You are on page 1of 38

Astrologia

Zodiak

Henryk Rekus

STUDIO ASTROPSYCHOLOGII
3

Redakcja: Urszula Kowalewska-Pasek


Projekt okadki: Anna Drozdowska

Copyright by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2008.

Wydanie I
BIAYSTOK 2008
ISBN 978-83-7377-???????

STUDIO
ASTROPSYCHOLOGII
oferta: www.studioastro.pl
15-762 Biaystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
(085) 662-92-67 redakcja
(085) 654-78-06 sekretariat
(085) 653-13-03 dzia handlowy hurt
(085) 654-78-35 sklep firmowy Talizman detal

WICEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ


NA PORTALU PSYCHOTRONICZNYM
WWW.PSYCHOTRONIKA.PL

PRINTED IN POLAND
4

Spis treci

Zodiak ......................................................................................................................
Baran / Aries .............................................................................................................
Byk / Taurus..............................................................................................................
Blinita / Gemini .....................................................................................................
Rak / Cancer .............................................................................................................
Lew / Leo ..................................................................................................................
Panna / Virgo ............................................................................................................
Waga / Libra .............................................................................................................
Skorpion / Scorpio....................................................................................................
Strzelec / Sagitarius..................................................................................................
Kozioroec / Capricornus .........................................................................................
Wodnik / Aquarius....................................................................................................
Ryby / Pisces .............................................................................................................

6
15
39
61
85
109
131
157
181
205
229
255
283

Zacznik
Znaki Zodiaku, planety, asteroidy, aspekty planet ..................................................
Podstawowe nazwy i symbole astrologiczne...........................................................
Zalenoci znakw Zodiaku i domw sonecznych .................................................
Zodiak rozmieszczenie wadcw znakw Zodiaku wedug systemu Ptolemeusza ....
Zodiak ukad planet (wadcw znakw Zodiaku) w thema mundi .........................
Zodiak aspekty ......................................................................................................
Znaki Zodiaku, dekanaty, dwadasamsy, planety i ich charakterystyki ....................
Zodiakalna modyfikacja przejaww energii ............................................................
Znaki i liczby Zodiaku ..............................................................................................

311
311
312
313
314
315
316
320
321

Zodiak
Jeli zechcesz wyczyta w Zodiaku
swoje losy i dole ywota,
poznaj gwne cechy Twego znaku,
moe speni si Twoja tsknota.
Bo jak w wodach lnicych w tataraku
wiat zewntrzny widnieje odbity,
tak w planetach i w znakach Zodiaku
ludzkich losw jest sekret ukryty.
Nasze krte meandry ywota
nosz pitno energii Kosmosu,
niech wic kada mylca istota
zgbi szlaki kosmicznego Losu.

W Boskiej powiacie wity znicz Zodiaku


gam przeznacze na niebie migoce,
a planet zastp na kosmicznym szlaku
pynie ze Socem w zocistej opoce.
Srebrzysty Ksiyc patrzy w d ciekawie,
na skrzydach planet mknc w tczy orszaku,
jak lampa nocy w srebrzystej oprawie,
jak kropla rosy na kosmicznym szlaku.
W aspektach planet boskie struny drgaj,
krzyujc rapier energii przeznacze,
i potajemnie wiat nam odmieniaj,
budzc maluczkich ze snw i majacze.
Ten stygmat wpyww mamy tu na Ziemi,
i on to stale nasze losy zmienia,
prowadzc dusze do Krainy Cieni,
do wieczystego kresu zud: zbawienia.

Baran, Byk, dwa Bliniaki,


Rak, Lew, Panna z Kosem...
To ziemskie ego-znaki,
powizane z Losem.
Dalej Waga, wrg-mdrzec,
Niedwied-Skorpion srogi,
Strzelec i Kozioroec,
co ma dugie rogi.
Po nich, w mglistej powiacie,
Wodnik oraz Ryby.
Oto i Zodiak macie...
Serio nie na niby.

Tak to mog Wam przedstawi w skrcie,


bo nie jestem jeszcze doskonay;
w jednym, nieskomplikowanym rzucie,
dla odkrycia w wiedzy Boskiej Chway.
Duch mj bowiem jest ju prawie czysty.
I Prawd gbi odkry, co strasz.
Nie wiem, czy to Los, czy Wiekuisty,
czy te Mojry m uud gasz.
Lecz Ty JEDEN mnie poznasz niezomnie,
gdy Twe Imi piewajc w doliny,
z wiatem w sercu zmieniony ogromnie,
przyjd jutro, cho nie znam godziny.

wi si, e Zodiak to dusza przyrody. Znaki za to jej program.


Uywa si gwnie (z wyjtkiem Indii) Zodiaku zwrotnikowego, tropikalnego, ruchomego; nie gwiazdowego, syderycznego, staego, ktry
operuje takimi samymi nazwami konstelacji. A powinno si uywa obu. To, e
oba Zodiaki nie pokrywaj si obecnie (pokryway si ok. 2000 lat temu), nie powinno by argumentem na lekcewaenie Zodiaku gwiazdowego. To przesuwanie
si wzajemne obu Zodiakw zabarwia cechy znakw Zodiaku zwrotnikowego
i stwarza zmienne ukady w czasie (nakadanie si dwadasams, dekanatw
i stopni znakw). Jeli kto ma obecnie Soce na pocztku znaku Barana
w Zodiaku zwrotnikowym, to Soce to jest rwnoczenie na pocztku znaku Ryb
w Zodiaku gwiazdowym. W podobny sposb mona ledzi nachodzenie na siebie dekanatw (1/3 znaku), dwadasams (1/12 znaku) i stopni (1/30 znaku) obydwu
Zodiakw.
Zodiak zwrotnikowy to sfera po obu stronach Ekliptyki (niektrzy mwi, e
tylko pas o szerokoci dziewiciu stopni), po ktrym poruszaj si Soce, Ksiyc, planety, asteroidy i inne ciaa niebieskie. Nazywana jest polem energetycznym, wzorem archetypowym lub uniwersaln zasad formatywn. Punkty przecicia si rwnika i Ekliptyki na Wschodzie i Zachodzie wyznaczaj pocztki znakw
Barana i Wagi (AS, DS), a punkty przecicia si zwrotnikw Raka i Kozioroca
z Ekliptyk pocztki znakw Raka (IC) i Kozioroca (MC).
Znaki te to trzydziestostopniowe odcinki Ekliptyki, opisujce cechy
i dowiadczenia yciowe czowieka na planie materialnym. Przedstawiaj te
gwne czci ciaa czowieka: gow (Baran), szyj (Byk), rce (Blinita), piersi
(Rak), serce, grzbiet (Lew), brzuch (Panna), ldwie (Waga), genitalia (Skorpion),
miednic i uda (Strzelec), kolana i twarde czci ciaa (Kozioroec), podudzia
(Wodnik), stopy (Ryby) ukazujc kosmiczn form Pana w ludzkim ciele i Jego
rozrywki (lila).
Jako e znaki manifestuj si w rny sposb zalenie od pooenia Soca,
Ksiyca, planet, domw i aspektw ludzie operuj gotowymi charakterystykami znakw Zodiaku (pod ktrymi przyszli na wiat), sdzc, e to ich horoskop.
Horoskop (czy te kosmogram, jak si dzi czsto mwi) to jednak co innego
co bardziej zoonego. Kady horoskop skada si z wielu czci i niepowtarzalnych skadnikw, i ukadw (nie ma dwch identycznych horoskopw), takich jak:
dwanacie znakw Zodiaku, dwanacie domw, dwch wiate (Soce i Ksiyc),
omiu planet (powizanych aspektami), wzw ksiycowych, wzw planet,
asteroid, punktw sferycznych, Vertexu i Antyvertexu, Punktu Wschodniego
i Punktu Zachodniego, midpunktw i wanych punktw yciowych (jak Punkt
Szczcia, Punkt Nieszczcia itd.). Do tego mona doda astrologi chisk
i numerologi oraz ENNEAGRAM.
Nie jest to wic wszystko takie proste, jak nam si wydaje.
Najwaniejsze s znaki dominantowe (znaki Soca, Ksiyca, Ascendentu i ich
wadcy). Dla zbadania wszystkich cech i dowiadcze yciowych czowieka na
planie materialnym, potrzebny jest jednak cay radix, opisujcy planety w znakach

i domach oraz charakter czcych je relacji. Daje to wielkie i niepowtarzalne


zrnicowanie (nie ma dwch identycznych horoskopw).
Wszystkie ciaa przechodz przez znaki Zodiaku i pozostaj w nich przez pewien czas, zaleny od prdkoci ktowej i dugoci cyklu, w ktrym obiegaj
Soce.
Ksiyc przebywa w znaku dwa i p dnia, Soce miesic, Jowisz rok, pozostae planety kilka, a nawet kilkanacie lat.
Soce wchodzi w znaki o rnych porach roku, ktre zmieniaj si w latach
przestpnych o jeden dzie. Wynika to z rnicy pomidzy dugociami roku sonecznego i kalendarzowego. Problem ten mona rozwiza przy pomocy efemeryd (ktre podaj dokadne pozycje planet) lub przy pomocy programu komputerowego.
Nazwy znakw i planet nie s przypadkowe. Odzwierciedlaj one rne cechy
znakw i ich symbole.
Znaki ogniste to ciao-ego (jestem): wadza, dominacja, krew. Wida je
u ludzi krewkich, takich jak: wadcy, onierze, sportowcy, duchowni, egoici,
i wrd drapienikw: psw, lww, orw itp.
Znaki ziemne to szkielety cia, skra, wosy i trzewia. Wida je wrd rnych zwierzt kopytnych, sug, grnikw i robotnikw (zwaszcza pracujcych
pod ziemi i na ziemi).
Znaki powietrzne to anioy (duchy, ktre maj rozum, ale nie maj ciaa).
Wida je wrd ludzi-mediw, nauczycieli, naukowcw, artystw, lotnikw, posacw i ptakw.
Znaki wodne to wntrza-cienie; dusze przyrody, roliny, wiaty emocji
i modlitw, domy, kanie i klasztory. Wida je we wszystkich bytach (podwiadomo zbiorowa), wrd pasterzy, przedsibiorcw i budowniczych.
S to rne wiaty bogw, ludzi, zwierzt, rolin, mineraw, moleku, metali itd.
Bdc Ogniem (znak Soca) widzimy Powietrze. Bdc Wod widzimy Ziemi.
Bdc Powietrzem widzimy Ogie. Bdc Ziemi widzimy Wod.
Znaki stae (Byk, Lew, Skorpion, Wodnik) to czwrnia Apokalipsy (byk, lew,
orze, czowiek). Ukazuj one cztery krlestwa.
Kombinacje znakw i domw oraz znajdujcych si w nich planet (zwizanych aspektami) tworz wiaty ludzi, zwierzt i zdarze.
Kady znak to inna sfera. Dzieli si je na:
pozytywne (aktywne, mskie, zdajce do negatywnoci) i negatywne (pasywne, eskie, zmierzajce do pozytywnoci i aktywnoci),
ogniste, ziemne (ziemskie), powietrzne i wodne (cztery ywioy),
kardynalne, stae i zmienne (trzy jakoci).
Znaki te oddziauj automatycznie we wszystkich sferach ycia. Jest to automatyczne przejawienie Najwyszej Inteligencji na ziemskim globie poprzez Jej ekspansje.
Bg jest istot poza czasem, przestrzeni, przyczynami, i nie ma formy. Staje
si jednak esencj, Duchem, Ojcem, Synem, Bogiem (immanentnym i transcendentnym), w formie wiadomoci i siy, duszy, Jani i energii twrczej. Jednak i na
10

tych paszczyznach nie ulega wpywowi czasu i przyczyny. To ograniczony czasem


i przestrzeni wiat jest pod wpywem Jego Mocy (Ducha), ktra napenia wiat.
Punktem wyjcia do astrologicznych analiz jest stan nieba w danej chwili i w danym punkcie kuli ziemskiej (czas i miejsce narodzin czowieka, zaoenia firmy, zakupienia samochodu itp.).
Soce i Ksiyc nazywane s take planetami, co jest pewnym naduyciem
terminologii astronomicznej (niegronym), uatwiajcym prezentacj. Tak rozumiane planety poruszaj si po Ekliptyce, przy czym Soce trzyma si tej linii cile, a podwadni odchylaj si o kilka stopni. Ukad planet sprowadza si do ich
rzutw na Ekliptyk, ktr przedstawia si w formie koa. Na niej wprowadza si
ukad odniesienia, w postaci czterech punktw kardynalnych, w ktrych Soce
znajduje si w momentach rwnonocy i przesile. Ekliptyk stanowi dwanacie
znakw Zodiaku, po 30 stopni kady, liczonych wedug ruchu Soca. Pierwszym
znakiem jest znak, w ktry Soce wkracza w momencie rwnonocy wiosennej
w znak Barana. Za nim znajduj si kolejne znaki Zodiaku: Byk, Blinita, Rak,
Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioroec, Wodnik i Ryby.
Baran, Rak, Waga i Kozioroec zaczynaj si w punktach kardynalnych i zwane
s znakami kardynalnymi (inicjujcymi i rozpoczynajcymi procesy yciowe). Byk,
Lew, Skorpion i Wodnik to znaki stae (kontynuatorzy). A Blinita, Panna, Strzelec i Ryby to znaki zmienne (oceniajce procesy, wprowadzajce do nich zmiany
i poprawki lub eliminujce je [jeli s ze i nie mona ich poprawi]).
Baran, Lew i Strzelec to znaki ywiou Ognia (energia, przebojowo, ego). Rak,
Skorpion, Ryby to znaki ywiou Wody (uczucia, przywizania, wraliwo, emocjonalne pobudzenie). Waga, Wodnik, Blinita to znaki ywiou Powietrza (intelektualizm, logika, abstrakcja, artyzm, mio). Byk, Panna, Kozioroec to znaki
ywiou Ziemi (przywizanie do materii i konkretu, przyziemna trzewo sdw, praca).
Wraz z obrotem Ziemi wok osi, caa sfera niebieska i Ekliptyka, podzielona
na znaki Zodiaku, wykonuje w cigu doby obrt wzgldem horyzontu. Dalszy podzia Ekliptyki (na domy) wynika z tego ruchu.
Z wszystkimi ciaami kosmicznymi, znakami, domami i aspektami zwizane s
pewne znaczenia. Interpretacja (czytanie) horoskopu polega na okreleniu, co
oznacza dana planeta w znaku i domu, w aspektach z innymi planetami i domami.
ZODIAK ZWROTNIKOWY to wic subtelna aura Ziemi, skadajca si z dwunastu
trzydziestostopniowych faz (znakw), trzydziestu szeciu dekanatw, 144 dwadasams (1/12 znaku), 360 stopni, 108 pl numerologicznych (1/9 znaku) itd. Podziaw
takich jest wiele (te s najwaniejsze) i wszystkie maj swoje znaczenie, zabarwione
cechami liczb na nie przypadajcych (wynikajce z rnych podziaw koa zodiakalnego [360] i liczenia od punktw kardynalnych w prawo i w lewo). Stanowi on
wraz z planetami, domami oraz aspektami planet i domw podstaw do sporzdzania horoskopw urodzeniowych (narodzin) i ich rnorodnych rozwini: horoskopw progresywnych, dyrekcyjnych, tranzytowych, ingresowych, solariuszy, lunariuszy itd.

11

Zanim do tego dojdziemy, zapoznajmy si z podstawowymi cechami i znaczeniami


faz (znakw) Zodiaku i przyswjmy je sobie dokadnie rozwijajc i korygujc je odpowiednio do swoich moliwoci, potrzeb, dowiadcze i spostrzee (wszystkie archetypowe cechy znakw Zodiaku mona interpretowa na rnych poziomach
i w rnym zakresie). Jako e wszystko w wiecie jest IN () i JANG (+), przedstawiam
je w dwch wersjach: rymowanej (powiedzmy: poetyckiej) i konkretnej (racjonalnej).
Znaki Zodiaku objawi nam podobno (wedug Edwarda Schur) pi tysicy lat
temu Rama, inkarnacja Pana Wisznu, ktry pod koniec swojego ycia zajmowa
si ustalaniem kalendarza Ariw. W Testamencie Patriarchy, bdcym niezwyk
ksig praojca naszej rasy (usian gwiazdami i znakami hieroglificznymi nieba),
przedstawi dwanacie znakw Zodiaku i potrjne ich znaczenie. Pierwsze dotyczyo wpywu Soca podczas 12 miesicy roku; drugie streszczao wasne jego
dzieje; trzecie wskazywao tajemne sposoby, jakimi posugiwa si, aby osign
swj cel. Dlatego znaki Zodiaku, odczytywane w porzdku odwrotnym, stay si
z czasem godami wtajemniczenia stopniowego.
Wedug Fabre dOliveta (znawcy tradycji ezoterycznej), znaki Zodiaku uosabiaj
dzieje Ramy w nastpujcy sposb:
1. Baran, uciekajcy z gow zwrcon w ty, wyobraa Ram, opuszczajcego
ojczyzn i kierujcego wzrok ku krajowi, z ktrym si rozstaje (rogi Baranie
byy godem religii aryjskiej i stay si znakiem wtajemniczenia kapaskiego,
a std wadzy kapaskiej i krlewskiej. Std te pochodz dwa rogi tiary papieskiej. Rogi Baranie odnale mona take na gowach wielu postaci na
pomnikach egipskich. Rwnie Mojesz przedstawiany by czasem z rogami).
2. Byk rozjuszony staje mu na drodze; ale poowa jego ciaa, pogrona w mule, nie
pozwala mu wykona zamiaru; pada wic na kolana.
3. Blinita to sojusz Ramy z Turaczykami.
4. Rak to rozmylanie i skupienie si Ramy w gbi duszy.
5. Lew to jego walki z wrogami.
6. Panna to zwycistwo.
7. Waga to rwno zwycizcw i zwycionych.
8. Skorpion to bunt i zdrada.
9. Strzelec to zemsta za nie.
10. Kozioroec
11. Wodnik
to moralna strona dziejw Ramy.
12. Ryby
Znaki te, czytane w porzdku odwrotnym, oznaczay w Grecji i na Wschodzie
rne stopnie, ktre naleao przeby, aby wznie si do najwyszego wtajemniczenia. Oto najsynniejsze z tych gode:
Panna (Dziewica Skrzydlata) to czysto, dajca zwycistwo.
Lew sia moralna.
Rak sia uczu.
Blinita zwizek czowieka z Duchem Boskim, tworzcych pospou dwch
zapanikw niezwalczonych.

12

Byk okieznany opanowanie przyrody.


Baran gwiazda Ognia lub Duch Wszechwiata, ktry darzy wtajemniczeniem
najwyszym przez poznanie Prawdy. Tak tumaczy znaczenie znakw Zodiaku
Edward Schur.
Z pocztku przypuszczano, e znaki Zodiaku pochodz ze staroytnego Egiptu. Pniej jednak okazao si to nieprawd. Uczeni Letrone i Ideler przypuszczaj, e nazwy znakw Zodiaku pochodz od staroytnych Chaldejczykw, od ktrych przejli je Grecy. Znane nam znaki Zodiaku s niewtpliwie greckiego
pochodzenia i byy wprowadzane stopniowo (w oparciu o gwiazdozbiory). Do
czasw Hipparacha liczono ich 11 (a nie 12). Po szedziesitej Olimpiadzie Kallistrates doda gwiazdozbir Skorpiona, tworzc go z czci dwch ssiednich,
przy czym kleszcze Skorpiona umieci tam, gdzie obecnie znajduje si gwiazdozbir Wagi. Hipparach dokona dalszych przesuni i przywrci Wag. Ideler
uwaa gwiazdozbir Wagi za najstarszy. Inni uczeni w zwizku z tym znakiem
odnosz powstanie nazw znakw Zodiaku o 9 000 lat wstecz od pocztku naszej
ery. Na wszystkich pamitkach po ludach zamierzchej staroytnoci oraz we
wszystkich mitach religijnych wiosenne zrwnanie dnia z noc zwizane jest
z gwiazdozbiorem Byka (prawdopodobnie dlatego, e pochodz one z pocztku
ERY BYKA, kiedy to punkt precesyjny znajdowa si na pocztku tego znaku).
Uwaa si w zwizku z tym, e Zodiak zwrotnikowy, jako pasmo figur pewnych
gwiazdozbiorw, powsta nie wczeniej jak 4 300 lat wstecz, cho oddzielne
gwiazdozbiory znane byy wczeniej. Kroniki chiskie przechoway zapiski obserwacji Plejad, ktre wtedy oznaczay miejsce wiosennego zrwnania dnia
z noc, z 2357 r. p.n.e. Najstarszym z dokumentw przedstawiajcych Zodiak jest
Zodiak w Denderach w grnym Egipcie. W Zodiaku tym punkty przecicia Ekliptyki z rwnikiem przesunite s wicej ni 60 stopni uku w porwnaniu
z obecnym stanem. Od 0 do 60 stopni precesja przesuwa si w cigu 4 300 lat.
Z tego wynika, e powstanie Zodiaku w staroytnej wityni w Denderach oraz
samej wityni naley datowa na okoo 2400 r. p.n.e. O Zodiaku mwi te najstarsze dziea filozoficzno-religijne staroytnych Indii (Purany, Upaniszady, Mahabharata, Ramajana). Ustalenie wic dokadnie jego powstania i pochodzenia nie
jest moliwe.

Niniejszych charakterystyk znakw Zodiaku nie naley traktowa dosownie


i odnosi w caoci (bez przemylanej korekty i retuszu) do okrelonych osb, posiadajcych Soce, Ascendent czy Ksiyc w okrelonym znaku Zodiaku. S to gwne
cechy faz Zodiaku, okrelajcych (w zarysie) dwanacie typw ludzi (a z uwzgldnieniem dekanatw znakw trzydzieci sze typw ludzi), i nic wicej. Cechy
osobowoci ludzi s bardziej zoone, zrnicowane i pynne (cigle si zmieniaj:
doskonal, degraduj, przeobraaj).
Uchwycenie ich i precyzyjne zdefiniowanie nie jest moliwe (ycie to rodzenie
si wci od nowa i nieustanna zmiana). S one zoone (w rnych, zmieniajcych si w czasie, proporcjach) z cech znaku solarnego, ascendentowego, ksiy13

cowego i dominantowego (oraz po trosze z pozostaych znakw i domw


w zalenoci od ich mocy i aspektw). Po czterdziestym roku ycia najwikszego
znaczenia nabieraj cechy znaku ascendentowego i jego wadcy, a w rnych
okresach ycia dominuj rne znaki i planety korygujc nasze potencjalne cechy urodzeniowe i pokazujc nas innym w nieco inny sposb, wyostrzajc lub
osabiajc okresowo rne cechy, skonnoci, moliwoci, talenty itd.
Czy dominuj w osobowoci czowieka cechy pozytywne, czy negatywne, zaley od pooenia Soca, Ksiyca, Ascendentu i planet oraz ich wadcw
i wzajemnych aspektw w znakach i domach oraz od ukadw progresywnych,
dyrekcyjnych i tranzytowych tych cia w stosunku do ukadu radixowego i ukadw miejsca pobytu czowieka (miejsce na Ziemi, kraj, pastwo, miasto, dom,
mieszkanie itd.) Zwykle najbardziej utosamiamy si z cechami znaku solarnego,
(zwaszcza w pierwszej poowie ycia), gdy jest to znak naszej wiadomej kreacji, indywidualnoci, egotyzmu, ale ludzie widz w nas take (a po czterdziestce
gwnie) cechy znaku ascendentowego, znaku wadcy znaku ascendentowego
oraz znaku ksiycowego. Naley wic ostronie przyglda si ludziom, nie formuowa pochopnych wnioskw i opinii, nie kierowa si stereotypami i nieobiektywnymi charakterystykami znakw Zodiaku, ani przesdami czy awersjami.
Naley si zapozna z niniejszymi (i innymi) charakterystykami znakw Zodiaku
(zwaszcza dominantowymi, jeli badamy horoskop) i zastanowi si, ktre z nich
i w jakim stopniu i zakresie pasuj do danego czowieka. By si w tym nie pogubi, dobrze jest zbada wszystkie znaki Zodiaku, domy i aspekty w horoskopie
urodzeniowym, chi-energi i zwierz Zwierzyca chiskiego, liczby narodzin
i dominantowe w KARMIE (zwaszcza Liczb Duchow, Liczb Drogi ycia i Liczb
Imienn). I dopiero wtedy pokusi si o gbsz analiz i syntez cech osobowoci, charakteru i temperamentu czowieka i wskazanie cech najwaniejszych.
Trzeba w tym celu nie tylko studiowa charakterystyki znakw Zodiaku, domw,
planet, aspektw i liczb, ale przede wszystkim sporzdzi horoskop (kosmogram)
narodzin czowieka i jego rozwinicia (planetariusze [solariusze, lunariusze], horoskopy: progresywne, dyrekcyjne, tranzytowe, porwnawcze, kontaktowe, relacyjne itd.) i prbowa go zinterpretowa (wedug ustalonych i sprawdzonych regu, technik i metod). Zapoznamy si z tym dokadniej w kolejnych ksikach
z cyklu ASTROLOGIA. Zapraszam serdecznie.

14

Baran / Aries
Baran to znak pionierw,
onierzy, sportowcw,
artystw, inynierw
i okrutnych wadcw.

Jest zdobywc w mioci,


cho w czasie kontaktu
brak mu jest subtelnoci
i zwykego taktu.

Lubi improwizowa,
mia si, dowcipkowa,
szybko zaatakowa,
rbn... znokautowa.

Dua energia, sia,


zryw, zdecydowanie,
zadziorno niezbyt mia
i... msko, me panie.

Jest cigle w ofensywie,


nadaje zawsze ton;
dziki inicjatywie,
na czele zawsze on.

Miewa wasne pogldy,


teorie, wyznania,
punkty widzenia, sdy,
sposoby poznania.

Takie to cechy mne


ma nasz Baran srogi,
do tego ciao prne
i tupet zowrogi.

Bywa z natury hojny,


cho s te wyjtki,
rzadko za bogobojny
i poszczcy w pitki.

Czasem jest negatywny:


bezczelny i mciwy,
ze wszech miar prymitywny,
gupi i zoliwy.

Dy szybko do celu,
bez zastanowienia,
tak jak ludzi niewielu,
nie zna zamylenia.

Zwykle jest towarzyski


i inteligentny,
a take bardzo dziarski
i nieobojtny.

Miewa gos podniesiony,


chd ciki i hardy,
wzrok dziki, rozogniony,
a charakter twardy.

Jest bardzo niecierpliwy


i szybki jak taran,
czsto te zaczepliwy,
jak prawdziwy baran.

Nie martwi go poraki


i niepowodzenia;
lubi trudne igraszki,
a do zwycienia.

Jest zwykle ekstremist,


skrajnym w obie strony,
i wielkim optymist,
jak na wiosn wrony.

Ma charakter otwarty,
odwany i miay,
jest te troch uparty,
cho w przyjani stay.

Bywa topornie zwinny


oraz przedsibiorczy,
na co dzie za uczynny
i bardzo zaborczy.

Ma charakter otwarty,
szczodry i wspaniay,
cho czek z niego zaarty
i nad wyraz miay.

Brak mu delikatnoci,
gracji, dyplomacji;
za to nie brak szczodroci
oraz supremacji.

Jest znany z optymizmu


oraz uprzejmoci,
a take z fanatyzmu
oraz gwatownoci.

Jest bardzo impulsywny,


rzutki, przebojowy
oraz bardzo aktywny
i zawsze bojowy.

Nie lubi dwuznacznoci,


niezdecydowania,
zbytniej powcigliwoci,
skrytego knowania.

Zawsze mierzy swe siy


wedug swych zamiarw;
tak ju losy zrzdziy,
nie lubi pomiarw.

Bywa te popdliwy
i entuzjastyczny,
a nieraz i zoliwy
oraz zbyt krytyczny.

Jest w nim co pierwotnego,


z czasw walki o byt,
dostojnie surowego,
jakby kamienny ryt.

Jest peen entuzjazmu,


twrczej inspiracji;
nie znosi za marazmu
oraz malwersacji.

Nie popiera sceptykw;


woli atwowiernych,
wodzw i wojownikw,
gonych i bezczelnych.

15

Bywa czasem zazdrosny;


dy do partnerstwa;
ma charakter radosny,
nie znosi szyderstwa.

Nie znosi komediantw,


zwiewnych dyplomatw;
niewiernych aliantw,
faszywych kamratw.

Jest protektorem Marsa,


a wic jego dola,
to nie zwyczajna farsa,
lecz mska swawola.

Take i niejasnoci,
plajty i tchrzostwa,
strachu czy niepewnoci,
krtactwa i skpstwa.

Czsto jest niespokojny


oraz nieostrony,
tak e mimo sam hojny,
to niezbyt zamony.

Pomylny jego metal,


to elazo harde,
z ktrego robi si stal
oraz stopy twarde.

Bywa wietnym kompanem,


organizatorem,
porywczym Don Juanem
i... recytatorem.

Ma charakter szlachetny,
nie zna Targowicy;
nie jest jednak dyskretny
co do tajemnicy.

Przyjaznym mu kolorem
jest czerwie szkaratna,
bdca mu parolem,
bo bywa wydatna.

Czasem jest gruboskrny,


a nawet bezwzgldny,
krzykliwy gbur obskurny
gderliwy i zrzdny.

Jest porywczy i silny,


i bardzo zadziorny,
w nauce za niezbyt pilny
i czsto niesforny.

Powinien strzec swej gowy,


bo jest najwraliwsza,
oraz system nerwowy,
bo to zmora przysza.

Nigdy nie jest pokrtny,


cho lubi szokowa;
bywa raczej konkretny,
gdy ma z kim rokowa.

Posiada dar wymowy,


poczucie humoru;
zawsze bardzo morowy
i peen honoru.

Przyjazne dla Barana


s Lwy i ucznicy;
w sam raz jak dla tyrana:
sami wojownicy.

Lubi niebezpieczestwo,
ryzyko, wygran,
nage zrywy, szalestwo,
przygod nieznan.

Nie wybrzydza w sownictwie


i jest oszukaczy,
tak e w swym posannictwie
miewa duch powstaczy.

Szczliwe kwiaty to bzy,


z kamieni diamenty;
odpdzajce mu zy,
jak grzech sakramenty.

Jest czasem egoist,


wyniosym i butnym
indywidualist,
czowiekiem okrutnym.

Bywa te narowisty,
choleryczny, szybki;
temperament ognisty,
przeciwiestwo Rybki.

To wszystko, mj Baranie.
Wiedz zawsze i wszdzie,
e wrodzone narwanie
przeszkadza Ci bdzie.

Nie jest jednak faszywy,


lecz bardzo otwarty,
i rzadko gupio mciwy,
gra w otwarte karty.

Nie jest jednak wytrway;


ceni sobie zmian;
miewa nage zapay,
lecz zwykle somiane.

Ucz si wic konsekwencji,


przyga temperament,
nie stro od elokwencji,
ominie Ci zamt.

16

BARAN / ARIES
K
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dziedzina
Pora roku
ywio
Rodzaj
wiadomo
Wadca planetarny
Wygnanie
Wywyszenie
Upadek
Zakoczenie cyklu
dowiadcze
indywidualnych /
zbiorowych
Okresy pomylne

11

Okresy mniej
pomylne

12

Ambicja

13

Anatomia

14

Bezpieczestwo

15

Bohater

16
17

Cechy dominujce
Charakterystyka

Opis
wczesna wiosna (od ~21.03 do 20.04)
Ogie
mski
jestem
Pluton, Mars
Wenus
Soce
Saturn
Panna / Ryby

pierwsze procze, zwaszcza pierwszy miesic po urodzinach


(sprawy osobiste), ~20.0320.04, 20.0520.06, 20.0720.08,
20.0920.10 (dobry okres dla partnerstwa i partnerw; moliwo konfrontacji i realizacji), 20.1120.02 (edukacja, podre, kariera, projekty)
druga poowa roku, ~20.0620.07, 20.0820.09, 20.0220.03
(moliwo przykroci spowodowanych przez ukrytych wrogw; koczenie spraw)
Nie dy do osignicia sukcesw w systemie wartoci narzuconych przez spoeczestwo. Jego ambicja pozbawiona jest
wzorcw. Pragnie by pierwszy na drodze, ktr sobie wyznaczy. Interesuje go rywalizacja i ciganie si. Rzuca wyzwania
przyrodzie i otoczeniu. Chce zwycia, podnosi poprzeczk
coraz wyej, znajdowa nowe rozwizania, przeciera nowe
szlaki, poszerza granice wasnych moliwoci
Podlega mu gowa, podstawa czaszki, twarz (oprcz nosa, za ktry
odpowiada bardziej Skorpion i Pluton), zby grnej szczki, mzg,
oczy, wszystkie zmysy, zwaszcza wzrok, koci mzgoczaszki,
z wyjtkiem koci nosowych (Skorpion) i uchwy (Byk), minie
wyrazowe gowy i twarzy, ttnice skroniowe i szyjne wewntrzne,
yy gowy i twarzy, nerwy gowy i czaszki
Nie dba o wasne bezpieczestwo, koncentrujc si na zapewnieniu bezpieczestwa innym
To sowo bardzo go interesuje. Pragnie by bohaterem i utosamia si z niektrymi legendarnymi bohaterami i herosami,
takimi jak Achilles, Roland, Ivanhoe, Don Kichot, Zorro, Jazon,
Joanna dArc i im podobnymi
inteligencja, organizacja
SYMBOLE: Hieroglif Barana (K) to jakby erupcja, wybuch, fontanna, gejzer, leca Trjka (3), leccy ptak, kotwica, rogi.
Symbolizuje gow i znajdujcy si w niej mzg (dwa pkola
Trjki to dwie pkule mzgowe, dwa poczone Ksiyce: rosncy i malejcy), rogi barana, fontann ycia (energii), skrzyda
drapienego ptaka (jastrzbia, spa, ora, puszczyka), odygi
17

Lp.

Dziedzina

Opis
cebuli, haczyk na due ryby, skrzyda samolotu itp. Wszystko,
co ma podobny ksztat.
SKOJARZENIA: praplan, energia, ogie, napd, ywa istota, pierwotny Pan (Purusza), pionier, Chrystus, tosamo i wiadomo
indywidualna (jestem), ktra musi si nauczy wszystkiego tego,
co symbolizuj znaki od Barana do Panny, by sta si czci tosamoci zbiorowej (Waga) i kontynuowa dalszy rozwj do Ryb
(w ktrym, wedug Hindusw, osiga: schronienie u lotosowych stp
Pana), wojownik, onierz (zwaszcza najemny), sportowiec (sporty
indywidualne, polegajce na rywalizacji indywidualnej, ciganiu
si, biciu rekordw, walce itd.), strona atakujca, wojowanie;
energia Ziemi i cia ruchomych, iskra zapalna, zwarcie fazy i masy,
zapon, wybuch, ogie, ekspansja, impuls, pocztek, ycie; wulkan,
gorco lawy, pustynia zastygej lawy; wtorek, czerwie, elazo,
liczba 9, kierunek wschodni; baran, jastrzb, sp, puszczyk, orze;
cebula, czosnek, konopie, jaowiec, ostrokrzew, oset; jaowe i nieurodzajne obszary; or, ostre narzdzia (zwaszcza chirurgiczne
i rzenicze), wojny i wojownicze kraje: Niemcy, Japonia, Izrael; zachodnia Anglia, Syria, Palestyna, Peru, Australia; krainy: Burgundia,
Maopolska, Judea; miasta: Birmingham, Florencja, Krakw, Marsylia, Neapol, Saragossa.
OGLNIE: poczucie jestem, ambicja, impulsywno, aktywno,
inspiracja, przedsibiorczo, szybko, odwaga, entuzjazm, zdecydowanie, porywczo, pragnienie przygody, dziaanie, szczero intencji, prostolinijno (bez dyplomacji), duma, niezaleno, przecieranie nowych szlakw, ciganie si, odwaga i lekkomylno, naiwno, bystre zmysy, dar spostrzegawczoci, sia
ywotna, cechy wojownika, przywdcy, dowdcy, generaa, kierownika, sportowca; silna osobowo; tendencja do patrzenia na
sprawy ze swojego punktu widzenia; niepozwalanie na rzdzenie
sob; ch rzdzenia innymi; niezawodna wola (cho nietrwaa
i zmienna); zdobywanie w mioci, kochanie prosto, nieskomplikowanie, mocno, gorco, bez romantyzmu i polotu; niekontrolowana impulsywno, skonno do agresji, brutalno, brak
subtelnoci, niecierpliwo, wybuchowo, zaczepno, haaliwo, egoizm; wszystko, co jest przeciwstawne lub uzupeniajce w stosunku do znaku Ryb.
CHARAKTERYSTYKA
Hasem Barana jest jestem. Jest to energia ognia pierwotnego
i Soca, promie kosmiczny tworzcy wir i zmuszajcy materi
do uksztatowania si wedug prawa Kosmosu (wedug PRAPLANU), dar ycia Boego dla ycia ziemskiego, soneczne ycie
robice krok wstecz do inwolucji (do materii) po to, by wykona dwa kroki do wiata Ducha. W fazie tej nastpuje spenienie idei duchowych.
Baran to pole si, ycie, atmaniczna sfera bytu, wskazujca drog
do ycia wiecznego. Oznacza nowy pocztek, nowy cykl dalszego
rozwoju. Jest polem najwikszego wpywu astralnego (dominacji)
Plutona i Marsa, znakiem lustrzanym dla Panny. Jego szczliwe
liczby to 8 i 9. Pomylny dzie wtorek. Gwna zaleta mstwo
i odwaga. Podstawowe wady gniew i zo. Podlegy metal e-

18

Lp.

Dziedzina

Opis
lazo i stal. Kamienie szlachetne hematyt, heliotrop, krzemie,
rubin, diament, ametyst, malachit. Kolory czerwony, purpurowy,
karminowy. Smak intensywny, ostry. Zapach skoncentrowany,
orzewiajcy. Zmys smak. Osobowo przejmujca inicjatyw,
dca do rozwoju.
Jest podstaw (nosicielem, domem) Ziemi, ktra jest dla niego
rodzicem, pozycj, wartoci, rodzajem pracy, autorytetem i szefem-sug. Jest z ni zwizany i przez ni doskonalony. Suy Skorpionowi, a dopenia go Waga. W kabalistyce odpowiada mu litera
He, a Boym Imieniem jest JHVH.
Jest typem inicjatora, cigle gotowego, by zaczyna co od nowa;
typem czowieka penego napi, o silnej woli i wodzowskim
usposobieniu, skierowanego na zewntrz. Ma zadatki na przywdc, wojownika, konstruktora (elazo i stal), inyniera, oficera, polityka, chirurga, stomatologa, producenta maszyn, kierowc (zwaszcza rajdowego), montera, lusarza, palacza, spawacza, straaka
itp. Najbardziej odpowiednie dla niego s zawody zwizane
z witalnoci i koncentracj woli: sportowiec, wojskowy, chirurg,
zawody wymagajce uywania ostrych przedmiotw i narzdzi,
zwizane z odlewaniem stali, produkcj i obsug maszyn, przeksztacaniem energii cieplnej w mechaniczn.
Naraony jest na stany zapalne, gorczk, ble gowy i zbw, ysienie, atak serca, wylew krwi. Wraliw ma gow, oczy, odek,
skr, ukad kostny i nerki.
Charakteryzuje go zdecydowanie, wiadomo celu, entuzjazm,
odwaga, aktywno, zuchwao, energia, wiara w siebie, przedsibiorczo, zapa, wawo, samowola, porywczo, duma, lekkomylno, impulsywno, bezwzgldno, zarozumiao, grubiastwo, wybuchowo, niecierpliwo, namitno, zachwyt,
witalno, pragnienie przygody i dziaania, umiowanie wolnoci,
niezaleno, podboje, egoizm.
Dodatnie wpywy zapowiadaj zdrowie, si ycia, saw, denie do celu z caych si. Ujemne cierpienie, kiedy trzeba bdzie znosi zaleno i zewntrzny przymus, niebezpieczestwo ze strony ognia, ora i przemocy, operacje chirurgiczne,
choroby gowy (mzgu), wtroby lub woreczka ciowego.
Przynajmniej raz w yciu znajduje si w korzystnych ukadach,
natrafia na wspania przygod lub wspaniae okolicznoci. Jeli jest jedynym dzieckiem w rodzinie ma w modoci problemy prawne. Jego ogromna ch ycia domaga si nieustannej aktywnoci, wolnych przestrzeni, w otoczeniu natury, ktr
kocha. Moe zawrze wczenie maestwo, ale wsplne ycie
upywa mu niezbyt harmonijnie. Niechtnie pozostaje na jednym miejscu, przez co zmuszony jest podrowa. Zmiana
miejsca staje si czsto powodem rozgosu wok jego osoby.
W pracy zawodowej jest niezwykle aktywny. Szybko wspina si
po spoecznej drabinie, ale cigle dowiadcza niepowodze.
Przede wszystkim wtedy, gdy pracuje na niszym stanowisku.
Mimo to osiga swoje cele. Przez nieuwag lub lekkomylno
ulega wypadkom. W awansie pomagaj mu (lub szkodz poprzez dwulicowo) koledzy. Wobec przyjaci jest wyrozumia19

Lp.

Dziedzina

Opis
y i tolerancyjny. Moe nie dostrzega ich bdw. Czsto wpada w konflikt z prawem, ktrego przyczyn s czsto pienidze
lub kobiety. Jego wrogowie pojawiaj si na polu naukowym, religijnym i spoecznym. Jednak spory z nimi s krtkie i nie przynosz mu wikszych szkd. Ma szans realizacji idei kosmicznych.
Jeli jest rozwinity, ma znaczn swobod dziaania i kieruje si
wyszymi zasadami. Ujawnia intuicj i dar przewidywania.
Ma temperament choleryczny czuje, e jest. Jest ambitny,
impulsywny, swawolny i przedsibiorczy. Kocha nowe pomysy.
Cechuje go entuzjazm, wytrzymao, egocentryzm i skonno
do gniewu. Uwaa, e nikt nie moe nim rzdzi. Sam czuje si
powoany do rzdzenia innymi. Broni swych przekona i daje
impuls do przypieszania spraw. Jest szczery i prostolinijny.
Brak mu dyskrecji i dyplomacji. Ma ognisty temperament i jest
romantykiem. Lubi przygody i dziaania pionierskie. Chce przodowa w dziaaniu. Jest bystry, entuzjastyczny, samodzielny,
czujny i prostolinijny w postpowaniu. Lubi podkrela swoje
racje, przerywa dyskusje, krzycze by zwrci na siebie uwag. Nie lubi sucha rad innych. Pragnie by pierwszym i najlepszym. Niepowodzenia go nie zniechcaj.
Jeli jest rozwinity intelektualnie i duchowo, agresj skierowan na otoczenie zwraca przeciwko sobie, co moe by frustrujce, gdy przeywa rzeczywisto gboko. Walczy o przetrwanie sam ze sob.
Generalnie jest mdry i ma zdolnoci inynierskie i z dziedziny
mechaniki. Moe by znakomitym onierzem, inynierem
i producentem. Pragnie sprawdzi si w dziaaniu. Z powodu
niecierpliwoci moe cedowa rozpoczte dziaania na innych.
Prze do przodu z intensywn energi i si pierwotn. Zdecydowanie umoliwia mu momentalne wcielanie w czyn kadego
pomysu. Nie traci czasu. Chtnie rywalizuje i chce si wyrni
w podjtych dziaaniach. Bezustann dziaalno traktuje jako
sprawdzanie siebie. Ma due zdolnoci wykonawcze i moe
by pionierem w jakiej dziedzinie. Jest odwany i skonny do
przygd. Kieruje si sympati lub antypati. Skonny jest do
nagych wybuchw gniewu (ktry szybko mija), oporu przeciw
pewnym zarzdzeniom i istniejcemu porzdkowi oraz naginania innych do swych przekona. Moe by entuzjast jakiej
postpowej idei, ale dziaa tylko tak dugo, dopki ta idea
trwa. Czsto zmienia swj punkt widzenia oraz opinie i jest
pewny wszystkiego, co go w danym momencie pasjonuje. Ma
ambicj osign w yciu znaczc pozycj, powica temu
wszystkie swoje siy i energi. Sawa i uznanie s dla niego
waniejsze od majtku i wygody. Moe postpowa zbyt gwatownie.
Jest peen woli i myli praktycznie. Gotowy jest przystosowa
si do zwyczajw obowizujcych w dziaalnoci handlowej lub
zawodowej. Ma moliwo atwego zarobkowania, jednak
skonny jest trwoni swoje dochody na artykuy luksusowe.
Przywizuje du wag do urzdze umoliwiajcych nauk
zawodu.

20

Lp.

18

Dziedzina

Choroby

Opis
Ceni sobie znaczenie osignite dziki swej oryginalnoci i indywidualnoci. Jest inteligentny i zrczny w wypowiedziach.
Schlebia mu przychylna ocena innych. Chtnie dyskutuje
o swych pogldach, zwaszcza z krewnymi i znajomymi, musi
jednak zwraca uwag, aby jego myli byy uporzdkowane,
skoncentrowane i zrozumiae.
ycie domowe sprawia mu gbokie zadowolenie. Powicenie
dla rodziny jest motywem wszystkich jego przedsiwzi. Podwiadomie dy do bezpieczestwa rodzinnego. Moe wczenie si oeni.
Jest gorcym kochankiem. Silnie identyfikuje si ze swoimi
dziemi i chce by z nich dumny. Przypywy energii twrczej
uzewntrznia artystycznie. Lubi wyrnia si w sporcie i rywalizacji.
Prac, ktr wykonuje, znamionuje ostrono i dokadno.
Jest ona wysokiej jakoci. Moe jednak nie koczy swej pracy.
Moe to by spowodowane jego skonnociami do perfekcjonizmu lub utrat pocztkowego entuzjazmu.
Moe pobra si bez zastanowienia, przez co moe z czasem
popa w konflikty. Pocigaj go agodne, wraliwe i taktowne
partnerki, cenice sobie lepsze strony ycia.
Jest czasem skryty nieco i konfliktowy w sprawach dotyczcych
pienidzy partnerki (partnerw). Moe mie problemy zwizane ze sprawami wynikajcymi w zwizku z czyj mierci, np.
z testamentem, spadkiem czy darowizn. Posiada siln wiar,
pen oddania, odpowiadajc obowizujcym konwencjom.
Interesuje si filozofi i wysz wiedz. Tskni do nowych
przestrzeni i uwielbia podre.
Jest ambitny. Dy do zdobycia w zawodowej rywalizacji stanowiska kierowniczego. Brakuje mu jednak cierpliwoci w podporzdkowaniu si przeoonym. Sukces osiga, gdy jest stay
w zamierzeniach.
Ma dobr rk do spekulacji, cho nie jest skonny w to si angaowa. Zdolny jest do zawierania wielu przyjani i pracy
w zespoach, zwaszcza z modymi ludmi. Jego indywidualizm
moe jednak przeszkadza mu w posiadaniu wielu przyjaci.
Jego zwizki przyjacielskie s nietrwae.
Ma niewiadom przyrodzon mdro, ktra nie uzewntrznia
si atwo. Czuje si zwizany z ca ludzkoci. Mimo to czuje
si samotny. Chaos na poziomie podwiadomoci jest dla niego
zgubny.
Jego Przeznaczeniem jest walczy o wszystko, co spotka na
drodze. Moe sam ksztatowa swj Los, uczc si unika walki
na olep, walki przegranej i powodujcej utrat energii yciowej. Wymaga to analizy kadej sytuacji yciowej i wyrobienia
w sobie filozoficznej cierpliwoci, za pomoc ktrej bdzie
mg z dystansem ocenia swoje szanse w kolejnej, rozptanej
najczciej przez siebie, walce. Jeli ta nauka si nie udaje, jego
losy s burzliwe i nie zadowalaj jego ambicji yciowych
Jest odporny na choroby. Gnbi go czasem niedomagania i ble
gowy, migreny, ble zbw, zapalenie okostnej lub miazgi zbo21

Dziedzina

Lp.

19

Ciao

20

Cia u kobiety

21
22

Cyfry
Czar

23

Czuo

24

Dekanaty

22

Opis
wej, choroby oczu, mzgu, zawroty gowy, epilepsja, nerwowo,
delirium, sza, choroby umysowe z przemczenia, udar mzgu,
zanik wosw, febra, polipy, wypryski, choroby zakane (takie jak
odra, ryczka, ospa wietrzna, szkarlatyna); zranienia, oparzenia,
uderzenia, rany kute, postrzaowe (zwaszcza gowy), zatrucia,
zwaszcza grzybami, misem, kiebas
Ma zwykle siln konstytucj fizyczn, atletyczno-asteniczn, wysoki wzrost, kocist postur, wyrazisty podbrdek, krzaczaste brwi,
due uszy; energiczny, ciki chd, silny, doniosy gos
Mimo troski o dziecko, nie rezygnuj ze swego karkoomnego
trybu ycia
11; wedug kabalistw: 7, 47, 87
Nie jest zbyt czarujcy ani uwodzicielski. Nie potrafi udawa
i flirtowa. Jest bezporedni, szczery, popdliwy. Pragnie wzbudzi podziw wyczynami
Jest czuym przyjacielem i entuzjastom. Mio jest w stosunku
do niego w opozycji (traktuje j jako jedn z form walki). Pod
szorstk powok skrywa jednak mikkie i szlachetne serce
Cechy osobowoci i dowiadczenia yciowe osb urodzonych
w poszczeglnych dekanatach znaku Zodiaku rni si midzy
sob. Wynika to z dodatkowego wpywu okrelonego znaku Zodiaku, ktremu podlega dany dekanat, oraz jego wadcw.
DEKANAT 1. Urodzony tu czowiek (to jest czowiek posiadajcy w swoim horoskopie urodzeniowym Soce w pierwszym
dekanacie Barana) jest jakby pod podwjnym wpywem Barana,
Plutona i Marsa (mwic symbolicznie i umownie), co daje mu
szczegln inklinacj do przygd. Z powodu agresywnoci
i niezdyscyplinowania yje w wielkim napiciu. Motorem jego
dziaania jest dynamizm. Jest wojowniczy i odwany do granic
ryzyka. Nie znosi oporu i odmiennego zdania. Swoje porachunki zaatwia szybko i przechodzi nad tym do porzdku
dziennego. Nie jest pamitliwy ani mciwy. Pragnie (czasem
podwiadomie) wadzy i zaszczytw. Kiedy je osiga, nie jest
zadowolony, lecz walczy dalej.
Obdarzony jest atwoci wypowiadania si, lubi debatowa
i w sposb zdecydowany wyraa swoje zdanie. Pdzi ycie
aktywne, w cigym usiowaniu zdobycia sawy, zaszczytw
i majtku. W mioci stara si uchodzi za zdobywc. Jest namitny, ale mao serdeczny. Okazywana pycha i upr nie sprzyjaj rodzinnemu ciepu.
Otaczany jest przez ludzi, ktrzy ze strachu lub dla korzyci
udaj yczliwych. Imponuje energi i przebojowoci. Jego ycie jest barwne i pene przygd. W pracy prbuje rozwiza
trudne problemy i moe osign zdumiewajce rezultaty. Jako
przywdca jest odwany i sprzyja mu szczcie. Prac stara si
wykona jak najszybciej. Idzie przez ycie przebojem nie zwaajc na innych. Lubi aktywno fizyczn.
DEKANAT 2. Urodzony tu czowiek jest pod wpywem Barana,
Plutona i Marsa oraz Lwa i Soca. Dziki temu posiada wiele
cech fazy Lwa. Ma upodobanie do bohaterstwa i due zaufanie

Dziedzina

Lp.

25

Depresje

26

Dieta

Opis
do siebie. Moe by pochonity jak pasj. Motorem jego
dziaa jest duma. Soce hamuje w nim negatywne cechy Marsa: gwatowno i mciwo. Liczy si z opini otoczenia, stara
si powcign zbytni impulsywno, przez co jest atwiejszy
we wspyciu. Wiksza otwarto sprawia, e potrafi si
wczuwa w sytuacj innych ludzi. Jest bardziej wraliwy. Potrafi analizowa wasne postpowanie i decyzje, co zabezpiecza
go przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Zdecydowanie
przeciwstawia si wszelkiej podoci i sam wystrzega si stosowania nieuczciwych chwytw. Cho z natury jest zazdrosny
i zaborczy, jest dobrym partnerem w przyjani, poniewa potrafi by serdeczny i otwarty.
Dy do kariery i walczy o ni z ca energi. Nie zabija to jednak w nim radoci ycia. Potrafi wesoo si bawi i lubi towarzystwo. Z powodu mniejszej odwagi, a czasem nawet bojani,
nie potrafi by oparciem w czasach trudnych. W tzw. normalnych warunkach potrafi z wdzikiem i temperamentem zdoby
sobie grono zwolennikw. W mioci jest sentymentalny,
a nawet afektowany, lubi by przedmiotem adoracji. Dobry
z niego kochanek, ale niezbyt wierny. Lubi przygody miosne,
ale, poniewa ceni ycie bez komplikacji, nie opuci partnerki.
Jest inteligentny i ma do szerokie zainteresowania. Skania
si w stron humanizmu. Mniej w nim ignorancji.
DEKANAT 3. Urodzony tu czowiek jest pod wpywem Barana, Plutona i Marsa oraz Strzelca, Jowisza, Neptuna i Wenus. agodz one
zdecydowanie jego obyczaje i nastrajaj go refleksyjnie do ycia.
Analizuje on swoje postpowanie i wyciga wnioski na przyszo.
Interesuj go zagadnienia filozoficzne i mistyczne. Jest religijny,
nawet o zabarwieniu dewocyjnym. Obdarzony jest intuicj,
a nawet zdolnociami proroczymi. Moe na wyrost lka si trudnoci i cofa si przed najmniejszym ryzykiem. Saba psychika
w poczeniu z agresywnoci prowadzi go czasem do nieobliczalnych skutkw. Moe by okrutny w stosunku do osb od niego
zalenych. W kontaktach z silniejszymi paszczy si albo postpuje
niegodnie lub nieuczciwie, eby nie powiedzie podle. Rwnie
w deniu do celu nie zawsze postpuje uczciwie. dny wrae
i dla zabicia wasnego lku, moe podrowa po caym wiecie.
W czasie tych podry moe odkry wiele nieznanych rzeczy
i miejsc. Ch rywalizacji skania go do uprawiania sportu lub wykonywania pracy umoliwiajcej rywalizacj. Pocigaj go gry hazardowe.
W mioci jest niezdecydowany, wahajcy si, niepewny swoich
uczu, niedowierzajcy partnerce (partnerowi). Ma skomplikowan osobowo, o zmiennym usposobieniu
Jest podatny na gwatowne egzaltacje i depresje. Bdc optymistycznym cholerykiem, wpada w rozpacz, gdy kto poddaje
w wtpliwo cele, o ktre walczy i do ktrych dy, albo gdy
sam si zorientuje, e to nie to, o co mu chodzio
Je wszystko i odywia si nieregularnie. Lubi dziwactwa i eksperymenty. Jego posiki musz by kaloryczne. Nie przestrzega
jednak adnych rytuaw w tym zakresie
23

Dziedzina

Lp.
27

Dojrzao

28

Dom

29

Dominacja

30

Doskonao

31

Drzewa

32

Duchowo

33

Duma

34

Dyscyplina

35

Dziaanie

36

Dziecistwo

37

Dziecko

24

Opis
Zawsze czuje si modo. Jest niestay i spontaniczny. Jego dojrzao polega na moliwoci prowadzenia niezalenego stylu ycia,
pozwalajcego na eksperymenty, ekstrawagancje i przygody
Jest dla niego przystankiem przed kolejn wypraw i przygod,
gdzie zmienia si ekwipunek i wystrj
Lubi to sowo, gdy jest przy wadzy, a nienawidzi, gdy inni prbuj nim rzdzi. Nie naley od niego nic da. Chce panowa
i rzdzi niepodzielnie i moe sta si despot lub fanatykiem.
Jego pragnienie wadzy jest nieograniczone
Lubi dobrze wykonan prac. Cho nie jest zbyt szczegowy,
niczego nie robi pochopnie. Trudno mu jednak koczy rozpoczte prace i zamierzenia. Interesuj go cigle nowe tory i nowe pocztki
Podlegaj mu drzewa twarde i potne, ktre szybko rosn,
takie jak db, grab, buk, cyprys i akacja
Nie jest wraliwy na sprawy irracjonalne i tajemnicze. Porywaj
go jednak czasem mistyczne porywy duszy prowadzce do fanatyzmu
Jest dumny i zarozumiay w umiarkowanym zakresie, nie dorwnujcym dumie Lwa
Nie jest jego mocn stron. Chtnie amie zakazy. Lubi niezaleno, wolno i spontaniczno
Jest znakiem kardynalnym, rozpoczynajcym wiosn. Manifestuje tendencje odrodkowe. Bezczynny Baran, to Baran chory,
ze sabym znakiem ascendentowym lub nieharmonijnym Marsem. Lubi walczy i ciga si
Prbuje wszystkiego i przoduje od najmodszych lat. Jest za pan
brat z przyrod. Pewny siebie zewntrznie, jest wraliwy i saby
wewntrznie. Potrzebuje czuoci i pieszczot. Naley chroni go
przed ogniem, ostrymi i rcymi przedmiotami i niewieymi pokarmami
Dziecko-Baran to pyskaty i zadziorny zuch. Wychowuje rodzicw (jak ogranicza si w potrzebach yciowych i rezygnowa
z rodzicielskiego autorytetu) i rwienikw. Musz oni nada
za jego zainteresowaniami (interesowa si sportem, militariami itd.) i by w dobrej kondycji. Czekaj ich rne wypadki
dziecka, wybite szyby, pobicia przez dziecko rwienikw,
problemy w nauce i w zachowaniu na lekcjach, nadpobudliwo, krzykliwo, ch dominacji wrd rwienikw i inne,
trudne do poskromienia wyczyny dziecka. Nie bd to psoty
zoliwe, lecz wynikajce z charakteru i nadpobudliwoci
dziecka. Rekompensowa im to bdzie zaradnoci, prostolinijnoci, szczeroci, bezporednioci, otwartoci, szerokim
gestem, romantycznoci, aktywnoci. Warto go jednak ubezpieczy i wszystko, co si da w domu, bo czsto wymachuje
rkami i czym si da w sposb niekontrolowany. Moe co
zrzuci lub rozbi, albo rozbi sobie gow na otwartych
drzwiach lub na cianie. Naley go ucisza, temperowa
i ukierunkowywa. Moe zosta dentyst, chirurgiem, inynierem, wojskowym, nauczycielem, sportowcem czy policjantem

Dziedzina

Lp.
38
39

Dzie tygodnia
Egoizm

40

Fantazja

41
42

Filozofia
Gazety

43

Gos

44

Gocinno

45
46

Hobby
Idea

47

Iloraz inteligencji

48
49

Insekty
Instynkt

50
51

Instrumenty
Inteligencja

52

Interesy

53

Intuicja

54
55
56

Jedzenie
Kamienie szlachetne
Klejnoty

57

Koleje Losu

Opis
Jego pomylnym dniem jest wtorek, a niepomylnym pitek
Nie jest wielkim egoist, cho ma due mniemanie o sobie.
Gdy jednak co daje komu, nie oczekuje niczego w zamian
Nie interesuj go schematy i konwenanse. Ma nie tylko wielk
fantazj, ale take skonno do niekonwencjonalnych i szokujcych wybrykw, strojw i zachowa
pragmatyzm
Lubi gazety sportowe, myliwskie, dotyczce broni, podry,
rzeczy niezwykych
Ma niski gos. Nie posuguje si wystudiowanymi sowami, ani
nie stara si panowa nad stylem wypowiedzi. Mwic, szuka
sw. Myli formuuje w trakcie przemwienia, wpltujc w nie
chwile wahania i wtrty typu eee. Zwykle dziaa z okrzykiem
na ustach... a potem si zastanawia, czego dokona. Miewa
somiane zapay i niekontrolowane wypowiedzi
Bardzo pragnie, aby przyjaciele i gocie czuli si u niego dobrze. Pragnie wszystkich ugoci po krlewsku
sport, polowanie, filmy westernowe, wojenne
Ideaem dla niego moe by cokolwiek, do czego dy, byle towarzyszya temu rywalizacja, przygoda i moliwo wybicia si
Jest na swj sposb geniuszem. Potrafi zrobi wszystko. Nie
lubi jednak skomplikowanych zagadnie i duperelkw. Jest
pragmatykiem. Dziaajc nie zastanawia si nad tym co robi.
Nie lubi traci czasu na teorie, rozmowy i przypuszczenia. Jest
dociekliwy, ale mao wytrway. Jego wrogiem s wtpliwoci
Podlegaj mu insekty ksajce i dlce, zwaszcza komary
Kieruje si pierwotnym instynktem. Nie naley do ludzi wyrachowanych. Stara si najpierw wyczu sytuacj, zanim j przeanalizuje. Jest posuszny swoim naturalnym popdom
perkusja, tamburyn, kastaniety
Ujawnia si w jego miaych i nowatorskich pomysach. Dziki
swoim pionierskim koncepcjom potrafi walczy z otaczajc go
intelektualn nijakoci. Nie trzeba go popdza ani przypomina mu zbyt czsto o wanych sprawach. Sam o nich pamita
Cho nie myli o zdobywaniu pienidzy i gromadzeniu bogactw
materialnych, to jednak gdy si w co zaangauje, to moe
przecign wszelk konkurencj
Posuguje si ni bezbdnie. Od razu rozpoznaje cudze wady
i zalety
tatar, stek, kuchnia wgierska, serbska, ostra
rubin i jasny granat
Lubi klejnoty wywodzce si z pradawnych kultur o zdecydowanych kolorach. Lubi tzw. cik biuteri lub awangardow
Zwykle dobrze sobie radzi w yciu, cho czsto zraa do siebie
ludzi i partnerw swym egoistycznym charakterem, chci dominacji i szorstkoci. Przynajmniej raz w yciu znajduje si
w korzystnych ukadach, natrafia na wspania przygod lub
wspaniae okolicznoci. Lubi aktywne ycie na onie natury,
przygody i szerokie przestrzenie. Cho wczenie wchodzi
w zwizek maeski, jego ycie rodzinne nie jest harmonijne.
25

Lp.

Dziedzina

58

Kolory

59

Kompleksy

60

Koncentracja

61

Konflikty

62

Kontakty

63
64

Kraje wedug wyboru


Kraje
wedug astrologii

65
66

Krajobraz
Kuchnia

67
68
69

Kwiaty
Lenistwo
Libido

70
71

Literatura
Macierzystwo

72
73
74

Majsterkowanie
Malarstwo
Maestwo

26

Opis
Lubi bowiem wypady, podre i ruchliwe ycie wrd przyjaci (ktrych czsto niespodziewanie przyprowadza do domu).
W pracy szybko si wspina po spoecznej drabinie (mimo niepowodze) i awansuje. Im jest wyej, tym niepowodze jest
mniej, cho s rne wpadki i wypadki. Popada te w konflikty
z prawem, gwnie z powodu pienidzy i kobiet. Wrogw spotyka na polu naukowym, religijnym, spoecznym, cho nie s
oni w stanie powanie mu zagrozi i zaszkodzi
Jego kolorem jest czerwony o rnych odcieniach, czasem niebieski
Nie ma kompleksw, gdy nie jest przystosowany do ycia.
Std czerpie swoj si. e jednak jest mistrzem przegranych
z gry spraw, mona mu przypisa kompleks bohatera. Kobiety
cierpi czasem na kompleks mskoci
Posiada zdolno do duej, cho zwykle krtkotrwaej koncentracji. Bardziej wytrwaa jest kobieta z tego znaku
Jest zaczepny i lubi walk. Mona powiedzie, e jego ycie
sprowadza si do przygody, rywalizacji i walki. Std do czste konflikty, cho bez pamitania urazw. Najgbszy konflikt
tkwi w nim samym, gdy nie moe zastosowa swych ideaw
rycerskoci w praktyce
Cho potrafi rozmiesza wszystkich do ez, gbszy kontakt
z nim jest utrudniony. Wynika to z niechci do uzewntrzniania swych uczu
Meksyk
Tradycyjnie opiekuje si Niemcami i Japoni. Wida go take
w Australii, Walii, Albanii, Francji, Korei, Palestynie, Szwecji,
Syrii i Wenezueli
krajobraz wulkaniczny, ciepe, suche powietrze
Nie lubi gotowa. Traktuje to jako obowizek i poddaje si mu
z rezygnacj. Ma jednak talent i w tym kierunku i potrafi wyczarowa niezwyke potrawy. Moe by nawet mistrzem improwizacji kulinarnej
czerwony mak, geranium, arnika
Uwaa lenistwo za form umierania
Wszystko robi w przyspieszonym tempie i nie interesuj go
adne subtelnoci sztuki erotycznej. Nie cofa si jednak przed
sferami tabu, co przydaje mu atrakcyjnoci erotycznej. Nie naley mu jednak o tym mwi, bo czar prynie
Emil Zola, Edgar Wallace, Wilhelm Busch i im podobni
Kobieta z tego znaku ma zwykle tylko jedno dziecko. Traktuje
go zwykle jak swoj niepodzieln wasno. W tym wyrzeczeniu znajdzie pewn rwnowag wewntrzn, lecz zapaci za to
nadmiern zaborczoci, do szantau uczuciowego wcznie
Bardzo chtnie, lecz bez prac precyzyjnych i wykoczeniowych
autentyczne (Leonardo da Vinci i jemu podobni)
Wczesne maestwo to dla niego aden problem. W maestwie jest wspaniaomylny i serdeczny. Trzeba mie jednak
kondycj, by przeciwstawia si jego wadczym zapdom
i prymitywnemu zachowaniu

Lp.
75
76

77
78
79

Dziedzina
Materiay
M / ona

81

Melancholia
Metale
Miasta
wedug astrologii
Miasta wedug
Ascendentu
Mio

82

Mczyzna / kobieta

80

Opis
drelich
M-Baran zwykle dobrze sobie radzi z przeciwnociami Losu,
idc przez ycie przebojem. Jest jednak nieraz troch prymitywny i nie nada za nowociami. Dla pa delikatnych (Rak,
Ryby) jest zbyt szokujcy, gony i niesubtelny, cho... romantyczny. Mimo i w domu stara si by powolny i ukadny,
w pracy jest jak taran. Wymaga specjalnego traktowania i delikatnoci. Wojowanie z nim nic nie daje i prowadzi do klski
(nie naley walczy z nim jego broni). Naley z przymrueniem oka traktowa jego sowa i nieprzemylane czyny, przeczekiwa burze, pozwoli mu na kontakt z kolegami i nie robi
wymwek, e wyda zbyt duo pienidzy. Ustpujc mu naley
zachowywa harmoni, spokj i sw indywidualno (zawsze j
ceni, nawet u wrogw).
ona spod tego znaku jest rwnie gorca, gwatowna, impulsywna i porywcza. Niepowodzenia jej nie zraaj. Towarzyszka
z niej nieza, cho trudna. Ma w sobie wiele wdziku i uroku;
atwo oczarowuje partnera. Pragnie ma zgodnego, ustpliwego, wyrozumiaego, ktry by czasem przymkn oko na jej
flirty, cho... nie pantoflarza. W sprawach maeskich jest niezdecydowana, cho czsto dziaa bez zastanowienia. Sownictwo ma niewybredne i do city jzyk. Dobry z niej kompan
i kolega. Jest porywcza, aktywna i samodzielna. Dobrym partnerem jest dla niej mczyzna o typie Lwa, ucznika, Wodnika
lub Wagi (czasem Bliniaka). Naley traktowa j agodnie,
spokojnie i z wyrozumiaoci, zachowujc sw indywidualno
Nie dotyczy go. Jego dni s wypenione po brzegi
Jego metalem jest elazo i wytapiane z niego stale
Bergamo, Birmingham, Capua, Brunszwik, Marsylia, Florencja,
Neapol, Saragossa, Ultrecht, Werona, Krakw
Dsseldorf, Monachium, Lima, Sofia
Jest krlem mioci od pierwszego wejrzenia. Jego miosne ideay odbiegaj jednak od wspczesnych nowoczesnych koncepcji wolnej mioci. Przysania je take kompleks bdnego rycerza i amazonki. Sta go jednak na gwatowne porywy miosne
i uniesienia
Mczyzna pragnie by szlachetny wobec partnerki i publicznoci
oraz podziwiany. Jest nieprzejednany, zazdrosny, zaborczy do granic wytrzymaoci. Jego towarzyszka powinna by agodna, posuszna, uczynna, zdolna pokierowa ich wsplnym yciem (musi
by z charakterem). Nie kocha poowicznie i nie znosi obojtnoci.
Cho jest dla kobiet fascynujcy, ma w sobie co z tyrana.
Kobieta jest nieujarzmiona. Subtelne poczenie amazonki, wytrwaoci, siy i kobiecoci. Jej archetypem jest Atena-Minerwa, bogini wojen, opiekunka bohaterw. Lubi zwizki oparte na sile
i marzy o mczynie, ktry by nad ni zapanowa. Kocha ca sob, lecz nie znosi mioci, ktra przeksztaca si w czu przyja.
Nie cierpi poowicznoci: interesuje j otwarta walka, w ktrej
zwyciy lub przegra zgodnie z obowizujcymi reguami gry

27

Lp.
83

Dziedzina

Opis

Pokoje bardziej umeblowane praktycznie ni estetycznie, wiele


elementw z drewna, wraenie improwizacji
84 Mitologia
Symbolicznym mitem zwizanym ze znakiem Barana jest przypowie o zotym runie. Wystpujcy w niej legendarny baran
potrafi mwi, fruwa i mia zot wen. By symbolem wrodzonej wiedzy i poznania intuicyjnego. Jako e baran zosta
w micie zoony w ofierze Zeusowi, a zote runo dostao si
krlowi Ajetesowi, jest on symbolem powicenia si i walki
o suszn spraw (wyprawa Jazona i argonautw po zote runo)
85 Miejsce odpoczynku
dom
86 Miejscowoci i sytuacje rzenia, sala operacyjna, plac sportowy, sala gimnastyczna,
kunia
87 Mineray
elazo, nikiel
88 Modo
Energia Marsa jest energi modoci. Ten nierozwany i rozkojarzony miaek jest niecierpliwy i dziaa pochopnie. Jest buntownikiem, nie znoszcym zewntrznego przymusu i odrzucajcym wszelkie autorytety
89 Mocny punkt
energia
90 Motto
Uwaga, to ja id!
91 Muzyka
rock and roll, marsze
92 Naiwno
Czowiek spod znaku Barana moe by nie tylko agresywny
i brutalny, ale take wspaniaomylny. Daje bez wahania, nie
czekajc na rewan. Wierzy w siebie i w innych. Jego naiwno
nie wypywa z braku wiedzy lub dowiadczenia, lecz jest jego
naturaln cech charakteru, naturalnym stanem umysu. Jest
krlem naiwnych
93 Namitnoci
Zakochuje si od pierwszego wejrzenia. Jest peen zapau i entuzjazmu. Jego gwatowana namitno jest silniejsza od czuoci i rodzcego si uczucia. Nigdy nie udaje. Zawsze zaangaowany jest cakowicie i szczerze kocha swoje zdobycze
94 Napoje
whisky i jej podobne mocne trunki
95 Narcyzm
Ujawnia narcystyczne zapdy. Czuje potrzeb wyraania swej
dominacji, rzuca wyzwanie otaczajcym go prawom, lubi gra
gwne role
96 Niebezpieczestwo
Ignoruje niebezpieczestwo, i to jest dla niego niebezpieczne.
Porywczo i ryzykanctwo naraa go na wypadki. Ma jednak
spor intuicj. Powinien uwaa na elazo, ogie, wszelk bro
i chroni sw gow (czapka, kask, hem)
97 Niepowodzenia
Nie bierze pod uwag moliwoci poraki, mimo wysoko ustawianych poprzeczek. Dziaa szczerze jak dziecko i pragnie
zwycia. Gdy mu si nie uda, zaczyna od nowa
98 Niemiao
Jest rzadko niemiay chyba e jakie sabe znaki dominuj
w jego horoskopie urodzeniowym, a Mars i Pluton s w upadku
lub nieaspektowane. Jest wtedy niemiay, cho... nabiera mstwa lub go udaje. Gdy jest niemiay, to prbuje to czsto
kompensowa poprzez okazywanie nadmiernej pewnoci siebie, szczeroci i agresywnoci
99 Niezgoda
Czsto sieje niezgod nie zdajc sobie z tego sprawy. Myli, e
ustala tylko pewne fakty i ujawnia prawd
100 Nostalgia
Nie oglda si do tyu. To co jest za nim jest mu niepotrzebne,
28

Mieszkanie

Lp.

Dziedzina

101 Obszar

102 Odpowiedzialno

103 Odwaga

104 Ojcostwo

105 Opanowanie
106 Oportunizm

107 Optymizm

108 Oryginalno
109 Owoce
110 Pamitliwo

111 Pastwo

112 Pienidze

113 Planety

114 Podboje

Opis
a to co przed nim mao go obchodzi. yje w teraniejszoci.
Nieustanna pogo za nowymi przygodami i nowociami przekrela wspominanie przeszoci
Niczego nie gromadzi i nic nie posiada. Obszar, po ktrym si
porusza, nie jest jego wasnoci. Przechadza si po Ziemi jak
po pastwowym parku
Jest czowiekiem bardziej sownym ni odpowiedzialnym. Ale
jest odpowiedzialny za to co robi. Nie lubi si jednak otacza
obowizkami i systematycznymi dziaaniami. Zrywa wszelkie
wizy, ktre ograniczaj jego wolno
Jest odwany w opiniach i dziaaniu. Nie cofa si nawet przed
fizycznymi potyczkami (wyjtki zdarzaj si wrd urodzonych
w trzeciej dekadzie Barana). Nie uznaje dublerw i kaskaderw
Uwielbia dzieci. S one jego sercem i dusz. Widzi w nich odbicie wasnego entuzjazmu, spontanicznoci i radoci ycia. Ma
doskonay kontakt z dziemi i umie uczestniczy w ich zabawach. Czsto jest idolem dla pociech
Nie jest wzorem opanowania. Reaguje szybko i bez zastanowienia, nie tracc pewnoci siebie
Jest lojalny i prostolinijny. Nigdy nie ucieka si do krtactw, by
osign cel. Nigdy nikomu nie schlebia i nie dziaa z ukrycia.
Nie lubi mizdrzenia si. Wszystko zawdzicza sobie (tak myli).
Idzie swoj drog nie czekajc na aprobat otoczenia czy poparcie. Zawsze gotowy jest do walki i zwycistwa
Porywczo i sia dodaj mu optymizmu. Czsto pada jednak
ofiar wasnej energii. Albo wiele zyskuje, albo wszystko traci
i stacza si na dno. Jego ywotno i waleczno obraca si
czsto przeciw niemu. Drcz go potem czarne myli
Jego oryginalno wyznaczaj blizny na twarzy, dziwactwa
i skandale
agrest, owoc kaktusa
Albo si od razu zemci i da swemu przeciwnikowi odpraw,
albo zapomni szybko o wszystkim. Nie potrafi na chodno
przez duszy okres czasu odczuwa do kogo niechci
Najbardziej Baranim pastwem (take kontynentem) zdaje si
by Australia, kraj pierwotny, dziewiczy, gorcy i... barani
(barany, upay i poary s tam na porzdku dziennym)
Nie jest to znak pienidzy. Su mu tylko do speniania pragnie, a nie do zabezpieczenia przyszoci. Dionizyjsk rado
sprawia mu obsypywanie innych prezentami i korzystanie od
rki z dobrodziejstw dawanych przez pienidze. Mimo to staje
si czasem bogatym czowiekiem, cho bywa te na dnie. Nie
myli jednak nigdy z tego powodu o samobjstwie
Baranem opiekuje si Pluton i Mars. Pierwszy jest Tetragrammatonem, panem Podziemia, podwiadomoci, skrajnoci, odreagowania, transformacji, regeneracji i masowej zagady. Drugi panem
energii, agresji, wojny, przedsibiorczoci i rywalizacji
Jest z natury zdobywc. Dy nie do posiadania, lecz do zwycistwa. Rywalizacja wzmaga te pragnienia. Lubi si czsto
przemieszcza i interesuj go tylko obiekty do zdobycia. Sym29

Lp.

Dziedzina

115 Podre

116 Pogoda
117 Polityka

118 Pomysowo

119 Pora roku

120 Powicenie

121 Praca

122 Prywatno

123 Przebiego

124 Przesada
125 Przesdy
126 Przeszkody
127 Przeznaczenie

30

Opis
bolizuje zwycistwo ciepa i wiata nad ciemnociami nocy
i mrokiem pierwotnego chaosu. Gdy zdobyta przez niego rzecz
nie kryje ju w sobie adnych niespodzianek, zostawia j rwnie szybko, jak j zdobywa
Lubi podrowa i odkrywa nieznane ldy, cho robi to bardziej lub mniej wiadomie. Albo podruje w konkretnym celu,
albo sama podr jest tym celem. Liczy si zawsze wyczyn,
ch pobicia rekordu, odkrycie nieznanego obszaru, przeycie
niezwykej przygody
kwietniowa, zmieniajca si zdecydowanie, niepewna, wietrzna, burzowa, zapowiadajca ocieplenie
Lubi angaowa si w polityk i dziaa gwatownie (poprzez
radykalne koncepcje, nage decyzje i gwatowne interwencje).
Jest odwany i czuje wewntrzne powoanie do zajmowania si
polityk. Jest zwolennikiem byskotliwych posuni i rewolucyjnych rozwiza na co dzie. Lubi przewodzi tumom i wygasza przemwienia. Chce by zawsze na czele
Jest wynalazc i inynierem. Wszdzie widzi zalki przemian
i oznaki lepszej przyszoci, lepszych rozwiza, ktre czym
prdzej wyciga na wiato dzienne i pragnie wprowadza
w czyn
Daje pocztek wionie, bdcej odrodzeniem przyrody, i rozpoczyna nowy cykl. Uosabia manifestujce si siy przyrody,
powodujce wzrost rolin, gody zwierzt i ptakw
Jest Panem zoonym w ofierze, by mg zaistnie Wszechwiat i ziemskie ycie; odczon od Stwrcy jednoci, oywiajc Wszechwiat i manifestujc si we wszystkich bytach
i w rnorodnoci ycia; tym, ktry utrzymuje Wszechwiat
i nadaje mu tosamo (jestem), ruch, struktur i ksztaty
Praca stanowi sens jego ycia. Nie dziaa jednak systematycznie
i metodycznie, jak Ziemia. Czsto odkada wszystko na ostatni chwil, gromadzc rodki i energi. Potem zabiera si ostro
do pracy i pracuje dzie i noc przez trzy lub cztery dni, jedzc
i pijc cokolwiek
Trudno si odpra nawet w intymnej atmosferze i klimacie
cakowitego zaufania. Potrzebuje bardzo prywatnoci, ale nieczsto jej zaznaje
Nie jest w jego stylu. Wie czego chce i szczerze (a czsto i gono) tego da lub o to prosi. Jest dobrym wojownikiem i zawodnikiem, lecz niezrcznym strategiem
Jest czci jego natury i stylu ycia
S mu obce. Liczy tylko na siebie i chtnie pokazuje, e s nieuzasadnione
Lubi wszelkie przeszkody i poszukuje ich (aby mg je pokona). atwe zwycistwa nie przynosz sawy
Jego Przeznaczeniem jest rywalizacja i pokonywanie przeszkd. Czuje si kowalem wasnego Losu (chce i akceptuje
zmiany, ktre przynosi mu ycie). Czsto zdarza si w jego yciu, e musi zaczyna wszystko od nowa. Z tym nie ma problemu. Gorzej jest z koczeniem rozpocztych przedsiwzi

Lp.
Dziedzina
128 Przygody

129 Przyja

130 Przyjazne znaki


131 Przyroda

132 Psy
133 Psychologia

134 Ptaki
135 Religia
136 Reputacja

137 Rodzina

138 Romantyzm

139 Roliny

140 Rozczarowania

Opis
Jego ycie jest niekoczc si przygod. Nic go nie jest w stanie zniechci czy przestraszy. Cigle szuka przygd z dziecicych marze. Wszdzie spodziewa si trudnoci, przeszkd
i niebezpieczestwa, ktre go nie przeraaj. Gardzi blem
i niewygodami. Kpi sobie z emerytury, ubezpiecze spoecznych i innych wspczesnych wynalazkw uatwiajcych nam
ycie
Lubi otacza si przyjacimi i gra rol szefa bandy. Wysoko
ceni mskie przyjanie. Kobiety s dla niego istotami nie z tego
wiata. Cho ma zmienne nastroje, potrafi by dobrym przyjacielem. Czsto bywa bardziej szczliwy w przyjani ni w mioci.
Blinita, Lew, Strzelec, Wodnik
Jest mionikiem przyrody i to nie tylko w sensie kontemplacyjnym. Uwielbia dzikie tereny i krajobrazy, puste przestrzenie
i dziewicze miejsca. Lubi wytycza grskie cieki i uprawia
ziemi
foksterier
Ma w sobie co pierwotnego, co z czasw walki o byt; dostojnie surowego, jakby kamienny ryt. Dominuje w nim impulsywno i porywczo. Skonny jest do uniesie i parcia w przd,
w niezbadan przyszo. Jego inteligencja ma charakter intuicyjny. Jeli dominuje w nim Pluton, to skonny jest bardziej
bada swj wewntrzny wiat, a jeli Mars to dziaa w otaczajcym go wiecie i jest energicznym ekstrawertykiem
spy
mandaizm
Nie dba o opini. Wane jest dla niego, by mg sobie patrze
w oczy. Gdy jest przekonany, e walczy o suszn spraw nie
zraaj go krytyki i groby. Z braku dyplomacji, oceniany jest
czasem niewaciwie. Nie zraa go to jednak i nie odbiera mu
animuszu
Utrzymuje osobliwy kontakt z rodzin. Nie lubi obowizkw
z ni zwizanych i czsto jest poza domem. Potrafi stan jednak w jej obronie i jest za to kochany
Jest romantycznym, bdnym rycerzem-zdobywc, o dziecicym
i szlachetnym sercu. Jest take poetyckim owc sercowych
i duchowych przygd, cierpicym z powodu swej gwatownej
natury, oraz zbuntowanym romantykiem i wizjonerem, burzcym zastane schematy. Jego ycie to pasmo plutonicznych
skrajnoci, prowadzcych go przez krainy szczliwoci i piekie
Jego rolinami s wszelkie ostre przyprawy, takie jak czosnek,
cebula, chrzan, papryka, pieprz, imbir, gorczyca, a take zawilec, oset, pokrzywa
Czsto robi z igy widy, a wic... s i rozczarowania. Dostrzega
jednak tylko te wielkie. Jest w nim wiele z niewinnego i zdziwionego dziecka patrzcego na wiat z otwartymi szeroko
oczami, lecz nie ma infantylizmu. Szybko zapomina o wszelkich krzywdach i niepowodzeniach. Wielkie rozczarowania pozostawiaj w nim jednak rany na cae ycie
31

Lp.
Dziedzina
141 Rozrywki

142 Rozstania

143 Ryby
144 Samochody
145 Samotno

146 Sekrety

147 Seks

148 Sia

149 Skrupuy
150 Saby punkt
151 Sawni ludzie

152 Spontaniczno
153 Sport

32

Opis
Bardzo lubi rozrywki oraz przygody i chtnie wyrusza na ich poszukiwanie. Pragnie przeywa przygody i wygrywa (pobija kolejne rekordy). Decyzje podejmuje nagle, w ostatniej chwili
Nie ratuje niczego na si. Jeli jest zdradzony, znika bez ladu
i wyjanie. Wcieka si tylko wtedy, gdy zostaje uraona jego
ambicja
rekin
dobre, sportowe samochody (BMW, MASERATI, LAMBORGINI itp.)
Bywa czsto samotny, blisko marginesu spoecznego. Razi bowiem swymi radykalnymi pogldami i ostrym zachowaniem.
Nie lubi jednak samotnoci i marzy o przyjaniach i przyjacioach. Lubi tylko samotne spacery pod gr. One go uspokajaj
i skaniaj do powrotu do domu
Nie ma wielu sekretw. To co ma na sercu, ma i na ustach. Jego
ycie jest otwart ksig. Bdc naiwnym i dobrodusznym, wyjawia nawet skandale i wybryki
Jest dla niego zwizkiem dwch cia. Czsto w porywie namitnoci jest niecierpliwy i nieokrzesany. Rozwija si u boku
namitnej i czuej kobiety
Jest zwykle silny zewntrznie i saby wewntrznie. Nigdy si
jednak nie waha. Jego sia wynika z odwagi, wiary we wasne
siy, umiejtnoci podejmowania szybkich decyzji i powicania si w swojej sprawie. Jest przywdc lub samotnikiem.
Zawsze wierzy w swe przekonania. Nawet jeli nie jest atlet
o gronym spojrzeniu, umie szybko zaatakowa i znokautowa
przeciwnika. Jest impulsywny i szybki, co wzbudza respekt
Nie ma nigdy skrupuw i niczego nie auje. Dziaa bez zastanowienia (zastanawia si pniej, po fakcie)
porywczo
Leonardo da Vinci, wita Teresa z Avila. Jean-Paul Belmondo, Marlon Brando, Charlie Chaplin, Steve MacQueen, Nicoletta, Gregory
Peck, Omar Sharif, Emile Zola, Herbert von Karajan, Vincent Van
Gogh, Bismarck, Jan Sebastian Bach, Leonid Utiosow, Sergiusz Waniow, Franciszek Tichy, Pierre Laplace, Arturo Toscanini, Bela Bartok, Simone Signoret, Palmiro Togliatti, Wolhelm Roentgen, Maksym Gorki, Mikoaj Gogol, Elihu Thompson, Francisco Goya, Rene
Descartes (Kartezjusz), Giacomo Casanova, Hans Christian Andersen, Herbert von Karajan, Tomasz Jefferson, Wodzimierz Majakowski, Claudia Cardinale, Nikita Chruszczow, Mahomet; Janusz
Groszkowski, Joachim Lelewel, Ignacy ukasiewicz, Zygmunt Hbner, Stanisaw Noakowski, Wojciech Mynarski, Gabriela Zapolska, Stefan Banach, Stanisaw Maczek, Wadysaw Tatarkiewicz,
Jerzy Gruza, Adolf Dymsza, Jerzy Passendorf, Wojciech Bogusawski, Stanisaw Wigura, Mikoaj Przewalski, Tadeusz Kantor, Bolesaw Bierut, Wojciech Korfanty, Wincenty Pol
To sowo pasuje do niego jak ula. Dodaje mu ona wieoci
i umoliwia odnow wewntrzn
Ma zwykle sportow sylwetk i lubi sport (nawet jeli go nie
uprawia wyczynowo) i sportowe stroje. Najbardziej lubi sporty
wyczynowe, boks, dudo, karate, biegi, szermierk, strzelanie

Lp.
Dziedzina
154 Sprawiedliwo

155 Sprzecznoci

156 Styl
157 Subtelno
158 Sukces

159 Symbole, skojarzenia

Opis
Bywa nieopanowany i niesprawiedliwy. Nie robi tego jednak
wiadomie, by by niesprawiedliwym. Ma w sobie wrodzone
poczucie sprawiedliwoci i swj wasny kodeks honoru
Jest przekonany, e zna ca prawd i nie lubi sprzeciww. Ma
w sobie jednak czasem wewntrzne sprzecznoci. Moe nawet
burzy to, co zbudowa
nowoczesna architektura
Brakuje mu subtelnoci, co stwarza problemy i nieporozumienia
Nie zawsze jest w jego zasigu. Gdy go jednak osignie, umie
z niego skorzysta. Nie traktuje go jednak jako zapat za wysiki
ZNAK BARANA to jakby rogi barana, fontanna ycia, pirko,
drzewo, ogie. Symbolizuje gow i ciao. Jest to Dusza Najwysza, wiadomo jestem, energia elektryczna, ycie,
czerwone ciaka krwi, elazo hemu w hemoglobinie, elazo
metal. Rogi to take jakby dwa zczone Ksiyce: wzrastajcy
(lewy rg) i ubywajcy (prawy rg), zczone In i Jang (komunizm duchowy!?). Prawy Ksiyc (przybywajcy) jest mski,
a lewy (ubywajcy) eski. Nie ma jednak midzy nimi kanau
komunikacyjnego (stanowi jakby jedn dwubiegunow cao). Rogi Barana to rwnie leca liczba Trzy (Trimurti): mdro, wola i dziaanie. Tu zaczyna si Wszechwiat, gowa,
ciao, Dom ABSOLUTU i std wszystko emanuje.
Zwizek Ksiyca Jang z Ksiycem In stwarza rnic potencjaw (przepyw prdu), ktra jest energi napdow i twrcz
(mdroci, wol i dziaaniem). Mdro pobudza wol, a wola
dziaanie.
Utworzone z Ksiycw rogi Barana to rwnie symbol ziemskiego barana: archetypowego zwierzcia tej energii. Ukazuje
on, w jaki sposb ywa istota, ubrana w materialne ciao, pdzi
(niczym baran z zamknitymi oczyma) w nieokrelon dal materialnego wiata (na szczyt: do Kozioroca, ktry jest jej zodiakalnym ciaem (Ascendentem). Spodziewa si tam zasta
Niebo (zielon traw, kwieciste ki i ogrody oraz szczcie),
a zastaje... skay, lody, drapacze chmur i... (no wanie co
jeszcze?) kamienne niebo ezoterykw?
Gdy osiga szczyt jego domem staje si Purusza (DS4 od
DS10). Przekracza wic czas i przestrze i udaje si... w drog
bez powrotu.
Baran-Purusza to wedug rnych wersji ogie, pan, ojciec,
Pradapati, Brahma, Atman, wojownik, Baranek Boy; Pitarowie
(ojcowie, przodkowie), Piaowie, czas, droga, prawda i ycie.
Jedni mwi, e wzrasta, inni, e... upada.
Wedug Ariw, gigantyczne ciao Puruszy po zoeniu go
przez bogw w ofierze (puruszamedha) staje si pramateri
tworzc Wszechwiat i spoeczestwo. Z gowy Puruszy powstaje Niebo, z ng Ziemia, z uszu strony wiata, z ppka
przestrze powietrzna, z oczu Soce, z Ducha Ksiyc, z oddechu wiatr, z ust Indra, Agni i bramini, z ramion wojownicy,
z bioder chopi, ze stp udrowie (robotnicy).

33

Lp.

Dziedzina

160 Szanse

161 Szczcie

162 Szczliwe dni


tygodnia
163 Szczliwy kolor
164 Szczliwe liczby
165 Szczliwy kwiat
166 Szczliwe kamienie
167 Szef / podwadny

168 Sztuka

34

Opis
Ze znakiem tym zwizani s onierze najemni, wojownicy,
przywdcy, sportowcy, chirurdzy, dentyci, rzenicy i wszyscy
posugujcy si ostrymi narzdziami, orem, majcy do czynienia z zabijaniem, przelewaniem i przetaczaniem krwi;
wszyscy, w ktrych sercach rodzi si poczucie indywidualnoci,
egotyzm, wadczo, krlewsko, dziecico, poczucie wyjtkowoci.
Dwa zgite rogi Barana to take jakby piersi Matki Boskiej (bo
jest to czwarte pole Kozioroca, symbolizujce piersi) i fontanna ycia i energii.
Kojarzy si z nim wtorek, czerwie, elazo, liczba 9, kierunek
wschodni; zwierzta: baran, jastrzb, sp, puszczyk, orze; roliny: cebula, konopie, jaowiec, ostrokrzew, oset, czosnek,
rzodkiewka; jaowe i nieurodzajne obszary; or, ostre narzdzia, wojny i wojownicze kraje (Niemcy, Japonia, Izrael)
apie si kadej szansy, by j wykorzysta, nie zwaajc na
trudnoci i niebezpieczestwa. Igra z yciem i zuywa wiele
energii. Potrafi cieszy si rzadkimi chwilami szczcia
Chwile szczcie i nieszczcia trwaj w jego yciu krtko
i przeplataj si nawzajem. Moe on rozwija si tylko w atmosferze cakowitej wolnoci. O przyszoci myli jak o ziemi
obiecanej i szybko zapomina o tym co byo. Nigdy nie oglda
si za siebie i nie pielgnuje wspomnie z przeszoci. Dowiadcza wielu chwil krtkotrwaych radoci i dziecinnych
uniesie. Nie potrafi si jednak zrealizowa w maestwie,
gdy wymaga ono zbyt wielu ustpstw. Rado ycia motywuje
go do dziaania i pozwala mu wyj cao z kadej opresji
3, 5, 6
czerwie
1, 4, 9
fioek
rubin, ametyst, jasny granat
Jako szef nie lubi nierobw i pracownikw sezonowych (pienidze musz by uczciwie i ciko zarobione). Nie jest zbyt
asy na komplementy (cho ceni sowa uznania) i nie zna si na
ludziach cho nie daje si wystawi do wiatru. W pracy komenderuje. Jest optymistycznym i niezmordowanym idealist.
Cho nie przebiera w sowach, jest lojalnym przeoonym. Nigdy nie robi niczego poza plecami swych podwadnych. Indywidualistom yje si z nim trudno. Entuzjastom (ktrzy daj si
porwa jego entuzjazmowi) wietnie.
Jako podwadny moe by trudny (nie lubi sucha rozkazw, lecz
je wydawa). Jeli jednak kierownik jest wielk indywidualnoci,
ktr ceni moe by pracownikiem wiernym i yczliwym
Lubi ywe kolory i obrazy wyraziste lub dekadenckie. Pociga
go wojna, walka, krew, bestialsko, dziko, obsceniczno.
Nie ma jednak ulubionej dziedziny sztuki. Lubi wszystko, co
jest w ruchu, co burzy spokj i stagnacj. Sprawdza si dobrze
w muzyce (Jan Sebastian Bach, Eryk Clapton, Elton John)

Lp.
Dziedzina
169 mier
170
171
172
173
174

Talenty
Tace
Tarot
Terapia
Towarzystwo

175 Tradycja

176 Transport

177 Typ

178 Twrczo

179 Ubrania

180 Uczciwo
181 Uprzedzenia

182 Urlop
183 Urok
184 Usposobienie

185 Wady
186 Warzywa,

przyprawy

187 Wierno
188 Wntrza
189 Wola

Opis
Grozi mu przypadkowa mier, przez zranienie, mier w ogniu,
udar mzgu itp.
kowalstwo artystyczne, malarstwo olejne, rytmiczna muzyka
rock and roll, marsze
Mag
sport, energoterapia, akupunktura
Pragnie by liderem grupy spoecznej, do ktrej naley. Gdy
mu si to nie udaje, prbuje z coraz wikszym impetem
Nie szanuje tradycji. Jest mu obojtna. Wszelkie daty, wita
i rocznice s mu obojtne. Ignoruje nawet dat swoich narodzin czy imienin. Lubi si zabawi, dobrze zje i wypi, ale nie
widzi powodu, by robi to tylko w cile okrelonym czasie
To go interesuje. Lubi si przemieszcza i by w cigym ruchu.
Pociga go komunikacja dusz, podre w czasie i przestrzeni oraz
szybka jazda wasnym samochodem. Lubi te wszelkie wycigi
Jest kochajcym wolno inicjatorem, cigle gotowym, by zaczyna od nowa; czowiekiem o silnej woli, penym napi,
skierowanym na zewntrz. Ma charakter wodza, wojownika,
konstruktora (elazo, stal), inyniera. Moe by marszakiem,
generaem, oficerem, politykiem, chirurgiem, stomatologiem,
producentem maszyn, kierowc, monterem, lusarzem, palaczem, straakiem itp.
To go te pociga i interesuje. Chtnie tworzy, i to w sposb
wynalazczy i oryginalny. Towarzysz temu konfrontacje i polemiki
Nie jest zbyt elegancki. Lubi swobodne stroje. Nie interesuj go
stroje pod wzgldem estetycznym, tylko funkcjonalnym. Faworyzuje stroje obszerne i sportowe
Nie znosi krtactw i oszustw. Jego uczciwo nie wynika z zasad moralnych i etycznych. Jest absolutna i wrodzona
Nie jest zbyt skonny do uprzedze, ale ma intuicj. Ona
ostrzega go w por. Dlatego nie zawsze dziaa na lepo. Chocia si nie zastanawia wie czego moe si spodziewa
Hawaje, peen przygd czas spdzony w delcie Amazonki, aktywny, sportowy urlop, lato na polowaniu
Jest w nim wiele dowcipu, umiechu i uroku
Ma zmienne usposobienie. Bdc naiwny jest cigle w dobrym
nastroju. Gdy go jednak kto oszuka czy zdenerwuje, wybucha
gwatownym gniewem
brutalno, brak rozwagi, bezmylno, skonno do prowokacji i sprzeciwu, megalomania, niestao, rozrzutno, nadpobudliwo (patrz charakterystyka)
burak czerwony, szpinak, wszystkie warzywa czerwone, ostre
i zawierajce duo elaza; ostra papryka (peperoni, chili),
pieprz, imbir, curry, chrzan
Gdy kocha, to jest wierny. W przeciwnym razie odchodzi (bez
komplikacji) lub zdradza otwarcie
Nie ma adnej przestrzeni i nie gromadzi bogactw. We wntrzach lubi ywe kolory, krzykliwe obrazy i ekspresyjn muzyk
Jego si jest entuzjazm i zaangaowanie uczuciowe
35

Lp.
Dziedzina
190 Wolno

191 Wpywy
192 Wraliwo

193 Wrogowie
194 Wyksztacenie

195 Wymagania

196 Wyobrania

197 Zainteresowania
198 Zalety

199 Zapachy

200 Zawody

201 Zazdro
202 Zdrowie

203 Zudzenia

204 Zwizki

36

Opis
Wolno jest dla niego wszystkim (koniecznoci yciow).
Chtnie przeciwstawia si schematom i rutynie. Zawsze broni
prawa ludzi do wolnoci
Rzadko ulega wpywom. Ma jednak wpyw na innych, wygaszajc trafne sdy i tyranizujc otoczenie
Jego wraliwo wypywa z intuicji. Spoglda na wiat przez
pryzmat wraliwoci, nawet jeli jego zachowanie na to nie
wskazuje
lekkoduchy, osoby niepowane, komedianci, wyksztaciuchy
Jego prawdziwe wyksztacenie polega na umiejtnoci dziaania w kadej sytuacji. Peni bowiem rol pioniera przecierajcego szlaki. Wiadomoci czerpie z dowiadczenia
Chciaby, eby cay Zodiak taczy tak, jak on zagra. Chce, aby
podobnie postpowali ci, ktrzy z nim wsppracuj. Poza tym
oczekuje bezwzgldnej lojalnoci. Gdy jest zbyt autorytarny,
pragnie sobie podporzdkowa ludzi i rzeczy, wymagajc od
nich cakowitej dyspozycyjnoci
Ma yw, nowatorsk i produktywn wyobrani. Wykracza
ona poza przyjte schematy i wymaga atmosfery absolutnej
wolnoci, aby si rozwin. W jego byskotliwym umyle rodz
si nowatorskie, pionierskie pomysy
Wszystko go interesuje, wszystko chciaby wiedzie. Bez przerwy powtarza pytania: Jak? i Dlaczego?...
Jest pewny siebie, przedsibiorczy, odwany, peen entuzjazmu, skuteczny w dziaaniu, szybki, peen nowatorskich pomysw, energiczny, uczynny, dynamiczny, przenikliwy, oryginalny, wspaniaomylny, ma dar przekonywania
Jest wraliwy na zapachy naturalne: wo citego siana, melisy,
werbeny, bergamoty. Z wd lubi dyskretn odwieajc wod
toaletow
Lubi zawody, ktre mona wykonywa indywidualnie, w samotnoci. Jego zawd ma w jego yciu wielkie znaczenie (nie
lubi prnowania). Mona tu wymieni takie zawody, jak: kowal, przemysowiec, straak, wojskowy (onierz najemny),
sportowiec, chirurg, stomatolog, rzenik, prywatny detektyw,
bokser, myliwy, zawody wymagajce siy i ruchu, zwizane
z ogniem, orem, ostrymi przedmiotami, krwi, odwag, indywidualnym dziaaniem
Zazdro to jeden z elementw jego ognistego temperamentu
Ma skonno do chorb gowy lub zwizanych z gow, takich
jak: uszkodzenia czaszki i mzgu, migreny, ble zbw, zawroty gowy, bezsenno, zapalenie opon mzgowych, zapalenie
mzgu, wylewy, zapalenie ucha itp.
Ma nadziej, e wiat stanie si kiedy replik wspaniaych rycerskich czasw, w ktrych obowizyway zasady honoru. yje
w wiecie uwizionych w basztach ksiniczek, smokw do
pokonania i czarnoksinikw
By opisa dokadnie relacje partnerskie (maeskie) midzy
dwojgiem ludzi naley sporzdzi ich horoskopy i portrety numerologiczne: indywidualne, porwnawcze, kontaktowe i re-

Lp.

Dziedzina

205 Zwierzta oglnie


206 Zwierzta domowe
207 ywioy

Opis
lacyjne. Porwnanie samych tylko znakw Zodiaku (sonecznych,
ascendentowych) daje tylko oglne wskazania.
Baran-Baran: uwaga na spicia, czste zmiany. Konflikty rozwizuj z szacunkiem godnych siebie przeciwnikw. Baran-Byk:
niewiele ich czy, ale mog by sobie przydatni w pracy
i wsplnie troszczy si o sprawy materialne. Byk porzdkuje
i kontynuuje to, co rozpocz (byle jak) Baran. Baran-Blinita:
czuj do siebie sympati i potrafi z sob skutecznie rywalizowa, co daje dobre efekty i odwiea ich zwizek. Czsto razem wituj. Rni ich nieco ideay i dokuczaj wady (Bliniakowi bezmylna impulsywno Barana, Baranowi niestao Blinit). Baran-Rak: potrzebna jest tu ostrono (bo to
Ogie i Woda). Trudno o porozumienie. Ogie ganie, a Woda
zaczyna si gotowa. Rzadko wychodzi z tego co dobrego.
Baran-Lew: pikna, wzniosa, szlachetna, pena zapau i ideaw
para. Ze zdwojon energi jeden wykonuje wol drugiego. Baran-Panna: zwizek nieokrzesanej bestii i niepozornej mrwki,
rycerza i roztropnej suki. Dialog guchych. Porozumienie bardzo trudne. Baran-Waga: idealna para. Bg wojny i bogini mioci. Atrakcja i sympatia wynikajca ze zderzenia przeciwnoci.
Baran-Skorpion: Romeo i Julia romantyczna i rozdzierajca
mio. Wiele trudnoci, agresji i rywalizacji. Baran-Strzelec:
wsplne ideay. Strzelec hamuje zapdy Barana, a Baran konwenanse Strzelca. Brakowa moe stabilnoci i wewntrznego
porozumienia. Dopisywa bdzie dobry humor. Udadz si podre. Baran-Kozioroec: mimo rnic (Baran yje w teraniejszoci, Kozioroec w wiecznoci) mog zaj daleko. Wierni
i melancholijni w swej mioci, przeywaj krtkie wzloty namitnoci. Ich zwizek oparty jest na rozsdku, co zapewnia
mu trwao. Baran-Wodnik: wsplne zamiowanie do przygd,
wolnoci i rozlegych przestrzeni. Kontakty intymne jednak
trudne (Wodnik ma mniejsze potrzeby). Potrafi jednak szanowa sw wolno i mog by razem szczliwi. Baran-Ryby:
mimo wsplnych ideaw zwizek dosy trudny. Moe by
nawet zgubny dla Barana
baran, owca, ko, wilk, pies, szczur, tygrys, krogulec, sp, kogut, w, pajk, kruk
owca
ywioem Barana (tak jak Lwa i Strzelca) jest Ogie: poczenie
tego co ciepe z tym co suche; energia, ycie, elektryczno,
wola, agresywno, sia

37

38