You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 10 sierpnia 2016 | Nr 16 (217)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

RACIBRZ ROZRYWKA

wiato i dwik
zawadno Raciborzem

Patronat medialny:

Zamieszkaj na swoim

Niekonwencjonalne otoczenia oraz oryginalne i niepowtarzalne poczenie historii


z nowoczesnoci III edycja Intro Music Festivalu odbya si z duym rozmachem.

REGION EKOLOGIA

Fot. Andrzej Zieliski

Kolejna prba rozbrojenia


bomby ekologicznej
Prawie 17 mln z ma otrzyma Skarb Pastwa reprezentowany przez Starost Tarnogrskiego w ramach
promesy udzielonej przez WFOiGW w Katowicach.
Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ H2OSTRG

Fot. archiwum poratlu raciborz.com.pl

IDZIE NOWE
W H2OSTRG

Zobacz ca fotorelacj

Impreza, widowiskowa i wyrniajca si innoci, odbia si szerokim echem dzielc przy tym raciborzan. Na amach naszego
portalu informacyjnego polaa si fala krytyki, oburze oraz niezrozumienia. Internauci zarzucaj midzy innymi organizatorom
omot, ktry zmuszeni byli sucha czy zabaw z gon muzyk do biaego rana. Jednak czy festiwal prezentujcy muzyk inn
ni popularn nie ma prawa bytu?
JUSTYNA KONISZEWSKA

Raciborski Intro Festival,


ktry odby sie w pierwsz sobot sierpnia by oryginalnym
i niepowtarzalnym poczeniem historii z nowoczesnoci.
Elektryczne dwiki artystw z
Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy
Tajlandii wypeniy dziedziniec Zamku Piastowskiego. Z
kolei ciany kaplicy zamkowej
rozwietli pokaz laserw oraz
projekcja graczna. Lokalizacja
festiwalu stanowia jeden z najwikszych atutw wydarzenia,
poniewa poczenie redniowiecznych murw z dwikami
przyszoci dao niewzyky efekt.
Ultranowoczesny mapping 3D,
ktry zosta wywietlony na

na bryle XIII-wiecznej kaplicy zamkowej zdoby niezywke


uznanie uczestnikw wydarzenia. Stworzony zosta przez
uznanych na caym wiecie architektw z Tving Stage Design.
Organizatorom (INTRO Light) udao si zgromadzi imponujce towarzystwo muzykw od znanych i uznanych
w rodowisku artystw, do
tych, ktrzy swoj rozpoznawalno dopiero buduj. Przed
publicznoci zaprezentoway si gwiazdy z Polski i Europy, jak midzy innymi Onuka z
Ukrainy, The Micronaut z Niemiec czy Jacek Sienkiewicz jako reprezentant naszego kraju.
Podczas wydarzenia nie mogo
zabrakn utalentowanych DJ-

-w. Przyjechali do Raciborza z


caego wiata. Za konsolami bawili si tej nocy midzy innymi
Tajska krlowa Techno czyli,
Chris Sadler z Wielkiej Brytani
czy Seb&Rodrigezz z Polski.
Muzyka elektroniczna i
wiato podczas Intro Festivalu to jednak nie cay wachlarz
atrakcji. W trakcie trwania imprezy graciarz o pseudonimie Richie Madano namalowa
10-metrowy obraz, a Dominika
Jdrychowska z dzkiej ASP
stworzya szklane logo festiwalu. Magdalena Kowalczyk,
zaoycielka marki PAPU, projektantka i kostiumograf zaprezentowa performance modowy. Mao tego, na terenie
Zamku Piastowskiego powsta-

a tymczasowa galeria tatuau


gdzie zainteresowani mogli
rwnie wzi udzia w warsztatach tatuowania. Na przybyych czekay rwnie food trucki serwujce jedzenie z caego
wiata. Nieodczn czci festiwalu by zoty trunek z Browaru Zamkowego.

Od wrzenia w raciborskim aquaparku planowana jest likwidacja podziau


szatni na damskie i mskie.
Od 29 sierpnia do 11 wrzenia kryta pywalnia Aquapark
H2Ostrg bdzie nieczynna z
powodu planowanej, corocznej
przerwy technologicznej. Po jej
zakoczeniu natomiast, od 12
wrzenia, przestan funkcjonowa szatnie mska i damska, a
oba pomieszczenia bd szat-

niami koedukacyjnymi. Natryski pozostaj oddzielne dla kobiet i mczyzn jak dotychczas.
Rozwizanie takie byo rozwaane ju wczeniej. Szatnie koedukacyjne, cho koncepcja nie
wszystkim uytkownikom przypada do gustu, maj by uatwieniem dla rodzin z dziemi,
np. osb ktre korzystaj z pywalni z towarzyszcymi im maymi dziemi pci przeciwnej.
PS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ TURYSTYKA

Jak to jest z t turystyk w Raciborzu?


Fot. Ireneusz Burek

Liczby nie kami Racibrz z roku na rok odwiedza wicej turystw, i to zarwno krajowych,
jak i zagranicznych. Co zostao do zrobienia, aby jeszcze te liczby zwikszy?
pawe strzelczyk

Turyci coraz chtniej odwiedzaj Racibrz, a miasto


rozwija si pod wzgldem turystyki ogosi raciborski
magistrat wyliczajc, jakie to
atrakcje czekaj u nas na przyjezdnych. I tak aktywnie czas
mona spdzi np. pywajc
w aquaparku H2Ostrg, przemierzajc rowerem kilometry cieek rowerowych czy
biorc udzia w spywie Odr.
Na pasjonatw historii czekaj Zamek Piastowski, kocioy,
browar zamkowy, muzeum z
ciekawymi ekspozycjami i festiwal redniowieczny, natomiast
mionicy przyrody mog odwiedzi czok i Arboretum
Bramy Morawskiej. W miecie
odbywaj si rwnie jarmarki
rkodziea i festiwale muzyczne.
Nie mona te nie wspomnie
o tym, co oferuj miejscowoci na terenie powiatu raciborskiego. I tak nieopodal miasta
na przyjednych czekaj m.in.
zesp klasztorno-paacowy w
Rudach, kolejka wskotowrowa w tej samej miejscowoci,
ubowice ze wspomnieniami
po Josephie von Eichendorffie
czy muzeum horroru w Wojnowicach. Wszystkie te atrakcje
przycigaj turystw nie tylko z
Polski, ale i z zagranicy.
Jeli kogo to nie przekonuje, niech przemwi liczby.

Odremontowany Zamek Piastowski ma by magnesem cigajcym turystw do Raciborza


Coraz wiksz popularnoci
cieszy si zamek. W 2012 roku odwiedzio go 29960 goci z Polski i 2437 z zagranicy.
W 2013 byo to odpowiednio
34750 i 2435, a w 2014 roku
71565 i 3846 turystw. W poprzednim roku zamek odnotowa w sumie ponad 100 tysicy odwiedzajcych (100231 i
4016). W tym roku wizytwk
Raciborza zdoao odwiedzi
ju ponad 77 tys. goci z Polski
i prawie 3 tys. goci z zagranicy.

Take podlege miastu Raciborskie Centrum Informacji


odnotowuje dynamik wzrostu
liczby turystw. Jak wyliczyli
urzdnicy magistratu, w 2011
RCI odwiedzio 6553 turystw z
kraju i 262 z zagranicy. W 2012
odnotowano wizyt 7738 goci
polskich i 607 zagranicznych.
W 2013 byo to odpowiednio
10290 i 747, w 2014 15329 i
987, a 2015 16392 turystw
polskich i 1092 goci spoza kraju.

Peny komentarz czytaj


na portalu raciborz.com.pl

KOMENTARZ NA GORCO
Dawid Wacawczyk
Przedsibiorca brany turystycznej, radny powiatowy
Od wielu lat wierz w rozwj turystyki na Ziemi Raciborskiej. Powiciem jej swoj
prac magistersk, a od pewnego czasu staram si rozwija now ga swojego biura
turystycznego tj. Raciborskie
Centrum Turystyki. Obserwuj powolny, lecz stay wzrost
iloci turystw odwiedzajcych Racibrz i Powiat Raciborski. Od kilku lat ronie te
ilo naszych klientw.
Wydarzeniem przeomowym w skali miasta by bez
wtpienia remont i otwarcie
Zamku Piastowskiego, a w
skali Powiatu Raciborskiego
remont i udostpnienie Zespou Cysterskiego w Rudach.
Ogromn prac wykonali te
prywatni przedsibiorcy dziaajcy w brany turystycznej:
hotelarze, restauratorzy, waciciele orodkw SPA i twrcy
poszczeglnych atrakcji.
To wszystko oczywicie
cieszy, przy czym mwimy na
razie o pewnym pozytywnym
trendzie, a nie o zjawisku masowym. To wszystko dopiero
raczkuje. Przytoczone w sta-

tystykach liczby osb odwiedzajcych np. Zamek Piastowski obejmuj wszystkich tj. nie
tylko turystw, ktrzy wykupili
bilet wstpu, ale te uczestnikw wszystkich spotka, konferencji, jarmarkw, koncertw, operetek, uroczystoci,
spotka szkolnych, zlotw,
festiwalu Intro etc. Szacuj,
e 80 90 % z nich stanowi
mieszkacy Raciborza. W ten
sposb pompowana jest statystyka, ktra nie daje penego
obrazu sytuacji. Oczywicie w
przyszo naley patrze zawsze z nadziej i optymizmem,
ale nie przez rowe okulary.
Tymczasem wic, nie popadajc w samozadowolenie,
naley zastanowi si co naley zrobi. Wyranie wida, e
dziaalno prywatnego sektora wyprzedza o kilkanacie
lat dziaania samorzdu, ktry w tej materii nie wykazywa
do niedawna aktywnoci ani
promocyjnej, ani inwestycyjnej. Na szczcie w tej materii
co zaczyna si zmienia. Cieszy mnie to, e po kilku latach
naszych nieskutecznych interpelacji, Prezydent Lenk zacz
w kocu realizowa pomysy
opozycji.

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

List do redakcji: Za mao kubw na odpady zielone


Pisz w tej sprawie do
gazety bo z pewnoci moecie wicej ni szary obywatel,
ktry moe tylko sobie ale wylewa. Rozmawiajc ze
znajomymi dowiaduj si, e
problem ma wiele osb Jeden z czytelnikw przysa
nam list, w ktrym skary si
na zaniedbania za strony miasta w dziedzinie odioru bioodpadw. Poniej publukujemy
jego tre:
Miasto chce abymy segregowali odpady. Rada miasta wyliczya stawk za wywz
mieci. W opacie jest wywz
odpadw segregowanych, mie-

szanych oraz bio. Mamy prawo


oczekiwa, e skoro pacimy,
to miasto gwarantuje wywz.
Tymczasem pac cay rok za
kuby a miasto nie wywizuje
si z tego obowizku. Od lat
zgaszam w Przedsibiorstwie
Komunalnym, e jeden kube
odbierany co dwa tygodnie to
stanowczo za mao. W PK wicej kubw nie przewidziano.
Posiadam kilkuarow dziak
obok domu, na ktrej ronie
kilka drzew i innych rolin.
Tak jest przy wielu domach.
W sezonie letnim to jest jakie
kompletne nieporozumienie.
Kiedy pogoda dopisaa zapla-

nowaem prace w ogrodzie. Po


wypenieniu kuba pozostao
wiele taczek z odpadami, ktre
wysypa musiaem na had za
domem. Wiele razy prosiem
o kolejne kuby (powinny by
minimum 3-4 jeli odbir ma
by nadal co 2 tygodnie). Stale
syszaem t sam odpowied,
mog pojecha na wysypisko
i za darmo odda bioodpady.
Ja nie mam moliwoci odwozi samochodem na wysypisko kubw. Jeli miasto zorganizowao to w taki sposb ze
pacimy za wywz to dlaczego
sam ma odwozi na wysypisko? Nie moe by przecie

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

tak, e pacc za odbieranie


musimy skadowa zielone
odpady w ogrodzie i liczy na
to ze trawa przestanie rosn.
Wystarczy przecie zorganizowa wicej kubw dla
tych, ktrym jeden nie wystarcza. Mona te wysa inny
samochd lub przyczep aby
wysypa dowolny kube - jest
wiele sposobw aby zrealizowa to zadanie. Tymczasem
krluje bylejako, nikogo nie
interesuje (ani PK, ani prezydenta ani pracownikw, ktrzy przyjechali pod dom), e
odpady nie s odebrane mimo
tego, i zapaciem za t usug. Pisz w tej sprawie do redakcji bo z pewnoci moecie
wicej ni szary obywatel. Rozmawiajc z ssiadami i znajomymi dowiaduj si, e problem ma wiele osb. Dlaczego
nie rozwie problemu miasto
skoro pobiera za to opaty? Jeli media w tym temacie niczego nie zmieni pozostaje tylko
zgosi problem do urzdu
Wojewdzkiego oraz instytucji, ktra nadaa certyfikat ISO
rodowiskowe. Moe warto by
te urzdy wiedziay, jak nie radzi sobie miasto z zadaniem
ustawowym stwarzajc dodatkowo uciliwe warunki dla
mieszkacw czytamy w licie do redakcji.

Fot. czytelnik

Czytelnik poskary si na niedocignicia w gospodarce odpadami zielonymi. W jego opinii miasto nie wywizuje si
z obowizku odbierania odpadw biodegradowalnych.

W opinii czytelnika miasto i podlege mu Przedsibiorstwo


Komunalne nie robi wszystkiego, aby usprawni system
odbioru odpadw biodegradowalnych, skutkiem czego
mieszkacy s zostawieni sami z zielonym problemem.
Jak si dowiedzielimy w
Przedsibiorstwie Komunalnym, umowy przewiduj zaopatrzenie jednego gospodarstwa w jeden kube, a i tak
jaka cz mieszkacw jeszcze oczekuje na swj przydzia.
Miasto systematycznie dokupuje kolejne partie pojemnikw,
niemniej nie ma moliwoci
aby na jedn posesj trafi wicej ni jeden. Owszem, mona
je za porednictwem spki zamwi, ale to dodatkowy koszt
dla mieszkaca. Mona te zakupi (koszt to 3 z za sztuk)
specjalne worki na odpady zie-

lone, ale odbierane s tylko te


nabyte w PK (gdy s biodegradowalne). Magistrat poczyni
co prawda pewne ustpstwo i
w kilka dni po przesaniu listu
mieszkaca pojawi si komunikat, e mona wystawia odpad bio take w innych kubach
ni dotychczas, o ile bd one
specjalnie oznakowane. Nie
zmienia to jednak faktu, i dla
wikszoci mieszkacw s to
dodatkowe wydatki, gdy nie
wszyscy niezagospodarowane
kuby posiadaj.
ps

Plaa pniej ni zakadano

Stra Graniczna jest jednolit, umundurowan i uzbrojon


formacj przeznaczon do ochrony granicy pastwowej,
kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziaania nielegalnej migracji. Funcjonariusze SG bior
udzia rwnie w wydarzeniach na skal krajow, midzy
innymi niedawno odbywajcych si w Polsce wiatowych
Dni Modziey.
o przyjcie do suby. Nabr do
Stray Granicznej prowadzony
by w lutym biecego roku.
Wszyscy kandydaci musieli
przej proces postpowania
kwalifikacyjnego, skadajcy
si z midzy innymi: sprawnoci fizycznej, bada na wariografie czy znajomoci jzykw
obcych.
W szeregi funkcjonariuszy
MOSG zostao przyjtych 9
osb wrd nich znalazy si
2 kobiety. Na pocztku sierpnia nowo przyjci udali si do
jednego z orodkw szkolenia
Stray Granicznej. Po ponad
procznym szkoleniu bd
peni sub w placwkach
Stray Granicznej w Rudzie
lskiej, Katowicach Pyrzowicach, Bielsku-Biaej oraz
Opolu.
jk

RACIBRZ REMONTY

STADION PRZY
ZAMKOWEJ PRZEJDZIE
GRUNTOWNY REMONT
terenie pyty stadionu, przebudowa doj i dojazdw, wymiana nawierzchni asfaltowej drogi
dojazdowej, budowa odwodnienia liniowego oraz uzupenienie
skarpy w pobliu wjazdu na pyt boiska.
Wykonawca musi wykaza
si przynajmniej jedn osob
posiadajc dowiadczenie w
kierowaniu co najmniej jedn
robot budowlan polegajc
na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu sportowego
lekkoatletycznego ktry uzyska
wiadectwo PZLA w zakresie
nawierzchni sportowych poliuretanowych. Musi te wpaci
wadium w wysokoci 150 tys. z.
W ocenie ofert gwnym kryterium bdzie cena (95%), ale
oceniany bdzie rwnie okres
gwarancji (5%). Oferty naley
zgasza do siedziby Orodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej w terminie do 24 sierpnia. Zakoczenie prac przewidziano na 30 padziernika 2017
roku.
ps

w skrcie

Trwa zagospodarowanie bulwarw nadodrzaskich


poprzez utworzenie play z rnymi atrakcjami.
Termin zakoczenia 30 czerwca, nie zosta dotrzymany.
Fot. Justyna Koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

LUBOWANIE NOWYCH
FUNKCJONARIUSZY
MOSG W RACIBORZU

Szacowany koszt to 11 mln


z, z czego 5 mln daje ministerstwo sportu.
Magistrat ogosi przetarg,
ktrego przedmiotem jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego Orodka Sportu Rekreacji w
Raciborzu na stadion kategorii
IIIA. W ramach remontu przewidziano rozbirk i demontae nawierzchni pyty boiska, tunelu wejciowego, ogrodzenia
pyty boiska, ogrodzenia okalajcego koron stadionu, urzdze sportowych znajdujcych
si na pycie boiska. Skarpy w
plnocnej i zachodzniej czci
bd zniwelowane pod budow
urzdze sportowych i rozbudow bieni 8 torowej. Nastpne prace to: budowa ogrodzenia
stadionu z furtkami wok pyty
boiska, wymiana nawierzchni i
podbudowy pyty boiska, instalacja owietlenia nagonienia
stadionu, budowa kanalizacji deszczowej wraz z dwoma
zbiornikami retencyjnymi i
przepompowni, przebudowa
instalacji teletechnicznych na

REGION

RACIBRZ INWESTYCJE

RACIBRZ STRA GRANICZNA

W raciborskiej komendzie
lsko-Maopolskiego Oddziau Stray Granicznej
doszo do lubowania 9
nowych funkcjonariuszy.
29 lipca w raciborskiej Komendzie MOSG miao miejsce
lubowanie nowych funkcjonariuszy. Uroczysto odbya si
w obecnoci pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej oraz
rodzin. lubowanie odebra
pk SG Jacek Gartman, Komendant lsko-Maopolskiego Oddziau Stray Granicznej.
W swoim przemwieniu podkreli znaczenie sw roty lubowania oraz yczy wszystkim
zadowolenia z penienia suby. Bogosawiestwa lubujcym funkcjonariuszom udzieli
Dziekan Ewangelicki SG ppk
SG Kornel Undas.
Nowi funkcjonariusze zostali wyonieni z ponad 130
kandydatw, ktrzy starali si

Wiadomoci 3

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

Prace nad budow play id pen par, ale w najlepszym wypadku bdzie mona si ni
cieszy jedynie przez dwa ostatnie tygodnie wakacji.
pawe strzelczyk

W ramach inwestycji przewidziano takie rzeczy jak m.in.


plac zabaw w ksztacie okrtu,
boiska do gier plaowych, boisko do bule i inne elementy infrastruktury wypoczynkowej.
Dodatkowo ma powsta stacja
rowerowa i cianka wspinaczkowa (ta ostatnia w ramach
budetu obywatelskiego). Poszczeglne czci wyposaenia
s ju w znacznej czci gotowe,

inne dopiero powstaj. Przetarg wygraa firma z Katowic,


ktra podja si realizacji zadania za ok. 650 tys. z to o
150 tys. mniej ni pocztkowo
zakadano na ten cel w magistracie.
Pierwotnym
terminem
ukoczenia by 30 czerwca,
aby inwestycja moga cieszy
mieszkacw ju w te wakacje. Nie zosta on dotrzymany
ze wzgldu na m.in. konieczno uzyskania pozwole wod-

no-prawnych. Std te prace


zostay rozpoczte z kilkutygodniowym polizgiem. Jak
zapewniaj w urzdzie, z dotychczasowego przebiegu prac
wynika, i realnym terminem
zakoczenia jest poowa sierpnia. Aby w jak najmniejszym
stopniu ingerowa w zasoby
przyrodnicze parku zamkowego, firma wykonujca bulwary
stosuje specjalne wizanie gazi drzew rosncych nieopodal placu budowy.

RACIBRZ SAMORZD

Kiedy znikn szpecce billboardy?


Wadze centralne ustaw krajobrazow day samorzdom
narzdzie pozwalajce ucywilizowa przestrze wok
miast. W Raciborzu bior jednak na przeczekanie.
O postp przy realizacji
tzw. ustawy krajobrazowej w
Raciborzu pyta prezydenta na
ostatniej sesji miejskiej radny
Micha Wo. Ustawa ta moe
by broni samorzdu pozwalajcym na walk z reklamami
i bilboardami szpeccymi m.in.
pobocza drg czy budynki w
centrach miast. Reklama, wiadomo, dwigni handlu i nikt
przy zdrowych zmysach nie
myli cakowicie jej zabrania.
Ale w ilu to miastach mieszkacy skar si na mao estetyczne pachty zwisajce z zabytkowego budynku cakowicie
go zakrywajc? Albo dziesitki
billboardw przy ruchliwej drodze, czsto odwracajce uwag
kierowcw? Ustawa ma ucywilizowa nieco radosn twrczo w tej dziedzinie.
Ale cho ustawa obowizuje od wrzenia 2015 roku,
gminy nie piesz si z opracowaniem i wdraaniem tzw. kodeksw reklamowych, porzdkujcych chaos w przestrzeni
publicznej i bdcych podsta-

Fot. Justyna Koniszewska

GazetaInformator.pl >>

Gdyby okazao si, e ustawa krajobrazowa jest niezgodna z konstytucj, otworzy to drog do rewizji gminnych
rozstrzygni, zwrotu uiszczonych kwot i da podstaw pokrzywdzonym do dalszych roszcze. Dlatego w Raciborzu
wol poczeka z wprowadzaniem jej w ycie.
w do pobierania opat reklamowych. Cho kilka wikszych
miast sprbowao tego, wikszo wrd nich Racibrz
czeka. Jak si okazuje, sprawa
nie jest taka prosta. Moliwoci
owszem, ustawa daje, ale sk w
tym e zostaa zaskarona i nie
wiadomo jakie bd dalsze jej
losy. Dlatego Racibrz pki co
wstrzymuje si z dziaaniami
czekajc na rozstrzygnicia z
innych miast, ktre ju prboway wprowadza w ycie zapisy z ustawy. Naley liczy si
z protestami, bo nie wszystkim

si to spodoba. Trzeba przygotowa takie rozwizania, ktre bdziemy w stanie obroni twierdzi prezydent Lenk
dodajc, i przepisy takie s
potrzebne, a kwestia reklam
uporzdkowana. Nie zamierza
jednak zajmowa si tym w tym
roku, a woli poczeka na przykady, jak poradz sobie due
miasta dysponujce wikszymi rodkami na odpowiednie
przygotowanie pod wzgldem
prawnym.
ps

METROPOLITALNY OBCHD ODPUSTU WNIEBOWZICIA NMP W RUDACH


15 sierpnia w Sanktuarium
Matki Boej Pokornej w Rudach bdzie mia miejsce
metropolitalny obchd odpustu Wniebowzicia NMP.
Rwnoczenie tego dnia bd
witowane dwie rocznice: 35.
rocznica sakry biskupa Jana
Wieczorka oraz 60 rocznica
wice kapaskich biskupa
Jana Bagiskiego.
WIADUKT W NDZY
PRAWIE GOTOWY
Remont wiaduktu na drodze
wojewdzkiej nr 421 w Ndzy
ma zakoczy si do koca
wrzenia. Darmowe busy, ktre
woziy mieszkacw podczas
przebudowy, bd kursoway
tylko do poowy sierpnia. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, co oznacza, e
zakoczy si w przewidywanym
terminie - 30 wrzenia. Natomiast na pocztku padziernika
rozpocznie si remont drugiego
wiaduktu, mieszczcego si na
tej samej drodze. Jego zakres
bdzie jednak mniejszy zostanie wymienione tylko jedno
przso. Zakoczenie prac planowane jest na 9 listopada tego
roku.
ZMIANA GODZIN
OTWARCIA KOMPOSTOWNI
Mieszkacy Raciborza od 3
sierpnia mog dostarcza odpady rolinne na kompostowni w
kad rod w godzinach popoudniowych. Godziny otwarcia
kompostowni odpadw rolinnych po zmianach: poniedziaek, wtorek, czwartek, pitek
7:00-15:00, roda 7:00-15:00,
15:00-19:00 (dyur popoudniowy wycznie obsuga
osb fizycznych indywidualnie
dostarczajcych odpady rolinne), sobota 7:00-3:00.
W LIPCU UBYO
BEZROBOTNYCH
Wedug danych szacunkowych
z kocem lipca w Powiatowym
Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowane byy 2364
osoby, w tym 1446 kobiet. To
o 77 mniej ni miesic wczeniej. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie
30.06.2016 r. wynosi 6,6 %.
DOYNKI
W GMINIE RUDNIK
Sotysi wraz wjtem ustalili
harmonogram tegorocznych
doynek w gminie: 21 sierpnia
odbd si doynki w Modzurowie, 28 sierpnia w Rudniku,
3 wrzenia w Ponicicach, 4
wrzenia w Gamowie, Czerwicicach i Sawikowie, 11 wrzenia
w ubowicach.
DROGA WOJEWDZKA
NR 425 BDZIE REMONTOWANA
Zarzd Drg Wojewdzkich
w Katowicach ogosi przetarg
na realizacj zadania remont
Drogi Wojewdzkiej nr 425 na
odcinku od km 16+600 do km
20+020 na odcinku Kunia Raciborska-Ruda Kozielska. Z zakresu remontu wyczony jest
odcinek o dugoci 334 m, ktry
zosta wyremontowany w 2015
r. w ramach biecego utrzymania drg wojewdzkich. Termin
wykonania zadania przewidziany jest na 15 listopada 2016 r.

4 Publicystyka

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Browar Rynek lokal na miar smakosza

Nad sukcesem kadej butelki pracuje a 20 osb tyle


osb liczy browarowa rodzina,
nad ktr od niedawna czuwa nowy piwowar pracujcy
na najwyszych obrotach. Bowiem proces wyprodukowania
butelki niepasteryzowanego,
warzonego na naszym raciborskim Rynku piwa to 16 godzin.
Do tego doliczy trzeba take
odpowiedni czas leakowania,
np. pszeniczne powinno leakowa 14 dni. Kade z piw to
rodzaj maego dziea sztuki, a
tworzone z pasj i mioci do
wysokiej jakoci produktw
skrado serce niejednego piwosza.
Minibrowar spenia najwysze standardy dorwnuje poziomem restauracjom
i browarom w stolicy, Wrocawiu czy Krakowie. Co wane, szefostwo nie spoczywa na
laurach lokal cechuje nieustanny rozwj i stae inwestycje. Na bieco zmieniana jest
oferta piw. Dopasowywana do
pory roku, sezonu i gustw goci, zaspakaja gusta nawet tych
najbardziej wymagajcych. Jako pewniaki zawsze znajd tam
Pastwo piwo pils i pszeniczne,
dodatkowo uwielbiane przez
panie piwo miodowe oraz mie-

dziane, zim jest okazja do


sprbowania piwa kawowego.
W celu dopasowania oferty do
potrzeb klienteli, trwaj take
prace nad now kart menu,
a od niedawna gocie mog
nie tylko cieszy si socem
w dwch piknych ogrdkach
z widokiem na Rynek, ale i odpocz od zgieku miasta w nowo otwartej sali na pitrze.
To miejsce stworzone
zostao z prawdziwej pasji, a
jednoczenie jest dowodem
na ogromn wiedz piwowarsk wacicielki tego miejsca.
Browar Rynek to suma dowiadcze i dobrego smaku
pomysodawcw z dodatkiem
ogromnego zaangaowania
wszystkich osb w nim pracujcych. Restauracja to rodzaj ywego organizmu, kada
cz tego tworu musi funkcjonowa bez szwanku i dawa
napd pozostaym czciom
caoci. Dlatego jako zesp
traktujemy wszystkich: od pani sprztajcej, przez barmanw a po waciciela. eby
zesp dobrze funkcjonowa
trzeba te inwestowa stale w
nowe szkolenia nieustannie
doksztacamy nasz kadr, by
moga na jak najwyszym poziomie goci smakoszy od-

wiedzajcych Browar Rynek


zaznacza manager Browaru
Rynek, Anna Koko. Dodatkowym przepisem na sukces
jest oczywicie niebanalno
tego miejsca smaki, ktre
proponujemy swoim gociom
to idealne poczenie tradycji
z nowoczesnoci. W ofercie
znale wic mona wtrbk,
ale w ciekawym poczniu z sosem malinowym, lody ale w
poczeniu z tiramisu, z malinami i borwkami zachwala.
Jak zapewniaj pracownicy Browaru Rynek, lokal trafia
w gusta nie tylko raciborzan,
ale i zagranicznych turystw.
Lokal regularnie odwiedzaj
pracownicy duych firm midzynarodowych doceniaj
jako produktw, z ktrych
przygotowywane s dania,
profesjonaln obsug i wspania atmosfer. Oferta lunchowa Browaru Rynek przyciga
ludzi biznesu, ale i rodziny z
dziemi, jak przysowiowy magnes, a propozycje niewypisane w menu (kelner moe o nich
Pastwa w kadej chwili poinformowa) s zawsze smakowitym elementem zaskoczenia
przygotowanym na bazie sezonowych produktw . Niektre
z potraw w menu przygotowy-

wane s metod sous vide, co


nadaje im niesamowitego charakteru, natomiast wszystkie
dania przyrzdzane s z najlepszej jakoci produktw. Jako
napoje, poza naszym piwem
oczywicie, podajemy te klasyczne koktajle, ale co wane,
zarwno w kuchni, jak i na barze wyznajemy fundamentaln zasad same wiee produkty. Ci, ktrzy za piwem nie
przepadaj, znajd w naszej
ofercie take doskonae wina
podkrela Anna Koko.
Piw Browaru Rynek mog posmakowa te ci, ktrzy
nie maj czasu na chwil relaksu w browarowym ogrdku
oraz tacy, ktrzy w Raciborzu
nigdy nie byli, poniewa piwa
Browaru Rynek mona kupi
rwnie na wynos. Sprzedawane s w czteropakach, ktre mona samodzielnie, wedle wasnego smaku, pomysu
i uznania skomponowa. To
doskonay pomys na okolicznociowy prezent, ale i oryginaln pamitk z Raciborza.
A jeli ju mowa o specjalnych
okolicznociach, warto wspomnie, e Browar Rynek organizuje rwnie imprezy na
specjalne zamwienie klientw. Szczycimy si bardzo

Fot. Justyna Koniszewska

Browar Rynek jest miejscem wyjtkowym. Lokal zdecydowanie wyprzedza pozostae restauracje w Raciborzu o dobre
kilka lat nie tylko jeli idzie o wystrj, ale i pod wzgldem swojej oferty. Minibrowar to nie zwyka restauracja, ale
prawdziwa manufaktura sami produkuj, rozlewaj do butelek, kapsluj i etykietuj swj popisowy produkt najlepsze
w Raciborzu piwo.

Romuald Kulesz to nowy piwowar w Browarze Rynek.


Dooy on wszelkich stara, by piwo z raciborskiego Rynku
nadal byo prawdziwym rarytasem.
wysokim standardem, jednak staramy si take wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
i wymaganiom klientw, wic
przygotowujemy imprezy okolicznociowe z rnym menu,
dla rnych grup, w rnym
przedziale cenowym zapewnia Koko. Browar Rynek jest
w stanie dostosowa si do potrzeb goci waciwie pod kadym ktem. Jedyne co si w
nim nie zmienia to najwyszy
standard oferowanych usug.
Jest on od samego pocztku
znakiem rozpoznawczym lo-

kalu i powodem, dla ktrego


ludzie do niego wracaj, a jego
pracownicy z dum mog myle o tym, co tworz. Browar
Rynek to miejsce, ktrego nie
powstydziaby si sama Warszawa, a take godna wizytwka naszego miasta.

Browar Rynek
Racibrz, Rynek 14
tel. 32 415 84 84
FB/Browar Rynek
Artyku sponsorowany

RACIBRZ ZDROWIE

Przejechali 3100 km rowerem. Rajd ku zdrowiu i trzewoci zakoczony


Raciborski Rajd Rowerowy
rodowisk Trzewociowych
Dookoa Polski 2016 przeszed
do historii. Za uczestnikami
3100 km pokonanych rowerem.
Akcj podsumowano 6 sierpnia
podczas festynu prozdrowotnego Rowerem ku zdrowiu, ktry odby si na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Raciborzu-Ocicach.
Uczestnicy rajdu zostali obdarowani pucharami, dyplomami i pamitkowymi kubkami. Wrcza je m.in. Krzysztof
Brzzka, dyrektor Pastwowej
R E K L A M A

Fot. Katarzyna Przypado

6 sierpnia do Raciborza wrcili uczestnicy XVIII Raciborskiego Rajdu Rowerowego rodowisk Trzewociowych Dookoa Polski.
Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Komandorami tegorocznego rajdu
byli Leszek Mazurek i Stanisaw Stroiws. Oprcz uhonorowania gwnych bohaterw
uroczystoci mia miejsce program artystyczny w wykonaniu
wokalistek i tancerzy Modzieowego Domu Kultury. Pokazy
przygotoway rwnie Raciborski Orodek Aikido i grupa Street Workout Racibrz. W pomoc
wczyli si harcerze z Raciborskiego rodowiska Zwizku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zobacz ca fotorelacj

W rajdzie wzio udzia w sumie kilkadziesit osb, z czego kilkunastu rowerzystw


przejechao ca tras. Akcja zakoczya si festynem, podczas ktrego swoje umiejtnoci
zaprezentowali m.in. artyci z Modzieowego Domu Kultury i sportowcy ze Street Workout
Racibrz.
Ide Raciborskiego Rajdu Rowerowego rodowisk
Trzewociowych Dookoa Polski jest propagowanie zdrowego, trzewego stylu ycia.
Jednoczenie uczestnicy rajdu

promuj miasto oraz powiat


raciborski. Gwnym organizatorem przedsiwzicia jest Stowarzyszenie Przyjaci Czowieka Tcza. Wspfinansowane
jest ono ze rodkw Miasta Ra-

cibrz, Powiatu Raciborskiego


oraz Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych.
kp

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 16/2016


RACIBRZ

GazetaInformator.pl 10 sierpnia 2016 nr 16 (217)

PRZEDSIBIORCZO I WSPPRACA W REGIONIE

Sia relacji w biznesie strategie dziaania


organizacji gospodarczych

ieraatmymedialny:
Wspron
Pat
dobre tematy!

Rywalizujcy drapieca rekin czy otwarty na wspprac i komunikacj delfin to od Ciebie zaley, ktr taktyk
prowadzenia biznesu wybierasz. Jakie s strategie dziaalnoci organizacji zrzeszajcych przedsibiorcw w naszym
regionie? Czy warto angaowa si w ich dziaania?
dominika rudzka

Bez wtpienia silne zwizki branowe maj wiksz moc


oddziaywania ni niezrzeszone
podmioty gospodarcze. Na terenie naszego regionu dziaa szereg tego typu organizacji. W jaki
sposb dziaaj i czego mog si
od siebie wzajemnie nauczy?
Przynaleno do izb gospodarczych jest dobrowolna. Celem ich dziaania jest reprezentacja podmiotw zrzeszonych
oraz rozpowszechnianie zasad
etyki dziaalnoci gospodarczej.
28 czerwca odbyo si spotkanie w ramach lskiego
Partnerstwa Gospodarczego,
w ktrym zrzeszone s organizacje gospodarcze z Raciborza,
Wodzisawia, Radlina czy or.
Na roboczym spotkaniu omwiono dziaania, ktre kierowane s do wasnych czonkw w
R E K L A M A

ramach wsparcia przedsibiorcw.


Na spotkaniu omwiono
bardzo atrakcyjny pomys na
grupowy zakup energii elektrycznej dla czonkw Raciborskiej Izby Gospodarczej.
Wiceprezes Konrad Migocki
podkreli, e dziki pomysowi energi kupuje si w zdecydowanie niszej cenie. rednio
przedsibiorcy po doczeniu
si do grupy zakupowej oszczdzaj okoo 30%. W perspektywie RIG planuje podobne zakupy grupowe gazu.
Na czym opieraj swoj dziaalno organizacje gospodarcze? Przede wszystkim
na spotkaniach niadaniach
biznesowych, zebraniach szkoleniowych czy te spotkaniach
okolicznociowych. Podejmowane dziaania przybieraj rne formy, czy je jednak jedna

wsplna cecha integracja lokalnego rodowiska biznesowego.


W kwietniu br. w Wodzisawiu lskim odbya si konferencja ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie, bdca
kwintesencj czteroletniej dziaalnoci Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu oraz jej wsppracy z samorzdem i owiat. Na konferencji obecny by
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, ktry wygosi
inspirujc mow zachcajc
do budowania strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Podkreli rang
przedsibiorcw zrzeszonych
w Wodzisawskiej Izbie Gospodarczej, zwracajc uwag na ich
ch wsppracy i motywacj do
dziaania. Turniak podkreli,
jak cenni s mentorzy odnoszcy sukces rwnie poza granica-

mi kraju, ktrzy chc dzieli si


swoj wiedz z innymi i wspiera lokaln przedsibiorczo.
Biznes to relacje podkrela Grzegorz Turniak, namawiajc do uczestnictwa w
spotkaniach networkingowych,
pozwalajcych na wymian
kontaktw i nawizanie wsppracy.
Budowanie sieci kontaktw
jest nowoczesnym spojrzeniem
na biznes, uatwiajcym prowadzenie i rozwj dziaalnoci
gospodarczej. Tego typu spotkania zyskuj coraz wiksz
popularno oraz przynosz
wymierne korzyci w krgach
biznesowych. Jak podkrela
prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu jednym z najwaniejszych dziaa podejmowanych przez izb jest organizacja niada biznesowych.
Przyczyniy si one do nawi-

zania relacji biznesowych midzy podmiotami z tego samego powiatu. Transakcje, ktre
kiedy odbyway si na terenie
caego kraju i za granic, teraz
odbywaj si midzy czonkami
tej samej izby dziki temu ju
ponad milion zotych zostao w
lokalnych firmach. Propagowanie idei patriotyzmu lokalnego
przynioso wymierne korzyci.
Pielgnowanie kontaktw
oraz nawizywanie znajomoci z jak najszerszymi krgami przedsibiorcw z rnych
brany sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz yczliwej atmosferze biznesu.
Zakadanie wasnej firmy
czy te rozwijanie obecnej czy
jestemy na pocztku drogi, czy
te mamy ju za sob niejedno
dowiadczenie musimy sobie
zdawa spraw z tego, jak wane jest budowanie relacji i wza-

jemne wsparcie. Prowadzenie


dziaalnoci gospodarczej wie
si z szeregiem napotykanych
przeciwnoci. Warto korzysta
z dowiadcze innych, nawizywa przydatne kontakty i
wsplnie si rozwija. Podczas
konferencji ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie Grzegorz Turniak zwrci uwag,
e jako ycia to jako relacji
w rodzinie i rodowisku. Czsto drogi trudniejsze okazuj
si bardziej satysfakcjonujce.
Wane, ebymy sami zauwayli, jakie mamy motywacje i
w co warto si zaangaowa.
Warto pamita, e istot podejmowania dziaa networkingowych jest oboplne rekomendowanie swoich usug oraz
udzielanie wzajemnej pomocy.
Networking to budowanie dugotrwaych relacji opartych na
obustronnych korzyciach.

PLUSY BIZNESU

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zmiany: Nowy podatek od 1 wrzenia


Prezydent Andrzej Duda podpisa 30 lipca 2016 r. ustaw o podatku od
sprzeday detalicznej. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego systemu
podatkowego nowego podatku.
Gwnym celem wprowadzenia nowego podatku jest
zwikszenie dochodw budetowych pastwa. Wprowadzany podatek bdzie podatkiem
przychodowym,
obciajcym bezporednio
przychody z tytuu odpatnego zbycia towarw.
Zgodnie z przyjt ustaw, podatnikami podatku s
sprzedawcy detaliczni, natomiast przedmiotem opodatkowania jest przychd ze
sprzeday detalicznej.
Jak informuje portal
www.prezydent.pl podstaw
opodatkowania podatkiem
stanowi osignita w danym
miesicu nadwyka przychodw ze sprzeday detalicznej ponad kwot 17.000.000
z. Przychodem ze sprzeday
detalicznej s kwoty otrzymane przez podatnika z tytuu sprzeday detalicznej, w
tym zaliczki, raty, przedpaty
i zadatki, take w przypadku,

gdy kwoty te podatnik otrzyma przed wydaniem towaru.


Przychd ze sprzeday detalicznej nie obejmuje nalenego podatku od towarw i
usug. Z kolei przychd osignity w danym miesicu pomniejsza si o kwoty wypacone w tym miesicu z tytuu
zwrotu towarw po odliczeniu
podatku od towarw i usug.
Ustawa wycza spod opodatkowania, na warunkach
szczegowo okrelonych w
art. 7 ustawy, sprzeda detaliczn: energii elektrycznej,
gazu ziemnego oraz ciepa i
wody dostarczanych do konsumentw; paliw staych;
uywanych do celw opaowych pozostaych wglowodorw gazowych; olejw napdowych przeznaczonych
do celw opaowych oraz olejw opaowych; lekw, rodkw spoywczych specjalnego
przeznaczenia ywieniowego
oraz wyrobw medycznych,

refundowanych lub nansowanych w caoci lub w czci


ze rodkw publicznych.
Obowizek podatkowy
powstaje z chwil osignicia
w danym miesicu przychodu
przekraczajcego 17.000.000
z i dotyczy przychodu powyej tej kwoty osignitego od
tej chwili do koca miesica.
Sprzedawcy detaliczni, ktrych miesiczny przychd
ze sprzeday detalicznej nie
przekracza tej kwoty, nie skadaj deklaracji podatkowej o
wysokoci podatku. Wzr deklaracji podatkowej zostanie
okrelony przez ministra waciwego do spraw nansw.
Ustawa wchodzi w ycie
z dniem 1 wrzenia 2016 r.
Szczegowe informacje znajd Pastwo na stronie: www.
prezydent.pl.
DR
RDO: WWW.
PREZYDENT.PL

Kontrola zwolnie lekarskich


po poowie roku 2016
Kwota cofnitych lub zmniejszonych wiadcze po kontroli zwolnie lekarskich w drugim kwartale 2016 r. wyniosa prawie 49,3 mln z, a w pierwszym
proczu 102,6 mln z. Rok temu kwoty te byy nisze, w II kwartale 47, 9
mln z, a caym proczu 100,5 mln z.
Zgodnie z ustawowymi
uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarwno pod ktem prawidowoci orzekania
o czasowej niezdolnoci do pracy, jak i prawidowoci wykorzystania zwolnie lekarskich.
Od kwietnia do czerwca
2016 r. Zakad Ubezpiecze
Spoecznych przeprowadzi
148,9 tys. kontroli osb posiadajcych zawiadczenie o czasowej niezdolnoci do pracy (w
I proczu br. - 297,6 tys.). W
konsekwencji wydanych zostao 5,8 tys. decyzji wstrzymujcych dalsz wypat zasikw
chorobowych (w I proczu
br. 11,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytuu zasikw w
II kwartale 2016 r. to prawie
3,9 mln z (w I proczu br. 8,1
mln).
Ustawa o wiadczeniach
pieninych z ubezpieczenia

spoecznego w razie choroby


i macierzystwa nakada na
Zakad Ubezpiecze Spoecznych rwnie obowizek obnienia podstawy wymiaru zasiku chorobowego i wiadczenia
rehabilitacyjnego w przypadku, gdy usta tytu ubezpieczenia. Wysoko wiadczenia
jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przecitnego miesicznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu
od kwietnia do koca czerwca 2016 r. obniono wypaty
o 44,4 mln z dla 49 tys. osb.
Podsumowujc procze wypaty obniono o 92,8 mln dla
110 tys. osb.
Kolejnym z powodw
ograniczenia wysokoci wypacanego wiadczenia chorobowego jest opnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego
pracodawcy. Obnienie to ma

miejsce w przypadku niedopenienia obowizku dostarczenia patnikowi zawiadczenia


lekarskiego w cigu 7 dni od
daty jego otrzymania. wiadczenie w kwocie zmniejszonej
o 25 proc. wypacane jest od
smego dnia niezdolnoci do
pracy do czasu dostarczenia
zwolnienia. Ograniczenie to
dotkno w II kwartale 2016 r.
18,1 tys. osb na czn kwot
ponad 1 mln z (w I proczu o
2,2 mln dla 37,1 tys. osb).
cznie kwota obnionych i cofnitych wiadcze
pieninych z ubezpieczenia
spoecznego w razie choroby i
macierzystwa od kwietnia do
koca czerwca 2016 r. wyniosa
niemal 49,3 mln z, a w I proczu 102,6 mln z.
DR
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

DLA

3
ib.pl

Tylko w sierpniu
l
a
m
r
e
h
T
a
ln
a
k
s
fi
a
k
drukar
*)
i
j
c
o
w rewelacyjnej prom
lskich przedsibiorcw.
ciej wybierany przez po
jcz
na
l
de
mo
to
EJ
FV
al
t Therm
dnia setki klientw takich
Drukarka fiskalna Posne
obsugujcych kadego
ay
zed
spr
h
tac
nk
pu
o
l
we.
Zosta on stworzony z my
itale, czy stacje benzyno
, sklepy z ubraniami, szp
ety
ark
erm
sup
je,
rac
tau
jak: res
hunku na karcie SD
onicznego duplikatu rac
ktr
ele
cja
iza
hiw
arc
t
jes
kark
lnej czci rachunku
Cech wyrniajc t dru
oci wydruku na niefiska
liw
mo
z
cji
liza
ska
rofi
eu
do
a take przystosowanie
ego kursu walut.
ecn
ob
at
tem
na
i
acj
inform
, umoliwia ona wydruk
sklepowym monitoringiem
ze
a
an
row
teg
zin
ta
e zos
Ponadto drukarka ta mo
u.
w fiskalnej partii rachunk
NIP
ru
me
nu
z
ora
T
faktur VA
znoci z innymi urzdzekcj bezprzewodowej c
fun
da
sia
po
EJ
FV
al
t Therm
al oraz Posnet, a take
Drukarka fiskalna Posne
y do komunikacji: Therm
tem
sys
a
dw
a
on
da
sia
po
oth,
wysok jako wykonania.
niami za pomoc Blueto
cej, urzdzenie to posiada
wi
Co
.
tek
ma
for
ch
lny
fiska
bardzo szeroki wybr nie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C

O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

2599,00

2339,00

Drukarka fiskalna
Thermal FV EJ

KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY

Klasyka gatunku

*)

lnej:
parametry drukarki fiska
ia
kop
elektroniczna
250 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (20 linii/s)
drukowanie faktur
zcza: RS232, USB,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 sierpnia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

reklama

Z regionu

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Rekordowe wzrosty sprzeday hybryd w Europie i w Polsce


Istotnym
czynnikiem
wzrostu by rosncy popyt na
hybrydowe Toyoty i Lexusy,
ktrych sprzedano cznie 145
160, czyli o 44% wicej ni w
pierwszym proczu 2015r.
Sprzeda modelu Yaris Hybrid
wzrosa o 23%, Auris Hybrid
o 33%, za modelu Prius
ponad dwukrotnie. Samochody hybrydowe stanowiy 31%
sprzeday, podczas gdy w caym roku 2015 odsetek ten wynosi 24%. Toyota Motor Europe zamierza sprzeda w tym
roku 280 tysicy samochodw
hybrydowych. Wedug planw
do roku 2020 udzia hybryd w
sprzeday ma osign 50%.
W Polsce najwiksz dynamik wykazaa sprzeda
modelu Auris Hybrid, ktra wzrosa o ponad 123% do
2053 sztuk, a wersje hybrydowe stanowiy ponad 34%
wszystkich sprzedanych Aurisw. Liczba sprzedanych
egzemplarzy Yaris Hybrid
zwikszya si w stosunku do
ubiegorocznej o 30%, a udzia
hybryd w caej sprzeday tego
modelu wynis 11%. Efektem
wprowadzenia nowej generacji Priusa by rekordowy, niemal dwudziestokrotny wzrost
sprzeday. Rwnie wprowadzenie hybrydowej wersji RAV4 przyczynio si do
R E K L A M A

zwikszenia sprzeday tego


modelu o 19% nowej RAV4
Hybrid sprzedano 718 egzemplarzy, co stanowio 31% ogu.
Wyniki sprzeday wiadcz dobitnie, e polski rynek
bardzo dobrze przyj napd
hybrydowy, ktry przesta by
ciekawostk, a sta si po prostu kwesti wiadomego wyboru. Wida to zwaszcza po
klientach flotowych, u ktrych
decyzja jest efektem szczegowej analizy opartej na wiedzy ekspertw mwi Robert
Mularczyk, PR Manager Toyota Motor Poland. Wobec duego zainteresowania klientw
zarwno wprowadzonym w
tym roku Priusem IV generacji i RAV4 Hybrid, jak i obecnymi wczeniej na rynku hybrydowymi wersjami Aurisa i
Yarisa mona si spodziewa,
e plan sprzeday w tym roku
10 tysicy hybrydowych Toyot
jest najzupeniej realny.
TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

Fot. Toyota

W Pierwszym proczu 2016r. cakowita liczba samochodw sprzedanych przez Toyota Motor Europe wyniosa 476 tysicy,
o 5,6% wicej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udzia koncernu w europejskim rynku wynis 4,6%.

GazetaInformator.pl >>

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION ROZRYWKA

Remont domu nie musi by kosztowny i czasochonny


MARTYNA CEBULA

Sowo remont na og
kojarzy si pozytywnie, w
szczeglnoci, gdy inwestujemy pienidze we wasny kt
oraz patrzymy na nie przez
pryzmat kocowego efektu.
Co wicej, pod tym pojciem
nie musi kry si co wielkiego, gdy czasami wystarczajc zmian moe okaza si
przemalowanie swojego wntrza, aby tchn w nie nowe
ycie. Niewiele osb zdaje sobie spraw z tego, e kolorystyka cian w domu ma wielki
wpyw na oglne samopoczucie.
Kolor czerwony: sprawia, e czujemy si bardziej
pobudzeni i peni energii. Nie
naley wic przesadzi z jego
iloci na cianach, poniewa
R E K L A M A

w nadmiarze moe wywoa


uczucie rozdranienia. Bardzo ciekawym rozwizaniem
jest natomiast pomalowanie
tylko jednej ciany w pokoju
na czerwono, pozostaych za
na neutralny kolor. Dziki takiemu zabiegowi pomieszczenie nabierze niepowtarzalnego charakteru.
Kolor pomaraczowy:
postrzegany jest jako kolor
motywacji i pozytywnej energii. Tworzy optymistyczny klimat. wietnie prezentuje si w
towarzystwie brzw, bew
oraz bieli.
Kolor ty: wpywa pozytywnie na nastrj oraz wyostrza apetyt. Zaleca si, by
uywa go do pomieszcze
smutnych, w ktrych wystpuje sabe owietlenie (na
przykad z powodu braku

bd maego okna). Z pewnoci natomiast jest to kolor,


ktrego nie naley uywa w
nadmiarze, gdy moe okaza
si nie do zniesienia.
Kolor zielony: to reprezentant nadziei oraz ycia. Jednoznacznie kojarzy si
z natur, co z kolei przynosi
ukojenie i pozwala si zrelaksowa. Co wicej, kolor ten ma
bardzo korzystny wpyw na
ukad nerwowy oraz pozytywnie wpywa na krenie.
Kolor oletowy: inspiruje do dziaa twrczo-artystycznych poprzez pobudzenie
psychiki. Utosamiany jest ze
spokojem, zgod oraz dostojnoci.
Kolor niebieski: sprawia, e czujemy si zrelaksowani oraz odpreni. Posiada
pozytywny wpyw na obni-

enie cinienia krwi oraz na


ukad nerwowy. Pomimo tego,
i jest to kolor chodny, z jego udziaem mona stworzy
bardzo przytulne, lekkie oraz
harmonijne wntrze. Doskonale komponuje si z naturalnym drewnem. W odcieniu
bkitnym zalecane jest jego
czenie z jasnymi barwami,
natomiast odcienie bardziej
intensywne, wietnie wygldaj w poczeniu z kolorami
kontrastowymi o ciepej tonacji.
Kolor biay: pozwala na maksymalne optyczne
powikszenie pomieszczenia,
natomiast w mocnym wietle
moe okaza si zbyt smutny
i zimny. Doskonaym pomysem jest wic zakup bieli, ale
zamanej, dziki czemu wntrze wci bdzie powikszo-

Fot. freepik.com

W niniejszym artykule znajd Pastwo informacje na temat wpywu kolorw na samopoczucie.

ne, a dodatkowo rozwietlone i ciepe, a co za tym idzie


przytulne i harmonijne.
Kolory ziemi (brz,
be, szaro, czer): stwarzaj aur, ktra zapewnia

poczucie bezpieczestwa oraz


przytulnoci. Co wicej, maj pozytywny wpyw na koncentracj, a ich stosowanie we
wntrzach jest zawsze pewnym wyborem.

66 Wiadomoci
Zamieszkaj na swoim
R E K L A M A

Zoty rodek

10 sierpnia
2016,
nrnr16
10 sierpnia
2016,
16(217)
(217)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

10
sierpnia
2016,
16 (217)
10 sierpnia
2016,
nr 16 nr
(217)

Zamieszkaj na swoim

Zoty
Wiadomoci
rodek
77

REGION NOWOCZESNE OSIEDLE MIESZKANIOWE

Zamieszkaj na swoim i nie pa czynszu


Osiedle Batory Nowoczesne i bezczynszowe mieszkania w Wodzisawiu lskim

www.osiedlebatory.pl

Decyzj o budowie Osiedla


Batory podjy wsplnie dwie
wiodce rmy z Wodzisawia
l. Handlobud oraz POL-EKO-APARATURA. Obecnie zakoczy si etap budowy
pierwszego segmentu w ktrym znajduje si 7 domkw
szeregowych o rnej wielkoci od 92 m2 do 142 m2. Cztery z nich zostay ju sprzedane,
kolejne trzy czekaj na swoich
wacicieli.
Jak zapewniaj Inwestorzy, Osiedle Batory docelowo
ma stanowi jedn architektoniczn cao, czc ze sob dwanacie apartamentw
powstajcych po ssiedzku
oraz kolejne domki szeregowe, ktre powstaj po drugiej
stronie osiedla. Domki oraz
apartamenty posiadaj bardzo
zrnicowany metra, dziki
czemu kady znajdzie odpowiedni dla siebie przestrze
do zamieszkania. Elewacje,
wykoczenia i elementy infrastruktury zewntrznej zostan
wykonane w jednakowej, nowoczesnej kolorystyce. Teren
osiedla zostanie zagospodarowany w caoci strefy komunikacyjne wyoone kostk
brukow, ktra w poczeniu z
zieleni i pozostaymi elementami maej architektury stworzy bardzo estetyczn cao.
Gdzie znajduje si
osiedle?
Osiedle Batory zlokalizowane jest w Wodzisawiu lskim przy ul. Kokoszyckiej.
Jego pooenie jest idealn
propozycj dla osb cenicych
sobie spokj i blisko natury,
jak i dla tych, ktrym zaley na
dobrej lokalizacji w centrum
miasta. Osiedle usytuowane
jest przy granicy lasu, w ktrym nieustannie rozwija si
jedna z najwikszych inwestycji w miecie Rodzinny Park
Rozrywki Trzy Wzgrza.
Atutem inwestycji jest pooenie w bliskiej odlegoci
od infrastruktury handlowo-usugowej. Nieopodal znajduj si sklepy, w ktrych
mona kupi wiee produkty spoywcze, warzywa, owoce, jak i sklepy wdliniarskie,
sklepy motoryzacyjne, warsztaty i myjnie samochodowe,
sklepy budowlano-wykoczeniowe oraz ogrodnicze. Osiedle Batory jest idealnym miejscem zamieszkania dla rodzin
z dziemi w pobliu znajduje
si zesp szkolno-przedszkolny oraz gimnazjum. Komfort
zmotoryzowanym zapewni

Fot. Krzysztof Wojciechowski HANDLOBUD

Osiedle Batory to zesp rnorodnych, ale jednoczenie spjnych budynkw o nowoczesnej i przyjaznej architekturze.
Zaprojektowane zostao tak, by zaspokoi potrzeby mieszkaniowe zarwno rodzin z dziemi, osb starszych, jak i singli
prowadzcych gospodarstwo jednoosobowe.
bliskie usytuowanie kluczowych wzw komunikacyjnych miasta.
Jakie s najwiksze
atuty osiedla?
Najwikszym
atutem
mieszka oraz apartamentw jest ich bezczynszowo.
Osoby chcce zamieszka na
swoim bardzo czsto musz
wybiera spord dostpnych
na rynku starych, drogich
mieszka. Wybierajc takie
rozwizanie czsto zmuszeni
s czy wydatki zwizane z
kredytem z przymusem uiszczania miesicznego czynszu.
Na Osiedlu Batory ten problem nie istnieje. Nowoczesne, energooszczdne i bezczynszowe mieszkania czekaj
na swoich nowych wacicieli.
Osoby decydujce si na zakup pac tylko raz i mieszkaj bez martwienia si o opacenie czynszu do koca ycia.
Innym atutem osiedla jest jego nowoczesno i wykonanie
z energooszczdnych materiaw najwyszej jakoci, pozwalajcych zatrzyma ciepo.
W nowo powstaych domkach
podczono ogrzewanie gazowe. Dodatkowo, kady z nich
ma moliwo podczenia
kominkowego, ktre jest wykonywane na yczenie Klienta.
Gdzie mona znale
wicej informacji?
Szczegowe informacje
dotyczce inwestycji znajduj si na stronie internetowej
www.osiedlebatory.pl. Tam
te znajd Pastwo formularz
kontaktowy, ktry pozwoli na
wysanie wiadomoci i zadanie
dodatkowych pyta. Zapraszamy rwnie na fanpage strony
na Facebooku, gdzie znajduj si najwiesze informacje
dotyczce inwestycji (www.
facebook.com/osiedlebatory)
Dziki wyasfaltowanej oraz
owietlonej drodze, istnieje moliwo podjechania na
plac budowy Inwestorzy zachcaj do podgldu i ledzenia postpw prac na ywo.

/Osiedle Batory

Planowana jest budowa domkw o powierzchni od 90-145 m2 oraz mieszka o powierzchni od 50 do 60 m2. Kady
domek, a take usytuowane na parterze apartamenty bd posiaday wasn dziak, z kolei apartamenty na pitrze bd
dysponoway przestrzennymi tarasami widokowymi.

Wszystkie budynki wchodzce w skad osiedla bd stanowi jednorodn cao elewacje, wykoczenia i elementy
infrastruktury zewntrznej zostan wykonane w jednakowej, nowoczesnej kolorystyce. Teren osiedla zostanie
zagospodarowany w caoci strefy komunikacyjne wyoone kostk brukow, ktra w poczeniu z zieleni i pozostaymi
elementami maej architektury stworzy bardzo estetyczn cao.

Na stronie www.osiedlebatory.pl mona zobaczy wizualizacj osiedla oraz sprawdzi wielkoci poszczeglnych mieszka
oraz ich dostpno. Kady budynek zosta dokadnie opisany. Inwestorzy udostpnili rwnie na stronie podgld projektw
architektonicznych, ktre ukazuj propozycje rozmieszczenia pokoi w mieszkaniach, domkach i apartamentach.
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
Zamieszkaj na swoim

Zoty rodek

10 sierpnia
2016,
nrnr16
10 sierpnia
2016,
16(217)
(217)

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

Budujemy si i co dalej? Czyli poradnik, jak wybra


waciwego dostawc materiaw oraz wykonawc projektu.

Fot. Centrum Dachowe Gerard Kociba

Budowa domu to z pewnoci wielkie przedsiwzicie, ktre wie si nie tylko z szeregiem formalnoci, ale i wieloma
dylematami dotyczcymi chociaby wyboru konkretnego dostawcy materiaw oraz wykonawcy projektu. W tych kwestiach
naley by bardzo ostronym i swojego wyboru nie opiera wycznie na kosztach.

Jak wybra dobrego dostawc materiaw oraz


wykonawc?
W celu dokonania najbardziej korzystnego wyboru z
pewnoci warto dowiedzie
si, czy rma, ktrej potencjalR E K L A M A

nie mielibymy zleci budow


domu posiada certykaty potwierdzajce jej rzetelno i
uczciwo. Takie wyrnienie
z pewnoci daje konkretnemu
przedsibiorcy du przewag
nad pozostaymi podmiotami

dziaajcymi w tej samej brany.


Liczy si kompleksowo
W dzisiejszych czasach
bardzo wan rol odgrywa czynnik kompleksowoci

usug. Nic w tym dziwnego,


poniewa prawie kady wolaby mie moliwo zaatwienia wszystkiego, co niezbdne
do budowy domu w jednym
miejscu, aby zaoszczdzi czas,
ktry w tym przypadku jest na
wag zota.
Firma Centrum Dachowe
Gerard Kociba z Krzanowic
od wielu lat stara si zaspokoi
potrzeby klientw, wycigajc
do nich rk z bezkonkurencyjn ofert. W zasadzie jest to
jedyna rma w regionie, ktra
obsuguje swoich klientw w
sposb kompleksowy, proponujc nie tylko szeroki wybr
pokry dachowych, ale take
ich monta. W ofercie przedsibiorstwa znajd Pastwo
pokrycia dachowe, systemy
rynnowe, papy oraz okna dachowe.
Co wicej Centrum Dachowe Gerard Kociba posiada zesp wykwalikowanych
wykonawcw, ktrzy w profesjonalny sposb wykonuj
monta pokry dachowych, a
take specjalizuj si w szeroko rozumianych pracach blacharsko-dekarskich, a nawet
pracach w zakresie ocieplania

dachw, adaptacji poddasza,


obrbki tarasw i balkonw,
demontau i utylizacji materiaw azbestowych, a nawet
pracach murarskich.
Indywidualne podejcie
do Klienta
Kolejnym
czynnikiem,
ktry ma duy wpyw na decyzj o wyborze dostawcy materiaw jest jego indywidualne
podejcie do Klienta. W wikszoci centrw budowlanych
oferuje si pokrycia dachowe
wycznie jednego producenta, ktre posiada si w swojej ofercie. Centrum Dachowe
Gerard Kociba jako jedyna
rma w regionie wsppracuje
z a trzema najwikszymi producentami pokry dachowych
takimi jak Blachy Pruszyski,
Budmat oraz Balex Metal, dziki czemu dopasowuje ofert do
potrzeb konkretnego Klienta.
Wiedza i dowiadczenie
Wbrew pozorom bardzo
atwo jest sprawdzi, czy konkretne centrum budowlane
posiada wystarczajc wiedz
oraz dowiadczenie. wiadczy
o tym przede wszystkim facho-

we podejcie do Klienta, informowanie go o rnych ewentualnociach oraz dzielenie si


cennymi informacjami.
Centrum Dachowe Gerard
Kociba gwarantuje profesjonalne doradztwo techniczne,
bezpatny pomiar, wstpny
szacunek kosztw, kompletny projekt dachu, a nawet wizualizacj przedstawionego
pomysu, dziki czemu Klient
dokadnie wie, czego moe si
spodziewa.

Centrum Dachowe
Gerard Kociba
Krzanowice
ul. Duga 22
Racibrz
ul. Rybnicka 47
www.centrumdachowe.pl
www.wykonawcadomu.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

reklama

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION STYL YCIA

Jak komunikowa si
z dzieckiem w przedziale
wiekowym od 8-11 lat?
Rozpoczcie edukacji w szkole to wielkie przeycie dla
kadego dziecka. Znajduje si wtedy w zupenie nowej
sytuacji i adekwatnie do niej pragnie by traktowane.
Sposb komunikowania
si z dzieckiem naley dostosowa przede wszystkim do jego wieku. Kiedy dziecko wkracza ju w przedzia wiekowy
od 8-11 lat, z pewnoci naley
przeanalizowa sposb, w jaki si do niego zwracamy. W
przypadku dzieci w tym wieku zazwyczaj nie wystpuj
ju problemy ze zrozumieniem
werbalnego przekazu, jaki si
do nich kieruje.

wywanie si obowizujcym
w danym rodowisku reguom, w zwizku z czym naley
mie wiadomo, e w tym
przedziale wiekowym moe
wystpi nieco wicej trudnoci w zapanowaniu nad grup.
Dziecko w tym wieku uczy si
przestrzegania norm i zasad,
dlatego opiekunowie powinni
informowa dzieci o zasadach
zabawy i skutkach nieprzestrzegania tych regu.

Traktuj dziecko powanie


Z dziemi w tym wieku w
wikszoci przypadkw naley
komunikowa si w dorosy
sposb, czyli naley ogranicza czstotliwo uywanych
zdrobnie i bardziej powanie
podchodzi do ich problemw.

Poczucie bezpieczestwa
Najwaniejsz z potrzeb
dzieci jest potrzeba bezpieczestwa obejmujca wolno
od strachu, lku i chaosu. Takie
warunki powinni im zapewni
rodzice oraz opiekunowie podczas zaj dodatkowych bd
innych atrakcji. Pracownicy
ZOOLANDII take dokadaj
wszelkich stara, by miejsce
to byo przyjazne dziecku i zaspokajao jego potrzeby. Dla tej
grupy wiekowej przygotowano specjalne scenariusze uro-

Jasne wytyczenie regu


i granic
Grup t, bardziej ni
modsze dzieci, charakteryzuje skonno do buntowania si
i brak zgody na podporzdkoR E K L A M A

dzinowe, dziki ktrym mog


one rozwija si kreatywnie,
przykadowo podczas tworzenia mydeek glicerynowych czy
drinkw bezalkoholowych.
Tre niniejszego artykuu
zostaa opracowana na podstawie podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka.
Zmieniamy si dla Twojego
dziecka i dla Ciebie. Zapraszamy na nasz now stron internetow www.zoolandia.eu

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

Z regionu
Postaw na presti

10 Z regionu

zdrowie

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

REGION ZDROWIE

lski NFZ da wicej na leczenie


Fot. Justyna Koniszewska

W 2017 roku lski Oddzia Wojewdzki Narodowego Funduszu Zdrowia


zapowiada wzrost wydatkw o ponad 436 mln z.

Wzrost wydatkw na leczenie szpitalne to szansa dla


raciborskiego szpitala, ktrego dyrektor bardzo liczy na
wysze kontrakty dla geriatrii, ortopedii i neurologii.
pawe strzelczyk

W tym roku budet przeznaczony przez lski NFZ na leczenie zaplanowano na 8,375 mld
z. W 2017 ma wzrosn do 8,811
mld. Na najwiksze kontrakty jak
co roku mog liczy szpitale, ktre
otrzymaj 3,856 mld z to wzrost
o blisko 150 mln z w stosunku do
roku obecnego. Poradnie specjalistyczne mog liczy na wzrost rz-

du 12 mln z, w 2017 r. wydatki na


leczenie w nich maj wynie ok.
734 mln z. Kolejn du pozycj
s wydatki zwizane z refundacj
lekw, ktr zaplanowano na 981
mln z (wzrost o 36 mln).
Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, najbardziej zwiksz
si wartoci kontraktw w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Do
niewielkie wzrosty zaplanowano
na wydatki zwizane z rehabilitacj. Najmniej powodw do zadowolenia maj dentyci. cznie

na opiek stomatologiczn przewidziano 202 mln z to zaledwie milion z wicej ni obecnie.


Wzrost wydatkw w przeliczeniu
na jednego pacjenta wyniesie 25
gr na osob. Pod koniec lipca minister Konstanty Radziwi zapowiedzia likwidacj Narodowego
Funduszu Zdrowia i zmian sposobu finansowania suby zdrowia. Po reformie systemu cz
zada Centrali NFZ przejmie minister, a rodki bd zabezpieczone w budecie pastwa.

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

motoryzacja

SKRBESKO MOTORYZACJA

Motocyklici w Skrbesku
Fot. Justyna Koniszewska

Ma miejscowo w powiecie wodzisawskim odziedzio wielu fanw


jednoladw. Powodem byo VIII Przygraniczne spotkanie motocyklistw.

Spotkanie motocyklistw,
ktre odbyo si w
Skbresko to nie jedyna
atrakcja minionego
weekendu. 7 sierpnia
odby si rwnie VIII
Festyn Rodzinny.
R E K L A M A

JUSTYNA KONISZEWSKA

6 sierpnia w Skrbesku
odbyo si wydarzenie, ktre
skusio wielu mionikw jednoladw. VIII Przygraniczne
spotkanie motocyklistw obtowao w wiele atrakcji dla
uczestnikw, wrd ktrych
byli rwnie gocie midzy
innymi z Czech. Odbya si
te wypeniona rykiem silnikw parada motocykli ulicami miasta. Nie obyo si
rwnie bez wieczornego

koncertu w czasie ktrego zaprezentowa si zesp Vixlaivant. Organizatorami wyda-

rzenia byli: Cafe-Bar Relaks


Skrbesko, Czeski Klub Motocyklowy oraz Damir Team.

Z regionu 11

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

FINANSE

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

ZDROWIE
NIERUCHOMOCI

GABINET
BIOENERGOTERAPII

LOKAL DO WYNAJCIA 105 m2 RACIBRZ

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

ul. Rudzka 46
3 wejcia do budynku, bezproblemowa moliwo dostawy towarw,
dogodna lokalizacja, parking.
Cena do uzgodnienia. tel. 660 253 158

SPRZEDAM
Pawilon handlowy, Racibrz,
ul. Ocicka 5a. Konstrukcja metalowa, instalacja elektryczna i
WOD-KAN. Powierzchnia 50m2
+ moliwo dobudowy garau,
cena 50 tys. z do negocjacji z
wyposaeniem lub bez. Tel. 503
138 972.

SPRZEDAM
Dom pitrowy w Bojanowie, o
powierzchni 112 m2, powierzchnia dziaki 1485 m2. Do domu
przynale budynki gospodarcze oraz dziaka do zagospodarowania. Tel. 609 513 035. Zapraszam.

PRACA
Zatrudni do pracy na 1/2 etatu fryzjerk z dowiadczeniem
(damsko-mska). Salon Fryzjerski COLETTE ul. Duga 3, Racibrz. Kontakt osobisty w salonie
lub tel. 668 324 058.
Zatrudni barmank do baru
piwnego w Raciborzu. Moliwo
przyuczenia do zawodu. Tel. 503
138 972.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Mazda 323F rocznik 1995, stan dobry, przebieg ok. 200.00. Cena tylko 2 tys. z. Tel. 503 138 972.

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO-GARA

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Tel. 668 663 721

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

MECHANIKA
POJAZDOWA

SERWIS
SAMOCHODOWY

szybko tanio solidnie

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: marskoci

32 755 21 31

604 729 874, 502 890 351

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

KOMIS LOMBARD

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

781 289 867

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Najnisze
oprocentowanie

wtroby, wirusowych zapaleniach


wtroby, kamicach drg ciowych; zespoach nerczycowy.

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl
RNE

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729 874,


502 890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej i Ogrodowej).

(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

R E K L A M A

reklama | poligrafia >>>

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Kolejna prba rozbrojenia bomby ekologicznej

KATARZYNA CZY

21 lipca Rada Nadzorcza


WFOiGW pozytywnie rozpatrzya wniosek Zarzdu
Funduszu, ktry rekomendowa udzielenie Skarbowi
Pastwa promesy donansowania zadania o nazwie Likwidacja zwaowiska nr 4, 4a
i 6 oraz dokoczenie wyburze, rekultywacji zwaowisk
i obszaru zakadowego na terenie byych Zakadw Chemicznych Tarnowskie Gry.
Kwota promesy ma wynie
do 16.772.820 z, a jej termin
wanoci upywa wraz z kocem roku. W ramach zadania
ponad 150 tys. m3 toksycznych odpadw zalegajcych
na Centralnym Skadowisku
Odpadw w Tarnowskich
Grach ma zosta unieszkodliwionych. Zadanie to obejmuje rwnie oczyszczenie
skaonego gruntu oraz gruzu
po zburzonych obiektach nalecych do tarnogrskich Zakadw Chemicznych.
O tym, e dziaalno
przedsibiorstwa negatywnie
wpywa na rodowisko naturalne mwiono ju w latach
80. ubiegego wieku. Kiedy w 1991 r. ruszy program
monitoringu stanu wd pod-

ziemnych, okazao si, e zanieczyszczenie w rejonie Zakadw jest na tyle wysokie,


i w 1994 r. zostay one wpisane na list osiemdziesiciu najwikszych trucicieli w
Polsce. Okoo 1 200 000 m3
niebezpiecznych substancji
(m.in. arsenu, boru, cynku,
strontu) skadowano na 28
ha niezabezpieczonego gruntu w zwizku z tym zatruta zostaa gleba oraz zasoby wd powierzchniowych i
podziemnych. Toksyczne odpady poprodukcyjne stanowiy bezporednie zagroenie
dla Gwnego Zbiornika Wd
Podziemnych (GZWP) 330
Gliwice. Wwczas z jego zasobw korzystao ok. 600 tys.
ludzi, obecnie ich liczba oscyluje wok miliona.
Mimo e przedsibiorstwo
zostao zlikwidowane w roku
1995, problem zanieczyszczonej gleby i wody nadal nie zosta rozwizany.
Do gwnych przyczyn
niemonoci
rozbrojenia
bomby ekologicznej w Tarnowskich Grach nale
wzgldy nansowe i prawne.
Od pocztku prac zwizanych
z usuwaniem niebezpiecznych substancji wydano ju
220 mln z, a wedug przewi-

dywa ekspertw do zakoczenia zadania potrzebnych


jest kolejne 100 mln z. O ile
jednak rozmaite trudnoci
zwizane z nansowaniem
przedsiwzicia s powoli, ale
systematycznie niwelowane,
to uwarunkowania prawne
byy do niedawna barier nie
do pokonania. Gwnym problemem bya kwestia wasnoci dziaek znajdujcych si
w prywatnych rkach. Mimo
prb wadz samorzdowych
nie udao si wydzierawi
czy odkupi tych terenw, co
uniemoliwiao pozyskanie
publicznych rodkw na ich
oczyszczenie z toksycznych
odpadw. Pierwsz jaskk
zwiastujc zmiany bya ubiegoroczna nowelizacja ustawy
o Krajowym Rejestrze Sdowym. Dziki znowelizowanym
przepisom Zakady Chemiczne mogyby zosta wykrelone z KRS jako tzw. podmiot
martwy. W konsekwencji zobowizania i obcienia, w
tym rwnie zobowizanie do
usunicia trujcych odpadw,
zostayby przejte przez Skarb
Pastwa. Kolejn przeszkod
stanowi jednak 3,5 mln dugu
i wci trwajce postpowanie komornicze. Kopot polega na tym, e Skarb Pastwa

Fot. WFOiGW w Katowicach

Prawie 17 mln z ma otrzyma Skarb Pastwa reprezentowany przez Starost Tarnogrskiego w ramach promesy
udzielonej przez WFOiGW w Katowicach. Jest to kolejna w cigu ponad dwudziestu lat prba rozbrojenia bomby
ekologicznej, ktra zagraa milionowi mieszkacw korzystajcych z zasobw
Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych 330 Gliwice.

Jako pierwsza z szeciu bomb ekologicznych zlokalizowanych na terenie naszego


wojewdztwa zlikwidowana zostaa ta w Ogrodziecu. W ramach realizacji zadania
Likwidacja zagroe rodowiskowych spowodowanych zaleganiem odpadw
zawierajcych azbest na terenie gminy Ogrodzieniec udao si usun ponad 13.050
Mg niebezpiecznych odpadw i oczyci 2000 m3 ziemi, ktra zostaa zatruta w wyniku
dziaalnoci Przedsibiorstwa Materiaw Izolacji Budowlanej IZOLACJA.
nie moe uregulowa nalenoci wobec wierzyciela, dopki
dunik guruje w KRS. A istniejcy dug nie pozwala na
formalne zakoczenie dziaalnoci przedsibiorstwa...
Jedynym wyjciem z tej sytu-

acji wydaje si przeprowadzenie kolejnych zmian w prawie,


ktre pomogyby przerwa
bdne koo.
Nie naley jednak zaamywa rk: bd co bd zarwno Wojewdzki Fundusz

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,


jak i inne podmioty i instytucje wci staraj si znale
sposb na rozbrojenie tej najwikszej w naszym regionie
bomby ekologicznej.

REGION INWESTYCJE

Pierwszy etap programu ograniczenia niskiej emisji za nami


Ponad 1500 wnioskw o
dotacj na wymian rda
ciepa lub termomodernizacj wpyno do siedziby
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obecnie pracownicy
Funduszu analizuj dokumentacj i przygotowuj si
do ogoszenia listy osb,
ktre otrzymaj dofinansowanie. Wnioski mona byo
skada osobicie w siedzibie
WFOiGW lub za porednictwem poczty od 11. do 22.
lipca.
Wiele gmin uruchomio w tym czasie specjalne punkty konsultacyjne,
w ktrych zainteresowani
mieszkacy mogli uzyska

szczegowe informacje na
temat programu i otrzyma
pomoc w wypenieniu wniosku. Mieszkacy Ndzy mogli skorzysta ze wsparcia
profesjonalnych doradcw,
ktrym zleci to Urzd Gminy. Wjt gminy, Anna Iskaa, zwrcia bowiem uwag
na fakt, e dla wielu osb
najtrudniejszym elementem
przeprowadzenia tego typu
inwestycji jest wypenienie
wniosku. W cigu dwch
dni 45 osb skorzystao ze
wsparcia konsultantw, ktrzy szczegowo wyjanili
na czym polega projekt oraz
pomagali wypeni stosowne formularze. Nie oznacza,
e do Funduszu nie spyno wicej wnioskw miesz-

kacw gminy, gdy wiele


osb zgaszao si do Urzdu ju po zakoczeniu dwudniowych konsultacji. Wwczas pomocy w wypenianiu
wniosku udzielali gminni
urzdnicy. Zdaniem wjt,
dobrze byby, eby program
doczeka si kolejnych edycji, poniewa nie wszystkie
gminy sta na udzielanie
mieszkacom dotacji lub
poyczek na termomodernizacj czy wymian piecw.
Poza tym spora cz budetu wielu gmin jest obecnie
przeznaczana na kanalizacj.
Zatem moliwo udziau
osb fizycznych w programie
ograniczania niskiej emisji wydaje si idealn odpowiedzi na potrzeby miesz-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

kacw jak i samorzdw.


Najwicej ndzan byo zainteresowanych wymian
kota, dociepleniem cian i
pompami ciepa.
Zgodnie z regulaminem
programu waciciele lub
wspwaciciele budynkw
jednorodzinnych mog liczy na dotacj stanowic
do 25% kosztw kwalifikowanych w przypadku modernizacji rde ciepa oraz
15% jeli zdecyduj si na
instalacj kolektorw sonecznych, docieplenie cian
lub dachw, wymian okien
i drzwi zewntrznych albo
wewntrzn instalacj centralnego ogrzewania.
KC

Fot. archiwum portalu

22 lipca zakoczono przyjmowanie wnioskw w ramach pilotaowego programu ograniczania niskiej emisji w domach
jednorodzinnych. Lista benecjentw programu bdzie znana na przeomie sierpnia i wrzenia.

Ten program tra w sedno naszych potrzeb mwi


Anna Iskaa, wjt gminy Ndza 45 mieszkacw naszej
gminy wypenio wniosek z pomoc konsultantw, wic
jest szansa, e pojawi si 45 nieruchomoci, na ktrych
modernizacja zwizana z wymian ciepln bdzie
zrealizowana.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

RACIBRZ OSIR 20-21 SIERPNIA

XXIV MEMORIA IM. M. KPT. A. KACZYNY I DH. MALINOWSKIEGO


Ju pod raz 24. odbdzie
si Memoria im. m. kpt. A.
Kaczyny i dh. A. Malinowskiego, upamitniajcy tragiczn
mier dwch straakw, ktrzy zginli podczas gaszenia

poaru lasw w Kuni Raciborskiej. Ocjalne otwarcie imprezy odbdzie si 20 sierpnia o


godz. 19:40. Jednak ju od rana
na przybyych czeka moc atrakcji. O godz. 10:00 na stadionie

przy ul. Wyszyskiego rozegrany zostanie Pierwszy Raciborski Turniej Kwalikacyjny o


Mistrzostwo Polski w Polskiej
Lidze Futbolu Amerykaskiego, w ktrym wemie udzia

druyna Raptors Racibrz. O


13:00 rozpocznie si tradycyjny turniej streetballa o puchar
dyrektora TVP Katowice. Mionicy wdkarstwa bd mogli
wzi udzia w zawodach wd-

Patronat medialny:

karskich Odra 2016. Wieczorem wystpi Fancy, a po koncercie odbd si nocne zawody
poarnicze. Niedzielna cz
rozpocznie si msz wit w
kociele WNMP. O godz. 12:00

wystartuje Rodzinny Rajd Rowerowy, a o 16:00 rozpoczn


si zawody Papier, Noyce, Kamie. Gwiazd niedzieli bdzie
zesp Wilki.

PROGRAM XXIV MEMORIAU


SOBOTA 20 SIERPNIA

Katowice (lodowisko OSiR ul. Zamkowa 4)

10:00 Pierwszy Raciborski Turniej Kwalikacyjny o Mistrzo- 12:30 III memoriaowe zawody wdkarskie Odra 2016 (zachodni brzeg Odry ul. Piaskowa pomidzy mostem
stwo Polski w Polskiej Lidze Futbolu Amerykaskiego
drogowym i kolejowym)
(stadion PWSZ w Raciborzu ul. Wyszyskiego)
17:30

Program
dla dzieci
13:00 Streetball Brooklyn Gym Cup o Puchar Dyrektora TVP

NIEDZIELA 21 SIERPNIA
"POEGNANIE LATA"

cibrz ul. Mickiewicza 8)

18:30 Pokazy zapanicze


19:40 Otwarcie Memoriau
19:45 Wrczanie nagrd w stretballu i zawodach wdkarskich
20:00 Koncert Fancy
22:00 Nocne Zawody Poarnicze Ognik 2016
Ernestyn Janeta

12:00 XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy start ul. Nowa

19:30 Wrczanie nagrd turnieju Papier, Noyce, Kamie

16:00 Memoriaowe Zawody Papier, Noyce, Kamie

19:45 Baw si z Radiem Vanessa


10:30 Msza wita za XXIV Memoria oraz za NSZZ Solidarno
19:15 Baw si z nami straakami i Zakadem Wdliniarskim 20:00 Koncert zespou Wilki
Ziemi Raciborskiej (koci pod wezwaniem WNMP RaRUDY/RACIBRZ OPACTWO/ZAMEK 21 SIERPNIA

PRZEMARSZ JEDCW I PRZEJAZD ROWERZYSTW


SZLAKIEM HUSARII POLSKIEJ
Powiat Raciborski oraz
Diecezja Gliwicka zapraszaj w niedziel 21 sierpnia do
udziau w czwartym przemarszu jedcw i rowerzystw
szlakiem husarii polskiej pod
dowdztwem krla Jana III
Sobieskiego. Tym razem trasa
wiedzie z Rud do Raciborza.
Wydarzenie upamitnia historyczny przemarsz polskiej
armii pod Wiede w 1683 r.
Trasa, z pewnymi modykacjami, pokryje si powstaym
z inspiracji PTTK czerwonym

Szlakiem Husarii Polskiej.


Przejazd ruszy o godz. 8:30
spod Zespou Klasztorno-Paacowego ulicami Cystersk
i Kozielsk w Rudach. Nastpnie drog len (Szlak Husarii
Polskiej) z Rud do leniczwki Ndza-Rogol (na polance krtka przerwa). Potem z Ndzy-Rogol ul. Jana Pawa II w
Ndzy i dalej DW 919, nastpnie drog gminn do rezerwatu czok z DW 919 i drog
len przez wspomniany rezerwat. Nastpnie DW 919

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
CZERWIEC-SIERPIE MIPBP RACIBRZ
Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie
cykl spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Na na odbdzie si bal przebieracw. Zajcia odbywaj si w kady wtorek
i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we wszystkich liach i
oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach jest bezpatny.
11-23 SIERPNIA MOS RACIBRZ
Midzyszkolny Orodek Sportowy zaprasza na wakacyjne
zajcia. W godz. 15:00-16:30 11 sierpnia odbd si warsztaty street workout dla uczniw ze szk podstawowych, a 12
sierpnia dla modziey szk gimnazjalnych i starszych. 17, 19
i 23 sierpnia w godz. 10:00-12:00 bd miay miejsce zajcia
gimnastyki korekcyjnej, natomiast w dniach 22-26 sierpnoa w
godz. 10:00-12:00 odbd si badania postawy ciaa.
12 SIERPNIA MIPBP RACIBRZ
12 sierpnia na schodach biblioteki przy ul. Kasprowicza 12
odbdzie si kolejny spektakl. Tym razem Teatr Wodzisawskiej Ulicy zaprezentuje Zemst Aleksandra Fredry.
Pocztek o godz. 20:00, wstp wolny.
12-14 SIERPNIA BOISKO KS PIETRASZYN
W dniach 12-14 sierpnia odbdzie si festyn z okazji 90-lecia
KS Pietraszyn. Obchody rozpoczn si w pitek o godz. 19:00
biesiad piwn. W sobot o godz. 14:30 zostanie rozegrany turR E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

niej pikarski oldbojw, a wieczorem bdzie mona si bawi z


Piotrem Scholzem i zespoem Vizard. W niedzielnym programie
znalazy si m.in. msza wita, mecz futbolu amerykaskigo i
piki nonej, wystp kabaretu To Nie My i zabawa taneczna.
13 SIERPNIA PRZEJCIE GRANICZNE CHAUPKI
13 sierpnia o godz. 14:00 wystartuje VI Rajd Rowerowy
organizowany przez Gmin Krzyanowice i Alas Utex.
Zbirka odbdzie si w Chaupkach na przejciu granicznym z
Bohuminem. Trasa rajdu bdzie liczya ok. 36 km. Rejestracja
uczestnikw bdzie trwaa do 10 sierpnia. Zgasza mona si
na adres e-mail promocja@krzyzanowice.pl lub pod numererm
telefonu 32 419 40 50 w. 131.
13-14 SIERPNIA PRZYSTA KAJAKOWA RACIBRZ
13 i 14 sierpnia Orodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu
organizuje spywy kajakowe. W sobot o godz. 10:00 bdzie
mona popyn do Dziergowic, natomiast w niedziel odbd
si cztery spywy na miejskim odcinku Odry.
14 SIERPNIA PRZYSTA KAJAKOWA RACIBRZ
14 sierpnia o godz. 18:00 w ramach Kulturalnego Lata z RCK na
przystani kajakowej nad Odr zagra zesp Szkocka Trupa,
grajcy muzyk szantow. Wstp wolny.

Zobacz zapowiedzi

ulicami Gliwick, Rudzk, Armii Krajowej i Zamkow a na


dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu.
Przejazd/Przemarsz odbdzie si w dwch grupach
jedcw i rowerzystw. Do
pokonania trasa liczca ponad
20 km. Na na okoo godz.
14:00 zaplanowano krtkie
powitanie, wrczenie okolicznociowych dyplomw oraz
wspln msz w., ktra odprawiona zostanie w otwartej
i powiconej po remoncie w

czerwcu br. roku kaplicy w.


Tomasza Kantuaryjskiego.
Chtni rowerzyci proszeni
s o zgoszenia wycznie mailowe na adres: promocja@
zamekpiastowski.pl ("jestem
zainteresowany udziaem w
przemarszu, ilo osb"),
za hodowcy koni, jedcy, posiadacze wozw i bryczek mailowo na adres: promocja@
zamekpiastowski.pl lub telefonicznie +48 32 414 02 33
wewn. 101, w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia.

8 Kultura

10 sierpnia 2016, nr 16 (217)

RACIBRZ ROZRYWKA

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Motywy Bluesa po raz smy


zabrzmiay w Raciborzu

R E K L A M A

W miniony weekend w Raciborzu odby si festiwal


Motywy Bluesa. Gwiazd by legendarny bluesowy
artysta Johnny Drummer z Chicago.
Festiwal Motywy Bluesa
odby si ju po raz smy.
Tegoroczn gwiazd by legendarny bluesowy artysta
Johnny Drummer z Chicago

(singer, keyboardist, drummer, harmonica player). W


sobot w Domu Kultury Strzecha razem z Drummerem wystpi Harsh Guitar Mark. Tego dnia zagrali jeszcze Mizia
and Mizia oraz Karol Lechow-

ski i Bartek Hoownia. Natomiast 8 sierpnia w Paacyku


Rafako oprcz gwnej gwiazdy mona byo posucha czeskiego duetu Jacek Herzberg
i Pemysl Veerek oraz Witka
Bielskiego.

Zobacz ca fotorelacj

Raciborskie Motywy Bluesa s organizowane z powodzeniem ju od 8 lat. Jak co roku na


festiwalu wystpili muzycy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Johnny Drummer jest smym
Amerykaninem, ktry zaprezentowa si przed raciborsk publicznoci.

Fot. Andrzej Zieliski

katarzyna przypado

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl