You are on page 1of 17

SULIT

015/1

NAMA : ………………………………………………………………
015/1
Matematik
Tahun 6
1 jam

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016
MATEMATIK
Kertas 1
1 Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1
Kertas ini mengandungi 40 soalan.
2
Jawab semua soalan
3
Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa
Melayu.
4
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam
Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.
5
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.
6
Jika calon hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.
7
Calon boleh membuat jalan kerja pada ruangan kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak
015/1

[Lihat sebelah]

SULIT

Jawab semua soalan.
Page 1

yang manakah benar . nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu terdekat akan menjadi 62 000? A 60 943 B 61 354 C 62 417 D 62 543 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor.6 kg D 600 g = 6 kg 2 . 6∙508. 6∙5 6∙508 6∙058 6∙58 RAJAH 1 Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan kad nombor tersebut mengikut nilai dalam tertib menurun. 6∙5. 6∙5 20% ditukarkan kepada perpuluhan ialah A 0∙02 B 0∙2 C 2∙0 D 20∙0 Antara berikut . 3 4 A 6∙5. 6∙058 C 6∙058. 6∙508. A 600 g = 0. 6∙508 D 6∙58. 6∙508. 6∙58. 6∙058.1 2 Antara berikut. 6∙58. 6∙5. 6∙058 B 6∙58.006 kg B 600 g = 0.06 kg C 600 g = 0.

B 11.5 Rajah 3 menunjukkan beberapa segitiga yang dilukis pada petak segiempat yang sama besar. X P R Q S RAJAH 3 Segitiga yang manakah mempunyai ciri yang sama dengan segitiga X? 6 A P B Q C R D S Rajah 4 menunjukkan waktu Zarul selesai mengulangkaji pelajaran. A 10.30 am. Malam RAJAH 4 Tukarkan waktu itu dalam sistem 24 jam.m C jam 22 30 D jam 23 30 3 .30 a.

00 ÷ 8 = A 2 keping 2 keping B 3 keping 2 keping C 4 keping 1 keping D 5 keping 1 keping 4 . 4 cm 4 cm P Q 6 cm 3 cm 6 cm 2 cm RAJAH 2 Berapakah bilangan kuboid Q dapat diisi penuh ke dalam kuboid P? 8 9 A 10 B 8 C 6 D 4 93 274 ÷ 9 = A 1 363 baki 7 B 10 336 baki 7 C 10 363 baki 7 D 13 630 baki 7 RM204.7 Rajah 2 menunjukkan dua buah kuboid P dan Q.

85 C RM8.25 – (RM3.35 B RM5.85 5 7 36 +19 = A 4 45 B 11 4 28 C 1 5 28 5 .15 + RM2) + 75 sen = A RM4.10 11 12 13 889 + 212 × 29 = A 7 037 B 9 037 C 25 993 D 31 929 3 1 1 28 – 24 + 32 = A 1 38 B 5 38 C 1 48 D 5 48 RM10.35 D RM9.

M dan N. Kotak M dan N tidak berisi limau. dalam g . 16 A 12 B 1∙2 C 0∙66 D 0∙12 Rajah 6 menunjukkan berat limau dalam tiga daripada lima buah kotak J. 1∙064 0∙63 RAJAH 5 Tambahkan nilai digit 6 bagi kedua-dua nombor itu. K. setiap kotak. L. 2kg 1∙05kg 400g J K L RAJAH 6 Hitungkan purata berat limau. A 69 B 115 C 690 D 1150 6 M N .11 5 28 D 14 x 100 = 2∙03 x 10 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam 15 A 0∙203 B 2∙03 C 20∙3 D 203 itu? Rajah 5 menunjukkan dua keping kad nombor.

1 280 B 128 C 1.55 230∙4 ÷ 18 = × 10 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam A.45 B RM 46.28 D 0.17 Antara yang berikut.128 7 itu? . jumlah yang manakah paling hampir dengan 6? B 3 3 44 + 4 4 1 4 5 + 1 10 C 2 9 5 5 + 10 D 3 54 A 18 19 1 + 2 RM 100 − RM 40.50 + 505 sen = A RM 44.55 C RM 64.55 D RM564.

C 3. Warna Guli Merah Biru Kuning Jumlah Guli 20 25 15 Masuk 17 14 8 JADUAL 1 Berapakah peratus bilangan guli yang tidak berjaya dimasukkan daripada semua guli itu? 21 A 21 B 35 C 39 D 65 Rajah 7 menunjukkan waktu berlepas sebuah kapal terbang dari Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur ke Brunei. Jadual 2 menunjukkan panjang dua jenis spring yang disediakan dalam suatu pertandingan rekacipta.m.20 a.m.20 p.m. B 4. Hitungkan jumlah panjang.20 p. 8 jumlah Lapangan .20 Jadual 1 menunjukkan jumlah guli yang diterima dan bilangan yang berjaya dimasukkan ke dalam bekas dalam satu pertandingan sukaneka. JADUAL 2 Amin memerlukan 2 utas spring M dan 3 utas spring N.m. spring yang digunakan oleh Amin. Antara berikut manakah menunjukkan waktu kapal terbang itu tiba di Brunei? 22 A 4. 13 : 25 RAJAH 7 Penerbangan itu mengambil masa selama 2 jam 55 minit. D 3.20 a. dalam cm.

23 A 970 B 530 C 495 D 205 Jadual 3 menunjukkan isipadu tiga jenis minuman yang dibeli oleh Mamat. bacaan penimbang menjadi 2∙1kg. 9 kg 0 1 2 8 7 3 6 5 4 RAJAH 8 Apabila ketiga-tiga tin itu diambil. Berapakah berat. Kuantiti 3 kotak 2 kotak 1 botol Minuman Perisa Oren Perisa Epal Air Mineral Isipadu seunit 675 mℓ 500 mℓ 1∙25 ℓ JADUAL 3 Berapakah jumlah isipadu. dalam g. dalam ℓ. minuman yang dibeli oleh Mamat? 24 A 1∙3 B 2∙425 C 4∙1 D 4∙275 Rajah 8 menunjukkan berat 2 buah kotak dan 3 tin makanan yang sama. setiap tin itu? A 700 B 1 200 C 1 300 9 .

Berapakah berat. Kirakan min buku yang terdapat pada setiap rak. 5 daripada jumlah murid yang berjalan kaki dan berbasikal telah menaiki bas. Bilangan Murid 300 200 100 Kereta Bas Basikal Berjalan kaki 0 Kenderaan RAJAH 9 2 Pada bulan Februari. A 80 10 . manakala rak ketiga mengandungi 6 buah buku kurang daripada rak kedua. dalam kg. Rak kedua mengandungi 12 buah buku lebih daripada rak pertama. Berat dua biji nanas dan tembikai adalah 2∙25 kg. A 24 B 28 C 42 D 60 Berat sebuah raga berisi tiga biji betik . raga itu? 27 A 3∙5 B 1∙75 C 1∙35 D 1∙25 Rajah 9 ialah carta palang yang menunjukkan cara murid-murid SK Sungai Mati ke sekolah pada bulan Januari. Jumlah berat tiga biji betik ialah 3∙75 kg.dua biji nanas dan sebiji tembikai ialah 9∙5 kg. Hitungkan jumlah murid yang menaiki bas pada bulan Februari.D 25 26 3 900 Jumlah buku yang terdapat pada rak pertama ialah 54 buah.

Berapakah beza min jualan telur pada minggu kedua berbanding minggu pertama? A 1 100 B 2 100 C 5 200 11 . segitiga sama kaki QRS. Hitungkan perimeter. dalam cm. Isnin Selasa Rabu Khamis Mewakili 600 biji telur RAJAH 11 Min jualan pada minggu pertama adalah 3 200 biji.B 200 C 330 D 500 Q U 28P R segiempat tepat PQST dan dua buah segitiga Rajah 10 menunjukkan gabungan sebuah 10 cm sama kaki PTU dan QRS. 29 A 8 B 9 C 11 D 12 Rajah 11 ialah piktograf yang menunjukkan jualan telur ayam pada minggu kedua. T S RAJAH 10 Perimeter segiempat PQST ialah 26 cm manakala perimeter seluruh rajah ialah 36 cm.

dalam m² . seluruh rajah itu? A 32 B 38 C 48 D 64 12 . RAJAH 13 Isipadu bahagian berlorek ialah 8 m³. 31 A 13∙5 B 27 C 33 D 40∙5 Rajah 13 menunjukkan beberapa buah pepejal berbentuk kuboid yang sama saiz. Hitungkan isipadu. dalam m³. plastik tersebut. Hitungkan luas. L M N 3m RAJAH 12 Perimeter setiap bahagian itu ialah 15 m. M dan N yang sama luas.D 30 5 300 Rajah 12 menunjukkan sekeping plastik berbentuk segiempat tepat yang dibahagikan kepada tiga bahagian L.

75 D RM44. Hitungkan jumlah keuntungan yang diperolehi oleh beliau. Barang Kasut Beg Harga RM24∙50 RM35 Diskaun (%) 20 30 JADUAL 4 Harga kos kedua-dua barang itu ialah RM36.10 13 .10 B RM15.40 C RM29.32 Sebuah kondominium yang terdiri daripada 15 tingkat mempunyai 8 buah rumah pada setiap tingkat. Berapakah anggaran yang paling sesuai untuk bilangan penghuni kondominium itu? 33 A 120 B 360 C 420 D 720 Jadual 4 menunjukkan harga dan peratus diskaun bagi dua barang yang dijual oleh Encik Mazlan. Dianggarkan penghuni setiap rumah berjumlah antara 5 hingga 7 orang. A RM8.

m. 8∙45 a. 5∙45 p. 1 4 3 2 4 1 3 4 3 3 4 2 A B C D 35 jam jam jam jam Rajah 14 menunjukkan seutas tali.m. 10∙10 a. Waktu Mula Tamat 7∙15 a. Aktiviti Bersenam Ulangkaji pelajaran Mengemas JADUAL 5 Berapakah jumlah masa yang digunakan oleh Shamsiah untuk melakukan aktiviti bersenam dan mengemas. 8∙4 cm J K L M RAJAH 14 2 Panjang JK adalah 3 daripada panjang KL. Kedudukan L berada di tengah-tengah JM.m.m.dalam cm.m.34 Jadual 5 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Shamsiah untuk melakukan aktiviti pada suatu hari tertentu.m. 12∙40 p. tali itu? A 14 B 22∙4 C 28 14 . Hitungkan panjang. 4∙30 p.

Hitungkan harga 1 botol minyak masak. Diskaun 20% Diskaun 30% RAJAH 16 RM160 Puan Maznah membeli sepasang kasut dan sebuah pembakar roti.D 36 37 32∙6 Kebocoran paip menyebabkan air menitis antara 70mℓ hingga 90 mℓ setiap 2 jam. 15 . air yang menitis dalam masa sehari? A 1∙68 B 0∙85 C 0∙83 D 0∙48 Rajah 15 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh Encik Razak. Kuantit i 5 botol 3 tin 4 buku Barang Harga seunit Harga Minyak masak Susu RM1∙20 RAJAH 15 Sabun RM1∙50 Jumlah Encik Razak membayar dengan sekeping wang kertas RM50 dan sekeping wang kertas RM10. 38 A RM9∙80 B RM11∙70 C RM49∙10 D RM58∙60 Rajah 16 menunjukkan harga dan diskaun yang ditawarkan oleh sebuah kedai. Berapakah anggaran. Hitungkan harga asal pembakar roti itu. dalam ℓ . Dia membayar RM 212 untuk kedua-dua barang tersebut. Baki wang yang diterimanya ialah RM1∙40.

A 58 16 . RAJAH 17 Jumlah pengunjung lelaki melebihi pengunjung perempuan. yang manakah benar tentang bilangan pengujung S 16 cm T di Pusat Sains Negara. Kanak-kanak Dewasa 4 cm Jantina Lelaki Perempuan 354 460 160 206 JADUAL 6 Antara pernyataan berikut. Rajah 17 menunjukkan gabungan sebuah segiempat tepat EFGH. D 30% daripada jumlah pengunjung adalah kanak-kanak lelaki. Hitungkan perimeter. seluruh rajah. dalam cm. F B H G 6 cm E 40 V1 C 4 daripada pengunjung adalah kanak-kanak perempuan. Panjang FS = SG dan perimeter segiempat sama STUV ialah 40 cm.U A Jumlah pengunjung adalah melebihi 1 200 orang.39 A RM100 B RM110 C RM115 D RM120 Jadual 6 menunjukkan bilangan pengunjung yang melawat Pusat Sains Negara pada suatu hari tertentu. segiempat sama STUV.

B 68 C 78 D 86 SOALAN TAMAT 17 .