You are on page 1of 2

РАСПОРЕД ИСПИТА – СЕПТ./ОКТ.

2016
Р.бр. Шифра

Назив предмета

Год.

РОК – Септ.
Датум
24.8. ÷ 6.9.

РОК – Окт.
Датум
7.9. ÷20.9.

Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније (рeдни број испита Б001 –
Б186) – Основне Академске Студије
Б001
Б002
Б003
Б004
Б005
Б006
Б007
Б008
Б009
Б010
Б011
Б012
Б013
Б014

КМА210
-0013
МЕХ210
-0001
ОКА210
-0020
ТММ210
-0203
ФИЕ210
-0025
ИИЕ210
-0204
КМА210
-0014
КМА210
-0015
ОКА210
-0021
ТММ210
-0205
ТЕМ210
-0035
ИИЕ210
-0405
ИИЕ210
-0206
КМА210
-0016

КМА210
-0017
МЕХ210
Б016
-0002
ОМК210
Б017
-0045
ТЕМ210
Б018
-0036
Б015

1.1
1.2

1

Чет. 25.8.
Суб. 27.8.

Чет. 8.9.
Суб. 10.9.

1

1.3.1

Отпорност материјала

1

Пон. 29.8.

Пон. 12.9.

1.3.2

Конструктивна геометрија и графика

1

Уто. 6.9.

Уто. 20.9.

1.4

Физика и мерења

1

Пон. 5.9.

Пон. 19.9.

1.5.1

Енглески језик 1

1

Уто. 30.8.

Уто. 13.9.

1.5.2

Програмирање

1

Сре. 31.8.

Сре. 14.8.

2.1

Математика 2

1

Чет.1.9.

Чет.15.9.

2.2

Основи отпорности конструкција

1

Пет. 2.9.

Пет. 16.9.

2.3

Инжењерска графика

1

Пет. 26.8.

Пет. 9.9.

2.4.1

Машински материјали 1

1

Сре. 24.8.

Сре. 7.9.

2.4.2

Основи социологије и економије

1

Пон. 5.9.

Пон. 19.9.

2.5.1

Енглески језик 2

1

Уто. 30.8.

Уто. 13.9.

2.5.2

Рачунарски алати

1

Суб. 3.9.

Суб. 17.9.

2

Уто. 6.9.

Уто. 20.9.

2

Суб. 27.8.

Суб. 10.9.

2

Чет. 25.8.

Чет. 8.9.

2

Сре. 31.8.

Сре. 14.8.

2

Пет. 2.9.

Пет. 16.9.

2

Чет.1.9.

Чет.15.9.

2

Суб. 3.9.

Суб. 17.9.

2

Пет. 26.8.

Пет. 9.9.

2

Сре. 24.8.

Сре. 7.9.

Машинско инжењерство у пракси

2

Пон. 29.8.

Пон. 12.9.

Стручна пракса Б

2

Уто. 6.9.

Уто. 20.9.

3

Пет. 26.8.

Пет. 9.9.

3

Сре. 24.8.

Сре. 7.9.

3

Пон. 29.8.

Пон. 12.9.

3

Суб. 3.9.

Суб. 17.9.

3

Пон. 5.9.

Пон. 19.9.

3

Чет.1.9.

Чет.15.9.

3

Чет. 25.8.

Чет. 8.9.

3.1
3.2
3.3
3.4

Б019
ТМД21
4.1
Б020
0-0211
МЕХ21
4.2
Б021
0-0003
ОМК21
4.3
Б022
0-0046

Б023

4.4
ИП

Б024

МФБ21 4.5
0-0358 ИП

Б025

Математика 1
Механика 1

4.6
ИП

МФЛ21
0-0059 5.1
КМА21
Б027
0-0018 5.2
ПРО210
Б028
-0065 5.3

Математика 3
Механика 2
Машински елементи 1
Машински материјали 2
Изборни предмет СА-3.5.5
Термодинамика Б
Механика 3
Машински елементи 2
Изборни предмет СА-4.4.5

Б030

5.4
ИП
5.5
ИП

ФИЕ210
Б031
-0824
САУ210
Б032
-0041

6.1
О
6.2
О

Mеханика флуида Б
Нумеричке методе
Технологија машинске обраде
Изборни предмет СА-5.4.5
Изборни предмет СА-5.5.5
Електротехника
Основе аутоматског управљања

Б033

6.3
ИП

Изборни предмет СА-6.3.5

3

Суб. 27.8.

Суб. 10.9.

Б034

6.4
ИП

Изборни предмет СА-6.4.5

3

Пет. 2.9.

Пет. 16.9.

Б035

6.5
ИП

ЗАВРШНИ ПРЕДМЕТ (B.Sc. Рад)

3

Уто. 6.9.

Уто. 20.9.

Б026

Б029

РАСПОРЕД ИСПИТА – СЕПТ./ОКТ. 2016
Р.бр. Шифра

Назив предмета

Год.

РОК – Септ.
Датум
24.8. ÷ 6.9.

РОК – Окт.
Датум
7.9. ÷20.9.

Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније (рeдни број
испита) – Мастер Академске Студије
М001

7.1
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 1.1.5

1

Суб. 27.8.

Суб. 10.9.

М002

7.2
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 1.2.5

1

Сре. 24.8.

Сре. 7.9.

Механика М 1.3.5

1

Суб. 3.9.

Суб. 17.9.

М003 МЕХ22 7.3
0-0004 ИП
М004

МФЛ22 7.3
0-0299 ИП

Механика флуида М 1.3.5

1

Пет. 26.8.

Пет. 9.9.

М005

МЕХ22 7.4
0-0006 ИП

Мехатроника 1.4.5

1

Чет.1.9.

Чет.15.9.

М006

ТМД220 7.4
-0202 ИП

Термодинамика М 1.4.5

1

Чет.1.9.

Чет.15.9.

М007

ТММ22 7.4
0-0201 ИП

Мехатроника 1.4.5

1

Чет.1.9.

Чет.15.9.

М008

7.5
ИП

Изборни предмет 1.5.5

1

Сре. 31.8.

Сре. 14.8.

М009

8.1
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 2.1.5

1

Чет. 25.8.

Чет. 8.9.

М010

8.2
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 2.2.5

1

Пон. 29.8.

Пон. 12.9.

М011

8.3
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 2.3.5

1

Пон. 5.9.

Пон. 19.9.

М012

8.4
ИП

Изборни предмет 2.4.5

1

Уто. 30.8.

Уто. 13.9.

М013

8.5
ИП

Изборни предмет 2.5.5

1

Уто. 6.9.

Уто. 20.9.

М014

8.6
ИП

Стручна пракса М 2.8

1

Чет. 25.8.

Чет. 8.9.

М015

9.1
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 3.1.5

2

Суб. 27.8.

Суб. 10.9.

М016

9.2
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 3.2.5

2

Чет.1.9.

Чет.15.9.

М017

9.3
ИП

ПРЕДМЕТ ИЗБОРНОГ МОДУЛА 3.3.5

2

Сре. 24.8.

Сре. 7.9.

М018

8.4
ИП

Изборни предмет 3.4.5

2

Пет. 2.9.

Пет. 16.9.

М019

8.5
ИП

Изборни предмет 3.5.5

2

Пон. 29.8.

Пон. 12.9.

Евентуалне примедбе на овај распоред доставити одмах на:
rasispit@mas.bg.ac.rs
Студенти могу доставити примедбе само преко предметног наставника, односно Катедре!

Све информације о распореду испита можете пронаћи на званичној презентацији Машинског факултета:
http://www.mas.bg.ac.rs/kalendar/rasispit/index1.html
Комисија за распоред испита