You are on page 1of 6

UNIVERZITET U SARAJEVU

MAŠINSKI FAKULTET
SMJER:TEHNOLOGIJE DRVETA

ROBOTI U DRVNOJ INDUSTRIJI
Projektni zadatak

Student:
Mentor :
Sead Ahmethodžić
Maida Čohodar - Husić

V.Prof. dr.

....................... po nekom programu...... ili ................ robota.......... 3 1 UVOD Robot (od češkog .....................SADRŽAJ 1 UVOD..................rob........težak. prisilan rad) je elektromehanička jedinica koja je u stanju da autonomno............. rabota .......

Roboti se koriste za izvođenje zadataka opasnih. .pod kontrolom čoveka izvodi određene zadatke. kao što je sklapanje motora i šasije automobila. kao i repetitivne poslove gde se zahteva istrajnost i preciznost. gestikulacije itd. što više približe ljudskim bićima. teških ili napornih za ljude. Ako je uz ovo još i svrha da se po njihovim ostalim karakteristikama. Ovaj termin se ipak češće sreće u naučnoj fantastici. Roboti koji imaju oblik ljudskog tijela se još zovu humanoidni roboti. kao što su kretanje. Inteligenciju koju robot poseduje čini u stvari program ili sistem programa. Na primer sakupljanje nuklearnog otpada ili slaganje velikog broja žica prema boji. ponašajući se na pravi način ili čak iz sopstvenog iskustva uči kako da se snalazi u novim situacijama i riješava nove probleme. Ova vrsta inteligencije se zove još i viještačka inteligencija i predstavlja zasebnu granu nauke. govor. radi se o androidima. koji određuje sposobnost robota da prepozna određene situacije i da se u njima snađe ili ih rijšava.

2 ROBOTI ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVETA Roboti su univerzalno upravljivi automati za prskanje sa više osa kretanja.) se iz više dijelova (funkcionalnih cjelina): 1. sa 6 osa za translatorna i rotaciona kretanja (slika 2. Brzina kretanja je određena mogućom brzinom nanošenja premaza. Stoga roboti mogu da izvedu komplikovana prostorna kretanja (trodimenzionalnu obradu). odnosno uglovi kretanja mogu slobodno programirati i mogu se senzorski voditi. Uređaja sa kolenastim kinematskim zglobom – sa pogonom u Ex-zaštiti (eksplozivna zaštita). uz prikladno održavanje putanje kretanja. čiji se redoslijed kretanja i putanje. Slika 1: Robot za prskanje sklopljenih trodimenzionalnih proizvoda Robot pogodan za prskanje sklopljenih trodimenzionalnih proizvoda. uz dati uslovljeni kvalitet. stolica ili stolova sastoji (slika 1. radnim prostorom kružnog oblika izvan postolja (površine postavljanja).). .

Nakon toga uređaj za kontrolu memoriše sve potrebne informacije za verno ponavljanje naučenog ciklusa. simulirajući sve operacije rada (slika 3. Upravljačke jedinice – primenjuje se upravljanje po putanjama. 4. Ova mogućnost ponavljanja pri različitim brzinama koristi se za sinhronizovanje brzine robota u linijama za lakiranje u neprekidnom protoku ili za kontrolu tačne količine premaza koja treba da se nanese na predmet. 6) i tri rotacione ose (1. Pratećih uređaja – sistemi za promenu boje. iskazuje mnogim gusto postavljenim jedna do druge tačkama.). da bi zatim moglo da se pređe s jednog programa na drugi.Slika 2: Šema robota sa pokretnom rukom sa tri translatorne (2. U memoriju se može smestiti više programa i ciklusa koji odgovaraju pojedinim oblicima predmeta obrade. 3. Uobičajen je postupak da radnik ručno vodi ruku robota duž željene trase. Robot može da ponavlja podučavanja primljena pri varijabilnoj brzini u odnosu na onu pri podučavanju. čije se koordinate mere i memorišu. jer za prskanje nije pogodan sistem upravljanja tačka-na-tačku. 5) 2. Za upravljanje se putanja koju treba preći. održavajući pri tom nepromenjenu trajektoriju. vodovi za snabdevanje i po potrebi dodatni uređaji na primer za postavljanje i skidanje predmeta obrade. . 3.

Slika 3: Simulacija rada pomoću ručnog vođenja robota za prskanje .