You are on page 1of 10

SPITALELE MILITARE DIN TÂRGU NEAMŢ ÎN PRIMUL RĂZBOI

MONDIAL (1916-1918)
Prof. Emanuel Bălan Liceul „Vasile Contaˮ Târgu Neamţ

Intrarea României în război a presupus şi înfiinţarea a numeroase spitale militare.
Organizarea acestora a început încă din timpul neutralităţii prin Comitetul Central Sanitar din
cadrul Ministerului de Război. La nivel de judeţ existau comitete regionale sanitare. Cel din
Neamţ era condus de prefectul N. Ioaniu. Dintr-un document din 22 aprilie 1916, aflăm că în
judeţul Neamţ erau pregătite 15 spitale, în Târgu Neamţ fiind pregătite Spitalul Sf. Spiridon cu
40 de paturi şi Cazarma militară cu 300 de paturi. 1 Comitetul Central Sanitar al judeţului a
considerat ca insuficient numărul de paturi existente aşa că, la 25 mai 1916 a cerut suplimentarea
acestora 50 de paturi la Cazarma militară (spitalul 240) şi 20 de paturi la Spitalul Sf. Spiridon
( spitalul 239). Unele dintre spitalele judeţului nu erau pregătite pentru a primi răniţii, având
nevoie de reparaţii. În această situaţie se afla spitalul din Târgu Neamţ, ale cărui reparaţii erau
efectuate de către Serviciul de Poduri şi Şosele al judeţului Neamţ. Aceste lucrări ce trebuiau
terminate în primăvara anului 1916 nu erau gata nici în vara anului 1916, deşi în februarie 1916
Banca Industrială trimisese un acont de 3000 de lei pentru lucrări. 2 Totuşi prin adresa Prefecturii
Neamţ din 9 august 1916 către Statul Major al Corpului IV Armată se înştiinţa că spitalul nr. 239
Sf. Spiridon, cu 100 de paturi, este gata să primească răniţii din prima zi a mobilizării. 3
Spitalul 239 Sf. Spiridon administrat de către domnul Cristofor, a avut primii 2 răniţi la
15 august, când avea 24 de angajaţi, numărul acestora reducându-se la 21 la 26 august. Cei mai
mulţi răniţi primiţi în luna august, 11, au fost în ziua de 30 august.4
Insuficienţa numărului de paturi a dus la înfiinţarea altor spitale în luna septembrie 1916.
La Tîrgu Neamţ au fost înfiinţate spitale în localul Şcolii israelito-române (nr. 430), aflat în
centrul oraşului, peste drum de spitalul Sf. Spiridon şi în localul Şcolii Primare nr. 2 de băieţi (nr.
429), ambele pentru chirurgie mică. 5 La Spitalul cazărmii din Târgu Neamţ (nr. 240), spital de
boli interne, primii bolnavi au sosit la 19 septembrie 1916, 31, iar până la sfârşitul lunii numărul
1

Arh. St. Neamţ, fond Consiliul de Administraţie a Spitalelor Militare, dosar 5/1916, f. 8.
Ibidem, f. 9.
3
Ibidem, f. 70.
4
Ibidem, dosar nr. 7 /1916, f. 18.
5
Ibidem, dosar nr. 5 1916, f. 399-400.
2

1

folosite ca bucătărie şi depozit de lenjerie. Spitalul 372 a fost instalat în localul Şcolii nr. ocupat la 1 octombrie 1916. 84. s-au adăugat cele refugiate din Ploieşti şi Buzău. spitalele numerele 171. 10 Ibidem. Edmond Papp. Primul local a fost rechiziţionat la 1 decembrie 1916 şi cuprindea 5 camere. la cele existente deja. iar spitalul 374 a fost instalat în localul Şcolii nr. o pivniţă pe strada veche dată de D. toate aceste spitale au trecut în subordinea Direcţiei a VI-a Sanitară a Armatei a II-a. aşa cum a făcut şi comunitatea evreiască din oraş care nu a cerut chirie pentru localul şcolii. pentru spitalul 239 nu s-a plătit chirie. situată pe strada Ştefan cel Mare. f.acestora a ajuns la 237. 359. Nathanson.2 de băieţi. în localuri ale statului sau particulare pentru care se plătea chirie. dosar nr. locuitor al oraşului. 130. 10/1917.9 Din primăvara anului 1917. 8 Ibidem. 392.6 Aceste spitale au primit în cursul lunii noiembrie şi soldaţi ruși. rechiziţionarea a alte 4 camere de pe strada Ştefan cel Mare. 2 camere ce aparţineau lui L.M. dintre care 10 erau ruşi. f. folosite ca locuinţă pentru contabil şi cancelarie a spitalului. proprietarii nu au cerut nimic. Săndulescu. A urmat la 1 ianuarie 1917. A treia rechiziţie a fost şa 1 iulie 1917. 11 Chiar dacă acestea au fost evaluate pentru a se da chirie. 10 Spitalul 374.7 După retragerea în Moldova din noiembrie 1916. spitalul 239. dosar nr. 372. 96. dosar nr. deoarece era proprietatea Eforiei Sfântului Spiridon din Iaşi. f. Ultima rechiziţie a avut loc la 1 octombrie 1917.8 Acest spital ce aparţinea de Regimentul 23 Artilerie. Ididem. Toate aceste spitale au funcţionat în baza legii rechiziţiilor. numărul spitalelor a crescut. f. Stamate. Spitalele erau deservite şi de farmacişti însă prea puţini pentru nevoile acestora. a primit şi tratat 18 soldaţi ruşi. care nu a cerut despăgubiri. unde se afla spitalul 430. f. o magazie şi o pivniţă proprietatea lui Carol Rubinstein. Astfel din Buzău erau refugiate în zona Târgu Neamţ. 1 de băieţi ( şcoala domnească). 146. 7 2 . f. avea la sfârşitul anului 1916 un număr de 18 răniţi. 373 şi 374. având ca administrator pe Z. 4/1916. Astfel. având ca administrator pe Panait Volănescu. Cele din Târgu Neamţ erau deservite de un singur farmacist. 6 Ibidem. a funcţionat în patru localuri. Nici unii particulari nu au cerut chirie. refugiat din Buzău. 7/1916. 9 Ibidem. proprietatea lui Alecu Lăzărin. 82 11 Ibidem. Totuşi. toate proprietate privată. tot pe aceeaşi stradă. folosite pentru administraţie şi depozitul de alimente.

15 Aprovizionarea cu alimente a acestor spitale a fost o altă problemă. pentru spitalele din oraş şi de la mănăstirile din apropiere. 5/1916. care punea la dispoziţia armatei. dosar nr.Sprijinul populaţiei judeţului Neamţ pentru efortul de război a fost destul de important şi a a cunoscut diverse forme. Ibidem. 13 3 . 12 Alţi locuitori au strâns pânză sau îmbrăcăminte. f. Aceste alimente erau cumpărate de la negustori şi administratorii se confruntau cu numeroase probleme precum. pentru care a plătit 300 de lei. 25/1917. aşa cum a fost cazul celor 85 de litri de petrol rechiziţionată pentru spitalul 430 din Târgu Neamţ. 15 Ibidem. 19 cămeşoaie de cânepă.13 Foto 1-dr. dar şi creşterea preţurilor. s-a făcut abia în 28 februarie 1917. Pentru o bună aprovizionare la Târgu Neamţ a fost înfiinţat un centru de reaprovizionare. Unele alimente se procurau greu. 9 m de pânză de câlţi. a căror plată. Plata acestor bunuri întârzia. precum Isac Berman. Ioan Cantacuzino la spitalul militar de la Varatec. f. în lunile octombrie şi noiembrie 1916. care devenise un aliment rar în 12 Ibidem. dosar nr.org/tel4/record/2000088193756. 17 lei. depreciate sau lipsa la cântar. etajul casei sale. alimente mucegăite.theeuropeanlibrary. precum brânza. 26. 279. comerciant din Târgu Neamţ. Astfel unii locuitori şi-au pus la dispoziţia armatei propriile imobile. 430. compus din 4 camere cu 10 paturi. f. 5 perechi de izmene de cânepă şi 3 ştergare. David Segal din Târgu Neamţ a cumpărat 64 de m de pânză de fuior. 14 http://www. 9 iunie 1917 14 Pentru buna desfăşurare a activităţii acestor spitale au fost rechiziţionate nu numai imobile ci şi bunuri necesare acestora.

Petroniu). Cu asemenea problem se confrunta şi P.spitale. Neamţ la 12 decembrie 1916 de către administratorul spitalului 240 Tîrgu Neamţ. dosar nr. Ibidem. Kaufmann) dar şi spitalul 430 care avea ca medic pe N. 218. Brânzescu stabilea ca spitalele din Târgu Neamţ ca şi populaţia acestuia să ia lemne de foc din pădurile Răuceşti şi Ţolici-Petricani.A. f. 20 Ibidem. Neamţ a avut de întâmpinat şi concurenţa armatei. 21 Ibidem. 10 lei kilogramul. Într-o situaţie mai bună s-a aflat spitalul 239 din Tîrgu Neamţ. 18 Ibiem. f. în fiecare zi trebuind să lucreze câte 50 de oameni. dosar nr. 430 şi 431 şi câte 20 de kg pentru spitalele 372 şi 374.A. mai ales pe timp de iarnă. deoarece suferă pierderi zilnice. 8/1917. 8/1917. Dar la 26 mai 1917. 4/1916. agentul sanitar al oraşului. Tanasachi şi subchirurg pe V.. Tenenrzapf). N. 5/1916.Margulis) şi chiar un student la medicină în anul al II-lea (O. 350. 506.20 Şi cu încadrarea personalului sanitar inferior erau probleme aşa cum rezultă şi din adresa din 29 septembrie 1916 a prefectului către primarul din Târgu Neamţ prin care se cerea ca toţi funcţionarii care aveau cel mult doi copii ca soţiile lor să lucreze ca surori de caritate în spitalele din oraş. care a fost repartizată: 25 de kg pentru spitalele 239. dar problema s-a agravat în primăvara anului 1918.S. Prefectura era înştiinţată că s-au procurat 400 de kg de brânză pentru spitalele din Tîrgu Neamţ. 561. bruscând femeile care încercau să vândă alimente chiar dacă spitalul său avea toate autorizaţiile şi împuternicirile.21 16 Ibidem. 48. f. dosar nr.19 Probleme au fost şi cu asigurarea personalului medical. f. Volănescu administratorul spitalului 374 din Tîrgu Neamţ care se plângea la 19 octombrie 1917. 9. farmacist ( A.A. f. propunând un preţ mai mare cu 10 bani. În această adresă se arăta că nu a reuşit să aprovizioneze spitalul pentru că comandamanetul militar al Vânătorilor de Munte. că furnizorul local de carne i-a comunicat că nu mai putea livra carne de vită la preâul de 1. 17 În această acţiune de aprovizionare cu alimente C.S. restul fiind date spitalelor de la mănăstiri. dosar nr. a pus gărzi şi restricţii militare la fiecare drum.În august 1917 prefectul de Neamţ. 16 Unii negustori refuzau să mai livreze alimente către spitale pe motiv că preţurile stabilite de govern sunt mult mai mici decât cele de pe piaţă. 19 Ibidem. O situaţie de acest fel era raportată preşedintelui C. medic de spital (I. administratorului Plasei Cetatea Neamţ. 558. Zamwell. f. D. 17 4 . Imbru.18 Aprovizionarea spitalelor cu lemne de foc a fost altă problem. el având medic şef ( C.A.

21 de angajaţi:Elena Zamwell. numit apoi învăţător la Şcoala primară din Humuleşti. 9 infirmiere.22 Miliţienii cei care asigurat paza spitalelor erau şi aceştia insufiecienţi.1. 6/1917. 176. 4 la spitalul 430 (şcoala israelito-română). buzoianul Zamfir Săndulescu. o spălătoreasă şefă care primea 40 de lei lunar şi 11 oameni de serviciu. 302. acestea fiind primite abia în luna februarie 1917. dosar nr. 2 de băieţi. curieri. în luna octombrie 1916. care s-au ocupat de corespondenţa răniţilor. 6 la spitalul 241 (şcoala de băieţi nr. 4/1916. dosar nr. dosar nr. 28 Ibidem. dosar nr. spitalul 372 de exantematici avea la 2 octombrie 1917 un singur cercetaş refugiat de la Ploieşti. s-a ocupat de supravegherea bolnavilor şi inregistrarea răniţilor. 2).Stan-învăţător şi director la Şcoala 1 de băieţi. 159. 516-518. mulți dintre ei nu aveau îmbrăcăminte şi încălţăminte.25 La spitalul 372 trei din cele patru cadre didactice erau refugiate din Buzău şi Ploieşti.A. 23 5 .O categorie aparte şi foarte importantă pentru activitatea spitalelor o constituia cea a cercetaşilor folosiți în cancelariile spitalelor. 4 spălătorese. 1 ajutor de bucătar. 2 bucătărese. 24 Ibidem. dar nu toţi la fel din cauza lipsei banilor. o bucătăreasă plătită cu 30 de lei lunar. Neamţ cel care plătea salariile şi hrana acestora.f. la 26 februarie. 839. Maria Ştefănescu-învăţătoare la Şcoala nr. la aprovizionare sau în farmacii. 26 Ibidem. 27 Ibidem. fond Revizoratul Şcolar Neamţ. spitalul 240 din Târgu Neamţ avea. Popescu). 2 cercetaşi. 9/1916. 5 1916. la 31 octombrie 1916. 2/1916.S. La spitalul 430 au lucrat şapte cadre didactice. În afară de personalul medical. f.26 Personalul spitalelor a fost stabilit de către C. I. 23 Cei mai mulţi erau din judeţul Neamţ şi aveau o situaţie materială precară. învăţători sau educatori. port popular în valoare de 80 de lei. Ecaterina Berlescu-directoarea grădiniţei de copii. 27 Spitalul 374 avea în decembrie 1916 un administrator (Panait Volănescu). dosar nr.Numărul acestora era insuficient. f. 25 Ibidem. f. Spitalele 239 şi 372 aveau lipsă 2 cercetaşi iar spitalul 374 avea lipsă 3 cercetaşi. 1 infirmier şi o servitoare la spital. f. un contabil (Şt. administrator.28 22 Ibidem.24 În spitale au lucrat şi voluntari unii dintre ei fiind cadre didactice. administrator fiind până la 1 septembrie 1917. Toţi cei 6 miliţieni de la spitalul 430 au primit. dosar nr. f. dosar nr. f. 12/11971. Smaranda Cosmovociînvăţătoare pensionară şi soţul ei George Cosmovici. 74 Ibidem. 2 garderobiere. având funcţia de administrator. toţi remuneraţi. două fiind refugiate iar ceilalţi din oraş C. 4 infirmieri. se aflau 19 miliţieni la spitalul 240 (cazarma militară). 8.

Trupă Serg. astfel: Spitalul 239 430 374 Căp.wordpress. Serg. 91 pacinţi la spitalul 430. Sublocot. Ofiţeri Locot. 33 la spitalul 372 şi 68 la spitalul 374.jpg. Total - - 60 29 50 68 35 55 6 4 2 2 4 3 Situaţia la 21 august 1917 era următoare: 98 de pacienţi la spitalul 239. 6 .inst.29 Numărul celor internaţi în perioada 15 august -31 decembrie 1916 a variat de la spital la spital.Foto 1-autosanitara a armatei. Sold.files.Numărul răniţilor şi al bolnavilor trataţi în perioada aprilie-septembrie 1917 la spitalul 239 a fost următoarea: Luna Aprilie Răniţi - bolnavi 27 total 27 mai 12 78 90 iunie 22 36 58 iulie 16 27 43 29 https://harlau625. total - - - 0 0 0 Plut.com/2015/02/crucea-roc899ie-front. Cap.

lucrurile nu sau schimbat dovadă că la 17 iulie 1971. O problemă mare în acest sens a fost despăducherea bolnavilor şi răniţilor.august 64 5 69 septembrie 10 8 18 total 124 181 305 Pe lângă faptul că alimentaţia nu era îndestulătoare unii administratori erau acuzaţi că nu oferă bolnavilor hrană suficientă şi de bună calitate. Într-o adresă din 12 decembrie 1916. unul la spitalul 239 Sf. dosar nr. f. dosar nr.33 Problema igienei lăsa mult de dorit la Târgu Neamţ. f.34 30 Ibidem.-ului ca pentru deparazitarea hainelor bolnavilor să construiască două cuptoare. Ibidem. 200 de litri de petrol. 34 Ibidem. Spiridon. celălalt la Şcoala nr. 322.că mâncarea era rea şi insuficientă.A. 4/1916. f. era cea a igienei. Chiar dacă directorul Sănătăţii Publice i-a cerut prefectului să intervină la manutanţa din Târgu Neamţ pentru ca aceasta să dea câte un kilogram de pâine pe zi de om. 8/1917.31 O altă problemă cu care s-au confruntat spitalele şi care s-a agravat la începutul anului 1917. 147. Petroniu. depozitele spitalelor au fost inspectate de către medicul general Frangulea. îi cerea preşedintelui C. la 16 octombrie 1917.S.S.30 În urma acestor reclamaţii. 142. 32 Ibidem. O astfel de reclamaţie era făcută administratorului spitalului 239 Sf. dosar nr. D. în cursul lunii iunie 1917. Neamţ. Serviciul Spitatelelor din Direcţia a VI-a îi comunica preşedintelui C. Spiridon. Zamwell. dosar nr. 31 7 . 146. constatându-se proasta calitate a hranei date bolnavilor.A. să se folosească o soluţie de oţet concentrat sau diluat iar rufele să fie spălate şi saloanele dezinfectate. Direcţia a VI-a Sanitară i-a cerut C.S. f. 2 de băieţi. care era tot mai greu de procurat. de aceea.A. dosar nr. Neamţ că bolnavii de la spitalele din Târgu Neamţ au reclamat Comisiei a II-a Medicală. 32 Răspunsul a fost ca în lipsa petrolului. administratorul spitalului 239. Metoda folosită era spălarea cu petrol după care erau îmbăiaţi şi îmbrăcaţi cu haine curate. 4/1916. iar în procesul verbal din 12 decembrie 1916 învinuirile se adevereau şi prin declaraţiile mai multor doamne şi a medicului şef C. 16/1916. 33 Ibidem. 11/1917. f. 71.

597. Ionescu sau administratorul spitalului 374.36 Cu toate acestea. Mai multe documente ne arată că spitalele militare au fost desfiinţate cel târziu la data de 31 mai 1918. 2 militari bolnavi de febră tifoidă. Volănescu. 618. unele spitale şi-au continuat activitatea şi în vara anului 1918. f.Foto 3-Regina Maria citind răniţilor in spitalele militare35 La începutul anului 1918 activitatea unor spitale s-a redus foarte mult ceea ce a condus la închiderea acestora. A. mai existau în spitalul 239. la 11 iulie 1918. N. 35 http://www. Comaniţă. Spitalele militare din Târgu Neamţ reprezintă o pagină din contribuția oraşului la războiul de reîntregire una mai puţin cunoscută decât faptele de glorie ale Batalionului de Vânători de Munte.net/imagini-inedite-de-arhiva-din-timpul-primului-razboi-mondial-din-romaniafoto_63084. 3 răniţi. f. De exemplu. Brânzeu. 608. medicul şef de la spitalul 372. În acest raport sunt evidenţiaţi şi medicul şef al spitalului 239. P. 37 Ibidem.html. dosar 1/1917. D.37 Activitatea unor medicii şi administratori depusă în slujba bolnavilor a fost evidenţiată de prefectul judeţului. 8 .romaniatv. iar în spitalul 430. într-un raport din 1 martie 1918. 36 Ibidem.

38 Alimentul Unitatea de măsură Preţul Septembrie 1916 Pătlăgele rosşii Ceapă morcov pătrunjel praz varză Sfeclă Ţelină Fasole uscată cartofi kg kg jg suta de fire suta de fire suta de bucăţi suta de bucăţi bucata kg kg 10 bani 20 bani 15 bani 2 lei 5 lei 11 lei 3 lei 10 bani 25 bani 08 bani Cadre didactice numite de revizorul şcolar să lucreze în spitale în 1916 şi 1917. dosar 826. 1 Tg Neamţ 239 înregistrare răniţi Administrator spital 430 Bradu Alexandru Director Sc. dosar 6/1916. 403. f. 9 înregistrare răniţi . Revizoratul Şcolar Neamţ. 2 înregistrare răniţi Ştefănescu Maria Învăţătoare. de băieţi nr.Preţurile unor alimente cu care un comerciant din Târgu Neamţ se oferea să aprovizioneze spitalele. f. 2 Tg Neamţ 239 şi 372 Sc. Sc 2 430 Tg Neamţ înregistrare răniţi Director grădiniţă 430 pansamente pensionară 430 Corespondenţa răniţilor 430 Înregistrarea corespondenţei Berlescu Ecaterina Cosmovici Smaranda Cosmivici George 38 39 pensionar Ibidem.39 Numele şi prenumele Unde funcţiona Spitalul Funcţia 1916 1917 Stan Constantin Director Sc. 306.

Spitalul Nr.Cadre didactice refugiate care au lucrat in spitale in aprilie 191740 Numele si prenumele Funcția didactica Spitalul Funcția spital Refugiat din Volănescu Panait înv. 26. dosar 6/1917. Israelitoromână 1000 - 55-100 16 Tanasachi 40 fond CAS Neamt. f. 4. 13. 1 băieţi 374 administrator Buzău Volănescu Valentina înv. Şc. 15. grădiniţă 372 la bucătărie Dâmboviţa Internaţii şi personalul spitalelor în luna octombrie 1916. 7-11. de paturi ofiteri trupa personal medicul 239-Sf. 3 de băieţi 372 la bucătărie Buzău Răzvănescu Felicia dir. Şc. Nr. 5. Şc. 4 fete 374 Soră caritate Buzău Săndulescu Zamfir înv. 3 de băieţi 372 registrator Buzău Dudu Eliza înv. Spiridon 100 1 45-91 22 Petrini 240-Cazarma militară 300 - 99-195 41-45 Tanentap 429-Şc. Şc.2 de băieţi 100 - - - Nu are 430-Şc. 10 .