You are on page 1of 2

APA ITU SENI ?

Susunan: Drs. Izani Mat Il M. Hum.
1.

Seni yang sebenarnya adalah ‘yang disukai ramai’.
(Tolstoy)

2.

Seni adalah gedung yang menghimpun nilai-nilai yang tercatat.
(Osborne 1970)

3.

Seni adalah imej bentuk perasaan.
(Osborne 1970)

4.

Seni adalah suatu imej mental, objek yang ‘ ideal’ yang dinyatakan dalam
bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya ‘sebenar’ dalam
fikiran pemerhati.
(Croce and Collingwood 1972)

5.

Seni pada asasnya adalah satu bentuk pernyataan yang dicipta khusus untuk
diamati melalui deria dan imajinasi.
(Susanne Langer)

6.

Seni mempunyai peraturan yang menggunakan undang-undang kejadian dan
prinsip sejagat kepada alam yang melahirkan ‘gaya’ sesuatu peradapan. Gaya
ini seterusnya melahirkan secara tetap bentuk fikiran peradaban itu.
(Frihjof Schoum 1947)

7.

Seni adalah bentuk semulajadi yang wujud dalam jiwa pencipta. Asas gerak
bentuk wujud dalam bahan seni, tercipta pada tiga peringkat fikiran pencipta –
iaitu pada alat, bahan dan penerimaan.
(Dante 1968)

8.

Seni ialah tanda keadaan pemikiran dan perasaan yang indah dan harmonis
serta ditumpukan dan ditegaskan oleh bentuk yang lahir daripada keadaan batin
seniman.
(Mumford 1968)

B.1947. Colombia University Press.1972. The Arts and Interrelation. Ltd. New York:The Noonday Press. 1986. Aesthetics. 1969. London: O.A Concept in Art Theory. Osborne H. U.. New York: Harper & Row. 1970. Art and Technics. Ponofsky E.Literatur Corce. London The Press of case Western Reserve University. P.1968. Iver K. . The Art of Appreciation. Mumford L. Idea . London: Luzac & Co. Munro and Thomas. Art and Thought.