You are on page 1of 40

GAZETANV

TORILOR

REVIST PENTRUEDUCA IEICULTUR PEDAGOGIC

Anul II, nr. 3


(iulie decembrie 2011)

ZAL U,2011
1

GAZETANV

TORILOR

Revist pentrueduca ieicultur pedagogic


ISSN 2069-2293
ISSN-L 2069-2293
Colectivulderedac ie:
Redactor-ef:prof.dr.TEODORS R CU -COM NESCU
Secretariredac ie:
Zal u:nv.Oni aMAN
nv. Florica CIGHI
imleuSilvaniei:
nv. Mariana AIONESE
Jibou:
nv.SandaVERE
Redactare texte autorii articolelor
Concep iegrafic ,copert ,procesareimagini,
tehnoredactare computerizat :prof.dr.TeodorS R CU -COM NESCU
Colaboratori:InspectoratulcolaralJude uluiS laj
CasaCorpuluiDidacticS laj
RevistaaparesubegidaAsocia ieinv torilorS l jeni
Str.Crian,nr.15/A,Zal u,S laj
Telefon: 0740.302729
E-mail: asociatia_invatatorilor_salajeni@yahoo.com
Edituri: COALANOASTR e-mail: editura_scoala_noastra@yahoo.com
CASAC R IIDE TIIN e-mail: editura@casacartii.ro
Materialelepentrurevist vorfiredactatenformatA4,fontTimesNewRoman,
size12,cudiacritice(romn ),maxim2-3 pagini.

Responsabilitateaafirma iilordinarticole/studiiapar ineautorilor.


Laacestnum raucolaborat:
Teodor S R CU -COM NESCU,Morica NISTE, Emil TRIF, Loredana
NEGREAN, Mihaela SORAN, Livia LUP E,Maria COSMA, Mariana ONACI,
Rodica LAZ R,Maria CHIRA, Maria BA TI,Cristina TEIERU

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

EDITORIAL

Asocia ianv torilorS l jeni (AS)


Trecut vs. prezent
Prof. dr. Teodor S R CU -COM NESCU
Pre edinteexecutivalAsocia ieinv torilorS l jeni
A a cum afirmam, cu un an n urm , n
Editorialul dinprimulnum ralrevisteiGazeta
nv torilor, ne g sim cu acest al treilea
num r ntr-un moment aniversar rotund
mplinirea a 140 de ani de cnd a avut loc
adunarea de constituire a primei asocia ii
oficiale cu denumirea de Reuniunea
nv torilor Romni S l jeni (RIRS), care
avea ca scop principal luminarea poporului
romanu.
nv torii romni din Vicariatul Silvaniei,
la ndemnul unor oameniinimoi,aureu its i mplineasc visul de veacuri, acela de a- i
valorificaideile,gndurile ideacontribuicu
toat for a i expresivitatea intelectul i
moral laluminareapoporului,nziuade10
septembrie 1871.
Func ia de prim-preedinte al reuniunii i-a
fost atribuit vicarului de pe atunci al
imleului, Demetriu Coroianu. n urma
particip rii lui Emil Pocola ca delegat la
Congresul de la Sibiu al nv torilor din
ntreaga Transilvanie, unde sunt prezentate
aspecte ale cultiv rii maselor prin contribu ia
apostolilor
satelor,
mi carea
nv toreasc dinS lajseintensific attpe
plancultural,ct indirec iaformelediverse
de manifestare.
Astfelc , prinAdunareadelaZal udin10
iunie 1919, la solicitarea nv torului Emil
Pocola, reuniunea primete un generic i o
nou denumire: Asociaia nv torilor din
S laj. Ast zi,secuvinenunumais omagiem
actul cultural de la acea vreme, ci cu deosebit
respect s amintim contribu ia unor
personalit imarcantealeS lajului care au

fondat, la propriu, reuniunea. Primul


pre edinte al reuniunii, Demetriu Coroianu,
a fost sprijinit i sf tuit de marele om
politic i mecenat, lupt torul politic
s tm rean Vasile Lucaciu, fost profesor
de limba romn i religie la Gimnaziul
Superior din Satu Mare, Gavril Trif,
profesor la Preparandia din Zal u, Vasiliu
Pop,TeodorPop ial ii.
Numele acestor oameni ilu tri le g sim
r spndite n ntreaga ar ca simboluri
exemplarepefrontispiciileunorl ca uride
cultur , cel mai adesea personalitatea i
rezonan a activit ii lor ducnd la decizia
unor coli de a-i adopta ca patroni
spirituali. De numele lui Gheorghe Pop de
B se ti i Vasile Lucaciu se leag
Memorandumul Transilvaniei, actul scris
cu onoare i dreptate pentru drepturile
romnilor transilv neni, un adev rat
exerci iu de demnitate, n elepciune i
for spiritual .
De la Simion Oros, cel care va deveni
adev ratul mentor al reuniunii i apoi al
viitoareiAsocia iianv torilordinS laj,
de innd func ia de pre edinte (1913-1919
i 1926-1937), nv tor emerit, dincolo
de activitatea sa cu caracter civic
permanent, am mo tenit cteva scrieri
marcate de interesul i preocuparea pentru
statutulnv torului,aldasc lului:
o Memorial jubiliar (1912)
o Gramatica limbii romne pentru
minoritari (1919)
o Aaafostsfie (1921)

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

o Almanahul dasclilor notri (19191936)


o Anuarul coalelor primare din judeul
Slaj (1921-1922).
Nuntmpl toramamintitacestescrieri,ci
pentru a pune n eviden faptul c urma ii sau sim it datori s continue ideile lui peste
timp. Evenimentele i activit ile s-au derulat
aproape dramatic n aceast parte de ar ,
legndu- i armonic parcursul de numele lui
Iuliu Maniu i Corneliu Coposu, dar i de al
contemporanilor.
Dup 1989,remarc m contribu iaunui nou
val n aceast direc ie a sond rii trecutului
istoric iculturalal personalit ilordinS laj,
materializat , printr-o asidu munc de
cercetare, n articole, studii, reportaje,
interviuri, scrieri ample etc.
Nu putem trece cu vederea activitatea de
cercetare ntreprins de Vasile Veti anuMocanu, C. Grad, Doru E. Goron, Gheorghe
Perne iu, I. Ciocian, Marin Pop etc. sau de
EmilTrif,care,prinmeticulozitate iobseva ie
permanent i pertinent (fie cu ochiul
cercet torului, fie ca martor ocular la
evenimente), se afl n momentul public rii
uneinoilucr ri:
ASPECTEDINNV
MNTUL
S L JEAN
(1918-1990)
Dup 140 de ani de tradi ie activ sau
pasiv , odat cu nfiin area ASOCIA IA
NV
TORILOR S L JENI (AS), la
data de 21 iunie 2010, organiza ie
neguvernamental , non-profit, apolitic i
independent ,
cu
beneficiu
public,
continuatoare a Reuniunii nv torilor
Romni S lajeni (R.I.R.S.), avnd ca scop
principal mbun t ireaimaginiiprofesionale
a nv torilor, printr-o bun integrare,
interrela ionaresocio-profesional i
propune s fie consecvent n realizarea
obiectivelor propuse:

cultivarea spiritului de solidaritate, a


tradi iilorntrenv toriis l jeni;
ridicareaprestigiuluicoliis l jenei
imaginii nv torului n acord cu
valorile tiin ifice, artistice, morale i
civicealesociet iicontemporane;
promovarea activismului n formarea
continu pe plan profesional, a
implic rii pregnante n via a
comunit ilorlocale;
renvierea tradi iilor nv mntului
s l jean,aimaginiinaintailor,
dar acest lucru nu se va putea materializa
dect printr-o coeziune permanent a
membrilor ei i a unui sprijin moral i
financiar al tuturor celor care cred cu t rie
c nv torulr mnesingurul etalon simbol
al form rii i dezvolt rii entit ii umane,
indiferent de domeniul specializ rii
ulterioare.

EMIL POCOLA
Membru,apoivicepre edinteal
Reuniunii nv torilorRomni
S l jeni,iardupar zboiafost
pre edintealAsocia ia
nv torilordinJude ulS laj

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

PORTRETDEDASC L
COPIL RIA,DELAVISLAREALITATEACOLAR
nv. Morica NISTE
coalaGimnazial Zalha,S laj
Eusuntcopilul.
Tu iinminiletaledestinulmeu.
Tudetermininceamaimarem sur dac voireuisaudac voieuanvia !
D -mi,terog,acelelucruricares m ndreptesprefericire.
Educ -m ,terog,casapotfiobinecuvntarepentrulume!
DinChildsAppeal

Semenifaptebuneiculegideprinderi,

Copil riaesteunt rmmagic,esteo


lumefermecat ,dulceiduioas ncare
oricesepoatentmpla.Nutimcndi
unde ncepe i nu tim unde i cnd se
termin . Copil ria este singurul
moment al vie ii n care tr im cu
intensitate,ncareplngemirdemn
aceeai zi n care suntem singuri i
totodat cu toat lumea. Copil ria este
ioperioad avie iincareseformeaz
la copil deprinderi sociale de
comportamentnrela iecuceidinjuri
carelvorinfluen amaitrziucaadult.
Copil riancare
Cnt zarea,cnt vntul,
Cnt noapteaplin descntei,
reprezint pentrucopilperioadancare
trebuie s fie liber s se joace, s
primeasc o educa ie de calitate, s
creasc s n tos i s fie tratat f r
prejudec i. Copil ria i afirm
valoarea prin respectarea drepturilor i
obliga iilorspecificevrstelor.
Dac vrem ca drepturile cet enilor
adul i s fie respectate, trebuie s
veghem la respectarea drepturilor
copiilor pentru a-i forma n acest spirit.

Semenideprinderiiculegiuncaracter,
Semeniuncaractericulegiundestin.
(proverb chinezesc)

Pedagogul
american
Bruner
considera c oric rui copil, la orice
stadiu de dezvoltare, i se poate preda
cu succes, ntr-o form intelectual
adecvat orice tem dac se folosesc
metode i procedee adecvate stadiului
respectiv de dezvoltare, dac materia
este prezentat ntr-o form mai
simpl , astfel nct copilul s poat
progresa cu mai mult uurin i mai
temeinic spre o deplin st pnire a
cunotin elor.
A preg tifiin auman pentruolume
dincencemaicomplex nseamn a-i
oferi ansa de a se reg si, iar pentru
aceasta grija celor care i formeaz
pentru con inuturi nu mai este
suficient , ea trebuie s fie n
concordan cu modalit ile cele mai
potrivitedeacceslacon inuturi,acestea
fiind calea spre a putea face fa
complexit ii lumii i progresului
actual.

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

Copiii reprezint pentru oamenii mari


podoaba cea mai aleas a omenirii.
Aacumnuneputemimaginaprim vara
un pomior s n tos f r mugurai i f r
flori, aa nu putem privi via a noastr
durabil f r copii, f r responsabilitatea
pentru ei, f r zmbetul lor fericit, f r
ochiilorplinidelumin ic ldur .
Dumnezeu a l sat mult culoare i
ging ie n flori i mult dragoste i
iubirencopilcareestedefaptfloareai
culoareavie iiomului.
Copiii sunt adeseori influen a i de
lucruri la care nici nu te gndeti. Ei au
nevoie s fie ocroti i, ajuta i s se
dezvolte,aunevoiedeofamiliecares -i
iubeasc is -i educe ct mai bine.
Educa iap rin ilorpentrucopiiesteun
drum aflat mereu la nceput. J. F.
Kennedy spunea dac g si i un drum
f r obstacole,fi isiguric aceldrumnu
ducenic ieri.
Familia reprezint prima lor coal ,
p rin ii sunt primii lor educatori care i
nva s viseze frumos i s lupte n
via pentru mplinirea acestor vise.
P rin ii le pot d rui dragoste spre
mplinirea visului de copil, dar pot i s
n ruiasc acestevise.
Rela iile din familie sunt pentru copil
exerci iul form rii primare i modelul
viitorului. Mai mult ca n orice alt mediu
la nivelul familiei copilul poate avea
ncredere n el i n ceilal i. El poate
deveniunpartenerlaac iunileideciziile
familiei, dac se cunoate i se respect
m sura. Responsabilitatea p rin ilor este
un model socio-cultural bazat pe
personalitatea fiec rui p rinte; ea se
cultiv i se construiete pe modele
tradi ionale,prineduca iageneral de

TORILOR

tip formal i informal, dar i prin


ac iuni specifice pe care le impune
perioada n care tr im. Nu po i fi azi
un p rinte bun numai dup ureche
idince-aiv zutlapropriit ip rin i,
chiardac acetiaaufostmodelebune
pentru tine.
Cerin ele lumii moderne ne fac s
regndimmodulncareinv mpe
copiii notri rezolvarea propriilor
probleme,
iar
responsabilitatea
noastr , a dasc lilor, este i aceea de
ai sprijini pe p rin i n demersul lor
educativ.
coala reprezint pentru copil un
spa iu social de transmitere i
asimilare de informa ii, dar mai cu
seam de formare psihoocial , de
modelare a personalit ii.
coala este chemat n sprijinul
realiz riiacestorvisef r afacevreo
diferen iere ntre ei, oferindu-le
tuturor aceleai anse de a evolua, de
a se dezvolta intelectual, moral i
spiritual.
Copiiinva ceeacetr iesc:
Dac copilultr ietecucritica,
Vanv as condamne.
Dac copilultr ietecuostilitate,
Vanv as selupte.
Dac copilultr ietecuruine,
Vanv as sesimt vinovat.
Dac copilultr ietecutoleran ,
Vanv as fier bd tor.
Dac copilultr ietecuncurajare,
Vanv ajusti ia.
Dac copilultr ieteculaude,
Vanv as leaprecieze.
Dac copilultr ietecusecuritate,
Vanv as aib credin .
Dac copilultr ietecuacceptarei

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i


nv m s se adapteze. (Maria
Montessori)
Dac educatorul va reui s se
coboarenlumealui,dac vareuis
sefac mic,lafelcael,succesulluiva
fi garantat, visul copilului va prinde
contur, va reui s -i exprime f r
re inere,f r emo ievisuldecopil,va
facechiardeacumpaiinecesaripentru
mplinirea lui.
A vrea s cred c toate visurile
copiilornotrivordevenirealitate,c ci
peste ani vom privi cu drag la
realiz rile lor, aa cum privim acum la
cei care cndva au avut un vis, iar acum
acel vis a devenit realitate.

prietenie,
Vanv as g seasc iubirenlume.
(Dorothy Law Nolte)
coala este de fapt o parte din
copil ria minunat , ea are datoria s -l
ajute pe copil s tr iasc momentul de
vis prin care trece i care trebuie s
r mn ntip rit n mintea lui pn n
toamna trzie a vie ii, s r mn ca o
raz de lumin n via a lui, s tr iasc
totdeauna cu emo ii clipele minunate
dincopil rie.
coalaaredatorias -ipreg teasc pe
copii nu pentru lumea de azi, ci pentru
viitor: s nu-ieduc mpecopiiinotri
pentru lumea de azi. Aceast lume nu
va mai exista cnd ei vor fi mari i
nimicnunepermites

Foto: c.I.ManiuZal u

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

TORILOR

NOGLIND
ASPECTEPRIVINDNV
MNTULDINARDEAL
N PERIOADA 1760-1918

[fragment preluat din lucrarea Aspectedinnv mntuls l jean(1918-1990) n cursdeapari ie]

Autor, prof. Emil TRIF,


fostinspector colargeneralalI. .J.S laj(1968-1979)
Romnii gr niceri. coli romneti-

de a trece la Unire. Cereau libertate


religioas , sus innd n scrisoarea c tre

1760-1777
n perioada Imperiului Habsburgic, n

preedintele dietei ardelene c : ,,Nu din

Croa ia,nBanatinArdealsenfiin eaz

nd r tnicie,...refuz m noi acumserviciu

institu ia gr nicerilor. Se organizeaz

militar, ci numai din considera ii fa de

pentru paza grani elor regimente: croate,

religia noastr pe care n-am schimbat-o

secuieti i romneti. Cele secuieti s-au

niciodat i niciodat n niciun chip nu o

nfiin atnaintede1760.Familiaimperial

vom schimba. Vom ndeplini servicii

nu avea, poate, suficient ncredere n

ntocmai ca str bunii notri; vom pl ti

romni,deicancelarulKaunitzvorbeade

biruri i d jdii, ns numai p strndu-ne

,,valoarea militar ascuns ntrnii (n

religiunea .

romni), precum i de foloasele, pe care

Habsburgii n eleg c trebuie ,,crescut

le-ar ctiga mp r teasa prin tratarea

o genera ie nou , care s tie mai pu in

mai blnd a acestui popor aspru i

romnism. n

r zboinic. Generalul Bucow, n 1762 s-a

inuturile gr nicereti

nfiin eaz coli care propov duiesc,

ocupat de militarizarea Ardealului. S-au

naintedetoate,dragosteafa demp rat.

alc tuit trei regimente de gr niceri romni

colile gr nicereti ncep s func ioneze

laCaransebe, n M rginimei laN s ud.

ntre 1763-1774, iar cele de la Blaj,

n 1766, de-a lungul grani elor, era

secundare i superioare, nc din 1754.

pretutindeni

Toate colile gr nicereti i unite erau

organizat

armata

gr nicereasc ,supus mp ratului.

,,str b tute numai de un spirit care lega

Regimentul din N s ud accept toate

contiin eleilef ceauoaredest pnit.

condi iile,darsempotrivetecerin ei

Limbadepredarenunit ilecolare

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

gr niceretieragermana. Princolileacelei

judec torii chear i n acte i peti ii, acum

vremi se propaga iubirea de Dumnezeu i

lucrulacestaseinterzice...Acelailucruse

pentrump r teas saump rat.Habsburgii

face

doreau s rup leg turile dintre colile din

ntreprinderile financiare sau industriale ale

ArdealiPrincipate.

statului.

Maria Tereza, n 1770, interzice cu

la

administra ie
5

toate

n unit i, func ionarilor le era

interzis ,,a vorbi cu publicul n alt limb

asprime de a aduce c r i din Principatele

dectceamaghiar .

Romneti. I se p rea ,,mare primejdie,

Ca urmare se acord o aten ie deosebit

casupuii ei s -itrag hran sufleteasc

nv

mntului,,care e privit ca cel mai bun

din alt ar , unde sunt fra i de-ai lor.

mijloc de ungurizare. De aceea, statul

C r ile pentru ,,neamul romnesc, srb,

ungar nu a sus inut pentru romni nicio

grecirus setip reaulaViena.Spirituli

coal . colile n care nv au romnii le-au

con inutul acestor c r i era stabilit cu

ridicat ei prin propriile mijloace. Aa erau

srguin deaustrieci.

colile confesionale, sus inute de biserici i

Dein,,Ratioeducationdela1777se

cele comunale de comune i de forurile

stabilea, c , limba n coli are s fie cea

regimentelor de gr niceri romni. Statul

na ional a copiilor, totui Viena ... vrea

sus inea din buget numai coli ungureti

nunumais nedespart defra iinotrii

(pentruunguri).Deci,dind rileromnilorse

deuntrecutculturalfiectdes r c cios,

sus ineau colile pentru maghiari. Dar,

pe care l-amavutmpreun ,civrea,chiar

romnii

s introduc lanoi limbagerman dac nu

sus inerea colilor bisericilor romneti,

germanizarea.

A urmat apoi o alt

contribuiau de bun voie la

precumilainstitu iilelorculturale.

perioad , mai grea sub aspectul identit ii

Cu toate acestea, statul maghiar introduce


n 1879 limba ungureasc n colile primare

na ionale.
Maghiarizareacolilor-1879-1914

romneti. n 1891 se voteaz legea

n epoca absolutismului, ,,pn la1867

,,gr dinilor de copii (a gr dini elor). De la

i dup aceea nc vreo zece ani se putea

vrste fragede copiii s se obinuiasc cu

ntrebuinalimbaromneasc ladiferitele

limbamaghiar ,ceurmas onve en

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

coala primar .Scopul acestor gr dini de

numeleiprincared ceamaiputernic

copii, spune legea este ,,s trezeasc n

lovitur coliiromneti.
Pe nv

sufletelecopiilorsim minteledealipirela

tori i scoate de sub

patriamaghiar icontiin aapar ineriila

autoritateabisericiiiiface,,func ionari

na iunea maghiar precum i (deci n al

publici. Le cere, ,,s fac jur mnt c

doilea rnd!) felul de gndire religios

vor fi credincioi patriei maghiare i c

moral.

vor da elevilor lor o educa ie patriotic

maghiar ,... i pune sub controlul

Deci, astfel, ,,gr dinile de copii i


colile

primare

erau

obligate

administra iei (maghiare).

colile

propov duiasc mentalitatea ungureasc

romneti puteau fi cercetate oricnd nu

prin

sufletului

numai de revizorii colari, ci i de

romnesc.Eraurecunoscu inumaiscriitorii

administratorii de plas , de notarii

dinArdeal,ceilal i,,fac parte din literatura

comunali, care dac nu erau mul umi i

altuistatialtei,,na iuni.Se cerea ca din

puteau dispune pedepsirea nv

,,c r ile de lectur s fie eliminate toate

suspendarea lui sau chiar nchiderea

acele buc i ale c ror autori sunt din

colii. Pe lng orele de limb

Regat, deoarece, spun ei,

ungureasc , nv

lep darea

limbii

elevii pot fi

torului,

torii erau obliga i ,,tot

dornici s afle cine sunt scriitorii, iar

n aceast limb aus sefac n colile

faptul acesta le poate trezi idei care sunt

sus inute de bisericile romneti istoria,

incompatibile cu apar inerea la na iunea

(numai istoria patriei ungureti !)

maghiar .

geografia, cnt rile, constitu ia i chiar

iaritmetica.

n 1904, un proiect de lege cerea ca n

mntulprimars seintroduc 17ore

colile comunale i gr nicereti au

delimbamaghiar pes pt mn ,l snd15

fost transformate total n coliungureti,

ore pentru celelalte studii (religie, limba

n care n afar de scris i citit nu se

romn , istorie, geografie, aritmetic ,

nv animicromnete.Instruc iatrebuia

cunotin eeconomice).

s se fac n aa fel, ca dup 4 ani de

nv

coal , copilul ,,s tie scrie i vorbi

n 1907 contele Albert Apponyi trece

ungurete....

prin parlament faimoasa lege care-ipoart

10

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

n coala de repeti ie, nv

torul nici

Prin 1910, prevestindu-se r zboiul,

numaiarevoias vorbeasc romnetecu

politicienii erau ceva mai mp ciuitori. Se

elevii: limba de instruc ie a colii de

prevedea o nsemnat

repeti ie romneti e cea maghiar .

Apponyi: ntrebuin area ntr-o m sur mai

torii aveau obliga ia ,,chiar i n

larg a limbii romneti n administra ie,

afar decoal s vorbeasc unguretecu

angajareaunuimaimarenum rdeslujbai

nv

elevii.

10

Tot n scop bine definit se

m rete leafa nv

schimbare a legii

romni. Dar toate acestea numai atunci


erau nf ptuite dac ,,va nceta definitiv

torului de la 600

coroane la 1000, apoi la 1200, mai trziu

orice

nencredere

ntre

societatea

chiar la 1400 coroane anual; astfel nct

romneasc iceaungureasc !.

parohiileromnetinumaicumaregreutate

S-a dat o ,,ordina iune prin care s-a

i puteau sus ine aez mintele. S-au

introdus i n colile de stat din inuturile

stabilit dimensiunile s lilor de nv

mnt

romneti limba romn , ,,dar numai

raportat la num rul elevilor, s-au controlat

pentru elevii romni i acolo unde sunt ei

colile

majoritatea, i chiar i atunci numai n

romneti

dac

acestea

corespundeau prevederilor legale. Dac

acele coli ai c ror nv

tori cunosc

nv

aceast limb .Cumns nv

toriidestat

torul nu f cea progresul cerut de

revizorul colar, dac parohia nu-i putea

pretutindenisuntunguriinic ierinutiu

pl tilavremenv

romnete, ordinul ministrului de culte nu

nv

torul,saudac salade

poate avea nici un rezultat.

mnt era mai scund cu 10-20

12

centimetri,autorit ileunguretisuspendau

programul

penv

romn putea fi nv at n aceste coli

tors-aunchideaucoala.Astfels-

ministrului

cultelor,

limba

torul o tia ,,ns pe o scar

au pierdut numai n 1907-1913 peste 600

dac nv

de coli primare. i nu erau rare cazurile

numai att de ntins ct se cere pentru

cnd ,,statul, dup ce a nchis coala

nlesnireanv

romneasc , fiindc nu era destul de

riilimbiimaghiare.

Deci, limba romn era folosit numai

nalt ,anchiriatcl direatransformnd-o

nscopulnv

ncoal ungureasc ,pentrucarecl direa

acestor legi i dispozi ii era evident:

eracorespunz toare.

11

riilimbiimaghiare.Scopul

,,zmulgereaelevuluidec treneamuls ui

11

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

alipirealuilaneamulunguresc,ncontiin
ilimb .

TORILOR

preparandie de fete nfiin at abia n

13

1914.

15

n inuturi curat ungureti s-au creat

ColomanTiszaaf cuttotposibilulca

internate n care erau primi i n mod gratuit

s sfarme caracterul lor romnesc, chiar

copii care nu erau maghiari. S-au organizat

nchizndu-le n mai multe rnduri. n

orfelinate i internate a c ror conducere era

1883aintroduslimbamaghiar caobiect

curat ungureasc , ntr-un

curat

destudiu.Aproapentreagainstruc iedin

unguresc, pentru a terge din sufletul

aceste coli romneti se f cea n

tinerilorurmeleobrieilor.Astfeldeunit i

ungurete.DelalegeaApponyi,,furioase

erau

Segedin,

atacuri s-au dat mpotriva colilor

Torksyentmiklo, iar n Ardeal la Cluj, Sibiu

normale (seminarelor pedagogice). Se

i n oraele secuieti. n Seghedin erau

urm rea preg tirea nv

aproape zece astfel de institu ii de

programa claselor primare, acetia

ungurizare, avnd n fiecare an peste 4.000

trebuiau: ,,s fie buni propov duitori ai

decopii,al iidectmaghiari(romni,srbii

limbii ungureti. Guvernul cerea ca

vabi)detoatevrstele.S-au organizat coli

acestecoli,,s deaceamaimareaten ie

i internate cu acest scop specifice pentru

limbiiungureti.

Halmi,

mediu

Debre in,

torilor pentru

maghiarizarea feti elor. n anii din urm

Din 1913 ,,cercurile ungureti se

(nainte de 1918) era vorba, ca ,,to i copiii

ocup serios cu nchiderea tuturor

romnilorlaoanumit vrst s fielua ii

colilor

crescu idestatnastfeldeinternatepentrua

deschiderea unor coli de stat n locul

facedintrnii,bunimaghiari.

14

lor.

mpotriva

16

normale
Aceasta

romneti

nsemna

distrugerea

colilornoastresecundaresed deau,,atacuri

caracterului romnesc al nv

totaadesistematice.

n buirea mic rii culturale romneti


ncomunelerurale,undenv

nainte de 1918, ,,pentru romni erau

torimii i
torimeai

preo imeaerac l uzapoporului.

patru licee, un gimnaziu clasic, un gimnaziu


modern-real, apte preparandii sau coli

nconcluzie,coalaorganizat destat,

normalesuperioare,precumio

n Ardeal, nainte de Marea Unire, a

12

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

urm rit pas cu pas dezna ionalizarea

NOTE:

romnilor. Principiul de care era condus

Vasile Stoica, 1994, Suferin e din Ardeal,


Cluj-Napoca, p. 70.
2
Ibidem.
3
Idem, p. 72.
4
Ibidem.
5
Idem, p. 142.
6
Ibidem.
7
Idem, pag. 143.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Idem, p. 144.
11
Ibidem.
12
Idem, p. 145.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Idem p. 146.
17
Ibidem.

coala, era cel precizat n legea lui Albert


Apponyi, care prevedea c : ,,coala care nare n vedere principiul, c cet enii unguri
apar in hot rt iexclusivpatriei ungureti,
degenereaz ntr-o coal de p c toi i de
tr d tori, care coal merit tot att de
pu in s fie tolerat ca i o coal infectat
deoricealtsoideimoralitate.Iar,,,a ine
la caracterul i provenien a ta de romn, n
fa a ungurilor, ,,nseamn a fi tr d tor i
imoral.

17

Prima coal dinsatulB d cinesteconsiderat ceamaivechedinS laj,


unactafirmndexisten aeinanul1851.Actuala coal afostridicat
pe cheltuiala lui Iuliu Maniu.

13

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

INSTRUC IE IEDUCA IE
ATITUDINEACREATIV ANV

TORULUI

Prof. nv. primar Loredana NEGREAN


c.Gimnazial Dragu,S laj
Nuv mndri icupredareaunuinum rmaredecunotin e,
Strni inumaicuriozitatea.
Mul umi i-v s ledeschide imin ile,nulesupranc rca i.
Pune inelescnteia!
Anatol France
Altecalit inecesarecadruluididactic

Modelul profesorului idealacunoscut


o metamorfoz de-a

lungul

sunt cele intelectuale (inteligen , spirit

istoriei

preocup rilor n domeniu, fiind dependent

de

observa ie,

aten ie

de o serie de factori, i anume: scopurile

gndire profund , imagina ie bogat i

educa ionale specifice unei etape de

memorie bun ). La acestea se adaug i

dezvoltare a societ ii, sistemul de

nsuiri de ordin afectiv (blnde ea,

concep ii i teorii asupra activit ii

voioia,

educativeivalen eleeiformative.

entuziasmul),

generozitatea,

distributiv ,

pasiunea,

volitiv (caracter

ferm,

Principala calitate a dasc lului este

drzenie, perseveren , intransigen ,

voca ia pedagogic . Hubert identific trei

r bdare, st pnire de sine etc.), moral

elemente principale ale acestei calit i:

(unitate ntre vorb i fapt , sim ul

iubirea pedagogic , credin a n valorile

m surii, echilibru ntre exigen i

sociale,

ng duin ,

culturale,

contiin a

responsabilit iifa decopil,patrieifa

echitate).

de ntreaga umanitate. Unii pedagogi

nv

modestie,

torul creativ ofer nv area

autoini iativ , atmosfera neautoritar , i

romni, n special cei de la nceputul


secolului

onestitate,

ncurajeaz

XX, consider c voca ia

pe

elevi

nve e

pedagogic cuprinde i unele elemente

suplimentar, ncurajeaz procesele

nn scute,i n plus, preg tiretiin ific i

gndirii creative. Acest lucru nseamn

pedagogic , urm rind formarea actului

c el i ndeamn pe copii s caute noi

pedagogic.

conexiunintredate,s asocieze,s -i

14

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

imagineze s g seasc solu ii la probleme,

nv

torul creativ determin avntul

s fac presupunerineb nuite,s emit idei

creativit ii elevilor. Secretul const n

noi, s perfec ioneze ideile altora i s

transferul

orienteze aceste idei n direc ii noi.

creativit ii de la dasc l la elevi.

nv

torul bun permite elevilor s -i

Fenomenulacestaesteurmatdeunaltul,i

asume riscuri intelectuale, s speculeze pe

anume, acela de adoptare a acestor valori

baza informa iilor neconcludente, s

ale dasc lului, devenite valori ale elevului

sondeze rela iile structurale i spa iile

i automodelarea copilului pe baza

dintre lucruri.

acestora.

Una dintre condi iile principale n ceea

nv

setului

torul

de

valori

creativ

tie

propice

cum

ce privete dezvoltarea unui climat

foloseasc ntreb rile. Creativitatea nu se

favorabil

bun

dezvolt prin interogatoriu, interogarea

torielev.

elevilor, nu se plafoneaz doar la nivelul

Societatea actual ncurajeaz libera

cunotin elor acumulate ntr-o singur or

exprimare a gndurilor i a creativit ii

decurs,easebazeaz petoatecunotin ele

implicit.

acumulate pn n prezent, pe informa iile

creativit ii

este

conlucrarentreprofesor,nv

dezvolt rii

Climatul

afectiv

creativit ii

propice

elevilor

este

oferite de nv

tor i pe originalitatea

caracterizatprintonalitateafectiv -pozitiv

copilului. n claseleundenv

ntrenv

atitudine

important

tori elev.Oalt caracteristic


este

stimularea

rigid

fa

torulareo

de

inova ie,

efortului

creativitatea copiilor va fi stopat .

personal al elevului, de a aduce ceva nou,

Creativitatea poate fi dezvoltat la to i

deafioriginaliinovator.

copiii, dar este puternic influen at de

Elevul de vrst colar mic este uor


influen abil. Dac el g sete n nv

familie,mediulcolarimicrogrupuri.

torul

n viziunea lui Alice Miel, predarea ca

s u un model demn de urmat, un mentor,

un proces creativ presupune ca nv

atunci tot ceea ce i se va p rea bun

nv

torului i va pl cea i lui, iar dac

nconjur toare.Amedianseamn afiun

nv

torul apreciaz munca lui, va c p ta

instrument al unei alte persoane cnd

putere pentru realizarea unor lucruri noi,

aceastaiexperimenteaz mediuls uie

mai bune.

pred riicafunc iemediatoaresunt:

15

medieze

ntre

elev

torul
lumea

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

structurarea i restructurarea unui cadru

atitudinea nv

pentru a face posibil o experien util

fac interven iile printr-o

celorcarenva ;
indicareaexperien elorpecarelepotavea

comunicare

pozitive n eliminarea celor negative i

acetiancadrulcreat;

pentru a le da ncredere elevilor n a-i

participarea al turi de individ n scopul

exprimaideile,gndurilef r re ineri,na
se manifesta liberi, f r ngr diri. Deci,

orientative pentru selectarea prilejurilor

torului. Acesta trebuie s

afectiv , care s se bazeze pe elementele

clarific rii sau al amelior rii liniilor

TORILOR

trebuies -incuraj m,s -istimul mpecei

favorabileexperien ei;
a servi drept model n leg turile

timiziire inu i,s -indemn mlaefort,s

interpersonalesauancurajaointerac iune

le ncuraj m spontaneitatea i fantezia,

educativ ;

deoarece copilul dorete s afle p rerea

a ajuta individul s extrag din experien

adultului despre modul lui de comportare,

informa ie,valori,deprinderi;

despre ideea pe care a avut-o, despre

a ajuta s interpreteze i s evalueze

lucrurile pe care le face.

experien ele.

Nencrederea n for ele proprii, starea

Orice copil dezvoltat normal intelectual

de team de a comunica a copiilor,

estenzestratcucapacit icreativecepotfi

descurajarea ideilor de c tre nv

dezvoltate prin influen a educa ional a

rigiditatea metodologic , sunt factorii care

colii. Pornind de la aceast idee putem

conduc la instalarea elementelor de blocaj.

deduce c creativitatea este educabil n

A adar, pentru a reui s stimuleze

condi iilencarenv

creativitatea

torulestepreocupat

colarului,

nv

tor,

torul

pentru crearea unui climat corespunz tor,

trebuie s fie model de creativitate, s

propunndu-i s utilizeze metode active,

cunoasc is stimulezepoten ialulcreativ

s realizeze corela ii interdisciplinare, s

al

promovezemanifestarealiber acopiilorn

creativitatea n grup, s inhibe atitudinile

nv are,darnprimulrnds cunoasc i

deblocareamanifest rilorcreatoare.

s stimuleze poten ialul creator al fiec rui


eficient

procedeu

sus inut

de

specialiti.Importantderemarcatesteiun
altaspect,ianumerela ianv

copil,

recurg

la

BIBLIOGRAFIE:
STOICA, Ana, 1983, Creativitatea elevilor,
Ed.Didactic iPedagogic ,Bucureti.
MARCU, Vasile FILIMON, Leti ia, 2003,
Psihopedagogie pentru formarea profesorilor,
Ed.Universit iidinOradea.

copil, recurgnd la creativitatea n grup, cel


mai

fiec rui

tor-copil,

16

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

DEZVOLTAREA COMPETEN ELORDECOMUNICARE


ORAL-SCRIS PRINJOC-EXERCI IULACICLULPRIMAR
Prof. nv. primar Mihaela SORAN
c.S.B rnuiuZal u,S laj
M-am oprit la acest subiect de cercetare:

lec iiledecomunicare iterminndcucele

Dezvoltarea competenelor de comunicare

de fixare, consolidare, de recapitulare, de

oral-scris prin joc-exerciiu la elevii din

evaluare,

ciclul primar, datorit faptului c n

independent :

precum

procesul de cultivare a limbii na ionale,

- copiereatextual ;

nsu irea de c tre elevi a normelor de

- copiereaselectiv ;

ortografie

- copierea creatoare.

i punctua ie, reprezint

aspectul cel

mai "vizibil", constituind

munca

Dictarea esteunexerci iucuunnivel

totodat o condi ie de baz a ntregii

de dificultate mai ridicat. Ajut att la

munci instructiv-educative.

formarea

Insuirea corect a limbii materne

fixarea

priceperilor

deprinderilor de ortografie i punctua ie,

presupune cunoaterea codului exprim rii

ctipentruverificareaacestora:

n scris, adic al ortografiei i punctua iei

- dictareacuexplica iiprealabile;

precum i nuan area vocabularului. De

- dictarea de control;

asemenea,

- dictareaselectiv ;

nsuirea

ortografiei

punctua iei cu normele lor au un rol

- autodictarea.

formativ n ceea ce privete educarea

spirituluidedisciplin iderespectfa de

joac un rol important n dezvoltarea

normele sociale n general.

gndirii elevilor.

Forme de activit i folosite pentru

Compunerile (exerci iilecreatoare)

Acestea

trebuie

fie

adaptate

nsu irea ortografiei i punctua iei la

particularit ilor de vrst i capacit ilor

claseleI iaII-a

de exprimare dobndite. Li se cere elevilor

Exerci iul

este

folosit

s creeze texte n care s utilizeze toate

toate

activit iledidactice,ncepndcu

semneledepunctua iepecarelecunosc

17

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

TORILOR

sau sunt solicita i s alc tuiasc un scurt

exersareapronun riicorecteaunorsunete,

text

attnmodizolat,ctincuvinte.Totsub

folosind

cuvinte

care

con in

form de joc pot fi organizate i exerci ii

ortograme.
sprijinul

derostireprelungit aunor sunete (a, e, i,

nsu irii ortografiei i punctua iei la

u, s, z, r). Pentru sunetul u este bine

claseleI iaII-a

cunoscut

Jocurile

didactice

jocul:

"De-a

trenul".

Alte

asemenea jocuri pot fi: "Albinele", "Cine

Din multiplele modalit i de activitate


didactic utilizate la clasele primare, o

face aa?", "Scara". Pentru desp r irea

valoare aparte o are jocul didactic.

cuvintelor n silabe se pot folosi jocurinum r torica:"a-de bar-za pe cui-bar... "

Jocul nseamn nu numai nsuirea de

etc.

cunotin e i deprinderi, ci i implicarea

Metode i exerci ii folosite n scopul

contient aelevilornrezolvareacazurilor

nuan rii i mbog irii vocabularului

particulare ntlnite.

elevilor

Corectitudinea cititului i a scrisului

Exprimarea corect , oral i scris ,

depinde,nbun m sur ,denivelullacare


serealizeaz pronun ia,iaraceastadepinde

reprezint

un

de calitatea auzului fonematic. In acest

procesuluidenv

scop, al dezvolt rii auzului fonematic, n

nunumai. nfunc iede particularit ilede

obiectiv

al

prioritar

mntnciclulprimar i

lec iile respective pot fi introduse, printre

vrst ,nuan area esteprivit caunproces,

celelalte

jocuri

ce presupune operarea cu mul imea

didactice cu un con inutadecvat,respectiv:

cuvintelor i expresiilor asimilate ntr-un

"Cine vine la noi ?", "Ghicete, cine face

mod personal, care s eviden ieze st rile

aa? ", "Ceseaudeafar ?"(opas recare

sufleteti

ciripete,zgomotul unei maini,uncuvnt

inten iilesale.

forme

de

activitate,

ale

vorbitorului,

opiniile,

rostit de cineva), "Spune mai departe",

"Jocul silabelor", "Completeaz cuvntul!"

obi nuit al unui cuvnt la alt sens, prin

(exemplu: se d prima silab , iar copiii

intermediuluneicompara iisubn elese.

completeaz cusa: sa-pa, sa-re, sa-cul, sa-

Personificarea-atribuiredensu iri

tul), "Undeseg setesunetul?", contribuie

omene ti

la dezvoltarea auzului fonematic, la

fenomenelor din natur : Prim vara,

Metaforele-trecerea de la sensul

lucrurilor,

animalelor

sau

mamanoastr ,Suflabrum depecoast .

18

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembriue 2011

coala,prinfiecareactivitate,creeaz

mamanoastr ,Suflabrum depecoast .

Adjectivul - parteadevorbireflexibil

situa ii de comunicare i antreneaz

care exprim nsu irea (calitatea) unui

elevii s asculte i s n eleag mesaje

obiect. Contribuie n mod deosebit la

verbale pn la a folosi ei singuri o

nuan areaexprim rii.Erauncopilaitra

exprimareverbal spontan ,dincence

pe p mnt nite ciubote ale unui frate mai

maielaborat .
M-am convins de-alungulactivit ilor

mare. Ridic spre mine ochii i-i scoase

didactice, dar

anevoiedincapp l rioaracaociuperc .

i a experimentului

ntreprinsc acestlucrudevine posibil cu

Concluzii

adev rat n condi iile practic rii unui

nprocesulcomplexdensuirea limbii
romne, st pnirea ortografiei i punctua iei

nv

mnt activ i creativ, bazat pe

ocup un loc principal. Ea este determinat

problematizare, descoperire i modelare,

decorectitudineapronun riisunetelorlimbii

pe mobilizarea accentuat i permanent

i a corel rii formei grafeme, de nivelul de

apersonalit iielevuluicareserealizeaz

dezvoltare a auzului fonematic, de bog ia

prinexerci iuijocdidacticadecvat, dar

vocabularului i de nivelul competen elor

i prin utilizarea de strategii interactive


de predare-nv are-evaluare.

gramaticale.

Foto: c.S.B rnu iuZal u

19

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

ACTIVITATEASIMULTAN LADOU SAUMAIMULTECLASEN


CICLUL PRIMAR
nv.LiviaLUPE
coalaGimnazial B beni,S laj
Condi iile care determin organizarea
nv

dou sau mai multe clase este obligat s

mntului simultan, la dou sau mai

parcurg integralprogramatuturorclaselor

multe clase, sunt legate de a ez rile

cu care lucreaz , la fel ca nv

omeneti (sate,c tune)careauopopula ie

lucreaz cuosingur clas .Situa iacreat

colar redus ca num r. Nentrunind

de aceste condi ii face ca sarcinile

num rul de copii aprobat oficial pentru o

instructiv-educative s fie dublate, n

clas obinuit ,nusepoateconstitui nicio

sensul c trebuie respectat planul de

serie de clase I-IV, integrnd n fiecare

nv

clas elevideaproximativaceeaivrst i

fiecare clas , iar timpul alocat pentru

acelainiveldepreg tire.

realizarea sarcinilor stabilite de aceasta este

Sunt situa ii n care to i copiii care

torul care

mnt i programa colar pentru

acelai.

trebuie colariza i abia ntrunesc num rul

Lucrnd cu dou sau mai multe clase

unei clase obinuite. Aceste realit i din

combinate, specificul activit ii const n

mediul rural impun organizarea unor coli

alternarea activit ii directe cu cea

cu trei, cu dou sau cu un singur post.

independent .

Acest lucru duce la predarea simultan la

Experien a didactic a celor care au

dou ,treisauchiarlapatruclase.
Experien aadoveditc nv

lucratcudou saumaimulteclaseascosn
torulcare

eviden i faptul c acest mod de a lucra

lucreaz cudou saumaimulteclasepoate

cu elevii are i urm ri pozitive pentru

ob ine rezultate apropiate fa de cel care

dezvoltarea lor.

lucreaz cu o singur clas prin alternarea

Activitatea independent pe care elevii

muncii directe, efectuat la o clas , cu

desf oar

activitatea independent a elevilor la

nv

toruluiconstituieunexerci iupre ios

cealalt clas .

pentru dezvoltarea ini iativei, a priceperii

nv

torulcarelucreaz simultancu

sub

supravegherea

de a-iorganizamuncaintelectual precum

20

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

ipentrua-iformadeprinderiprivind

mai mult, cu ct acesta trebuie s ia n

activitateadenv are.

calculfaptulc timpuls udelucru,imai


alesdeactivitatedirect cuclasa,estemult

n procesul instructiv-educativ, pentru


fiecare

clas ,

trebuie

realiz m

mai redus. n timp ce nv

torul care

prevederileprogrameicolare.Este necesar

lucreaz cu o singur clas poate extinde

ca nv

predarea noilor cunotin e pn la 30

torul s depun un efort sus inut

ca fiecare elev s -i nsueasc ntreaga

minute, uneori i mai mult, nv

materie prev zut pentru clasa respectiv ,

la clasele simultanearesecven demunc

s -i formeze deprinderi de citire cursiv ,

direct cuoclas de10-15 minute, rareori

corect , contient i expresiv , s -i

de 20 minute.

construiasc o exprimare oral i scris

Faptul c aproape jum tate din timpul

corect ,oscrierecaligrafic iortografic .


La

matematic ,

necesar

torul de

de

activitate

instructiv-educativ

se

consum cu activitatea independent a

st pneasc cele patru opera ii aritmetice,

elevilor l oblig pe nv

s -i dezvolte judecata i gndirea n

con inutul acestei activit i i s aprecieze

rezolvarea problemelor, care impun una

cuexactitateduratadeexecu ieigradulde

sau mai multe judec i, s compun

efort

probleme dup un altgoritm dat sau s

independent s constituie una din

rezolve exerci ii cu paranteze. Prin

strategiile pred rii i s conduc la

intermediul celorlalte materii, elevii vor

realizarea

asimila diverse alte cunotin e despre

respective. Aceste condi ii impun un efort

natur , despre atitudinea civic , n primul

deosebit i o responsabilitate mult mai

rnd.

mare a nv

solicitat,

astfel

tor s conceap

ca

obiectivelor

activitatea

disciplinelor

torului care lucreaz

inndcontdefaptulc nciclulprimar

simultan,opreg tireminu ioas alec iei,a

se realizeaz achizi iile fundamentale, n

con inutului activit ii independente a

condi iilemunciisimultanelaunasaumai

elevilor, o stabilire precis a sarcinilor pe

multe clase, iar programa este aceeai

care le adreseazz elevilor i o organizare

pentru to i elevii, se impun strategii

riguroas antregiiactivit i.

diversificatedinparteadasc lului,cuatt

Muncasimultan cudou saumaimulte

21

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

TORILOR

clase prezint i unele avantaje. Num rul

oper m cu acele metode i modalit i de

mic de copii d posibilitatea unui contact

lucru variate, care urm resc trezirea

mai frecvent al nv

interesului elevilor i creterea unei

torului cu fiecare

elev,omaibun cunoatereapersonalit ii

motiva ii

lor,dar iposibilitateaurm ririi mai atente

activitatedenv are.

aprogresuluicolar.Frecven amaimarea
evalu rii

sporete

responsabilitatea

procesul de nv are, este alocat muncii


independente, adic sub forma exers rii
personale, acest lucru conduce la formarea
unor deprinderi mai stabile de citire,
Fehler!
scriere, calcul, observare etc. Acestea
condi ie

principal

succesuluicolar.
n multe mprejur ri, n

munca

independent ,elevulestepusnsitua iade


a se descurca singur. Acest fapt duce la
cultivarea spiritului de independen , de
creativitateiinventivitate,eleviic p tnd
ncrederenfor elelorproprii.
Se poate conchide c toate formele de
activitate ntreprinse n cadrul muncii
simultane cu elevii, trebuies constituieun
imbold n activitatea didactic n vederea
dobndirii de noi cunotin e, n vederea
l rgirii orizontului cultural i socio-afectiv
al fiec rui elev.

propria

BIBLIOGRAFIE:

Faptul c o mare parte din timp, n

pentru

CEGA, E., 1995, Formarea deprinderilor de


munc independent n condi iile desf ur rii
activit ii la clasele simultane,
Revista
nv mntulprimar, nr. 6-7.
DEWEY, J., 1977, Treiscrieridespreeduca ie,
E.D.P.,Bucureti.
GRLEANU-COSTEA, R., ALEXANDRU,
G., 1996, Activitatea simultan la dou sau mai
multe clase n ciclul primar, Ed. Gheorghe
Alexandru, Craiova.
GHEORGHE, A., SABOU, E., S R CU COM NESCU, T. et alii, 2008, Metodica
activit iididacticesimultaneladou imaimulte
clase la ciclul primar (Ghid metodic pentru
colegiile pedagogice i nv tori), ed. A II-a, Ed.
Gheorghe Alexandru, Craiova.
MOLAN, V., 1995, Activitatea didactic n
condi iiledelucrusimultancudou saumaimulte
clase, Revista nv mntprimar, nr. 1-2.

elevilorpentruactivitateadenv are.

constituie

temeinice

Pentru mbog irea

necontenit avie iipsihicetrebuies

22

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

DE LA TEORIELAPRACTIC
EXERCI II-JOCLALIMBAROMN
nv. Maria COSMA
c.Porolissum Zal u,S laj
1. Noteaz primul lucru care i trece prin
minte n leg tur cu cuvntul ,,din i i

Exemplu:

precizeaz situa ia care te duce cu gndul

Suntnoapteizi,

la acest lucru.

Tn rib trn,

Exemplu: tort

Scundinalt.

R spuns: aniversare; acum ctva timp am

Coboriurc,

fost la o zi de natere i s-a dat tort la

nabisipepiscuri,

desert.

Albeinegre,
Cuochiideschiiinchii.

2.

Compune

propozi ii

,,haioase,
5. R spunde la ntrebarea De ce sunt

combinnd diferite cuvinte din textul dat.


Exemplu: Provizia de lumin ncearc s

trist?,folosindinforma iidintext.

ias .

Exemplu:
Este frig cumplit.

3.G setecuvintecares rimeze:

Ningeisefacenoapte.

Exemplu:

E ultima noapte a anului.

,,lunecau
,,notaunlacrimi

iroaie
6. Schimb ordinea literelor n cuvintele
datepentruaob inenoicuvinte:dar,iarna,

aruncau pietroaie

prea, b tea,greu,d du,era,umerii.

strngeau gunoaie
pictau o oaie

7. Elimin una, dou sau mai multe litere

fugeau de ploaie

de la nceputul cuvntului pentru a ob ine

4. ScrieopoeziecutitlulCinesunteu?,

noi cuvinte.

folosind expresii cun elesopus.

23

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

primasilab acuvntuluiurm tor!


Exemplu:

ncepe cepe pe

Exemplu

vad

acas

z rilelegend d rm m t suri

ograd rad ad d goale

bunica

12.

propozi ie,ntoatemodurileposibile.

care

mparte

Schimb ordinea cuvintelor n

Exemplu: De la miaz zi b tuser vnturi


sun toaretreizile.
Trei

8. Compune versuri, dup model, folosind

zile

b tuser

vnturi

sun toaredelamiaz zi.

adjectivedup inainteasubstantivelor.
13.Dac afi,ceaface?

Exemplu:
Cum ar fi?

Exemplu:
Dac a fi lumin , a lumina fe ele

Cum ar fi
S fiuunnorcltor,

oamenilor s nu mai v d chipuri

O firav frunz ,

ntunecate.

Un arbore btrn

Dac afibalt ,......................................

Sau o minuscul furnic ?

Dac afioglind ,...............................


Dac afinuf r,......................................

9. G sete cuvintele ascunse n cuvintele

Dac afiraz ,..................................

date:

Dac aficocostrc,............................

Exemplu : vrfuri furi

14. Construiete un cvintet, avnd

amurgul, trece, p durea, apus, arat ,

urm toareastructur : Exemplu:

ntunecat , v paie, frunziurile, grele,

a) un substantiv

a) Furtuna

glasuri.

b)dou adjective

b)neagr ,ucig toare

c) trei verbe

c)seapropie,lovetei

10.

Definete ntr-un

mod

deosebit

lucrurileifiin ele.

nghite

Exemplu: strad :arpecesetr tegreoi

d) patru cuvinte

d)caunbalaururia

printrecl diri;elefant: nci:mncare:

e) un substantiv

e) vaporul.

11.Ultimasilab acuvntuluispuss fie

(Naufragiu)

24

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 20111

TELEEDUCA IE
EFECTELE VIOLEN EIDINPROGRAMELETVASUPRACOPIILOR
Prof. nv. primar Mariana ONACI
LiceuldeArt IoanSima Zal u,S laj
Tr im ntr-o lume plin de lumin i

copilului.Exist risculcaeis urm reasc

culoare, n care totul din jurul nostru

noaptea programe nepotrivite. Nu pu ini

ncearc s ne capteze aten ia. n contrast

suntcopiiicareauvenitlacoal cuochii

cu aceasta se afl coala cu toate

umfla i de somn pentru c se uit seara

responsabilit ilepecareleimplic .Copiii

trziu la filme sau telenovele.

stau ore n ir n fa a calculatorului,

Stabili iun program clar de acces la

urm resc la televizor programe uneori

televizor: ntotdeauna dup ce s-a achitat

neadecvate vrstei micii colarit i, i

desarcinilecolare.

anumenv

tura.

Cei mai mul i copii i petrec timpul

Televizorulicalculatorulsunt

stimuli care distrag aten ia copilului de la

liber n fa a televizorului, iar p rin ii sunt

studiu.

mul umi i pentru c i tiu copiii acas ,

Alege iprogrameledeteleviziune

nu-i deranjeaz pe vecini cu jocul lor

adecvatevrsteicopiluluidumneavoastr i

nevinovat.

respecta i indica iile difuzorilor. Privi i-le

n ceea ce privete televizorul i


computerul,

acestea

sunt

mpreun cucopilulicomenta i-le.

simple

instrumente de informare i de lucru, dar

Nul sa itelevizorulpepostde

zgomotdefond.

exist cteva reguli de care e nevoie s

Televizorul d uneaz pe termen lung

inem seama, astfel risc m s le

dezvolt riisistemuluinervosalcopiluluii

transform m n dumani ai copilului. Iat

organelorsaledesim .

cteva dintre acestea:

Repausul for at al mic rii n fa a

Nuinstala itelevizorulncamera

ecranuluiifacepecopiis devin ,dup o

25

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

perioad de cteva ore, buimaci, agresivi,


capricioi i provocatori, chiar dac

programele urm rite au fost adecvate

mpiedic

TORILOR

dezvoltarea

gndirii

creatoare;
mpiedic dezvoltarea s n toas a

vrstei. Cnd con inutul lor promoveaz

organismului privndu-ldemicare

agresivitatea i violen a, efectul nociv

creteexponen ial.Nemicndu-se, copilul

sedentarismului;

nu-i consum rezervele de energie uriae


de care dispune i devine un pachet de

nervi fals hiperactiv, fals suspect de


ADHD.Cefacp rin ii?Alearg cueidela

undoctoraaltul,indoap cusedatives
seliniteasc .

creeaz

cultur

Creeaz o percep ie fals asupra


realit ii;
Determin

formarea

unei

personalit iobsesivcompulsive;
Afecteaz via a normal de familie
ileg turileafective,determinndo

Mai ales pentru copiii cu vrste cuprinse

autoizolare, a atomizare a familiei

ntre0i7anitelevizorulpoatedevenio

isociet ii.

mareproblem dac esteurm ritnexces

Majoritatea copiilor i-ar petrece cu

deoarece creierul devine tot mai pu in

pl cere ntreaga zi n fa a televizorului

potrivit unei gndiri creatoare proprii.

intrnd n contact cu scene de violen i

Copiii care se uit mai mult timp la

pentru care nu sunt preg ti i din punct de

televizor stabilesc mai greu contacte

vedere emo ional. Chiar i desenele

personale,facdesicupl ceregrimase,au

animate prezint un anumit grad de risc.

oputeredeconcentraremaimic .Adesea,

Solu ia nu nseamn s -l inem pe copil

imaginilepecarecopiii lev dlatelevizor

departe de totcenseamn agresiune,cis

se ntip resc n mintea lor n mod

l ajut m s n eleag violen a de la

caricatural i ei se distan eaz de lumea

televizor,altfeldectpeceadinvia areal .

real .

ntimpceactorulcarejoac unrolnueste

Iat ctevadintreefectelepecareleare

r nitnrealitate,uncopilcarevafiagresat

televizorul asupra copiilor:

agita ie,

nacelaifelvasufericuadev rat.
agresivitate,

n urmaunuistudiucutemaStilde

neastmp r;

via iconsummediadec treliceeniidin

26

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

Bucureti, efectuat asupra unui eantion

medie22orepes pt mn privind

de 625 de subiec i, la ntrebarea Care

la televizor,

dintre situa iile prezentate sunt adev rate

c. Copiiintre12i17anipetrec23ore

pentru dumneavoastr ? s-au ob inut

pes pt mn latelevizor.

urm toareler spunsuri:

Genera iile de copii i adolescen ii din

a. P rin ii ne dau voie s ne uit m la

perioada actual sunt fizic i simbolic

scene

crescu i cu televizorul. Televiziunea a

sexuale sau extrem de violente

preluat ca mediator cultural rolul de

r spunsafirmativ49,4

p rinte, doic , nv

programe

sau

filme

cu

tor sau profesor, mai

b. P rin ii nu ne las s ne uit m la

ales ca surs sau formator a reperelor

astfel de programe sau filme i

existen iale. Din anchetele efectuate n

respect m aceast interdic ie

ultimii cinci ani n Romnia, peste 50%

r spundafirmativ15,4

dintre copiii i adolescen ii chestiona i, nu

c. P rin ii nu ne las s ne uit m la

mai citesc c r i n afara manualelor,

filme cu scene sexuale sau extrem

dedicnd vizion rii programelor TV mai

de violene, dar ne uit mf r tirea

multtimpdectpreg tiriipentrucoal .Ei

lor r spunsafirmativ23,7

nu i imagineaz alt mod de petrecere a

d. Nutiusaunur spund 11,5%

timpului liber, fiind dependen i de acest

Cercet rile americane aplicate cu un

drogpecarelprimesczilnic.
La nivel al CNA s-aufacutpaim run i

deceniu nainte au ajuns la rezultate


incredibile: nc de la vrsta de 2,5 ani

n direc ia avertismentelor ce

intesc

copiiinceps deschid singuritelevizorul,

discern mntul telespectatorului, exist

iarla3anitius mnuiasc telecomanda.

unele posturi de televiziune de desene

n ceea ce privete timpul petrecut n fa a

animatecarenucon infilmeviolente. Dar

televizorului,statisticaelafeldecrud :

paleta interven iilor n industria mass-

a. Copiiintre2i5anipetrecnmedie

media trebuie ns extins cu m suri

25

aplicabile, de diminuare a violen ei pe

ore

pe

s pt mn

fa a

televizorului;

micul ecran, de control a ei prin plasarea

b. Copiiintre6i11anipetrecn

acestor emisiuni ntr-un orar inaccesibil

27

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

Copiiinumaiaudeundes nve es fie

copiilor.
Violen apoatefiignorat decopildoar

buni i generoi, amabili i cu un limbaj

nsitua iancaresuntexplicateidiscutate

civilizat, dectdac aunpreajm p rin ii

ra ional elementele observate: s li se

dasc lipreocupa ideeduca ialor,defelul

explice efectele violen ei fizice sau

n care se poart i gndesc. Nou ne

verbale, faptul c manifestarea unui astfel

revine rolul important de a-inv as fac

de comportament este dezaprobat de

distinc ia ntre ce e bun i ce e r u, ntre

prieteni, familie, colegi.

adev r iminciun .

Copiii nu au bine structurat un sistem de


valori dup care s se ghideze i astfel nu
pot s aleag singuri grul din neghin .

BIBLIOGRAFIE:

P rin iiieducatoriisuntdatoris vegheze

ANDREI,
P.,
1997,
Sociologie
general , editia a III-a, Editura Polirom,
Iai.
PETREA, Irina, 2007, 2008, itupo ifi
supernanny. Cum s - i creti bine copilul,
Ed. Trei,Bucureti.
ZAMFIR, C., 1999, Spreoparadigm a
gndirii sociologice, Ed .Cantes,Iai.

permanent

la

evolu ia

societ ii

contemporane,caredevinetotmaiviolent
i egocentric i n care Televiziunea i
Internetul ocup un loc central n
preocup rile oamenilor, pentru c aceste
megaabsorbantes nupericlitezeformarea

www.suntparinte.ro (18 iulie 2011)

i dezvoltarea normal a personalit ii


viitorilotcet eni.

Violen aestearmacelorslabi;
nonviolen a este arma celor puternici.
(Mahatma Gandhi)

28

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

ALTERNATIVEEDUCA IONALE
ALTERNATIVAEDUCA IONAL STEPBYSTEP
Prof.nv.primarRodicaLAZ R
coala,,I.Maniu Zal u,S laj
,,Cuctav zutia auzit mai mult un copil,
cuattvreaels vad is aud maimult..
Jean Piaget
factori

Programul Step by Step a debutat n 1994

importan i

educa ia

contemporan:

sub numele de Head Start, care n 1995 a luat


numeledeStepbyStep,printraducerePas

o posibilit ilededezvoltarepersonal

cuPaslaini iativaFunda ieiSorospentruo

a copiilor;

Societate Deschis, prin semnarea unei

o cerin ele

Conven iicuMinisterulEduca ieiNa ionale.

educa ionale

specifice

diversit iipopula ieicolare;

Deoarece societatea actual se confrunt

o priorit ilecomunit ii.

cu o abunden informa ional , sistemul

Alternativa Step by Step creeaz

educa ionalareroluldeaformapersonalit i

temelia

cares ties discearn informa iapre ioas

deprinderilor de care vor avea nevoie n

deceaexcedentar ,s extrag esen ialuldin

rapid schimbare a timpurilor viitoare.

general.Astfel,neduca ieaap ruttermenul

Aceast alternativ Step by Step are

de nv

misiunea de a dezvolta la/n fiecare copil

mnt ,,moderncare presupune

schimbare,inova ieidinamism.

atitudinilor,

cunotin elor

capacitatea de a fi creativ, de a-i formao

n prezent educa ia i croiete orizont pe

gndire critic, de a

avea op iuni i

coordonate ale pedagogiei interactive i ale

ini iativ,deadefiniirezolvaoproblem,

pedagogiei

Noile

de a comunica uor cu semenii, de a-i

pedagogii nu sunt simple teorii ncorporate

n elegeideanegocia.Astfel,elevuleste

artificial n pedagogia comenian, ci

situat n centrul procesului educa ional,

constituie sisteme educa ionale flexibile, cu

rela ia elev- nv tor fiind bazat pe

putere de adaptare, sub presiunea a trei

respectincredereipunndu-se accent

pentru

competen e.

29

Anul II, nr. 2 iulie-decembrie2011GAZETANV

pe stimularea creativit ii i a spiritului


novator.Programul
promoveaz

Step

abordarea

Aici,eleviinva saibgrijdeceidin

Step

jurul lor, se creeaz o atmosfer vioaie,

metode

entuziastiprietenoas,sestabilescritualuri

by
unor

TORILOR

moderne i echilibrate de predare, n

concordan cupersonalitateacopilului.De

importante pentru succesul colar cum ar fi

asemenea,

este

cele de a asculta, a vorbi, a sintetiza

pe

informa ii, a urma indica ii, a citi, a scrie, a

procesul

individualizat,

didactic

punndu-se

accent

dificult ilefiecruicopilnparte.
mult

prin

se

exerseaz

deprinderi

socoti.

n alternativa Step by Step, copilul


nva

rutine,

descoperire

AGENDA ZILEI are rolul de a-i informa

asupra programului de lucru.

interac iunea sa cu mediul, facilitndu-i o

CALENDARUL LUNII i ajut s

atmosfer de ncredere i se simte, n

stabileasc data n care se desfoar

acela itimp,ajutat.

activitatea i de a exprima semnifica iile pe


care le are data respectiv, pentru fiecare

Sistemul Step by Step este bine


structurat i corespunde att intereselor i

copil.

nevoilor de grup, ct i celor individuale,

MESAJUL prin care se face introducerea

incluznd i ndrumrile necesare pentru

n atmosfera de lucru, cu cerin e clar

observarea i evaluarea

formulate, scris lizibil, ncheiat ntotdeauna

progresului

fiecruicopil.

cu o ntrebare deschis, pregtete elevul

O zi de coal n sistemul Step by Step ?

pentru activit ile ce vor fi realizate n ziua

Se

ncepe

DIMINEA

DE

respectiv.

a crei component este

NOUT

cu

NTLNIREA

ILE

prezentate

la

,,Salutul prin care elevii i mprtesc

ncheierea NTLNIRII DE DIMINEA

de

bucuria de a fi mpreun nc o zi.

ctreeleviicarei-au notat numele pe mesaj

nt lnirea de diminea

lasosireanclas.

are rolul de a

sunt

mbinaarmonioscunotin elepecareelevii

SCAUNUL AUTORULUI este locul

trebuie s le nsueasc pe parcursul

mirific de pe care elevii vor mprti

ntregii zile, bazndu-se pe cunotin ele

experien e personale deosebite, ultimile

dobndite anterior.

nout i,bachiar,,micilelorprobleme,

30

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

La

urmndcaceilal ielevislepunntrebri

centrul

de

activitate,

prin

sau s fac anumite comentarii referitoare

observarea obiectiv a copiilor i

lasubiectulpusndiscu ie.Acestmoment

consemnarea

d ncredere copiilor, i ajut s fie mai

modalitate ce ne-a furnizat permanent

toleran i,cooperan ii, nunultimulrnd,

oimagineexactafiecreiabilit ii

sseexprimecorectifrumos.

deprinderiachizi ionatedeelevi.

de

individualizare

observa ii,

La scaunul autorului, modalitate ce a

ACTIVITATEA LA CENTRE este o cale


eficient

acestor

prin

permis ntotdeauna elevilor din clas

organizarea clasei pe centre de activitate n

sseautoevalueze,s-iapreciezeatt

scopulpromovriinv riingrupurimici,

propriul progres, ct i pe cel al

prinexplorareindependent,nperechisau

colegilor,sdevincontien ideceau

n grup. Activitatea la centre d ocazia

realizat sau de faptul c tiu ceva ce

elevilors-i formezenoi deprinderi, sle

naintenutiau.

consolideze pe cele vechi sau s

Prin expunerea lucr rilor elevii au

mprteasc din experien celorlal i

posibilitateas-i examinezepropriile

colegi.

lucrri, s evalueze mpreun cu

Muncalacentreestendrgitdeelevi,

colegiimuncalor,daris-iaratecu

chiardacestenevoiede3-4 ore pentru ca

mndrierealizrilelor.

Prin coresponden a scris pentru

un copil s treac prin toate centrele de


activitate, copiii mrturisesc c nu sunt

p rin i, realizat prin oserva ii scrise

obosi i la sfritul activit ilor, deoarece

care le sunt trimise prin ilor n mod

metodele folosite i ambian a i motiveaz

regulat, sub forma unor sinteze ce

s lucreze cu plcere. Elevii n eleg c

cuprindinforma iipecarenv oruli

munca nu trebuie evitat, chiar dac

le-a propus s le predea, ce a nv at

implic efort i concentrare, deoarece

copilul, n ce direc ii are succes i

coalanusepoatetratacuindiferen .

uurin n rezolvarea sarcinilor i

EVALUAREA se realizeaz permanent

care sunt aspectele ce necesit nc

attntimpulactivit ilorlacentre,ctila

ajutor la care prin ii trebuie s

sfritulzileidecurs,prindiferitemetode:

contribuie.

31

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

Prin

evaluare,

Pe m sur ce dezleag attea taine,

instrument de evaluare care, n

copiluliformeaz ideiiconvingerin

alternativa Step by Step nlocuiete

leg tur

cataloguliconstituieunelementde

Educa ia din coal are un rol major n

legtur ntre nv or, coal i

n elegereaacestorfenomene.

caietul

de

cu

lumea

nconjur toare.

familie. Caietul de evaluare este

Via anou arenevoiedeoameni liberi

studiat la sfritul fiecrui semestru

cu o minte ndr znea care caut s

de ctre prin i mpreun cu elevii,

p trund n elesul adev rat al lucrurilor.

constituind

de

Este exact ceea ce ne ofer alternativa

cunoatere a finalit ii colare i de

StepbyStep,onv arecentrat pecopil

luare

prin introducerea centrelor de activitate:

un

bun

prilej

considerare

recomandrilorfcutedenv tor.

BIBLIOGRAFIE:

Cunotin eledobnditelacoal printr-

FLUIERA, Vasile, 2005, Teoria i


practica nv rii prin cooperare, Editura
CasaC r iidetiin ,Cluj-Napoca.
HORA IU, Catalano, 2011, Dezvolt ri
teoretice i institu ionale n alternativele
educa ionale,Editura Nomina,Piteti.

un efort propriu (nu de-a gata), satisfac n


marem sur seteadecunoatereacopiilor,
dnd r spuns, rnd pe rnd, acelor fapte
carep reauplinedemister,inexplicabile.

32

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

FERESTRE SPIRITUALE
CARTEA - FEREASTR SPRELUMIN
Prof. nv. primar Maria CHIRA
c.Porolissum Zal u,S laj
Jorge Luis Borges, eruditul eseist i

R spunsul l g sim poate n Poemele

scriitor latino-american spunea: Eumi-am

luminii ale lui Lucian Blaga. Pentru el

imaginat ntotdeauna Paradisul sub forma

lumina este o metafor esen ial a

uneibiblioteci.Altepersoaneconsider c

nateriiUniversului, este punctul central al

arfiogr din ,al iii-l pot nchipui ca un

cosmogenezei.

palat; eu l-amimaginatcaobibliotec :i

imposibil de p truns cu aspectul ei

aicim aflameu.

ondulatoriuicrepuscular,eapoategenera

Misterioas ,

inefabil ,

Remarca autorului,plin deon eleapt

via a. Dac de la cuvinte, implicit de la

revela ie, se leag structural i coerent de

c r i ne vine lumina, atunci nseamn c

tema pus n discu ie cu titlul-metafor :

ele sunt ns i via a acestei lumi. Avea

Cartea - fereastr spre Lumin . Departe

dreptateacestpoetn scutntr-unt rmcu

de noi gndul de a trata exhaustiv noianul

nume de lacrimi, s spun c atunci cnd

de probleme ce s-ar isca pornind de la acest

... rna/ i-otragipesteochicaograv

construct. Sper m doar ca inten iile,

/ pleoap / Mumele sfinte-luminile vii /.../

fr mnt rileirelativaexpertiz ceoavem

iiaunprimirecuvintele. (Epitaf)
Dic ionarele dau termenului de carte

n leg tur cu acest subiect s se nchege

accep iuni diferite. Este n primul rnd un

ntr-opledoarieprocarte.

obiect cultural, o surs de informa ii

PentruBorges,Edenulesteobibliotec ,
deoarece

structurate i esen ializate care a permis

perfec iunea se bazeaz pe cunoatere, iar

omeniriis -iduc cutrud totmaiadnc

cunoaterea nseamn trud , izbnda i

demersul de nrobire a ignoran ei. n Evul

clipa de genialitate nmagazinate n mare

Mediu era un act destinat a consemna

parte n c r i, acolo unde cuvintele i

anumite drepturi i libert i. Odat cu

continu periplulntr-ot cereneobservat .

apari ia galaxiei Gutenberg, devine o

ca

pentru

mul i

semeni,

scrieretip rit pemaimultefoilegate

De ce vine de la ele lumina?

33

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

mpreun ,demulteoricuilustra ii,deo

n elepciuneapecareoavemca oameni cu

anumit consisten ,celpu in48depagini

carte.

(altfelnueraconsiderat dectocomun

Atuncicndabord mproblemacititului,

brour ).

facem de multe ori greeala de a ne referi

Au respectat cartea n elep ii pentru

doar la operele literare, adic la acele

care plin tatea erudi iei era mai presus de

crea ii care ndeplinesc o func ie artistic .

valorilemateriale,efemere,i acei careau

Chiar i n registrul operelor literare,

intuit

apar innd

prospe imea

nealterat

stilului

beletristic:

proz ,

curiozit iisursafericirii.Printreacetias-

poezie,

au aflat de-a lungul timpului i dasc lii,

amintiri etc. Aten ia noastr , inclusiv a

oamenii colii, ai acesteiinstitu ii aflat la

elevilor, r mne cantonat la proz , la

apogeu, declin sau n reformare. Ei au

pu in poezie (de obicei cea descriptiv ),

deschis ferestrele spre lumin , fiind un

restul fiind tratate cu superficialitate sau,

liantntrecarteielev.

mair u,cuototal uitare.

dramaturgie,

eseu,

memorii,

Dar este timpul s jucm cu crile pe

Putem remedia aceste neajunsuri sau

fa. Ce mai nseamn pentru cei care

inconsecven e abordnd, indiferent de

tr iescntr-unspa iutehnicizatsaulipsitde

obiectuldestudiu,operesautipuridec r i,

orice decor minimal confortabil cartea?

ziare, reviste apar innd stilului publicistic

Dac am ti r spunsurile, solu iile ar fi

ori tiin ific. Unii elevi citesc cu pl cere

rezonabile. Ca s le afl m, sociologi,

informa iidindomeniulsocial,culturalsau

nv

tori, profesori, psihologi i al i

sportiv,darauorezerv maimaresaumai

exege i trebuie s ne apucm serios de

mic fa deliteratur .Sepot valorificai

carte, s fim tob de carte ca s mai

acestetipuridescriericuprisosin ,fiindc

salv mvia atomuriloruitatenbibliotecile

prin eleseincit imagina ia,sefaceapella

tot mai sihastre sau aezate n rafturile

discursulargumentativcndsecomenteaz

libr riilor din care virtualii cititori ies

pasaje din articole, interviuri, tiri,

speria idepre ulacestora.Putemfacecum

reportaje,

scrie la carte ceeaceneestenou ,celorde

componente

lacatedr ,landemn ,ntotacestr stimp

informa ionalicelafectiv.

marcat de nesiguran , pentru a nu regreta

valorificndu-se cele dou


ale

actului

citirii:

cel

Avndu-se n vedere faptul c la ciclul

c nu ne-am jucat ultima carte cutoat

primarnv

34

torulpoateorganiza

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

activit i interdisciplinare cu mai mult

dar nu este imposibil. Scriitorul grec

consecven saucoeren dectlacelelalte

Gorgias sus inea ntr-o lucrare: Cuvntul

cicluri, acesta poate utiliza i mijloace

e un crai puternic, mic i pric jit la trup,

extralingvistice pentru a-l apropia pe elev

capabil s curme frica, s nl ture

de

durerea, s strneasc voioia, s

citit:

caricatura,

fotografia,

harta,

nte easc mila.

statistica etc. n acest mod, leg tura dintre


text, imagine i simbol devine operant i

Ca s nu ne mai lament m c elevii

contribuie,pelng pl cereadeaciti,ila

notri nu citesc, este absolut necesar s le

formareaunorcompeten ecomunica ionale

citimnoi,chiarifamilia,nfiecarezi,cu

func ionale. Din ce n ce mai des putem

d ruire,c ldur ,patos. Momenteleacestea

observac nc dinperioadaprecolarit ii

trebuie preg tite ca un festin deosebit i

mul i copii dovedesc apeten fa de

golit de toate aspectele stresante pentru a

enciclopediile

nur mnenjurdectmagiacuvntului.

care

acoper

arie

impresionant dinculturaumanit ii.Stilul

Apoi... urmeaz joaca de-a nv a

limpede,

meteugul blestemat i fericit al

accesibil , proprietatea termenilor ofer

cuvintelor care, n mod inevitabil, duce

acestorc r iunplusdeatrac ie.

spre bibliotec , spre Paradisul lui

sobru,

obiectiv,

exprimarea

Cu st ruin i mobilitate, copilul,

Borges.

indiferent de vrst , poate fi condus din

Drum bun !

acest univers concret, observabil, spre


eviden ierea mesajului care are func ie

BIBLIOGRAFIE:

poetic ,adic spreliteratur .Aceasta, fiind


cu preponderen o art a cuvntului,

ALEXANDRU, Gheorghe, SIMIONIC ,


Elena, S R CU -COM NESCU, Teodor et.
alii., 2008, Metodicapred riiteorieiliterarela
ciclul primar, clasele a III-a i a IV-a, Ed.
Gheorghe Alexandru, Craiova.
GOGA, Mircea, 1996, Limba romn
pentru admiterea n facult i, fonetic i
fonologie,lexicologie,stilistic , Editura Dacia,
Cluj- Napoca.
BORGES, Jorge Luis, 1988, C r ile i
noaptea, Editura Junimea,.
Revistadecomunic ritiin ifice Didactica,
nr. 3, 4/2009.

exprim frumosul.
Pentru a o savura, dasc lul trebuie s -l
fac pe copil s se simt bine alturi de
cuvinte,s levad ,s leaud ,s lesimt
mirosul, s le perceap micarea care le
transform ngnduri, apoi n imagini.
Esteominunes reuetiacestlucru,

35

GAZETANV

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

TORILOR

PROIECTE
LETS CREATE A BETTER WORLD !
nv. MariaBATI,
coala Horea imleuSilvaniei,S laj
Pasulindispensabilpentruaob inelucrurilepecare iledoretinvia esteacesta:
hot r te-tecevrei.
Ben Stein

Neafl mntr-unmomentalevolu iei

Comenius

nv are pe tot

de

societ ii romneti, dar i europene

parcursul vie ii asigur dezvoltarea

care impune, mai mult ca niciodat ,

competen elor cheie, cunotin elor i

dezvoltareaabilit ilordeanv a,dea

abilit ilor

gndi, de a ntreba, de a explora.

dezvolt rii unui stoc de capital uman

necesare

form rii

Formarea noastr profesional este

educaticompetitivpepia aeuropean .

nu numai o cerin a societ ii, ci a

Am avut marele privilegiu ca n

devenit o dorin interioar . Cred i

ultimii ani s coordonez activit ile

sper c fiecare dintre noi sim im c

proiectului Comenius cu titlul Lets

altfel nu se poate. Dac nu avem grij

create a better world! (S cre molume

s ne dezvolt m

plan

mai bun !), care s-au derulat n

profesional, ct i personal permanent

perioada septembrie 2008 - septembrie

itemeinic,risc ms recuper mtimpul

2010 n coala unde mi desf or

pierdut din ce n ce mai greu, deoarece

activitatea didactic de o bun vreme,

totulevolueaz nritmalert.

activit i care i-au

att

pe

pus

puternic

Formarea noastr profesional n

amprenta asupra dezvolt rii pozitive a

context european este deosebit de

personalit iielevilor, chiar i a mea, a

important . Aduce beneficii uriae att

colegilor iap rin ilor.

personale, ctipentruelevi,institu ie,

Partenerii

colegi, comunitate etc. Programul

no tri

Comenius au fost:

36

proiectul

GAZETANV

TORILORAnulII,nr.3,iulie-decembrie 2011

Cunoa terea
diferitelor

Szkola Podstawowa, nr. 6,


Integracija, Bielsko-Biaa,
Polonia

n elegerea

stiluri

pedagogice,

metode de predare i stiluri de


nv aredin rile partenere.
S-au desf uratmulteactivit icareau

Kahramanmaras Binevler
Ikogretin Okulu,
Turcia

contribuit efectiv la realizarea obiectivelor


propuse.

Westerton Primary School,


Wakefield,
Marea Britanie

Men ionezcteva,nordinecronologic :

C ut m

prieteni

prin

corespondent ! Elevii au realizat


coalaGimn.HOREA,
imleuSilvaniei,
Romnia

portofolii n englez , pe care le-au


trimis partenerilor, stabilind leg turi
deprietenie icolaborare,dintrecare

Parteneriatul nostru a urm rit realizarea

unele nc maidureaz .

urm toarelorobiective:

Simpozion interna ional n Polonia

Promovarea schimbului cultural

cu tema: ,,Stimularea i dezvoltarea

ntrediferite ri iconstientizarea
elevilor

creativit ii elevilor".

diversit ii

asupra

Elevii au preg tit felicit ri de

culturale;

Dezvoltarea
cultura

respectului

altor

Cr ciun, Pate, au schimbat re ete

pentru

popoare

tradi ionale iau trimis daruri pentru

noii lor prieteni.

ndep rtarea barierelor culturale;

n cadrul reuniunilor de proiect s-au

Cre terea motiva iei elevilor i


profesorilor

pentru

conceput

nv area

experien

schimbul

dic ionarului

interna ional

limbii engleze;

Optimizarea

paginile

urm toarele

de

(cuprinznd
domenii:

membrii

familiei, activit i zilnice, timp liber,

ntre profesorii ielevii

meserii,cl diri,animale,sporturi) i

din rile partenere;

37

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

dansuri populare, concursuri despre rile

ale calendarului;

Schimb de experien prin sus inerea

participante, mnc ruri tradi ionale).


Pentru mine proiectul a fost

de lec ii deschise (metode moderne de

predare inv are)nfiecare ar ,n

experien de neuitat, o fereastr larg

cadrul reuniunilor de proiect;

deschis spre Europa, iar pentru elevii

Gr dina celor patru anotimpuri !

nostri,careauluatpartelamoblilit isau

Elevii au s dit plantearomate iflori

la activit i, a fost cu adevarat o lec ie de

trimise de partenerii no tri. Am

dobndiredecuno tin e iabilit i, care nu

s rb toritZiuaEuropei iampromovat

s-arfirealizatnsaladeclas .

culturadin rilepartenere(expozi ii,

Foto: c.Horea imleuSilvaniei

38

GAZETANV

TORILOR

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie 2011

PROIECTPRIM VARA N OCHII COPIILOR!


Prof. nv. primar Cristina TEIERU
coalaSilvania imleuSilvaniei,S laj

Prim varaesteoreflexieagndiriisufletuluinostru,

iarm r iorulesteceamaidepre floarer s rit ntr-nsa.

felicitrilor confec ionate din hrtie

n luna martie, romnii druiesc


mr ioare celor dragi, n semn de

colorat

diferite

mul umire, pre uire i noroc. n

ecologice. Produsele

spiritul acestui obicei, elevii claselor

fost

expuse

materiale

realizate au
holul

colii

doamnele

Silvania imleuSilvanieipentrua

nv toare, au participat cu toat

putea fi admirate de to i elevii,

priceperea i srguin a lor la

prin ii

I-IV,

mpreun

cu

cadrele

didactice.

,,Prim vara n ochii

Expozi ia a fost vizitat de elevii i

copiilor!,desfuratnperioada24-

cadrele didactice de la colile i

28 februarie 2011 i coordonat de

grdini ele din ora, precum i de

prof. nv. primar Cristina Teieru.

prin ii acestora. Proiectul realizat a

Proiectul

Activitatea a mbinat utilul cu

atins obiective nu doar din sfera

plcutul,adezvoltatabilita ipractice

educa ieiestetice,ciiaceleimorale

consolidat

ichiareconomice,dat fiind faptul

semnifica iile zilelor Mr iorului

c elevii au desfurat i ac iuni de

i8Martie,darareprezentatiun

ob inere a unor venituri din munca

moment de destindere, de petrecere

lor care apoi au fost orientate n

plcut a timpului. Proiectul s-a

scopul

materializat printr-o expozi ie cu

Interna ionaleaCopilului.

de

via ,

vnzare amr ioarelor i

39

srbtoririi

Zilei

Anul II, nr. 3, iulie-decembrie2011GAZETANV

TORILOR

,,Nu-i nimeni mai fericit de

Alturidecolariideprin iilor,

patimi, ca cel care r mne statornic

noi, cadrele didactice, avem datoria

lng datini, spunea Seneca i ct

i onoarea de a continua aceste

adevrascundacestecuvinte.

obiceiuri, care mprospteaz i


renvie spiritul romnesc.

coala Silvania imleuSilvaniei

40

You might also like