You are on page 1of 5

Marele filosof român Vasile Conta

Prof. Emanuel Bălan

S-a născut în satul Ghindăoani, comuna Crăcăoani, județul Neamț, la 15 noiembrie 1845,
fiind descendent al unei familii de preoți. 1 Până în preajma celor 7 ani a trăit și s-a jucat
împreună cu copii din sat, pe dealurile și văile împădurite din preajma satului natal. La vârsta de
7 ani, se mută cu părinții la Tîrgu Neamț unde urmează cursurile Școlii primare, unde îl are coleg
pe Ion Creangă, iar mai apoi Academia Mihăileană sau Gimnaziul Central din Iași, unde a
luat bacalaureatul în 1868. În 1862, întrerupe studiile și însoțește o trupă de actori prin întreaga
Moldovă, timp în care scrie o piesă de teatru jucată la Botoșani, iar în 1875 traduce piesa Miss
Multon de Ad. Belot. În 1864, reia studiile liceale, terminate patru ani mai târziu, în 1868. După
absolvire, funcționează ca profesor suplinitor la Catedra de filosofie. În același an, 1868, se
înscrie la Facultatea de Drept din Iași.
În octombrie 1869 obține o bursă din partea „Societății pentru încurajarea junimii române
la învățătură” („Pogor–Fătu”) și este trimis pentru studii comerciale în Belgia, unde urmează
cursurile Institutului de Comerț din Anvers, pe care le încheie în 1871. După obținerea diplomei,
în 1871, studiază și dreptul, dobândind, după numai un an, titlul de doctor în drept al
Universității din Bruxelles. Revenit în țară, Vasile Conta va practica avocatura și va ob ține, prin
concurs, Catedra de Drept Civil a Universității din Iași.
Din 1873, frecventeaza Societatea Junimea, introdus propabil de Vasile Pogor, ocazie cu
care incepe sa publice in Convorbiri Literarea iar Titu Maiorescu il considera „filosoful Junimii”.
În data de 17 august 1876 face cerere de înscriere în Baroul avocaților din Iași, depunând
în aceeași zi și jurământul. În paralel cu avocatura, desfășoară o activitate importantă în
traducerea și adnotarea legislației.2
În 1875-1876, publică în revista ieșeană Convorbiri literare prima sa lucrare
filosofică, Teoria fatalismului, studiu ce apare, în 1877, și în limba franceză, la Bruxelles,
apoi Teoria ondulației universale (1877), Încercări de metafizică (1878). Ultima lucrare a fost
tradusă, în 1880, în limba franceză, la Bruxelles, cu titlul definitiv Introducere în metafizică.
El s-a manifestat ca un militant pentru progresul multilateral al tânărului stat na țional,
pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru dezvoltarea industriei, a comer țului
1 In privinta originii sale vezi lucrarea istoricului iesean Florin Cîntec, Memorie si uitare în cultura
româna. Cazul Vasile Conta, Iași, Rd. Timpul, 2003.
2 Laurian Ante, O antologie a literaturii nemțene, Ed. Mușatinia, Roman, 2006, p.79-82.

Mihai Eminescu îi răspunde : "Mi-ai trimis. pe atunci în vigoare în Țările Române. a început să-și desfășoare cariera preoțească în satul Ghindăoani din județul Neamț. la Cahul. Bolgrad și Ismail) aparținea României. unde tatăl său. printre alte prevederi favorabile. a învățământului și a culturii. în proiect figura și predarea unui curs de istorie critică a religiilor. apreciate de mari oameni de cultură.. preotul Grigore Conta. Bolnav de ftizie. (aici a ajuns dupa ce a plecat de la Ghindăoani Neamț). A susținut "prelecțiuni populare". Starea economică etc. efectuează o ultimă . Între anii 1870-1872 Eminescu se afla la studii în Viena.. României i s-au restituit trei județe din sudul Basarabiei. La Facultatea de Litere. organizate sub auspiciile Junimii. Între anii 1865–1869. acesta. Fetișismul. pe care le-a strâns într-o colecție intitulată "Cântece basarabene". care era atât de îndepărtat de plaiurile copilăriei sale. era protoiereu. acum profesor universitar și filozof de renume european. un prieten sincer ca să mă iau în ceasuri lungi și plictisitoare. Balțătești) din județul Neamț. domnule Conta. rușii și-au manifestat intenția de a răpi din nou cele trei județe din sudul Basarabiei. în 1865 a fost numit protoiereu la Cahul. La finele acestor vacanțe. După cum se știe. se simțea atât de bine încât credea că a scăpat definitiv de boala crudă ce-l chinuia (TBC). Conta n-a folosit aceste vacanțe numai în scopul întremării sale fizice ci a desfășurat o remarcabilă activitate culturală din care men ționez Culegerea de poezii populare din împrejurimi. și-a petrecut vacanțele pe pământul Basarabiei.. pe când era elev în ultimele clase ale Liceului Național din Iași. uzând de prevederile Regulamentului Organic. A fost o revelație pentru mine "Cântecele basarabene". printre care și Mihai Eminescu. a avut posibilitatea să.autohton. Conta. În urma Războiului Crimeii. intitulate: Materialismul. Între acestea era și Cahul. pe atunci redactor al Curierului de Iași și membru al Junimii. își folosește condeiul în apărarea Basarabiei și scrie în acest scop trei articole : Basarabia. fiind reproduse în toate ziarele. In acest sens a fost și un mare iubitor și apărător al Basarabiei. La 10 aprilie 1881 demisionează din guvern și activează ca membru al Curții de Casație. Chestia Orientului și Viitorul României pregătit de domnul Brătianu și Kogălniceanu . și-a păstrat independența de gândire și de acțiune în politică. au avut un mare ecou. l-a surghiunit din sat. dar mai ales ultimul. Părintele Grigore își începuse cariera preoțească în satul Ghindăoani (com. Deși participant la ședințele Junimii. cum aș dori să văd această parte înstrăinată .și petreacă vacanțele la Cahul. petrecute în aceste locuri de câmpie. La 20 iulie 1880 devine ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor. Tatăl său. Ah!. Stabilit la Târgu Neamț. în 1856 s-a încheiat la Paris pacea prin care. imediat după războiul din 1877. apoi. Aici Vasile Conta îi trimite Cântecele basarabene. sud-vestul Basarabiei (Cahul. ajunge protoiereu al acestui ținut. Multe din ele samănă cu cele din Moldova de sus. Toate trei. preot de meserie. Dar pentru că îi îndemnase pe țărani să-l dea în judecată pe arenda șul mo șiei la Divanul din Iași. La vremea respectivă." Conta își va arăta în mod public dragostea pentru Basarabia. Acestea sunt împrejurările datorită cărora adolescentul Vasile Conta. născut în Ghindăoani din ținutul Neamțului.

care vor puncta elogios realizările lui V. scrisori. Oameni politici și de stat din Județul Neamț (1864-2003). găsind adep ți printre oamenii de știință. București. Editura Minerva. 2004. 4 Constantin Prangati. Conta au fost recenzate de numeroase reviste străine de prestigiu printre care: Revue Philosophique. ediție îngrijită de Nicolae Petrescu). în 1880 cu titlul Introduction a la Métaphysique . pe lângă operele menționate. la vârsta de 37 de ani. Darwin. Müller. Journal d’Hygiene ș. acte și manuscrise inedite (poezii. unde i s-au făcut funeralii naționale. Athaeneum. E. articole și discursuri parlamentare. Gogoneață. Între edițiile operelor filosofice ale lui Vasile Conta se numără: Opere filosofice (Editura Cartea Românească. Ulvici. mai toate bucurându-se de prefe țe sau recenzii elogioase ale unor mari gânditori români și străini. Filosofia materialistă a lui Vasile Conta. Materialismul său este o expresie a ideologiei elementelor radicale ale 3 Vasile Vrînceanu. Zeller. Scrieri filosofice alese (ediție îngrijită de Nicolae Gogoneață. cugetări. Rosetti-Tescanu cu titlul Les fondaments de la métaphysique. Lucrările lui V. La Critique Philosophique. apărută în românește în anii 1875-1876. publicate în timpul vieții sau postum. înainte de a muri la 21 aprilie 1882. O. Sfetea. pentru unii dintre aceștia ea a constituit o punte de trecere spre concepția marxistă. apărută în Convorbiri literare în anul 1877. J. Astfel. E. va fi tradusă în limba franceză de D. Iași) ș. Morisson. Büchner. Conta nu numai în filosofie. Iacob Negruzzi. Bruxelles și Ia și. au apărut atât în românește cât și în franceză. și cuprinde.călătorie în Italia. Sunt publicate. de la Grigore Ghica Vodă până în zilele noastre. Editura Academiei. Nădejde etc. Corpul său a fost transportat la Iași. Rosetti-Tescanu. va fi tipărită în limba franceză în 1888. La Revue de Belgique. H. studii juridice. Lubbock. note explicative).3 Lucrările sale filosofice s-au tipărit și în limba franceză la Paris. E. Scrierile lui Vasile Conta prezintă un moment important în evoluția gândirii românești.cultura noastră pe arena științifică europeană. Eltlruh. Teoria fatalismului. Liebmann. Tylor. a.după lucrările lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Bălcescu . dar și în conferințe publice. ca și în rândurile tinerilor. Editura Babel. p. aducând din nou . H. 112-114. Büchner. opera lui Vasile Conta a înscris o pagină memorabilă.a. . De o mare atenție se vor bucura în țară operele filosofului român din partea lui Mihai Eminescu. în traducerea lui D. proiecte de lege și regulamente. E. Încercări de metafizică (1879) va apărea și în franceză. bucurându-se de apreciere dincolo de granițele țării. însemnări. scrisorile primite de Vasile Conta de la L. 1922. cu o prefa ță de L. Postum vor apărea: Bazele metafizicii (în limba franceză. Editura Eurotipo Piatra Neamț. I. la Bruxelles. Bacău. 1967). 1890). Întâiele principii care alcătuiesc lumea (în limba franceză cu titlul Premiers principes composant le monde . B. București. 178-180. Școala Domnească. Paris.a. discursuri parlamentare. București. articole politice. coordonată de Octav Minar.4 În istoria filosofiei românești. Haeckel. la editura C. în această ediție. Prima ediție a operelor complete ale lui Vasile Conta apare în 1914. Ch. 2003. Reich. ideile lui ateiste au avut un ecou în țară. 1975) ș. Menschentum. în cercurile progresiste ale vremii. Delboeuf. va apărea la Paris în 1895. 1888. p. Operele sale filosofice principale. Originea speciilor. Opere filosofice (ediție îngrijită de N. N. la Iași.

libertate a voinței. original. dar cu toate acestea. Influențat de empirismul englez. exclude deplina . progresul sunt rezultat al mișcării ondulatorii. Evoluționismul lui Vasile Conta are. în special a darwinismuli. a materialismului vulgar și a cuceririlor științelor naturii. Izvorul dezvoltării se află în interiorul fenomenelor. Ca filosof determinist. exemple fiind luate din dezvoltarea ideilor sau procesul adevărului. Gândirea sa filosofică s-a format. economie și viața socială. francez și materialismul german. conștiință. legăturile dintre "faptele sociale". adică a acelor forțe care se nasc din interiorul forțelor ce evoluează". materia se metamorfozează neîncetat. în condițiile orientării materialiste a științelor naturii în România. adoptând necritic "teoria organicistă". în concepția sa. Vasile Conta este de asemenea reprezentantul uneia dintre cele mai virulente și devastatoare forme de naționalism și xenofobie. sub influența materialismului francez. a universului. care acționau "după bunul lor plac". întreaga existen ță se supune "mișcării ondulatorii". Vasile Conta a încercat să realizeze o sinteză materialistă a marilor descoperiri făcute de științele naturii în secolul al XIX-lea. istoria căutând acum legi. economiei și ale statisticii. Respingând liberul arbitru. Istoria este o știință care ne arată "legătura de cauză și efect sau legătura de evoluțiune ori metamorfozare ce există între faptele sociale ce se succedă în curgerea vremii". Tot el afirmă că „dacă nu vom lupta contra . "în fiecare ființă vie. Este pentru revizuirea celebrului articol 7 care garanta cetățenia română etniilor conlocuitoare. adică necesară. pe calea luptei noului cu vechiul. pe calea înlăturării vechilor forme materiale și a apariției unor forme noi. În 4 septembrie 1879 ține un discurs în camera deputaților în care cere oferirea cetățeniei române doar acelor ”elemente” care se amestecă cu etnia română (excluzându-i aici pe turci și pe evrei). punând la baza cunoașterii experiența. pozitivismul. Dezvoltarea. care se înfăptuiește prin apariția și dispariția formelor materiale deosebite calitativ unele de altele. A fost cel dintâi filosof român care a pus bazele «unui sistem filosofic propriu. Ea a încetat de a mai fi "o poveste a faptelor eroice ale unor oameni de seamă". care apare astfel ca o "lege fatală". fiecare fenomen dispare odată co apariția altui fenomen mai perfect. Vasile Conta a suferit influența lui Herbert Spencer. evoluțiunea complexivă rezultă mai cu seamă din echilibrul și lupta forțelor interne. ("Prin urmare. În concepția sa. există un determinism universal. mai perfecte. în ansamblu. în special evreilor. elaborând o teorie generală a evoluției pe care a intitulat-o "Teoria ondulațiunii universale". atacă chestiunile de bază ale epistemologiei. nu există nimic din tot ceea ce s-a numit voință liberă omenească sau dumnezeiască").burgheziei românești din deceniul al VIII-lea și al secolului al XIX-lea. și susține teorii rasiste pentru purificarea națiunii de elementele alogene. care se manifestă în toate domeniile: natură. un caracter mecanicist. în succesiunea permanentă din procesul evoluției formelor materiale. afirmă că toate fenomenele de care se ocupă'"știin țele pozitive" sunt "regulate de către legi inflexibile". Determinismul social este explicat prin apelul la datele istoriei. luând forme niciodată identice unele cu altele. În domeniul sociologiei. concepția lui conține și unele elemente dialectice.

2011. Publicistica lui Mihai Eminescu si Miscarea Legionara. (http://www. vom pieri ca națiune“ și reprezintă una dintre cele mai cunoscute influențe rasiste asupra gândirii lui Zelea Codreanu. și de la Academia Mihăileană din Iași.elementului jidovesc. accesat la 26 iulie 2016. VASILE CONTA.ateneu. studentul și doctorul în drept de la Bruxelles.info/2011/06/eminescu-legionari/).5 Copilul de la Ghindăoani. Bacău. a revoluționat cu gândirea sa școala filosofică românească și europeană. 5 În acest sens. . în revista Ateneu. vezi studiul lui Natasa Maxim. elevul de la Școala Domnească din Tîrgu Neamș.