Μιλάμε ελληνικά; (ΙΙ

)

ΜΑΘΗΜΑ 3

Περπατώντας στην Αθήνα

Το Λυκαβηττό

Διάλογος
Νίκος

Μαρία, ανέβηκες στο Λυκαβηττό;

Μαρία

Ναι, κουράστηκα πολύ.

Νίκος

Έτσι θα κοιμηθείς καλά αυτή τη νύχτα.

Μαρία

Σωστά. Ήθελα να ανέβω με το τελεφερίκ, μα χάθηκα και τελικά
έφτασα περπατώντας.

Νίκος

Ξέρεις πώς ονομάζεται η εκκλησία που βρίσκεται πάνω;

Μαρία

Ναι, είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και χτίστηκε το 1870.

Νίκος

Τι έκανες εκεί;

Μαρία

Έκανα πολλές φωτογραφίες και διάβασα ένα ποίημα του Καβάφη
«Ιθάκη». Να σου το διαβάσω;

Νίκος

Ναι.

Μαρία

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο __________ ,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη __________ ,
τέτοια στον __________ σου ποτέ σου δεν _____
__________ ,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το __________ και το __________ σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην __________ __________ ,
αν η __________ __________ δεν τους στήνει εμπρός σου.

30

Μιλάμε ελληνικά; (ΙΙ)

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο __________ .
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να __________
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
_____ μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
______ ______________ σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο __________ πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές _______ __________,
να __________ και να __________ απ’ τους
σπουδασμένους.
__________ στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο __________ ,
__________ με όσα κέρδισες στον __________,
μη προσδοκώντας πλούτη _______ σε __________ η
Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ __________ τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν __________ να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την __________ , η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι __________ που __________ , με τόση πείρα,
ήδη _____ το __________ η Ιθάκες τι σημαίνουν.
Μαρία

Σ΄άρεσε;

Νίκος

Ναι, πολύ!

31

Μιλάμε ελληνικά; (ΙΙ)

Ο Αόριστος στην παθητική φωνή
σηκώνομαι
ντύνομαι
θυμάμαι
κοιμάμαι
γεννιέμαι
αγαπιέμαι

χάθηκα

κουράζομαι

κουράστηκα

χάθηκες

ετοιμάζομαι

ετοιμάστηκα

χάθηκε

λούζομαι

λούστηκα

χαθήκαμε

πιάνομαι

πιάστηκα

χαθήκατε

κρύβομαι

κρύφτηκα

χάθηκαν(ε)

ανοίγω

ανοίχτηκα

Ο Μέλλοντας και η Υποτακτική στην παθητική φωνή

σηκώνομαι
ντύνομαι
θυμάμαι
κοιμάμαι
γεννιέμαι
αγαπιέμαι

θα/να χαθώ

κουράζομαι

θα/να κουραστώ

θα/να χαθείς

ετοιμάζομαι

θα/να ετοιμαστώ

θα/να χαθεί

λούζομαι

θα/να λουστώ

θα/να χαθούμε

πιάνομαι

θα/να πιαστώ

θα/να χαθείτε

κρύβομαι

θα/να κρυφτώ

θα/να χαθούν(ε)

ανοίγω

θα/να ανοιχτώ

Η Μετοχή

Συζυγία Α΄

Συζυγία Β΄

άλλα ρήματα

παίζω

παίζοντας

τρέχω

τρέχοντας

τραγουδώ

τραγουδώντας

περπατώ

περπατώντας

ακούω

ακούγοντας

λέω

λέγοντας

-οντας

-ώντας

-(γ)οντας

32

Μιλάμε ελληνικά; (ΙΙ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψτε τον αόριστο και τον μέλλοντας στην παθητική φωνή:
πληρώνομαι

πληρώθηκα

................................

χάνομαι

................................

................................

κουράζομαι

................................

................................

χρειάζομαι

................................

................................

κοιμάμαι

................................

................................

λυπάμαι

................................

................................

2. Συμπληρώστε τα κενά με το ρήμα στον αόριστο, μέλλοντα ή υποτακτική
στην παθητική φωνή:
 Κώστα, πότε ................................ επιτέλους;

(ετοιμάζομαι)

 Τι ώρα ................................ αύριο, παιδιά;

(σηκώνομαι)

 Εμείς ................................ την περασμένη Παρασκευή.

(πληρώνομαι)

 Πρέπει ................................ να φέρετε το βιβλίο.

(θυμάμαι)

 Σας παρακαλώ, παιδιά, ησυχία, θέλω ................................ . (σκέφτομαι)

3. Ταιριάξτε τον Ενεστώτα τον Αόριστο και τον Μέλλοντα των ρημάτων:
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ........................... (γεννιέμαι) στην Αλεξάνδρεια το 1863. Υστερα
από τον θάνατο του πατέρα του η οικογένεια .......................... (φεύγω) για την Αγγλία το 1872
κι ....................... (μένω) ως το 1878. Εκεί ο Καβάφης ...................... (μαθαίνω) τέλεια την
Αγγλική

γλώσσα.

Οταν

......................

(γυρίζω)

στην

Αλεξάνδρεια

...........................

(συμπληρώνω) τις σπουδές του σ' ένα ελληνικό λύκειο. Η οικογένεια ...........................
(αναγκάζομαι) για δεύτερη φορά να ......................... (εγκαταλείπω) την Αλεξάνδρεια το 1882
ως το 1885, εξαιτίας των πολιτικών αναταραχών. Από την επιστροφή του και ύστερα
ο ποιητής δε ........ ......................... (εγκαταλείπω) την Αλεξάνδρεια παρά μόνο για μερικά
σύντομα ταξίδια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Αθήνα. Η ζωή του ....................... (κυλάω)
ήσυχα, ...................... (μένω) στην αρχή μ' έναν αδερφό του, ύστερα μόνος ως τα τελευταία
χρόνια. ...................... (πεθαίνω) το 1933.

4. Συμπληρώστε τα κενά με τη μετοχή:
 Χάνω το χρόνο μου .................................. το λεωφορείο.

(περιμένω)

 Το παιδί ήρθε από το σχολείο ................................. .

(κλαίω)

 Βγήκε έξω ................................. την πόρτα δυνατά.

(χτυπάω)

 ................................. όλη τη μέρα κουράστηκα πολύ.

(διαβάζω)

33

Μιλάμε ελληνικά; (ΙΙ)

Ελένη (Χάρις Αλεξίου)
___________ σ' έναν κόσμο μαγικό

Vivimos en un mundo mágico

με φόντο την ___________ , το Λυκαβηττό,

al fondo la Acrópolis, el Licavito,

γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά αηδόνια,

llenos los balcones, ruiseñores de ciudad,

υποσχέσεις και ___________

promesas y amores

και πολύχρωμα μπαλόνια

y globos de colores

για ευτυχισμένα ___________ .

para tiempos felices.

Κι ___________ Ελένη και κάθε Ελένη

Y tú Helena y cada Helena

της επαρχίας, της ___________ κοιμωμένη,

de la comarca, de Atenas dormida,

η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.

tu vida, que lo sepas, está fuera de la ley.

Να ___________ για την Ελλάδα είναι άλλο

Una cosa es que mueras por Grecia

κι άλλο εκείνη να σε ___________ .

y otra que ella te mate.

Κι ___________ Ελένη και κάθε Ελένη

Y tú Helena y cada Helena

της επαρχίας, της Αθήνας κοιμωμένη.

de la comarca, de Atenas dormida.

___________ σ' ένα κόσμο μαγικό.

Vivimos en un mundo mágico.

Υποχθόνια ___________ με μοναδικό σκοπό,

Bajo tierra se trabaja con un único objetivo,

να σε ___________ στο παιχνίδι,

meterte en el juego,

τη ζωή σου πως θα ___________ .

que arreglará tu vida.

Να σου τάξει, να σου τάξει

Te promete, te promete

την ___________ σου να ρημάξει.

arruinar tu vida.

Κι όταν ___________ να ελέγχει

Y cuando llegue a controlar

της ελπίδας ___________ τον πόνο,

el dolor de tu esperanza,

δεν του ___________ τούτο μόνο.

no le basta sólo eso.

Με γλυκόλογα σε ___________ απ' το χέρι,

Te coje de la mano con dulces palabras,

σε βαφτίζει της ___________ νοικοκύρη.

te bautiza como propietaria de Grecia.

Κι εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα

Y allí donde dices “cambiaron las cosas”

και σηκώνεις το ___________ ,

y levantas el vaso,

αρπάζει, κλέβει τ' όνειρό σου

te engancha, te roba tu sueño

και του ___________ χαρακίρι.

y te hace el jaraquiri.

34