You are on page 1of 7

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-clasa a V-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii
lucrări se acordă12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I(48 depuncte)
Scrie după dictare:

10 p.

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________
______________________________________________________________________________
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
Cuvântul Zdreanţă este:
a. un substantiv comun b. un substantiv propriu
c. un adjectiv

4 p.

2.Despărţiţi în silabe:
faianţă _____________________

6 p.

petice ______________________
ureche _____________________
3. Explică folosirea semnului de ȋntrebare în secvenţa: “L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă,/ Cel cu ochii de
faianţă?”.
4 p.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Cuvintele selectate: _________________ _______________ _______________ TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-clasa a VI-a • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea aII-a se acordă 78 de puncte. ochii_____________ frumos___________ are ______________ 5. Construieşte un enunţ ȋn care să urmăreşti schema: S+Atr. Găseşte două cuvinte cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: 6p. 6 p. Pentru redactarea întregii . __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.4. _____________________________________________________________________________ B.+P+C+C. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. Precizează felul ei. pungaş=_____________ atârnă=_____________ 3. 1. 4 p. Precizează ce părţi de vorbire sunt următoarele cuvinte din text: 6 p. frumos≠ ________________ stângă≠ ________________ Parteaa II-a 30 de puncte Redactează o compunere de 10-15 rânduri (aproximativ 100-150 de cuvinte). Menţionează două caracteristici ale personajului Zdreanţă.Găseşte două cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: 6 p. care apar ȋn textul dat.

Şi apucând calea către răsărit.1.conversiune. stăpâne. s-a dus. şi porni. dar pândea când unul. strigă ea: –Stăi. • Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. Se deteră spre odihnă. s-a dus. dar mâine.compunere. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa: “ –Stăi. fără să fie omorât. că nu-ţi fac nimic!” (***. 4 p. PARTEA I(48 depuncte) Citeşte textul: „După ce trecu afară de împărăția tatălui său şi ajunse în pustietate. auzi o ciocănitură groaznică. e grozavă de mare.. A doua zi. dară să nu te sperii.. luându-şi ziua bună. b. oprindu-şi pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Făt-Frumos. c. ci îi tot necăjea. în pădurea ce o vezi. ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi. Făt-Frumos îşi împărţi toată avuţia pe la ostaşi şi. ei se pregăteau să treacă pădurea. că aici suntem pe moşia unei Gheonoaie. Stând să se odihnească.]Făt-Frumos îi luă un picior cu săgeata şi. dobora copacii: aşa de iute mergea. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte) Rezolvă următoarele sarcini de lucru.când altul. îi zise calul: . că iată se apropie Gheonoaia. când era gata a o lovi cu a doua săgeată.derivare. A fost şi ea femeie ca toate femeile. Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte care apar ȋn text: 6 p.Desparte în silabe: avuţia _______________ calea ________________ revărsa ______________ 3. Făt-Frumos. Şi când venea ea. tatălui __________________________________ groaznică _______________________________ ei __________________________________ . Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul pustietate. a făcut-o să fie Gheonoaie. stăpâne.lucrări se acordă12 puncte. până ce ajunse la o câmpie întinsă. [. Atunci calul îi zise: -Ţine-te. încât nimeni nu calcă pe moşia ei. iar paloşul şi suliţa să le ţii la îndemână. 2. Din oficiu se acordă10 puncte. nene. care e atât de rea. s-a dus. din secvenţa şi ajunse în pustietate. ca să te slujeşti cu dânsele când va fi de trebuinţă. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. unde era o mulţime de oase de oameni. Făt-Frumos înşelă şi înfrână calul. când se revărsa ziorile. că nu-ţi fac nimic!” 6p. dar blestemul părinţilor pe care nu-i asculta. în clipa aceasta este cu copiii ei. formulate pornind de la textul dat. gata. când. o s-o întâlnim venind să te prăpădească. îi trimise înapoi. A. s-a format prin: a.Să ştii. trei zile şi trei nopţi. şi chinga o strânse mai mult decât altădată.

4 p. ______________________________________________________________________________ 4. Identifică câte un verb şi precizează categoriile gramaticale cerute: 4 p. în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. _____________________________________________________________________________ 3. Precizează sensul expresiei “luându-şi ziua bună” din primul paragraf. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă12 puncte. • Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. ____________________________________________________________________________ B.5. Menţionează două personaje care apar ȋn textul dat. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. ______________________________________________________________________________ 2. perfect compus__________________________ mod indicativ. Cuvintele selectate: __________________ _________________ __________________ TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-clasa a VII-a • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Transcrie o repetiţie din textul dat. 6 p. Din oficiu se acordă 10 puncte. Identifică specia literară căreia îi aparţine fragmentul şi scrie două elemente specifice. 4 p. 1. perfect simplu ____________________ 6. 4p ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Parteaa II-a 30 de puncte Redactează o compunere de 10-15 rânduri (aproximativ 100-150 de cuvinte). mod indicativ. . Construieşte un enunţ ȋn care substantivul Făt-Frumos să aibă funcţia sintactică de atribut. 4 p. Precizează felul ei.

mergeţi de vă căutaţi ursitele. răspunseră copiii şi. Când le-a venit şi lor vremea de ȋnsurătoare. Explică folosirea liniei de dialog şi a virgulei în secvenţa: “ –Dragii mei copii.compunere b. v-aţi făcut mari. A. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. le-a zis ȋmpăratul: -Dragii mei copii. şi de cheltuială ce pe apă nu curge. Dară n-avu ce-şi face capului.“ (Petre Ispirescu. Mergând spre răsărit. şi plecă şi el. ȋmpăratul şi ȋnvoiala se şi făcu. se gătiră. Luă şi dânsul nişte haine. v-aţi făcut mari”. Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte care apar ȋn text: 6 p. cam ȋn dorul lelii.1. şi el avea trei feciori. Asemenea şi cel mijlociu. ȋnsă. ştii. luă oaste cu dânsul şi bănet de ajuns. 6 p. .conversiune c. nu-l trăgea inima a pleca ȋn peţit. singură la părinţi. imperfect _______________________ gerunziu_______________________ 4p. care mai de care. -Vorbele tale. ca să intraţi şi voi ȋn rândul oamenilor. (…) Pe fiul cel mic. Identifică şi transcrie câte un verb pentru următoarele categorii gramaticale: modul indicativ. pentru noi_________________________________________________ tată______________________________________________________ curând___________________________________________________ 5. 2. numai să nu zică nescine că nu s-a gătit. formulate pornind de la textul dat. să plece mai curând. inima ________________ ursitele __________________ răspunseră __________________ 3. Broasca ţestoasă cea fermecată) Rezolvă următoarele sarcini de lucru. Despărţiţi în silabe: 6 p. tată. Fiul cel mare se ȋmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune.PARTEA I (48 depuncte) Citeşte textul: “A fost odată ca niciodată… A fost odată un ȋmpărat. căci tată-su ȋl trimetea ȋntr-una să caute a se căpătui şi el. sunt pentru noi ca o icoană la care ne ȋnchinăm. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul bănet s-a format prin: a. după ce ȋi sărutară mâna.derivare 4 p. O peţi de la tatăl ei. ajunse la curtea unui ȋmpărat care avea o fată.

Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. Precizează sensul expresiei “ȋn dorul lelii” din ultimul paragraf. 6 p. Transcrie din textul dat o formulă specifică basmului. Precizează felul ei. _____________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________ 2. Construieşte un enunţ ȋn care substantivul ȋmpărat să aibă funcţia sintactică de complement indirect. 6 p. Cuvintele selectate: _______________ __________________ ______________ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. 1. 6 p. prezent _____________________________ infinitiv _______________________ 6. Menţionează două personaje care apar ȋn textul dat.conjunctiv. ___________________________________________________________________________ B. 4 p. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Partea a II-a 30 de puncte Redactează o compunere de 15-20 rânduri (aproximativ 150-200 de cuvinte). Numeşte-o.

B. Despărţiţi în silabe: rândunele . Explică folosirea cratimei în secvenţa Iar uneori vârfu-şi desface. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă12 puncte. Mai cântă cu freamăt încet. Un grangure puii-şi deprinde Să cânte-n făget. Iar uneori vârfu-şi desface. verb copulativ. vesel. În miezul verii) Rezolvă următoarele sarcini de lucru. Subiectul I (48 de puncte) Citeşte textul: „Sub paltin aici e răcoare. Şi deal şi câmpie-aromeşte Visând cât de vesel doineşte Răcoarea-n amurg”. Încercuieşte răspunsul corect: Cuvântul desface. Precizeaza masura versurilor: Cântând şi jucându-se-n soare/. A. Iar pacea naturii te fură. Din oficiu se acordă10 puncte. te. mai tace. 1. indicativ. formulate pornind de la textul dat. Tăcută e valea-nflorită Şi-un nor ca o pânză-aurită Se duce spre-apus. dând. pe culme. Transcrie trei figuri de stil din textul dat şi numeşte-le. 2. naturii. Pădurea. 3.. Completează precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele: tăcută. din versul Iar uneori vârfu-şi desface.• Pentru rezolvareacorectăa tuturor cerinţelor din ParteaI şi din ParteaaII-a se acordă78 de puncte.Tăcută e valea-nflorită din prima strofă 2. .1. 3. Dând vântului loc să colinde. gerunziu. Subiectul al II-lea (30 de puncte) Redactează o compunere de 10–15 rânduri (100 – 150 de cuvinte) în care să prezinti semnificatia titlului prin raportare la continutul operei. • Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 6. Slăbite de-atâta căldură Şi leneşe apele curg. S-aud rândunele pe sus Cântând şi jucându-se-n soare. 4. Explică în 3-5 rânduri semnificatia versurilor: Slăbite de-atâta căldură /Şi leneşe apele curg . Construieşte un enunţ în care cuvântul nor să aibă funcţia sintactică de complement indirect. 5. (George Coşbuc. s-a format prin: compunere/ conversiune/ derivare. Identifică şi transcrie câte un verb pentru următoarele categorii gramaticale: conjunctiv.. răcoarea .