You are on page 1of 2

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Str. George Cosbuc, nr.4

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova

Cod postal 245800


Horezu, judetul Vlcea

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vlcea


Serviciul Fiscal Orasenesc Horezu

Tel./ Fax: 0250.860.997


e-mail:
Admin.HRVLCFNX01.VL@mfinante.ro

NR. VL 607271 / 10.03.2015


ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
In temeiul art.162, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala , se face cunoscut prin prezenta ca in data de 26.03.2015, orele 10.00, la sediul
Serviciului Fiscal Horezu, din localitatea Horezu,str.G.Cosbuc,nr.4, se va vinde la a treia licitatie
publica urmatoarelor bunuri mobile apartinand SC MANUFACTURA HOREZEANA , C.U.I.
29218403 cu sediul in Horezu, stradaT. Vladimirescu, nr. 109, judetul Valcea:
- carpete oltenesti 0,10/0,10 mp - 31 bucati, cu pretul de pornire 3.15 lei/buc, total 97.65 lei;
- carpete oltenesti 0,15/0,15 mp - 87 bucati, cu pretul de pornire 7 lei/buc, total 609 lei;
- carpete oltenesti 0,20/0,20 mp -114 bucati,cu pretul de pornire 10.5 lei/buc ,total 1197 lei;
- carpete oltenesti 0.25/0,25 mp - 28 bucati, cu pretul de pornire 14 lei/buc, total 392 lei;
- carpete oltenesti 0,30/0,50 mp - 5 bucati, cu pretul de pornire 35 lei/buc, total 175 lei;
- carpete oltenesti 0,35/0,45 mp - 4 bucati, cu pretul de pornire 35 lei/buc, total 140 lei;
- carpete oltenesti 0.30/0,30 mp - 21 bucati, cu pretul de pornire 21 lei/buc, total 441 lei;
- carpete oltenesti 0,40/0,60 mp - 8 bucati, cu pretul de pornire 49 lei/buc, total 392 lei;
- carpete oltenesti 0,55/1,10 mp - 2 bucati, cu pretul de pornire 105 lei/buc, total 210 lei;
- traistute in gherghef 0,35/0,45mp- 4 bucati, cu pretul de pornire 14 lei/buc, total 56 lei;
- traistute mici capac 0,15/0,15 mp-10 bucati, cu pretul de pornire 7 lei/buc, total 70 lei
- traistute telefon 0,10/0,10 mp-5 bucati, cu pretul de pornire 5.25 lei/buc , total 26.25 lei;
- semne de carte - 26 bucati, cu pretul de pornire 1.05 lei/buc , total 27.3 lei;
- traistute cu capac nefinisate 0.30/0.25 mp-31 buc, cu pretul de pornire 10.5 lei/buc, total
325.5 lei;
- covor oltenesc 2/3 m - 1 bucata, cu pretul de pornire 1050 lei;
- covor oltenesc 1.46/3.10 m - 1 bucata , cu pretul de pornire 700 lei;

- traistute sintetice 0.30/0.25 mp- 4 bucati; cu pretul de pornire 8.75 lei/buc, total 35 lei;
- covor oltenesc 1.60/2.70 mp -1 bucata , cu pretul de pornire 700 lei;
- traistute cu capac 0.25/0.30 mp -39 bucati, cu pretul de pornire 10.5 lei/buc,total 409.5 lei;
- fanion 0.55/0.50 mp- 2 bucati, cu pretul de pornire 52.5 lei/buc, total 105 lei;
- carpeta 0.50/0.55 mp - 5 bucati, cu pretul de pornire 52.5 lei/buc, total 262.5 lei;
- carpete 0.50/1.00 mp - 1 bucata , cu pretul de pornire 105 lei;
- statie de calcat Bosch cu pretul de pornire 99,63 lei;
- imprimanta Multifunctional HP Officejet 4500, cu pretul de pornire 57.72 lei.
Preturile nu contin TVA.
Pentru bunurile mobile mentionate mai sus nu au fost comunicate titluri executorii de nici
un alt creditor.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta
organul de executare , inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea acestor bunuri sunt invitati sa prezinte, pana in ziua precedenta
termenului de licitatie, respectiv 25.03.2015 orele 16.00 ofertele de cumparare insotite de
certificatele fiscale din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul local si bugetul general al statului
(bugetul asigurarilor sociale de stat, somaj, bugetul asigurarilor sociale de sanatate si bugetul de
stat), dovada depunerii la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea CUI 2540988 a
taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria Rm. Valcea ( raspunderea creditarii
contului indicat pana la data tinerii licitatiei cu suma reprezentand taxa de participare revine
ofertantilor); ofertantii pot constitui si garantii in conditiile legii, sub forma de scrisoare de garantie
bancara; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica),
pentru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C, pentru
persoanele fizice - copie de pe actul de identitate, declaratie pe propria raspundere a ofertantului
prin care certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in
conformitate cu prevederile art.172-173 din O.G.92/2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. 2, lit. d, din O.G. 92/2003 republicata, privind Codul de
Procedura Fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefonul cu numarul
0250860997.