You are on page 1of 3

Present Perfect Continuous Tense – Sadašnje svršeno trajno vreme

Present Perfect Continuous Tense (Sadašnje svršeno trajno vreme) se gradi od glagola “to
be” u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu), tj. have/has been i Present
Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Potvrdni oblik
Jednina (singular)


I have been working. (Ja sam radio.)
You have been working. (Ti si radio.)
He/she/it has been working. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)
Množina (plural)We have been working. (Mi smo radili.)
You have been working. (Vi ste radili.)
They have been working. (Oni su radili.)

Upitni oblik
Upitni oblik glagola u Present Perfect Continuous Tense-u se gradi kao upitni oblik Present
Perfect Simple Tense-a tj. inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola “to have”
i lične zamenice.
Yes/No pitanja:
Jednina (singular)


Have I been working? (Da li sam ja radio?)
Have you been working? (Da li si ti radio?)
Has he/she/it been working? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)
Množina (plural)Have we been working? (Da li smo mi radili?)
Have you been working? (Da li ste vi radili?)
Have they been working? (Da li su oni radili?)
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:
Jednina (singular)Have I been working? – Yes, I have. / No, I haven’t.
Have you been working? – Yes you have. / No, you haven’t.
Has he/she/it been working? – Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

(Mi nismo radili. (Ona uči engleski već tri godine. još uvek traje i može se nastaviti u budućnosti:  She has been learning English for three years. (On/Ona/Ono nije radio/radila/radio. Have you been working? – Yes.) Množina (plural)     We have not (haven’t) been working. / No. we haven’t. (Vi niste radili. / No.) He/She/It has not (hasn’t) been working. . we have.pitanja: Jednina (singular)    Where have I been working? (Gde sam ja radio?) Where have you been working? (Gde si ti radio?) Where has he/she/it been working? (Gde je on/ona/ono radio/radila/radilo?) Množina (plural)    Where have we been working? (Gde smo mi radili?) Where have you been working? (Gde ste vi radili?) Where have they been working? (Gde su oni radili?) Odrični oblik Odrični oblik se gradi od odričnog oblika glagola be (u Present Perfect Simple Tense-u) i Past Participle-a glavnog glagola.) You have not (haven’t) been working. you have.) You have not (haven’t) been working. (Oni nisu radili. they have. you haven’t.) They have not (haven’t) been working.) Present Perfect Continuous Tense – Upotreba Present Perfect Continuous Tense se koristi za: Radnju koja je započeta u prošlosti. (Ja nisam radio. Jednina (singular)    I have not (haven’t) been working. (Ti nisi radio. Wh. Have they been working? – Yes.Množina (plural)    Have we been working? – Yes. / No. they haven’t.) U ovom kontekstu koristimo priloge for i since.

) Napomena: Kao što se iz prethodnih primera može videti.) Radnju koja se do skoro dešavala i ostavila jasne posledice u sadašnjosti:  It has been raining. The ground is still wet. u zavisnosti od konteksta. (Padala je kiša. (Plivam već sat vremena. Present Perfect Continuous Tense se može prevesti i sadašnjim vremenom.For označava ukupan vremenski period trajanja radnje:  I have been swimming for an hour. (Živim ovde od 1998.) Since označava početak dešavanja radnje:  I have been living here since 1998. Zemlja je još mokra. .