You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS (TAHAP 1)

KEBERSIHAN

BAHAN / MAKLUMAT

MASA MENILAI : ___________________


KEKEMASAN

KELAS
LANTAI
DINDING
KORIDOR
15 MARKAH
1
AMANAH
1
ADIL
2
BAKTI
2
CEKAL
3
IKHLAS
3
GIGIH

TINGKAP

SUDUT MATA
PELAJARAN

SUDUT
BACAAN

10 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

INFORMASI
KELAS
15 MARKAH

SUSUNAN MEJA/
KERUSI/
PERABOT
10 MARKAH

HIASAN/
KREATIVITI
20 MARKAH

100

KEDUDUKAN

TARIKH : _______________________

JUMLAH

HARI : _____________________

NAMA PENILAI :

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________

TANDATANGAN KETUA PENILAI


__________________________
(
)

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS (TAHAP 2)

KEBERSIHAN

BAHAN / MAKLUMAT

MASA MENILAI : ___________________


KEKEMASAN

KELAS
LANTAI
DINDING
KORIDOR
15 MARKAH
4
JUJUR
4
MULIA
5
DEDIKASI
5
IKRAM

TINGKAP

SUDUT MATA
PELAJARAN

SUDUT
BACAAN

10 MARKAH

15 MARKAH

15 MARKAH

INFORMASI
KELAS
15 MARKAH

SUSUNAN MEJA/
KERUSI/
PERABOT
10 MARKAH

HIASAN/
KREATIVITI
20 MARKAH

100

KEDUDUKAN

TARIKH : _______________________

JUMLAH

HARI : _____________________

6
CEMERLANG
6
BESTARI
NAMA PENILAI :

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________

TANDATANGAN KETUA PENILAI


__________________________
(
)