You are on page 1of 1

Schatten doen we met ronde getallen.

Zo
zie je achteraf snel of de uitkomst kan of
niet. Om een natuurlijk getal te delen tot
op 0,1; 0,01 of 0,001 plaatsen we een
komma in het deeltal en vullen we achter
de komma aan met nullen. Vergeet de
komma in het quotint niet te plaatsen.
Om de rest te bepalen moet je goed naar
de rang kijken waarin het cijfer staat
(t,h,d).

Reken uit tot 0,01 nauwkeurig.

Bewerking: 306 : 24 =
Schatting: 300 : 25 = 12
quotint: 12,75
rest: 0 h

Werkwijze:

STAP 1
Je getallen ordelijk schikken onder elkaar.
STAP 2

Hoeveel keer kan de deler in het deeltal?


Bij een deler met 1cijfer, deeltal van 1 cijfer.

(d X q) + r

Bij een deler met 2 cijfers, deeltal van 2 cijfers.

STAP 3
De kommalijn in het groen tekenen.
STAP 4
De komma plaatsen en daarna de nullen.
De komma plaatsen in het quotint.

rest = 0, 00

STAP 5

dus 0 honderdste

De rest correct aflezen (kijk hiervoor naar je


kommalijn).
dus

Controle?
NEGENPROEF

(d X q) + r

D
q