You are on page 1of 1

ĐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH

I.

Mục tiêu
-

II.

Cung cấp vốn từ vựng Vật lý cơ bản bằng tiếng Anh cho học sinh
Giúp học sinh có thể suy nghĩ và giải quyết các bài toán Vật Lý cơ bản bằng tiếng
Anh
- Khơi gợi niềm hứng thú với cả 2 bộ môn Vật Lý và Tiếng Anh thông qua các bài
học
Cấu trúc giảng dạy trong giờ học:
-

-

-

III.

Trong 4 buổi học đầu (tháng 8): Giới thiệu cho các em tới vốn từ vựng và các khái
niệm Vật Lý và Toán cơ bản bằng tiếng Anh. Cho các em tham gia các trò chơi,
thí nghiệm liên quan tới chủ đề học.
Các buổi học sau: Cho các em tiếp xúc với những bài toán nhỏ, các câu hỏi dễ về
hiện tượng vật lý để các em có thể trả lời bằng Tiếng Anh. Đánh giá thông qua bài
tập về nhà và bài tự luận trên lớp.
Chương trình học bám theo chương trình vật lý lớp 6. Tốc độ học có thể thay đổi
tùy thuộc khả năng tiếp thu của lớp.

Dự kiến chương trình giảng dạy của buổi học đầu tiên:
- Chủ đề chính: Độ dài
- Các em sẽ làm quen với các từ vựng liên quan đến độ dài và các thuật ngữ toán cơ
bản.
- Các em sẽ được học độ lớn của các vật từ bé nhất đến lớn nhất qua flash “scale of
the universe”
- Các em sẽ được trực tiếp đo các đồ vật xung quanh và phát biểu kết quả bằng
tiếng Anh.