You are on page 1of 1
Amsterdam, XX XX 2016 LINDE XXX MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte

Amsterdam, XX XX 2016

LINDE

XXX

MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG

Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte zorg

Geachte mijnheer XXX, In vervolg op ons telefoongesprek van 29 juli jl. reageer ik met groot
Geachte mijnheer XXX,
In vervolg op ons telefoongesprek van 29 juli jl. reageer ik met groot enthousiasme op uw
vacature voor een junior adviseur persoonsgerichte zorg. Als young professional met
uitstekende communicatieve vaardigheden en aantoonbare affiniteit met complexe
vraagstukken in de zorg stel ik mij graag aan u voor als een geschikte kandidaat voor deze
functie .
Mijn relevante academische opleidingen bieden mij een stevige basis voor een integrale
benadering van de langdurige en persoonsgerichte zorg. Een grondige kwalitatieve analyse
van het samenspel van patiënten, hun naasten en de zorgprofessional binnen een complex
zorglandschap lag aan de basis van mijn afstudeeronderzoeken.

Daarnaast zie ik in uw vacature duidelijke raakvlakken met mijn werkervaring. Dagelijks ervaar ik in de praktijk het belang van samenspel tussen patiënten, mantelzorgers en

professionele zorgverleners bij de realisatie van persoonsgerichte zorg.

In het Antoni van

Leeuwenhoek ziekenhuis combineer ik namelijk een coördinerende rol inzake de planning van

ziekenhuisafspraken met een ondersteunende en adviserende rol bij de projectmatige

optimalisering van processen en systemen.

Recentelijk maakte ik voor het project

Amsterdam, XX XX 2016 LINDE XXX MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte
Amsterdam, XX XX 2016 LINDE XXX MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte

‘hoofdhuidkoeling voor curatieve patiënten’ een inventarisatie van de wensen van patiënten enerzijds en de belasting voor zorgprofessionals anderzijds. Een implementatieadvies wordt binnenkort gepresenteerd aan het management. Als trainee bij de European Medicines Agency in Londen werkte ik mee aan de ontwikkeling van trainingsmateriaal voor vertegenwoordigers van tientallen patiënten en consumentenorganisaties en zorgverleners uit Europa. Ik ontwikkelde onder andere een tevredenheidsonderzoek onder deze doelgroep als stuurinstrument voor mijn team en presenteerde hierover bij diverse bijeenkomsten.

Met mijn enthousiasme, kennis en vaardigheden kan ik vanuit een goed geïnformeerde

positie uw team versterken. In een persoonlijk gesprek kom ik graag mijn

functie en jullie organisatie

nader toelichten.

Amsterdam, XX XX 2016 LINDE XXX MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte
Amsterdam, XX XX 2016 LINDE XXX MEDISCH ANTROPOLOOG, SOCIOLOOG Betreft: Vacature XXX - Junior adviseur persoonsgerichte

Met vriendelijke groet, Linde XXX

interesse in deze
interesse in deze