You are on page 1of 1

Ascendent w Skorpionie:

Ludzie ze wschodzcym Skorpionem zawsze odznaczajcy si


intensywnoci zajmuj si czsto sztukami uzdrawiania, dociekaniem
motywacji innych (np. przez psychoterapi) lub badaniem tego, co
tajemnicze czy ezoteryczne. Cho ze Skorpionem kojarzy si czsto
odwag, zwykle nie wspomina si, w jak duym stopniu jego dziaania
motywowane s strachem. Za najlepsz obron dla Skorpiona jest atak.
Osoby ze Skorpionem wschodzcym pozostaj w cigym nastawieniu
defensywnym, w stopniu nie wystpujcym zwykle przy Socu w tym
znaku. Poniewa Skorpion jest znakiem skrajnoci emocjonalnych, atwo
dla kadej pozytywnej ekspresji tego Ascendentu znale rwnie siln
negatywn. Wschodzcy Skorpion zyska sobie na przestrzeni lat raczej
kiepsk reputacj, ktra nie jest w peni niezasuona. aden inny znak
wschodzcy nie moe rwna si z nim pod wzgldem mciwego,
bezlitosnego i zazdrosnego zachowania. Czsto silnym czynnikiem
motywujcym postpowanie jest zemsta, a niekiedy bywa nim rwnie
paranoiczna obsesja zabezpieczania siebie. Przyjmuje ona czsto form
niechci do rozstania si z czymkolwiek pienidzmi lub emocjami i
osoby takie odczuwaj wielki strach przed pozbyciem si czegokolwiek i
utrat kontroli. Ludzie z ASC w Skorpionie potrafi wnika w gbsze
uczucia i motywy innych, pod warunkiem jednak, e nie rzutuj na nich
wasnych motyww. Mog by bardzo zaradni i s czsto namitnie
oddani yciowej misji czy trudnemu wyzwaniu. Wspomniane wczeniej
negatywne cechy s niekiedy obrcone w pozytywne u osb ze Socem w
Skorpionie, ktre potrafi by bardzo lojalne w stosunku do tych, ktrych
dopuszcz do wewntrznego krgu swoich znajomych. Rwnie
tendencja do sabotowania siebie wydaje si znacznie mniej powszechna
wrd ludzi ze Socem ni Ascendentem w tym znaku. Przy rozwaaniu
wadcy Ascendentu znak Marsa jest zawsze waniejszy ni znak Plutona.
Pozytywnie ukierunkowany Mars moe pomc w posaniu na okrelone
tory oraz przetworzeniu nierzadko autodestruktywnej energii Skorpiona.
Steven Arroyo