You are on page 1of 44

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul IV, nr. 7


(iulie decembrie 2013)

ZAL U,2013
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueducaieicultur pedagogic


ISSN 2069-2293
ISSN-L 2069-2293
Colectivulderedacie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredacie:
Zal u:nv.OniaMAN
nv. Florica CIGHI
imleuSilvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:
nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concepiegrafic ,copert ,procesareimagini,
tehnoredactarecomputerizat :prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori: InspectoratulcolaralJudeuluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
RevistaaparesubegidaAsociaieinv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Edituri: COALANOASTR e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com
CASAC R IIDE TIIN e-mail: editura@casacartii.ro
Materialelepentrurevist vorfiredactatenformatA4,fontTimesNewRoman,
size12,cudiacritice(romn ),maxim2-3 pagini.

Responsabilitateaafirmaiilordinarticole/studiiaparineautorilor.
Laacestnum raucolaborat:
Teodor S R CU -COM NESCU,Gina-Mariana MARIAN, Anca-Veronica T UT,
Ana-Sorina VANCEA, Viorica GORDAN, Maria ANDOR,Lucia BOLOJAN,
Gabriela SEICHELI, Doina-Elisabeta BALOTA, Cosmina F RCA,Sanda VERE,
Camelia POP

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

EDITORIAL
LuiGHEORGHEINCAI,c rturarardelean.Omagiu (2)
Prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
Pre edinteexecutival Asocia ieinv torilorS l jeni
Spuneamnnum rulanterioralrevisteic

pedagogic) Gh.

incai Zal u,

coala

a trecut mai bine de un sfert de mileniu de la

Gimnazial Gh. incai Bobota i coala

na terea lui GHEORGHE INCAI. innd

Primar Gh.

contdefaptulc pe28februarie 2014 se vor

Silvaniei).

mplini 260 de ani de la na terea marelui

Semnatarul

incai Moti (Cehu


acestor

rnduri

c rturar ardelean (n. 28 februarie 1754, Rciu

nm nunchiat cteva din gndurile, ideile,

de Mure - m. 2 noiembrie 1816), filolog i

speranele i virtualele aciuni / activit i

scriitor iluminist, cel care al turi de Samuil

care ar putea s contribuie la trezirea

MicuKlein iPetruMaiorerausupranumiide

urma ilor lui incai: Purtai-v bine pui

GeorgeC linescu n Istoria literaturii romne

de romni i nu-l uitai pre incai (Blaj,

de la origini pn n prezent, ca fiind ni te

1912).

clasicintrziai(1779-1826), cum n anul

Pornind idelaunasemeneandemn,

viitor, chiar dac se va institui sau nu un

am purceslaconceperea i realizareaunui

momentspecialpentrumarelec rturar,multe

Proiect judeean avnd genericul: Lui

dincolileacestei rivorfipreg titepentrua-

Gheorghe incai, c rturar ardelean.

l omagia cum se cuvine pe patronul lor

Omagiu. Pentru o ilustrare a demersului

spiritual,credemc nuestelipsitdeimportan

menionat,v vomprezentaacest

s ne mprosp t m memoria cu cteva

PROIECT

gnduri, cu convingerea c orice omagiere

Motto: E mai bine s tii cte ceva despre


toate dect s tii totul despre un lucru (H.
R. Patapievici)

trebuies neg seasc preg tii,c anulacesta


edoarpic turaceva umple anul viitor paharul,

Inspectoratul colaralJudeuluiS laj


Inspector colargeneral,prof.Gheorghe
BANCEA

paharuluneimaris rb tori.
Numai n judeul S laj exist trei coli
care n semn de respect pentru mo tenirea

LiceulTeoreticGh. incaiZal u
Director, prof. dr. Codin CIUREAN
c.Gimnazial Gh. incaiBobota
Director, prof Livia FER

l sat nou deGheorghe incai il-au ales ca


patron spiritual: Liceul Teoretic (fost

coalaGimnazial A.Mure anu


3

( coalaPrimar Gh. incai


Moti )

GAZETANV

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

TORILOR

coala Primar Gh. incai Moti instituie de nv mnt de nivel primar,


PROIECTEDUCA IONAL
structur a c. Gimn. A. Mure anu Cehu
Genericul proiectului/Tipul:
Silvaniei - director. prof. Olga RADU, tel.
0260650717, mobil: 0742030589, e-mail:
CONSERVAREA SI
a_muresanucehu@yahoo.com,
P-a
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
Trandafirilor, nr. 39.
INAINTASILOR
Descrierea proiectului:
(C V P I)
Scop:
Conservarea i valorificarea
Denumirea proiectului:
patrimoniului naintailor(CVP)
Obiective:
1. Dezvoltarea personalit ii elevilor, a
LUI GHEORGHEINCAI,c rturar
aptitudinilor i capacit ilor la nivelul
ardelean. OMAGIU
potenialului lor maxim (Conven ia cu
privire la Drepturile Copilului - Art. 29,
Coordonator proiect: prof. dr. Teodor
a)
S R CU -COM NESCU
2. Preg tirea elevilor din nv mntul
obligatoriu
pentru
asumarea
InspectoratulcolaralJude ului
responsabilit ilor vieii, pornind de la
S laj
continuarea cunotinelor nsuite n
clas n drumul lor spre o
Tipul de proiect: Interjudeean
operaionalizarev dit
APLICANTUL:
3.
Dezvoltarea
respectului
pentru
Coordonatorproiect:Inspector colar,prof.dr.
motenirea naintailor i pentru valorile
TeodorS R CU -COM NESCUdela
culturaledinzonancareeleviisenasci
Inspectoratul colaralJude uluiS laj
tr iesc
Tel: 0260619570 acas
4. Formarea unei atitudini etice viabile,
0740302729 mobil
motivate pentru aceste valori i
Fax: 0260619570
conducereaspreoiniiativ decercetare
0260619190
idocumentarenemijlocit
E-mail: teodorsaracut@yahoo.com
Adres :Str.Unirii,nr.2,Zal u,S lajRezultatea teptate:
1. Activit i practice - aplicative care s
Parteneri:
dezvolte personalitatea elevilor pn la
Liceul Teoretic Gh. incai Zal uasumarea responsabilit ii n scopul
instituiedenv mntliceal(claseleIX-XII)cercet rii i valorific rii surselor
director, prof. dr. Codin CIUREAN (tel.
documentare
n
leg tur
cu
0260662199, mobil: 0745768241 e-mail:
personalitatea lui Gheorghe incai pedagogic_zalau@yahoo.com, str. Cri an,nr.
patronul spiritual al instituiilor
15/A
partenere, realizate prin:
coalaGimmnazial Gh. incai Bobota
instituie de nv mnt de nivel gimnazial
Studii individuale ale elevilor pe teme
(clasele I-VIII) director, prof. Livia FER (tel:
diverse legate de Proiect
0260652485, mobil: 0741367098, e-mail:
ntocmireadebibliografiideepoc
scoala_bobota@yahoo.com, loc. Bobota, nr.
Vizite la locurile principale unde se
81 A
g sescdocumentelegatedeobictivele

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

formare a personalului implicat n


derularea proiectului, n activit ile de
coordonare i evaluare a proiectului
Liceul Pedagogic Gheorghe incai
Zal u, Inspectoratul colar al Judeului
S laj
Reeaua de susinere curent a
proiectului: Liceul Teoretic Gh.
incaiZal u, coalaGimnazial Gh.
incai Bobota, coala primar Gh.
incai Moti , Inspectoratul colar al
Judeului S laj, Prim ria Municipiului
Zal u,Prim riaBobota.
Deschidere/amplitudinea proiectului:
n prima etap , proiectul va avea un
impactdoarlaniveljudeean(2012-2014).
ncepnd cu 2015-2016 va avea i un
impact interjudeean (Cluj, Oradea, Alba,
Maramure ),
eventual
internaionalSINEA (2016).
Posibilit iulterioarededezvoltarea
proiectului:
Exist dorina de a contacta i
cercet tori din alte centre dect cel de
valorificare i conservare de la nivelul
judeului.

Proiectului.
Excursii de studii/schimburi de
experien : Bobota, Moti , Zal u,
Oradea, Cluj, Baia Mare, Blaj, Riciu,
Sinea etc
Concursuri cu/pe teme legate de viaa
iactivitatealuiGheorgheincai
Dezbateri pe teme propuse de elevi la
nivelulclaseloricolilorpartenere
Schimburi de experien cu diferite
coli din jude, Transilvania sau din
ar
2. Cursuri de preg tire i instruire pentru
cadrele didactice care vor conduce
elevii n diferitele aciuni cu caracter
aplicativ, de documentare
3. Realizarea unor materiale cu scop
didactic, n activitatea de predare:
filme, fotografii, diapozitive, studii,
articole, expozi ii, albume, pliante,
CD-uri etc
4. Activit icucaracteromagial:
Susinerea unor referate i
comunic ri tiinifice avnd ca tem
titlul Proiectului propus
Publicarea unor studii, articole n
revistele locale i de specialitate de
c treeleviiprofesori
5. ntocmirea unei baze de date pentru
Anuarele colilorpartenere.

Bugetul proiectului:
Existente lanivelulcolilor:
Computereiimprimante
Xeroxuri, telefoane
S lidestudio
Videoproiectoare
Materialedepapet rie
Necesare:
Microbuz-transport (autocar sponsorizare)
Camer video, aparate fotografiat
Reportofoane
Fonduri:
Alocaii suplimentare (cazare, mas
etc.)
Fonduriderulment(diferiteaciuni).

Durata proiectului:

4 ani

(cuposibilitateanregistr rii/
modific riinfiecarean)
Activiti cu generic omagial:
a). 2014 - Gheorghe incai - 260 de
anidelana tere
b). 2016 - Gheorghe incai dou
secole de la moarte
Func ionareare eleideparteneri:
Asigurarea logisticii, activitatea de

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

hrana de asemenea, transportul, nu


dispun de mijloace de stocare a
informaieietc.);
utilizarea unor metode interactive, de
grup de transmitere a cunotinelor
(care s -l angajeze pe elev n
activit ipractice);
implicarea de cadre didactice special
preg titepentruaplicareaobiectivelor
legate de aceste politici ale educaiei
de tip "Learning by doing", proiecte
bine motivate, pentru a nu degenera
nsimpledeplas rinteren;
ameliorarea relaiei elev-profesor
care este nc rigid i dezvoltarea
personalit ii elevului este adesea
obturat , neinndu-se cont de
drepturile
fundamentale
ale
individului, de abilit ile i
aptitudinile
sale,
de
deciziile
incipiente;
contientizarea responsabilit ii noii
generaii ca parte a unui sistem
permanent evolutiv, c exerciiul
responsabilit ii ncepe cu propria
persoan , cu mediul apropiat, cu
semenii, cu valorile materiale i
spirituale. Multe din cauze suntem
convinic vindinneputinacolilor
de a pune la dispoziie mijloacele
necesare (resursele materiale i
procedurale) n realizarea unor
activit ipractice,aplicative,proiecte
etc.,sauc unelecadredidacticenu
suntpreg titepentruunasemeneatip
de activitate;
realizarea mai multor asemenea tipuri
de activit i chiar dac elevii se
manifest exploziv atunci cnd au
ocazia, chiar dac implic unele
riscuri minore.
Evaluare:
Intern :

Documenta iaproiectuluiiimpactul
luilaniveljudeean ina ional/Motivarea
Context:
Pe parcursul desf ur rii unei activit i
ample n procesul de predare (instruire i
educare a elevilor) am observat urm toarele
aspecte:
Factoriideeducaienudepunntotdeauna
eforturi susinute n vederea dezvolt rii
potenialului maxim a aptitudinilor i
capacit ilor psihice i chiar fizice ale
elevilor, mai ales la o vrst cnd sunt
predispuilainvestigareicercetare.
coala i celelalte instituii, programele
prea nc rcate din punct de vedere
informaional nu ofer i nu pot oferi
ntotdeauna cele mai bune mijloace de
investigarealumiinconjur toare,venind n
sprijinul doleanelor elevilor. Ba, mai mult,
unelecadredidacticenupotinutius ias
dinspaiuldeclas ,nusuntpreg titepentru
ansoigrupurideelevindiferiteprograme,
deplas ri, excursii de studii, tabere etc.,
avnd o extrem de mare rezerv fa de
capacitatea acestor tineri de a investiga, a
c uta, a descoperi noul sau cel puin a-l
redescoperi.
colileidestuldemultealteinstituiide
educaienususinactivit ipractic-aplicative
care s -i dezvolte elevului dragostea i
respectul pentru valorile culturale din jurul
s u, s le cunoasc i s le aprecieze n
primul rnd, ca apoi s impun i altora o
asemenea atitudine.
Pentru acest lucru se impune:
o politic naional sau cel puin
regional cu privire la mediul
nconjur tor, la conservarea i
valorificarea valorilor culturale, n
primul rnd;
sprijinuirea elevilor cu mijloace de
realizare a acestor politici (excursiile
sau taberele cost destul de mult;

hrana

de

informaieietc.);

TORILOR

asemenea,

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

Studii, exegeze
Materiale video (fotografice)
Reviste de specialitate
Anuare
Alte surse de documentare etc.
Extern :
Compartimentele avizate din cadrul
I. ..Slaj
Anexe:
APEL

afirm mc aciunileextraclas suntextrem


de benefice, n cele mai multe cazuri, unor
grupuri de elevi interesai de domeniul
cecert rii, al studiului mai am nunit n
diferitedirecii,calatur strictoperaional
aunordisciplineladeciziacolii(elevilor)
- CD -uri.
Consider m c este necesar s lans m
un asemenea Proiect i s fim sprijinii n
aceast iniiativ cu att mai mult, cu ct
propune valorificarea unor surse care se
g sescnaceast partea rii.
Peaceast calenaint mioinvitaiesusinere i o provocare de a participa la
ct mai buna realizare a acestui Proiect:
V RUG MS NE
TRANSMITE ISUGESTIILE,
CRITICILE, PROPUNERILE
DVS.,
precumimodulncareconsiderai
c puteicontribuiefectivlademararea
acestui PROIECT
(donaii,echipamentespecifice
pentru cercetare, excursii, tabere;
contribuiiprinasociaiiledep rinisau
prinautorit ilelocaledinjudeulnostrui
chiarialtejudee).
Convinifiinddebunelepremisepe
careleareacestProiectisperndntr-o
colaborare eficient i de lung durat
cu dvs., v mulumim i atept m
reaciiledumneavoastr .

PENTRUSUS INEREA
PROIECTULUI
CONSERVAREAI
VALORIFICAREA
PATRIMONIULUINAINTAILOR
( C V P I)
AcestPROIECT(CVPI)ipropuneo
dezvoltare fireasc a unor activit i
multiple legate de patrimoniul spiritual i
etnic al oamenilor de cultur din
Transilvania secolelor XVII-XVIII, pe o
durat decelpuin4ani.
n afar de aciunile strict legate de
actul instructiv-educativ din cadrul colii
se vor realiza i aciuni cu caracter
operaional extraclas : pregtire dascli,
seminarii,
mese
rotunde,
discuii,
concursuri, expoziii, excursii, vizite,
producere i distribuire de materiale
pentru profesori i elevi, parteneriate cu
organizaii
guvernamentale
i
nonguvernamentale din ar i chiar
strintate etc.
n
acest
sens,
coordonatorii
Proiectului vor organiza excursii cu
caracter tematic pentru profesori, dar mai
ales pentru elevi, cu scopul de a prelungi
actul educaional n afara orelor de curs,
darinafaraclaselorpropriu-zise.
Apreciem ca fiind necesar un
asemenea Proiect deoarece experiena
dobndit pn acumnendrept etes

TIPURIDEEDUCA IE
COMPLEMENTAR SUPUSE/
IMPLICATE PROIECTULUI
1. Educaiepentrudrepturileomului
Educaie pentru drepturile elevilor (719 ani)
Educaiepentrus n tate(intelectual )
Promovarea egalit ii de anse (nondiscriminare, grupuri dezavantajate
etc.) Foto:c.I.ManiuZal u

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

Studii europene
5.Educaieecologic
Ecoturism
Orientareturistic
6. Educaiepentrudezvoltarecomunitar
Dezvoltare comunitar
Voluntariat
7. Educaiepentrupace
8. Educaieglobal .

2.Educaiepentrudezvoltarepersonal

Domeniul cultural-educativ itiinific


Comunicare
Media
3.Educaieprin/pentrusport
4.Educaieinter- imulticultural
Folclor
Art popular
Culturaicivilizaieromneasc istr in

3.ACTIVIT

ILEPROIECTULUI:

Nr
crt
1.

ACTIVITATEA/
Ac iunea
Stabilirea echipei de
proiect

Calendar/
Termen
Octombrie
2013

Responsabilit i

2.

Lansarea proiectului

Echipa de proiect

3.

Sesiune de informare
asupra proiectului

Noiembrie
2013
Ianuarie
2014

4.

Studiu i
documentare:Viaa
i activitatea lui
Gheorghe incai,
patronul spiritual al
Liceului Teoretic
Gh. incaiZal u
Concurs culturalartistic: Viaa i
activitatea lui
Gheorghe incai

Februarie
2014

Partenerii
implicaiin
desf urarea
proiectului
Coordonatorul de
proiect

Martie
2014

Campanie publicitate
lansare/
materiale/articole de
ziar:
Pe urmele lui
Gheorghe incai

Aprilie
2014

5.

6.

TORILOR

Coordonator
proiect

Parteneri/
coliparticipante
colilepartenere

Parteneri ai
proiectului
Cei trei parteneri,
fiecare n unitatea lor

Evaluare
Realizarea logisticii
anualeaproiectului ia
colectivelor de elevi care
vor participa n/la
proiect
Documente primare ale
proiectului
Imagini, proceseverbale/conferin de
lansare n microgrupuri

LiceulTeoreticGh.
incaiZal u/
2profesorideLb. i
lit.romn i 3 clase a
XI-a

Conferin ,mas
rotund
Prezent riPPT
Video

Coordonatorul de
proiect

LiceulTeoreticGh.
incaiZal u/
2profesorideLb. i
lit.romn i3clasea
XI-a

Coordonator
proiect

LiceulTeoreticGh.
incaiZal u/
profesorideLb. ilit.
romn cucte3-4
elevi din clasele a X-a
a XII-a

Diseminare activitatea 4
Proiect concurs
Proces-verbal
Materiale concurs
Premiinc ri
(sponsorizare
coordonator concurs)
Video ifotoconcurs
Articole elevi
Materiale lucru/studiu
Consultan activitate
jurnalistic (invitatde
pres voluntar)
Articoldepres (1-2
atricole ale elevilor nivel
coal saupres
judeean )

GAZETANV

7.

8.

9.

10.

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

Vizit de
studiu/documentar:
S -lcunoa tempe
Gheorghe incai,
aproapedecas

Mai
2014

Concurs la nivel de
coal :S preuim
trecutul! opional:albume,
anuar, PPT-uri
tematice etc.
Referate/
comunic riale
elevilor privind
apreciereavieii i
activit iilui
Gheorghe incai,
c rturarardelean
Editarea unui pliant
dec treelevipe
calculator:
Viaa i activitatea
lui Gheorghe
incai- aspecte din
proiect
NOT :

Iunie
2014

Coordonator
proiect
Echipa de proiect

Octombrie
2015

Coordonator
proiect
Echipa de proiect

LiceulTeoreticGh.
incaiZal u
3prof.deLb. ilit.
romn (juriu)

Comunic rialeelevilor
nscri i
Premiinc ri
(sponsorizare
coordonator proiect)
CD-uri

Noiembrie
2015

Echipa de proiect
Coordonatori
proiect

Partenerii proiectului

Pliante pe suport de
hrtie
Lansarea concursului
pentru editarea de
pliante

Coordonator
proiect
coala
Gimnazial Gh.
incaiBobota

Particip cele3 coli


partenere, 3 profesori
i30deelevi 15
liceu,15gimnaziu i
primar

Scolile partenere

Video
Imagini
Fotografiideepoc
Jurnal impresii
ImaginiAnuarul colilor
Schimbdeexperien cu
elevii coliiGimnaziale
Bobota
Albume, PPT-uri,
materiale diverse, poze,
video, jurnal

Activit ileulterioarealeProiectuluivorficonturateinfunciede
derulareaprogresiv .

Imaginepreluat
din
Centrul Cultural
Gheorgheincai
BOBOTA
JUDE ULS LAJ

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

CLASAPREG TITOARE
OPINIIDESPREIMPORTAN ACLASEIPREG TITOARE
Prof. nv. primar Gina-Mariana MARIAN
coalaGimnazial Gh. Lazr Zal u,S laj
Multi dintre p rini ajung s se

ale colii. Chiar dac unii dintre

ntrebedeceesteimportant clasa

p rini v d n acest lucru o

preg titoare?,

ngreunare a sarcinilor de copil, n

necunoscndu-i

structura i, mai ales, demersul s u

realitate

educativ.

demers

Clasa

preg titoare

este

acestea
educativ

reprezint

un

util,

in

venit

sprijinuleducaieicelormici.

considerat de cadrele didactice un

Num rul orelor din clasa

mic antrenament pentru viaa de

preg titoare este redus, majoritatea

colar. Trecnd prin CP, copiii vor

copiilor terminndu-i programul n

reui s se obnuiasc cu mediul

jurul prnzului. n cazul n care

colar, integrndu-se mai uor n

p rinii nu i pot lua copilul de la

cadrul colectivului de elevi. n plus,

coal la o astfel de or , acetia pot

acetia vor fi mai receptivi la

opta pentru nscrierea celui mic la un

informaia primit de la dasc li, vor

program de tip afterschool.

deveni mai contiincioi, reuind

Disciplinele studiate n cadrul

astfels neleag careestesensuli

acesteiareu escs lobinuiasc pe

nsemn tateacoliipentruproprialor

copil cu cerinele vieii de colar.

educaie.

Orice copil va nv a lucruri utile

Clasa

preg titoare

reusete,

comunicarea

limba

romn ,

potrivit psihologilor, s integreze

comunicarea ntr-o limb str in ,

copilul n colectivitate, adaptndu-l

arte vizuale i lucrumanual, muzic

multmaiuorcucerinelenalte

imi care,dezvoltarepersonal etc.


10

GAZETANV

Studierea

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

tuturor

copil ntr-un mod ct se poate de

acestor

discipline nu nseamn ntotdeauna

corect.

i aplicarea unui sistem strict de

Aadar,deinotareaesteexclus ,

notare. Copilul va fi evaluat somatic

copilul va fi totui evaluat zilnic de

de c tre profesori, n a a fel nct

c trenv tor,astfelnctacestas -

acesta s se asigure c informaia a

i poat da seama de evoluia


miculuicolar.

fostcaptat dec tre

coalaGimnazial Gh.Laz r
Zal u,S laj

11

GAZETANV

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

TORILOR

DELADASC LLADASC L
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE N CONTEXTUL
IMPLEMENT RIICLASEIPREG TITOARE
Prof. nv. primar Anca-VeronicaT UT
coalaGimnazial Mihai Eminescu Zal u,S laj
M suraintroduceriiclaseipreg titoaren

Programul i-a propus ca obiectiv

nv mntul primar (art. 29 din Legea

principal

optimizarea

nv mntuluinr.1/2011)ansemnat pentru

profesionale a cadrelor didactice n

sistemul educaional romnesc o provocare

domenii

laschimbare ioreconsiderareapriorit ilor

organizarea

n domeniul dezvolt rii resurselor umane n

coninuturilor nv rii, principii

educaie iform riiprofesionale.

tehnici ale nv rii-pred rii integrate,

de

competenelor

actualitate

precum

interdisciplinar

a
i

formarea competenelor cheie la colarii


din ciclul primar. Amploarea proiectului,
dincolo

de

cifrele

statisticile

nregistrate,adezv luitonecesitate real


a coliiromne ti,aceeadeaaveacadre
formate, bine preg tite n vederea
implement rii clasei preg titoare n
contextul debutului colarit ii la vrsta
de 6 ani. Lanivelnaionalaufostformai

Centruldeformare:coalaGimnazial
"SimionB rnuiu"Zal u

258 de formatori i 19246 de cadre

n acest sens, ncepnd cu vara anului

didactice.

2012, a fost lansat cel mai amplu i mai


complex

program

de

formare

Provocarea nu s-a n scut doar din

destinat

noutatea coninutului informaional al

cadrelor didactice din nv mntul primar,

ofertelor de formare. nv torii au avut

intitulat Organizarea interdisciplinar a


ofertelor

de

nvare

pentru

acces la informaii de actualitate din

formarea

diferiteledomeniialeeducaiei:teoria,

competenelor cheie la colarii din clasele I-

12

GAZETANV

curriculum-ului,

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

pedagogiile

Structura

interactive,

cursului

permis

psihologia practic , didacticile moderne,

derularea unei sesiuni de formare face to

pedagogiilealternative.Adev rataprovocare

face, c reia i-au fost alocate 40 de ore,

a consituit-o participarea nv torilor la

urmat deosesiunedenvare online de

oportunit i de formare continu n mediul

92 de ore pe platforma proiectului.

digital. Pentru o parte din cadrele didactice,

Sesiunea face-to-face a prilejuit

contactul cu un curs de tip blended learning

desf urarea unor activit i de informare

areprezentatoexperien nou ,constructiv

prin intermediul c rora cursanii au


mp rt it

i totodat stimulativ , o experin de

opinii

critic-constructive

formare ale c rei beneficii s-au concretizat

referitoare la orient rile moderne

n dezvoltareapropriilorcompetenedigitale

inovatoare din spaiul naional

iaabilit ilordeutilizareTIC.

european

domeniul

organiz rii

interdisciplinare a curriculum-ului.
Atelierele de lucru organizate n
aceast sesiune au implicat dasc lii n
activit i practice de reorganizare a
pred rii-nv rii n manier integrat .
nv torii s-au

documentat

despre

strategiile de nv are prin proiectele

Centrul de formare: coalaGimnazial


MihaiEminescuZal u

interdisciplinare,
construiasc

n judeul S laj, formarea cadrelor

au

nv at

curriculum-ul

dup

didactice s-a def urat n patru centre de

principiile

formare:

Simion

elaborezeproiectealeunit ilor tematice,

B rnuiu Zal u, oala Gimnazial Mihai

au nv at s construiasc scenarii de

Eminescu

Gimnazial

lecii care au la baz un demers didactic

Lucian Blaga Jibou i coala Gimnazial

axat pe predarea integrat i pe nevoile

Silvania imleuSilvaniei. n anul 2012 au

specifice

fost formate 127 cadre didatice, iar in anul

redecoperit valenele extraordinare ale

2013unnum rde175 cadre didactice.

jocului didactic.

coala
Zal u,

Gimnazial
coala

13

interdisciplinarit ii,

colectivului

de

elevi,

au

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

S-a creat o atmosfer frumoas ,

TORILOR

didactice o gam diversificat

dinamic , interactiv n care socializarea,

complex

de activit i: parcurgerea n

energizarea

i cunoa terea au conturat

formatdigitalatreimoduleobligatorii i

coordonateleaplicaiilorpractice, un joc de-a

a unui modul complementar, susinerea

nv area construit prin alternarea rolurilor

online a trei teste cu grad ridicat de

deadult icopil.

dificultate, lucrul cu resursele digitale n

Nu este u or s r mi vigilent,

diferite seciuni ale platformei (Forum,

interactiv, receptiv i critic 8 ore pe zi, n

Resurse, Reflecii, Bibliotec /Proiecte),

focul unei form ri alerte, ns feed-back-ul

precum i implicarea n comunitatea

pecarenv toriil-au dat la finele unei zile

online n cadrul c reia dasc lii au avut

de formare, prin intermediul jurnalelor de

posibilitatea de a mp rt i opinii i

nvare, a fost un semnal c oferta de

experiene didactice cu colegii de grup

formareacursuluiar spunsmultorntreb ri

saudinar .

inevoidinorizontulnecesit iloractualede

Sesiunea alocat nv rii online a

preg tireprofesional .

contribuit ilacon tientizareaimpactului


pecarenoiletehnologiidecomunicare i
informare l au asupra nv rii umane,
descriind experiene semnificative pe
care dasc lul i elevul secolului al XXIlea le tr iesc n interaciunea cu mediile
digitaledenv are.
A trecut un an de implementare a
acestui amplu proiect. Dasc lii, care au
fost primii beneficiari ai cursului de

Centruldeformare:coalaGimnazial
"Lucian Blaga" Jibou

formare

nv areaonlines-a derulat pe parcursul

pentru

clasa

preg titoare,

apreciaz acumrolulimportantpecarel-

a92deore,fiindadeseaoprob ar bd rii i

a avut aceast clas n dezvoltarea

aresponsabilit iinstudiulindividual.

apitudinii de colaritate, n procesul de

Platformadenv areapropuscadrelor

adaptarelacerinele colarit ii in

14

GAZETANV N OGLIND
TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

procesul general de dezvoltare a copiilor.

confruntat sistemul educaional i dasc lii

Activit ile specifice pe care le-au

deopotriv .Unlucrur mnens cert.Este

def urat la clasa preg titoare au f cut ca

dealtfel i una dintre concluziile studiului

n acest an colar, debutul clasei I s fie

de cercetare despre implementarea clasei

unul firesc, u or i accesibil tuturor

preg titioare n anul 2012-2013, iniiat de

elevilor.

Institutulde tiinealeEducaiein2013,o

Cu

toate

acestea,

bilanul

cercetare coordonat de prof. Iliana

proiectului a fost unul realist, evideniind

Dumitrescu:Orice schimbare din sistemul

att beneficiile, punctele sale forte, ct i

de educaie necesit att o bun pregtire,

fragilit ile idificult ilecucares-au

ct i timp pentru a fi asimilat.

Centrul de formare:
coalaGimnazial SilvaniaimleuSilvaniei

15

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

DELAFAMILIELACOAL

FERESTRE SPIRITUALE

INFLUEN AMEDIULUIFAMILIALASUPRARANDAMENTULUI
COLAR
Prof. nv. primar Ana-Sorina VANCEA
coalaGimnazial Silvania imleuSilvaniei,S laj
atitudinea fa de copii, cnd sunt prea

Atmosfera cald , de nelegere n

severi,cndpreang duitori.

famile creeaz climatul necesar pentru

Deseori apare o stare conflictual

muncaintelectual .Lipsadenelegere,

ntre p riniibunici.Acetiadinurm ,

exigena prea aspr , conflictele dese

vor avea o atitudine mai ng duitoare

ntre p rini, atmosfera tensionat din


familie,

uneori

d d ceala

fa denepoi.nastfeldecazuri,copiii

nuvortis discearn ntrebineir u.

severitatea au efecte d un toare asupra

Sunt foarte multe cazuri cnd p rinii

activit iielevului.

ncearc s realizeze prin intermediul

Sunt unii p rini care, din prea

copiilor visuri pe care ei nu le-au putut

mult dragoste pentru copiii lor, fac

mplini,

greeli n educarea acestora. Sunt prea

f r

in

cont

de

posibilit ilecopilului,denclinaiilelui

grijulii, c utnd tot timpul s -i r sfee,

n anumite domenii i, acest lucru, nu

s ledeatotulde-a gata,s -i protejeze.

facedects supun copilullaunefort

Aceticopiivordevenifricoi,lipsiide

peste puterile sale. Aceste eforturi

iniiativ , neascult tori, greu adaptabili

sfresc cu oboseal , nencredere n

laregulilevieiisociale.

foreleproprii,ducndchiarlasc derea

Copiii, ai c ror p rini sunt prea

capacit iidemunc .

duri, prea severi, vor avea permanent

teama n suflet. Aceti p rini greesc

alt

dezinteresul

prinfaptulc schimb frecvent

mare
pe

greeal

care-l

manifest

p rintelefa deceeacefacesau

16

este

GAZETANV

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

gndete copilul, ducnd la pierderea

ndrumarea ct mai corect a acestor

lui

teme, l snd copilul s guste bucuria

de

sub

control.n

familiile

dezorganizate, n care lipsete unul

rezolv rii

dintrep rini,copilulester sf atprea

deosebit oare iniveluldepreg tirea

mult sau poate fi chiar neglijat pentru

p rinilor. Cu ct p rinii sunt mai

c p rinii ncearc s -i refac viaa.

instruii, cu att va crete i respectul

Apar

copiluluifa dep rinte.

probleme

familiile

reconstituite printr-onou c s torie.

temei.

importan

Uneori,ntlnimp rinicerezolv

Dac ntre ei nu se instaleaz

profit de rezolvarea temelor de c tre

afectivitatea i nelegerea, copiii vor

p rini, vor deveni comozi, r sf ai.

deveni nite neadaptai, vor fi mai tot

Prin urmare, consider c toip rinii ar

timpul triti sau nc pnai. C ldura

trebui s se gndeasc n ce fel de

din

afectivitatea,

familiecretecopilulloris nuuitec

armonia din familie, buna nelegere

rezultatelelanv tur depindnmare

sunt eseniale pentru buna dezvoltare a

m sur de relaiile i climatul afectiv

copilului. n educarea copilului este

din familie.

snul

familiei,

bun ombinareanelegerii,autorit ii
iafectivit iip rinilor.
n ziua de azi, p rinii promit
copiilor obiecte materiale n schimbul
rezultatelorbunelanv tur ,f r s -i
dea seama c acest lucru nu face dect
s modifice comportamentul copilului,
el

treptat

devenind

neascult tor,

nest pnit, nc p nat. n sarcina


familieitrebuies steauneori

17

GAZETANV

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

TORILOR

DELATEORIELAPRACTIC
TEMADECAS NTREOBLIGATIVITATEIOP IONALITATE
Prof. nv. primar Viorica GORDAN & MariaANDOR
coalaGimnazial Iuliu Maniu Zal u,S laj
,,Marea art a unui educator const n cizelarea manierelor i
informarea minii; el trebuie s sdeasc n elevul su bunele
obiceiuri i principiile virtuii i ale nelepciunii; s-i dea
treptat o viziune asupra omenirii i s dezvolte n el tendina
de a imita tot ceea ce este excelent i demn de laud.

JOHN LOCKE
CE ESTE TEMA?
TEMA

sarcin

ncredinat

elevilor de ctre cadrele didactice de la


coal, menit a fi ndeplinit n timpul
orelor din afara colii.
TEMA = o modalitate de exersare prin
activitate

individual

deprinderilor

dobndite n timpul leciei. Prin ele elevii


i formeaz temeinice deprinderi de
munc independent ,deprindericarelevor
servinvia .
Cine nu tie s munceasc n coal greu
va munci n via.
Temele pentru acas se afl de mult
timp n centrul dezbaterii publice. n
ultimiiani,fiindrealizatecercet riasupra
eficacit iimetodelorderezolvareaacestor

teme s-a tras printre altele concluzia, care-i


vizeaz pe cei care nu sunt de acord cu
tema, c temele pentru acas date de
nv tor sunt necesare n asimilarea
cunotinelor predate,

dezvoltarea

ulterioar a unui copil sau n felul n care


acestapercepecoala.
Din ce n ce mai des i din ce n ce
mai muli copii vin la coal cu teme
incomplete sau neefectuate motivnd c
Mi-a fost ru, N-am avut timp s-o fac,
N-am tiut s rezolv, Aaa am uitat!.
De ce fac asta?

Poate pentru c vor s se asemene cu


mulidintrep riniilorcarevinacas dup
serviciu i se odihnesc neavnd grija
temeipentruacas .

Poate pentru c prefer s se joace

dect s munceasc .

18

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

Poatepentruc prefer s sejoacedect

exersareatehnicilordemunc

s munceasc .Adeseori,copiiinuneleg

intelectual independent .

importana temei pentru acas , nu-i pot

FUNC IIEDUCATIVE

dezvoltarea

imaginac poatefipl cuts nvei.Dup


cejum tatedinziaufostinuinchii

dezvoltarea

iar i c rile i caietele. Orict de bine


ar fi, sunt

distrai

de

cunoatere;

ntrepereiiclasei,numaivors deschid
intenionai

capacit ilor
sentimentelor

tr s turilordepersonalitate.

de

CUISEADRESEAZ ?

televizor, de calculator sau de ali copii.

Inv torului,elevului,p rintelui.


Efectelepotfipozitive inegative.

SCOP
Consolidareaiaprofundareacunotinelor

DE CE PRIMESC TEME ?

recent dobndite, prin faptul c -i aduc

cas ifixezeinformaiileprimitela

contribuia prin forme specifice la nt rirea

ore, s se preg teasc pentru zilele

celornv atenclas .

urm toaredecoal ;

s aib motivdearecurgelasursede

OBIECTIVE GENERALE

mbog ireaiadncireainformaiei;

informaresuplimentare: dicionare,c ri,

folosirea timpului liber n mod util i

enciclopedii, internet etc.;

s devin maincrez torincapacitatea

pl cut;

corelarea

valenelor

lor de decizie, s doreasc s se

educaionale

formative,nonformativeiinformative;

informeze;

implicareaelevuluinviaasocial ;

s devin mai disciplinai, s -i

conectarea la valorile culturale i

planificetimpulis respectetermenele
limit ;

spirituale ale omenirii;

s existe o comunicare permanent

participarea elevului la propria formare;

dezvoltarea nclinaiilor, aptitudinilor i

ntrep rinteicopil.
Aadar, existnd i voci care sunt

talentelor;

cultivarea

interesului

pentru

mpotriva temelor pentru acas este bine

diferite

caacesteas aib caracteropional,

domeniidecunoateresautehnologii;

exersareatehnicilordemunc
intelectual independent .

19

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

TORILOR

iar copiii care nu le realizeaz s nu fie

aplicat un chestionar cu alegere multipl

trai la r spundere n niciun fel, dar cei

pentrueleviiunchestionarpentrup rinii

care le realizeaz s fie stimulai i

acestora.

evideniai.
nv torul are datoria s gndeasc

CHESTIONAR PENTRU ELEVI


1. Suntei ajutai n efectuarea temelor?
Da Uneori
Nu
2. Cine v ajut n efectuarea temelor?
mama
tata
bunicii
frate/sor nimeni
3. Cum te ajut?
amintetesarcinile
explic tema
rezolv opartedintem
nulajut
4. Cum procedezi atunci cnd scrii
tema?
repeimaintilecia
nurepeilecia
scriipeciorn

temelenaafelnctacesteas -l ajute pe
elevs -i fixezenoiunilenv ate,nus -l
determine s fac un adev rat maraton
pentru a le termina.
n acest sens, la nivelul ciclului primar
din unitatea noastr , s-a realizat un studiu
constatativ prin aplicarea unor chestionare
de opinie att elevilor, ct i p rinilor n
leg tur cutemelepentruacas .
Obiectivelecercet rii:

determinarea

percepiei,

atitudinii,

opiniilor p rinilor i a elevilor din

CHESTIONARPENTRUP RINI
1. Ajutai elevii n rezolvarea temelor?
ntotdeauna uneori
deloc
2. n ce const ajutorul dat?
explic tema
rezolvopartedintem
amintesc sarcinile
nulajut
3. Cum considerai c sunt temele
copiilor?
prea dificile dificile uoare
preauoare
4. Considerai c temele de cas sunt
importante n formarea elevului?
importante
preapuinimportante
nu sunt importante

ciclulprimarprivindtemeledecas ;

identificarea ponderii ajutorului oferit


dep rininefectuareatemelordecas ;

cunoa terea opiniilor p rinilor cu


privire la dificultatea i importana
temelordecas nformareaelevului.
Eantionuldesubieci:
Investigaia a fost efectuat pe un
num r de 86 de elevi din clasele II-IV i
p riniiacestora.
Instrumente:
n cadrul studiului de cercetare s-a

20

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

p riniitrebuiendrumai permanent de

Rezultate iconcluzii:

Se impune necesitatea implic rii

c trenv tornceeaceprivetecti

sistematiceap rinilor( inuocazional,

cum s intervin n preg tirea temelor

un

deacas acopiilorlor;

procent

semnificativ-76%)

efectuarea temei, rolul acestora fiind de

unii concep ajutorul doar sub forma

a le oferi ncurajare, suport psihologic,

amintirii sarcinilor sau rezolvnd o

pot supraveghea gestionarea timpului

parte din tem atunci cnd gradul de

de c tre copil, pot ajuta direct copilul

dificultate este ridicat;

p rinii care declar c lucreaz unele

saupotverificaefectuareatemei i/sau
corectitudinea acesteia;

p ridintem suntceicareapreciaz c
activitatea de preg tire l obose te

Ponderea ajutorului oferit de prini n efectuarea


temelor

foarte mult pe elev, aceast conduit


fiindneadecvat icuinfluene;

80%
60%

ntotdeauna

40%

uneori

20%

deloc

Tipul de ajutor acordat

0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

prini

elevi

mamareprezint persoanacaresprijin

prini
elevi

aminteteexplic tema rezolv o nu l ajut


sarcinile

cel mai frecvent efectuarea temelor;

parte din
tem

se constat rolul mult mai mic al

necesitatea diferenierii temelor, altfel

tat lui,frailor,bunicilor;

ajutorul acordat duce la efecte negative

negativeasupranv rii;

asupra evoluiei colare a elevului


(51dintrep riniconsiderndtemele

Persoane care aj ut la efectuarea temelor

dificile);

tema pentru acas trebuie s r spund

mama
tata

mai multor condiii: accesibilitate,

bunicii

80%

frate/sor

oportunitate

nimeni

fa

de

curriculum,

motivare, feedback, condiii ale c ror


efectefiinduordedifereniat.

21

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

colarit ii, dar i n via ; i nva s -i

Dificultatea temelor

planifice timpul; s fac alegeri; s -i

prea dificile

60%

TORILOR

mbog easc cultura general i i nva

40%

dificile

20%

uoare

cums nvee,deoarecesetiefoartebine

prea uoare

c ,,Repetiia este mama nvrii i Fiecare

0%
prini

copil este unic n felul lui, este o minune

importana temelor este recunoscut i

irepetabil i ar fi pcat ca prin aciunea


noastr s uniformizm aceste individualiti.

de p rini (99), reprezentnd un factor

nvtorul este i va rmne <<zvorul viu>>

important n procesuldenv areiare

al unei viei deloc uoare, cu multe <<c r ri

multiple influene n formarea

ntortocheate>>, pe care are misiunea de a-i

elevilor.

conduce pe copii spre inta reuitei alturi de

Fehler!

familie.

S nuuit mdecic

Importana temelor

importante
100%

coala cea mai bun e aceea n care nvei,


nainte de toate, a nva. (N. Iorga)

prea puin
importante

50%
0%

ic

nu sunt importante

Mintea unui copil este o pagin alb, pe care

prini

putem scrie aproape tot ce voim; dar odat ce

Numai

am scris, cerneala aproape c nu se mai poate

printr-o colaborare strns ,

terge.

susinut ifluent ,familiaicoalapot


pune n aplicare procesul de educare a

(Lubbock)

Bibliografie:
DR GUL NESCU, N., NICULAE, C., 2000, Managementul
calitii, Ed. Niculescu.
IONESCU, M., 2003, Instrucie i educaie, Editura Garamond,
Cluj Napoca.
IONESCU, S., 2000, Managementul calitii,Edituradidactic i
pedagogic ,Bucureti.
www.suntparinte.ro
www.didactic.ro

fiineiumanendevenire.
Muli nv tori, dar i muli p rini,
interesai de educaia copiilor susin c
temele pentru acas aduc multe beneficii
copiilorpelng celeinstructiv-educative.
i responsabilizeaz , i ajut la

UF! DECI, TEMELE,


UN RU NECESAR?

dezvoltarea independenei n munc , le


formeaz acele deprinderi ale minii care
levorpermites sedescurcepeperioada

22

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

IMPORTAN AORELORDEABILIT I PRACTICE


N DEZVOLTAREA ELEVULUI
Prof. nv. primar Lucia BOLOJAN
coalaGimnazial C. Coposu Zal u,S laj
Orice sistem de educaie este

puterile

Exersndu-i

asupra

incomplet dac nu se preocup s

materialelor de lucru, copilul ncepe s -i

foloseasc i s educe ochiul i mna.

cunoasc direct limitele: vede ce poate i

Mna permite copilului s scrie i s -i

ce nu poate realiza, ce anume dep ete

fac gndurile cunoscute, ea este cel mai

voina sa i care sunt mijloacele de care

preios

toate

dispune. i d seama c libertatea de

mprejur rile vieii i n preocup rile

aciunecareis-al satesterelativ :nutie

existeneinoastre.Esteodatorieacoliide

i nu poate face totul, aceasta fiind o

a o educa la acelai nivel cu creierul,

experien de nalt valoare educativ

pentru a forma i dezvolta ndemnare,

pentruformareasamoral .Pedealt parte,

suplee, abilitate, adic s dezvolte

i fixeaz un obiectiv pe care caut s -l

capacitatea maxim inerent funciilor

ating i vede numaidect dac

creierului.

realizeaz corespundeintenieisale.

ajutor

al

nostru

Activitatea manual este una din

Activit ile

practice
condiie

implic

activit ile caracteristice pentru ocupaia

autocontrolul,

colarilor mici. Dezvoltnd din ce n ce

formarea disciplinei personale, i acestea

maimultabilitateamanual acopiilorprin

sunt sursa unei experiene de mare pre:

activit i corespunz toare, acetia sunt

aprecierea valorii unor obiecte realizate

eliberai de piedicile datorate lipsei lor de

prin contribuia minilor, a ochilor, a

experien , ajung mai independeni, le

inteligenei,asensibilit iisale.

crete ncrederea n forele proprii, toate

prima

ceea ce

pentru

Prin aceste activit i p trunde n

acestea fiind achiziii care le mbun t esc

lumea

muncii

atitudineafaadenv tur .

materialelor,elnva s creeze,s

23
Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

transform rilor

TORILOR

contribuie cu obiecte realizate de el la

Prinactivit ilepracticesenlesnete

nfrumusearea clasei, s produc obiecte

mai mult ca orice altceva colaborarea din

utile

caresenatesentimentulsolidarit ii.

pentru

alte

activit i,

s -i

confecionezesingurjuc rii.

n coal copilul are posibilitatea s -

Activit ile practice dezvolt spiritul

imanifestecreativitateapractic ncadrul

de observaie. Ele oblig i obinuiesc

leciilor de abilit ii practice. Pentru

copilul s "vad bine", s -i ndrepte

aceasta, nv toarea pune la dispoziia

atenia asupra am nuntelor, s m soare i

colarilor o gam larg de materiale din

s analizezemoduldelucru.

care copiii pot realiza diverse obiecte.

Ele dezvolt copiilor facultatea de


asociaie

mintal ,

contribuind

Pentru a strni i mai mult interesul

la

elevilor se cere sprijinul acestora n

dezvoltareaintelectual ,mbinndaciunea

procurarea

muchilor cu efortul cerebral. Prin aceste

materiale din natur (frunze, crengue,

activit i copiii i dezvolt foarte mult

pietricele,

imaginaia deoarece trebuie s vad

materiale sintetice (capace din plastic, fire

dinainte cum va fi obiectul pe care se

de ln , polistiren expandat, hrtie

gndescs lrealizeze;trebuies realizeze

creponat , staniol, globuri sparte, paste

mintal o schi a obiectului apoi s -l

f inoase,m rgele)etc.

confecioneze,adic trebuies deagndirii

materialelor,
conuri,

pene,

i
flori

anume:
etc.),

Cel mai eficient mod de a procura

saleoform precis .

materialeledinnatur esteorganizarea unei

Activit ile practice activeaz toate

drumeii cu elevii intr-o zon apropiat

simurile, toate organele, toate funciile

colii unde se pot aduna acestea. n acest

corpului i ale spiritului inventiv al

fel, copiii iau contact direct cu mediul

copilului. Copilul i solicit spiritul

nconjur toriauposibilitateadeaobserva

inventiv att cnd creeaz subiecte din

natura cu toate frumuseile ei. n timpul

imaginaiasasaureproduceunmodelreal,

drumeiei se discut despre modul n care

ct i atunci cnd creeaz mijloace de a

pot fi folosite aceste materiale n cadrul

ocoli dificult ile tehnice pe care le

leciilordeabilit ipractice,strnindastfel

ntlnetelarealizareaunuiobiect.

interesul elevilor.

GAZETANV

24

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

Dup efectuarea drumeiei, elevii

Prin activit ile practice copiii

sunt ndrumai asupra modului n care vor

timizi au ocazia de a-i exterioriza

p stra materialele din natur : se pun la

sentimentele, au ocazia s comunice cu

uscat i la presat frunzele i florile, se

colegii,s lucrezenechip cualicopii.

depoziteaz n cutii pietricelele, se ntind

Sunt elevi care la alte lecii sunt foarte

pentruaseusca,pentrucaapois sepoat

t cui i nu dau r spunsuri dect atunci

depozitacastanele,crengueleetc.

cnd sunt numii, dar la leciile de

Folosirea tehnicilor de lucru ct mai

abilit i practice n care au posibilitatea

variate i ajut pe copii s -i formeze

s se exprime prin obiectele realizate,

deprinderi care le vor folosi n toate clasele

vorbesc n permanen , dau soluii, pun

primare. Dac la nivel precolar se pun

ntreb ri, apreciaz munca lor i a

bazele form rii deprinderilor de lucru, la

colegilor.

nivel primar se formeaz i se exerseaz

Leciile

de

abilit i

practice

unele abilit i practice. Cel mai important

organizate pe grupe de lucru, au rol

rol pe care l au activit ile practice n

deosebit de important n dezvoltarea

dezvoltarea personalit ii colarilor mici

creativit ii elevilor, deoarece acetia

este dezvoltarea imaginaiei i implicit a

suntpuinsituaiadeafaceasociaiide

creat

idei,s g seasc celemaiadecvatesoluii


Tehniciledelucruimaterialelecare

pentru realizarea temei, s g seasc

se folosesc n cadrul leciilor de abilit i

utilitatea

practice sunt cele care contribuie la

asemenea, se formeaz spiritul de

dezvoltarea creativit ii copiilor. Cu ct

competiie ntre grupele de lucru. Pentru

materialele sunt mai variate, cu att mai

reuitauneiastfeldeactivit i,grupelede

mult copiii vor da fru liber imaginaiei

lucru se compun din copii cu grad diferit

pentrucreareadeobiectecutem dat .

de dezvoltare a deprinderilor practice.

obiectului

realizat.

De

S-ar putea spune c prin folosirea

ntr-un grup de lucru mixt, elevii care

tehnicii ndoirii hrtiei copiii nu-idezvolt

st pnesc mai bine deprinderile de lucru

imaginaia, dar nu este adev rat obiectului

i vor ajuta peceilalipentrundeplinirea

realizat.

sarcinilor.

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

25

GAZETANV

TORILOR

de

f cut i totodat le dau posibilitatea s -i

ajutorare, de colegialitate, de ncredere n

aprecieze munca lor i a colegilor.Copiii

foreleproprii.

sunt creativi din natere, dar este datoria

Astfel

se

dezvolt

spiritul

Leciile de abilit i practice au un rol

cadruluididactics dirijezeis valorifice

deosebit n educaia estetic a colarilor

aceast creativitateprinstimulareaacesteia

mici. Gustul estetic i are punctul de

cu teme ct mai variate n care s

plecare n obinuina cu un cadru cotidian

foloseasc combinaiidetehnicidelucrui

n care primeaz frumuseea i ordinea.

materiale ct mai diversificate.

Mini dibace,coalaGimnazial C.CoposuZal u

Analiznd lucr rile, copiii apreciaz n

Abilit ile practice este disciplina

primul rnd aspectul estetic al acestora.

care cuprinde n sine gndire, pricepere i

Aprecierile

ale

originalitate. Asemeni ns celorlalte

nv toarei i stimuleaz pe toi elevii n

discipline, activitatea practic urmeaz

exprimarea liber a sentimentelor,

trasee deja stabilite n conformitate cu

emoiilor, a tr irilor prin obiectele

finalit ile nv mntului, innd cont de

realizate.

importana

pozitive,

ncurajatoare

domeniului

cultural

care

formeaz personalitateauman .

Organizarea expoziiilor dau copiilor


sentimentuldesatisfaciealucruluibine

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

INSTRUC IEIEDUCA IE
ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE

26

PRIVIND PREDAREA-

NV

AREAIEVALUAREALAINTRAREANCOAL
Prof. nv. primar Gabriela SEICHELI
coalaGimnazial Mihai Eminescu Zal u,S laj

Cunoatereapsihopedagogic aelevilornvedereaactiviz riilaorade


matematic
A

nseamn a mobiliza

activiza

Pornind

de

la

cunoaterea

intensivtoateforelepsihicedecunoatere

individualit ii i a necesit ii lu rii n

i creaie ale elevului pentru a obine n

considerare

procesul

aciuneadeformareaomului,trebuiecan

educative

de

nv mnt

optime

pe

performane

toate

laturile

personalit iiumane.

acestei diferenieri n

concordan cu cerinele impuse de


societate, s fie neleas i ideea form rii

Activizareaelevilorvizeaz nprimul

omuluinou,activibuncretin.

rnd procesele i mecanismele gndirii

Tr s turile

fizice

psihice

precum i o motivaie puternic pentru

caracteristice copiilor de vrst colar

nv are i aciune, conform teoriei lui J.

mic

PiagetiP.J.Galperin,iarelocpebaza

particulariti de vrst. Cunoaterea

interioriz riiaciunilorexterioare.

particularit ilor de vrst ne permite s

Cunoaterea

psihopedagogic

(6-11

ani)

sunt

denumite

urm rimmodulncareevolueaz eleviii,

copilului este o sarcin deosebit de

n funcie de aceste particularit i, s

important , care st n faa noastr n

ndrum m activitatea acestora, urm rind

vederea dezvolt rii elevului sub toate

un stadiu

aspecteleiampliniriifiec ruianparte.

personalit iilor.

superior de dezvoltare

Cunoatereaelevuluinuesteunscop

La intrarea n coal , dezvoltarea

n sine, ci este o necesitate, o condiie

fizic a copiilor prezint caracteristici

esenial pentru desf urarea procesului

proprii.

instructiv-educativ.

n limeaunuicopillaintrarean

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

TORILOR

clasa preg titoare trebuie s dep easc

Calitatea de colar schimb radical

110 cm, iar creterea copilului n n lime

27 coninutulactivit iloranterioareipoziia

ncetinete, copilul crescnd acum cu 4-6

individului n societate. Dac n perioada

cm pe an, fa de 6-7 cm ct cretea n

precolar activitateadebaz erajocul, n

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

La intrarea n coal atenia copilului


este spontan , instabil , accentul c znd pe
form , micare, culori. Sub ndrumarea

Gndirea colarului nu este concret ,

28

bazndu-se pe percepie. n activitatea


colar nv torul transmite elevilor

nv torului elevii i formeaz treptat o

cunotine pe baza altor cunotine mai

atenie voluntar, ajungnd s urm reasc

vechi, servindu-se de cuvinte, nu numai de

29

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

necesare

fac fa eforturilor mereu crescnde.

pasului

TORILOR

urmtor.

(cf.

Robert

GAGNE, 1975, Condiiile nvrii)

Orice nv tor trebuie s fie preocupat


pentru a cunoate nivelul de cunotine

Preg tirea anterioar i va ajuta s

matematice la intrarea copilului n clasa I,

abordeze cu ans de reuit procesul de

nvedereaparticip riiactivelaore.

instruire. Pentru a putea antrena fiecare elev

Este bine tiut faptul c coala i

la lecie, este necesar s cunoatem

ncepe activitatea educaional pe fondul

tr s turileindividualealefiec ruiadintreei.

acumul rilor realizate de copii nainte,

Particularit ile de vrst nu se

adic la vrsta precolar . O consecin a

prezint uniform latoicopiii, chiardac au

acestei constat ri o constituie cum e i

aceeai vrst ,cisemanifest nmoddiferit

firesc, necesitatea cunoaterii zestrei

de la un copil la altul. Copiii de aceeai

intelectuale, a acumul rilor realizate de

vrst sedeosebescnunumaiprinnf iarea

copii nainte de intrarea n coal , a

fizic , dar mai ales prin diferenierea

nivelului lor de dezvoltare intelectual .

proceselor psihice. De exemplu, un copil

Aceste achiziii care au un mare rol n

memoreaz cu uurin , dar cu aceeai

demararea cu succes a copiilor n mediul

uurin uit ceamemorat,altulmemoreaz

colar trebuie preluate din mers, astfel

maigreuns ceeaceamemoratestereinut
un timp ndelungat.

nct adaptarea lor s se fac treptat, pas

Uniisuntmaitimizi,aliimaicurajoi.

cupas,penesimite,prinnoiacumul ri.
Cunoaterea de c tre nv tor a

Astfel, am observat c n clas sunt elevi

acestor acumul ri realizate n perioada

caredincauzatimidit iinuactiveaz .Chiar

precolar , care constituie elemente

dac au rezolvat corect un exerciiu sau o

preg titoare pentru nv area calculului

problem ,stauascuninbancalorinuse

este premisa obinerii unui randament

anun s r spund . Atunci cnd trebuie s

colarridicat.

creeze o activitate o pornesc cu greutate. De

Importana preg tirii anterioare a

aceea, sunt preocupat n permanen de

elevilor este subliniat i de R. Gagne:

aceti copii, c utnd s -i ncurajez, s -i

Un elev este pregtit s nvee ceva nou

determin s -i nfrng emoiile interioare,

n momentul n care i-a nsuit prin

s -i determin, prin scoaterea n eviden a

nvtura anterioar, capacitile

p rilorbune,darmaialesarezultatelor

30

GAZETANV

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

corecte,s seafirmelar spuns.

mic, este cel mai mare, grija pe care o

Particularit ileindividualealecopiilor

manifest familiafa depreocup rilelui,

trebuie observate cu atenie de c tre

dac l ndrum , l supravegheaz ,

nv torpetotparcursulactivit iicuei.

ngrijirea igienic sau nu, precum i

Folosind metode de cercetare ca

multe alte aspecte ce vin n ajutorul

observaia, discuia i analiza rezultatelor

descoperirii micuului colar, a tainelor

activit ii, am adunat informaii despre

pe care acesta le ascunde. Se impune

fiecareelevnparte.Observaiileadunateau

totodat

fost consemnate ntr-un caiet, apoi datele

prietenilor cu care acesta vine n contact.

respective au fostprelucrateiinterpretate.

cunoaterea

anturajului

inndseamadeacestea,amc utat

Prin interpretarea lor am c utat s

s folosesc procedee de activizare a

descop r motivele interne care genereaz

copiilor astfel nct s transform st rile

anumite constat ri sau care au determinat

inactive n st ri mai puin inactive, n

anumitemanifest ri.Amconstatatastfelc ,

special cele determinate de condiiile

n timpul orelor, datorit timidit ii, unii

exterioare i s obin pe ct posibil o

elevisuntpasivi,alii,datorit faptuluic nu

participare activ definit printr-un

dispun sau nu depun suficient efort pentru

impuls intern propriu copilului.

nelegereacelornv atestauieinbanca

Efectul

solicitat

de

activitatea

lor, iar alii nu fac altceva dect s se

matematic reprezint unantrenamental

mulumeasc cur spunsurilecolegilorlor.

voineiiducelaformareaunortr s turi

Un alt aspect esenial n dezvoltarea

pozitivedevoin icaracter:exactitate,

personalit ii elevilor este mediul social din

punctualitate,drzenieimultealtele.

care provin acetia. nv torul trebuie s

nv mntul

cunoasc foarte bine anturajul familial din

matematic

se

adreseaz ilaturiiafective.

care provine fiecare copil, cunoaterea

Cteemo ii,ctebucurii,cte

f cndu-se cu urm rirea unor elemente:

nemul umiri,uneorichiarnso ite

num rul membrilor care compun familia,

de lacrimi nu tr iesc copiii n

num rulfrailorminori,majori,loculpecare

oreledematematic !

locup copilulnfamilie:esteunic,estemai

31

GAZETANV

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

TORILOR

IMPORTAN APSIHOLOGIC AJOCULUILLAELEVUL


DIN CLASELE PRIMARE
Prof. nv. primar Dorina-Elisabeta BALOTA
coalaGimnazial Nr. 1Marca,S laj
Motto: Copilul rde: nelepciunea i iubirea mea e jocul
(L. Blaga, Trei fee)
Jocul didactic este un procedeu activ,

Oricare ar fi tipul de joc, acesta

mult practicat n ciclul primar. Jocul,

impune nv torului respectarea unor

activitate cognitiv specific copil riei, l

cerine metodice specifice jocului:

pune pe colarul mic n situaia unei

preg tirea i organizarea clasei pentru

intense activit i intelectuale i asigur o

joc, explicarea i fixarea regulilor,

asimilare real a noiunilor, regulilor, o

urm rirea execut rii lor de c tre

nsuireactiv icontient acunotinelor.

participanii

Folosit cu m iestrie, jocul creeaz un

rezultatelor.

la

joc,

aprecierea

care favorizeaz

Iat cteva jocuri didactice folosite

dezvoltarea interesului elevilor, a spiritului

pentrumbog ireaexpresivit iivorbirii,

deinvestigareiformareadeprinderilorde

activizarea vocabularului i stimularea

folosire

creativit ii elevilor. n jocurile n care

cadru

organizatoric,

spontan

cunotinelor

cerem elevilor s elaboreze diverse

dobndite.
Jucndu-se, copilul i satisface

variante ale unei structuri verbale simple

nevoia de activitate, acioneaz cu

(cuvinte) care s conin anumite

obiectele reale sau imaginare, cu cuvntul,

elemente date, putem urm ri cum se

cu creioanele colorate i se transpune n

manifest fluiditateaverbal .

roluriisituaiicarelapropiederealitatea

Pentru educarea acesteia, pentru

nconjur toare pe care o exploreaz

activizarea i mbog irea vocabularului

necontenit. Cunoscnd locul pe care l

elevilor se pot utiliza jocuri ca: Repet

ocup joculnviaacopilului,esteuorde

vocala, Schimb litera, Scara cuvintelor,

neles eficiena folosirii lui n procesul

Gsete cuvntul.

instuctiv-educativ.

32

GAZETANV

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

cuvintelor,

Ctig echipa care iese ultima din

conduc torul jocului scrie prima silab

competiie, dovedind c tie mai multe

dintr-un cuvnt. Ea trebuie completat cu

cuvinte dect celelalte echipe.

jocul

Scara

Gsete perechea, joc care fixeaz

alte silabe, obinndu-se cuvinte formate


dindou -trei silabe.

cunotinele elevilor legate de mediul

Ma = ma-ma = ma-ca-ra = ma-ca-ra-le

nconjur tor. Pe o plan sunt desenate

Ca = ca-na = ca-na-pea = ca-na-pe-le

diferite obiecte, numerotate (flori, stilou,

Jocul Gsete cuvntul solicit atenia

penar,vaz ,pom).Sarcinadelucrusolicit

elevilornsesizareacorespondeneifonem-

atenia copiilor n g sirea perechii

grafem i nuaneaz vocabularul. Dup ce

potrivite, iar fluena vorbirii influeneaz

conduc toruljoculuiscriepetabl oliter ,

favorabil dezvoltarea capacit ii analitico-

adaug i una din cifrele 1, 2, 3 ceea ce

sintetice. Suplimentar se poate cere elevilor

nseamn c participanii la joc au ca

sarcin , g sirea unui cuvnt care s

cuvintele pereche n aceeai propoziie.

cuprind punctul respectiv o singur dat ,

(Florile stau n vaz . O frunz a c zut din

dedou saudetreiori:

pom).

formuleze

propoziii,

incluznd

LaBic,explor m

Ce nu se potrivete?- taie ceea ce

l 1,2,3,in,inima,inimioara
L 1,2,3,la,lalea,lalele

crezic nusepotriveteimotiveaz !

O alt variant Gsete silaba care

Par, mr, cais, clete, strugure,

lipsete, cere colegilor de banc s

nasture.
apc, pantaloni, minge, fular, pahar,

coopereze: unul spune o silab , cel lalt i

cma.

r spundecuoalt silab carepoateforma

S inventm titluri este un joc care

un cuvnt cu prima silab . Apoi fiecare

formeaz P
odureaOmannlunaLaCorlatepropoziie cu noul cuvnt
dezvolt imaginaia i buchete
creativitatea,
de
obinut.

Mai

ghiocei
pornind de la suporturi
vizuale (plane,

Cine tie mai multe cuvinte care ncep

tablouri, jetoane) sau de la citirea unor

cu un sunet dat (sau cu o silab ) poate

texte necunoscute.
n jocurile n care se solicit elevilor

antrena copiii ntr-un concurs pe grupe sau


rndurideb nci.

g sireaactmaimultorcuvintesimilare

33

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

TORILOR

sau opuse din punct de vedere semantic, cu

cea mai mare eficien , acestea dau

un cuvnt dat, se educ fluiditatea

scenariului didactic un design deosebit.

asociativ . Exemple: Gsete cuvntul

Formularea corect a singularului i

opus, Gsete cuvinte cu sens asemntor.

pluralului substantivelor este exersat nc

didactice

din perioada prealfabetar prin jocul: Eu

solicit oflexibilitateadaptativ ,pentruc

spun una, tu spui multe (cas -case, dulap-

sugereaz copiilor s adopte mai multe

dulapuri).

Majoritatea

jocurilor

puncte de vedere sau impun anumite

Deosebit de atractive sunt Jocurile-

restricii:

ghicitori: nu numai c antreneaz i


dezvolt , f r un efort prea mare, atenia,

Cum se mai poate spune n loc de


(copil,p dure,drapel,or ).

gndirea i imaginaia, dar activizeaz i

Spune mai pe scurt! (a b gat de

mbog esc vocabularul copiilor cu efect

seam , au dat n val , mi aduc aminte, i

benefic n viitor.
Exemple: Ghici cine/ce e?, Unde st?,

iainimandini).
Tot cu suport vizual, jocul ntmplri
dintr-o

duminic

Ce s-a schimbat? (pentru fixarea cuvintelor

solicit flexibilitatea

care exprim relaii spaiale: sus, jos,

adaptativ a gndirii i limbajului,


urm rind
nelegerea

mbog irea
semnificaiei

lateral,pe,lng ,deasupraetc.).
n jocul didactic Recunoate autorul

vocabularului,
i

sensului

elevii au fost pui n situaia de a

cuvintelor, folosirea lor n construcii

recunoate autorul unei poezii dup

logice.

fragmentele prezentate.

Ce s-ar ntmpla dac? satisface

Jocul Cine povestete mai frumos

curiozitatea copiilor, i provoac s pun

antreneaz clasa ntr-un mod atractiv n

ntreb ri i s caute r spunsuri potrivite.

povestirea unui fragment dintr-un text citit

De la exerciii-joc de completare sau de

sau la prima vedere, n crearea unei mici

g sire a unui vers dintr-o strof , se poate

povestiri, avnd drept suport ilustraii sau

ajungelamicicreaiioriginale.

expresii frumoase ntlnite n lectura


particular . Este momentul n care elevii

Folosite ca activitate n completare, n


acelmomentallecieicndig sesc

dovedescfaptulc potfolosinmod

34

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

creativ cunotinele acumulate la alte

gndirii, se dezvolt spiritul de echip , se

obiectedestudiusaudobnditedeeinii

asigur astfel un climat favorabil pentru o

prin efortul propriu.

nsuire mai rapid i temeinic a

Un joc bine preg tit i organizat

cunotinelor.

constituie un mijloc de cunoatere i


familiarizare a elevului cu viaa cotidian ,

BIBLIOGRAFIE:
CRE U, Eugen, 1999, Psihopedagogia

deoarece n desf urarea lui cuprinde


sarcini

didactice

care

contribuie

colar pentru nvmntul primar, Ed.

la

exersarea deprinderilor, la consolidarea

Aramis,Bucureti.

cunotinelorilavalorizarealorcreatoare.

CERGHIT, Ioan, 2006, Metode de


nvmnt, Editura Polirom,Ia i.

Prin folosirea jocurilor didactice la


clas seantreneaz laelevioperaiile

EXPOZI IE- coalaGimnazial Nr.1Marca,S laj

35

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

PORTRETDEDASC L
NV

TORUL,MODELPERMANENTPENTRUELEVIIS I
Inst. CosminaF RCA
coalaGimnazial Mihai Eminescu Zal u,S laj

SimionMehedini spunea: numai un iubitor de copii poate fi i un bun nvtor.


celordoimembriais i.
Avem o mare r spundere moral fa

Dragostea pentru copii, capacitatea


de

empatie,

delicateea

sufletasc ,

decopiiicarenesuntncredinaicaelevi.

m iestriaitactulpedagogic,st pnireade

Atitudinea i str daniile noastre vor avea

sine, pasiunea pentru profesiunea aleas

efecte deosebit de importante asupra

sunt calit i pe care tebuie s le aib

procesului maturiz rii copilului. Unul

nv torul pentru a-i asigura eficiena

dintre principalii factori care contribuie la

muncii cu copiii.

angajarea

Ne punem deseori ntrebarea: Ce

copilului

activitatea

de

nv are este exemplul pe care l poate

ateapt elevul de la nvtorul su ?

desprinde

Ateapt foarte multe ! Ateapt s

din

ns i

viaa

comportamentulnv toruluis u.

fie bun i blnd n relaiile cu ei, s fie

nv torul este pentru elev modelul

drept,s -itratezecapeniteoamenimari,

pe care l imit . Nu exist elev care s nu

s -ifac s fieapropiaideel,s lefiecel

caute s i imite nv torul n atitudini,

mai apropiat prieten, c ruia s -i poat

gesturi, ticuri, mbr c minte, cel puin la

dest inui toate secretele, i bune, i rele,

nceputulform riisale.

f r reineri.

Analizat ntr-un

n relaia nv tor-elev, esenial a

mod

oarecum

simplist,relaiadintrenv torielevi,ea

fostir mnens iproblemaprestanei,

pare a se reduce la acea comunicare zilnic

a autoritii sale.Aceast relaiestabil n

prin care se realizeaz actul educaional.

cadrul cuplului educativ se deosebete de

Semnificaia ei este mult mai larg i

oricetipderelaie,prinpoziiaspecific a

implic omultitudinedelaturiale

36

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

personalit ii umane, circumscrise aciunii

s -i cunoasc elevii i s asistelapropria

de realizare a scopurilor i idealurilor

lor dezvoltare, s se integreze activ n

nv mntuluiromnesc.Amputeaspune

comunitatea local , s aib o atitudine

c aceast relaienseamn totul,nseamn

reflexiv i s promoveze un sistem de

esena perioadei de formare a unei

valori

generaii,nseamn sensulirostulntregii

educaional.

activit ianv torului.

concordan

cu

idealul

nv torul trebuie s cunoasc foarte

Sespunec meseriadenv toreste

binespecificulcomunit iisocialealzonei

dificil nu din cauza laturii tiinifice, ci

unde lucreaz , exigenele colii, apoi s

dincauzaceleimetodice.Nuegreus tii

cunoasc temeinic colectivul de elevi.

operaiilematematice,cis ifacipeelevii

Toateacesteancepodat cuprimireaunei

devrst colar mic s operezecuele.Se

noigeneraiidecopii.

pune foarte serios problema alegerii celor

Cnd intr n coal , elevul ia contact

mai eficiente modalit i de lucru pentru a

culucruri noi. Elvede c n locdejuc rii

obine performane, competene, att n

trebuies aib c ri,c doamnaeducatoare

domeniul cunoaterii, ct i cel raional-

enlocuit cudoamnanv toare,c orele

afectiv icomportamental.

de curs sunt mai lungi i c activitatea

Pentruaaveasuccesnaceast munc ,

zilnic estealtaidecurgenaltfel.Acest

nv torul trebuie s aib competene

moment de trecere poate avea urm ri

cognitive,

nedorite asupra atept rilor copilului, dac

comportamental-atitudinale. El trebuie s

nv torul nu-l preg tete cu tact pentru

ndeplineasc standardele de performan

ceea ce va urma. n mintea copilului sunt

ce se fundamenteaz pe un sistem de

foarte multe necunoscute i toate acestea

principii care exprim concepia actual

trebuieelucidatenperioadaderelaionare

asupra coninutului specific al profesiei

de la nceput.

apoi

relaionale,

ct

didactice i asupra calit ilor unui bun

Copilul ncearc s fac comparaii


ntregr dini icoal ,ntreeducatoarei

pedagog.
Aceste principii, numite i principii-

nv tor i, dac nu-i convine, apare

nucleu, cer nv torului s cunoasc

inhibiiasaumpotrivirea.

domeniulididacticadisciplinelorpredate,

Aceast trecerenulas urmen

37

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

atitudinea copiilor dac nv torul are un

fi dovedite de ambele p ri dac exist o

suflet cald, dac se apropie cu drag de ei,

adev rat relaie de comunicare, menit a

dac areunspiritludicimbin echilibrat

concuralareuitaactivit iididactice.

exigena cu destinderea, cu dragostea fa

nv torul trebuie s stabileasc de

de levi.

la nceput cu elevii un set de reguli, al

nv torul trebuie s -i nceap

c ror rost trebuie neles i acceptat de

activitateadecunoatereaparticularit ilor

elevi.Eleviitrebuienv aidepeacumc

individuale i de grup apelnd la

hot rrileadoptatetrebuierespectate.

cunotinele de pedagogie i psihologie

Unnv tortiemultedesprefiecare

nv ate,apois -inotezetoateobservaiile

dintre elevii s i, dar descoper adev rata

nfiapsihopedagogic .

lor personalitate numai atunci cnd i

Dac n perioada prealfabetar ,

propunes seocupedefiecare,organizati

nv torul reuete s -i ctige sufletete

sistematizat.

pecopii,urmeaz perioadacndcopiiitrec

experiene de nv are variate pot duce la

launaltprogramdenv are,cndapari

reducerea inteligenei, tiut fiind c acele

aprecierile cu calificativ n catalog, cnd

zone ale creierului uman care nu sunt

randamentul lor trebuie s creasc prin

folosite se dezactiveaz , ducnd n mod

nv area alfabetului i a primelor opraii

evident la reducerea potenialului de

matematice. Este perioada cnd se reduce

nv are.

pondereanv riiprinjoc,cndtrebuies

Este

Limitarea

important

anselor

ca

la

persoanele

li se stabileasc un program zilnic de

implicatenoricefeldenv ares poat i

nv are, cnd fiecare trebuie s devin

s vrea s devin participani activi ai

contient de sarcinile pe care le are. Este

procesului denv are.

momentul cnd ncepecuadev ratviaade

Acceptarea

teoriei

inteligenelor

multiple(Gardner)arectevaimplicaiipentru

calificativele pot influena n bine sau n

cadrele didactice n procesul de instruire.

colar,

cnd

aprecierile

verbale

Pornind delaaceast teorie, c cele opt tipuri

r u relaia dintre nv tor i elev, precum

de inteligen sunt necesare pentru o

irelaiadintrenv torip rini.

funcionare optim a intelectului

Corectitudinea, onestitatea, sinceritatea pot

nv torultrebuies leacordeaceeai

38

uman,

GAZETANV

TORILORAnulIV,nr.7,iulie-decembrie 2013

importan nactuldidactic.
Teoria inteligenelor multiple impune

dreptete.
nv torul

ca nv torul s recunoasc i s educe o

personalit i puternice, s -i determine pe

gam larg detalenteiabilit i.Eltrebuie

elevis nuaccepteumilina.

s structurezeprezentareamaterialuluintr-

omul

posed ,

formeze

funcioneaz normaldac :

tipurilordeinteligen .
natere

Relaia nv tor elevi - familie

un stil care s angajeze majoritatea


La

trebuie

atunci cnd se iau decizii, n privirile


copiilor

aproximativegal m sur celeopttipuride

inteligen ,ns eleviivorvenilacoal cu


grade diferite de dezvoltare a acestora,

determinatedeexperienelesocio-culturale

cu care s-au confruntat. Fiecare copil va

avea un set personal de puncte forte i


puncte slabe. Aa se explic de ce este

uorsaudificilpentruunelevs asimileze

nu

apar

sentimente

de

nemulumire;
elevii vin cu drag n jurul nv torului,
dorinds comunicecuel;
nucomenteaz calificativeleobinute;
comportamentul copiilor este civilizat;
situaia la nv tur este bun i foarte
bun ;
elevii i ap r nv torul n faa unor
afirmaii nedrepte i incorecte f cute de

informaia cnd este reprezentat ntr-o

modalitateparticular .
Dup cum elevii nu nva n acelai

mod,totaaeinupotfievaluainacelai
mod i de aceea este important ca

nv toruls creezeprofilurideinteligen

alte persoane;
elevii respect cu strictee ndrum rile i
recomand rilenv torului;
nvacane,eleviimenindiverseformede
comunicarecunv torullor;
rezultatele testelor de opinie scot n

pentru fiecare elev. Cunoaterea felului n

eviden relaia afectiv dintre cei trei

care nva fiecare elev va permite

factoriimplicai;

nv torului s ia decizii corecte asupra

p rinii vin la edine i fac aprecieri


pozitive asupra activit ii desf urate n

modului de evaluare a progreselor copiilor.

clas .

Eleviiterbuienv ais -irecunoasc

Rezultatul

greelile, s le depisteze i s le corecteze

unui

raport

pozitiv

nv tor-elev se va reg si n oameni

i pe cele ale colegilor lor, s cedeze n

formai pentru o integrare armonioas n

faaadev rului,dars seaperecndau

circuitulvieiisociale.

39

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

TORILOR

ECOEDUCA IE
EXCURSIA,MODALITATEPL CUT DESTUDIUIRECREERE
Prof. nv. primar SandaVERE
coalaGimnazial Lucian Blaga Jibou,S laj
A cltori este, pentru cei tineri, o parte a educaiei;
pentru cei mai vrstnici o parte a experienei.
(Francis Bacon)
Activit ile
contribuie

esen ial

extracurriculare

traseelor,

la

documentarea

formarea

evaluarea
necesar ,

material ,
preg tirea

personalit ii elevilor. Dintre cele mai

grupurilor,

atractive i mai complexe activit i

necesare

extracurriculare sunt cele turistice care duc

conducerea colii i a inspectoratului

la nsuirea i aprofundarea n mod

colar.

realizarea
care

au

fost

documentelor
aprobate

de

direct, activ i contient a cunotinelor,

La plecare li s-au amintit elevilor

formarea unor priceperi i deprinderi

normele de conduit precum i regulile ce

necesare pentru integrarea lor n via,

trebuie

dinamizarea

accidentelor. De asemenea, li s-a cerut s

spiritului de investigaie, a imaginaiei i

manifeste un comportament ecologist pe

gndirii creative, clirea organismului i

tot parcursul excursiei.

curiozitii

tiinifice,

dezvoltarea fizic, formarea spiritului de


echip,

stimularea

curajului

respectate

pentru

prevenirea

Excursiaorganizat lasfr itulanului

colar 2012-2013 cu un grup de elevi din

iniiativei.(cf. E.M.Dulam )

clasa a IV-a n inuturile s tm rene i

mpreun cu elevii am organizat

maramureene a avut urm torul traseu:


Jibou, Baia-Mare, Negre ti Oa , S pna,

diferite excursii.

SighetuMarmaiei,Brsana,MuniiGuti,

nainte de plecarea n excursie s-au


f cut preg tirile necesare asigurndu-se

Baia Mare, Jibou.

cadrul propice de desf urare. n acest

Tema activit ii: Muzee, monumente

sens, s-au stabilit i definit foarte clar

culturale i zone turistice din locurile

scopurile trecndu-se apoi la proiectarea

vizitate.

40

GAZETANV

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

Resurseinformaionale:ghiduri,

Baia-Mare, cu cel natural, Munii Guti.

pliante,fiedeobservaie.

Eleviiaug sitipropusmetodedeocrotire

Obiective

vizitate:

Muzeul

rii

a mediului.
Grupa istoricilor: Aceasta grup a

Oa ului, Cimitirul Vesel S pna,


Muzeul

Memorialul

Comunismului
Sighetul

al

Marmaiei,

Victimelor

avut urm toarele sarcini: sesizarea i

Rezistenei

observarea unor monumente ntlnite pe

M n stirea

traseu,

descrierea
i

arhitecturii
muzee

acestor

Brsana,MuniiGuti.

monumente

n preziua excursiei s-au stabilit

MemorialulVictimelorComunismuluiial

grupele de experi, pe baza inteligenelor

Rezistenei Sighetul Marmaiei i Muzeul

multiple i le-au fost distribuite fie de

rii Oa ului. Au notat unele evenimente

lucru, n care vor nota informaiile culese

istorice care s-au desf urat pe aceste

pe parcursul excursiei.

meleaguri. Au observat portul popular,

Muzeul

Grupa geografilor: Aceast grup a

casele din zonele vizitate, au realizat

avut sarcina de a observa elemente ale

fotografii care au fost ataate la albumul

cadrului natural, obiective economice,

clasei.

surse de poluare, flora i fauna locurilor

Grupa lingvitilor: Eleviidin aceast

vizitate. Fia de observare a cuprins

grup auavutderedatnversurisauproz

urm toarele sarcini: forme de relief, nume

frumuseea plaiurilor vizitate. Au notat

de muni, ape, etaje de vegetaie, clim ,

datini i obiceiuri, legende ale locurilor

faun , flora locurilor v zute. Au colectat

vizitate.

material de studiu (pliante, roci, mostre de

Grupa pictorilor: Elevii au redat n

sol, plante pentru presat, nsoite de

desen i colaje frumuseea locurilor

etichete au fost depuse la colecia clasei,

vizitate.
Grupa fotografilor: a realizat un

devenind veritabile surse de informare). Au


fost analizate n detaliu poalele, versantul,
panta, culmea, vrful unui munte.
Grupa

ecologitilor:

Consemnarea

album cu fotografii.

Concluzii:
Elevii

au

dobndit

deprinderi practice folositoare:

problemelor ecologice, observarea zonelor


Aucomparatmediulurban,ora ul

41

unele

TORILOR

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

orientarea n teren, redactarea unor

schie, desene, mnuirea unor aparate,

activit ieleviiaudoveditc pots fie

conceperea unor reportaje i articole

maibuni,maitolerani,maiatenicu

pentru revist , respectarea unor reguli

mediulipotemitejudec idevaloare

degrup,dezvoltareasimuluicivic;

cu privire la ocrotirea acestuia.

Elevii au fost participani activi n


actul

de

nv are

dorind

BIBLIOGRAFIE:

DULAM , Maria-Eliza,

descopere i s cunoasc ct mai

Prin participarea la astfel de

1996,

geografiei, Ed. Clusium, Cluj-Napoca.

multeinformaii;

DULAM , Maria-Eliza i colaboratorii, 2007,

Abordareainterdisciplinar apermis

Tendine

exersarea

geografiei, Ed. Clusium, Cluj-Napoca.

tuturor

Didactica

tipurilor

de

actuale n predarea i nvarea

inteligene;

coalaGimnazial L. Blaga Jibou

42

GAZETANV

TORILORAnulIV, nr. 7, iulie-decembrie 2013

PROIECTEIPARTENERIATE
PROMOVAREADIVERSIT IICULTURALEILINGVISTICE
PROIECT COMENIUS
Prof. nv. primar Camelia POP
coalaGimnazial Silvania imleuSilvaniei,S laj
Strategia Uniunii Europene referitoare la politicile din
domeniulcalit iieducaieiiform riiprofesionale,
evideniaz nspecialnecesitateacooper riidintrestatei
cursaniloriaspecialitilorninteriorulUniunii.
Caoconsecin ,promovareaiconsolidarea
dimensiuniieuropeneneducaieprinintermediulunor
proiectecaceledetipComenius,seafl nstrns leg tur
cu promovarea diversit ii culturale i lingvistice n
Europa. Proiectele colare de tip Comenius marcheaz prima component a Programului de
nvare pe Tot Parcursul Vieii i se adreseaz n acelai timp instituiilor de nv mnt
preuniversitar, ct i membrilor comunit ii educaionale: personal didactic, elevi, p rini,
autorit ilocale,dariasociaiinon-guvernamentaleprezentenorizontulspaiuluieducaional.
Aceste proiecte suntpromovateisusinutefinanciardec treComisiaEuropean prin Agenia
Naional pentruProgrameCulturale ndomeniulEducaieiiForm riiProfesionale.
La nivelul Uniunii Europene, obiectivele proiectelor Comenius vizeaz n principal
optimizarea calit ii dimensiunii educative prin promovarea contiinei interculturale, a
experieneieducaionaleeuropeneiacooper riitransnaionaledintrecoli.
ncepndcu1septembrie2013,coalaGimnazial Silvania,dinimleuSilvaniei,judeul
S laj, deruleaz i coordoneaz Proiectul Multilateral Comenius "PEACE - People Events
Around Countries of Europe" n parteneriat cu urm toarele coli europene: Zendensino COOPERATIVA DE ENSINO IPRL, Esposende, Portugal; Primary School No. 2,
Koluszki, Polonia; Mevidu pamatskola, Mezvidi, Letonia; Sakarya Ortaokulu, Ankara,
Turcia;GymnasioGastounis,Gastouni,Grecia.Proiectul,caresevaderulanperioada20132015, este realizat cu sprijinul financiar primit n cadrul programuluisectorialComenius,coala
beneficiind astfel de un grant n valoare de 24.000 de euro. Proiectul People Events Around
Countries of Europeapornitdelaideeac ,nfiecarear partener sereg sescevenimentecare
suntmarcatelaaceeaidat nntregspaiuleuropean,daris rb toricaresuntspecificefiec rei
ri implicate n parteneriat. n acest sens, dac avem pe de o parte s rb tori religioase i
evenimente istorice i culturale recunoscute la nivelul UE, avem n egal m sur i o
singularizareioperspectiv proprie asupra acestor evenimente.
nplus,nutrebuietrecutecuvedereamodalit ilencarecomunit iledindiverseregiuni
neleg s -i organizeze propriile momente cultural-istorice i s rb tori religioase (Zilele
oraului, Ziua mamei/tat lui, Zilele colii etc. Pornind de aici, obiectivul principal al
proiectului "PEACE - PeopleEventsAroundCountriesofEurope"este,dup cumnsuititlulo
sugereaz ,aceladeasurprindefelulincareevenimenteleoficiale,menionatemaisus,daricele
din viaa familiilor elevilor, fiind organizate i tr ite n cel mai real mod posibil. Astfel de
activit ivorimplicanunumaimembriiechipelordeproiect,darialielevidincoal saudin

43

Anul IV, nr. 7, iulie-decembrie2013GAZETANV

TORILOR

altecolidinregiune,familiileacestora,reprezentaniisimplimembriiaicomunit iilocale.
Obiectivele concrete ale parteneriatului vizeaz : promovarea respectului fa de alte
limbi, culturi, naionaliti, precum i a schimbului multicultural ntre elevi i prinii
acestora, respectiv profesorii din colile partenere; descoperirea i recunoaterea
specificului fiecrei culturi n parte; consolidarea cunotinelor de limbi strine, a celor de
utilizare a calculatorului; creterea motivaiei pentru nvarea limbilor strine i a utilizrii
TIC; ntrirea sentimentului de apartenen la o Europ comun; ncurajarea schimburilor
pedagogice n vederea creterii calitii educaiei; promovarea inovaiilor i a
performanelor; ncurajarea utilizrii rezultatelor, produselor finale i a schimbului de bune
practici n activitatea didactic; combaterea fenomenului de prsire timpurie a colii i
sprijinirea copiilor provenii din grupuri sociale aflate n situaie de risc.
Activit ile propuse au la baz necesitatea dep irii limitelor impuse de graniele
geografice i crearea unui spaiu n care diferenele culturale sunt dep ite, n timp ce
tolerana,nelegerea,comunicareaisolidaritateasuntprincipiicareajut lanelegerealogouluidiferii, darlafel,n perfect acordcuprincipiulunitateprin diversitate.Avndn
vedere prezentul context socio-economico-cultural,proiectulipropunesadeschid poarta
cunoaterii pentru elevii care vor trebui s devin cet eni activi ai Europei de mine i s
accentueze oportunitatea de a accepta faptul c , permanentele schimb ri i transform ri n
plan socio-economic, solicit un cet ean deschis spre nv are permanent i spre g sirea
unor activit i profesionale noi n spaiul European, diferite poate, de nivelul de preg tire
iniial.
Produsul final al proiectului va consta ntr-o pagina web pe care vor fi nc rcate
diferite materiale reprezentnd activit i ale proiectului i un calendar al evenimentelor
marcante din viaa rilor i a colilor partenere. Informaiile nc rcate pe site vor putea fi
accesate att pe perioada derul rii proiectului, ct i ulterior, ca surs de documentare i
informarepentrudiferiteactivit ididactice.
n ansamblul s u, proiectul i propune sa stimuleze elevii i cadrele didactice spre
studiul i aprofundarea capacit ilor de comunicare n alte limbi dect cea matern ,
instrument ce faciliteaz dialogul intercultural i egalitatea de anse. Prin intermediul
activit ilor propuse, elevii beneficiaz de ansa de a-l descoperi pe cel lalt (cet ean
european ca i el), dar i de ansa de a contientiza bucuria de a alege o via real . De
asemenea,eleviivorputeanelegectdeimportant este implicarea, asumarea unei atitudini
optimiste, pozitive. Prin intermediul site-ului Proiectului PEACE - People Events Around
Countries ofEuropesevorrealiza, din octombrie2013,schimburideconinuturiculturale
ntre coli. Acestea vor putea fi cercetate multidisciplinar i transversal de c tre elevi, att
istoric, social, psihologic, geografic, literar, muzical, plastic, ct i cu ajutorul mijloacelor
informatice.Produseledeparcursvorfi"valizepedagogice"princarevalorific mpatrimoniul
comunculturaleuropeanipunemobaz s n toas pentrua-lprotejairespecta.Activit ile
proiectului vor reprezenta proiecte-ramurialeaceluiaitrunchi deactivit ieducative.
Nedorimcaacestproiects reprezinteolecieexemplar referitoareladiversitate,sub
toateaspecteleei(social ,cultural ,etnic ,religioas ,degen),iarfaptulc eleviiicadrele
didactice din coal pot avea acces la astfel de lecii, care le va oferi ansa de a avea
competene transversale precum i de comunicare n limba matern sau n limbi str ine,
competene digitale sau de a nv a s nvei, ori competena de a integra cunotinele n
structuriisistemenoi.

44

You might also like