You are on page 1of 1

Bu tablo ünitelerde kullanılan kondenstopların işletmelerde aranan özelliklere (Kod A...

Q) bağlı olarak seçimi ve
birbirlerine göre karşılaştırılmalarını göstermektedir. Her işletmede kullanıcı, aşağıda sıralanan ve kodlarla ifade edilen
özellikleri kendi önem sırasına göre değerlendirmeli ve optimum çözümü bulmalıdır.
Bir örnekle ifade etmek gerekirse; Bir ünitede kondenstopun arıza durumunda bile (Kod Q), kondensin az veya çok
devreden atılması gerekliliği var ise, Arıza durumunda kondenstop orifisinin açık olduğu tip/tiplerdeki kondenstop
seçilmelidir. Bu durum tabloda gösterilmektedir.

Kondenstopların Özel Şartlara Göre Seçim ve Mukayese Tablosu

(1)

Ters
Kovalı

Özellik

Kod

Şamandıralı

Termodinamik

Termostatik

O.Kondens
Kontrolörü

Kesintili (1)

Sürekli

Kesintili

Sürekli (2)

Sürekli

Enerji Tasarrufu (Hizmet süresi açısından)

Çok iyi

Iyi

Zayıf

Orta

Çok Iyi (3)

C

Aşınmaya karşı dayanıklılığı

Çok iyi

Iyi

Zayıf

Orta

Çok iyi

D

Korozyon dayanıklılığı

Çok iyi

Iyi

Çok iyi

Iyi

Çok iyi

E

Su Koçu darbelerine dayanıklılığı

Çok iyi

Zayıf

Çok iyi

Zayıf (4)

Çok iyi

F

Buhar sıcaklılığında hava-CO2 atma kabiliyeti

Var

Yok

Yok

Yok

Var

G

Çok düşük basınçlarda hava atma kabiliyeti (0.02 bar)

Zayıf

Çok iyi

(5)

Iyi

Çok iyi

H

Ilk devreye almada hava atma kabiliyeti

Orta

Çok iyi

Zayıf

Çok iyi

Çok iyi

I

Karşı basınç altında çalışma

Çok iyi

Çok iyi

Zayıf

Çok iyi

Çok iyi

J

Donmaya karşı mukavemeti (6)

İyi

Zayıf

İyi

İyi

İyi

K

Boşaltarak sistemi temizleme kabiliyeti

Çok iyi

Orta

Çok iyi

İyi

Çok iyi

L

Çok düşük kondens yüklerinde çalışma kabiliyeti

Çok iyi

Çok iyi

Zayıf

Çok iyi

Çok iyi

M

Biriken kondensi tahliye hızı

Derhal

Derhal

Gecikmeli

Gecikmeli

Derhal

N

Pislikten etkilenmeme kabiliyeti

Çok iyi

Zayıf

Zayıf

Orta

Çok iyi

O

Boyut bakımından karşılaştırma

Büyük (7)

Büyük

Küçük

Küçük

Büyük

P

Flaş buharı kontrol kabiliyeti

Orta

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Çok iyi

Q

Arıza Durumunda orifisin son durumu (Açık-Kapalı)

Açık

Kapalı

Açık (8)

(9)

Açık

A

Çalışma Şekli

B

Kondens kesintili bir şekilde sürekli
olarak boşaltılır.
(2)
Düşük yüklerde sürekli olabilir.
(3)
Flaş (Çürük) buhar uygulamalarında
mükemmel sonuç verir.

(4)

(5)
(6)

Bimetalik ve Wafer tip termostatik Kondenstoplarda iyi

(7)

Düşük işletme basınçlarında tavsiye edilmez.
Dökme demir kondenstop tavsiye edilmez.

(8)

VALFTEK

®

Kaynak konstrüksiyonlu paslanmaz çelik
Kondenstoplarda orta
Pislik yüzünden kapalı kalabilir.
(9)
Körüğün dizaynına bağlı olarak kapalı veya
açık kalabilir.