You are on page 1of 7

Sesiune

:

NUMĂR TEST: 1

Iulie 2016

Facultatea de Drept
Test la Limba Română (Întrebări şi răspunsuri)
1. Alegeţi antonimul cuvântului „elogios”:
a)

laudativ;

b)

depreciativ;

c)

obnubilant.
Răspuns corect:b

2. Se dau următoarele expresii: 1. striuri paralele, 2. profit material, 3. fantă îngustă, 4. puhoi
torenţial. Care dintre ele constituie pleonasme:
a) numai 1, 3 şi 4;
b)

toate;

c)

numai 3 şi 4.
Răspuns corect:a

3. Indicaţi paronimul cuvântului „carte”:
a)

tom;

b)

parte;

c)

volum.
Răspuns corect:b

4. Indicaţi antonimul cuvântului „prosperitate”:
a)

bunăstare;

b)

progresivitate;

c)

pauperitate.
Răspuns corect:c

5. Cuvântul „lucrativ” este sinonim cu:
a)

dificil;

b)

lucrat;

c)

profitabil.
Răspuns corect:c

6. Alegeţi cuvântul care corespunde sensului „ridicătură, parte proeminentă”:
a)

protuberanţă;

b)

proximitate;

c)

prozaizare.
Răspuns corect:a

7. Alegeţi seria cu toate formele corecte:
a)

siringă, pancardă, tentacol, repaos;

b)

seringă, pancardă, tentacul, repaos;

c)

seringă, pancartă, tentacul, repaus.
Răspuns corect:c

Pagina 1 din 7

8. Sunt formate cu sufixul „-iadă” toate cuvintele din seria:
a)

diadă, naiadă, ochiadă;

b)

cruciadă, pleiadă, triadă;

c)

balcaniadă, mineriadă, universiadă.
Răspuns corect:c

9. Indicaţi sinonimul cuvântului „grotesc”:
a)

caraghios;

b)

taciturn;

c)

revoltat.
Răspuns corect:a

10. În limba română, cuvântul „smoching” are sensul:
a)

petrecere la care participă mulţi fumători;

b)

haină bărbătească de gală;

c)

deprinderea de a mânca smochine.
Răspuns corect:c

11. Alegeţi seria în care există doar perechi sinonimice:
a)

ezita - evita, laborios - leneş;

b)

lucrativ - profitabil, atroce - cumplit;

c)

placid - flegmatic, abominabil - adorabil.
Răspuns corect:b

12. Sensul cuvântului „epistemologie” este:
a)

demagogie;

b)

teorie a cunoaşterii ştiinţifice;

c)

suveranitate.
Răspuns corect:b

13. Corect este:
a)

calitatea cea mai superioară are repercusiuni asupra preţului;

b)

calitatea superioară are repercursiuni asupra preţului;

c)

calitatea superioară are repercusiuni asupra preţului.
Răspuns corect:c

14. Se dau construcţiile: „a treia alternativă” - „altercaţie cu săbii” - „Cămătarul l-a linşat, dar el
a reuşit să fugă într-un târziu”:
a) sunt toate greşit formulate;
b)

sunt corecte toate;

c)

sunt corecte doar prima şi a doua.
Răspuns corect:a

15. Greşeala de exprimare din enunţul „Tot mai multe femei aleg să opteze pentru investigaţii
medicale moderne” constă:
a) într-o repetiţie;
b)

într-un pleonasm;

c)

într-o redundanţă.
Răspuns corect:b

Pagina 2 din 7

16. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria:
a)

infidel, infarct, injurie, inserţie;

b)

inepuizabil, insensibil, insesizabil;

c)

inegal, iniţial, indispune, indigestie.
Răspuns corect:b

17. Sensul cuvântului „salutar” este:
a)

care salută;

b)

care poate fi salutat;

c)

folositor sănătăţii, salvator; potrivit într-o împrejurare.
Răspuns corect:c

18. Sinonimele cuvântului „degringoladă” sunt:
a)

scădere, diminuare;

b)

distrugere, vandalizare;

c)

prăbuşire, decădere.
Răspuns corect:c

19. Cuvântul „insolvabil” înseamnă:
a)

care nu se poate dizolva;

b)

care nu-şi poate plăti datoriile;

c)

care se poate salva.
Răspuns corect:b

20. Identificaţi seria fără regionalisme:
a)

culeşer, dude, varză, magiun;

b)

melesteu, agude, curechi, povirlă;

c)

dărab, tolcer, bărbânţă, sâlvoiţă.
Răspuns corect:a

21. Sunt corecte toate formele adjectivale din seria:
a)

ambigu, promiscu, contigu;

b)

asiduu, exigu, continu;

c)

perpetuu, superfluu, ubicuu.
Răspuns corect:c

22. Care din următoarele serii de cuvinte conţin forme corecte de genitiv-dativ:
a)

musteţei, oglindei, monezii, cireşii, cicatricii;

b)

mustaţei, oglindei, monedei, cireşii, cicatricei;

c)

mustăţii, oglinzii, monedei, cireşei, cicatricei.
Răspuns corect:c

23. Identificaţi enunţul corect:
a)

Cartea care am citit-o este interesantă;

b)

Cafeaua pe care am băut-o, m-a agitat;

c)

Mi-a făcut desenul pe caietul care l-am cumpărat ieri.
Răspuns corect:b

Pagina 3 din 7

24. Sunt corecte formele numeralelor din seria:
a)

şaptesprezece, optsprezece, al cincilea;

b)

şaptisprezece, optisprezece, al cincelea;

c)

şaptâsprezece, optâsprezece, al cinciulea.
Răspuns corect:a

25. Alegeţi seria corectă:
a)

regula bunului simţ, presimţirea clarivăzătorilor, seri văratice;

b)

regula bunului simţ, presimţirea clarvăzătorilor, seri văratice;

c)

regula bunului simţ, presimţirea clar văzătorilor, seri văratece.
Răspuns corect:b

26. Indică enunţul în care nu există nici o greşeală:
a)

Câţi parlamentari au lipsit nemotivaţi?;

b)

Situaţia cea mai frecvent întâlnită este aceasta;

c)

Mereu apar probleme greu de rezolvat.
Răspuns corect:c

27. Alegeţi seria corectă:
a)

Situaţia este aceiaşi, fiindcă nu s-a depus un efort continu. Vorbii cu ceilanţi, dar m-am
convins că nu oricine poate aşi lămuri exact cauza neînţelegerii atât de grea;

b)

Situaţia este aceeaşi, fiindcă nu s-a depus un efort continuu. Vorbişi cu ceilalţi, dar m-am
convins că nu oricine poate a-şi lămuri exact cauza neînţelegerii atât de grea;

c)

Situaţia este aceeaşi, fiindcă nu s-a depus un efort continuu. Vorbii cu ceilalţi, dar m-am
convins că nu oricine poate a-şi lămuri exact cauza neînţelegerii atât de grele.
Răspuns corect:c

28. Sunt corecte toate formele de plural din seria:
a)

rucsaci, certe, blestemuri, curcubeuri;

b)

scrutine, ecleruri, alibiuri, conace;

c)

telecomande, azile, balustrade, frâuri.
Răspuns corect:b

29. Ideea de comparaţie este redată semantic de adjectivele din şirul:
a)

albăstrior, chior, frăţior;

b)

bolnăvior, exterior, ulcior;

c)

inferior, superior, ulterior.
Răspuns corect:c

30. Formele de plural ale substantivelor „alimentară” şi „chitară” sunt:
a)

doar „alimentare” şi „chitare”;

b)

doar „alimentări” şi „chitări”;

c)

„alimentare” şi „alimentări”, „chitare” şi „chitări” (în variaţie liberă).
Răspuns corect:a

31. Menţionaţi forma corectă pentru genitiv-dativ a substantivului „noră”:
a)

norii;

b)

nurorii;

c)

norei.
Răspuns corect:b

Pagina 4 din 7

32. Alegeţi seria cu toate formele corecte:
a)

lucrează în continuu, a venit o dată cu ea, n-a luat nici un premiu, vremurile de altă dată;

b)

lucrează în continuu, a venit odată cu ea, n-a luat niciun premiu, vremurile de altă dată;

c)

lucrează încontinuu, a venit odată cu ea, n-a luat niciun premiu, vremurile de altădată.
Răspuns corect:c

33. Alegeţi seria corectă:
a)

nivelul bunăstării, importanţa igienii, zile iernatice;

b)

nivelul bunăstării, importanţa igienii, zile iernatece;

c)

nivelul bunăstării, importanţa igienei, zile iernatice.
Răspuns corect:c

34. Avem numai forme corecte de plural în:
a)

odoare, ocheane, zefiri;

b)

odoruri, ochene, zefire;

c)

odoare, ocheane, zefire.
Răspuns corect:a

35. Alegeţi seria în care ambele enunţuri sunt corecte:
a)

Odată, demult, am văzut curcubeul. Odată ce ai ajuns la destinaţie, te-ai odihnit;

b)

O dată, demult, am văzut curcubeul. Odată ce ai ajuns la destinaţie, te-ai odihnit;

c)

Odată, demult, am văzut curcubeul. O dată ce ai ajuns la destinaţie, te-ai odihnit.
Răspuns corect:a

36. Alegeţi seria în care ambele enunţuri sunt corecte:
a)

Ne mai spunând nimic de acele cărţi nou editate, a trecut la un alt subiect. Colegii franceji au
formulat reflecţii interesante;

b)

Nemaispunând nimic de acele cărţi noi editate, a trecut la un alt subiect. Colegii francezi au
formulat reflexi interesante;

c)

Nemaispunând nimic de acele cărţi nou editate, a trecut la un alt subiect. Colegii francezi au
formulat reflecţii interesante.
Răspuns corect:c

37. Indicaţi seria corectă:
a)

berbec, ciucure, şoarece, linoleum, servici;

b)

intinerar, salariu, tangou, berbece, sandală;

c)

taxi, opiu, serviciu, curea, salariu.
Răspuns corect:c

38. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a)

a crea, a plăcea, a rămâne, a sta, a bate, a apărea;

b)

a crea, a place, a rămânea, a sta, a bate, a apărea

c)

a creia, a plăcea, a rămânea, a sta, a bătea, a apărea.
Răspuns corect:a

39. În enunţul „I-am dăruit doi ponei, însă a păstrat numai unu, iar pe celălalt l-a dus la o fermă”
cuvintele „unu” şi „celălalt” sunt:
a) numeral cardinal, pronume demonstrativ de depărtare;
b)

pronume nehotarât, pronume demonstrartiv de diferenţiere;

c)

numeral cardinal, pronume demonstrativ de diferenţiere.
Răspuns corect:c

Pagina 5 din 7

40. Nu pot fi folosite la modul imperativ toate verbele din seria:
a)

a burniţa, a coincide, a ploua;

b)

a avansa, a îngădui, a trece;

c)

a începe, a durea, a putea.
Răspuns corect:a

41. Este incorectă folosirea virgulei:
a)

între subiect şi predicat;

b)

între atribut şi complement;

c)

între conjuncţii şi prepoziţii.
Răspuns corect:a

42. Alegeţi seria incorectă:
a)

rău-platnic, indo-european, medico-legal;

b)

daco-român, indo-european, austro-ungar;

c)

daco-român, indoeuropean, reto-roman.
Răspuns corect:c

43. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din varianta:
a)

si-nu-ci-gaş, me-mbru, si-tu-a-ţie;

b)

sin-u-ci-gaş, mem-bru, a-ce-laşi;

c)

u-mbre-lă, cau-ci-uc, ne-clin-ti-t.
Răspuns corect:b

44. Care dintre următoarele forme sunt corecte: 1. constituie, 2. constituent:
a)

numai 1;

b)

numai 2;

c)

ambele.
Răspuns corect:c

45. Norma literară admite:
a)

numai variantele accentuate candíd, profésor, íntim;

b)

numai variantele accentuate cándid, profesór, intím;

c)

candíd şi cándid, profésor şi profesór, íntim şi intím, în variaţie liberă.
Răspuns corect:c

46. Se despart în silabe corect toate cuvintele din seria:
a)

su-biect, a-cla-ma-ţi-e, en-gle-zoai-că, pe-remp-to-riu;

b)

su-bi-ect, a-cla-ma-ţi-e, en-gle-zoa-i-că, pe-rem-pto-ri-u;

c)

su-biect, ac-la-ma-ţi-e, en-gle-zoa-i-că, pe-rem-pto-riu.
Răspuns corect:a

47. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:
a)

dégrada, délimita, filátelic, hégelian;

b)

hemócultură, imprévizibil, ímpropriu, jámbieră;

c)

liziéră, dérmic, latinomaníe, pitagoréic.
Răspuns corect:c

Pagina 6 din 7

48. Alegeţi varianta corectă:
a)

următoarele forme duble de plural sunt acceptate de norma actuală: nivele, niveluri, raporturi,
rapoarte;

b)

următoarele substantivele compuse se scriu fără cratimă: bună cuviinţă, bună creştere, rea
voinţă;

c)

următoarele substantivele compuse se scriu cu cratimă: comisar principal, director general,
director adjunct.
Răspuns corect:a

49. Virgula este folosită corect în scrierea tuturor locuţiunilor din seria:
a)

vrând, nevrând; calea, valea; treacă, meargă;

b)

cu chiu, cu vai; de bine, de rău; de voie, de nevoie;

c)

de jur, împrejurul; târâş, grăpiş; tura,vura.
Răspuns corect:b

50. Identificaţi seria în care toate formele sunt corecte:
a)

bulgăr, cearcănă, sarma, crenvurşt;

b)

bulgăre, cearcăn, sarmală, crenvurst;

c)

bulgăre, cearcăn, sarma, crenvurst.
Răspuns corect:c

Pagina 7 din 7