You are on page 1of 3

Războiul

Crimeei
(1853 - 1856)
Conferința de
la
Constantinopol
a Puterilor
Garante (sept.
- dec. 1861)

Congresul de
pace de la
Paris
(1856)

CONTEXTUL
EXTERN AL UNIRII
PRINCIPATELOR

Austria și
Turcia
recunosc
dubla alegere
(august
1859)

Compromisul
de la Osborne
(1857)

Conferința de
la Paris a
Puterilor
Garante
(1858):
elaborarea
Convenției

Conferința de
la Paris a
Puterilor
Garante
(martie 1859)

RĂZBOIUL
CRIMEEI

Perioada (1853 1856)

State combatante:
Rusia și Imperiul
Otoman

Aliații Imperiului
Otoman: Franța,
Marea Britanie
ș.a.

Consecința: Rusia
este înfrântă

Principatele
cunosc ocupații
succesive din
partea Rusiei și
Austriei

Franța. Austria. două adunări. două guverne Instituții comune: Comisia Centrală și Înalta Curte de Justiție și Casație . Sardinia și Prusia Constituția viitorului stat Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei Prevederi: se mențin suzeranitatea otomană și garanția colectivă. Franța. doi domni. Rusia. sunt organizate adunări ad-hoc în Principate COMPROMISUL DE LA OSBORNE Perioada (1857) Personalități: Regina Victoria a Marii Britanii și Împăratul Franței Napoleon III Este consecința falsificării alegerilor din Moldova de către caimacamul Vogoride Regina Marii Britanii este de acord cu reluarea alegerilor Împăratul Franței promite că nu va mai sprijini necondiționat unirea Principatelor CONVENȚIA DE LA PARIS Perioada (1858) Puterile Garante: Turcia. Marea Britanie. Sardinia și Prusia Primul eveniment european care discută problema Principatelor Statutul politicojuridic: suzeranitate otomană și garanția colectivă Hotărâri: Moldova primește 3 județe din S Basarabiei. Marea Britanie.CONGRESUL DE PACE DE LA PARIS Perioada (1856) Puterile Garante: Turcia. Rusia. Austria.

Franța. 1859) Recunoașterea dublei alegeri de către Turcia și Austria (aug. Austria. Sardinia. Marea Britanie. Rusia și Marea Britanie (apr. 1861) .RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ Perioada (1859 1861) Puterile Garante: Turcia.dec. Sardinia și Prusia Recunoașterea dublei alegeri de către Franța. Rusia. . 1859) Conferința de la Constantinopol: Puterile Garante recunosc unirea administrativă (sept. Prusia. sept.