You are on page 1of 4

MAKLUMAT PEMOHON

No.KP Baru/Tentera/Polis

:

980502126129

Nama Penuh

:

MOHD TAUFIK AMRAN

Alamat Surat Menyurat

:

AMRAN YATIM MPS PETI SURAT 221
KAMPUNG SIM-SIM JAMBTAN 21 JALAN BULI SIM-SIM

Poskod

:

90000

Bandar

:

SANDAKAN

Negeri

:

SABAH

Tarikh Lahir

:

02/05/1998

No Telefon

:

011-31708503

E-mail

:

taufikamran9@gmail.com

Pemohon

:

SABAH

Ibu Pemohon

:

SABAH

Bapa Pemohon

:

SABAH

Jantina

:

LELAKI

Agama

:

ISLAM

Keturunan

:

LAIN-LAIN

Taraf Warganegara

:

YA

Taraf Perkahwinan

:

BELUM BERKAHWIN

Ketinggian (meter)

:

1.72

Lesen Kenderaan

:

D

:

TIDAK

Negeri Tempat Lahir

Adakah anda sedang berkhidmat dalam
Perkhidmatan Awam /Kerajaan
Tempatan/Badan Berkanun/Polis?

12/08/2016 9.21

Page 1 of 4

MAKLUMAT AKADEMIK

Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut sistem terbuka atau Setaraf)

Peperiksaan Kali Pertama
Jenis Sijil

:

SPM(V)

Tahun

:

2015

Pangkat

:

-

Ujian Lisan Bahasa Melayu/Bahasa

:

-

Mata Pelajaran

Gred

BAHASA MELAYU

C

PENDIDIKAN ISLAM

B

SEJARAH

D

BAHASA INGGERIS

E

MATEMATIK/MATEMATIK PILIHAN C

E

SAINS

D

PENDIDIKAN SENI/SENI VISUAL

C

PERDAGANGAN

D

12/08/2016 9.21

Page 2 of 4

MAKLUMAT KO-KURIKULUM

Sukan

Peringkat

OLAHRAGA

ANTARABANGSA

RAGBI

KEBANGSAAN

FUTSAL

DAERAH

HOKI

DAERAH

BOLA BALING

DAERAH

BOLA SEPAK

SEKOLAH

Persatuan / Kepimpinan

Jawatan

Peringkat

KESIHATAN DAN PROSTAR

AHLI JAWATANKUASA

SEKOLAH

PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT

Tiada Maklumat Berkenaan

12/08/2016 9.21

Page 3 of 4

JAWATAN YANG DIPOHON

SPM/SPM(V)/SPVM

PEGAWAI BOMBA GRED KB19

PEGAWAI IMIGRESEN GRED KP19

PEGAWAI PENJARA GRED KA19

PEMBANTU AKAUNTAN GRED W19

PEMBANTU BELIA DAN SUKAN GRED S19

PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP19

PEMBANTU PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA
GRED J19

PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19

PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP19

PEMBANTU PERHUBUNGAN PERUSAHAAN GRED
S19

PEMBANTU PERTAHANAN AWAM GRED KP19

PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19

PEMERIKSA CAP JARI GRED N19

PENYELIA ASRAMA GRED N19

PDRM

INSPEKTOR GRED YA 13

12/08/2016 9.21

Page 4 of 4