deacumnainte
se poate vorbi de elev ca persoan , ca
individ, i nu de profesor sau de clas ca
entitate amorf . Prin metoda instruirii
asistat de calculator nu se mai recurge la
anticaschem expunere-ntrebare-r spuns,ci
discut m de r spunsuri de la care se
construiescntreb ri.
Elevul construiete fenomenul, din
r spunsuri, prin experien , experiment,
simulare, modelare de fenomene, de procese.
Pe de alt parte, educa ia din manualele de
pedagogie se axeaz pe cum pred
profesorul. Nic ieri nu scrie elevul va
n elege; elevul va pune ntrebarea.
Pedagogia modern pune elevul n fa .
Profesorul nu dispare, dar centrul colii este
elevul. coala o facem pentru elevi, nu
pentru profesori.
n concluzie, dei utilizarea nv rii
asistatedecalculatorstimuleaz educa ia

permanent , formarea continu , dorin a de a


deveni independent, ncrederea n capacitatea
proprie de nv are, autocunoaterea,
descoperirea metodelor de studiu optime
pentru propria persoan , totui aceasta nu
trebuie s devin un scop n sine, ci una
dintre multiplele modalit i de ob inere a
unei nv ri de calitate i a unei eficien e
crescuteapred riiievalu rii.
BIBLIOGRAFIE:
AD SC LI EI,Adrian,Instruire asistat de
calculator (cur), 2002-2003.
BANCIU, Doina, 2001, Cartea electronic ,
Editura Ager, Bucuresti.
CERGHIT, Ioan, 1983, Proiectarea leciei,
E.D.P.,Bucureti.
MIHALCA, Loredana, MO U , Lucian,
2003, Softuri educaionale pentru nvarea
matematicii
la clasele primare, Facultatea de Psihologie i
tiin ealeEduca iei,UniversitateaBabe-Bolyai,
Cluj-Napoca.
www.edu.ro
www.didactic.ro
www.educreativ.ro
www.intuitext.ro
www.varox.ro
www.edituraedu.ro
www.ercpress.ro

Concepte cheie
instruire asistat de calculator
soft educational
elearning

19

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

TEMELEDECAS NTRENECESITATEIOBLIGATIVITATE.
ROLUL IIMPORTAN ATEMELOROP IONALEIALTERNATIVE
PENTRUACAS
nv. Eugenia MOLDOVAN
coalaGimnazial Lucian Blaga Jibou,S laj
Idealuloric ruip rinteestecafiuls u,
fiica lui s fie cel mai bun, respectiv cea
mai bun , n toate domeniile. Evident,
acest lucru nu este posibil. Mai nti,
datorit unicit iifiec reifiin eumane,dar
i pentru c a fi cel mai bun implic o
munc sus inut , deci mult timp de
preg tire i cercetare. Este adev rat: orice
persoan poate deveni cea mai bun ntrunul sau chiar n mai multe domenii, dar,
n toate, nu este posibil.
nc dinprimazidecoal amobservat
c cei mai mul i dintre copii, dei
manifest interes pentru coal i pentru
carteadepecarevatrebuis nve e,nuau
deprinderi i priceperi de mnuire i
folosire a creionului.Deaceea,socotescc
nc din primele s pt mni sunt necesare
temedecas ,attlacomunicarea n limba
romn,ctilamatematic i explorarea
mediului sau la alte obiecte de studiu. Cred
c m suraaceastaareimportan nunumai
pentru a le dezvoltamuchiimiciaiminii,
dar i pentru a ncepe s li se formeze
deprinderidemunc independent nc din
primele zile de coal . Formarea oric rei
deprinderi presupune mult exerci iu, mai
aleslaaceast vrst .
Desigur c n acest perioad de
nceput e necesar s adapt m temele de
cas nu numai la posibilit ile fizice de
realizare, dar i la specificul individual al
elevului.A a,deexemplu,amdatcatem
pentru acas la comunicare limba romn
povestirea dup ilustra ii intuite n clas ,
sau scrierea unui singur rnd de elemente
grafice (cele scrise n clas la lec ia
respectiv ).Laaritmetic ,deasemenea,

cte un singur rnd din semnele grafice


preg titoare.
Celor mai mul i dintre p rin i li se
pare normal s le d m copiilor lor teme
pentruacas .Amobservatc ncazulcnd
nu s-au dat teme acas de c tre nv t tor,
p rin ii,ndorin alordea-i ajuta pe copii,
led deaueisinguris scrie,darmultprea
mult pentru vrsta lor: cte 5-10 rnduri.
Ca atare,estecumultmaiindicats -i
aten ion m pe p rin i nc de la nceput,
rugndu-i s -i supravegheze i s -i
controleze pe copii n efectuarea acas , a
acelor teme pe care dasc lul le socotete
justificate i permise, pe care el le
selecteaz i le dozeaz . Valoarea
educativ a temelor pentru acas este
incontestabil , ele dezvolt capacitatea de
munc independent ,sim ulder spundere,
st ruin adendeplinireiducerelacap ta
unei sarcini date.
Amobservatc exist maridiferen e
ntre elevii care au frecventat gr dini a i
ceilal inceeacepriveteposibilit ilede
scriere a diferitelor elemente grafice.
Pentru nl turarea acestor diferen e, am
introdus cteva caiete de exersare acas a
elementelor grafice, dndu-le copiilor
teme, n mod diferen iat, potrivit grupei
dedezvoltareamotricit iidincaref ceau
parte. Caietele pe care lucrau n clas sub
directa mea supraveghere le p stram la
coal .
La scurt interval, dup introducerea
caietelordeexersareacas ,atuncicnd mamconvinsc pots in ordinencaiete,
le-m dat teme pentru acas obligatorii pe
caieteledeclas .

20

GAZETA NV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

careurmeaz s sedesf oarencontinuare


i acas . De ce s nu insufl m copiilor de
lanceputaceast convingereideces nu
le form m de la nceput aceast
obinuin ?
Dup cumamobservat,copiiiprivesc
cu mai mult seriozitate coala, dac au
teme de rezolvat acas . n multe cazuri,
copiii au manifestat surprindere i chiar
nemul umirecndnuauprimittemepentru
acas .
Pentru elevii care le consider nu ca
pe o pedeaps , ci ca pe o necesitate
generatoaredeprogres,temeledecas auo
dubl importan :
le permit s -i fixeze cunotin ele
achizi ionate i s foloseasc
mecanismele
constituite n cursul
lec iilor;
ipunnfa aunordificult ipem sura
posibilit ilor lor i contribuie la
dezvoltarea ini iativei personale i a
sim uluiresponsabilit ii.
Pentruprofesori,temeledecas :
ofer posibilitateas judecevaloarea i
eficacitateamoduluis udepredare,s
remedieze lipsurile, s ndrepte
greelile,s constatec afostprea(sau
preapu in)ambi ios,c lec iaafostsau
nu in eleas , c poate merge nainte
sau,dincontr ,c trebuies sentoarc
napoi s reia unele lucruri. Temele i
permitdeasemeneas formezeelevilor
deprinderi de ordine, de cur enie, de
grij meticuloas , de claritate, de
hot rreetc.
Temele date elevilor pentru acasa
trebuie:
s fie bine alese i s constituie fie o
aplica ie direct a lec iei care a fost
predat ,fieorevizuireaunorelemente
cunoscute.

La nceput, aceste teme se reduceau


la scrierea unui rnd sau cel mult dou a
unui element grafic. Treptat, odat cu
nv arealiterelor,le-am dat de scris litere
i cuvinte, de bifat n texte din reviste i
ziareliterarespectiv etc.Amconstatatc
felul acesta de a proceda mi-a folosit foarte
mult la formarea scrisului corect al tuturor
elevilor.
Ceimaimul icopiiicarevinlacoal ,
maialescei cenuautrecutpringr dini ,
nu au deprinderea de mnuire a creionului.
La ace tia, muchii mici ai minii sunt
foarte pu in dezolta i i nu au coordonate
mic rile bra ului, ale minilor i ale
degetelor cu cele ale ochilor.
Cunoatem cu to ii efortul mare pe
care trebuie s -l fac elevii la nceput
pentruefectuareactorvapunctesauliniu e
pe caiet, deoarece ei trebuies fieaten ila
forma elementelor scrise, la corectitudinea
lor, la leg tura cu alte elemente, la modul
cum coordona creionul, obosind foarte
repede. Timpul care poate fi afectat
scrisului n clas este foarte scurt. n cele
40deminute,ct ineoor laacesteclase,
elevul poate nv a doar tehnica scrierii,
ascultnd explica ii, f cnd ncerc ri de a
scrie, corectndu-se.
Automatizareaexecut riiunuianumit
element al scrisului nu poate avea loc n
clas . Formarea unei deprinderi, de fapt a
unui stereotip compus din mai multe
mic ri coordonate, presupune multe
repeti ii. Or, numai n clas , timpul fiind
att de m surat i elevul obosind att de
repede, lucrul acesta nu se poate realiza.
Exerci iile trebuie s fie de scurt durat ,
dar bine distribuite n timp. De aceea, cred
c este necesar ca activitatea de scriere
nceput s fiecontinuat iacas prinmici
teme date elevilor.
Succesul nsuirii cunotin elor se
bazeaz peoserioas munc individual

21

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


Ele nu trebuie s permit niciodat
interven ia ntmpl rii sau a norocului, nici
s obligecopiluls utilizezeno iunicarenu
au fost studiate n prealabil;
s fie bine adaptate la nivelul fiec rui
elev din punct de vedere al cuantumului
i al greut ilor de rezolvare pe care le
prezint . Nu este absolut necesar ca to i
eleviiaceleiaiclases fac aceeaitem
scris ,deexempluntreagadictare.Dac
con ine mai mult de cinci greeli
posibile, exerci iul de ortografie nu
numaic esteinutil,dardevinepericulos,
deoarece copilul, neputnd s le
corecteze n mod contient, risc s -i
fixezenmemoriegrafiigreite.
s aib lungimerezonabil .Tenta iade
a prelungi temele pentru aocupaelevii
apare mai ales n clasele cu predare
simultan ,undetrebuieg sittimppentru
aselucracufiecareclas .
Inconvenientele acestui mod de a
proceda sunt evidente:
a)caligrafiaseur ete;
b) corectarea n bune condi iuni a
temelor de c tre dasc l devine dificil i
plictisitoare;
c)ortografiasedegradeaz etc.
E necesar ca temele de cas s fie
executate sub supraveghere.
Proiectul
constituie o metod
complex de evaluare, individual sau de
grup, recomandat pentru
evaluarea
sumativ .Subiectulestestabilitdenv tor,
dar dup ce se obinuiesc cu acest tip
activitate, elevii inii vor putea propune
subiectele.
Este obligatoriu ca elevii s dispun
deanumiteprecondi ii:
s prezinte un anumit interes pentru
subiectul respectiv;
s cunoasc dinainte unde i vor g si
resursele materiale;
s fiener bd torinacreaunprodusde
cares fiemndri;

TORILOR

s nualeag subiectuldinc r ivechi


saus urmezerutinadinclas ;
s sperec p rin iivorfin eleg tori
iinteresa idesubiectulales.
Capacit ile care se evalueaz in
timpul realiz rii proiectului pot fi:
capacitatea de a observa i a alege
modele de lucru; de a m sura i de a
compara rezultate; de a utiliza
corespunz torbibliografia;deamanevra
informa iaideautilizacunotin ele;de
a ra ionaideautilizaprocedurisimple;
de a investiga i de a analiza; de a
sintetizaideaorganizamaterialul;dea
realiza un produs etc.
Proiectul poate avea o conota ie
teoretic ,practic , constructiv ,creativ .
El se poate derula ntr-o perioad mai
mare de timp, pe secven e determinate
dinainte sau structurate circumstan ial n
func iedeparticularit iledevrst .
Portofoliul reprezint o metod de
evaluare complex , proiectat ntr-o
secven mai lung de timp, care ofer
posibilitatea de a se emite o judecat de
valoare, bazat pe un ansamblu de
rezultate. Acest instrument reprezint o
colec ie din produse ale activit ii
elevului,selectatedeelnsui,structurate
isemnificatecorespunz tor.
Portofoliul ofer o imagine
complet aprogresuluinregistratdeelev
de-a lungul intervalului de timp pentru
care a fost proiectat, prin raportarea la
criterii
formulate
n
momentul
proiect rii. Acesta permite investigarea
produselorelevilor,caredeobicei,r mn
neimplicate
n actul evaluativ,
reprezentnd un stimulent pentru
desf urareantregiigamedeactivit i.
Portofoliul se poate ncadra ntr-o
evaluare sumativ , furniznd nu doar o
informa ie punctual , ntr-un anumit
momentalachizi iilorelevului, ci chiar o
informa ieprivindevolu iaiprogresele

22

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

nregistrate de acesta n timp, al turi de


informa iiimportantedesprepreocup rilesale.
Portofoliul este format din
elemente diferite, ca forme de transmitere a
informa ieiia mesajului:fiedeinformarei
documentare independent , referate, eseuri,
pliante, prospecte, desene, colaje care pot
constituisubiectulunorevalu ripunctuale,dar
nu n mod obligatoriu. Elevul adaug n
portofoliu
materiale
care-l reprezint ,
subliniind atitudinea i interesul fa de
domeniul abordat.
Structura i componen a unui portofoliu
se subordoneaz scopului pentru care a fost
proiectat,inuinvers,iarscopulicriteriilede
evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja
ntocmit.
Portofoliul
este
relevant
pentru
creativitatea elevilor, iar dasc lul trebuie s
demonstreze
flexibilitatea
apreciind
elementele suplimentare introduse n structura
sa. Pentru a nregistra succes n demersul de
utilizare a portofoliului, trebuie stabilit o
tematic cares -l conduc pe elevlasursede
informa iidiferitedeceleutilizatelacoal ,

precum i la forme de comunicare mai


complexe.
Portofoliul nu-i atinge scopul, dac
tematica are un grad mare de generalitate,
iar elevul este nlocuit de familie pentru
realizareaactivit ilor.
Pentru clasele primare, portofoliul nu
constituie un instrument propriu-zis de
evaluare. El se poate constitui ntr-un
element de motivare i de deschidere al
apetitului de colectare a unor elemente
relevante
pentru
cunoaterea
i
amplificarea
experien ei
(artistice,
tiin ifice,tehniceetc.)elevilor,experien
caresecereafimereunt rit .
BIBLIOGRAFIE:
ANCU A, Lucia, 2006, Evaluarea
n
nvmntul primar, Editura Publistar,Bucureti.
GHERGU,
Iuliana-Crinela,
Metoda
proiectelor
n
realizarea
obiectivelor
nvmntului primar, n Didactica / nr.1, 2006,
Cluj-Napoca.

ntrenecesitate i

obligativitate!
http://stirileprotv.ro/stiri/international/prima-tara-din-lume-care-ar-putea-interzice-temele-de-casa-se-afla-in-europa-si-e-membra-ue.html

23

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014

GAZETANV

TORILOR

FORMAREA DEPRINDERILOR DE AUTOCONTROL,


PREMIS ANSUIRIISCRIERIICORECTE
Prof. nv. primar LiviaLUP E
coalaGimnazial Nr.1B beni,S laj
Ciclul primar, ca parte integrant a
sistemului de nv mnt, are o contribu ie
specific la dezvoltarea complex a elevilor.
Principalasarcin aacestuiciclueste aceea de
a-i familiariza pe elevi cu cele mai eficiente
tehnici sau instrumente ale activit ii
intelectuale. Tocmai de aceea, principala
func ie a ciclului primar este funcia
instrumental. n rndul instrumentelor
activit ii intelectuale, cele mai importante
sunt cititul i scrisul. A-i nv a pe micii
colari s citeasc i s scrie, n perspectiva
evolu ieilorintelectualeviitoare,nseamn a-i
nv a cum s nve e, folosindu-se de aceste
instrumentedecunoatere.
A instrui elevii cum s studiezenseamn
a-inarmacutehnicipecares lepoat folosi
n mod independent, n vederea acumul rii
unornoicunotin e,aform riilorautonomen
condi iile educa iei permanente. Formarea pe
care le-o asigura coala trebuie s permit
punerea de acord a preg tirii dobndite n
coal cu noile cerin e ale contemporaneit ii,
printr-unsus inutefortdeautoinstruire.
Dinmul imeafaptelorifenomenelorde
care se ocup tiin a n baza c reia s-a
constituit ca disciplin colar , studiul limbii
romneare inutaceleelementealesistemului
general al limbii care, nsuite de elevi, s
poat asigura ndeplinirea sarcinilor ce-i revin
pe linia realiz rii obiectivelor colii. Prin
urmare, nsuirea principalelor elemente ale
sistemului foneticestenecesar nv riicitirii
iscrierii.
Contribuind la formarea i dezvoltarea
auzului fonematic al elevilor, se asigur
rostireacorect asunetelorlimbii.

Cunotin ele teoretice de fonetic


fundamenteaz formarea deprinderilor
ortoepice i a unor deprinderi ortografice.
Studierea elementelor de baz ale
sistemului lexical urm rete precizarea i
activizarea vocabularului, ajut elevii s
n eleag mai bine valoarea cuvntului ca
unitate structural a limbii i s disting
laturaformal aacestuiadeceasemantic ,
le dezv luie mijloacele de mbog ire a
vocabularului, contribuie la sporirea
bagajului lor lexical. Dar, n cadrul
studiului, locul de frunte l ocupa
gramatica, gndit doar segment
important n valorizarea comunic riintr-o
limb matern .
n exercitarea funciei de comunicare
pe care o ndeplinete limba, gramaticii i
revine rolul de a coordona elementele
sistemului s u general. Dac sunetele (de
careseocup fonetica) reprezint aspectul
material al cuvintelor, iar cuvintele
(vocabularul) constituie doar materialul de
construc ie al limbii, aceasta nu-i poate
ndeplinifunc iadecomunicaredectdac
elementele vocabularului sunt mbinate
ntre ele cu ajutorul gramaticii, definit ca
ansamblu de reguli privind modificarea
cuvintelor(morfologia) i mbinarealorn
propozi iiifraze(sintaxa).
Strns legate ntre ele, no iunile de
limb care se studiaz n coal , dei fac
parte din sectoare diferite, nu pot fi predate
separat, izolat, n clase deosebite, ci numai
n leg tur unele cu altele. Dar,
caracterizate printr-un nalt

24

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

graddeabstractizareigeneralizare,aceste
no iuni nu pot nici s fie predate dintrodat , integral i la nivelul deplinei lor
elabor ri. Datorit specificului i strnsei
leg turi dintre ele, procesul pred rii i
nsuirii acestor no iuni este un proces
complex, laborios, i uneori destul de
dificil.

deprinderi i de particularit ile fizice i


psihice ale copiilor. Fiind vorba de o
activitate intelectual ce trebuie extins
pn la nivel de deprinderi, calitatea
acestora este determinat de calitatea
exerci iilor efectuate de fiecare elev n
parte, iar succesul n formarea acestor
deprinderi este asigurat de capacitatea
elevilor de a le efectua n mod
independent. De aici rezult i necesitatea
de a cultiva capacitatea de munc
independent afiec ruielev,astfelnctei
s exerseze corect, prin efort propriu,
ac iunilepecarelevorinteriorizapentrua
ajungenceledinurm ladeprinderi.

Pentru a putea rezolva cu maximum


de eficien problemele i a asigura
realizarea sarcinilor studiului, acest proces
trebuie organizat i desf urat inndu-se
seama de specificul con inutului pred rii,
de particularit ile vrstei colarilor, pe
diferite trepte ale dezvolt rii lor, ca i de
orient rile pedagogiei, n primul rnd de
principiile didactice fundamentale.

De asemenea, succesul n nv area


scrieriicorectedepinde,nmarem sur ,de
capacitatea de a se autocontrola n timpul
exers riiacestordeprinderi.ncondi iilen
care activitatea didactic se desf oar n
colective de elevi, numai controlul efectuat
de nv tor, chiar dac se face sistematic,
nu este suficient. El trebuie completat cu
autocontrolulfiec ruielev.Acestapoate fi
eficient numai dac elevii dispun de
anumite instrumente de autocontrol
contientizate. Asemenea instrumente vor
servi elevilor n ntreaga activitate de
perfec ionareascrisului,pn cndacestea
vor deveni instrumente de autoinstruire.

Astfel,
respectarea
principiului
nsuirii contiente i active impune
orientarea procesului de nv mnt spre
n elegerea obiectivelor i importan ei
disciplinei,aesen eifenomenelordelimb
studiate, a rela iilor dintre ele, a leg turii
lor cu practica, n elegere care implic
activizarea i dezvoltarea continu a
procesului
gndirii,
folosirea
i
perfec ionarea folosirii opera iilor i
proceselor logice. Aceast n elegere
asigur interesul elevilor pentru studiul
limbii, o atitudine lucid fa de calitatea
propriei exprim ri, efectuarea eforturilor
necesare pentru dep irea eventualelor
dificult i i dobndirea posibilit ilor de
autocontrol i autoreglare a exprim rii
oraleiscrise,potrivitnormelorlimbii.

n ce privete formarea deprinderilor


de scriere corect i a capacit ilor de
autocontrol se poate face apel chiar la
elementele sistemului general al limbii.
n predarea fonologiei, spre exemplu,
nutrebuies generaliz m procedeul:dela
analiza fonologic la aplica iile de
ortografie,pentruc nmultecazurinorma
ortografic nu corespunde cu pronun area
normal .
Deci,
pentru
a
da
elevilor
posibilitatea de a se autocontrola, ar fi mai
potrivitca,ncazuriledeacestfel,s

Ca n orice proces de nv are, i n


nvarea ortografiei i punctuaiei
randamentul optim este ob inut de m sura
ncareeleviiparticip activ,depununefort
intelectual propriu n procesul respectiv.
Angajarea efortului propriu al elevilor
este determinat de con inutulacestor

25

GAZETANV

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014

pornim de la analiza grafiei, pentru a stabili


normele: n ce condi ii trebuie s se scrie e
(nu: ie), a (nu: ia), ea (nu: ia) etc. Principalul
neajunsalpred riiconst nfaptulc pentru
cazurile de neconcordan ntre norma
ortografic irealitatealingvistic nusedau
reguli n nicio clas . La clasele mici, modul
de lucru (f r indicarea normelor) este
determinat de concep ia c particularit ile
psihice ale elevilor din aceste clase i
insuficien acunotin elorteoreticenupermit
generaliz rilanivelulregulilor.

TORILOR

limbii vorbite este cu att mai


important , cu ct ea influen eaz
nemijlocit limba scris . Calitatea limbii
vorbite reprezint , n ultim instan ,
unul dintre cele mai eficiente instrumente
de prevenire a greelilor de scriere ale
elevilor, de autocontrol.
Dar, cum am mai ar tat, exist
cazuri n care scrierea cuvintelor nu
coincidecupronun arealor,aac elevii
trebuiepuinsitua iadeaobserva,dea
analiza,deamotivaideaaplicafaptele
de limb . Prin motiv rile ortografice
urm rim aprofundarea ra ional
a
faptului lingvistic. ntruct cunotin ele
bazatepera ionament sunt mai durabile,
prezentarea regulilor de ortografie,
pornind de la cuvntul scris la cel vorbit,
devinenecesar .

Pentru formarea deprinderilor de


ortografieserecomand apelullaanalizatorii
auditivi i vizuali i efectuarea ct mai
multor exerci ii de scriere, pentru ca
ortografia s se fixeze i prin memoria
voluntar /motorie.Deprinderiledeortografie
a diftongilor ia, ie, oa, ua, ua, a vocalelor a
i e dinconstruc iilecuhiatsauagrupurilor
ce, ge, che, ghe se formeaz greu.
Necunoatereanormelordeortografiefaces
se men in mult vreme greeli de tipurile:
hartiie pentru hrtie, ruata pentru roata,
luua pentru lua, a cincia pentru a cincea,
mergia pentru mergea, chiama pentru
cheam etc.

Astfel, motiv rile ortografice vor


constitui un mijloc eficient de formare a
unor deprinderi de exprimare corect ,
scris i oral , i de precizare a
cunotin elor de limb . Cuvntul,
ortograma, grupul de cuvinte, ca unitate
ortografic , va fi re inut mai uor,
ntruct prin motivarea ortografic ,
scrierea sa e sus inut logicigramatical,
devenindunprocescontientizat,careva
impune rostirea corect i va duce la
evitareaoscila iilorinesiguran ei.

Pentru nl turarea acestor neajunsuri


este necesar analiza materialului lingvistic
pn la relevarea posibilit ilor de
autocontrol i trebuie s ndrum m n
prealabileleviidup ces seconduc pentru
anugrei.Activitateadeorientareprealabil
esteocondi iedebaz ,unmomentfiresci
necesarf r decaredeprindereanusepoate
realiza.

n ceea ce privete sistemul


vocabularului, se ntlnesc adesea cazuri
n care un cuvnt este folosit impropriu
(de exemplu: ,,Grupul de copii zumz ia
ca un stupar.", ca i cnd stupar ar fi
sinonimul lui prisac i nu numele
omului care se ocup cu stup ritul), sau
propozi ii n care se afl cuvinte din
aceeai familie lexical : ,,Citind cartea
<<Amintiri din copil rie>>, cititorul
r mne fermecat." Pentru nl turarea
acestor neajunsuri, este necesar s
acord m o mai mare aten ie mbog irii,
preciz riiinfrumuse riivocabularului

Un principal mijloc de autocontrol este


exprimarea articulat,chiardac scrierea nu
corespunde ntotdeauna cu pronun ia. ,,A
articula clar i a pronuna exact, afirma
Robert Dottrens, este un semn de bun
cretere i pentru nvtori o calitate
profesional."
Cultivareaatent isubtoateaspectelea

26

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

elevilor. Prin con inutul tuturor lec iilor,


dar mai ales al celor de limba roman
(citire, lectur , comunicare), se l rgete
considerabil orizontul de cunotin e al
elevilor i le formeaz un num r mare de
reprezent ri i no iuni. nsuindu-le prin
intermediul limbii, elevii con tientizeaz
concomitent i echivalentul lor verbal,
concretizarealexical .

n aceste tabele, ortogramele vor fi


prezentateperndivorfiexpuseuntimp
suficientpentruafinsuiteifixate,dup
care vor fi nlocuite cu altele noi.
Observarea i citirea situa iilor ortografice
i de punctua ie, pe text, e bine s se
realizeze n leg tur cu fiecare text oferit
de manual, iar n explicarea ortogramelor
s se precizeze c liniu a de unire
marcheaz rostirea mpreun a cuvintelor
pe care le unete. Aadar, elevii au
urm toareleposibilit ideasecontrola:

mpreun
cu
mbog irea
vocabularului,eleviivorcunoatevaloarea
lui (ca material de construc ie pentru
gramatic ),precumic iledembog irea
acestuia.nc dinclaselemicieleviiafl c
suntcuvinteasem n toarecaform ,darcu
n elesuri diferite (omonime, omografe),
cuvinte care au acelai n eles (sinonime)
sau cuvinte cu n eles opus (antonime).
Familiarizarea cu aceste no iuni, f r
defini ieif r termenulcareledenumete
sesprijin peacumul rileob inutedecopii
prinpracticadezicuzi.Odat cunsuirea
unor asemenea cunotin e se urm rete
mbog ireaiprecizarealexiculuielevilor,
daricreareaunuisuport, a unui punct de
sprijinpentruacumulareaaltorcunotin e.

se scrie ia dac poate fi nlocuit cu a


lua;dac nusepoatenlocui,sescrieia (i-a dat, a dat ei, i);

n cazul neam,dac poatefinlocuitcu


popor se scrie ntr-uncuvnt,dac nu,
se scrie ne-am (ne-am dus, am dus pe
noi, ne).

Totnvedereaform riicapacit ilor de


autocontrol este foarte important ca
exerci iile de copiere s nu se fac
mecanic, fapt care ar duce la scrierea cu
multe greeli: omisiuni sau ad ugiri de
litere, cuvinte, semne de punctua ie etc.
Copierea presupune: citirea textului de
copiat, citirea fiec rei propozi ii, reluarea
cuvintelor sau a grupurilor mici de cuvinte,
citireaiapoiscrierealordinmemorie.

De
aceea,
n
exemplificarea
antonimelor, spre exemplu, e bine s se
foloseasc nu numai cuvinte deosebite ca
form ,ciiderivatecuprefixe(disciplinatindisciplinat, odihnit-neodihnit, coasedescoase). n clasele primare, nsuirea
scrieriicorectesebazeaz pereprezent rile
realizate mai ales cu contribu ia
analizatorilorvizualiiauditivi.

Urmeaz recitirea fiec rei propozi ii


scrise, verificarea scrierii semnelor de
punctua ie,iarnfinal,recitireaintegral a
textului copiat cu operarea unor corect ri.
n cazul dict rilor, dup terminarea
acestora, nv torul citete n ntregime
textul.

De aceea, percep ia vizual a


modelului, reprezent rile grafice nsuite
pe cale vizual sunt puncte de sprijin ale
nsuirii regulilor ortografice i de
punctua ie. Totodat , ele pot constitui
instrumente de autocontrol. innd seama
deacestlucrusepotafianclas tabelecu
ortogrameifi eortografice.

Citirea nv torului trebuie s aib


un ritm corespunz tor, att puterii de
urm rire a elevilor, ct i efectu rii
eventualelorcorect ri.Eleviisuntl sa is i citeasc singuri lucrarea f cnd astfel
Foto: c.I.ManiuZal u
autocontrolul.

27

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

O mare important o au dictrile cu


prevenirea greelilor care constituie o
metod foarte frecventa de verificare
a modului n care s-au n eles explica iile
date n leg tur cu nsuirea unei norme de
scriere. Exerci iileprealabileaumenireadea
clarificaanumitenen elegeriideapreveni
fixareagreit aregulilordescriere.

TORILOR

care s o aib n aten ie: o dat pentru a


verifica ortografia cuvintelor, o dat pentru
verificareasemnelordepunctua ie.
Copilului i se las libertatea de a
consulta orice document crede de cuviin :
manualul, caietul, un dic ionar, ndreptarul,
eventual carnetul lui de ortografie sau de a
ntreba nv torul atunci cnd are
nedumeriri.

De exemplu, dup ce textul care


urmeaz a fi dictat s-a scris la tabl , se
realizeaz observarea i citirea situa iilor
ortograficeidepunctua ie,seexplic unele
forme ortografice i folosirea semnelor de
punctua ie,scriereaunorcuvinte.Explica iile
le dau elevii cu ajutorul nv torului. Se
terge textul de pe tabl , apoi se trece la
dictarea propriu-zis .

Formarealafiecareelevacapacit iide
a se autocontrola, reprezint o condi ie de
baz n realizarea unei scrieri corecte. De
rapiditatea cu care i sesizeaz propriile
greeli depinde posibilitatea de prevenire a
greeliloridecorectaretimpurieaacestora.
Eleviimiciobserv cudestul greutate
propriile lor greeli,dar,pebazaexperien ei
acumulate treptat, ajung s fac acest lucru
imediat sau chiar n momentul comiterii lor.
De aceea, n orice activitate de scriere este
necesar s se urm reasc formarea i
dezvoltarea capacitilor de autocontrol, de
a sesiza cu uurin i ct mai repede
greelile.

Corectarea de c tre elevi a propriei


teme ajut la formarea deprinderilor de
scrierecorect .Seconsider c ,indiferentde
ce s-a ntmplat nainte de dictare, indiferent
de forma i de m sura preg tirii, este
necesar revizuirea activ a celor scrise.
Elevii trebuie s-i confrunte scrisul spontan
cu regulile care-l justific (G. Lombardy).
Pentru a proceda cu metod , copilul trebuie
ajutat.

BIBILIOGRAFIE:
AVRAM, Mioara, 1986, Gramatica pentru toi,
EdituraAcademiei,Bucureti.

I se poate spune, de exemplu, s -i


citeasc de mai multe ori textul, pentru
fiecare lectur propunndu-i-se un obiectiv,
un punct de vedere, o categorie de fapte pe

BELDESCU, George, 1973, Ortografia n coal,


EdituraDidactic iPedagogic ,Bucureti.
BELDESCU, George, 1984, Ortografia actual a
limbii romne,E.S.E.,Bucureti.

coalaGimnazial I. ManiuZal u

28

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

INSTRUC IE IEDUCA IE
EVALUAREAISCHIMBAREAATITUDINIIDIDACTICE
METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE LA CLASELA I-IV
nv. Aionese Mariana
coalaGimnazial Silvania imleuSilvaniei,S laj
Evaluarea i responsabilitatea sunt obiective de valoare. Scopul este de a crea un sistem
care evalueaz n mod util i corect ceea ce avem n grij i care nu deformeaz procesul de
nvare. (Theodore Size)
Evaluareaesteocomponent esen ial
a activit ii de nv mnt, n general i a
procesului didactic, n special. Este punctul
final,dup stabilireascopurilorpedagogice
prin prisma comportamentului elevilor,
proiectarea i parcurgerea drumului de
realizare a scopurilor propuse i apoi
m surarearezultatelor.
Actul evalu rii este un proces
continuu formal sau informal, de apreciere
a calit ii activit ii de predare-nv are,
propusdinnevoiapermanent deaselecta,
compara sau ameliora.
Astfel se extinde ac iunea de la
verificarea i aprecierea rezultatelor la
evaluareac iisaumoduluicumamajunsla
acele rezultate, astfel nct s g sim
modalit i mai eficiente de integrare a
ac iunilor evaluative n activitatea
didactic . Evaluarea continu desf urat
n contextul activit ilor la clas ofer
dasc lului o imagine exact , corect i
reprezentativ a capacit ii progresului
copiilor.
Oricedasc l tindes evaluezemunca
elevilor s i pentru a le oferi p rin ilor
dovadavaloric aprogresuluinregistratde
elevifolosindlucr rilaniveldeclas ,teste
s pt mnale sau standardizate. Totui, se
ncurajeaz operspectiv nou deevaluare,
o evaluare real (spre deosebire de
evaluareaperforman elor)careareloc

continuu, n contextul unui mediu de


nv are semnificativ, n dezvoltare.
Aceste experien e valoroase i reale de
evaluare pot fi consemnate prin : jurnale,
nregistr ri comice, observa ii, edin e,
portofoliiialtemetode.
Pentru c pentru educarea elevului
evaluarea este vital , ea trebuie
desf urat pe parcursul procesului de
nv are. Probele de evaluare de tip
clasic, care permit un grad nalt de
subiectivitate n emiterea unor judec i
devaloarepunaccentiseconcentreaz
mai mult asupra a ccea ce copiii nu tiu
inusubliniaz importan adescopeririia
ceea ce copiii tiu.
Noilepracticideevaluaretrebuies
sedesf oarencontextefamiliare,s fie
conduse de caracteristicile de dezvoltare
ale copiilor, pentru oferirea unei dovezi
maicompleteasuprarealiz riloracestora.
Actul evaluativ trebuie considerat
drept un parteneriat ntre elev ca evaluat
i nv tor ca evaluator, n vederea
atingerii obiectivelor educa ionale, a
performan elor,
competen elor
i
standardelor vizate. n acest context,
trebuie s ne apropiem din ce n ce mai
mult de cerin a de a transforma rela ia
educa ional ntr-un contract social
ntre parteneri egali. Trebuie g site
formele cele mai deschise de evaluare,

29

audio;

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


acestea s fie continue, s ne inspir m
dintr-o diversitate de situa ii, iar elevul s
fiecelimplicatnprocesinudominatede
dasc l.
Dintre metodele alternative de
evaluare, dup p rerea mea cele mai
eficiente n evaluarea colarului mic ne
vom opri la observare, autoevaluare i
portofoliu.
n activitatea zilnic la clas , prin
observarea
obiectiv a elevilor i
consemnarea activit ii acestora se adun
o diversitatedeinforma iivalideisigure.
Metodele de observare pot fi :
investig riaudio;
fotografii;
registre de inventar;
liste de verificare ;
nregistr ricuglumeetc.

Pentruaneputeafolosideobserva iile
f cute trebuie s respect m nite condi ii
anume :

TORILOR

obiects fief cutesistematic;


obiectiv;
selectiv;
oportun;
cugrij .
n ceea ce privete obseva iile
sistematice, dasc lul trebuie s respecte
niteliniidirectoare :
s observecefacecopilul;
s consemneze rezultatele ct mai
repede posibil;
s observe copiii ntr-o multitudine de
situa ii i la diferite ore ale
programului;
s fie realiti n programarea
observa iilor;
s seconcentrezeasupracopiluluilaun
moment dat;
s evite s se disting n efectuarea
observa iilor;
s protejezeconfiden ialitatea;
s aleag un sistem practic de
investigare.

Listele de verificareiregistreledeinventar
Listele de verificare vizeaz progresul elevilor consemn nd deprinderile n ordinea n
care acestea sunt nsuite. Acestea sunt elaborate naintea observ rii i sunt folosite pentru
evaluarea copiilor n timpul activit ilor, cu datedespre ce poate i ce nu poate un copil s
icuglumeetc. fac nfiecaredomeniudedezvoltare.

tesistematic;

NUMELE .

DATA.
observa
iile f cute trebuie s respect m
List de verificare la citire, clasa a II-a
nitecondi iianume
Semnifica iaP = permanent
U = uneori
R = rar

OBIECTIVE
Elevulprezint interespentrucitire
Citeteuntextcunoscutdemic ntindere:
* fluent
* corect
* adaptndu-iintona iaimpus desemneledepunctua ie
Citetenritmpropriuuntextnoudemic ntindere
Citetefluenticorectuntextdentinderepotrivit
Citetefluenticorectuntextdemarentindere

30

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

Desprinde informa iileesen ialedintextulcitit


Relateaz ntr-osuccesiunelogic ntmpl rileprezentatentr-un text narativ
Poateprevedeacesevantmplancadrulnara iunii
Punentreb ripentruaclarificasemnifica ia
Evoc imaginiitextepentruasus ineiclarificaidei
Poaterepovestionara iune
Poate povesti un text citit
mp rt etecunotin eledobnditeprincitire
Poate vorbi expresiv despre un personaj
G setesolu iepentruieireapersonajuluidinimpas
G seteunaltnceputsauunaltsf ritntmpl riidincadrulnara iunii
Manifest interesfa demesajulparteneruluidedialog
NUMELE .
DATA.
List de verificare la scriere, clasa a II-a
Semnifica iaP = permanent
U = uneori
R = rar
OBIECTIVE
Scriecorectcuvintelecarecon in:
* grupuri de litere
* consoanele mb, mp
* vocalele ,
Utilizeaz conven iialelimbajuluiscris:
*semnulexclam rii
*semnulntreb rii
* virgula
*dou puncte
*virgulansitua iasubstantivelornvocativ
Scriecorectcuvinteleiortogramele:
* dintr-o
* dintr-un
* ntr-o
* ntr-un
Construietecorectpropozi ii:
*enun iative
* interogative
* exclamative
Utilizeaz nenun uri:
* sinonime
* antonime
Compune n mod corect un text

31

GAZETANV

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014

TORILOR

FI INDIVIDUAL DEPROGRAMAREIEVIDEN A
TERAPIEI MULTIPLE
NUMELEIPRENUMELEELEVULUI........................................
CLASA
DIAGNOSTIC...
TIPUL
TULBUR RII

FORME ALE TERAPIEI DE


LIMBAJ

PERIOADA

OBSERVA IICU
PRIVIRELAEVOLU IE

Autoevaluarea - evolutiv, elevul ca i cadrul didactictic trebuie s -i construiasc propria


evaluare n timpul activit ii i dup activitate. Cadrul didactic trebuie s -l nve e pe elev s se
autoapreciezepentruc numaiaaevaluareadidactic eficient ltransform peevaluatnevaluatoral
propriilorsaleac iuni,astfelcaevaluareas nufie doaruninstrumentdecontrol,ciiuninstrument
deformare,decareelevulpoates dispun pentrua-iconstrupropriiletraseedenv areiformare.
Autoevaluarea este metoda care :
*d posibilitateaelevilors gndeasc laceeaceaunv at;
*devincontien ideceeaceaurealizat;
*tiuceva,ceeacenaintenutiau;
*compar nivelullacareauajunscunivelulcerutdeobiectivelenv riiide
standardeleeduca ionale.
AUTOEVALUAREA ELEVULUI LA COMPUNERE
NUMEIPRENUME..
DATA.
Suntmul umitdecompunereamea ?
De ce ?
Am lucrat ct am putut de bine ?
De ce ?
Amrespectatp r ilecompunerii ?
Am folosit expresii frumoase ?
M-amfolositdecarne elulcuexpresiifrumoase ?
De ce ?
Pot s m perfec ionez, s realizez compuneri mai bune ? Cum ? De
ce ?
Ams mp rt escrezultatelemeleiprietenilor ? De ce ?
FI DEOBSERVA IENURMAAUTOEVALU RIIELEVULUI

NUMEIPRENUME..DATA
i-apl cutmetodaaleas pentru a te verifica?
Te-ai verificat bine ? De ce crezi asta?
Pe ce te-ai bazat cnd te-ai evaluat ?
Consideric maitrebuies - iconsolidezicunotin ele
referitoarelatemaabordat ?
Ai nevoie de ajutor ?
Po is teautodep eti ? Cum ?
Dac aifiavutmijloacedeinformareladispozi iete-ai fi
descurcat mai bine ?
Ce-aimaiad ugasauce-aimaireducedinprobadat ?
Aivreas facischimbdeexperien cualtcineva ? Pe ce
tem ? De ce ?

32

GAZETANV

TORILORAnul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014

Evaluarea de portofoliu esteometod de


evaluare a unui elev bazat pe adunarea
activit ilorf cutedeelev.
Obiectivele obinuite ale portofoliului
sunt:
ilustrareaactivit iirealeaelevului;
intensificarea particip rii nv torului
ielevului la evaluare;
satisfacerea
problemelor
privind
responsabilitatea.
Portofoliileservescurm toarelorscopuri:
stimulareaintegr riieduc riii
evalu rii;
participarea elevilor la evaluarea
propriiloractivit i;
furnizareainforma iilorceurm resc
progresulcopiluluinclas ;
permit participarea la activitate a
elevului,nv torului,p rin iloria
altor personae cu putere de decizie;
permitnv toruluis consemneze
progresul individual al elevului etc.
Portofoliile sunt de trei tipuri:
Portofoliidestrngereainforma iilor
cecuprindactivitateaelevuluiiinclud:
Scriere schemedintoatedomeniilecon inutului
(matematic ,tiin eetc);
liste de verificare pentru scriere;
nregistr ridejurnale;
registre de studiu;
Citire registre de inventar;
liste de verificare
R spunsurilacitire
ntreb rideschisecurubricipentrupunctaj;
nregistr ripecaset acitiriorale;
fotografiialeproiecteloriactivit ilor.
Lista de verificare pentru matematic i
exemple de rezolvare a problemelor.
Portofolii de prezentare sau expunere a
elevului cuprindactivit ile

carearat progresulelevuluiprinrealiz rile


lui:
cea mai bun munc , cretere n
timp(selec ie din portofoliu de
informa ii);
reflec iile elevului privind selec iile
elevului sau progresul general;
undosardeautoaprecierecut ieturide
ziare, forografii etc.
Portofoliul
de
evaluare
al
nv torului/elevului care consemneaz
date despre
progresul unui elev i sprijin evaluarea
cumulativ .Elinclude :
exemplare din portofoliu de prezentare;
nregistr ricuglum ;
nregistr ridintimpuledin elor;
registre de inventar;
testef cutedeprofesor- teste deschise,
teste unitare.
Portofoliul reprezint cartea de vizit a
elevului, urm rindu-i progresul de la un
semestrulaaltul,delaunancolarlaaltul
saudelauncicludenv mntlaaltul.
Complexitatea procesului de verificare
i evaluare oblig nv torii la utilizarea
unui repertoriu ct maidiversdemetodei
tehnici. Aceast necesitate este nt rit i
decomplementaritateaavantajelorunorai
limetele altora, dasc lului fiindu-i
contraindicats abuzezedoardeosingur
metod f r a le lua n calcul i pe
celelalte.
BIBLIOGRAFIE:
IONESCU, Miron, 2003, Instrucie i educaie,
Cluj Napoca.
* * * , Psihopedagogie pentru formarea
profesorilor, Oradea, 2003.
* * * , Ghid de evaluare pentru nvmntul
primar,Bucureti,1999.
RYAN, C., 1995, Teaching basic skills through
literature for your whole-language classroom,
Hutington Beach, CA Teacher Created Materials,
Inc.

33

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

ACTIVIT IDETIPLUDIC,JOCURIFORMATIVEUTILIZATENNV
MNTUL
PRIMARPENTRUFORMAREAALGORITMILORDESCRIERECORECT
Prof. nv. primar ZanfiraPU CA
coalaGimnazial Nr.1Marca,S laj
Ct smerenie mi frnge degetul ca un genunchi n secunda ntlnirii penei cu hrtia !
Mi-e fric n fiecare zi s nu mzglesc n deert i-i caut custuri diafane i a de safir pentru
cinstirea ei imaculat i a soarelui aternut pe zpad i pe manuscris. (Tudor Arghezi)
Procesul form rii deprinderilor de
scriere corect are un caracter complex,
aceste deprinderi fiind ele nsele complexe.
Estenecesar formularea irespectareaunor
cerin e metodologice generale, care s in
seamaattdeparticularit ilefizice,ct ide
cele psihice ale copiilor de vrst colar
mic ,iarpedealt parte,departicularit ile
specifice ale limbii romne.

Asigurarea unui nceput bun n procesul


nv rii scrisului reprezint o condi ie
esen ial a succesului, fiind vorba de
deprinderi intelectuale i totodat de
asigurarea nceputului bun este cerut i de
particularit ilepsihologicealecopiilorde67 ani, de plasticitatea sistemului nervos.
Continuitatea n activitatea instructiveducativ ,ntregr dini iCPsauclasaInu
poate fi conceput f r o cunoa tere
temeinic a tot ceea ce realizeaz copiii
pre colari n vederea preg tirii lor pentru
nv area citirii i scrierii. Astfel, principala
sarcin aactivit ilordecomunicarengrupa
mare o constituie: perceperea, articularea
i pronunarea cu claritate, exactitate,
expresivitate i siguran a tuturor sunetelor
i grupurilor de sunete, precum i a
cuvintelor n propoziii.
Toate acestea se realizeaz prin diferite
jocuri didactice care sunt pe prim plan n
activitile de grdini:<<n anii copilriei,
jocul este activitatea central; odat cu
intrarea copiilor n coal jocul trece de pe
primul plan n al doilea plan, pentru ca la
tineree s devin o activitate de canalizare
i consum de energie, iar la vrstele de
munc
devine
o
activitate
de
reconfortare>>.1
Joculdidacticreprezint ometod activ ,
eficient de instruire i educare a colarului
mic, dar i o form specific de activitate,
estepunteacepoateunivia acu coala,este
activitateacepermitecopiluluis se

Exist o rela ie strns ntre pronun ia


corect iortografie.ncondi iilencare,n
ortografia limbii romne exist o
concordan ntre sunete (foneme) i litere
(grafeme), pronun ia corect are o influen
pozitiv asuprascrieriicorecte.nacestsens,
cu ct este mai corect i mai literar
pronun ia,cuatteadevineuninstrumentde
autocontrol valoros, de prevenire a unor
gre eli de scriere. nv area scrisului corect
depinde n mare m sur de auzul fonematic
i depronun ie, ceea ce nuimplic neaparat
formularea unor reguli teoretice.
Eleviimicinva scriereacorect nainte
deacunoa tetainagramaticii.

34

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

manifesteconformnaturiisale,s treac
treptatdelamunc lanv are.
Jocul didactic are o influen foarte
mare, el facilitnd procesul de asimilare,
fixare i consolidare a cuno tin elor, iar
datorit caracterului s u
formativ
influen eaz dezvoltarea personalit ii
elevului.
Utiliznd jocul didactic n procesul de
predare, activitatea didactic mbin utilul
cu pl cutul, devine mai interesant i mai
atractiv . Prin jocul didactic elevul i
organizeaz ntreg poten ialul psihic, i
ascute observa ia, i cultiv ini iativa,
inventivitatea, flexibilitatea gndirii, i
dezvolt spirituldecooperare ideechip .
Prin joc copilul nva cu pl cere, devine
interesat fa de activitatea pe care o
desf oar , cei timizi devin cu timpul mai
volubili, mai activi, mai curajo i i cap t
maimult ncrederencapacit ilelor,mai
mult srguin i rapiditate n oferirea
r spunsurilor.
Iat cteva exemple de jocuri didactice
care contribuie la nsu irea priceperilor i
deprinderilordescrierecorect .

Iat cteva exemple de jocuri


didactice care contribuie la nsu irea
priceperilor i deprinderilor de scriere
corect .
Jocul jetoanelor (clasa I): Elevii
primesc jetoane cu cuvinte, pe care trebuie
s le a eze n ordine logic , pentru a
construipropozi ii.

Pe o floare separat vor avea decupate


semnele de punctua ie (punct, semnul
ntreb rii, semnul exclam rii, virgula).
C tig rndul sau grupa care termin mai
repededeordonatcuvintele i a plasat corect
semneledepunctua ie.
Continu propozi ia (clasa a II-a):
Joculsedesf oar pedou rndurideb nci.
Primul elev din rnd spune un cuvnt cu care
ncepeopropozi ie.Elindic altelevcares
spun un cuvnt nou pentru construirea
propozi iei. Al doilea elev, dup ce a spus
cuvntul, stabile te cine va continua
propozi ia. C tig rndul care a construit
corectpropozi ia,adezvoltat-o cel mai mult
iascris-olatabl corect,dup intona iacu
careafostrostit .
A cui este? (clasa I): Fiecare elev are pe
banc o fi cu diferite propozi ii f r
semneledepunctua ie.Eitrebuies g seasc
opropozi iealc reisemndepunctua ielva
observa pe jetonul aplicat pe stelajul de la
alfabetar i s le numeroteze cu 1, 2, 3.....
C tig rndul care a numerotat corect
propozi iile.
n cea mai mare parte a unor lec ii se
imprim un caracter ludic activit ilor,
realizndu-se
o
coroborare
ntre
opera ionalizarea de factur ludic a unor
segmente de predare-nv are i con inutul
expres al jocurilor utilizate. n acest sens sunt
ilustrative cteva jocuri:
Roata vremii (clasa a II-a) : Pe razele
unui disc am trecut ini ialele fiec rui copil
din clas . n centrul cercului era fixat un ac
ndreptat n sus. nvrtind discul, acul a
indicat la oprire elevul care trebuia s
r spund . ntreb rile au fost rostite n
versuri: Roata vremii se-nvrte te,
Fiecare se gnde te
i va spune cu glas tare
O...mirare!
R spunsurile corecte au fost notate pe
tabl cu punct ro u.Ac tigat elevulcare a
ntrunit cele mai multe puncte.

35

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


Ciobanul imielul obi nuie teeleviis
descrie o persoan , s foloseasc intona ia
corect n vorbire n func ie de ntrebare,
mirare.Ciobanulesteunelevdinclas ,se
plimb printre b nci i oprindu-se n fa a
unuicoleglntreab :
N-ai vzut mielul meu?
Nu, dar cum arat?- i r spunde
acesta.
Ciobanul descrie un elev din clas
(estebrunet,areochiic prui,ezburdalnic,e
disciplinat, nva bine, iube te florile, se
poart frumos cu fetele etc.). Cel care se
recunoa tendescriereaf cut deciobani
ialocul iastfeljoculcontinu .
Comunicarea cu elevii pe parcursul
jocurilor i a activit ilor ludice s-a realizat
pe baz de dialog. A avut loc un flux
continuu de ntreb ri i r spunsuri n cadrul
c ruia am dat explica ii, am l murit sensul
unor cuvinte, am analizat unele idei, am
formulat aprecierile morale i estetice,
deoarecef r acest fluxal ntreb rilornuse
opera ionalizeaz activitatea de nv are:
ntrebarea reprezentnd un
moment
indispensabil activitii mentale a elevului,
ea este o form deosebit n care se exprim
gndirea, situndu-se la grania dintre
cunoa tere i necunoa tere.2
nnv mntulprimarjoculdidacticse
poate desf ura cu succes la toate
disciplinele colare,noricemomental

TORILOR

lec iei, ntr-o anumit etap a ei sau


ntreaga activitate se poate desf ura pe
baza lui, urm rind fie dobndirea noilor
cuno tin e, priceperi i deprinderi, fie
fixarea i consolidarea acestora sau
verificarea i aprecierea nivelului de
preg tire al elevului, cu condi ia ca n
cadrul lui primul loc s -l ocupe
obiectivele instructiv-educative.
Metodele i procedeele folosite,
precum imbinarealornpracticadezi
cu zi, depind n mare m sur de tactul
pedagogic i m iestria didactic a
nv torului. Pantru o cre tere a
motiva iei nv rii n ciclul primar i a
randamentului colar,dasc lulestedator,
mai ales n etapa achizi iilor
fundamentale, s devin n permanen
un inventator, uzitnd de toat
capacitatealuipentruaimprimalec iilor,
con inuturilor
de
predare-nv areevaluare un caracter ludic permanent, un
spiritdecompetitivitatemotivat etc.
NOTE:
OPRESCU, Nicolae, 1995, Metode i
mijloace de nvmnt n nvmntul
primar, nr. 1-2, p. 57.
CHIOPU, Ursula, 2000, Probleme
psihologice ale jocului i distraciilor, Ed.
Didactic iPedagogic ,Bucureti,p.23.

coalaPrimar umal

36

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

VALEN ELEFORMATIVEALEACTIVIT

ILORDETIPINTERDISCIPLINAR
nv toare MariaHOLHO
coalaGimnazial Nr.1Romna i,S laj

Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului


este chiar faptul c viaa nu este mprit pe discipline.
(J. Moffett)
Succesulcolarestedatdecapacitatea
elevului de a performa n cadrul
diverselorstructuriicontextedisciplinare,
pe cnd succesul n via a personal ,
profesional i social este dat tocmai de
capacitatea de a iei din tiparul unei
discipline, de capacitatea de a realiza
conexiuni i transferuri rapide care s
conduc la rezolvarea adecvat a
problemelorconcretecucareseconfrunt .
Pentrucaeleviizilelornoastres fac
fa solicit rilor lumii contemporane,
trebuie s le form m capacitatea de a
colecta, sintetiza i de a pune mpreun
cunotin ele dobndite prin studierea
disciplinelor
colare.
Curriculum-ul
integratpresupuneoanumit modalitatede
predare i o anumit modalitate de
organizare i planificare a instruirii bazat
pe o inter-rela ionare a disciplinelor de
studiu, astfel ncts ser spund nevoilor
de dezvoltare ale elevilor.
"Interdisciplinaritatea este o form a
cooperrii ntre discipline diferite cu
privire la o problematic a crei
complexitate nu poate fi surprins dect
printr-o convergen i o combinare
prudent a mai multor puncte de vedere."
(cf. C. Cuco, 1998).
Interdisciplinaritatea presupune o
intersectare a metodologiei diferitelor arii
curriculare. n abordarea interdisciplinar
se topesc grani ele stricte dintre discipline
i presupune centrarea procesului de
instruire pe nv are, pe elev, ncurajnd
pedagogiile active i metodologiile
participative de lucru la clas , cum ar fi
lucrulpecentredeinteres,nv area

tematic sau conceptual . Intervine n


sprijinirea elevilor pentru a realiza o
nv are durabil i cu sens, prin
interac iunilepermanententredisciplinei
prin relevan a explicit a competen elor
formate n raport cu nevoile personale,
socialeiprofesionale.
Munca interdisciplinar solicit
instruire integrat i caut c ile de a
rezolva problemele prin amestecul mai
multor discipline, finalizndu-se mai ales
sub form de proiecte. n acest tip de
activit i se pune accent nu att pe
con inut, ct pe dezvoltarea unor
competen e.
Leg tura dintre discipline se poate
realiza
la
nivelul
con inuturilor,
obiectivelor, dar se creeaz i un mediu
propice pentru ca fiecare elev s se
exprime liber, s dea fru liber
sentimentelor, s lucreze n echip ,
individual. Organizarea interdisciplinar a
con inuturilor
presupune
transferul
metodelor
dintr-o disciplin n alta,
c utndu-se teme comune mai multor
discipline, care pot conduce la formarea
competen elor de nivel nalt (luarea de
decizii, rezolvarea de probleme, nsuirea
tehnicilor i metodelor de nv are
eficient ), care, indiferent de disciplin ,
implic aceleai principii prin utilizarea
unor strategii de predare-nv arebazatepe
rezolvare de probleme.
Activit ile interdisciplinare au
pronun ate valen e formative. Ele
contribuie la dezvoltarea intelectual ,
social , emo
ional
, fizic i esteticu a
Foto:
c.I.ManiuZal
copilului,cultiv ncredereanfor ele

37

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


propriiispirituldecompeti ie,copilul are
prilejul s exploreze medii diferite i s
ndeplineasc sarcini, fie individual, fie n
grupuri mici. ntre aceste activit i, un loc
aparte l ocup jocul didactic, cea mai
sigur caledeaccesspresufletulcopilului,
spre minunata lui lumede gnduri i vise.
Pentru copil, aproape orice activitate este
joc.
Jocul didactic interdisciplinar este o
activitate n care se mbin sarcini
didactice din domenii de cunoatere
diverse, ntr-o structur unitar , axat pe
nv are.Elimprim activit iididacticeun
caracter dinamiciatr g tor,induceostare
de bucurie i de destindere care previne
monotoniaiobosealaifortific energiile
intelectualeifizicealeelevilor.
Jocurile didactice care mi-au permis
o reuit abordare interdisciplinar i pe
care le-am folosit la clas cu succes fac
parte din categoria metodelor active de
predare-nv areisuntjocurile de rol. Ele
se bazeaz pe simularea unor func ii,
rela ii, activit i, fenomene, iar prin
practicarea lor, elevii devin actori ai vie ii
sociale pentru care se preg tesc. Punnd
eleviis rela ionezentreei,joculderoli
activizeaz din punct de vedere cognitiv,
afectiv
i
motric-emo ional,
iar
interac iunile dintre participan i dezvolt
autocontrolul eficient al conduitelor,
comportamenteloriachizi iilor.
Joculderoleviden iaz modulcorect
sau incorect de comportare n anumite
situa ii i reprezint o metod eficient de
formare rapid i corect a convingerilor,
atitudinilor i comportamentelor. De
asemenea, jocul de rol ofer oportunit i
pentru validarea unor comportamente sau
pentru sanc ionarea altora i pentru
exersarealucruluinechip iacolabor rii.
Un mod de a conferi deschidere i
via muncii noastre este i acesta al
exerci iuluiinterdisciplinarprinfolosirea

TORILOR

proiectului cametod complementar sau


alternativ de evaluare. Acesta ofer
elevilor posibilitatea de a demonstra ce
tiu, dar, mai ales, ceea ce tiu s fac ,
adic s le pun n valoare anumite
capacit i.
Realitatea
practicii
noastre
profesionale ne nva c el nu se poate
aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar
utilizarealuid frumuse eivia nv rii
colare, fiind i posibil i necesar . S-a
dovedit astfel c , proiectul ca metod
alternativ deevaluareinterdisciplinar are
un real poten ial formativ, superior
celorlalte metode. n concluzie, folosind
aceast
metod
de
evaluare
interdisciplinar ampuselevuls caute,s
sintetizeze, s asocieze, s compare
cunotin ele, indiferent la ce disciplin au
fost dobndite.
Reuita lec iilor interdisciplinare
depinde de modul de organizare a
activit ilor
instructiv-educative,
de
metodele de predare-nv are-evaluare
utilizate, de materialele didactice necesare
sus ineriicon inutuluitiin ific,astfel nct
acestea s favorizeze comunicarea
didactic is trezeasc interesuluielevului
de a nv a. Prin utilizarea metodelor
interactive se urm rete formarea rapid a
unor deprinderi, ob inerea unor cunotin e
profunde, creterea randamentului i a
calit ii muncii, studierea i explicarea
unorac iunicomplexe.
Caracterul formativ al procesului de
nv mnt nu se dezv luie elevilor de la
sine. Este menirea profesorului s pun n
valoarenc rc turaetic ,estetic ,social a
con inuturilor tiin ifice i tehnice. n
procesul activit ilor practice cunotin ele
se completeaz i se adncesc. nv area
devine un proiect personal al elevului,
ndrumat de c tre nv tor. La baza
activit iist ac iuneapractic ,cufinalitate
real ,lacareparticip to ielevii.

38

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

Accentul cade pe activitatea de grup i


nu pe cea cu ntreaga clas , astfel c
nv area devine interesant , stimulativ ,
semnificativ .Desf urndactivit ilenmod
interdisciplinar, li se ofer elevilor
posibilitatea de a se manifesta plenar n
domeniile n care capacit ile lor sunt cele
mai evidente. Se cultiv cooperarea i nu
competi ia.
Elevul are nevoie de o ordonareperfect
a diversit ii pentru a deprinde schemele de
lucru. Posibilitatea de reg sire a informa iei
n situa ii oarecum schimbate, existen a
transferului specific i nespecific sunt
indispensabilepentrucaunelevs capeteo

anume autonomie, iar pentru aceasta, n


primul rnd trebuie organizat mediul i
con inutulnv riiprecumiutilizareacelor
mai eficiente metode de comunicare.
Se prefer o abordare integrat a
con inuturilor,ntructseiesedinmonotonia
aceluiai algoritm de predare a unor lec ii,
eleviisuntstimula iiatraiprindiversitatea
activit ilor de nv are, se imprim lec iei
respective un caracter aparte, diferit de
modul de predare tradi ional. Spiritul
interdisciplinar n coal poate fi socotit un
indice al procesului de modernizare.
Jocul nseamn viziuneglobal ispirit
deechip .

Activitate in cadrul proiectului: Romnai, vatr de tradiii i obiceiuri!

39

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

COLARIZAREACOPIILORDEASEANI,
ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE
Prof. nv. primar Claudia-Crina ORTAN
coalaGimnazial Iuliu Maniu Zal u,S laj
permanent nevoie de micare a copiilor,
alternat cu activita i de nv are pentru
evitareaoboseliicareafecteaz dezvoltarea
ulterioar acopilului.
Totodat ritmulmailentdedezvoltarea
unor organe interne impune un regim
specific pentru micii colari. Astfel,
datorit faptului c stomacul copiilor de 6
ani este mai mic dec t al colarilor mai
mari, ei au nevoie de gust ri mai dese.
ntruct denti ia e in schimbare, copiii
mestec greu. De aceea, copiii nu trebuie
gr bi icndiaugustarea.
Inima i pl mnii copiilor de ase ani
nu sunt suficient de dezvolta i, ca atare
trebuie s se acorde o grij deosebit
aerisirii permanente a clasei, care nu
trebuie considerat un moft al dasc lului,
n vederea asigur rii aerului curat necesar
oxigen rii sngelui. n acest fel, se
stimuleaz dezvoltarea capacit ii de
munc acolarilor.
Nivelul de dezvoltare a aparatului
urinar trebuie s stea, de asemenea n
aten ia
nv torului
atunci
cnd
organizeaz activitateacolarilor.Faptulc
vezica urinar este mai slab dezvoltat
comparativ cu a colarilor mai mari,
reclam organizarea cu grij a recrea iilor
colare i n elegere, chiar indulgen n
acordarea nvoirilor solicitate de copil.
Din punct de vedere al dezvolt rii
psihice, caracteristica acestei vrste o
constituie
intensificarea
rolului
coordonator i reglator al scoar ei
cerebrale. Calitatea respectiv se
manifesta, n primul rnd, n dezvoltarea
formelordeinhibi iecondi ionat .
Aceasta constituie de fapt baza
disciplin riiprogresiveacopilului ia

,,Aa eram eu la vrsta cea fericit i


aa cred c au fost toi copiii, de cnd i
lumea i pmntul, mcar s zic cine ce-a
zice, spuneaIonCreang nAmintiridin
copil rie.
Porninddelaacestcitat,noidasc lii,
azi mai mult ca oricnd, trebuie s fim
primii care s -i n elegem pe copii. ntr-o
societate in care ritmul evolu iei este
accentuat, iar p rintii sunt foarte ocupa i,
coala este cea care vine in ajutorul
micului colar. La vrsta de ase ani, in
tumultul preocup rilor colare, elevul se
adreseaz dasc lului cu apelativul
doamna sau uneori mama, ceea ce
nseamn c noisuntemceicaretrebuies
realiz m transferul dinspre familie spre
celelalte structuri din societate.
nstabilireasarcinilordidacticein
organizareaactivit tiidenv arelavrsta
de 6ani,trebuies inemseamapedeo
parte de particularit ile de vrst ale
copiilor,iarpedealt partedenecesitatea
stimul riidezvolt riilorfizice ipsihice.
Din punct de vedere fizic, organismul
copilului n plin dezvoltare prezint
cteva caracteristici specifice vrstei, de
caretrebuies se in seamanorganizarea
vie iicolare.
De exemplu, la aceast vrsta se
men ine nc dispropor ia dintre diferite
p rtialecorpului(capulmaimarenraport
cu corpul, iar mainile mai lungi n
compara ie cu picioarele). ntruct coala
are sarcina de a contribui la dezvoltarea
armonioas a copilului, este necesar s se
acorde o aten ie deosebit exerci iilor
fizice i jocurilor de micare alternate n
activitatea de nv are. Slaba rezisten a
tonusuluimuscularatragedup sineo

40

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

preg tirii lui pentru integrarea treptat in


regimul muncii colare i a vie ii de
colectiv. Astfel, copilul devine apt s
reproduc aspecte semnificative ale
rela iilorsocialenactivitateasadejoc(s
ierarhizeze anumite cerin e, s n eleag i
s respecteunelereguli).
Concomitent cu aceasta se remarc
accentuarea dezvolt rii proceselor de
cunoatere.Fine ea ipreciziasenza iilor i
a percep iilor se dezvolt sim itor fa de
etapele precedente n acest fel, imaginile
senzoriale cap t un contur mai bine
delimitat, ceea ce uureaz diferen ierea
mai rapid a nsuirilor unui obiect,
favorizndprocesulnv rii.
Este
cunoscut
faptul
c
particularit ile
form rii
imaginii
senzoriale, care constituie una din etapele
esen iale ale coordon rii i regl rii
activit iicopiluluincadruljoculuisaual
nv rii, sunt determinate de nivelul
sensibilit ii diferitelor sisteme senzoriale
i de dinamica dezvolt rii preciziei i
fine ii n diferen ierea nsuirilor separate
ale obiectelor.
Acelai salt calitativ n dezvoltarea
acuit ii vizuale se manifest i n
diferen ierea culorilor. Sensibilitatea
cromatic nu crete numai n func ie de
vrst , ci i de specificul activit ii
educative. Puterea de diferen iere
cromatic sporete cnd culoarea apare ca
o nsuire caracteristic , inseparabil a
obiectuluiinucaunantmpl toare.
Aceast particularitate a senza iei
vizuale are o deosebit importan
func ional n procesul perceperii de c tre
copii a diferitelor materiale intuitive
(ilustra ii, obiecte din natur , mulaje etc.),
impunnd o grij deosebit din partea
nv torului n alegerea materialelor i n
dirijareaobserv rilor.
Tot la aceast vrst , sensibilitatea
auditiv devinededou orimaifin dect

n etapele anterioare. Dezvoltarea auzului


fonematic este legat de diferen ierea
componentelor structurale ale vorbirii, ceea
ce permite introducerea studiului organizat
allimbiisubformaexerci iilordeanaliz i
sintez fonetic igrafic .
Cutoatec musculaturamuchilormici ai
minii este mai slab dezvoltat la aceast
vrst , prin antrenament sistematic
(activit i de desen, activit i practice modelaj, mpletituri, decup ri etc.) elevul
i m rete durata efortului muscular.
Aceasta constituie o premiz important
pentrunsuireapriceperilordescris.
n formarea imaginilor senzoriale ale
obiectelor i fenomenelor, interac iunea
nemijlocit dintre organul de recep ie i
obiectul exterior joac un rol deosebit de
important. Totodat , n organizarea
activit iicopiilorseimpune iasigurarea
materialelor individuale. Numai prin
manipularea obiectelor concrete de c tre
fiecare copil se poate asigura, n prima
etap ,formareareprezent rilorcorecte.
Al turi de contactul nemijlocit cu
obiectele concrete, decrierile i povestirile
constituie surse importante pentru formarea
reprezent rilor
i
pentru
l rgirea
orizontuluidecunotin ealcopilului.
n ceea ce privete reprezent rile,
nv torul va organiza frecvente exerci ii
de comparare i de clasificare a unor
plante, animale, corpuri f r via etc. pe
baza unor tr s turi comune i pregnante
(form , m rime, culoare) i chiar uoare
generaliz ri.
O alt caracteristic a vrstei
respective este bogata fantezie a copilului,
concretizat frecvent n nclin ia spre
fantezie. Ca atare, n procesul de
nv mnt trebuie asigurat un echilibru
ntre preocuparea pentru corectitudinea
reprezent rilor itendin adeadafruliber
fanteziei iini iativei creatoare.

41

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


Totodat , reiese necesitatea de a se
acorda o pondere din ce n ce mai mare
momentelor de analiz verbal n
constituirea reprezent rilor, ca premis a
dezvolt riialtorprocesepsihice.
Un progres sim itor se remarc i n
procesul dezvolt rii memoriei. Astfel la
aceast vrst copilul poate memora un
material verbal, aproape cu aceeai uurin
cu care memoreaz materialul concretobiectual. n acest scop, grija pentru
re inerea i reproducerea noilor cunotin e
trebuie s se mpleteasc cu cea pentru
n elegereafiec reino iuni.
Datorit dezvolt rii func iilor de
cunoatere,gndireacap t laaceast vrst
calita i noi ridicndu-se treptat de la planul
intuitiv-ac ional la forme de gndire intutivimaginativ i verbal . Deoarece este bine
cunoscut interdependen a dintre gndire si
limbaj, dezvoltarea vorbirii copiilor devine
sarcina dominant a activit ii instructiveducative. Dasc lul mai are i datoria de a
se preocupa insistent de mbog irea
vocabularului, de cercetarea i ndrumarea
exprim rii copiilor, ajutndu-i s p streze
firul logic al expunerii i s duc pn la
cap tideeanceput .
nprivin adezvolt riiaten iei,reac iile
de orientare ale copilului sunt rapide, se
manifest viu i cu un con inut bogat. Se
remarc posibilitatea educ rii aten iei
voluntare prin permanenta deplasare de la o
ac iune la alta, n procesul asimil rii noilor
cunotin e i al familiariz rii cu primele
elemente ale tehnicii muncii intelectuale
(citit-scrisisocotit).
Peplanafectivobserv mintensetr iri
emo ionale. Ei se bucur de cele mai mici
succese ob inute i ii manifest foarte
dinamic i chiar zgomotos bucuriile. Cu
aceeai intensitate i repeziciune se
ntristeaz dup oriceeec.Estevrstapentru
care dispozi ia i ndrumarea dat de
nv tornupotficontestatedenimeni.

TORILOR

Din punct de vedere voli ional, la 6


ani copiii manifest cele mai frumoase
inten ii, dorind s inve e bine, s nu
superepenimeni.Spontaneitatea,dorin a
de afirmare, lipsa de discern mnt il
poate face s ncerce i lucruri care l
dep esc. De aceea, trebuie mult
pruden ndozareasarcinilor.Impunerea
unor cerin e numeroase i dificil de
realizat i pune n situa ia de a nu-i
respectapromisiunea ideaabandona.
Pentru asigurarea unei activit i
colareeficienteestenecesars seaib n
vedere i limitele care caracterizeaz
particularit ile psihice ale v rstei de 6
ani: dificult i n difere ierea ntregului
de p r i, inegalitatea reflect rii unor
nsuiri (volumul se percepe mult mai
greu dec t forma, m rimea, culoarea),
precum i unele greut i n orientarea
percep iei n raport cu sarcina dat . n
ceea ce privete memoria, se manifest
deseoritendin adememoraremecanic a
unor texte scurte i chiar a unor opera ii
aritmetice. Totodat , opera iile g ndirii
au un puternic suport concret. No iunile
abstracte se desprind cu destul greutate
de baza lor intuitiv-opera ional . Date
fiind aceste particularit i, se impune cu
necesitate creterea ponderii manipul rii
materialelor intuitive i a observ rilor
sistematicenactivitateacolar .

42

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE EXPRIMARE


PRIN JOCURILE DIDACTICE
nv. VARSANYI Sarolta
coalaGimnazial Iuliu Maniu Zal u,S laj
"Copilul este o fiin a crei principal trebuin este jocul. (...)
Trebuina de a se juca este tocmai ceea ce ne va permite s mpcm coala cu viaa, s procurm
colarului acele mobiluri de aciune care se consider de negsit n sala de clas." (E. Claparde)
La intrarea n coal , copiii nu reuesc
s comunice fluent, s socializeze cu
semenii lor, dar mai ales cu adul ii.
Cauzele pot fi multiple, ns cele mai
frecvente sunt vocabularul s r c cios i
lipsa ncrederii n sine. Pentru rolul s u n
dezvoltarea personalit ii, jocul didactic,
mai ales jocul de rol, poate da rezultate
spectaculoase n ameliorarea, rezolvarea
problemelor de comunicare.
Dramatiz rile intesc construirea
personalit ii, dezvoltarea acesteia, crearea
i men inerea de leg turi personale,
uurareacomunic rii.Aplicatecorectajut
la stimularea activit ii copiilor n
colectivitate, cunoaterii de sine,
obinuireacumuncaorientat spreunscop
bine determinat, coordonarea mic rii,
dezvoltarea exprim rii corecte. Jocul de
rol mbog ete activitatea didactic , d
sentimentul de siguran pentru copii i
posibilitatea de a interac iona cu uurin ,
echilibrnd n oarecare m sur pasivitatea
pecarejocurilepecalculatorleini iaz .
In nvmntul primar se pot aplica:
Jocuri pentru socializare, prin care
copiiisecunosc,seautocunosc,sedezvolt
deprinderiledemunc nechip ,reuescs
respectesferaprivat ,suntaten ilacolegi,
se nfirip leg turi sentimentale, leg turi
prinmetacomunica ie.
Jocuri pentru cizelerea simurilor, prin
care copiii descoper contient lumea
v zut ,auzit ,pip it ,perceput ntimpi

spa iu.
Jocuri pentru dezvoltarea priceperilor,
deprinderilor, prin care se stimuleaz
memoria,aten ia,fantezia.
Jocuri
pentru
coordonarea
micrilor, care implic muzic ritm
limbaj; jocuri din folclorul copiilor, jocuri
sportive; jocuri legate de s rb tori, tradi ii
etc.
Cum s conducem jocul?
scopul este ca elevii s participe activ
lajoc,s fiedeschiilaconlucrare;
ini iatoruls ascultepetoat lumea,s
ajutenschimburiledep reri;
oricemanifestare,p reres fieadresat
rolului din joc;
dasc luls coordonezedinumbr .
Calitile conductorului de joc:
capacitatebun decomunicare;
flexibilitate n joc;
responsabilitate;
competen ;
ndemnare;
contientizarearoluluiadoptatnjoc;
empatie etc.
Exemple de jocuri aplicabile:
Omul de zpad joc de relaxare,
ini iere
Elevii stau relaxa i, mpr tia i n
spa iuldejoc.Inv torulspuneopoveste.
Elevii prin pantomim execut mic rile,
manifest rile
personajelor,
conform
povetii.

43

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV


Poveste: E iarn. Copiii construiesc un
om de zpad. Deodat apare soarele i
omul de zpad ncepe s se topeasc. Se
topete ncetul cu ncetul. E noapte. S-a fcut
frig, iar omul de zpad nghea. A doua zi
soarele nclzete din nou. Omul de zpad
se topete, se topete, pn nu mai rmne
dect apa ce curge ncet i formeaz o balt
mic.
Relaxare joc pentru dezlegarea
inhibi iei,timidit ii
Elevii stau culca i pe covor n pozi ii
comode. Nu se atig, ochii sunt nchii, se
audemuzic .Inv torulpovestete:pdure,
csu, iepura, poian, psrele, izvor. Te
plimbi pe acolo. Ai ajuns. Povestete: Ce
culori ai v zut? Ce sunete ai auzit? Ce
sentimente i-acreatmuzica?Aifostitun
poveste?Cinepovestetemaideparte?
Cutremur joc pentru dezvoltarea
aten iei,deprinderilordevorbire
Elevii se aaz pe dou rnduri fa n
fa .Intreceledou rnduriexist odistan
de aproximativ 3 m, unde se plimb
conduc torul de joc i spune o poezie,
poveste, povestire f r ntrerupere. (pentru
clasele 0 sau I se pot spune cuvinte ).
La un moment dat strig Cutremur!
Eleviitrebuies ischimbelocurile.Pentru
c i conduc torul jocului va ocupa un loc,
cineva r mne pe dinafar . El va fi noul
conduc tor al jocului. Jocul poate fi mai
interesantdac conduc toruljoculuispunela
un moment dat cuvnt asem n tor cu
cutremur.Juc torulneatentsepoateridica.
Loculluivafiocupatdeconduc tor.
i dau ie... joc pentru dezvoltarea
vocabularului
Elevii formeaz un cerc. Conduc torul
jocului are o minge pe care o d celui de
lng elspunnd:I idauun bol cuprune.
Urm toruljuc torvadamingeamaideparte
spunnd numai obiecte cu form rotund .
Oriceobiectsepoatespuneosingur dat .
Starea mea - jocdeimproviza ie,mim

TORILOR

Elevii stau pe scaune aeza i n


cerc. Conduc torul jocului spune
urm toareapoezie:
Celu cu prul cre,
Fur raa din cote.
i se jur, c nu fur,
Dar l-am prins cu raa-n gur,
dup careseadreseaz unuijuc tor:
Amauzit,c i-a rupt un picior cinele
t u. Cum s-a ntmplat? Povestete-ne!
Elevul va povesti o ntmplare dup
fantezie, creativitate.
- Centmplaretrist !...
Conduc torul se adreseaz unui alt
juc tor:
Am auzit c a f cut ceva hazliu
c eluul t u. Povestete-ne! Elevul va
povesti o ntmplare vesel . Se va
recitanpoeziapeuntonveselaacumai
sim itatunci!
Jocul poate continua exprimnd
diferitesentimente:furie,fric ...
Juc ria poveste te, povestete
copilul joc pentru dezvoltarea vorbirii,
fanteziei
Copilul mic ntr-un mediu diferit,
necunoscut, se poate destinde, relaxa,
sc pa de inhibi ii, apropia de ceilal i n
diferitemoduri.Estemaiuordac poate
ascundemanifestareaproprieipersoane
dup o juc rie sau marionet . Jocul
urm tor poate fi adecvat pentru primele
prezent rintr-onou colectivitate.
Elevii i aduc juc ria preferat i
povestesc despre ea.
Variante:

1. Il prezint pe........ V
povestescdespreel.
2. Il prezint pe st pnul
meu. juc ria povestete despre
st pn.
3.Neintereseaz .........
succese,bucurii,s rb tori,c l torii
etc.

44

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

Ex. Odat, ntr-un sat, s-a nscut un


biat. Prinii l-au iubit foarte mult. A avut
o pisic i un cel. Indrgea animalele. A
mers la coal. Nu era prea bun la
nvtur
In clas a venit un coleg nou.
...........................
..........................
.........................
Aa a ajuns un renumit veterinar.
Dramatizarea povetilor
In dramatizarea povetilor succesul este
garantat dac elevii folosesc marionete
confec ionate de ei. In acest mod vor
dobndi i deprinderi manuale, se va
dezvolta fantezia, vor persevera n
atingerea scopului final, se vor ajuta
reciproc,sevaeviden iaempatia,toleran a,
acceptarea diferitului. Vor reui s
regizeze, s pun independent n scen
povetindr gite.
Este necesar ndrumarea, sfatul
dasc lului n primele faze ale acestor
activit i.
Sentimentul de reuit va ap rea n
momentul n care aceste dramatiz ri se
prezint celorlal i colegi de coal ,
p rin ilor.

Propozi iineterminate
Elevii se aaz n form de cerc. Ana
ncepe o propozi ie, Mihai o termin .
Acum Mihai ncepe o propozi ie, Alina o
termin . ..... Se pot spune i propozi ii
hazlii, condi ia e ca propozi iile s fie
terminate.
Joctelevizor
Vrem s cump r m un televizor.
Vnz torul (nv torul) ne prezint
aparatele, le ncearc . Fiecare copil este
un televizor. Televizorul ales trebuie s
prezinteemisiuneaprecizat devnz tor.
Variante:
1. Pornesc televizorul. Acest
canal przint o poveste. (cntec, poezii,
tiri...)
2. Pornetecanalult upreferat.
3. Unele aparate nu au sonor.
Imagine ns este... S ncerc m s
deducem ce
emisiuneprezint .
Povestedevia
In acest joc elevii vor trebui s
povesteasc via a unui personaj imaginar.
Fiecare etap avie ii vafipovestit deun
alt elev.

coalaGimnazial I.ManiuZal u(StepbyStep)

45

GAZETANV

TORILORAnulV,nr.8,ianuarie-iunie 2014

ETNOEDUCA IE
OBICEIURI ITRADI IICULTURALEDINZONAFOLCLORIC
AMESE ULUI(S LAJ)
nv. Ioan SUR
coalaGimnazial Nr.1Horoatu Crasnei,S laj
Crea ia popular din S laj, n toate
compartimenteleeisencadreaz organicnmarele
patrimoniu al spiritualit ii poporului romn. n
aceast unitate indestructibil exist ns
specificitatea modurilor i formelor de realizare i
expresie, puternic conturate zonei Sub M gura
Mese ului exprimnd bog ia sufleteasc , talentul
locuitorilor acestor meleaguri. Caracterul ei estetic
predominant rezid n vitalitatea formelor i
culorilor reflectate n structuri clare i sistematice,
remarcabile prin simplitatea, accesibilitatea i
decorativismul lor echilibrat.
Arta popular ntruchipeaz puterea de reuit
iaspira iasprefrumosaomului,transpunenstili
form sim irea i imagina ia lui creatoare,
materializat n cus turi i es turi m iestre
specifice zonei.
Lumea satului este locul unde obiceiurile
tradi ionale fac cas bun cu ranul, cadrul feeric
n care cntecul i jocul i g sesc ecoul, dansul i
ropotulritmat,col ulderaicungerip mntenii
sufletengem natensim ire.
Obiceiul este un fapt repetat ca un act
tradi ional i social care d via i actualizeaz
datinile n sensul nevoii de ntre inere a vie ii
sociale. Din aceast categorie face parte i dnsul
tradi ional. Dansul este unanim recunoscut ca cea
mai veche form de art , care s-a ntrep truns cu
via acolectivit iiiaindividului.Eldezv luientro manier sincer i direct aspira iile i
sentimentele oamenilor, fiind nso itor fidel att n
momenteledebucurie,ctinceledemhnire
Dansulfolcloricexprim nacelaitimpcaracterul,
temperamentul, for a, agerimea, n elepciunea i
umorul locuitorilor satelor noastre.
Dansul tr iete ca fapt artistic n satele din
zonadesubM guraMesesului, n satele eredeiu,
Meseenii de Sus, Horoatu Crasnei, Pria, Cizer,
B nior, Buciumi, Agrij etc. fiind preluat i n
urbandec treforma iileartistice.
n cadrul petrecerilor cu ocazia ez torilor,
dansuluilasur ,darinmaimarem sur lanun i,
ntlnim o varietate de dansuri specifice zonei:

nvrtita rar , nvrtita deas cu datul fetei pe


picior,dansulb rb tescPalung ,dansuldefor
Tripi telulinunultimulrnddansulsoc ci elor
Muiereasca.
Dansul soc ci elor (femeile ce preg tesc mncarea
pentru nunt i servesc nuntaii la mese), este un
dans ce poate fi inclus n cadrul repertoriului de
nunt , cu toate c nu este jucat n perioada de
desf urare a nun ii propriu-zise. Dup terminarea
nun ii,sprediminea ,soc ci elepetrecntr-un mod
cu totul original. El este specific zonei Mese ului,
areadncir d cinintrecutipartedinritualulde
nunt .Estentlnitiast zinsatele eredeiu(com.
Horoatu Crasnei) i Meseenii de Sus de unde i
areioriginea.Acestuidansjucatnumaidefemeii
semaispuneMuiereascade eredeiuiMeseenii
de Sus. Se mai joac i n satele vecine: Pria,
Cizer, Plesca,B nioretc.,darpealtritmial ipai
maimults rit.
Este un dans cu o mare bog ie de ritmuri,
tempouri,deatitudinialebra elorncaresembin
elegan a i vitalitatea elementelor de dans cu
strig turi-descntece care se ntlnesc pe ntreaga
lui durat i au un con inut satiric, social, de
dragosteidecomand .
Onot aparteoreprezint iuituriledeclamate
ritmatinso itedeb t idinpalme,pinteniib t i
de picior n podea.

Iat un exemplu de iuituri culese din satul


eredeiu care face parte din comuna Horoatu
Crasnei:

46

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie2014GAZETANV

TORILOR

Da ib rba icutropotu
Ca sf tucuclopotu,
Da ib rba icutropotile
Casf tucuclopotile.
naceast perioad ncareoameniialearg
dup ctiguri materiale, iar satele au fost
depopulate prin plecarea spre urban, noi dasc lii
ne-am pus n slujba copiilor i a promov rii
obiceiurilortradi ionalepentruanuprivaeleviii
tineretul de un drept ancestral, acela de a-i
cunoateoriginile.Ams ditnminteaisufletul
copiilornotriceeaceamaflatinv atnlumea
satului.
Prin implicare n activit i de nv are a
cntecelor i dansurilor populare am reuit s
punem n valoare zestrea primit de la str moii
notri i anume frumoasele tradi ii i obiceiuri
culturale. Putem spune c am readus folclorul
acolo unde-i este locul n satul romnesc.
Dup o munc permanent i cu
responsabilitate am reuit s nv m dansurile
populare aa cum le-am preluat de la b trnii
satelor.Putemspunec coalaareunroldeosebit
n promovarea i p strarea nealterat a acestor
frumuse i,numiteobiceiuriitradi ii.
Pentru reuita nv rii dansurilor populare
i aflarea adev ratelor tradi ii am f cut vizite de
documentare la locuitorii satelor comunei de unde
amf cutrostattdemateriale,ctidecostume
scoasedinladadezestrecucareansamblulcolii
i-adesf uratactivit ileculturalelanivellocal,
jude ean, na ional i interna ional. De asemenea
s-au adunat diferite obiecte cu care s-a nzestrat
muzeulcolardeart popular .
O valoare deosebit n zestrea locuitorilor o
au obiceiurile p strate cu sfin enie i transmise
dingenera iengenera ie.iaicirolul deosebit l
au elevii i tineretul. Amintim cteva dintre
obiceiuriler masedelastr moiinotri:
1.M suri ul oilor complex obicei pastoral
reconstituit ct mai aproape de autentic.
2. Nunta tradi ional cu c l re i care poart
steagul (lazl ul), cu legatul str zii i strig turile
peste mese.
3. ez toarea ntlnirea la o cas unde se
desf oar diferiteactivit i(toarcereacnepeii
a lnii, cus turi etc.), se ncheie cu dansuri
specificeacompaniatecul utari.
4.ObiceiuridelaPati nro itulou lor,mersul
la nviere, mp r itul Pa telor, aruncatul ou lor
peste turla bisericii, b tutul la toac pentru care
copiii se preg tesc n timpul postului
confec ionndciocanedinlemn.
5.ObiceiurideCr ciun umblatul cu colinda,

Noiamfostmuierialese,Soc ci adelaoale
Soc ci epelamese,i-of cutjeburilapoale,
icumnuntas-og tat,inustiucums-o vujit,
Ne-am apucat de jucat.
Cioantele la mire-n blid.
Da ifetecutropotuTotpelocpelocpeloc,
Casf tulcuclopotu,S r sar busuioc,
Da ifetecutropotileDe-ivedeac nur sare,
Casf tulcuclopotile.D -icucel laltmaitare.
Lelegalb n lap rSucite-nvrte te-te
Facem m lig -nu lBinesocotete-te,
i-ozoretecufusuM-am sucit, m-am nvrtit
i-o scoate cu sfredelu.
ibinem-am socotit.
Iui ifetefrumoase,Pec rareacuprunii,
Nufi iaaruinoase,Zs-o badea c-o venii,
C eudac nu-sfrumoas ,C rarea-ialunecoas ,
Nici un pic nu-sruinoas Gura bade-imincinoas .
Nufiibadenealco tareIuium,iuium,
C i-o pica clopu-n vale
Gura nu ne-o en lim,
i is-oudapana C suntemmndrug tate
ite-olasamndru a.
Cu poale-n patru spete.

DansulMuiereascai-actigatunbinemeritat
loc n bogatul tezaur al folclorului romnesc. Este
ntlnit n repertoriul multor ansambluri din ntreaga
ar , purtnd adesea alt denumire. De asemenea,
eleveledinansamblulcoliinoastrePlaiuris l jene
l joac cu o pl cere i dezinvoltur deosebit . Ele
suntp str toareleacestuifrumosdans.

Al turideacestdansalfemeilornfolclorullocal
str lucesc i dansurile n perechi: nvrtita rar i
deas cu datul fetelor pe picior inun ultimulrnd
danul de for, cu figuri i b t i n podea, numit
Tripi telul.Unlocapartelocup idan uljucatde
b rba i numit Pa lung . Acest dan este jucat
ndeosebi de b rba ii mai n vrst fiind un dan cu
mic ri lente a picioarelor, cu strig turi comand ,
urmate de figuri. Iat un exemplu de strig turi al
acestuidan :
Staip loci-arat joc,
Dinc lcis ias foc,
Una-ncoace,ialta-ncolo
C maiamotreab-acolo.

47

GAZETANV

TORILOR

Anul V, nr. 8, ianuarie-iunie 2014


n func ie de cantitatea lui se face planificarea
rndului la lapte. n ziua cnd este planificat,
ciobanului i este asigurat mncareaip linca.Au
locdiscu iiumoristiceisencheiecumasacomun
idan ullasur acompaniatdel utari.
Aceste obiceiuri i tradi ii au fost puse n
valoaredeartitiiamatoriaisatului,fiindp str torii
icontinuatoriiacestortradi ii.Acesteaauovaloare
deosebit dac sunt prezentate n vechile costume
populare scoase de b trnii satului din l zile de
zestre.
Ansamblul colii Gimnaziale Horoatu Crasnei
nfiin at n anul 2001 cu denumirea Moruni a
dup podoabapurtat pecretetdefetenzilelede
s rb toare a nceput activitatea transpunnd n
scen obiceiuri i tradi ii locale. Dup o activitate
mai complex , fiind reprezentativ pentru ntregul
jude S laj i schimb denumirea n Plaiuri
s l jene ncepnd cu anul 2004. Repertoriul
abordat cuprinde tradi ii din ntreg jude ul
participndiorganizndanualfestivalurifolclorice
deamploare.Putemspunedesprecoalanoastr c
aicitrecutulprindevia .

umblatul cu Steaua, Viflaimul, Irozii, grupul


feciorilor este un eveniment deosebit n ajunul
Cr ciunului cu frumoase i unice colinde numite
Colinda mare, colindate n fiecare cas i n
Biseric , n cele trei zile de s rb toare, fiind
considerat ca un Imn al s rb torilor de iarn . Are
dou
variante
corespunz tor
mp r irii
administrativealocalit ii.
Acesteobiceiurisuntpreluatedec treforma iile
artisticealecolilordincomun .
Una din ocupa iile specifice zonei noastre este
cretereabovineloriovinelor.Cretereaovinelora
adusiobiceiuluim suratului laptelui, ce are loc n
fiecare an n luna mai.
Acestaesteprecedatdeangajareaciurdarilori
a ciobanilor care are loc n perioada martie-aprilie.
Totatuncisealegedintregospodariefulciurdeii
a stnii.
Msurisul oilor aduce la un loc pe to i
cresc torii de oi, fiind un prilej de ntlnire anual
la care particip i al i locuitori. Dup ce este
Binecuvntat stna se trece la mulsul oilor n
prezen aefuluistnei.Sem soar laptelemulsi

coalaGimnazial Nr.1HoroatuCrasnei

48

You might also like