You are on page 1of 1

VISI

SEKOLAH

BEBAS

DADAH

MISI
Melaksanakan aktiviti-aktiviti
Pendidikan Pencegahan Dadah
(PPDa) yang bersepadu dan
menyeluruh daripada aspek