You are on page 1of 8

SINTEZE PENTRU BACALAUREAT

PROFESOR GEORGE MARCU

ROMÂNIA DUPǍ AL DOILEA RǍZBOI MONDIAL

VOCABULAR DE TERMENI ISTORICI:
 C.A.E.R.- Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, înfiinţat în 1949, vizând acordurile economice dintre
statele aflate sub influenţa U.R.S.S.;
 Cenzură –control exercitat de puterea politică asupra mijloacelor de comunicare;
 Chiabur – denumire dată de comunişti ţăranilor înstăriţi pe care i-au supus unor abuzuri, mergând până la
desfiinţarea acestora;
 Colectivizare – trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a pământului, livezilor, viilor,
apelor şi mijloacelor de producţie deţinute de ţărani;
 Constituţie – legea fundamentală a unui stat;
 Cultul personalităţii – preamărirea conducătorului pentru a fii considerat un erou pentru poporul pe
care-l conduce;
 Democraţie – regim politic ce are la bază drepturile şi libertăţile cetăţeneşti;
 Deportare – transferul forţat al unei populaţii sau unei persoane;
 Deţinut politic – persoană arestată pentru ideile şi activitatea sa politică;
 Dictatură – sistem politic totalitar caracterizat prin concentrarea puterii în mâna unei singure persoane
sau instituţii şi îngrădirea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
 Disident – persoană care manifestă convingeri şi opinii opuse majorităţii;
 Disidenţă – grup cu opinii diferite faţă de cele ale regimului;
 Etatizare – trecerea din proprietatea privată în cea publică a întreprinderilor de orice fel;
 Expropriere – deposedare forţată de bunuri personale;
 Naţionalizare – trecerea unor bunuri din proprietatea privată în cea de stat;
 Nomenclatură – grup format din apropiaţii liderului comunist ce se bucură de privilegii;
 Revoluţie – mişcare social-politică paşnică sau violentă care duce la schimbări majore în viaţa societăţii;
 Socialism – doctrină politică opusă capitalismului, care promovează ideea unei societăţi bazate pe
egalitatea dintre oameni şi proprietatea comună (colectivă).
Implantarea modelului sovietic in România
“ÎN RĂZBOIUL ACESTA NU ESTE CA ÎN CEL TRECUT, CEL CARE OCUPĂ UN
TERITORIU ÎŞI IMPUNE ŞI SISTEMUL SĂU SOCIAL. FIECARE ÎŞI IMPUNE SISTEMUL
SĂU ACOLO UNDE AJUNGE ARMATA SA. ALTFEL NICI NU POATE FI.”
(I. V. STALIN, APRILIE 1945)

Strategia şi tactica:

a. Strategia a urmărit:
- suprimarea treptată a adversarilor politici;
- atragerea în mod demagogic a maselor de muncitori şi ţărani.
b. Tactica a urmărit participarea la toate guvernele de coaliţie prin:
1

refuză înfăptuirea reformei agrare.D. spre F.N. 1944 .S.C. 3..„alegerile”.  martie 1945 .  Sunt dislocate mari unităţi ale Armatei Roşii în zonele cheie ale României: Ploieşti.S. si „procesul” liderilor săi..C. Petroşani.D.D. din primul guvern Sănătescu.T..s-a permis ascensiunea spre putere a P.R.R.Ţ.S.R.C.) care alcătuia grupările controlate de comunişti: Partidul Socialist Ţărănesc. 6 martie 1945.N.N.  România este aşezata în sfera de interese a U.P. lansează platforma-program a Frontului Naţional Democrat din România (F.N. şi P.R. Deva.  au trecut la ocuparea şi înlocuirea cu reprezentanţi din rândurile lor a primarilor şi prefecţilor în 52 din cele 58 judeţe ale ţării.impunerea guvernului condus de Petru Groza (sprijinit de comunişti).S.D.R. în 1955. 30 decembrie 1947.) îl presează pe rege să demită guvernul şi să-l înlocuiască cu un guvern F.  Octombrie 1944 .). sprijinit de guvernul de la Moscova şi de tancurile Armatei Roşii. că ţărăniştii şi liberalii se opun democratizării instituţiilor ţării şi că partidele. reprezentanţii P.se formează guvernul Rădescu . au prezentat regelui „ necesitatea de a aduce aceasta formaţiune la guvernare”.  In septembrie 1944 . 2 .reprezentanţii F.dizolvarea P. 2.Z.  P.  au acuzat guvernul Rădescu ca „protejează criminalii de război”.  Dec.  6 martie 1945 . 4.C.N.O.  Comuniştii.N. Frontul Plugarilor. demisionează. sprijiniţi de Moscova:  şi-au organizat gărzi muncitoreşti.S.U.S.R. P.D. (Partidul Maghiar). Noul regim a fost recunoscut de către O.restabilirea administraţiei româneşti în Transilvania.R.M.formarea guvernului Petru Groza: prima treaptă spre putere a P. sunt dezarmate trupele româneşti din interiorul ţării.C.C.S.D.  Vîşinski (ministrul adjunct de externe al U. apeluri la mase pentru înfăptuirea reformei agrare.D.. reprezentând burghezia.. Etapele: 1. sub lozinca ”adevăratei democraţii”. 19 noiembrie 1946. înlocuirea primarilor şi prefecţilor. Uniunea Tineretului Comunist (U.A. iulie-octombrie 1947. Uniunea Patrioţilor. Arad.  au direcţionat masele populare. Guvernul s-a autoproclamat „apărător al democraţiei şi cuceririlor revoluţionare ale poporului”.abdicarea silită a regelui. a organizat şi condus mari mitinguri de protest împotriva guvernului Rădescu.

 5-15 mai 1946 . .R. P. Peste o lună guvernul este recunoscut de Aliaţi.S. . se organizează primele unităţi ale comerţului de stat (1947). erau proprietari de întreprinderi industriale şi dispuneau de suprafeţe agricole. 23 martie 1945 . o mare manifestaţie participanţi drept „reacţionari.  S-a declarat lupta împotriva proprietăţii particulare în economie. introducerea normelor de producţie în întreprinderile industriale şi extractive.  S-a retras la Sinaia.  a fost promulgată legea pentru epurarea administraţiei publice. si M. Vasiliu.legiferarea reformei agrare: au fost expropriate aprox.P.R.R.N.  20 august 1945-8 ianuarie 1946 -„greva regală”: regele s-a desolidarizat de acţiunile şi activitatea guvernului: URMARILE GREVEI REGALE REGELE OPOZIŢIA GUVERNUL  Nu a semnat Decretele-legi datede A organizat.alegerile sunt falsificate: B.) . prin intermediul lor s-a făcut controlul sovietic asupra economiei româneşti.L. au fost arestate 1000 de persoane.măsurile îi vizau pe liberali şi ţărănişti care aveau mari depozite bancare. Sovrom-lemn etc.  Au intervenit forţele de poliţie ş  A refuzat să participe la festivităţile detaşamentele gărzilor muncitoreşti: legate de actul de la 23 august. Pe 1 iunie 1946 sunt executaţi I.R. (1946).. 3 .  s-au creat tribunalele populare.  Lichidarea puterii economice: etatizarea B.N. sub pretextul achitării datoriilor de război ale României către U.Alexiu şi C.77 locuri. Sovrom-petrol. fascişti.S. de simpatie şi solidaritate cu acesta. a regelui (8 nov.S.7 locuri. generalii G. (controlat de P. reforma monetară.procesul „marii trădări naţionale”.S. Antonescu.376 locuri.). seria acordurilor privind livrările reciproce de mărfuri.C. 1946 . au fost desfiinţate în anul 1954.N. de ziua onomastică  Presa comunistă i-a etichetat pe guvern. P. 1 469 000 ha din suprafeţele mai mari de 50 ha (lichidarea completă a proprietăţii moşiereşti).se încheie cu U.  8 ianuarie 1946 .T.D.  19 nov. se înfiinţează primele societăţi mixte româno-sovietice: SOVROMURILE (Sovrom-transport.). s-a instituit regimul cotelor de produse către stat.  mai-august 1945 . Acestea au contribuit la secătuirea rezervelor naturale ale României .regele încheie greva pentru ca sunt primiţi în guvern reprezentanţi ai opoziţiei. asasini”. au fost numeroase victime (11 morţi)..  Adunarea Deputaţilor şi guvernul au devenit instrumente docile de sovietizare a ţării .

MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI COMUNICAŢIE. (COPIE A CELEI SOVIETICE DIN ANUL 1936).C. STALINISMUL ECONOMIC  ETATIZAREA (NAŢIONALIZAREA): TRECEREA DIN PROPRIETATEA PRIVATǍ ÎN PROPRIEATEA STATULUI A ÎNTREPRINDERILOR. CANALUL DUNǍREMAREA NEAGRǍ ).  ADOPTAREA CONSTITUŢIEI R.A.A. 4 .S DIN 1966) şi G.sunt dizolvate P. PÂNǍ ÎN 1962. P. pe motiv că „se opun schimbărilor democratice din ţară”.  COLECTIVIZAREA AGRICULTURII (1949-1962):  ÎNSCRIEREA FORŢATĂ A ŢĂRANILOR ÎN “GOSPODĂRIILE COLECTIVE” DE TIP SOVIETIC: G. R. FĂRĂ A SE ŢINE CONT DE NEVOILE ŞI RESURSELE REALE ALE ŢĂRII (DIN 1951). GHERLA.  ECONOMIA SE VA TRANSFORMA ÎN UNA CENTRALIZATĂ. A.1947 . Membrii marcanţi ai acestora au fost judecaţi şi condamnaţi la mulţi ani de temniţă grea.  INDUSTRIALIZAREA FORŢATĂ PE BAZA PLANURILOR CINCINALE.A. ULTRA-PLANIFICATĂ: PLANURILE ANUALE ŞI PLANURILE CINCINALE (PRIMUL: 1951-1955). DIN 1966).N.P. AIUD.  ERAU CONDUSE DE CĂTRE STAT CARE INDICA TIPURILE DE CULTURĂ ŞI FIXA PREŢURILE PRODUSELOR AGRICOLE.A.  S-A CREAT COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII. BĂNCILOR.  REGIMUL LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ STALINISMUL ROMÂNESC 1. STALINISMUL POLITIC  MONOPOLUL PUTERII APARŢINEA PARTIDULUI UNIC: PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN (DIN 1965 SE REVINE LA PARTIDUL COMUNIST ROMÂN).Ţ.  AU FOST COLECTIVIZATE. DEOARECE ERAU PREDATE LA STAT PRIN SISTEMUL CONTRACTELOR ŞI ACHIZIŢIILOR. 96 % DIN SUPRAFEŢELE ARABILE ALE ŢǍRII. (I.15 HA.  SUNT CONSTITUITE LAGĂRELE DE MUNCĂ (SIGHET.(C.  VENITURILE MICI AU DETERMINAT O MARE PARTE A ŢĂRĂNIMII SĂ MIGREZE LA ORAŞ ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ..  ŢĂRĂNIMEA PRIMEA DOAR O MICĂ PARTE DIN PRODUSELE REALIZATE ÎN G.  MEMBRII COOPERATORI AVEAU VOIE SĂ-ŞI PĂSTREZE MICI LOTURI DE PĂMÂNT.L.  SE FORMEAZĂ POLIŢIA POLITICĂ: SECURITATEA (1948). PITEŞTI.N.S.  80 000 DE ŢǍRANI AU FOST ARESTAŢI PENTRU REFUZUL DE A SE ÎNSCRIE ÎN GOSPODǍRIILE COLECTIVE.  DISTRUGEREA GRUPURILOR ANTICOMUNISTE DIN MUNŢI. C. 2. CARE SĂ NU DEPĂŞEASCĂ 0. şi P.

).  1974: N. T. ÎN ROMÂNIA SE IMPUNE UN REGIM PREZIDENŢIAL. 3.R.C. 1955: ROMÂNIA PARTICIPǍ LA ORGANIZAREA PACTULUI (TRATATULUI) DE LA VARŞOVIA (ALIANŢA MILITARǍ A STATELOR COMUNISTE ÎMPOTRIVA N. S. R. ROMÂNIA ŞI BULGARIA. ROMÂNIA PARTICIPǍ LA ÎNǍBUŞIREA EI.R. SUSŢINÂND ASTFEL POZIŢIA CHINEI ÎN CONFLICTUL IDEOLOGIC AL ACESTEIA CU U.R.  INTERZICEREA BISERICII GRECO-CATOLICE. S.  CENZURA PRESEI ŞI A TIPĂRITURILOR. 1964: POLITICǍ EXTERNǍ INDEPENDENTǍ:  RESPINGEREA PLANULUI VALEV (INSPIRAT DE MOSCOVA) CARE PREVEDEA CREAREA UNEI ZONE AGRICOLE CU TERITORII REUNITE DIN U.  REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUPĂ MODEL SOVIETIC (RESCRIEREA ISTORIEI DUPĂ “INDICAŢIILE MOSCOVEI”).S. (REVINE LA VECHEA DENUMIRE DE P. E. POLITICA EXTERNǍ      1949: ROMÂNIA DEVINE MEMBRU FONDATOR AL C. S. A.  ARESTAREA ŞI CONDAMNAREA LA ÎNCHISOARE A OPOZANŢILOR POLITICI. R. ÎN PROBLEMELE MIŞCǍRII COMUNISTE ŞI MUNCITOREŞTI INTERNAŢIONALE” PRIN CARE SE RESPINGE AMESTECUL U. STALINISMUL CULTURAL  ÎNCETAREA LEGĂTURILOR CU OCCIDENTUL.) – ALEGE ÎN FUNCŢIA DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI PE NICOLAE CEAUŞESCU (1965-1989). A. BAZAT PE CULTUL PERSONALITǍŢII. (ORGANIZAŢIA ECONOMICǍ A STATELOR COMUNISTE). S. 1965 – 1971 (1974): DESTINDERE: 5 . M. DEPORTAREA ŢĂRANILOR DIN BANAT.  „DECLARAŢIA P. O.S..  SUBORDONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE STATULUI. R.R.  ETAPELE REGIMULUI:  1971: VIZITE ÎN CHINA ŞI COREEA DE NORD – „TEZELE DIN IULIE”: ÎNCEPE „REVOLUŢIA CULTURALǍ” DUPǍ MODELUL CHINEZ.).M. ÎN PROBLEMELE INTERNE ALE STATELOR COMUNISTE. A FOST ADOPTATǍ NOUA CONSTITUŢIE CARE NUMEŞTE STATUL REPUBLICA SOCIALISTǍ RPMÂNIA (R.  CONTROLUL STRICT AL CREAŢIEI LITERARE ŞI ARTISTICE. CEAUŞESCU DEVINE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE STAT AL R. 1958: RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE DIN ŢARA NOASTRǍ. A. ROMÂNIA ÎNCEPE POLITICA DE ÎNDEPǍRTARE DE MOSCOVA. REGIMUL NAŢIONAL-COMUNIST  1965:   CONGRESUL AL IX-LEA AL P. S. R. 1956: REVOLUŢIA ANTICOMUNISTǍ DIN UNGARIA. S. R.

MIRCEA DINESCU.  SECURITATEA FOLOSEŞTE REPRESIUNEA ÎMPOTRIVA OPOZANŢILOR REGIMULUI. . B. .ANDREI PLEŞU. DE MIHAIL GORBACIOV.  DESOVIETIZARE (PROMOVAREA INTERESELOR NAŢIONALE ÎN DAUNA CELOR SOVIETICE).  ÎMBUNǍTǍŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢǍ.  CRIZA ALIMENTARǍ ACUTǍ.R.  REFUZUL DE A ACCEPTA REFORMELE IMPUSE ÎN U. MONUMENTELOR. MASURI ANTIDICTATORIALE:     GREVA MINERILOR DIN VALEA JIULUI (1977). MITINGUL DE PROTEST DE LA BRAŞOV (1987).  NEGLIJAREA AGRICULTURII.) ŞI A SATELOR. DECEMBRIE 1989.  ATRAGEREA POPULAŢIEI PRIN EXPLOATAREA INTERESELOR NAŢIONALE.1. . ACESTEA AU DUS LA SECǍTUIREA RESURSELOR STATULUI. CONTEXT ŞI CONSECINŢE 6 . DISIDENŢII: . CASA POPORULUI. CASELOR PARTICULARE ETC. PE PLAN INTERN:  DESTALINIZARE (ÎNLǍTURAREA INFLUENŢELOR STALINISTE).DOINA CORNEA.  APLICAREA PLANURILOR DE SISTEMATIZARE A CAPITALEI (DEMOLAREA BISERICILOR. 2.S. 2. PE PLAN EXTERN:  RUPEREA RELAŢIILOR CU OCCIDENTUL. PE PLAN INTERN:  INSTAURAREA DICTATURII PERSONALE A LUI NICOLAE CEAUŞESCU.  ELIBERAREA DEŢINUŢILOR POLITICI.PAUL GOMA.S.  REFUZUL DE A INTERVENI ÎMPREUNǍ CU STATELE COMUNISTE PENTRU ÎNǍBUŞIREA REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN CEHOSLOVACIA (1968). 1971 (1974) – 1989: SOCIALISMUL DINASTIC (NEOSTALINISMUL): 1. PE PLAN EXTERN:  APROPIEREA DE STATELE OCCIDENTALE.  PROMOVAREA ÎN FUNCŢIILE DE CONDUCERE A MEMBRILOR FAMILIEI CEAUŞESCU.  SǍRǍCIREA POPULAŢIEI DATORITǍ EFORTULUI DE A PLǍTI DATORIA EXTERNǍ (11 MILIARDE DE DOLARI ÎN 1983).  INDUSTRIALIZAREA FORŢATǍ ŞI MARILE CONSTRUCŢII: CANALUL DUNǍRE – MAREA NEAGRǍ.

G.N.. PARTIDUL UNITǍŢII NAŢIONALE ROMÂNE (P...     CONTEXT EXTERN:      16-21 DEC.D. (SE VA TRANSFORMA ÎN P.D. 1989: FUGA CUPLULUI NICOLAE ŞI ELENA CEAUŞESCU CU UN ELICOPTER LA TÂRGOVIŞTE UNDE ESTE PRINS ŞI ARESTAT. GERMANIA DE EST(R.N. PREŞEDINŢII ROMÂNIEI: ION ILIESCU (1990-1996 ŞI 20002004).R.S.. 1989: N.L.U. 25 DEC.) CONDUS DE ION ILIESCU. P. 1989.).Ţ. CONSECINŢE:      ÎNLǍTURAREA DICTATURII COMUNISTE. PLURALISMUL POLITIC: F. REVENIREA ROMÂNIEI ÎN ANSAMBLUL STATELOR DEMOCRATICE. ABANDONAREA COMUNISMULUI DE CǍTRE MAI MULTE STATE: POLONIA. 21 DEC.) ETC. CONVOACǍ UN MITING LA BUCUREŞTI – TRANSFORMAT ÎNTR-O MANIFESTAŢIE ANTICOMUNISTǍ – AU LOC LUPTE DE STRADǍ ÎN SEARA DE 21 SPRE 22 DEC. 1989: JUDECAREA. BULGARIA. REVENIT DINTR-O VIZITǍ DIN IRAN.N. DEMARAREA PROCESULUI DE REFORMARE ŞI RESTRUCTURARE A ECONOMIEI (TRECEREA LA ECONOMIA DE PIAŢǍ). P.R.D. 22 DEC. UNGARIA.S. CONSTITUIREA STATULUI DE DREPT.S. REVENIREA LA DEMOCRAŢIE  22 DECEMBRIE 1989: CONSTITUIREA FRONTULUI SALVǍRII NAŢIONALE (F. CEHOSLOVACIA.)..S. ORGANIZAREA ALEGERILOR LIBERE PE BAZA VOTULUI UNIVERSAL (PRIMELE ÎN 1990).  SCHIMBAREA REGIMULUI COMUNIST A CONSTAT ÎN:  DEMOCRATIZAREA VIEŢII POLITICE ŞI SOCIALE: • • • • CONSTITUIREA STATULUI DE DREPT (BAZAT PE „DOMNIA LEGILOR”). 1989: DEMONSTRAŢIILE DE PROTEST DE LA TIMIŞOARA SUNT REPRIMATE VIOLENT DE SECURITATE ŞI ARMATǍ (MORŢI ŞI RǍNIŢI). TRAIAN BǍSESCU (DIN 2004). CEAUŞESCU. 7 . REFORMELE DEMOCRATICE DIN POLONIA ŞI UNGARIA (1989). EMIL CONSTANTINESCU (1996-2000). CONDAMNAREA ŞI EXECUTAREA CUPLULUI CEAUŞESCU. CONTEXT EXTERN: POLITICA REFORMISTǍ A LUI MIHAIL GORBACIOV (PERESTROIKA ŞI GLASNOST).N.N. SCHIMBAREA REGIMULUI POLITIC: REVENIREA LA DEMOCRAŢIE. P.

FENOMENE NEGATIVE: INFLAŢIE. PE O PERIOADǍ DE PATRU ANI (ACUM DE CINCI ANI). JUDECǍTOREASCǍ). STAT NAŢIONAL. DREPTUL DE PROPRIETATE. 8 . . SUPREMAŢIA LEGII. EXISTENŢA UNOR MOMENTE TENSIONATE: . INDEPENDENT. ARE DREPTUL LA DOUǍ MANDATE. SE BAZEAZǍ PE PRINCIPIILE: SUVERANITATEA NAŢIONALǍ.CONFLICTUL INTERETNIC DE LA TÂRGU-MUREŞ (MARTIE 1990). CORUPŢIE. ŞOMAJ. ESTE ALES PRIN VOT UNIVERSAL. PREŞEDINTELE – GARANTUL RESPECTǍRII LEGILOR ŞI CONSTITUŢIEI. SUVERAN. UNITAR.• • •  REFORMA ECONOMICǍ: TRECEREA LA ECONOMIA DE PIAŢǍ: • • •  CONSTITUIREA SOCIETǍŢII CIVILE (ORGANIZAŢII NONGUVERNAMENTALE CARE MILITEAZǍ PENTRU DREPTURILE OMULUI). LIBERALIZAREA ECONOMIEI (TRECEREA LA ECONOMIA DE PIAŢǍ). REPREZINTǍ LEGEA FUNDAMENTALǍ A STATULUI ROMÂN.FENOMENUL „PIAŢA UNIVERSITǍŢII”. RESTRUCTURAREA ÎNTREPRINDERILOR PENTRU DEVENI RENTABILE. INDIVIZIBIL. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI DE INIŢIATIVǍ. EXECUTIVǍ-GUVERNUL. SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT (LEGISLATIVǍ-PARLAMENTUL. ROMÂNIA ESTE DEFINITǍ CA: REPUBLICǍ. DREPTURI ŞI LIBERTǍŢI CETǍŢENEŞTI. DESCINDERILE MINERILOR ÎN CAPITALǍ. SCǍDEREA NIVELULUI DE TRAI AL POPULAŢIEI. STOPAT PRIN INTERVENŢIA MINERILOR ÎN IUNIE 1990. CONSTITUŢIA DIN 1991: • • • • • • VOTATǍ DE PARLAMENT ŞI APROBATǍ PRIN REFERENDUM DE CǍTRE POPULAŢIE. MEDIATOR ÎNTRE PUTERILE STATULUI.