You are on page 1of 68

TẠP CHÍ THĂNG LONG - SỐ 04 (Tháng 07/2015)

MỤC LỤC
TIÊU ĐIỂM
1. Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
5. Ðại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VII

SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

Chịu trách nhiệm xuất bản:
TS. LÊ XUÂN RAO
Hội đồng biên tập:
GS. TSKH. TRẦN VĨNH DIỆU
PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐẶNG
GS. TS. NGUYỄN LÂN
PGS. TS. BÙI QUỐC KHÁNH
TS. PHẠM CHÍ TRUNG
Thư ký tòa soạn:
ĐINH VĂN HƯNG
Ban biên tập:
CAO ĐỨC LUẬT (TB)
ĐỖ QUANG MINH
NGUYỄN THỊ TỐ ANH
NGUYỄN HOÀNG GIANG
Trưởng ban trị sự:
BÙI THỊ HẠNH
Tòa soạn:
Số 5 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: (84.4) 33827594 - 33824610
Fax: (84.4) 33827594
Website: http://dost.hanoi.gov.vn
Giấy phép xuất bản:
Số 39/GP-BVHTT
cấp ngày 05/05/2004
Trình bày:
BÙI THỊ HẠNH
Chế bản và in tại:
Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ
Thông tin truyền thông

7. Công tác thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân ở Việt Nam
8. Entech Hà Nội 2015 - Hội chợ triển lãm năng lượng hiệu quả và môi trường
9. Giao lưu trực tuyến: Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển bền vững nông
nghiệp, nông thôn
11. Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung
ở Việt Nam”
12. Giải pháp cho phát triển nông thôn, miền núi là khoa học và công nghệ
13. Hội thảo quốc tế “Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho khoa học và công nghệ”
14. Khai thác tài sản trí tuệ, nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt
15. Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi
16. Hội thảo “Giới thiệu phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị
giai đoạn 2011-2015”
17. Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2015
18. Quy định kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
19. Thủ tướng gặp mặt các trí thức khoa học
21. Hội nghị giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015
23. Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, bản lĩnh, cống hiến vì mục tiêu cao
cả của đất nước
26. Lịch sử giải báo chí thế giới

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ
27. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trường, phát triển và nở
hoa mai vàng Yên Tử tại Gia Lâm - Hà Nội
32. Ðẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
38. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam
41. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau, điều
trị gãy xương cánh tay với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng
43. Về chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Hà Nội

DIỄN ĐÀN
47. Các genom bộc lộ sự mở đầu bột phát căn bệnh Ebola
48. Hạt nano tăng cường khả năng chẩn đoán bệnh Alzheimer
49. Khủng bố môi trường
51. Phát triển công nghiệp đất hiếm Việt Nam
53. Phục hồi hiệu lực của các chất kháng sinh cũ
54. Vật liệu mới thách thức Graphene

TIN TỨC

TIÊU ĐIỂM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Đỗ Minh

Toàn cảnh Đại hội

S

áng 3/6/2015, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên
hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tới dự Đại hội còn có đồng chí Vũ Đức Đam
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng
Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên
Bộ chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan
của Đảng, Quốc hội, Chính Phủ, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và hơn 600 đại biểu, đại diện cho 140 hội
thành viên của Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam.
Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa
X) đã thể hiện rõ quan điểm: “Liên hiệp các Hội
KH&KT Việt Nam là “tổ chức chính trị - xã hội do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo có chức năng
tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ
trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước”.
Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
còn nhấn mạnh mục tiêu “đến năm 2020, xây dựng
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trở thành tổ
chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai

trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy
sức sáng tạo của đội ngũ trí thức”. Với những quan
điểm chỉ đạo đó, Đại hội tập trung đóng góp ý
kiến cho các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và
xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm
kỳ tới. Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ Phát triển”, Đại hội sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết
thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên
hiệp các hội KH&KT Việt Nam khóa VI (nhiệm
kỳ 2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ khóa
VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Báo cáo kiểm điểm
hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ
tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khóa VI
nhiệm kỳ 2010 - 2015, Báo cáo kết quả công tác
kiểm tra của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam
khóa VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và phương hướng
nhiệm vụ khóa VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đại
hội cũng sẽ bầu các chức danh lãnh đạo của Liên
hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội
KH&KT Việt Nam lần thứ VII được tổ chức trong
thời điểm đất nước ta đang diễn ra nhiều sự kiện
quan trọng: kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam
và thống nhất hoàn toàn đất nước, 125 năm ngày

TẠP CHÍ THĂNG LONG - KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - SỐ 4/2015

1

Hiện nay. thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. phản ánh trung thực. phản biện và giám định xã hội. tạo cơ sở hình thành một số lĩnh vực KH&CN đa ngành mới. phản biện và giám định xã hội. Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo. Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng.5 triệu trí thức KH&CN trong cả nước. các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.xã hội.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương. Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương. Đặc biệt. 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đại hội được tổ chức trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Thành phố Hà Nội… đồng thời chú trọng tập hợp trí thức trong doanh nghiệp. góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. chăm sóc sức khỏe. kế hoạch phát triển kinh tế . Đặc biệt. Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã có 140 hội thành viên. sáng tạo. tôn vinh trí thức. đội ngũ trí thức KH&CN đang cùng toàn Đảng. nâng cao đời sống nhân dân. phát triển KH&CN. TẠP CHÍ THĂNG LONG . trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức không những ở cấp tỉnh mà còn tới cấp huyện như Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Hà Tĩnh. nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. hoạt động tư vấn. thúc đẩy triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật. trong đó có trên 1. tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa.2016. đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng. hợp tác trong và ngoài nước. Các đại biểu tới dự Đại hội Trong suốt 5 năm qua. động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN.TIÊU ĐIỂM sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới. phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng. đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế . thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. 2 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng hội viên. Nhiều trí thức.8 triệu hội viên. phổ biến kiến thức khoa học. dự án lớn. có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền. bao gồm 63 Liên hiệp các hội KH&KT ở tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và 77 hội ngành toàn quốc. giáo dục và đào tạo. chính sách. hiện đại hóa đất nước. hiện đại hóa đất nước”. hiện đại hóa đất nước”. đường lối. nâng cao dân trí. Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và hoàn thành được mục tiêu phát triển về mặt tổ chức.2015). đề án. góp phần củng cố các luận cứ khoa học của các chương trình. đề xuất với Đảng. chính sách của Đảng và Nhà nước. đời sống. toàn dân và toàn quân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Lâm Đồng. tập hợp hơn 2. Trong nhiệm kỳ vừa qua. công nghệ. nhất là những trí thức trẻ. thông tin và phổ biến kiến thức. Chiến lược phát triển Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 . chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn. Chỉ thị số 42CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới. bảo vệ môi trường. đạt nhiều kết quả nổi bật. khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN. Liên hiệp Hội đã tích cực tham mưu. phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. nhà khoa học đã góp phần tạo bước phát triển cho nghiên cứu cơ bản. hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. áp dụng có hiệu quả các tiến bộ KH&CN vào sản xuất. dịch vụ. đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn.SỐ 4/2015 . hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. có nhiều hoạt động phong phú. nâng cao chất lượng. đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.xã hội giai đoạn 2011 .

sức mạnh của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan gian trưng bày của LHH Hà Nội tại Đại hội Tuy nhiên. hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức và của đội ngũ KH&CN với yêu cầu về xây dựng và phát triển đất nước. quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn. trí thức KH&CN trong hệ thống.Vì vậy. Ủy ban Khoa học. Liên hiệp Hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị. Liên hiệp Hội chưa chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước.. nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Liên hiệp Hội đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới. tình hình Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ. Từ đó trở thành một tổ chức tập hợp. phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước.SỐ 4/2015 3 . hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. tư tưởng. phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh. Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. diễn đàn khoa học về tình hình biển Đông. đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học trong và ngoài nước. đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. có số lượng và cơ cấu hợp lý. tính nhân văn. Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng đi lên và quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội trở thành một tổ chức chính trị . Tổng Bí thư lưu ý. đảng viên. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc. Công nghệ và Môi trường Quốc hội về một số đề án. quyết định của Quốc hội. chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức. đạt chất lượng cao. việc tổ chức ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. trọng dụng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Với sự phát triển. dự án quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét. TẠP CHÍ THĂNG LONG . xây dựng kinh tế tri thức. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. tổ chức các hội nghị chuyên đề. Liên hiệp Hội chưa thực sự là lực lượng nòng cốt đưa KH&CN trở thành động lực chính để phát triển bền vững đất nước. tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả.xã hội thực sự vững mạnh. chưa đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra. trước hết là đội ngũ trí thức KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. môi trường tập hợp đội ngũ trí thức còn thiếu hấp dẫn. đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam. hoàn thiện các cơ chế. Trong nhiệm kỳ qua. vai trò to lớn của Liên hiệp hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa. khắc phục hạn chế.. tính tích cực xã hội.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . giúp anh chị em trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước. Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy thành tích. đậm đà bản sắc dân tộc. Nhà nước và nhân dân với trí thức.TIÊU ĐIỂM Đồng thời. Liên hiệp Hội đã cử nhiều chuyên gia tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. Phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. đạo đức. đạo đức nghề nghiệp của người trí thức. khẩn trương xây dựng. đi lên của Liên hiệp Hội Việt Nam tại nhiệm kỳ VI đã khẳng định vị trí. đặc biệt là lớp trí thức trẻ. làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ gắn bó giữa Đảng. lối sống theo truyền thống của dân tộc. hiện đại hóa đất nước. có sức ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. thực sự là lực lượng nòng cốt. dân tộc.

để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt chức năng. Nghiêm Vũ Khải trúng cử Phó Chủ tịch chuyên trách. công bằng.TIÊU ĐIỂM Liên hiệp Hội phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước. Danh sách các ủy viên được công bố trước toàn thể Đại hội. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khẳng định được vị trí. luôn gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của đất nước do Đảng ta lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu. tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối. trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết. Lãnh đạo Đảng. tập trung nguồn lực để đề xuất. TS. Vũ Ngọc Hoàng tái cử Phó chủ tịch Liên hiệp hội. đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.SỐ 4/2015 . toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao. lòng tự hào. với 6 kỳ Đại hội. được Đảng. tập hợp đội ngũ. giàu tinh thần yêu nước. Cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò. văn minh. Bằng những hoạt động sáng tạo. TS. vai trò quan trọng của mình: là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn. GS. tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội kêu gọi toàn thể các hội viên. phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương. đổi mới. Phan Tùng Mậu trúng cử Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội VII Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khẳng định trách nhiệm và vinh dự lớn lao của Liên hiệp hội . tạo điều kiện thuận lợi. nơi quy tụ. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam gồm 173 ủy viên.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . cơ chế. tăng cường sự lãnh đạo. thành viên Liên hiệp hội Việt Nam phát huy tinh thần của đại hội VII tiến tới chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc và đưa Liên hiệp hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới. chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhà nước và 173 ủy viên Hội đồng Trung ương LHH Việt Nam khóa VII 4 TẠP CHÍ THĂNG LONG . dự án.một tổ chức chính trị xã hội của giới trí thức KH&CN. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. TS. dân chủ. Phạm Văn Tân trúng cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí. đề án lớn về KT-XH trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên. tự tôn dân tộc. các chương trình. Hội đồng Trung ương bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 25 ủy viên trong đó có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. bổ sung./. nhất là đối với công tác vận động trí thức. chính quyền. chính sách phát triển đất nước. nước mạnh. trưởng thành.TS Đặng Vũ Minh tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. hoàn thiện luật pháp. chỉ đạo của các cấp ủy. Nhà nước. đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh. chính sách. Trong suốt mấy chục năm qua. chủ trương. nhiệm vụ được giao. đội ngũ trí thức nước ta đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TSKH.

công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội… đã có những khởi sắc hơn so với những nhiệm kỳ trước. công tác tuyên truyền. quản lý nhà nước. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI đã nêu bật những thành tích của đội ngũ trí thức Thủ đô tâm huyết vượt khó và sáng tạo để lập nên một bản thành tích trong hoạt động rất đáng tự hào: công tác chính trị. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng nêu một số vấn đề để Đại hội thống nhất phương châm hành động trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt và tổ chức hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị. tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội lần thứ VII Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội.kỹ thuật. các dự thảo văn kiện của đại hội Đảng và một số nghị quyết của Trung ương Đảng. có nhiều ý kiến đóng góp cho Thành phố và các ngành trong việc xây dựng và thực hiện các dự án luật trình Quốc hội. nâng cao dân trí. tăng cường công tác chính trị tư tưởng và hoạt động xã hội.2020. Trong nhiệm kỳ 2009 . Phát biểu tại Đại hội.Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đại diện cho lãnh đạo Thành ủy. Tuy nhiên. nhiệm kỳ 2015 . Đại hội còn được vinh dự đón tiếp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tham dự Đại hội. UBND Thành phố tham dự Đại hội. Phương hướng hoạt động của LHH Hà Nội trong nhiệm kỳ VII là tiếp tục khẳng định thế mạnh và vị thế của trí thức Thủ đô trong quá trình xây dựng và phát triển. Đại hội có sự tham gia của 155 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5 vạn trí thức Thủ đô. các chuyên gia vào các hoạt động và đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. đẩy mạnh các hoạt động của TẠP CHÍ THĂNG LONG . tham gia của xã hội đối với sự nghiệp KH&CN. nhà khoa học. hiện đại hóa đất nước và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. phản biện và giám định xã hội.Chủ tịch UBND Thành phố. phổ biến kiến thức KH&CN. đoàn kết tập hợp trí thức. thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức. Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá. Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương và Chỉ thị số 22 của thành phố Hà Nội về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. kinh tế tri thức phát triển còn chậm. đoàn kết. đi lên của Thủ đô và đất nước. Lê Hồng Sơn . đội ngũ trí thức Thủ đô chưa được phát huy đầy đủ và khai thác có hiệu quả.SỐ 4/2015 5 . Liên hiệp hội đã làm tốt công tác tập hợp.2014. Đặc biệt.TIÊU ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ VII Quang An T Toàn cảnh Đại hội rong hai ngày 22 và 23/5/2015... Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định Liên hiệp hội đã không ngừng đổi mới phương thức.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .. hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn những hạn chế như: tiềm năng và lợi thế về khoa học . Liên hiệp hội đã làm tốt công tác tư vấn.Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Các đồng chí Nguyễn Thế Thảo . Hồ Quang Lợi . phát huy vai trò đội ngũ trí thức. tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức. nội dung hoạt động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố..

văn hóa. trong đó có 19 ủy viên thường vụ.TSKH Đặng Vũ Minh . phát triển” của Thành ủy tặng.TSKH Đặng Vũ Minh thay mặt cho lãnh đạo LHH Việt Nam đánh giá cao những thành tích nhiệm kỳ qua của LHH Hà Nội. tính sáng tạo trong hoạt động của đội ngũ trí thức thủ đô. tinh thần vượt khó. tích cực tham gia các hoạt động của Thành phố. Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo trao cho liên hiệp hội bức trướng với 8 chữ “Đoàn kết. sáng tạo. Đại hội đã thành công tốt đẹp. dịch vụ chất lượng cao. phản biện và giám sát xã hội. GS.TIÊU ĐIỂM Liên hiệp hội.TS Bùi Thị An. GS. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao bức trướng chúc mừng Đại hội Sau 2 ngày làm việc. tư vấn. Nhân dịp này. tuyên truyền. Thay mặt cho LHH Việt Nam. TS.TSKH Đặng Vũ Minh đã trao tặng bức trướng cho LHH Hà Nội với niềm kỳ vọng ở một nhiệm kỳ mới của trí thức thủ đô. Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội lần thứ VII 6 TẠP CHÍ THĂNG LONG . trọng tâm là hoạt động thông tin. GS. đẩy mạnh nghiên cứu. Phát biểu tại Đại hội./. phổ biến kiến thức KH&CN.SỐ 4/2015 . Trần Danh Lợi (kiêm Tổng thư ký). xã hội.Chủ tịch LHH Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Đại hội Chủ tịch UBND TP.TS Vũ Hoan tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch LHH nhiệm kỳ VII cùng các Phó Chủ tịch là TS. Liên hiệp hội cần tăng cường hợp tác trong và ngoài nước. phát triển nhanh hơn về kinh tế tri thức.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Lê Xuân Rao. PGS. thay mặt lãnh đạo Thành phố. công nghiệp công nghệ cao. GS. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới với 65 trí thức. đặc biệt. trí tuệ. ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên tất các lĩnh vực kinh tế.

Nhà nước. là quốc sách. Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thời đại toàn cầu hóa.. bền vững. trách nhiệm trong công tác tham mưu. đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức. đoàn kết và phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. ghi nhận. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để phát huy có hiệu quả tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong công tác phổ biến kiến thức. chính sách phát triển đất nước. tại trụ sở Chính phủ. xã hội. quốc phòng . phản biện. khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc. Để phát triển đất nước nhanh và bền vững. hiện đại hóa. sức cạnh tranh cao hơn. giám định xã hội đối với Đảng. Chủ động tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi. Thủ tướng cũng đề nghị Liên hiệp hội các cấp làm tốt hơn nữa. tư vấn cho Đảng. thì khâu về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với khoa học và công nghệ là khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh. Tập hợp. muốn năng lực tự vệ đất nước tốt hơn. sức cạnh tranh cải thiện chưa nhiều. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao trong khi nguồn lực có hạn. Chính phủ quán triệt Nghị quyết của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 .nguồn nội lực quý báu của người Việt Nam. thiết thực hơn nữa vai trò.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội viên. động viên trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài hội phát huy sáng tạo. chủ trương. Trong điều kiện nước ta phải hội nhập sâu rộng. tư vấn. khuyến khích.an ninh để bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Chính phủ.BÌNH LUẬN THỦ TƯỚNG GẶP MẶT CÁC TRÍ THỨC KHOA HỌC Lê Xuân C hiều 26/5/2015. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong ba khâu đột phá. hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. của Liên hiệp hội đối với những thành tựu phát triển kinh tế . Trong bối cảnh đó. khoa học và công nghệ là khâu đột phá. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động.SỐ 4/2015 7 . để công nghiệp hóa. ứng dụng nhanh các tiến bộ. đời sống nhằm nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm và cả nền kinh tế.xã hội chung của đất nước. các nhà khoa học. văn hóa. Trên tinh thần này.2020). đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ nguồn vốn tri thức . phải cụ thể hóa điều này để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. bên cạnh những cơ hội thuận lợi. chất lượng. thách thức. các bộ. trí thức của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức của đất nước. làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó khoa học và công nghệ mang yếu tố quyết định. năng lực nghiên cứu sáng tạo đưa khoa học và công nghệ vào kinh tế. sản phẩm khoa học và công nghệ vào sản xuất. đất nước cũng đang đứng trước không ít những khó khăn. TẠP CHÍ THĂNG LONG . cạnh tranh quyết liệt để phát triển. cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.SỰ KIỆN . Phát triển của Việt Nam hiện chưa tương xứng với tiềm năng. năng suất lao động thấp. giáo dục và đào tạo. nhà quản lý đầu ngành có tâm huyết để làm tốt công tác tham mưu. khoa học và công nghệ phải trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất.

cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng. ứng dụng khoa họckỹ thuật. gắn kết đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. 8 Nhân dịp này. Trong những năm qua. biên giới. chính quyền địa phương: “Làm tham mưu tốt hơn nữa để ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả hơn. tiếp tục góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước. tâm huyết. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Phát biểu tại buổi gặp mặt. Chính nhờ sự quan tâm đó đã làm chuyển biến nhận thức lãnh đạo một số địa phương. Cùng với đó. ngành. sức lực cho đất nước. đội ngũ trí thức hiến kế. tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức nước nhà hoạt động và đóng góp sức lực của mình cho khoa học và công nghệ. chính quyền các địa phương luôn ủng hộ.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . các bộ. phù hợp trong quá trình quyết sách và chỉ đạo. Nhà nước. giám định xã hội. tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nói chung và mỗi trí thức. Một số Bộ cũng đã ban hành văn bản tạo điều kiện đầy đủ cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động đúng chức năng. góp phần thực hiện tốt việc tập hợp. nhất là các cơ chế. xây dựng đội ngũ trí thức ở các tỉnh miền núi. trách nhiệm.SỐ 4/2015 . cho đất nước”. tạo cơ sở pháp lý để Liên hiệp hội thực hiện chuyên môn nhiệm vụ hàng đầu của mình đó là tư vấn. hỗ trợ. để mái nhà chung của Liên hiệp hội trải rộng. Chính phủ. phát triển nhanh và bền vững hơn”. cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. phát huy tinh thần đoàn kết. trách nhiệm và vai trò của giới trí thức trong tiến trình phát triển dựa trên khoa học kỹ thuật và quản trị hiện đại…vvv. là điều kiện để các nhà khoa học. chính sách thiết thực của Chính phủ đã kịp thời động viên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chính phủ luôn nhận thức đầy đủ về vai trò của đội ngũ trí thức. sáng tạo. nhờ sự quan tâm thường xuyên của Đảng. giám định xã hội. Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng.. điều hành của mình. trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền. tinh thần sáng tạo của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Liên hiệp hội tổ chức tốt thí điểm diễn đàn khoa học chuyên nghiệp để diễn đàn này thực sự trở thành diễn đàn bổ ích. Không ngừng kiện toàn. thành phố. củng cố hệ thống cơ sở hội theo hướng ngày càng vững mạnh hơn. phổ biến kiến thức khoa học. tiếp thu các ý kiến tâm huyết. làm nòng cốt trong việc tập hợp. Nhà nước.BÌNH LUẬN ngành. nhà khoa học nói riêng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. phủ kín 63 tỉnh. đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. phản biện xã hội đối với các chương trình dự án. đóng góp kiến thức. nhiều ý kiến mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi phát huy hơn nữa tiếng nói./. Chính phủ đã ban hành các văn bản quan trọng. Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII.. Kết thúc buổi gặp mặt. các hoạt động tư vấn.SỰ KIỆN . Nhất là trong phát huy vai trò nòng cốt tập hợp các trí thức phát huy trí tuệ. thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. phản biện. làm hết sức mình. phát huy trí tuệ. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động có hiệu quả. thực hiện tốt chức năng. đoàn kết trí thức. luôn trân trọng lắng nghe. xây dựng Liên hiệp trở thành ngôi nhà chung ngày càng thu hút được sự tham gia đông đảo và hiệu quả của đội ngũ trí thức. Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam sẽ luôn tiếp nối truyền thống của những thế hệ các nhà khoa học đi trước. Ông Đặng Vũ Minh khẳng định. trong các hoạt động tư vấn. bảo vệ và phát triển đất nước. phản biện. tinh thần sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu. Thủ tướng chúc Đại hội thành công tốt đẹp. nhiệm vụ được giao.

Ninh Thuận. một số sở. tuyên truyền điện hạt nhân ở Việt Nam. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. hoạt động thông tin.TS. phần nào tháo gỡ các khó khăn. tuyên truyền trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Viện Nghiên cứu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. hợp tác quốc tế về phát triển điện hạt nhân. tuyên Trần Thị Minh Hằng Phó Chánh thanh tra Sở KH&CN truyền điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020” hóa an toàn. PGS. Cục Năng Ninh Thuận. Trung tâm Thông tin NLNT tại Hà Nội. đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Phú Yên. tổ chức hội thảo Công tác thông tin. Hà Nội. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận và trên 60 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.Truyền hình tỉnh Ninh Thuận… Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe giới thiệu về các nội dung liên quan đến phát triển điện hạt nhân như: tình hình phát triển điện hạt nhân thế giới và công tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam. kế hoạch tham gia công tác thông tin. phát triển nguồn nhân lực cho điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết hạt nhân. yêu cầu đặt ra của Ban tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin. Thông tấn xã Việt Nam. pháp quy hạt nhân và xây dựng văn Hội thảo đã thành công tốt đẹp. tham luận về tình hình và dự kiến. Cuối buổi Hội thảo./. các đại biểu được tham quan lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.. thông tin công chúng về điện hạt nhân và quản lý thông tin trong trường hợp sự cố hạt nhân.TTg ngày 28/02/2013. tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân. Đài Phát thanh .BÌNH LUẬN CÔNG TÁC THÔNG TIN. Tỉnh Lâm Đồng ngày 13 và ngày 14/5/2015. các đại biểu còn được nghe tham luận của Sở Khoa học và Công nghệ. hoạt động nghiên cứu. Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử. tuyên truyền điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận. Sở Văn hóa. Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân.SỰ KIỆN . đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện công tác thông tin. Du lịch và Thể thao tỉnh Ninh Thuận. đáp ứng được mục đích. đồng thời đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi. điện hạt nhân tại Thành phố Đà Lạt. đào tạo thông tin.SỐ 4/2015 9 . vướng mắc trong quá trình thực thi công tác đảm bảo an toàn bức xạ. TUYÊN TRUYỀN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM Thực hiện triển khai “Đề án thông tin. những kết quả nổi bật trong 30 năm vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. hạt nhân tại địa phương. một số vấn đề về phát triển nguồn lượng nguyên tử . tuyên truyền của Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử tại Hà Nội. tham luận. Khai mạc và tham dự Hội thảo có TS. một số định hướng triển khai hoạt động thông tin. tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân. Cục Thông tin KH&CN quốc gia. kinh nghiệm thực hiện công tác thông tin. truyền thông điện hạt nhân ở một số quốc gia. Hoàng Anh Tuấn.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . tuyên truyền Ngoài ra. tuyên truyền điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian tới. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. về công tác thông tin.Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhân lực cho điện hạt nhân. Đài Tiếng nói Việt Nam. Nguyễn Nhị Điền. ngành của tỉnh Lâm Đồng. tình hình triển khai Dự án điện hạt nhân định số 370/QĐ . Viện Nghiên cứu hạt nhân.. ban.

biogas. công nghệ giám định thông qua hệ thống GMS. Trung Quốc. máy phát điện hiệu suất cao và thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước…./. hướng đến nền kinh tế các bon thấp. biomass. dự trữ xăng dầu và các chế phẩm thay thế hiện đại. điểm nổi bật là công nghệ xử lý chất thải công nghiệp với những thiết bị hiện đại về xử lý khí thải và bụi. tái chế và thu hồi chất thải sinh hoạt cũng là điểm nhấn quan trọng của hội chợ lần này. hệ thống phát điện bằng nhiên liệu tái chế. thân thiện với môi trường.môi trường hàng đầu cả nước. Qua đó. năng lượng hạt nhân. tủ lạnh. bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” Bộ Công thương và UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 7 . xăng dầu và khí đốt. với chủ đề “Hiệu quả năng lượng. Những sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ Triển lãm đã tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ xây dưng. gió. công nghệ tiết kiệm năng lượng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp. ENTECH 2015 đã hướng tới giải pháp sinh hoạt thông qua những sản phẩm gia dụng hiệu suất cao. Điểm mới của ENTECH Hà Nội 2015 là các gian hàng giới thiệu công nghệ sinh thái. quạt. xử lý bùn thải và rác thải y tế. ENTECH 2015 đã giới thiệu những công nghệ khai thác. hội chợ còn có chuỗi các sự kiện sôi động khác về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp và các toà nhà do Sở Công thương Hà Nội và Tổng cục Năng lượng phối hợp tổ chức. tiết kiệm năng lượng như thiết bị chiếu sáng. TẠP CHÍ THĂNG LONG . đèn Led tiết kiệm điện sử dụng năng lượng tự nhiên. đã khẳng định thương hiệu của một hội chợ triển lãm chuyên ngành mang tầm quốc tế. Khu vực này đã quy tụ các doanh nghiệp nghiên cứu.từ ngày 20 đến 22 tháng 5 năm 2015 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE). ít gây ô nhiễm và hạn chế sử dụng tài nguyên không tái tạo.BÌNH LUẬN ENTECH HÀ NỘI 2015 .SỰ KIỆN . bếp. thiết bị khí. tua bin khí. năng lượng tái tạo. Trong khi đó. có thể thay thế các nhiên liệu hóa thạch. ENTECH Hà Nội được Bộ Tri thức Kinh tế Hàn Quốc đánh giá rất cao và bình chọn là 1 trong 7 triển lãm đặc biệt của doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ngoài.SỐ 4/2015 . sản phẩm kim khí điện máy điều hoà nhiệt độ. mùi và tiếng ồn trong các xí nghiệp. Hàn Quốc. phía Hàn Quốc mang đến Hội chợ 90 gian hàng giới thiệu những công nghệ mới nhất về năng lượng và môi trường như năng lượng gió. xử lý tiếng ồn sinh hoạt. hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn ISO 5001. những thiết bị 10 Lê Thành Ý giám sát tổn thất gas. Đối với đời sống và môi trường. bình tiết kiệm điện. khai thác bảo vệ nguồn nước ngầm. khí công nghiệp. thiết bị. Cộng hoà Séc… và Việt Nam.ENTECH 2015 . xăng sinh học… Trên lĩnh vực giao thông.Chất lượng. 2011 công cụ giám sát chi phí năng lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn . lò đốt. năng lượng mới và nguồn năng lượng bao gồm cả năng lượng mặt trời. Trong lĩnh vực môi trường.Đo lường . các doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu các công nghệ xử lý rác thải. Đài Loan.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . thiết bị nhiệt. Song song với các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới. sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm thân thiện môi trường được sản xuất từ nguyên liệu sạch. thiết bị tiết kiệm điện. giải pháp hợp lý với chất lượng châu Âu do Đại sứ quán và các doanh nghiệp đến từ Cộng hoà Séc chủ trì. tivi. ENTECH 2015 đã thu hút được sự tham gia của trên 150 doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước với gần 200 gian hàng giới thiệu hàng trăm sản phẩm công nghệ tiên tiến sử dụng hiệu quả năng lượng và xử lý môi trường hiện đại đến từ Nhật Bản.HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ MÔI TRƯỜNG H ưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Đặc biệt. chế biến vận chuyển. Lễ khai mạc ENTECH Hà Nội 2015 Là Hội chợ chuyên ngành hiệu quả năng lượng . đo lường cùng với phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu hoặc sử dụng các dạng năng lượng mới. năng lượng tái tạo.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội. Buổi tọa đàm nhằm thông tin rộng rãi tới công chúng về những kết quả của Chương trình nông thôn miền núi đã đạt được trong giai đoạn 2010 1015. nhằm mục đích để cho người nông dân tự thoát nghèo vươn lên làm giàu. về cơ chế quản lý cần có sự vào cuộc thực sự của các nhà khoa học. những mô hình điển hình ứng dụng công nghệ cao ở Hà Nội và định hướng phát triển của Chương trình nông thôn. về sự huy động vốn và sự trượt giá… và từ sự phối hợp chưa sâu sát của cơ quan chuyển giao công nghệ và đơn vị chủ trì thực hiện dự án.Chủ tịch kiêm TGĐ Cty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội. Tuy nhiên. các chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã giao lưu trực tuyến. tiềm năng đất đai.Giám đốc TT Nghiên cứu và Phát triển hoa. Sau khi mở rộng. TS.BÌNH LUẬN GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Linh Quang N gày 09/6/2015. Cần tận dụng các cơ sở hạ tầng. miền núi giai đoạn tới. miền núi đang được triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội. về giống. vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. nguyên nhân và cách khắc phục ? Những hỗ trợ cụ thể của Sở KH&CN Hà Nội đối với các dự án cũng như các đơn vị cá nhân Cần lồng ghép vào các chương trình dự án.Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật .SỰ KIỆN . Tham dự buổi giao lưu trực tuyến.Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội đã trả lời các ý kiến thắc mắc của bạn đọc xung quanh các dự án thuộc Chương trình nông thôn. Lê Ngọc Anh. Cơ quan chuyển giao công nghệ nên cử cán bộ KH&CN chuyên trách dự án thay cho thực tế hiện nay. về kinh phí. tôn vinh những mô hình nông nghiệp công nghiệp cao đem lại hiệu quả cao trên địa bàn Hà Nội. Theo TS. nhưng tập trung vào một số nguyên nhân cơ bản như: về thời tiết. các kế hoạch phát triển kinh tế có trên địa bàn thực hiện dự án để tranh thủ sự hỗ trợ về chính sách. hệ thống quản lý của các dự án sẵn có để phục vụ tốt hơn cho chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật xuống tận người dân. Việc triển khai các dự án cũng nhận được sự quan tâm của Trung ương và Thành phố. Cần tăng cường sự phối hợp của cơ quan chuyển giao công nghệ. Đồng thời. góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN. đơn vị chuyển giao công nghệ chỉ cử 1 cán bộ xuống “cắm” ở địa bàn để tiết kiệm kinh phí.2015.SỐ 4/2015 11 . TS. trả lời độc giả các vấn đề liên quan đến Chương trình nông thôn. ông Bùi Đại Phong . quá trình triển khai chương trình cũng còn một số vướng mắc. Lê Ngọc Anh . thụ hưởng từ dự án ? Đối tượng thụ hưởng từ các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ? Tác động của các dự án đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ? Đánh giá ý nghĩa các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi được triển khai trên địa bàn Hà Nội thời gian qua ? Thành công mang lại của dự án đã được thể hiện ở lĩnh vực nào ? Theo TS.Bộ KH&CN. ứng dụng các thành tựu của KH&CN đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . miền núi giai đoạn 2010 . Do vậy. Hà Nội là địa phương có tiềm lực KH&CN mạnh. Hà Nội có điều kiện tự nhiên. TS. như: Những khó khăn. Cần có sự thông tin tuyên truyền tốt để nông dân hiểu được lợi ích của tiến bộ KH&CN trong TẠP CHÍ THĂNG LONG . Vướng mắc lớn nhất là việc thực hiện triển khai dự án còn chậm so với hợp đồng và thuyết minh dự án đã được phê duyệt do nhiều nguyên nhân khác nhau. Lê Ngọc Anh .Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả. cây cảnh . Đặng Văn Đông . Lê Ngọc Anh. Các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến gồm có: TS Nguyễn Văn Liễu . mặt nước… thuận lợi cho việc triển khai các dự án của Chương trình Nông thôn miền núi. qua nội dung tọa đàm. Chương trình nông thôn miền núi thực chất là chương trình chuyển giao kỹ thuật thông qua các mô hình phù hợp trình độ người dân ở vùng nông thôn miền núi. chính quyền các cấp và doanh nghiệp.

góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.nhà quản lý . cá lăng chấm tại Chương Mỹ. động viên bằng tài chính (nếu có) cho các nông dân tham gia thực hiện dự án. Nhìn tổng thể các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng KH&CN vào sản xuất. từ sản xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ (ví dụ: mô hình chế biến thức ăn tổng hợp cho bò sữa và mô hình chế biến.nhà doanh nghiệp . Sở KH&CN Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho các dự án: về kinh phí. tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế . đã phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt (ví dụ: mô hình nuôi thương phẩm 12 cá rô . nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại Thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh liên kết 4 nhà: nhà khoa học . huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Các dự án bước đầu cũng tạo được sự liên kết giữa 4 nhà: nhà khoa học .xã hội khu vực nông thôn và miền núi theo hướng công nghiệp hóa. đơn vị chuyển giao là Viện Di truyền)… Đối tượng thụ hưởng của Chương trình Nông thôn miền núi chắc chắn là địa phương mà dự án triển khai.nhà nông.nhà nông.xã hội thiết thực trên địa bàn thực hiện. mô hình xử lý asen…). Chương Mỹ… mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trồng hoa lan Hồ điệp ở Đan Phượng. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Chương trình Nông thôn miền núi đào tạo được một lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ đảm bảo tiếp thu công nghệ và làm chủ công nghệ đó. Cụ thể: Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào công thức luân canh để tăng hiệu quả kinh tế tổng hợp trên một đơn vị diện tích (ví dụ: mô hình phát triển trồng cây mây nếp tại Ba Vì. chất lượng. của Thành phố hơn nữa cho các mô hình sản xuất trong các dự án được nhân rộng. nhân công… Có thể nêu một số dự án nổi bật như: . mang lại hiệu quả kinh tế . Các dự án cũng thu hút được một lực lượng lao động xung quanh vùng và tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chiến lược tăng trưởng và xóa đói. mô hình trồng nấm ở Mỹ Đức…). tạo thêm việc làm cho nông dân. hiệu quả. Phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến và bảo quản sản phẩm nông lâm nghiệp và xử lý môi trường làng nghề (ví dụ: mô hình xử lý mây tre giang. Về lĩnh vực chăn nuôi đã thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng công nghiệp. trang thiết bị. Nhìn chung. từ các dự án của Chương trình Nông thôn miền núi cũng đã giúp cho nông dân tận thu được các sản phẩm từ các phế phẩm. tiêu thụ sữa tươi. (Đơn vị chủ trì là Công ty Kinoko Thanh Cao.BÌNH LUẬN sản xuất. Về môi trường. nhằm tăng thu nhập cho người nông dân. các doanh nghiệp và đơn vị chuyển giao công nghệ cho dự án cũng được hưởng lợi. hoa cây cảnh ở Thụy Hương.SỐ 4/2015 . Các dự án của Chương trình Nông thôn miền núi đã góp phần nâng cao năng suất. Ngoài ra.nhà doanh nghiệp .. giảm nghèo. Thành công mang lại của chương trình này. Bên cạnh đó. Thông qua Chương trình Nông thôn miền núi. phụ phẩm nông nghiệp. và sản xuất giống cá chày mắt đỏ tại Sóc Sơn…)./. . bảo quản.phi đơn tính trong lồng. chế độ phụ cấp cán bộ xã và các kỹ thuật viên trực tiếp tham gia triển khai dự án. còn xây dựng được các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các sản phẩm an toàn và chất lượng (ví dụ: mô hình sản xuất rau an toàn như dưa chuột và xà lách không dùng đất tại Hoài Đức…). Hỗ trợ ngân sách cho đơn vị thực hiện quảng bá thương hiệu sản phẩm của dự án trong và ngoài nước. Về thủy sản. tiếp cận công nghệ tiên tiến ở trong và ngoài nước vào sản xuất. các Chương trình Nông thôn miền núi có ý nghĩa rất quan trọng và hết sức thiết thực cho vùng triển khai các dự án nói riêng và địa bàn Hà Nội nói chung. tiêu thụ các loại nấm ăn. Trong đó là người nông dân tham gia dự án ở địa phương đó được thụ hưởng chính. Từng bước hình thành thị trường công nghệ và dịch vụ KH&CN ở nông thôn. giúp cho người nông dân thay đổi tập quán canh tác. Bên cạnh đó có thể có những chính sách khuyến khích. hiện đại hóa. thông tin tuyên truyền. Đầu tư hỗ trợ ngân sách sự nghiệp khoa học của Trung ương. thực chất là chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các mô hình đến người nông dân. Ngoài ra. chế biến..Dự án Xây dựng mô hình sản xuất.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . các dự án có sức lan tỏa không những trong vùng dự án mà còn ở các địa phương lân cận.). đơn vị chuyển giao là Viện rau quả TW). nuôi thâm canh cá diêu hồng. quy mô trang trại khép kín. góp phần phát triển hàng hóa. tăng thu nhập. Các dự án cũng góp phần nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp. chuyển giao công nghệ.SỰ KIỆN .Dự án Mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Đan Phượng (đơn vị chủ trì là Hợp tác xã Đan Hoài.nhà quản lý . sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

(tiếp theo trang 12) TẠP CHÍ THĂNG LONG .… Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết: ngày 19/9/2014 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” và giao cho Bộ KH&CN chủ trì tổ chức thực hiện. Bộ Xây dựng là cơ quan đồng thực hiện. chiến lược và kế hoạch thực hiện của Dự án nhằm thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Thứ trưởng Bộ KH&CN và bà Louise Chamberlain. cơ quan đồng tài trợ. Giám đốc UNDP. Sở KH&CN. điều kiện sống của người dân. Ngoài ra. Việc triển khai Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Xây dựng và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. nhu cầu gạch xây dựng của Việt Nam phát triển khá nhanh nhưng hiện ngành này vẫn đang sử dụng tới 80% gạch nung truyền thống. khắc phục. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm giảm tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường với nhiều chương trình. Dự án được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP có mục tiêu tổng quát là: cắt giảm tỷ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất. Cùng hơn 100 đại biểu đến từ các bộ. dự án hiệu quả.SỐ 4/2015 13 . tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân để thực hiện thành công Dự án.000 tấn CO2 trong 5 năm thực hiện Dự án. cải thiện Bà Louise Chamberlain phát biểu tại Hội thảo Bà Louise Chamberlain. giảm nhẹ mức độ suy thoái.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Giám đốc UNDP nhận định. các doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí. Thực tế này gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng lớn đến nguồn tài nguyên thiên nhiên. tại Hà Nội. Mục đích chính của Hội thảo là giới thiệu các nội dung.SỰ KIỆN .409 triệu tấn CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi Dự án kết thúc. ngành trung ương. Dự án sẽ góp phần tháo gỡ rào cản đối với việc sản xuất và sử dụng gạch không nung thông qua việc thực hiện các hợp phần của Dự án. Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo Đến dự Hội thảo có ông Trần Văn Tùng. Trong thời gian qua. ngành xây dựng tại Việt Nam đang tăng trưởng trung bình 8%/năm 2015. Mức giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383. mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính đạt 13. việc thực hiện Dự án đáp ứng được mục tiêu cụ thể của chiến lược bảo vệ môi trường Việt Nam là giảm về cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường. suy thoái. tạo việc làm xanh cho nhiều người dân và góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp tham gia Dự án. cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. cũng như thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình phát triển gạch không nung của Chính phủ (theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020). mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam. thành phố. Sở Xây dựng các tỉnh. cải tạo môi trường các khu vực đã ô nhiễm.BÌNH LUẬN HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG Ở VIỆT NAM” Bùi Hạnh N gày 29/5/2015. Để đạt được các mục tiêu trên.

ứng dụng tiến bộ KH&CN là mục tiêu của chương trình và cũng là yếu tố quan trọng. TẠP CHÍ THĂNG LONG . MIỀN NÚI LÀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ S au 15 năm triển khai Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế .xã hội nông thôn.xã hội khu vực nông thôn. đồng thời hỗ trợ các bộ.xã hội nông thôn và miền núi” (Chương trình Nông thôn miền núi) theo Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 21/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. cây dầu thực vật. các dự án đã lựa chọn được những công nghệ tiên tiến. /. chất lượng và đa đạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa và phát huy lợi thế của từng Bách Khoa vùng.BÌNH LUẬN GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Việc lựa chọn công nghệ và cơ quan chuyển giao công nghệ chính là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của các dự án thuộc chương trình. Bộ KH&CN tin tưởng rằng. cao su. Mục đích của Chương trình Nông thôn miền núi là xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) tiên tiến. địa phương thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến phát triển gạch không nung. với phương pháp luận và kinh nghiệm của UNDP và GEF trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quốc gia trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và phù hợp với các mục tiêu phát triển quốc gia là rất đáng trân trọng. ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế . Chương trình đã chuyển giao được 4. Các dự án được hình thành phải được gắn với mục tiêu. Việc nhân rộng mô hình chuyển giao. miền núi. đã có 845 dự án được triển khai thực hiện trên cả nước. Đặc biệt. Các dự án của chương trình đã thực sự tạo được “điểm sáng” về ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất. nhất là khi các mô hình áp dụng kỹ thuật công nghệ được nhân rộng sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới góp phần đáng kể việc giải quyết lao động dôi dư ở nông thôn. xây dựng được những mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả hướng vào giải quyết những vấn đề kinh tế . Các dự án của Chương trình còn mang lại hiệu quả xã hội rất lớn khi thu hút được gần 30 nghìn lao động trực tiếp và khoảng 100 nghìn lao động gián tiếp.501 mô hình sản xuất.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . miền núi. quả và hoa). miền núi nhằm nâng cao năng suất. Từ 845 dự án được thực hiện đã xây dựng được 2. chất lượng. bột giấy… Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung được Thủ tướng phê duyệt ở cả 3 giai đoạn. với tổng kinh phí hơn 2.. phù hợp vào các khâu sản xuất. ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các loại nông sản quý (rau. góp phần xóa đói. miền núi.745 tỷ đồng. với sự hợp tác chặt chẽ của các bộ. Các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thành công đã góp phần không nhỏ vào mở rộng sản xuất.761 lượt công nghệ. nâng cao chất lượng nông sản của các địa phương. giảm nghèo cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. địa phương và các tổ chức liên quan đến phát triển gạch không nung Dự án sẽ thành công tốt đẹp. Đặc biệt.xã hội vùng nông thôn. hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn dựa trên phát triển KH&CN.xã hội thiết thực. bảo quản tại địa bàn nông thôn. Thành công lớn nhất của chương trình là đã mang lại hiệu quả về KH&CN rất tích cực. nâng cao hiệu quả sản xuất các mặt hàng còn phải nhập khẩu như bông. (tiếp theo trang 11) Trong khi nguồn lực trong nước còn hạn hẹp thì việc tranh thủ sự tài trợ và kinh nghiệm quốc tế là rất cần thiết.hiện đại hóa. Nâng cao năng suất. HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT. ngành. góp phần cải thiện đời sống nhân dân.. góp phần phát triển kinh tế . ngành. mang lại hiệu quả kinh tế . miền núi. sản phẩm cụ thể như: nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo nhằm bảo đảm an ninh lương thực và chất lượng xuất khẩu.xã hội có tầm quan trọng đối với địa phương. Đặc biệt. Công nghiệp hóa. hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên thị trường.xã hội địa bàn nông thôn. phù hợp.SỐ 4/2015 . cũng cam kết làm hết sức mình để Dự án thành công. chè.SỰ KIỆN . điều./. Các dự án thuộc chương trình đã góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế . tiêu. chế biến. miền núi theo hướng công nghiệp hóa . 14 Bộ KH&CN. phát triển các loại nông sản nhiệt đới có lợi thế so sánh cao như cà phê. dùng KH&CN để phát triển kinh tế . các dự án đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . báo cáo “Chính sách khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp thúc đẩy công nghệ và đổi mới: Kinh nghiệm của các nước châu Á” do Giáo sư Patarapong Intarakumnerd trình bày. Công ty Cổ phần sơn Kova. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco. NISTPASS. thiết thực với nhu cầu và thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Những thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp trong việc vận dụng chính sách của nhà nước để đầu tư cho hoạt động KH&CN. các quan điểm quản lý. Các báo cáo đều thống nhất vai trò quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kiến nghị các đề xuất để chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN có hiệu quả. Các báo cáo được trình bày theo cách tiếp cận từ trên xuống với hàng loạt giải pháp chính sách vĩ mô. Sơn Kova và NISTPASS Các báo cáo về kinh nghiệm đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp và các kiến nghị chính sách do Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel. việc tăng cường xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) là chủ trương đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. trong việc hoạch định và đánh giá chính sách. Traphaco. vai trò của nhà nước trong hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động KH&CN tại doanh nghiệp./. các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có ông Phạm Công Tạc Thứ trưởng Bộ KH&CN và hơn 50 đại biểu bao gồm các đại diện của GRIPS.SỰ KIỆN .SỐ 4/2015 15 . TẠP CHÍ THĂNG LONG .BÌNH LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ “HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” Minh Anh T rong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước hạn hẹp.TS.. phương thức thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp. Các báo cáo đã được các đại biểu tập trung trao đổi và thảo luận để thống nhất và làm rõ hơn các quan điểm đề xuất. Nhìn nhận theo cách tiếp cận từ trên xuống. không tính thuế đối với doanh thu trước thuế đầu tư cho KH&CN. Để góp phần tìm kiếm những giải pháp hiệu quả. Hội thảo quốc tế giữa NISTPASS và GRIPS được cam kết là một hoạt động thường xuyên. các giai đoạn phát triển công nghệ quy mô doanh nghiệp. nhằm xây dựng môi trường học thuật. nhà quản lý và nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN. PGS. Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPASS .Việt Nam) phối hợp với Viện sau đại học về Nghiên cứu chính sách (GRIPS . Công ty Cổ phần Traphaco.Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế “Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho khoa học và công nghệ” vào ngày 27/05/2015 tại Hà Nội. đã nêu kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư cho KH&CN nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. trao đổi và thảo luận giữa các nhà khoa học. các cơ quan quản lý và nghiên cứu. nhìn nhận mối quan tâm của doanh nghiệp dưới quan điểm của nhà chính sách.. bà Vũ Thị Thuận.. các mối quan hệ ẩn chứa sau mỗi mục tiêu chính sách. các đại biểu đến từ GRIPS đã trình bày các báo cáo “Chính sách đổi mới của Nhật Bản và Hệ thống đánh giá hoạch định chính sách dựa trên chứng cứ” do Giáo sư Tateo Arimoto trình bày. Tập đoàn Sơn Kova trình bày. Viettel. cộng đồng công nghiệp. Các báo cáo này đã đề cập tổng thể chính sách đổi mới của Nhật Bản qua các thời kỳ. Nguyễn Thị Hòe. trong đó nhấn mạnh đến giải pháp miễn thuế.. vai trò của các cộng đồng khoa học. Các báo cáo cũng đề cập nhiều đến kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc huy động và khuyến khích các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp. kinh nghiệm của Nhật Bản và nước ngoài trong việc xử lý các vấn đề tương tự. Hội thảo đã nghe và thảo luận các tham luận của các đại biểu từ Nhật Bản và các doanh nghiệp Việt Nam xoay quanh các chủ đề về vai trò của KH&CN trong phát triển doanh nghiệp. tài trợ của Chính phủ. được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tổ chức. đồng thời cũng được nhìn nhận dưới khía cạnh từ phía doanh nghiệp. đại biểu đến từ Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel. Lãnh đạo Bộ KH&CN cùng các đại biểu đến từ GRIPS. báo cáo “Chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản” do Giáo sư Atsushi Sunami trình bày.

những năm qua. nhờ đó một số sản phẩm đã tăng giá trị lên so với trước khi được bảo hộ./. hoạt động sử dụng. song còn dàn trải.SỐ 4/2015 . quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với 109 đặc sản địa phương mang địa danh. thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. chất lượng của sản phẩm. đào tạo về SHTT.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . miền và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương.000 lượt người. tăng cường tính chủ động. sáng tạo của các doanh nghiệp. quản lý nghiêm ngặt. viện nghiên cứu. sử dụng. trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. kết quả. hàng hóa là thế mạnh. Cục Sở hữu trí tuệ . Hiện Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Đề án “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam” với mục tiêu đẩy mạnh và bảo hộ chặt chẽ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước… để hoạt động phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới. Bộ KH&CN sẽ xây dựng Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam giai đoạn 5 năm 2016 -2020. Phát biểu tại Hội nghị. Đáng lưu ý là kinh nghiệm quản lý chỉ dẫn địa lý sản phẩm nước mắm Phú Quốc. hỗ trợ hợp tác quốc tế về SHTT. tập huấn về SHTT cho hơn 30. hoạt động SHTT tại các trường đại học. R&D của các viện nghiên cứu và trường đại học. hỗ trợ quản lý hoạt động SHTT. khai thác. truyền hình của 49 địa phương với gần 3.2015. Các sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT khi đưa ra thị trường đã góp phần nâng cao được chất lượng. góp phần tích cực thúc đẩy năng suất. cá nhân về bảo hộ SHTT và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. đóng góp quan trọng vào việc thành lập 52 hội và hiệp hội để quản lý tài sản trí tuệ của cộng đồng như: nước mắm Phú Quốc. phổ biến kiến 16 Đinh Văn thức về SHTT trên đài phát thanh. triển khai áp dụng 11 sáng chế và giải pháp công nghệ khác. tăng khả năng cạnh tranh. sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ.000 số phát sóng. bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. Để khắc phục tình trạng trên. bưởi Đoan Hùng. Trong giai đoạn 2011 . Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế. cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chương trình chưa trở thành hạt nhân thúc đẩy các hoạt động tạo lập. hiệp hội trao đổi. khai thác tài sản trí tuệ đã được khởi xướng mạnh mẽ ở các địa phương. NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM VIỆT T ừ ngày 18 . hỗ trợ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho 09 trường đại học. manh mún. Tại Hội nghị. hoạt động về bảo đảm thực thi quyền SHTT. Sơn La… Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị. dịch vụ của Việt Nam. chè San tuyết Mộc Châu…. quá trình kiểm tra. hoạt động SHTT tại một số tỉnh như Đồng Nai. những thành công của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên thực tế còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này. thương mại hóa tài sản trí tuệ.SỰ KIỆN . vấn đề phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết. đổi mới mô hình tăng trưởng với vai trò đòn bẩy của KH&CN. tiềm năng vùng. tuyên truyền. trong giai đoạn mới sẽ thay đổi phương thức tiếp cận và tuyển chọn dự án nhằm đẩy mạnh việc triển khai nội dung bảo hộ và khai thác sáng chế. TẠP CHÍ THĂNG LONG . khai thác tài sản trí tuệ đến nay diễn ra khá phổ biến. nhu cầu và đề xuất các nội dung hỗ trợ bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ từ cộng đồng doanh nghiệp.BÌNH LUẬN KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ. Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68) có mục tiêu là nâng cao nhận thức của các tổ chức. Thứ trưởng Trần Việt Thanh cũng cho biết. khai thác và phát triển tài sản trí tuệ của cả nước.Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị toàn quốc về Xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ năm 2015. thiếu tính chuyên nghiệp. nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên. giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đã được đại diện đến từ các doanh nghiệp. hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý. Chương trình đã triển khai 8 nội dung gồm tuyên truyền. hỗ trợ áp dụng các sáng chế nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam. hỗ trợ việc tạo lập. Các hoạt động sử dụng.19/6/2015. hỗ trợ triển khai các chương trình. hỗ trợ xác lập. chưa tạo động lực cho các hoạt động đổi mới. Chương trình đã hỗ trợ việc bảo hộ sáng chế đối với 61 giải pháp kỹ thuật và công nghệ. Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng định. hiệu quả trong công tác khai thác quản lý dự án. Đặc biệt cần định hướng vào đẩy mạnh bảo hộ tài sản trí tuệ các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

địa phương. tạo việc làm ổn định. Qua 15 năm.643 lao động tại chỗ giúp các địa phương góp phần giải quyết được tình trạng lao động dôi dư và tăng thu nhập cho nông dân. Các mô hình này chính là những mẫu hình về chuyển giao.761 lượt công nghệ vào sản xuất.063 kỹ thuật viên cơ sở. do chính người dân sau khi được tập huấn kỹ thuật trực tiếp thực hiện. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. hàng trăm khách mời đến từ các bộ. được thực hiện thông qua các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thông qua Chương trình đã huy động lực lượng cán bộ KH&CN của trên 80 cơ quan KH&CN Trung ương và lực lượng cán bộ KH&CN của các địa phương làm công tác chuyển giao công nghệ và đã chuyển giao được 4. ông Phạm Công Tạc. doanh nghiệp trong cả nước và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương. liên vùng. Dự án đã hình thành nghề trồng hoa và rau chất lượng cao tại địa phương. tập huấn cho 236. Ủy viên BCH Trung ương Đảng. các trung tâm ứng dụng tiến bộ. tạo việc làm ổn định. để việc chuyển giao và ứng dụng KH&CN thành công thì không thể thiếu đội ngũ các nhà khoa học. Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị Từ 845 dự án được thực hiện Chương trình đã xây dựng được 2.000đ/người/tháng). viện nghiên cứu. 2004 . Vì vậy. ứng dụng tiến bộ KH&CN có tính đại diện cho địa bàn triển khai. ông Lại Xuân Môn. Đã sử dụng khoảng 128.501 mô hình sản xuất. 2011 . Hà Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” (Chương trình NTMN). Tại Hội nghị. thu nhập cao cho hơn 150 lao động (bình quân là 4. 63 sở KH&CN. Dự án đã tiếp nhận thành công quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm tu hài tại Vân Đồn. ông Phan Văn Hùng. Dự án đã hình thành nghề nuôi tu hài chất lượng cao.500. đào tạo 11. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng Bộ KH&CN.BÌNH LUẬN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ . Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm tu hài” do Công ty TNHH Đỗ Tờ chủ trì thực hiện.SỰ KIỆN .2015. Chương trình đã triển khai thực hiện 845 dự án tại 62 tỉnh. Thứ trưởng Bộ KH&CN.2010. Từ năm 1998 đến nay Chương trình NTMN đã được triển khai qua 3 giai đoạn nối tiếp nhau: từ năm 1998 . đào tạo ngắn hạn cho trên 1. Bình Định. ngành. các đại biểu cho rằng. đào tạo.SỐ 4/2015 17 .XÃ HỘI NÔNG THÔN. (tiếp theo trang 12) TẠP CHÍ THĂNG LONG .264 lượt nông dân. Quảng Ninh. các trường đại học. Bắc Giang. doanh thu tăng từ 2 tỷ đồng/năm lên 10 tỷ đồng/năm. từ đó tạo được sức lan tỏa nhân rộng cho các tổ chức và cá nhân khác đầu tư vốn để tổ chức sản xuất nhân rộng kết quả của mô hình. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh Phú Thọ. thu nhập khá cho hơn 120 lao động. tập huấn nghiệp vụ và hoạt động thông tin.725 cán bộ quản lý KH&CN ở địa phương. Một số kết quả nổi bật của Chương trình có thể kể đến như: Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN cao sản xuất rau trái vụ đạt tiêu chuẩn VietGap và hoa chất lượng cao tại Sơn La” do Công ty Cổ phần Hoa Nhiệt Đới chủ trì thực hiện từ năm 2012. thành phố. MIỀN NÚI Văn Hưng N gày 18/6/2015 tại Hà Nội. Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị Chương trình NTMN là chương trình có tính chất liên ngành. Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Quân.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .2002. tuyên truyền nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi.

đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm.. Các chuyên gia. nâng cao chất lượng sản phẩm. qua 3 giai đoạn triển khai. lĩnh vực. thiết bị theo mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ). lâm sản” theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg tháng 12/2013 với Chương trình NTMN trước đó.BÌNH LUẬN HỘI THẢO “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ.. Các tham luận được trình bày tại Hội thảo tập trung vào trao đổi xây dựng chỉ số đánh giá việc thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 . tin cậy và tính khả thi để có khả năng so sánh với quốc tế cũng như điều kiện thực tế của Việt Nam cũng như của từng địa phương. Phần lớn các đại biểu đều mong muốn Chương trình NTMN sẽ tiếp tục được thực hiện một cách dài hơi và có chiều sâu hơn. nhờ đổi mới công nghệ. THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2011-2015” Quang Minh N gày 8/7/2015. góp ý về các chỉ số. chưa được triển khai thường xuyên và đồng bộ. vùng dân tộc thiểu số. khảo sát quy mô quốc gia nhằm phục vụ việc tính toán đảm bảo độ chính xác. trao đổi. TẠP CHÍ THĂNG LONG .2020. nhà nghiên cứu./. môi trường.2025. kế hoạch triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 . nhiên liệu. giảm tác động xấu đến xã hội. chất lượng sản phẩm được nâng lên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ tạo được ưu thế bền vững trên thị trường góp phần vào phát triển của ngành. tình nguyện về “nằm vùng”. Đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp cải thiện. thiết bị giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt./.xã hội.2015 và khả năng thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số này. kéo dài trong 10 năm với tên gọi là “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và miền núi. chế biến nông. trong thời gian tới. hiệu quả của Chương trình đã được khẳng định. chỉ tiêu nào nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình phát triển kinh tế . giảm tiêu hao nguyên. việc đo lường được mức độ đổi mới công nghệ hay tốc độ đổi mới công nghệ.2020. ngành hay địa phương. nâng 18 cao đời sống người dân. nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ. vùng xa. thiết bị Việt Nam giai đoạn 2011 . thiết bị là một nhiệm vụ cấp thiết nhưng cũng đầy thách thức vì hệ thống chỉ tiêu thống kê. nhà quản lý thuộc các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ.… Phát biểu tại Hội nghị. chia sẻ. thiết bị của một quốc gia. Bộ đang xây dựng chương trình cho giai đoạn 2015 . củng cố.SỰ KIỆN . trình độ quản lý. Đối với các nhà quản lý. cải thiện điều kiện làm việc.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . giới thiệu phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ. địa phương và quốc gia. đặc biệt là vùng sâu. Đây sẽ là chương trình kết hợp giữa Đề án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất. phương pháp tính toán và sự đồng thuận. các địa phương đã đưa được KH&CN vào sản xuất. tại Hà Nội. NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ. điều tra về đổi mới công nghệ ở nước ta còn tương đối mới. chính sách khuyến khích các cán bộ khoa học trẻ. chỉ tiêu và phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ. chuyển giao KH&CN tại các vùng nông thôn. phối hợp để có sự thống nhất toàn diện từ các cơ quan. Thông qua Hội thảo giúp các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ có thêm được các luận cứ khoa học và thực tiễn hoàn thiện chỉ tiêu. vùng dân tộc thiểu số”. Tính toán tốc độ đổi mới công nghệ. phương án điều tra. Bộ trưởng cũng cho biết. nâng cao mức độ an toàn sản xuất cho người lao động và thiết bị. đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. “cắm bản” để hướng dẫn. Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng. doanh nghiệp sẽ cho biết cần phải điều chỉnh hoặc tác động về chính sách vĩ mô hay định hướng đầu tư vào nội dung. (tiếp theo trang 16) Chính phủ cũng cần có cơ chế. thiết bị giai đoạn 2011 2015”.SỐ 4/2015 . duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm. từ Trung ương đến địa phương đã tập trung thảo luận. hình thành thị trường công nghệ tại nông thôn.

cùng đông đảo các nhà khoa học. trải nghiệm bổ ích cùng với cơ hội tiếp xúc với các quỹ đầu tư.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .. trở thành hoạt động thường niên có uy tín. công nghệ sẽ thành công trong việc xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. các nhà đầu tư. (tiếp theo trang 12) TẠP CHÍ THĂNG LONG . Nếu không có bước đi đầu tiên này. 15 doanh nghiệp công nghệ. Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tại Lễ khai mạc Phát biểu tại Lễ khai mạc. “Để đạt được mục tiêu có 5000 doanh nghiệp KH&CN Đức Luật vào năm 2020. không gian trưng bày và cơ hội kết nối dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. các quỹ đầu tư. có ý tưởng khoa học. Ngoài ra còn có sự hiện diện của bà Meirav Eilon Shahar .. cuộc thi khởi nghiệp Starup Discovery với nhiều giải thưởng có giá trị. đây là cơ hội để họ được gặp gỡ với các nhà đầu tư. họ có thể mang những sản phẩm công nghệ mới nhất của họ đến trình diễn với cộng đồng người yêu công nghệ trên cả nước. trường đại học. đặc biệt là các nhà khoa học trẻ và sinh viên có tinh thần khởi nghiệp những kiến thức. 60 doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức nhằm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam lần thứ 2 (18/5/2015) và cũng để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường công nghệ.. TechFest là một ngày hội. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mang đến cho những người yêu thích công nghệ. viện nghiên cứu. chúng ta đang đi bước đi đầu tiên trong việc xây dựng một đại học khởi nghiệp để trong tương lai không xa chúng ta sẽ có một thành phố khởi nghiệp và sau đó chúng ta sẽ trở thành một quốc gia khởi nghiệp. HATCH! PROGRAM. tọa đàm. tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra “Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2015” (TechFest) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (NATEC) và các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp tổ chức.. Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân nhấn mạnh: số lượng doanh nghiệp KH&CN trong những năm qua chưa thực sự có cơ hội phát triển như mong muốn do cơ chế và chính sách chưa khuyến khích và Ngày hội là cơ hội lớn để các sinh viên có hoài bão. Tại đây sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện. ngành của Chính phủ. cá nhân đam mê công nghệ. FPT. đam mê. các quỹ đầu tư. chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia khởi nghiệp được và cũng sẽ không đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu”. Các đại biểu thăm gian hàng các Công ty khởi nghiệp Với nhiều hoạt động đa dạng như triển lãm gian hàng. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Intel. và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tham gia tổ chức cùng NATEC là các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp như HubIT. Đối với các doanh nghiệp công nghệ đã thành danh như Google. ban. Các sáng lập viên sẽ mang sản phẩm và câu chuyện của mình trực tiếp tới các khách hàng tiềm năng. cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. người tiêu dùng và phương tiện truyền thông. Sự kiện thu hút hơn 1000 người tham dự.BÌNH LUẬN NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2015 T rong 3 ngày từ 15 đến 17/5/2015. các tổ chức kinh tế . hội thảo.Đại sứ Israel tại Việt Nam và đại diện các đại sứ quán các nước như Bỉ. giảng viên và sinh viên của ĐHQGHN. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo và cán bộ của các bộ. vườn ươm khởi nghiệp và giới truyền thông trong nước và quốc tế. 50 nhà đầu tư trong nước và quốc tế. các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam năm 2015 là sự kiện quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. các đơn vị thuộc Bộ KH&CN. góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt phát triển bền vững. 15 các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.SỰ KIỆN . Phần Lan. một sân chơi cho tất cả các tổ chức. nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín trong khu vực ASEAN và trên thế giới. nhà đầu tư.xã hội. Founder Institute.SỐ 4/2015 19 .

kiến tạo hợp tác để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu./. Phần Lan hay ECHELON. hiệu quả các hoạt động nghiên cứu. định mức xây dựng. trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước. sẽ diễn ra cuộc thi Startup Idol với sự tham gia của 10 nhóm khởi nghiệp xuất sắc nhất cùng thuyết trình về sản phẩm. các viện nghiên cứu. phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTCBKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí với các đề tài. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp bộ. tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét. trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. trường đại học và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng nhau trao đổi. là diễn đàn để các doanh nghiệp KH&CN. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về mức dự toán thuê chuyên gia trong nước..SỐ 4/2015 ./. dự án KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước do liên Bộ Tài chính . cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ KH&CN. nguyên. mua sắm tài sản cố định. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Singapore. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuê chuyên gia ngoài nước. Chi điều tra. Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. vật liệu. Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2015 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định thì đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu.. Theo đó.000. cấp tỉnh. nghe tư vấn từ những chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp nổi tiếng trên thế giới. nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá Tuấn Vũ 40. thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét. học hỏi kinh nghiệm.SỰ KIỆN . Chi mua vật tư. Trong trường hợp đặc biệt. các nhà đầu tư. Chi hội thảo khoa học. công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nghiên cứu. khảo sát thu thập số liệu. tố chức chủ trì căn cứ nội dung yêu cầu công việc thực hiện thương thảo mức tiền thuê. Thông tư quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách Nhà nước gồm: Tiền công lao động trực tiếp.. Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán không quá 40 triệu đồng/người/tháng (tháng làm việc tính trên cơ sở 22 ngày làm việc). kế hoạch kinh doanh của mình cho các nhà đầu tư và khán giả để dành lấy cơ hội được tham gia các sự kiện khởi 20 nghiệp lớn nhất tại Châu Âu như SLUSH. sáng tạo. cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm. Chi sửa chữa. thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia. trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước. góp phần nâng cao năng suất. (tiếp theo trang 15) TechFest còn là nơi các nhóm khởi nghiệp trẻ có thể kết nối kinh doanh. Tại đây các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ về xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2015. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY. các tổ chức hỗ trợ và ươm tạo công nghệ. chuyển giao KH&CN. nhiên..Khoa học và Công nghệ mới ban hành. trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia.BÌNH LUẬN QUY ĐỊNH KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC T ừ ngày 8/6/2015. Về thuê chuyên gia ngoài nước. Đặc biệt.

xử lý môi trường. ngành. Mỹ. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). cao đẳng và học viện. nâng cao năng lực cạnh tranh. doanh nghiệp KH&CN. điện . bán công nghệ và thiết bị. các trường đại học.SỐ 4/2015 21 .91 Trần Hưng Đạo.. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 và thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. giới thiệu trên 3.SỰ KIỆN . đa ngành với mục đích khuyến khích các tổ chức KH&CN.. năng suất lao động và chất lượng hàng hóa.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . tập thể và cá nhân Ông Lê Xuân Định Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia giới thiệu Techmart Vietnam 2015 giới thiệu chào bán. Đặc biệt. tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu. dược phẩm. thiết bị được giới thiệu tại Chợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như cơ khí .. tập thể.BÌNH LUẬN HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2015 Văn Chương T ừ ngày 1 . tìm mua công nghệ thiết bị trong mọi lĩnh vực. dịch vụ.000 công nghệ. Hà Nội và UBND TP. Techmart Vietnam 2015 còn là điểm gặp gỡ của các doanh nghiệp.tự động hóa. giải pháp phần mềm và sản phẩm. thiết bị. vật liệu. tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. International Techmart Vietnam 2015 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.. trong đó có 100 gian hàng nước ngoài.4/10/2015. xúc tiến thương mại hóa sản phẩm KH&CN. tôn vinh năng lực và sức sáng tạo của đội ngũ KH&CN đất nước. cá nhân có nhu cầu mua. hóa chất. Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 hướng tới mục đích đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới công nghệ và thiết bị. các viện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. các thành tựu nghiên cứu khoa học và các công nghệ. đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ trong giai đoạn mới. hỗ trợ đổi mới công nghệ. dịch vụ hỗ trợ. các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. có tác động sâu rộng tới hoạt động kinh tế . Bên cạnh sự tham gia của các nước ASEAN và các nước đối tác trong khu vực. Các công nghệ. Dự kiến có khoảng 600 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia. UBND TP. Hà Nội. địa phương và các đối tác quốc tế. nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất và đời sống. y tế. thiết bị được ứng dụng. đào tạo với sản xuất . Techmart Vietnam 2015 với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững” với mục đích đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường công nghệ trong nước và khu vực.xã hội của các bộ. sẽ được giới thiệu và chuyển giao. Nga. Hoàn Kiếm. tổ chức dịch vụ KH&CN. International Techmart Vietnam 2015 còn có sự tham gia của các nước cộng đồng Châu Âu. tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế .kinh doanh. doanh nhân có tinh thần TẠP CHÍ THĂNG LONG . Ủy ban KH&CN ASEAN. HCM sẽ cùng phối hợp tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (International Techmart Vietnam 2015). Ấn Độ. giá trị gia tăng bằng hàm lượng khoa học và công nghệ cao. Đối tượng tham gia gồm: các tổ chức KH&CN Việt Nam và nước ngoài. nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ dựa vào KH&CN. doanh nghiệp.chế tạo máy. Đây cũng là Chợ công nghệ và thiết bị tổng hợp. các tổ chức.điện tử .

thiết thực với đời sống. hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại chợ công nghệ năm nay. Thị trường KH&CN là thị trường non trẻ nhất.xã hội đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng kết nối các sàn giao dịch công nghệ khu vực và thế giới liên thông với hệ thống các Trung tâm thông tin KH&CN. ứng dụng. Trong thời gian tới. hội thảo về cơ chế chính sách mới khuyến khích nghiên cứu và phát triển khoa học trong doanh nghiệp. phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ kỹ thuật. phát triển sau thị trường vốn. quốc gia đến quốc tế. Bà Lê Thị Khánh Vân Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phát biểu tại Hội nghị Phát triển thị trường KH&CN là chủ trương. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị cũng đã xây dựng và ban hành các hành lang pháp lý. kinh doanh. đây là dịp tôn vinh các nhà sáng tạo không chuyên từ khắp mọi miền trên cả nước với các công nghệ và thiết bị hết sức gần gũi. vùng./.SỐ 4/2015 . Đồng thời. chuyển giao và phát triển công nghệ. đầu tư xây dựng các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội. thị trường KH&CN là thị trường đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Techmart Vietnam 2015 diễn ra trong bối cảnh các nước ASEAN đang ngày càng đẩy mạnh tiến trình hội nhập trên tất cả các lĩnh vực chính trị. góp phần nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhân sự kiện này. y tế . Trong 10 năm qua. xây dựng hệ thống thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu về KH&CN. tư vấn.4/10. Đây cũng là hoạt động cụ thể của Bộ KH&CN góp phần tạo lập và phát triển một trong những thị trường hết sức mới mẻ và nhiều tiềm năng ở nước ta là thị trường KH&CN. Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý. thị trường hàng hóa và dịch vụ. tiêu chuẩn .đo lường . đi lại cho tới chuẩn bị gian hàng. Theo đó. một chuỗi các hội thảo cũng sẽ diễn ra từ ngày 2 . TẠP CHÍ THĂNG LONG . sẽ có một khu dành riêng để giới thiệu các sáng chế của các nhà sáng chế không chuyên từ 63 tỉnh thành trên cả nước. khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ với vai trò là quốc sách hàng đầu thì việc phát triển thị trường KH&CN là một trong 22 những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế . hội thảo về sở hữu trí tuệ. Trung tâm Thông tin khoa học và kỹ thuật quốc tế (ICSTI) tổ chức Khóa họp lần thứ 66 của Ủy ban đại diện toàn quyền các nước thành viên của ICSTI nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên về chính sách. văn hóa. môi giới. thành phố. Trong thời gian diễn ra Techmart.. Mặc dù là thị trường non trẻ nhưng thị trường KH&CN đã có những bước phát triển hết sức tích cực trong giai đoạn vừa qua.chất lượng và thông tin KH&CN. thị trường lao động. kinh tế. các hoạt động giao dịch công nghệ được bảo trợ và thừa nhận. Dự kiến có khoảng 20 nước thành viên tham gia khóa họp này. công nghệ sinh học.SỰ KIỆN . ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh. chuyển giao. cơ chế và phương thức quản lý..BÌNH LUẬN khoa học và những nhà sáng tạo. tư vấn. đồng thời tăng cường gắn kết nghiên cứu và phát triển với sản xuất.dược phẩm. nhà khoa học có tinh thần phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . gồm hội thảo chuyên ngành về các công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT. đánh giá và định giá công nghệ. sản xuất.25 nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu trên cả nước sẽ được ban tổ chức hỗ trợ tối đa để tham gia hội chợ từ ăn ở. hệ thống quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trên 30 kỳ Techmart trên cả nước với quy mô khác nhau từ địa phương. các tổ chức trung gian và định chế trung gian trong thị trường KH&CN dần được hình thành và phát triển. Khoảng 20 . chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ.

dân ta vượt qua mọi gian khổ. Thời kỳ đất nước hòa bình. đã làm sáng ngời phẩm chất. tự do và chủ nghĩa xã hội. nhân kỷ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam. báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng. đánh giá cao vị trí. nói lên ý chí.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . bám sát cuộc chiến đấu để động viên. cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. thử thách. theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam. Từ khi có báo “Thanh Niên”. đồng hành cùng dân tộc. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. vai trò của báo chí trong sự TẠP CHÍ THĂNG LONG . lao động của nhân dân. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày 21/6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí.21/6/2015 BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRUNG THÀNH. đã ra số đầu tiên. Trong lịch sử báo chí Việt Nam. thống nhất Tổ quốc.SỐ 4/2015 23 . Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trong chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển.BÌNH LUẬN CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 21/6/1925 . dù gặp nhiều khó khăn. khích lệ quân. Trước và trong hai cuộc kháng chiến.SỰ KIỆN . tổ chức và lực lượng. sâu sắc. đồng thời phê phán những cách làm bảo thủ. chủ động phát hiện. ngày 21/6/1925. Do ý nghĩa đó. Nhiều thông tin xuất phát từ lòng dân được báo chí phản ánh. có tác động mạnh mẽ đối với xã hội. cản trở sự phát triển của xã hội. do vậy. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Đảng. CỐNG HIẾN VÌ MỤC TIÊU CAO CẢ CỦA ĐẤT NƯỚC Xuân Giao B áo chí là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội. Nhà nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người. đề cập giữa những năm 80 của thế kỷ trước đã trở thành một trong những yếu tố tạo tiền đề và động lực để giúp Đảng. có một phần đóng góp không nhỏ của báo chí. Cách đây tròn 90 năm.liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên các chiến trường. nhưng những người làm báo cách mạng đã thể hiện tinh thần xung kích trên mặt trận thông tin tuyên truyền của Đảng. cách làm mới. Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận.chiến sĩ. Hà Nội và một vài địa phương khác. hình ảnh nhà báo . Những dấu ấn. cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. biểu dương những nhân tố mới. trì trệ. thành tựu của đất nước ta sau gần 30 năm đổi mới. hội nhập và phát triển. Báo Thanh Niên. Vì vậy. do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. có nhiều đóng góp to lớn và cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. cổ vũ. Lịch sử báo chí cũng là một bộ phận của lịch sử xã hội. của một dân tộc. ngày 21/6 trở thành ngày truyền thống của những người làm báo Việt Nam. hy sinh. thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc. từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. muốn đánh giá lịch sử một nền báo chí cần tìm đến nguồn gốc ra đời của nền báo chí ấy. quyết tâm đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù. Ngày 21/6/2000. Con số gần 500 nhà báo . báo chí đã bám sát hơi thở cuộc sống. Với ý nghĩa lịch sử đó. báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành. khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập. lớn mạnh cả về quy mô. thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng. BẢN LĨNH. Nhưng báo “Thanh Niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam.

trau dồi phẩm chất chính trị. thử thách đan xen. giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo. đạo đức nghề nghiệp. từ đó tự giác tu dưỡng. mục đích. mà còn trở thành cầu nối giữa Đảng. toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của đất nước là “Dân giàu. nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. hiện đại. đồng thời là công cụ để phát huy truyền thống. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. xây dựng cơ chế. nhà khoa học cũng chủ động tuyên truyền. đóng góp quan trọng của báo chí. những nhân tố điển hình. vì lợi ích quốc gia dân tộc. là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp Đảng. Điều đó đang đặt ra cho những người làm báo Việt Nam một ý thức mới. loại hình. báo điện tử. Cùng với đó. thuận lợi và khó khăn. thể hiện rõ vai trò là tổ chức chính trị . báo hình (truyền hình). Bên cạnh đó. đã nói lên điều đó. nước mạnh.BÌNH LUẬN nghiệp xây dựng. chính sách phù hợp với thực tiễn khách quan. trách nhiệm mới. Nhà nước và nhân dân. hết lòng gắn bó với Tổ quốc và nhân dân. chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đúng định hướng. Xây dựng nền KH&CN của đất nước phát triển. của chủ nghĩa xã hội dưới góc độ khoa học. đáp ứng nhu cầu. Nhà nước hoạch định đường lối. báo chí KH&CN luôn gương mẫu thực hiện đúng tôn chỉ. xứng đáng là động lực phát triển kinh tế . tươi sáng hay không.xã hội . báo nói (phát thanh). Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch vững mạnh. đấu tranh bảo vệ lý luận của Đảng. bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong bối cảnh có nhiều thời cơ. công bằng. hình thức và hiệu quả thông tin.SỰ KIỆN . Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền. báo chí KH&CN nói chung và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí KH&CN nói riêng luôn tâm niệm và làm tốt nhiệm vụ “vừa là nhà báo. văn minh”. Báo chí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) là một lực lượng hùng hậu và có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam. Đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng. Từ đó đến nay. tình yêu nghề nghiệp và niềm TẠP CHÍ THĂNG LONG .nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. tiên tiến trong hoạt động KH&CN. báo chí trong lĩnh KH&CN sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội đối với KH&CN. gồm: báo in. thành tựu và đóng góp của KH&CN trong sự nghệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. vừa là nhà khoa học”. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. hiện đại hóa đất nước. phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. vai trò của mình trong xã hội. bảo vệ và phát triển đất nước. làm tốt công tác thông tin. báo chí Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô. cần chăm lo xây dựng các cấp hội nhà báo vững mạnh về mọi mặt. Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2000) và Huân chương Sao Vàng (năm 2010) mà Đảng. rèn luyện đội ngũ làm báo vững về 24 tư tưởng chính trị. tuyên truyền. góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. toàn dân. công nghệ và có những bước chuyển biến quan trọng về chất lượng nội dung.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . KH&CN đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Hiện nay ở nước ta có đủ loại hình báo chí. mỗi người làm báo cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí. những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN. thể hiện vai trò mũi nhọn trên mặt trận tư tưởng -văn hóa của Đảng.xã hội. tiền đồ đất nước có vững vàng. dân chủ. nâng cao bản lĩnh. chú trọng bồi dưỡng. công nghiệp hóa. vị thế quốc gia. Có thể nói rằng. Nhà nước ta trao tặng lực lượng báo chí cách mạng và Hội Nhà báo Việt Nam. những nhà báo. thực hiện tốt Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Năm 1997. Internet chính thức có mặt tại Việt Nam. hình ảnh dân tộc. đưa KH&CN vào đời sống.xã hội. phát triển kinh tế . gương mẫu tuân thủ. trong sạch về đạo đức. Cùng với việc chú trọng thông tin tuyên truyền về vai trò. có một phần khơi nguồn.SỐ 4/2015 . Muốn thực hiện sứ mệnh cao cả. tinh thần xung kích mới để góp phần cùng toàn Đảng.

thuận lợi là cơ bản. Được hấp thụ truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Bác Hồ sáng lập. các nhà khoa học. tự hoàn thiện chính bản thân mình. nêu cao trách nhiệm xã hội . Do sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN. Mặc dù đâu đó có một vài nhà báo gây nhũng nhiễu. do sự phát triển của các loại hình báo chí mà chúng ta có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ một sản phẩm báo chí nào. Báo chí KH&CN thể hiện được sự đa dạng về chủ đề phản ánh. tin chắc rằng. Nói cách khác. đưa chủ trương. Đây là sự nghiệp vô cùng to lớn. người làm báo hiện nay có nhiều lợi thế. không bị chệch hướng khi làm báo trong cơ chế thị trường. giữ gìn được cái gốc đạo đức cách mạng trong hành nghề. bên cạnh thời cơ. xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và lòng mong đợi của nhân dân. khó khăn. Trong đó. nhà nghiên cứu.SỐ 4/2015 25 . với Tổ quốc. Hoạt động báo chí thông tin tuyên truyền về KH&CN thời gian qua có nhiều khởi sắc và có những bước tiến mới rất đáng ghi nhận. doanh nghiệp và những người quan tâm đến KH&CN… Các cán bộ. hiện đại hóa. đó là tinh thần tiến công. website chuyên môn được xây dựng mới và hoàn thiện nhằm đa dạng hóa nguồn thông tin phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau từ học sinh. nhiều ấn phẩm.SỰ KIỆN . gắn bó với nhân dân. nhưng tuyệt đại đa số nhà báo luôn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc. đào tạo. tuyên truyền cho KH&CN của đất nước. nghị lực phi thường. về những thành tựu và ứng dụng của KH&CN trong thực tiễn vẫn là một trong những chủ đề được dự luận xã hội quan tâm. sự kiện. phối hợp nhịp nhàng. cả nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. là tinh thần tự đổi mới. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào để giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. người dân. chính sách cũng như những nghiên cứu KH&CN vào cuộc sống. tôn vinh nhà khoa học và các lĩnh vực KH&CN khác. chủ đề về cơ chế chính sách. góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó cho ngành KH&CN. bảo vệ cái tốt. nhất là trong khai thác thông tin. thành tựu nghiên cứu. của nhân dân. phóng viên làm công tác truyền thông KH&CN đã luôn nỗ lực và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển KH&CN. chỉ vài phút vào Internet là có thể biết cả thế giới có việc gì đang diễn ra. trung thành với Đảng. phiền toái cho doanh nghiệp. nhiệm vụ chính trị của mình. nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng. được tôi luyện và trưởng thành trong gian khó. thách thức cũng không nhỏ.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . xây dựng bản lĩnh chính trị. đòi hỏi toàn xã hội phải có sự đồng tâm nhất trí cao. sinh viên. làm phiền lòng dư luận xã hội. có chất lượng cao và đồng đều. đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. nhiệm vụ cao cả của mình. chặt chẽ với các cơ quan báo chí khác để theo sát. thực hiện tốt vai trò. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp suốt 90 năm qua. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. quyết tâm nỗ lực lớn. Báo chí KH&CN đã phản ánh được bức tranh tổng thể về hoạt động KH&CN của cả nước trên các lĩnh vực như: cơ chế chính sách. giữ vững vai trò định hướng thông tin. Trong thời đại bùng nổ thông tin. Mỗi nhà báo. có niềm tin vững chắc và ý chí. đặc biệt là các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách. Báo chí nói chung và báo chí KH&CN nói riêng phải làm sao để góp phần tạo nên sự đồng tâm và sức mạnh tổng hợp to lớn cho cách mạng. Hiện nay. nhà quản lý. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Điều ấy trong thời kỳ kháng chiến trước đây không thể nào có được. phản ánh kịp thời các hoạt động. nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng.BÌNH LUẬN đam mê KH&CN. đấu tranh loại bỏ cái xấu. Nổi bật là sự xuất hiện của nhiều kênh thông tin. vì sự nghiệp chung của đất nước. tiến hành công nghiệp hóa./. nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng.

như trong chúc thư của ông “có khả năng suy xét khôn ngoan và thận trọng để ngưng hoặc thay đổi một chủ đề. thay thế những cái khác . đáng kính này. sân khấu kịch và âm nhạc xuất phát từ tấm lòng nhiệt thành với nghề báo. Louis Post-Dispatch. Nên ông đã thành lập một Ủy ban cố vấn và giám sát có nhiệm vụ . giả dối trong chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Sinh tại Hungary. Tôi ao ước góp phần vào việc thu hút giới trẻ có chí khí và năng lực vào cái nghề cao quý. ông tự hào là người tự lập. với xã hội và tầm nhìn xa trông rộng của ông. Nếu trong sự đánh giá của ủy ban. Trên con đường dốc đứng để đi đến đỉnh cao của nghề báo. có thể hệ thống giải thưởng cũng cần được thay đổi cho phù hợp từng thời điểm đổi mới ấy. Ảnh hưởng của giải Pulitzer đối với báo chí./. Nghi thức này xuất phát từ di chúc của J. thay đổi hoặc thay thế dẫn đến ích lợi cho công chúng”. nhiếp ảnh.21/6/2015 LỊCH SỬ GIẢI BÁO CHÍ THẾ GIỚI C uối thế kỷ 19. cũng như những người trong báo giới có được phẩm hạnh cao nhất và được đào tạo nghề nghiệp tốt nhất”. J. Ông kêu gọi đào tạo cho báo giới ở cấp bậc Đại học.theo cách đánh giá của họ. với 4 giải báo chí. Pulitzer là một chủ bút. Toàn bộ đều triệt để trung thành với tinh thần di chúc của người sáng lập và ý nguyện của ông. xã hội phát triển năng động và tương ứng các lĩnh vực nghệ thuật cũng có nhiều phát triển mới mẻ. và có lòng nhiệt huyết cao nhất trong số những người chống nạn tham nhũng. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Pulitzer hiểu rằng.SỐ 4/2015 . cái nghề mà tôi đã sống toàn bộ cuộc đời mình. một tiểu sử về nhân vật Mỹ và một tờ báo có quá trình phục vụ tốt công chúng.SỰ KIỆN . về việc đó là một nghề cao quý. Ông đã gây dựng. Chính vì vậy. Giải thưởng Pulitzer được tuyên bố chính thức. Pulitzer đã chỉ định Columbia quản lý tài sản của giải (nay thực ra Ủy ban cố vấn với sự độc lập của mình quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến giải thưởng). không xứng đáng là người ưu tú trong xã hội và do đó không có sự cống hiến cho công chúng xã hội. một quyển sách về lịch sử nước Mỹ. Giải thưởng chính thức hình thành từ năm 1904. J. một giải cho giáo dục và 4 học bổng báo chí. Pulitzer hiến tặng cho Columbia một số tiền 2 triệu USD để thành lập trường báo chí. phát triển và đổi mới 2 tờ báo New York và St. chủ báo danh tiếng. với con người. Hằng năm. Pulitzer đã phát biểu: “Tôi quan tâm sâu sắc đến sự phát triển và vươn lên của nghề báo. Đối với văn học. một phần tư trong đó để phân phối cho các giải thưởng hoặc học bổng. đáng kính và tầm mức ảnh hưởng của nó phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ và đạo đức của nhân loại. Ủy ban sau đó được đặt tên là Ủy ban Giải thưởng Pulitzer đã tăng số lượng giải lên 21 giải và đưa thêm vào thơ ca.. Pulitzer cũng trao quyền cho Ủy ban được từ chối trao bất kỳ giải thưởng cho ai có tư cách 26 Nguyễn Tấn Tuấn đạo đức quá kém.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Nhưng có lẽ sự vật lộn. Trong chúc thư. Joseph Pulitzer được xem như là biểu tượng của giới báo chí Mỹ.BÌNH LUẬN CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 21/6/1925 . 4 giải văn học và sân khấu kịch. Pulitzer hầu như không nhận được sự giúp đỡ nào. J. các giải thưởng được trao cho một tiểu thuyết của tác giả Mỹ. J.dĩ nhiên . đấu tranh gian nan của ông vào cái thời là nhà báo trẻ đã thấm đẫm trong ông niềm khao khát tạo nhiều thuận lợi cho sự đào tạo nghề báo chí. J. nên Pulitzer cũng dự phòng rằng. Nghi lễ trao giải được tiến hành bởi Hiệu trưởng Trường Đại học Columbia dựa vào sự tiến cử của Ủy ban Giải Pulitzer. một kịch bản Mỹ sân khấu được trình diễn ở New York. như những chủ đề chính.. văn học. hối lộ. Các giải thưởng bắt đầu được trao từ năm 1917. sự ngưng. âm nhạc.

HÀ NỘI C ây mai vàng Yên Tử sinh trưởng lâu đời ở vùng núi Yên Tử. II. Các thí nghiệm biện pháp kỹ thuật được thực hiện trên mai vàng Yên Tử 12 tháng tuổi. nhưng sử dụng nhiều nhất vẫn là vào dịp Tết Nguyên Đán. làm cây cảnh. Thí nghiệm gồm: CT1: trồng 15 tháng 2. song nếu cây mai vàng Yên Tử trồng ở điều kiện tự nhiên. chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng. được các nhà khoa học nghiên cứu và khẳng định thích nghi vùng chân núi Yên Tử. Thí nghiệm gồm: CT1: Không bón (Đ/C). PHÁT TRIỂN VÀ NỞ HOA MAI VÀNG YÊN TỬ TẠI GIA LÂM . CT3: trồng 15 tháng 4. 3 lần nhắc lại. CT2: 1 kg phân vi sinh. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ. nếu không tác động các biện pháp kỹ thuật. có mùi thơm dễ chịu.1 kg Đạm Urê + 0. Từ năm 2012 được Viện Nghiên cứu Rau quả đưa về thử nghiệm ở Hà Nội. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bón phân bón lót đến khả năng ra hoa của mai vàng Yên Tử. lá xanh biếc. Cây mai vàng Yên Tử (Ochna integerrima Yen Tu). CT4: 1 kg phân vi sinh + 0.2 kg Kaliclorua. trong khi chất lượng hoa và độ bền hoa vẫn đảm bảo so với để tự nhiên. nhưng có nhiều đặc tính quý : cây có lộc. Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt tỉa đến khả năng ra hoa của mai vàng Yên TẠP CHÍ THĂNG LONG . Kết quả bước đầu cho thấy áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng. phát triển và nở hoa mai vàng Yên Tử tại Gia Lâm . được người dân xem như là vật mang lại may mắn cho năm mới (Việt Chương. (thí nghiệm trồng vào tháng 3). 12 tháng tuổi và 24 tháng tuổi.2 Kaliclorua. CT3: 1 kg phân vi sinh + 0. mỗi công thức 30 cây.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Cây mai để trong nhà vào ngày Tết. Nếu trồng tự nhiên ở Gia Lâm hoa nở sau Tết Nguyên Đán khoảng 30 ngày. hoa nở thành từng chùm to. Thí nghiệm tuổi cây được thực hiện trên mai vàng Yên Tử ghép. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi trồng đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của mai vàng Yên Tử. Mặc dù có nhiều đặc tính quý. kết quả nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng sinh trưởng tốt ở Hà Nội. được người dân trồng rộng rãi trong vườn nhà. 6 tháng tuổi. thường ra hoa vào sau Tết Nguyên Đán. Với mong muốn tìm ra các biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng phát triển và điều khiển Đặng Văn Đông.3 kg Lân + 0. Tuy nhiên cây mai này chưa được nghiên cứu phát triển nhiều ở ngoài Bắc (Đặng Văn Đông 2010). các yếu tố phi thí nghiệm như kỹ thuật trồng.Hà Nội”. cây bonsai chơi quanh năm.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG. CT2: trồng 15 tháng 3. Đo đếm 5 cây/ lần nhắc/công thức. CT3: cây ghép 24 tháng tuổi. nên đã làm giảm giá trị kinh tế của chúng. chăm sóc và điều khiển nở hoa trồng mai Yên Tử tại Gia Lâm số cây nở hoa vào dịp Tết nhiều hơn. ĐẶT VẤN ĐỀ Mai vàng ở Việt Nam là một loài cây cảnh rất phổ biến từ miền Trung trở vào. Thí nghiệm gồm: CT1: cây ghép 6 tháng tuổi. đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc chúng chưa được quan tâm phát triển. I. được đánh giá là có cùng chi với mai vàng miền Nam. nhưng nếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và điều khiển nở hoa thì chúng có thể nở hoa vào đúng Tết Nguyên Đán. 2005). ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: là giống mai vàng Yên Tử có nguồn gốc từ vùng núi Yên Tử được Viện Nghiên cứu Rau quả lấy cành ghép trên gốc ghép là giống mai vàng miền Nam.3 kg Lân + 0. chăm sóc thực hiện đồng đều như nhau ở các công thức. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của mai vàng Yên Tử. Chất lượng hoa của cây mai trồng tại Hà Nội tương đương chất lượng trồng tại chân núi Yên Tử. CT2: cây ghép 12 tháng tuổi. Bùi Hữu Chung Viện Nghiên cứu Rau quả hoa mai vàng Yên Tử nở hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán. 10 ngày đo 1 lần.SỐ 4/2015 27 .

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của cây Thời vụ trồng ảnh hưởng rất lớn đến thời gian sinh trưởng và ra hoa của cây mai vàng Yên Tử. Tương ứng như vậy kích thước cây (chiều cao cây.6 3. nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống. cây ghép 12 tháng tuối và cây ghép 24 tháng tuổi.3 82.4 0. Thí nghiệm 5: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa cho mai vàng Yên Tử. kết quả được thể hiện ở bảng 1.2.Grow và xử lý nhiệt độ cao (quây nilon + thắp điện). Thí nghiệm gồm: CT1: không cắt tỉa (Đ/C). lúc trồng cây càng to. chúng tôi đã lựa chọn 3 loại tuổi cây đó là cây ghép 6 tháng tuối. tiếp đó đến công thức trồng tháng 3 là 32 chùm và ít nhất là công thức trồng tháng 4 là 29 chùm.5 72.N . kích thước cây lớn và năng suất 28 Thời gian.05 Kết quả cho thấy. cây trồng 15/2 có tỷ lệ sống cao. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3. khả năng sống sẽ giảm. cũng khác nhau.1 2. CT3: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) và sử dụng Spay .KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Tử. liên tục trong 4 tháng mới trồng. kích thước cây càng lớn (chúng tôi chưa theo dõi ở năm thứ 3 trở đi) nên ở công thức cây mai trồng lúc 24 tháng tuổi. có tỷ lệ sống cao nhất đạt 95%. công thức trồng 15/2 có số lượng chùm hoa TB/cây đạt lớn nhất là 35 chùm.SỐ 4/2015 . CT3: chỉ cắt tỉa 1 lần sau trồng 1. CT4: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) với sử dụng Spay . xong thời gian nở hoa cũng gần TẠP CHÍ THĂNG LONG . CT2: thường xuyên cắt tỉa 1 tháng 1 lần. mức độ hồi phục kém hơn. thì giai đoạn đầu. đường kính tán của cây khi cây xuất hiện nụ) ở công thức trồng sớm. CT2: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) và sử dụng Atonik. không ảnh hướng đến thời gian nở hoa. kích thước cây và số lượng hoa/cây.1. ở các công thức khác nhau. có kích thước lớn hơn nhiều so với cây 12 tháng và 6 tháng tuổi. Bảng 1: Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa Chỉ tiêu CTTN Tỷ lệ sống Chiều cao Đường kính sau 60 ngày cây khi xuất tán cây khi xuất trồng ( %) hiện nụ (cm) hiện nụ (cm) CT1 (15/2) 98 102.N . Thời gian nở hoa: Các công thức có tuổi cây khi trồng khác nhau.1 CT3 (15/4) 87 90. Tuổi cây trồng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống của cây. Thời gian nở hoa: Các công thức có thời gian trồng khác nhau.9 3. Về kích thước cây (chiều cao cây.2 CV% LSD0. Số lượng chùm hoa. nhưng thời gian nở hoa gần tương tự nhau. cũng cao hơn so với trồng muộn. công thức 3 trồng cây 24 tháng tuổi tỷ lệ chỉ đạt 83%. công thức 1 trồng cây 6 tháng tuổi. trồng muộn 15/4 tỷ lệ sống thấp hơn (87%).KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . thời gian trồng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống của cây. Điều này giải thích là ở cây mai khả năng tái sinh rễ kém (Đặng Văn Đông 2010) nên nếu để cây to mới trồng. Các số liệu thí nghiệm được tính toán. 3. Ảnh hưởng của tuổi trồng đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa của mai vàng Yên Tử Xác định tuổi cây để trồng cũng là một vấn đề quan trọng để phát triển hoa mai ở Hà Nội.Grow.5 tháng. Như vậy thời vụ trồng.4 78. sau 60 ngày trồng ở công thức trồng sớm 15/2. Thí nghiệm gồm: CT1: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) và sử dụng GA3. đường kính tán của cây khi cây xuất hiện nụ) về lý thuyết chúng ta cũng đều biết. điều này cho thấy việc trồng sớm rất quan trọng với cây mai. tỷ lệ sống khá cao (98%).8 CT2 (15/3) 94 94. lúc đó có 50% số cây nở hoa Sau Tết Nguyên Đán 29 ngày Sau Tết Nguyên Đán 30 ngày Sau Tết Nguyên Đán 30 ngày Số lượng chùm hoa TB/ cây (hoa/cây) 35 32 29 hoa cũng cao hơn so với trồng tháng 3 và tháng 4. Thời gian bắt đầu trồng 15/3/2013.30 ngày). xử lý theo phần mềm EXCEL và phần mềm IRISTART 5. đều nở sau Tết Nguyên Đán (tính vào thời điểm thí nghiệm là Tết 2014 là 29 .0 III.

lúc Số lượng chùm sau 60 ngày khi xuất hiện tán cây khi xuất đó có 50% số cây hoa TB/cây trồng ( %) nụ (cm) hiện nụ (cm) nở hoa (chùm hoa) Sau Tết Nguyên 95 80.3.4 3. các công thức 3. Như vậy chế độ phân chênh lệch nhiều.3 Vàng nhạt Thơm dịu Đán 31 ngày Sau Tết Nguyên CT2 33.8 17. trồng cây có tuổi cây càng cao.3 60. tiếp đó đến công thức trồng cây 12 tháng tuối và ít nhất là công thức trồng tháng 6 tháng.9 52 Đán 27 ngày 14.0 Vàng tươi Thơm dịu Đán 31 ngày CV% 8.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .4 78. trong các CT bón lót thì CT4 bón lót 1 kg phân vi sinh + 0. CT4 cho hoa có màu vàng hoa tốt nhất. ở các công thức khác nhau. dưỡng của cây.5 92. nhưng các các chỉ tiêu về chất bón đầy đủ đã tác động đến quá trình tích lũy dinh lượng hoa cao hơn hẳn so với không bón. Đường kính hoa giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa dao động từ 3. Kết quả chế độ bón phân được trình bày ở bảng 3: Bảng 3. tuy nhiên trong phạm vi này chúng tôi quan tâm ảnh hưởng đến thời gian nở hoa. công thức trồng cây 24 tháng tuổi có số lượng chùm hoa TB/cây đạt lớn nhất. không ảnh hướng đến thời gian nở hoa.3 So với công thức đối chứng. Điều này cho thấy nên trồng cây có độ tuổi trung bình (khoảng 12 tháng tuổi là phù hợp hơn cả). năng suất và chất lượng hoa của chúng.SỐ 4/2015 29 . khi cây ra hoa đã cho chất lượng Ở chế độ bón lót CT3.1 - Nhận xét: Phân bón ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sinh trưởng phát triển và ra hoa của cây hoa mai. lúc Số lượng chùm Đường Độ bền Màu sắc Mùi thơm đó có 50% số hoa TB/cây kính bông hoa (ngày) hoa hoa CTTN cây nở hoa (hoa/cây) hoa (cm) Sau Tết Nguyên CT1(Đ/C) 28. số lượng hoa/cây càng cao. Kết quả trên cho thấy tuổi cây trồng.2 3.1 kg Đạm Urê + 0.2 7.4 32 Đán 29 ngày Sau Tết Nguyên 83 123.05 Tỷ lệ sống Chiều cao cây Đường kính Thời gian.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ tương tự nhau. Năng suất hoa (thể hiện ở số lượng chùm hoa/ cây).1 12.8cm.4 3. Bảng 2: Ảnh hưởng của tuổi trồng đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa Chỉ tiêu CTTN CT1 (cây 6 tháng) CT2 (cây 12 tháng) CT3 (cây 24 tháng) CV% LSD0. thì cây có kích thước càng lớn.2 12. tươi hơn 2 công thức còn lại vì cây được bón đủ chất dinh dưỡng quá trình ra hoa sẽ cho màu sắc đậm hơn.8 21 Đán 31 ngày Sau Tết Nguyên 92 94.2 3.0 3. đều nở sau Tết Nguyên Đán (tính vào thời điểm thí nghiệm là Tết 2014 là 27-31 ngày). kích thước cây và số lượng hoa/cây. Ảnh hưởng của chế độ phân bón lót đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa Chỉ tiêu Thời gian. Ảnh hưởng của chế độ phân bón lót khác nhau đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa mai vàng Yên Tử Thông thường chế độ bón phân ảnh hưởng lớn sinh trưởng của cây.2 TẠP CHÍ THĂNG LONG . nhưng tỷ lệ sống của cây lại thấp nhất.3 LSD0.3 Vàng tươi Thơm dịu Đán 27 ngày Sau Tết Nguyên CT4 44. cũng khác nhau. nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống. CT4 cho đường kính hoa lớn nhất và CT1 được bón phân lót có thời gian nở hoa không cho đường kính thấp nhất.05 0.8 3.7 0.5 15.6 Vàng nhạt Thơm dịu Đán 29 ngày Sau Tết Nguyên CT3 38.3 kg Lân + 0.

Số liệu trên cho thấy. vừa tạo dáng thế vừa phòng trừ sâu bệnh hại cho cây.3 12. chứng. trong đó ở CT2: thường xuyên cắt tỉa 1 tháng 1 lần. Việc cắt tỉa cũng ảnh hưởng đến năng suất (thông qua số lượng chùm hoa. số lượng hoa/ chùm) chất lượng hoa (thông qua đường kính hoa) các công thức cắt tỉa cho năng suất hoa cao hơn. việc cắt tỉa đã không làm tăng đường kính thân. tháng mới trồng.20 2. Bảng 4: Ảnh hưởng của chế độ cắt tỉa đến phát triển đường kính thân.3 10. Ảnh hưởng của chế độ cắt tỉa đến sinh trưởng phát triển. nếu được tác động thêm các biện pháp kỹ thuật điều khiển nở hoa.2 0. 3.35% số cây nở trong đó CT5: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ 30 TẠP CHÍ THĂNG LONG . mai Yên Tử nở hoa. trước Tết chỉ có 1 cây mai nở hoa. khả năng ra hoa và chất lượng hoa Số liệu theo dõi tháng 1-3/2014.4. không xử lý.14 Kết quả cho thấy. cho năng suất và chất lượng hoa cao hơn so với công thức chỉ cắt tỉa 1 lần. cây ra hoa muộn hơn. thông thường hoa sẽ nở sau Tết Nguyên Đán khoảng 30 ngày.04 CT2 1. địa điểm Gia Lâm Chỉ tiêu CTTN Đường Đường kính kính thân thân sau 180 bắt đầu ngày trồng trồng (cm) (cm) CT1 1.4 ngày. vào dịp Tết có 25 . liên tục trong 4 Mai vàng Yên Tử trồng ở Hà Nội. năng suất và chất lượng hoa (Trần Văn Mão 2000).20 2. trước Tết 15 ngày đã có 1 số cây hoàn toàn có thể ra hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Tình hình nở hoa của mai Yên Tử khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa Số liệu theo dõi tháng 1-3/2014. mai Yên Tử trồng ở điều kiện Hà còn lại đa phần nở sau Tết. Ngoài ra cắt tỉa đúng lúc đúng cách cũng có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng. lúc đó có 50% số cây nở hoa Số lượng Số lượng chùm hoa hoa TB/ TB/cây (hoa/ chùm cây Sau Tết Nguyên Đán 32 ngày Sau Tết Nguyên Đán 29 ngày Sau Tết Nguyên Đán 28 ngày Đường kính bông hoa (cm) 3.7 3. nhưng đã ảnh hưởng tới thời gian nở hoa: công thức cắt tỉa sẽ hoa nở sớm hơn từ 3 . Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa cho mai vàng Yên Tử Bảng 5.7 39.5. ở công thức đối hoa và sau Tết 15 ngày có 49-56 % số cây ra hoa tiếp. địa điểm Gia Lâm Chỉ tiêu Số cây theo dõi Số cây nở hoa trước Tết 15 ngày Số cây nở hoa đúng Tết Nguyên Đán CT1( Đ/C) 100 1 2 15 27 CT2 100 2 25 49 12 CT3 100 2 26 50 10 CT4 100 2 28 52 11 CT5 100 3 35 56 9 CTTN Số cây nở hoa Số cây không sau Tết 15 ngày nở hoa Kết quả thí nghiệm cho thấy. khả năng ra hoa và chất lượng hoa mai Chế độ cắt tỉa là công việc quan trọng trong quá trình tạo tán.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Kaliclorua/cây. 3.3 3. chất lượng hoa cũng tốt hơn.7 13. chúng tôi đã tác động các biện pháp kỹ thuật và kết quả thu được ở bảng 5.08 CT3 1. do vậy muốn hoa nở đúng Tết.2 3.01 CV% LSD0.4 7.SỐ 4/2015 .1 44.05 Thời gian.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . còn khi áp dụng kỹ thuật Nội.20 2. đường kính hoa cũng to hơn. nếu không tác động các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa.

số lượng hoa/cây càng cao.2 12 ± 1.Mai Yên Tử trồng ở điều kiện Hà Nội.2 2. chiều dài cuống hoa.Việc cắt tỉa đã không làm tăng đường kính thân. đồng thời cho năng suất hoa cao hơn.2 ± 0.2 11± 1. màu sắc cánh hoa ở tất cả các công vi sinh + 0. kích thước cây (trước nở hoa) lớn và năng suất hoa cũng cao hơn so với trồng 15/3 và 15/ 4. cho số cây nở hoa sớm và đúng Tết là cao nhất. hoa bền hơn.5 5±0 Vàng sáng 15 CT3 9 ± 1.2 11± 1. cho năng suất và chất lượng hoa cao hơn so với CT chỉ cắt tỉa 1 lần. 2.5 5±0 Vàng sáng 14 Kết quả đánh giá cho thấy về tất cả các chỉ tiêu . chắc chắn hơn. Chỉ có chỉ tiêu về độ Kaliclorua/cây. đường kính hoa cũng to hơn.2 12 ± 1. .2 ± 0. Để đánh giá chất lượng hoa của mai Yên Tử khi tác động các biện pháp kỹ thuật. nếu 1.2 2.2 12 ± 1. Đề nghị nhưng tỷ lệ sống của cây lại thấp nhất.N.2 thức đều tương đương nhau. Trồng cây Tiếp tục theo dõi cây mai Yên Tử trồng tại Hà có độ tuối trung bình (khoảng 12 tháng tuổi. số cánh trong các CT bón lót thì CT4 bón lót 1 kg phân hoa/1 bông. chất lượng hoa vẫn đảm bảo.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ + tuốt lá) với sử dụng Spay . nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống. . không ảnh hướng đến thời gian nở hoa. IV. liên quan nhiều đến chất lượng hoa và thu được kết quả sau.2 ± 0. số hoa sinh trưởng phát triển và ra hoa của cây hoa mai. trong đó ở CT2: thường xuyên cắt tỉa 1 tháng 1 lần. trong khi CT5. cây trồng 15/2 có tỷ lệ sống cao.SỐ 4/2015 31 .5 5±0 Vàng sáng 17 CT2 9 ± 1. chất lượng bền hoa thì ở công thức đối chứng không xử lý.4 thì chắc chắn tỷ lệ nở hoa của mai Yên Tử vào dịp Tết sẽ cao hơn.2 ± 0. đã làm hoa nở sớm hơn (vào đúng dịp Tết Nguyên Đán).2 ± 0. trên chùm của cây. liên tục trong 4 tháng mới trồng.5 5±0 Vàng sáng 15 CT4 9 ± 1.3 kg Lân + 0.Grow và xử lý nhiệt độ cao ( quây nilon + thắp điện).Phân bón ảnh hưởng rất lớn tới quá trình về số chùm hoa TB/ 20 cm cành mang hoa. thì cây có kích thước càng lớn. độ bền hoa kém hơn.Grow và xử lý nhiệt độ cao (quây nilon + thắp điện)./. TẠP CHÍ THĂNG LONG . nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu đề ra.2 2. cây ra hoa muộn hơn. nhưng đã làm cho hoa nở sớm hơn từ 3-4 Như vậy việc tác động các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa.1 kg Đạm Urê + 0.Thời vụ trồng. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ngày.2 2. kích thước cây và số lượng hoa/cây. Ở đây cũng lưu ý là do đề tài mới thực hiện.N.5 5±0 Vàng sáng 15 CT5 8 ± 1.Tuổi cây mai mang đi trồng càng cao. nếu cây mai được trồng đến năm thứ 3 . .2 2. điều này mở ra một triển vọng cho việc phát triển giống mai Yên Tử ở điều kiện Hà Nội. trong đó CT5: Kết hợp biện pháp cơ học (khoanh vỏ + tuốt lá) với sử dụng Spay .KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . điều chỉnh nở hoa chúng tôi theo dõi 1 số chỉ tiêu quan trọng. thời gian trồng của mai mới có 1 năm. cho số cây nở hoa sớm là cao nhất mà chất lượng hoa vẫn đảm bảo yêu cầu. Bảng 6: Chất lượng hoa của mai vàng Yên Tử khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh nở hoa Chỉ tiêu CTTN Số chùm hoa Số hoa trên TB/ 20 cm chùm cành mang hoa Chiều dài cuống hoa Số cánh hoa/1 bông Màu sắc cánh hoa Độ bền hoa tự nhiên CT1( Đ/C) 8 ± 1. Kết luận được tác động thêm các biện pháp kỹ thuật hoàn . toàn có thể ra hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. hoa cũng tốt hơn so với các công thức còn lại. sau Nội ở các năm tiếp sau để có đánh giá đầy đủ và ghép) là phù hợp hơn cả.

2007). Thuật ngữ TNXH của doanh nghiệp mới chính thức xuất hiện cách đây hơn 50 năm.. HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 2010). doanh nghiệp đã có trách nhiệm thông qua việc nộp thuế cho nhà nước. Sự đòi hỏi phát triển nhanh. một số người khác lại có quan điểm. các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm với xã hội. 2007). Trong những năm 1970 và 1980. duy trì mối quan hệ tốt hơn đối với chính phủ (điều này có thể giúp các công ty gây ảnh hưởng đến chính sách công hoặc các quy định mới) và được công chúng xem là minh bạch và đáng tin cậy hơn (Cochran. môi trường và cộng đồng xã hội. Nechme và Wee.ThS. thuật ngữ TNXH của doanh nghiệp đang được hiểu và thực hiện theo nhiều cách khác nhau. bền vững đã đặt ra cho Hà Nội nhiều vấn đề bức xúc cần phải giải quyết. các doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn lực của xã hội. TNXH là nhiệm vụ thuộc về nhà nước.CSR) là một khái niệm không thuộc về doanh nghiệp. Một số người khác hiểu “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm sự mong đợi của xã hội về kinh tế. đạo đức và lòng từ thiện đối với các tổ chức tại một thời điểm nhất định” (Archie. 2001). Theo những người ủng hộ CSR. giúp duy trì tiếp cận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư và ngân hàng có trách nhiệm xã hội (Carrollvà Shabana. khai thác các nguồn lực tự nhiên và trong quá trình đó.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Tóm tắt: Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp đang dần trở thành một khái niệm được nhiều người quan tâm và đóng vai trò định hướng chiến lược trong quản trị chiến lược doanh nghiệp. người tiêu dùng. các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và một số định hướng chủ yếu thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. với tư cách là một trong những chủ thể của nền kinh tế thị trường. TNXH của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility . chính sách và thực hành CSR tốt đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.SỐ 4/2015 . vai trò của các doanh nghiệp càng phải được nâng cao trong việc đóng góp phát triển kinh tế. Vì vậy. họ gây ra những tổn hại không tốt đối với môi trường tự nhiên. cộng đồng và NLĐ. từ đó đến nay. kêu gọi lòng từ thiện nhằm bồi hoàn những thiệt hại do các doanh nghiệp gây ra cho xã hội. khi H. và tạo cho họ một tính hợp pháp lớn hơn thông qua một “giấy phép xã hội” để hoạt động (LRQA và CSR Châu Á. Sethi. Chính vì vậy. ngoài việc đóng thuế. luật pháp. Trách nhiệm xã hội hàm ý nâng hành vi của doanh nghiệp lên một mức phù hợp với các quy phạm. Trái lại. TẠP CHÍ THĂNG LONG . các doanh nghiệp có hoạt động CSR vững chắc có thể thu hút và giữ chân nhân viên. bền vững đáp ứng sự nghiệp CNH. Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Trong xu thế toàn cầu.Bowen công bố cuốn sách của mình với nhan đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nhân” (Social Responsibilities of the Businessmen) vào năm 1953 nhằm mục đích tuyên truyền và kêu gọi người quản lý tài sản không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích của người khác. Ở các nước phát triển. xã hội nhanh. 1979). Để phát triển nhanh.R. khái niệm này tập trung vào hoạt động từ thiện (Cochran. 1. doanh nghiệp còn có TNXH đối với môi trường. lợi ích. giá trị và kỳ vọng xã hội đang phổ biến (Prakash. bền vững các doanh nghiệp của Hà Nội phải thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện trách nhiệm xã hội. trong đó có những vấn đề liên quan đến lao động. nhưng nó cũng có thể trở thành “một sự đánh lạc hướng để người ta 32 NCS.. Doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm với cổ đông và người lao động (NLĐ) của doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang được coi là công cụ quản lý chiến lược trong phát triển và phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay. 1975: 58 – 64). Trách nhiệm xã hội là “…một kiểu tư duy thực dụng và có tầm nhìn dài hạn hơn”. Tuy nhiên. Một số người cho rằng.Vương Thị Thanh Trì Đại học Thăng Long quên đi các vấn đề thực sự của cải cách luật pháp và sự phát triển đa cấp của chính trị và xã hội” (Kemp. giúp họ quản lý tốt hơn các rủi ro xã hội và môi trường. B Carroll.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . xã hội của Thủ đô. 2008). dịch vụ và nông nghiệp. Bài viết này sẽ tập trung bàn luận về các nội dung cơ bản trách nhiệm xã hội. Hà Nội đã và đang tập trung các nguồn lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp.

Hệ thống luật sẽ điều tiết các khả năng có thể xảy ra trong quá trình DN tương tác với các bên hữu quan. 2008). chỉ ra những khía cạnh cụ thể hơn khi luận giải thuật ngữ này. Khía cạnh đạo đức. quyền lợi lao động. Doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường. Theo định nghĩa của Nhóm phát triển kinh tế tư nhân .CSR) là sự tự nguyện cam kết của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao đời sống người lao động (người lao động và gia đình họ). như: Trách nhiệm với NLĐ trong doanh nghiệp. theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”. Cho dù định nghĩa CSR được hiểu theo nhiều cách khác nhau nhưng nội hàm vẫn bao gồm các nội dung sau: Thứ nhất. không được hệ thống hóa thành luật. việc thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà xã hội cần và muốn với một mức giá có thể duy trì doanh nghiệp và làm thỏa mãn nghĩa vụ của doanh nghiệp với các nhà đầu tư. bảo vệ khách hàng. đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm. theo đó: “TNXH là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững. gồm điều tiết cạnh tranh. Trên cơ sở tham khảo các khái niệm. cá nhân ở nơi làm việc. chiến lược trọng tâm của DN là phát triển bền vững. bình đẳng về giới. Duy nhất chỉ có khía cạnh pháp lý mới khiến các DN buộc phải thực thi các hành vi được chấp nhận. đảm bảo lợi ích người tiêu dùng.Ngân hàng thế giới về TNXH của doanh nghiệp. nhằm cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế . 2010). đạo đức và nhân văn (lòng từ thiện): Dưới khía cạnh kinh tế. đủ và xứng đáng với công sức của NLĐ. luật pháp. thể hiện sự kỳ vọng của xã hội mà doanh nghiệp thực hiện theo các quy định và pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế của họ trong khuôn khổ pháp lý được thiết lập bởi hệ thống pháp luật xã hội. hưởng môi trường lao động an toàn. nhưng đúng hơn đó là kỳ vọng của các thành viên xã hội đối với DN. đây chính là lý do cơ bản nhất trước khi DN có thể thực hiện các hoạt động tiếp theo. Trách nhiệm đối với TẠP CHÍ THĂNG LONG .xã hội. bảo vệ môi trường và đóng góp với cộng đồng xã hội nhằm vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp. Khía cạnh nhân văn (lòng từ thiện). cho cộng đồng và toàn xã hội. (Dahlsrud. thúc đẩy sự công bằng. Khía cạnh này liên quan đến những hành vi mà các DN cho là đúng để vượt qua những yêu cầu pháp lý.SỐ 4/2015 33 . vừa đảm bảo lợi ích chung của xã hội và phát triển bền vững”. Ủy ban của cộng đồng Châu Âu đưa ra một định nghĩa thường được trích dẫn về CSR là “một khái niệm theo đó các công ty tích hợp các mối quan tâm về xã hội và môi trường vào hoạt động của họ và vào sự tương tác của họ với các bên hữu quan trên cơ sở tự nguyện”. cơ hội phát triển nghề nghiệp và chuyên môn. Khía cạnh kinh tế để đảm bảo DN có lợi nhuận. theo đó có thể hiểu: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility . Trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Định nghĩa này trái ngược với quan điểm truyền thống cho rằng doanh nghiệp chỉ một trách nhiệm duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận của chủ sở hữu hoặc cổ đông (Carroll và Shabana. ngăn chặn các hành vi sai trái. bảo vệ môi trường. Có thể hiểu việc thực hiện TNXH của DN là sự thực hiện tối thiểu bằng hoặc cao hơn mà khuôn khổ pháp luật hiện hành quy định. thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ. đào tạo và phát triển nhân viên và phát triển cộng đồng. TNXH của doanh nghiệp là sự tích hợp của 4 khía cạnh kinh tế. tạo cơ hội việc làm bình đẳng. trả lương công bằng. an toàn lao động.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Theo Hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững định nghĩa “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một cam kết kinh doanh có đạo đức và đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình của họ cũng như chất lượng cuộc sống của cộng đồng và xã hội nói chung”. bảo vệ môi trường. có nghĩa là doanh nghiệp phải đảm bảo giữ chữ tín đối với khách hàng. đóng góp cho cộng đồng xã hội: Trách nhiệm đối với người lao động được hiểu là doanh nghiệp cần trả lương đúng. đảm bảo chất lượng sản phẩm. vệ sinh và đảm bảo quyền riêng tư. không quảng cáo quá sự thật.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Khía cạnh pháp lý. Thứ hai. bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng. liên quan đến những đóng góp cho cộng đồng. bảo vệ người lao động. dịch vụ. khi đó doanh nghiệp có các trách nhiệm.

Bên cạnh những lợi ích đó.trực tiếp. năng suất. Thực hiện TNXH luôn có những mâu thuẫn với mục tiêu kinh tế của DN. có đạo đức kinh doanh và có tính nhân văn. phản ứng của nhân tố có thể ảnh hưởng quan trọng hoặc không mấy quan trọng đối với hoạt động và kết quả hoạt động của một DN.CoC). uy tín của doanh nghiệp đối với các đối tác (nhà đầu tư. thêm cơ hội tiếp cận nhiều thị trường mới cũng như chiếm ưu thế trong kêu gọi đầu tư (đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài) và phát triển doanh nghiệp bền vững.. Chẳng hạn. bảo đảm tốt chế độ bảo hộ lao động. Ở đây nhân tố ảnh hưởng tác động trực tiếp đến thực hiện TNXH của DN có thể chia thành 2 nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ việc bảo vệ môi trường. chăm sóc sức khoẻ định kỳ. • Lợi ích của việc thực hiện TNXH đối với doanh nghiệp Lợi ích của việc thực hiện TNXH đối với doanh nghiệp là rất nhiều. tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. bảo hiểm y tế. bảo hiểm thất nghiệp. thực hiện TNXH là công cụ hữu hiệu trong quản trị chiến lược của DN. nhân tố ảnh hưởng gián tiếp .bên ngoài. ủng hộ các dự án cộng đồng nhằm cùng san sẻ để giảm bớt gánh nặng cho xã hội. lượng khách hàng trung thành. giảm bớt tỷ lệ nhân viên giỏi thôi việc. Chẳng hạn. thực hiện TNXH luôn cần đến những DN có “lương tâm”. xã hội. như đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế. tốn phí cho bảo vệ môi trường. đảm bảo các cam kết đối với khách hàng nên uy 34 tín. nhờ vào các phương tiện truyền thông. • Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội Nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện TNXH của DN thường được chia theo nhân tố bên trong . tăng hiệu suất của người lao động và thu hút nhân tài. DN cần có ý thức tôn trọng bảo vệ môi trường vì lợi ích của các đối tượng khác nhau trong phạm vi toàn xã hội. Thông qua thực hiện TNXH tốt đối với người tiêu dùng bằng việc nâng cao chất lượng. vừa an toàn cho khách hàng.SỐ 4/2015 . vấn đề trách nhiệm xã hội của nhiều DN nhanh chóng được phổ biến tới người tiêu dùng để từ đó giúp DN vẫn nhận được sự ủng hộ. quản trị doanh nghiệp. hay chính những người lao động khi đó cũng đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn. quan điểm. Tuy nhiên nếu nhìn xa. doanh thu.. tạo dựng uy tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. nhà cung ứng. chất lượng sản phẩm được nâng lên. đi lại. bởi khi DN thực hiện TNXH luôn tốn kém một khoản phí (tốn phí cho cải tiến công nghệ. tốn phí để đảm bảo an toàn cho NLĐ. lợi nhận ngày càng lớn là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. là hành vi được điều chỉnh bởi lương tâm của nhà lãnh đạo. tin dùng sản phẩm nhiều hơn làm cho thị phần. giúp DN tạo ra những lợi ích lâu dài và là giải pháp đảm bảo phát triển bền vững cho toàn xã hội mà trong đó có các doanh nghiệp. mở rộng thị trường (đặc biệt những thị trường đòi hỏi cao về bộ quy tắc ửng xử . đó chính là các hoạt động từ thiện. Hay khi thực hiện TNXH của doanh nghiệp có thể đem lại hiệu suất lớn hơn thông qua việc ứng dụng các kỹ thuật. tốn phí đền bù cho khách hàng. các quy trình công nghệ cao hơn vừa an toàn cho NLĐ. TẠP CHÍ THĂNG LONG . thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng tăng. lúc đó với tư cách là DN làm ăn liêm chính và có nhiều việc làm tích cực với môi trường. trách nhiệm xã hội đó đã tạo nên sự khác biệt. nâng cao trình độ. trung thành của người tiêu dùng. Đáp lại những đối xử tốt của doanh nghiệp người lao động gắn bó với DN sẽ làm việc tốt hơn. đối xử bình đẳng.). mối quan tâm và lợi ích của các nhân tố cũng có thể rất khác nhau. khách hàng…). giữ chân được lực lượng lao động. như: giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. cộng đồng.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Thậm chí. bảo đảm các điều kiện về nhà ở. tạo nên vị thế độc tôn cho DN để vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp tạo nên sự gắn bó với người lao động. vừa không gây ô nhiễm môi trường (hoặc giảm thiểu chất thải) tránh được các mâu thuẫn không đáng có với người dân địa phương và với các cơ quan chức năng... thậm chí đôi khi những khoản chi phí này làm mất đi cơ hội cạnh tranh của DN. nâng cao sự trung thành của nhân viên. thực hiện TNXH còn có thể đem lại cho doanh nghiệp các lợi thế như: nâng cao hình ảnh. Trách nhiệm đối với cộng đồng. doanh nghiệp thực hiện tốt TNXH đối với người lao động như đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội. tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. thu hút được nhân tài… Doanh nghiệp ý thức được và thực hiện TNXH tức là họ đang tự bảo vệ mình khi có những bất trắc xảy ra.. cải thiện quan hệ lao động. Chính vì lẽ đó.

Lực lượng lao động là người có quyết định cuối cùng trong việc thi hành một quyết định liên quan đến TNXH của người quản lý. ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ và NSDLĐ.. định mức lao động cao. các tổ chức xã hội. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động về việc làm. giúp đỡ những người có công với cách mạng. giải quyết việc làm. BHYT và BHTN. quản lý DN với nhận thức đúng sẽ hành động đúng với các quyết định được điều chỉnh từ nhiều khía cạnh của thực hiện trách nhiệm xã hội trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sạch hay không sạch. ViettinBank. công ty TNHH Vanlaack Asia (nộp ngân sách tăng 7%). chất lượng và hiệu quả.SỐ 4/2015 35 . các tổ chức xã hội tác động đến thực hiện TNXH của DN bằng công cụ của các chính sách và hệ thống pháp luật. có đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.. đảm bảo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. ATVSLĐ. BHXH. gây ô nhiễm môi trường nặng nề ở một số nơi (khí và nước). Nhiều doanh nghiệp đã ký được TƯLĐ. tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp thuế gần 195. công ty Thạch Bàn 2. đảm bảo đời sống cho NLĐ. 2.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . an toàn hay không an toàn. chiếm 83. Qua nghiên cứu. tiền lương. chủ động đối với nhân dân địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. đối tác và đối thủ cạnh tranh tác động đến thực hiện TNXH bằng các phản ứng để tạo dấu hiệu nhằm điều chỉnh hành vi của DN.…).. công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (nộp ngân sách tăng 9%). định mức lao động.. ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Chẳng hạn như Công ty TNHH Microtec Việt Nam (năm 2013 nộp ngân sách tăng 10% so với năm 2012). đa số các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. bằng sự hỗ trợ.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Nhóm nhân tố bên trong bao gồm: Lãnh đạo. khách hàng. đảm bảo quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đã đề ra. làm xấu hình ảnh môi trường đầu tư của Hà Nội. cho thấy những nguyên nhân chính dẫn đến thực hiện TNXH trong các DN trên địa bàn Hà Nội còn nhiều hạn chế đó là: TẠP CHÍ THĂNG LONG . không trung thực trong sản xuất kinh doanh (gồm cả hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại). Các doanh nghiệp Hà Nội nộp thuế đạt gần 100. khách hàng. thể hiện như tiền lương thấp. tiêu biểu như Liên Việt Bank. bảo vệ môi trường và có những đóng góp tích cực đối với các phong trào của địa phương. chỉ làm trong môi trường độc hại khi có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ đi kèm và có phụ cấp độc hại. BHTN). chưa tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa. giải quyết công ăn việc làm cho con em địa phương trên địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.78% tổng số cuộc trong 20 năm kể từ khi nền kinh tế thực hiện công cuộc đổi mới. thực hiện giảm nghèo. gây ô nhiễm môi trường hay không gây ô nhiễm môi trường. góp phần vào sự phát triển kinh tế.94% tổng số thu. chiếm 63. ổn định. không thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường.. làm ảnh hưởng đến ổn định trật tự xã hội. đối tác.. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. phong trào vì người nghèo hay phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.. phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.000 tỷ đồng. Những doanh nghiệp có đóng góp cho cộng đồng xã hội. giúp đỡ người có công. tình trạng sản xuất kinh doanh những sản phẩm có chất lượng thấp. tiến bộ. không đảm bảo các chế độ về BHLĐ. đảm bảo nâng cao năng suất. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định trong sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo.. phong trào lá lành đùm lá rách. Những vấn đề đặt ra trong thực hiện thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của DN Hà Nội Thời gian qua. chưa có đóng góp tích cực.. BHYT. đối thủ cạnh tranh.. trong khi đó. Song cũng còn nhiều doanh nghiệp việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp còn hạn chế. Hành vi của lực lượng này chính là thể hiện cụ thể các hoạt động của doanh nghiệp trong việc tham gia vào các hoạt động thực hiện TNXH như: kiên quyết sản xuất sản phẩm sạch đảm bảo chất lượng. nợ BH (BHXH. không xả thải ra môi trường. đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng. quản lý doanh nghiệp và lực lượng lao động.000 tỷ đồng.… Nhóm nhân tố bên ngoài bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước. Chẳng hạn như trong quan hệ lao động từ năm 2008 đến 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hơn 93 cuộc đình công. xã hội của Thủ đô. Sự tác động của các nhân tố này là khác nhau: Các cơ quan quản lý nhà nước. thực hiện ủng hộ đồng bào bão lụt.. cáo giác cho các cơ quan quản lý nhà nước các hành vi gian lận.

3. . Công đoàn nhiều khi chưa phát huy hết vai trò. chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: Thứ nhất. Sự nhanh nhạy. PCCN và bảo vệ môi trường. tiền thưởng.Hội Bảo vệ người tiêu dùng chưa phát huy vai trò của mình để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi bị xâm phạm để cho tình trạng hàng giả. internet.với chủ doanh nghiệp và NLĐ trong DN của các cấp. . tổ chức cho các nhà lãnh đạo. định mức lao động. phổ biến pháp luật lao động. người lao động như VCCI. . trách nhiệm. Liên minh HTX. Vì vậy. Những hình thức tuyên truyền phổ biến có thể là thông qua: thông tin trên báo chí.SỐ 4/2015 . rộng khắp..Đối với NLĐ. ATVSLĐ. luật bảo vệ môi trường.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ .Các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động. quản lý. chưa có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. . quản lý doanh nghiệp đến thăm quan các DN có chiến lược thực hiện TNXH rõ ràng và đã gặt hái được nhiều lợi ích từ chính những hành động tham gia thực hiện TNXH (cả trong và ngoài nước). đảm bảo các chế độ cho NLĐ về tiền lương. truyền hình. có trách TẠP CHÍ THĂNG LONG . Việc thực hiện TNXH mới chỉ bắt nguồn từ nhu cầu bản thân doanh nghiệp hoặc với mục tiêu đánh bóng tên tuổi hay do yêu cầu bắt buộc của bên đối tác. các ngành chức năng chưa thường xuyên. ổn định trong doanh nghiệp. Hoặc có chủ doanh nghiệp nhận thức được nhưng họ cũng cố tình phớt lờ (bởi các vấn đề đạo đức kinh doanh và chế tài trong thực hiện trách nhiệm xã hội chưa rõ ràng). ý thức pháp luật và sự hiểu biết về pháp luật còn rất hạn chế nên việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động chưa đầy đủ.Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. linh hoạt trong hệ thống quản lý của NSDLĐ chưa đáp ứng với tiềm năng hiện có về lợi thế tài nguyên môi trường. thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm. hàng nhái. luật bảo vệ người tiêu 36 dùng. cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội. quản lý doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định. giáo dục mà chưa thực hiện các chế tài theo quy định của pháp luật. phổ biến và giáo dục để nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo. hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao nên việc chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động còn thấp. chính sách và pháp luật của nhà nước có liên quan đến việc thực hiện TNXH của doanh nghiệp. Từ đó giúp lãnh đạo. tọa đàm.… xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa..Bản thân nhiều chủ doanh nghiệp do trình độ.. dẫn đến chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm đối với người lao động. việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ. …còn tùy tiện dẫn đến hiện tượng mất an toàn lao động xảy ra hoặc tiếp tay cho chủ DN gây ô nhiễm môi trường.. tư duy quản lý còn thấp. các cuộc hội thảo. Vì sự yếu thế của NLĐ.Về phía các cơ quan quản lý nhà nước chưa thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. BHLĐ.. năng suất lao động còn thấp. hàng kém chất lượng tràn lan. . khai thác thế mạnh của NLĐ. Thông qua đó góp phần để họ thực hiện tốt TNXH trong quá trình lãnh đạo. luật bảo vệ môi trường. luật bảo vệ người tiêu dùng. quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất đó là tăng cường tuyên truyền. Nội dung thực hiện TNXH mới chỉ mang tính chất lồng ghép mà chưa có văn bản pháp lý chính thống quy định việc thực hiện TNXH từ phía các cơ quản quản lý nhà nước. cần nâng cao nhận thức và hành động cho lãnh đạo. các hoạt động chủ yếu còn mang tính nhắc nhở. công nghệ lạc hậu.. nếu không sẽ mất việc.Công tác tuyên truyền. Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện TNXH của DN trên địa bàn Hà Nội Để các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội thực hiện tốt TNXH của mình. đối với việc bảo vệ môi trường. quản lý doanh nghiệp giác ngộ được chân giá trị quan trọng ngày nay là muốn kinh doanh tốt phải có đạo đức tốt. doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững và làm ăn phát đạt khi khẳng định được uy tín. chuyên gia trong nước và nước ngoài…. chính sách đối với người có công. trao đổi kiến thức và kinh nghiệm hay sự hỗ trợ tư vấn từ các tổ chức. việc thực hiện các chuẩn mực của TNXH gây ra những khó khăn không nhỏ cho các DN... nên họ đành chấp nhận các chính sách của DN (có những CS của DN đưa ra là dưới mức tối thiểu của Nhà nước quy định). nguồn tài chính hạn hẹp.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . .

bảo vệ môi trường và chung tay giúp đỡ cộng đồng của các doanh nghiệp. TẠP CHÍ THĂNG LONG . họ sẽ hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. tăng cường hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội như VCCI. Công đoàn. Bên cạnh đó. kiểm tra. đẩy mạnh công tác tuyên truyền. cơ quan quản lý các cấp kiên quyết nói “không” với những doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà quên đi quyền lợi và sức khoẻ người lao động. quyền lợi của người tiêu dùng. việc thực hiện TNXH của DN ở Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng đã được hình thành. Tạo hình ảnh tốt đẹp về doanh nghiệp. chính quyền các cấp. pháp luật liên quan đến quyền. người tiêu dùng và xã hội. Các cơ quan có thẩm quyền cũng nên cân nhắc. các chính sách pháp luật của nhà nước. bền vững. đẩy mạnh thực hiện TNXH của DN cần nhiều nhân tố tác động. Nhưng người lao động được xem là nhân tố thúc đẩy bên trong nhằm hình thành tác lực thúc đẩy thực hiện TNXH của DN vì chính quyền lợi của họ. Thứ tư.… Thứ ba là. việc thực hiện trách nhiệm xã hội đã ngày càng được quan tâm. đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng cũng quan trọng như mục tiêu tăng trưởng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. cộng đồng và bảo vệ môi trường.SỐ 4/2015 37 . Có thể nói. các ngành và trong cộng đồng doanh nghiệp. ủng hộ và được đề cao hơn ở các cấp. quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động của các doanh nghiệp trong việc thực hiện TNXH. tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ nhiệm với người tiêu dùng. tiêu cực làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. phi đạo đức. giám sát đối với việc thực hiện pháp luật về lao động. chất lượng sản phẩm… để không gây khó dễ cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo kiểm soát. về bảo vệ môi trường… cho người lao động. bảo vệ người tiêu dùng. về ưu đãi vay vốn. thông thoáng về pháp lý và chính sách đối với tất cả các doanh nghiệp. cũng đồng thời quảng bá thương hiệu Thủ đô. đặt yêu cầu bảo vệ môi trường. giúp góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tóm lại. điều chỉnh kịp thời các biểu hiện hoặc các hành vi sai trái. phổ biến giáo dục pháp luật về lao động. tôn vinh đối với những doanh nghiệp thực hiện tốt TNXH. có chế tài buộc các doanh nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội ngay từ khi bắt đầu cấp giấy phép đầu tư. Tuyên truyền. người tiêu dùng. Hội bảo vệ người tiêu dùng … Các tổ chức đoàn thể này cần tích cực. ban quản lý KCN&CX cần làm tốt công tác tuyên truyền. vận động. Khi người lao động có kiến thức về luật. miễn giảm thuế… đối với những doanh nghiệp làm tốt TNXH đối với cộng đồng khi giải quyết thêm nhiều người lao động địa phương hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại doanh nghiệp. trang bị kiến thức cho người lao động trong các DN Hà Nội Các cấp. xây dựng quan hệ lao động hài hòa. bảo vệ môi trường và có ý thức đóng góp với cộng đồng.xã hội lâu dài của Thủ đô. Đảm bảo sự bình đẳng. của Thủ đô Hà Nội. tăng cường các giải pháp thúc đẩy nâng cao thực hiện TNXH của DN sẽ tạo động lực bên trong và bên ngoài hữu hiệu đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh. thương hiệu quốc gia.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . các ngành cần đổi mới cách tiến hành thanh tra. môi trường. Thứ hai là./. nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thúc đẩy thực hiện TNXH của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. chủ động hơn nữa trong việc vận động. Để từ đó người lao động đồng hành cùng DN trong thực hiện TNXH. nhận thức và bước đầu đã được triển khai. tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức. ngăn chặn. không vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng tới chiến lược phát triển kinh tế . nhất là những chính sách. lợi ích của CNLĐ. có trách nhiệm xã hội phát triển. ngăn chặn các hành vi làm ăn phi văn hoá. Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ nhiều hơn nữa về mặt bằng. bảo vệ người tiêu dùng… đối với lãnh đạo. Chính quyền. Liên minh HTX. cộng đồng xã hội. Đồng thời. Thành phố cần tăng cường công tác khen thưởng. kiểm tra về lao động. môi trường. Chính vì vậy. Để thúc đẩy việc thực hiện TNXH của doanh nghiệp các sở ngành. Cùng với sự phát triển của đất nước.

74% năm 1988 lên 38.64 2011 6.57 2014 5.96% năm 1998 lên 36.3 56. cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp. phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hoá. tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam bình quân giai đoạn 5 năm 1991-1995 đạt: 8.2014 Đơn vị: % Khu vực kinh tế Nông.2000 đạt: 7.7 2014 18.8 44. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế.0%.25%.2005 đạt: 7. nền kinh tế vẫn còn bộc lộ nhiều yếu tố kém bền vững. 18.08 6.82%. 1996 TS.39 7.7 38.5% và 2006 . 2001 .3 38. TẠP CHÍ THĂNG LONG . còn tỷ trọng công nghiệp. Giai đoạn 2011 .KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH Ở VIỆT NAM Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . qua đó đề xuất một số giải pháp.6 2010 19.4% năm 2014. năm 2012: 5.SỐ 4/2015 . lâm.32%. tỷ trọng nông.75 5.83 2012 5.7 38.3 73. Bảng 2: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 1991 . 38.6 1995 27. hiện đại hoá đất nước.24 4. Trong đó.8% năm 2010.3 60. tỷ trọng dịch vụ tăng từ 29. Thực trạng Theo nguồn tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê.5% năm 2000 và giảm xuống còn 19. lâm.1 42.0% năm 2010.0 38.6 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê Đóng góp vào tăng trưởng của hai ngành công nghiệp.90 2013 5.2% năm 2010.82 2. năm 2014 là 5. ThS. cao hơn mức tăng trưởng của năm 2012 và năm 2013.5 80.8 56. Nguyễn Thị Đông Học viện Chính sách và Phát triển . tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7.73 6. Năm 2013.5 2000 24.2010.68 5. thời gian tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam đã đạt 27 năm.8 2005 19. 2013: 5.2010 với mức đóng góp 45%.7 38.8% năm 2000 và 42. xây dựng và nhóm ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). thủy sản.5 36. Đến nay.4 57. Bài viết nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ năm 1990 đến nay.64 5.2 42. thủy sản giảm liên tục từ 46.02 6. ngành dịch vụ đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng theo ngành và cao hơn 38 nhiều so với giai đoạn 2006 .42 2.24%.7 28.1%/năm.4 38.2 58. lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Khu vực sản xuất vật chất (CN+NN) Khu vực phi nông nghiệp (CN+DV) 1990 38. Điều này chứng tỏ xu thế tiến bộ.6 41.2011.2014.3% năm 2014.7% năm 2000 và lên 38.3% năm 1988 xuống còn 24.8 2012 19.2010 6. Tính bình quân giai đoạn 1991 .3 43.42%).3% năm 2014. 43.43 6.68 6.2010 đạt: 6.7 61. Vũ Đình Hòa. lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ 2006 .32 3. Tuy nhiên. nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.2%. mức tăng GDP luôn thấp hơn 7% (năm 2011: 6.3 81.0 80.5 61. xây dựng tăng từ 23.83 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nhóm ngành nông.2 57.7 81.1 22.53 6. xây dựng và dịch vụ đã chiếm đến hơn 90% vào tăng trưởng toàn ngành kinh tế.25 2. Bảng 1: Tăng trưởng và cấu trúc tăng trưởng theo ngành kinh tế Đơn vị: % Năm GDP Nông. nhằm góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và tiềm lực kinh tế. được đánh giá là tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. cao hơn giai đoạn 2006 .3 75.

cơ cấu ngành và cơ cấu sản phẩm đang có sự thay đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường.3% năm 2005 lên 19. tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế diễn ra còn chậm và chất lượng chưa cao. cơ cấu sản phẩm cũng có sự thay đổi. sự phát triển chủ yếu vẫn dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động phổ thông. một số ngành có hàm lượng kỹ thuật cao. bảo hiểm… ngày càng có vị thế quan trọng. tỷ trọng ngành dịch vụ giảm gần 1% năm 2005 so với năm 2012. trong khi số hộ làm nông nghiệp thuần tuý giảm dần. xu hướng chung là giảm tỷ trọng cây lương thực và tăng tỷ trọng của cây công nghiệp và các nhóm cây khác nhờ việc đa dạng hoá các loại cây trồng cũng như hướng vào các loại có giá trị kinh tế cao.2% năm 2010 xuống 35. ngành công nghệ trung bình và cao tăng lên khoảng 26. so với yêu cầu đặt ra. chất lượng cao tiếp tục được phát triển. cạn kiệt. trình độ kỹ thuật công nghệ nhìn chung vẫn ở mức trung bình.7% năm 2010 xuống 38. ngập lụt và hạn hán ở đồng bằng). 2015). thuốc trừ sâu) khiến cho nhiều diện tích đất bị thoái hóa và bạc mầu. tệ nạn xã hội gia tăng.. tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng của ngành thủy sản ở nước ta chủ yếu dựa vào việc khai thác quá mức tài nguyên sinh vật tại các thủy vực. tỷ trọng ngành khai khoáng giảm từ 11. Trong giai đoạn từ 2005 . Tỷ trọng ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên đã có xu hướng giảm từ 42. dựa chủ yếu vào nhập khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gia công từ nước ngoài. Đối với công nghiệp. đặc biệt là những ngành công nghệ cao chưa phát triển.2014 có thể thấy. Tỷ trọng của các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. nhưng yếu tố hiện đại trong toàn ngành chưa được quan tâm đúng mức. Ngành công nghiệp chế biến tăng tỷ trọng.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . cụ thể: tỷ trọng nông nghiệp sau gần 10 năm không những không giảm mà còn tăng nhẹ (từ 19. sử dụng kém hiệu quả. thông tin truyền thông. xây dựng và dịch vụ còn lớn. việc nuôi trồng thủy sản ở nhiều vùng đã làm suy giảm diện tích rừng phòng hộ ven biển (Đồng bằng sông Cửu Long) và ô nhiễm môi trường (Duyên hải miền Trung). Hơn nữa. lâm. Sự chuyển dịch từ công nghiệp khai thác sang công nghiệp chế biến vẫn chưa đảm bảo yêu cầu hiệu quả và tính bền vững.6% năm 2013. trong khi công nghiệp khai thác có chiều hướng giảm. hóa chất .. nông thôn cũng đã có sự chuyển dịch ngày càng tích cực. trong cơ cấu nền kinh tế các nhóm ngành kinh tế sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch còn cao. Năng lực cạnh tranh ở các sản phẩm này chủ yếu nằm ở giá thấp. Trong từng nhóm ngành công nghiệp. tăng dần tỷ trọng. ngư nghiệp: Mặc dù trong cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng của nhóm ngành nông nghiệp. do sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến. mức độ ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế nông.7% năm 2012).2% năm 2000 xuống còn 7. lâm. công nghiệp. góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. ngành công nghiệp chế biến tăng từ 83. Tuy nhiên. Ngay trong ngành trồng trọt. Ngành khai thác khoáng sản được phát triển kéo theo hệ quả là các nguồn tài nguyên khoáng sản đang bị khai thác lãng phí.1% năm 2013. sạt lở đất ở miền núi. Việc khai thác các diện tích đất lâm nghiệp ở vùng đồi núi chuyển sang đất nông nghiệp làm tăng nguy cơ thiên tai (lũ quét. điển hình như: công nghiệp điện tử . chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã chuyển biến theo hướng tích cực. Công nghiệp chế biến. dịch vụ trình độ cao. làm mất môi trường sống của nhiều loài sinh vật. nhưng chưa đảm bảo sự hợp lý. sự chuyển dịch cơ cấu có xu hướng chững lại.dược liệu. Sự dịch chuyển cơ cấu lao động chậm so với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.5% năm 2014.3% năm 2014). Cụ thể: Đối với lĩnh vực nông. ngành công nghiệp sử dụng công nghệ thấp giảm từ 41. tăng dần tỷ trọng của nhóm ngành thủy sản. Trong khi đó. chế tạo chủ yếu là ngành sử dụng nhiều lao động và gia công lắp ráp. Sự chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông nghiệp đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội nông thôn. tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng chỉ tăng nhẹ (từ 38. Cụ thể.1% năm 2005 đến 38. ngư nghiệp.ngân hàng.2% năm 2014. Đối với nông nghiệp.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Trong nội bộ cơ cấu kinh tế nông nghiệp.3% (Nguyễn Ngọc Sơn. Ngành công nghiệp tuy có tốc độ tăng trưởng cao. việc sử dụng các sản phẩm hóa học (phân bón. môi trường bị tàn phá. dựa trên giá nhân công rẻ TẠP CHÍ THĂNG LONG . thương mại và dịch vụ.SỐ 4/2015 39 . mà biểu hiện rõ nhất là thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn theo hướng ngày càng tăng thêm các hộ làm công nghiệp. gia súc bùng phát và kéo dài.tin học. như: tài chính . tỷ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu giá trị sản xuất giảm và tỷ trọng của ngành chăn nuôi tăng dù rằng dịch bệnh gia cầm. viễn thông.2% năm 2000 lên 88.

hàm lượng tri thức và công nghệ cao như: du lịch. Thứ tư. nhằm tạo ra các tác động lan tỏa thúc đẩy các ngành khác phát triển. Thứ bảy.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ hoặc các ưu đãi về thuế. chất lượng dịch vụ thấp còn tồn tại ở nhiều ngành. Thay thế các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thủ công tiêu tốn năng lượng. tài chính. Xây dựng hệ thống các cơ chế chính sách đầu tư phát triển sản xuất. ngành và địa phương khác. có giá trị gia tăng cao. lâm nghiệp.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . đặc biệt là các ngành có tác động nhiều đến môi trường. địa phương và trong từng giai đoạn nhằm tạo ra các sản phẩm mũi nhọn. Hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn. Giải pháp Nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh. ngành mũi nhọn. thực hiện thành công chiến lược chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa. sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên. Phát triển ngành công nghiệp tái chế hiện đại thân thiện với môi trường. hiện đại hóa. công nghệ thông tin. năng lượng. khoa học và công nghệ. Đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. đối với cơ cấu ngành dịch vụ: phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế. phát triển các mô hình kinh tế sinh thái. tạo các tiền đề. Thực hiện lựa chọn các ngành. nghiên cứu đưa ngành này vào quy hoạch ngành công nghiệp môi trường. thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường. đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế. tính chất xã hội hoá còn thấp. Đầu tư phát triển nông nghiệp phải nhằm vào phát huy thế mạnh đặc thù của nền nông nghiệp nhiệt đới. nhằm đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế xã hội và môi trường. thủy sản đáp ứng nhu cầu thị trường. gây ô nhiễm. Thứ hai. kết hợp hiệu quả về quản lý tài chính công cho các hoạt động đầu tư xanh. Áp dụng mô hình kết hợp sản xuất với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. các bon thấp nhằm giảm 40 thiểu ô nhiễm.xã hội các vùng trọng điểm. tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư cho chiến lược tăng trưởng xanh. đối với cơ cấu ngành nông. qua đó đặt ra những lo ngại về khả năng phát triển bền vững trong dài hạn. chủ yếu dựa vào nguồn vốn của Nhà nước. đối với cơ cấu ngành công nghiệp: quy hoạch các ngành công nghiệp theo hướng tận dụng lợi thế cạnh tranh.tín dụng. khuyến khích phát triển công nghiệp xanh. giảm phát thải. thủy sản. phát triển sản xuất hàng hóa và dịch vụ môi trường. xây dựng chiến lược phân bổ nguồn lực để đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp. viễn thông. Thứ năm. các sản phẩm phù hợp với từng vùng.SỐ 4/2015 . tạo điều kiện cung cấp. tiền sử dụng đất. dẫn tới giá cả dịch vụ cao. như: giáo dục . đảm bảo nguồn vốn cho các ngành kinh tế phát triển theo chiều sâu. Ưu tiên các ngành công nghiệp xanh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. đầu tư phát triển vốn tự nhiên. chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông. Những ngành dịch vụ có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. đặt trọng tâm vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ các ngành có năng suất lao động thấp sang các ngành có năng suất lao động cao hơn. Thứ ba.đào tạo. như: điện lực. tác giả đề xuất một số giải pháp sau: Thứ nhất. TẠP CHÍ THĂNG LONG . tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP có xu hướng tăng chậm. Rà soát. tạo được nhiều sản phẩm có thương hiệu quốc gia và quốc tế. đường sắt. bảo hiểm…/. dịch vụ tư vấn chậm phát triển. cơ sở pháp lý nhằm tăng mạnh hơn nữa tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ trong GDP. chủ lực tạo thành các cực tăng trưởng. ngư nghiệp: cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải thấp. du lịch và nguồn nước nhằm củng cố và phát huy lợi thế “vốn tự nhiên” của các tài nguyên có thể tái tạo. điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế . sử dụng ít năng lượng. Tình trạng độc quyền. quy hoạch phát triển các ngành kinh tế. tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm. lâm. địa phương mạnh đóng vai trò “đầu tàu” kéo theo sự phát triển của các sản phẩm. giáo dục. Một số ngành có tính chất động lực. nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề. chế biến thực phẩm. Hình thành các chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm tiêu hao năng lượng. lâm. tăng cường hoàn thiện cơ chế chính sách. như: dịch vụ tài chính . công nghệ. Xây dựng một cơ cấu tài chính và các chính sách tín dụng hỗ trợ nhằm huy động. viễn thông. sử dụng hiệu quả tài nguyên. hàng không. phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xanh. Thứ sáu.

cùng với các tiêu chuẩn đánh giá kết quả phẫu thuật và phục hồi chức năng. xét nghiệm. nắn chỉnh bên trong sau đó mới thực hiện hoặc là kết xương nẹp vít hoặc là đóng đinh nội tủy.Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy xương cánh tay của bệnh nhân. tăng khả năng liền xương. đầu cong đặc biệt thuận lợi cho luồn đinh trong ống tủy. Thông qua việc nghiên cứu tổng quan về đặc điểm giải phẫu. 3. làm thương tổn phần mềm. không gây tổn hại phần mềm nhiều nhưng vẫn luồn được đinh nội tủy và tạo ra được hệ thống kết xương theo ý muốn nhờ kiểm soát dưới màn tăng sáng. dễ nhiễm khuẩn. ngày điều trị ngắn. mặt sau cánh tay.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .SỐ 4/2015 41 . điều trị gãy xương cánh tay với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng”. Nhờ đó mà các ưu điểm khác của kỹ thuật cũng được tính đến như ít mất máu. kỹ thuật kết xương ít xâm nhập (MIS. kỹ thuật điều trị gãy xương cánh tay bằng đinh đàn hồi Metaizeau với đường PGS. Đặc biệt là kỹ thuật kết xương ít xâm nhập (MIS) thì mới được áp dụng từ vài năm nay với số lượng trang bị kỹ thuật. tiêu chuẩn chỉ định phẫu thuật và tiêu chuẩn loại trừ.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ NGHIÊN CỨU. .. Cụ thể bao gồm các bước: 1. Từ hơn 10 năm nay. dễ thao tác hơn. 2. đặc biệt là kỹ thuật kết xương.minimal invasive surgery) với việc thu hẹp đường mổ đến mức tối thiểu trong nhiều kỹ thuật xương khớp ngày càng được phổ biến trên nhiều nước. ứng dụng kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau. Chuẩn bị bệnh nhân thăm khám. màng xương. mất máu.15 cm. đề tài đã xây dựng “Quy trình kỹ thuật mổ kết xương cánh tay bằng đinh đàn hồi Metaizeau” và “Quy trình chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật”. có tính đàn hồi. hạn chế sử dụng kháng sinh. đặc điểm sinh lý. màn tăng sáng. ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CÁNH TAY VỚI ĐƯỜNG MỔ ÍT XÂM NHẬP VÀ MÀN TĂNG SÁNG G ãy xương cánh tay nếu có chỉ định phẫu thuật điều trị thì trước đây có 2 phương pháp phổ biến là kết xương nẹp vít và đóng đinh nội tủy. Đây là một kỹ thuật ngày càng được sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến. Vì vậy.. Để thực hiện được cả hai kỹ thuật kết xương trên thì phẫu thuật viên đều phải mổ mở. X-quang. để lại sẹo dài và thời gian điều trị lâu. sớm phục hồi chức năng. bộc lộ ổ xương gãy. nguyên nhân.. có khi gây thương tổn thần kinh quay.Thiết kế chế tạo một số dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và ứng dụng quy trình kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng để phẫu thuật cho bệnh nhân gãy xương cánh tay tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. các kỹ thuật nội soi xương khớp phát triển. Cả hai kỹ thuật kết xương trên đều có nhiều nhược điểm như: phải mở ổ gãy với đường mổ dài từ 6 . Từ khi có các loại đinh đàn hồi có các đặc tính: kích cỡ nhỏ hơn. không phải cắt cơ. chỉ cần một đường mổ nhỏ khoảng 1cm từ đầu dưới. cơ chế gãy xương cánh tay và các phương pháp điều trị xương cánh tay. chỉ định phẫu thuật cho gãy xương cánh tay bằng đinh đàn hồi Metaizeau với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng. Chuẩn bị phương tiện và dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật TẠP CHÍ THĂNG LONG .. Áp dụng vào thực tiễn lâm sàng bao gồm thiết kế chế tạo các dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và thực hành điều trị cho 30 bệnh nhân bị gãy xương cánh tay. Kiểu kết xương này cho thấy một số ưu điểm: Không phải bộc lộ ổ gãy. Vì thế. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KẾT XƯƠNG BẰNG ĐINH ĐÀN HỒI METAIZEAU. cơ sở y tế và phẫu thuật viên áp dụng được còn rất hạn chế. nhóm tác giả thực hiện đề tài “Nghiên cứu.Xây dựng quy trình kỹ thuật.. các kỹ thuật kết xương. . màn tăng sáng cũng ngày càng phát triển.TS Nguyễn Thái Sơn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng mới được áp dụng từ vài năm nay do hạn chế về trình độ kỹ thuật và trang bị như dụng cụ kết xương. Tại Việt Nam. tạo hình khớp với đường mổ nhỏ với sự hỗ trợ của các trang bị khác như: bàn chỉnh hình. Đối với gãy xương cánh tay người ta đã áp dụng kỹ thuật MIS cho việc đóng đinh nội tủy có chốt ngang hoặc chốt bên trong. Khi đinh được kết hợp thành hệ thống trong ống tủy thì theo cơ chế cân bằng lực 3 điểm tỳ do 2 đinh được luồn đối xứng với nhau nên tạo nên một hệ thống kết xương khá vững lại có tính đàn hồi cho ổ gãy thuận lợi cho quá trình liền xương. Nội dung nghiên cứu của đề tài hướng đến mục tiêu: . Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân.. chuẩn đoán. giá thành rẻ hơn.

Tạo lỗ vào ống tủy đường kính 5-6mm. y học và nhân văn vì bảo đảm kết xương đủ vững. phục hồi sức lao động. Đề tài đã ứng dụng quy trình kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng để phẫu thuật cho 30 bệnh nhân gãy xương cánh tay tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.4%) đạt kết quả phục hồi chức năng loại tốt. 100% BN liền xương.Nắn chỉnh kín xương gãy dưới màn tăng sáng. chỉ có 1 BN (3.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . đào tạo. Kỹ thuật này ngày càng được phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam do sự phù hợp về công nghệ. đảm bảo chính xác độ sâu mũi khoan xâm nhập vào xương theo yêu cầu của từng phần xương phẫu thuật. cứu được nhiều người bệnh kể cả người có tuổi. gồm 2 thành phần chính: * Vỏ trocart: thường được dùng đồng thời hoặc có lúc riêng biệt để tạo đường vào từ đường mổ đến thành xương cánh tay. giữ cho hướng khoan ổn định. định vị cho mũi khoan hoặc dùi khi mở thành xương nhờ kiểm tra được dưới màn tăng sáng.Bộ Trocart và hệ thống dùi các kích cỡ.Kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau dưới sự hỗ trợ kiểm tra của màn tăng sáng. khớp giả.Bàn chỉnh hình. 100% BN liền vết mổ kỳ đầu. sắc. phổ biến trong các bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình. hiệu quả và áp dụng điều trị cho nhiều lứa tuổi kể cả người có tuổi. điều kiện tối thiểu là có màn tăng sáng (hiện nay nhiều bệnh viện đã có và đang chuẩn bị đầu tư mua sắm). Không có BN nào chậm liền xương. 6 mm. Phục hồi chức năng đến khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. tuổi từ 15 đến 90 được phẫu thuật với chẩn đoán gãy xương cánh tay.5 tháng. 5.SỐ 4/2015 .66%) đạt mức khá. Vỏ Trocart + Dùi các cỡ: yêu cầu của phẫu thuật là phải có một bộ dùi nhọn. Đây là kỹ thuật có nhiều ưu điểm về mặt cơ học. Trong thời gian tiến hành nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có 30 bệnh nhân. . có bệnh toàn thân phối hợp (trước đây thường không được điều trị do các kỹ thuật khác không đảm bảo). Thực hiện phẫu thuật: . chính xác theo ý muốn của bác sĩ phẫu thuật. hợp lý về quy trình và cho kết quả cao trong điều trị. dùi thứ 3 bốn cạnh hình vuông). + Bộ Trocart: đây là những dụng cụ mà đề tài có trách nhiệm thiết kế và chế tạo. Dùi các cỡ 3 mm. . 2 BN (6. .Phẫu thuật với đường mổ ít xâm nhập từ đầu dưới phía sau xương cánh tay. Đó là tài sản và hiệu quả kinh tế to lớn do kỹ thuật mang lại. phía trên hố khuỷu xương cánh tay.Màn tăng sáng loại C-arm. phim X . Trong đó có 29 BN (90. Đây là kỹ thuật có thể chuyển giao công nghệ.2%) là đạt mức trung bình.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ . 6 mm và dùi trung gian 4. có 3 hay 4 cạnh để phá thành xương cứng dễ dàng (thường gồm 3 dùi với đường kính mũi dùi khác nhau. độ sâu này hoàn toàn điều chỉnh được và bảo vệ phần mềm trong quá trình khoan hoặc dùi. không có BN nào nhiễm khuẩn vết mổ. loại gãy và tính chất gãy. Đa số bệnh nhân liền xương sau 3 tháng (20 BN). Thời gian liền xương trung bình 3. Theo dõi và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân bị gãy xương cánh tay qua khám lâm sàng. một số liền ở tháng thứ 4 (5 BN) và 5 BN khác liền xương ở tháng thứ 5. Thời gian liền xương khác nhau phụ thuộc vào vị trí gãy. an toàn. . 42 . hai dùi đầu tròn mũi nhọn cạnh hình tam giác 3 mm. Kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng điều trị gãy xương cánh tay là một kỹ thuật hiện đại và cập nhật về tính khoa học y học cũng như tiên tiến về công nghệ đang được áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới với những tiêu chuẩn ưu việt hiện nay. TẠP CHÍ THĂNG LONG .quang theo các tiêu chuẩn đánh giá.

trẻ em. ThS.21 7.994 7. gãy ở người già.46 Nguồn: Niên giám Thống kê Hà Nội 2013 và tính toán của tác giả TẠP CHÍ THĂNG LONG .750 326. sinh Thành công của đề tài sẽ đưa thêm được một kỹ thuật hiện đại.210 291.42 8. điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân bị gãy xương cánh tay cho ngành y tế. tiến tiến và hiệu quả vào chẩn đoán.29 0.37 11.4 2.7 7.002 128.723 171. Với việc nghiên cứu áp dụng thành công kỹ thuật kết xương bằng đinh đàn hồi với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng. lâm nghiệp.470 373.018 12. sản xuất. bài viết đề xuất một số giải pháp hướng tới xây dựng một cơ cấu công nghiệp phù hợp trong quá trình phát triển kinh tế của Thủ đô.704 136. lâm nghiệp. Nhu cầu được phẫu thuật và điều trị của bệnh nhân ngày càng cao cả về chất lượng và hiệu quả.1 8.323 18. đảm bảo tính thẩm mỹ.44 4. tuổi cao hay mắc nhiều bệnh phối hợp. Thực trạng cơ cấu sản xuất công nghiệp của Hà Nội 1.1 6. chi phí gia đình và bệnh nhân phải gánh chịu cũng được giảm đáng kể khi bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị bằng kỹ thuật này do khả năng và thời gian hồi phục nhanh.754 197. Nguyễn Thị Đông. không làm tổn thương các thành phần xung quanh ổ gãy như: màng xương.. thao tác đơn giản. thủy sản Tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông.761 121. vết mổ nhỏ. nhanh chóng hồi phục sức khoẻ và có thể tiếp tục lao động.11 10.72 10. dễ thực hiện với độ chính xác cao.000 % - 108. kể cả những trường hợp gãy phức tạp.08 7. cũng như mọi độ tuổi.3 9. Ngân sách Nhà nước giành cho ngành y tế. số lượng bệnh nhân bị gãy xương cánh tay sẽ được phẫu thuật và điều trị thành công sẽ nhiều hơn.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .804 152.803 14. thủy sản Đơn vị 2009 2010 2011 2012 2013 Tỷ đồng 206. mất máu nhiều mà người già khi phẫu thuật không cho phép. ThS.1 Cơ cấu ngành kinh tế nói chung nhìn từ góc độ tăng trưởng Bảng 1: GDP và tốc độ phát triển GDP của TP Hà Nội giai đoạn 2009-2013 STT 1 2 - Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông.13 8. nhất là nữ giới và tuổi già đây là phương pháp cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật mổ mở với đường mổ lớn. Đây quả thực là những giá trị to lớn từ kết quả nghiên cứu thành công của đề tài đem lại Phương pháp này có thể áp dụng cho hầu hết các loại gãy xương.SỐ 4/2015 43 .KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Đây là phương pháp điều trị ít xâm lấn.322 17. góp phần nâng tầm y học nói chung và lĩnh vực chấn thương chỉnh hình nói riêng của Việt Nam bắt kịp và phát triển ngang tầm thế giới. Vì thế việc tiến hành nghiên cứu áp dụng thành công và trở thành kỹ thuật thường quy góp phần từng bước tiếp tục khẳng định Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là địa chỉ tin cậy của ngành Y tế Thủ đô. thời gian điều trị và chăm sóc được rút ngắn lại.415 19.700 102. Từ đó nhiều bệnh nhân được cứu khỏi bị tàn tật. tổn thương phần mềm nhiều. VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI T rên cơ sở phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp của Hà Nội. Đối với bệnh gãy xương cánh tay. mạch máu … hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn do không phải mở ổ gãy. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị nặng. Bùi Quý Thuấn Học viện Chính sách và Phát triển 1. Đặc biệt nó mang lại tính thẩm mỹ cho giới trẻ.988 85. giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân do đinh được sản xuất trong nước./.505 243.9 11. phẫu thuật.57 0. hoạt trong cộng đồng. áp dụng được với nhiều hình thái gãy xương.80 9.1 11.301 155..04 10.

08 7.72 2011 2012 2013 5.90 11. như: năm 2012 (Hà Nội: 7. tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành giai đoạn 2009 .92 10. thủy sản trong GDP giai đoạn 2009 .96% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành và mới chỉ tập trung vào thực hiện những khâu lao động gia công.03 9.xây dựng và kinh tế của Hà Nội với cả nước giai đoạn 2009 .21 8. công nghệ sạch.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Theo đó.xây dựng của Hà Nội cũng không ổn định và có những năm không đạt bằng mức tăng bình quân của cả nước. chế tạo. cơ cấu ngành đã có sự chuyển dịch.22% (Bảng 2). tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên.xã hội của Hà Nội.22%).2013 Đơn vị: % Chỉ tiêu Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng công nghiệp – xây dựng Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng công nghiệp .10 5. Bên cạnh đó.xây dựng nông . Cơ cấu công nghiệp nhìn từ góc độ ngành Cùng với sự thay đổi vị trí trong cơ cấu ngành của Thành phố. giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác (Bảng 3). Bảng 2: So sánh tốc độ tăng trưởng công nghiệp . Tuy nhiên.22 10. so với mục tiêu đề ra là đạt tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2011 .2. cùng với tốc độ tăng cao liên tục và khá ổn định của GDP.SỐ 4/2015 .2015 là 12. Điều này chứng tỏ. thì chưa đạt được. nông . cơ cấu ngành kinh tế của Hà Nội đang hình thành một hình thái với chất lượng cao hơn.78 10. giai đoạn 44 2009 . ngành này đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao so với cả nước. năm 2013 (Hà Nội: 7.37 11. nếu nhìn vào xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong giai đoạn 2009 .xây dựng.89 9.77 5.13%/năm. Biểu đồ 1: Tỷ trọng các ngành dịch vụ.77%). trong khi cả nước là 9. Do vậy. cả nước: 9. các ngành phi nông nghiệp chưa thể hiện được ví trí đầu tàu trong phát triển kinh tế của Thủ đô. Cụ thể là.7%.xây dựng 2009 2010 CẢ NƯỚC 5. tốc độ tăng trưởng công nghiệp .50 HÀ NỘI 7.lâm nghiệp. song còn chậm và thiếu tích cực.2013 đạt 9.lâm nghiệp . lắp ráp sản phẩm. chiếm tỷ trọng lớn nhất từ 95 .57 Nguồn: Niên giám Thống kê 2013 1.2012.03 8. các sản phẩm công nghiệp chủ lực. khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ. công nghiệp .10 7. Đây là khâu đơn giản nhất trong chuỗi giá trị sản phẩm và thường là khâu có TẠP CHÍ THĂNG LONG .57%.70 8. cơ cấu nội tại ngành công nghiệp cũng có những chuyển biến theo xu hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến. cả nước: 8.thủy sản qua các năm chuyển biến chưa rõ nét. cơ cấu giữa các ngành: dịch vụ. chế tạo.2013 (Biểu đồ 1) có thể thấy rằng.2013 Nguồn: Niên giám Thống kê Hà Nội 2013 và tính toán của tác giả Với chủ trương phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao.xây dựng luôn là ngành được ưu tiên đầu tư phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế .32 6.04 8.13 10. theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.70%. nên công nghiệp .KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ Bảng 1 cho thấy. công nghiệp . các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao.

103 607 79.908 2.481 100 0. ngành công nghiệp khai khoáng.38 116.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .00 0.417 651 103. cụm công nghiệp Trong những năm qua. Theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài. hơi nước… Cung cấp nước.177 633 127.44 92.50 95. nước thải Tỷ trọng Khai khoáng Công nghiệp chế biến.790 4. tốc độ tăng trưởng của các ngành đang có dấu hiệu chững lại. dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. điều này cũng cho thấy. chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp của Hà Nội tuy đã đúng hướng. Tuy nhiên.2012 Chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp (GO) Khai khoáng Công nghiệp chế biến. nước thải Đơn vị Tỷ đồng % 2009 84. Cùng với đó.. hết khấu hao.80 105. tỷ số phát triển ở hầu hết các ngành đều đang giảm dần. hơi nước… Cung cấp nước. cộng với trình độ chuyên môn hóa và công nghệ ở mức thấp. một số gần đường giao thông đã và đang gây sức ép lớn về giao thông.676 509 679 1. chế tạo Sản xuất và phân phối điện. nước nóng.30 2.41 106.36 100 0.SỐ 4/2015 45 . Một số giải pháp phát triển Qua phân tích có thể thấy.73 96. Để tiếp tục hoàn thiện TẠP CHÍ THĂNG LONG .36 100 0. mới chỉ 02 KCN đã đưa khu xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động là KCN Bắc Thăng Long. thì các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước ta phải tận dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương và nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.30 0.KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ giá trị gia tăng thấp nhất.63 1. xử lý chất thải. Thái Lan… Ngoài ra. nhưng còn chậm. đa số các doanh nghiệp FDI chỉ sử dụng nguyên liệu nhập ngoại.1 123.986 2012 135. ô nhiễm môi trường.200 1. tính bền vững và hiệu quả tăng trưởng còn thấp. nước nóng. cũng như thu hút được một số dự án có hàm lượng công nghệ cao và công nghiệp cơ bản.90 108.27 % Nguồn: Niên giám Thống kê Hà Nội 2013 1.77 115. hoạt động quản lý và xử lý rác thải. sự hình thành và phát triển các KCN đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. thiết bị được đưa vào sản xuất trong các KCN đều đã qua sử dụng.949 2010 109. thì nguyên liệu chủ yếu là nhập từ Trung Quốc. phân bố khu công nghiệp còn chưa hợp lý. quy hoạch các khu. Singapore. chế tạo Sản xuất và phân phối điện. nhiều máy móc. lắp ráp.868 3.01 110. Hiện nay. nhất là đối với các doanh nghiệp công nghiệp trong các KCN Thăng Long. khí đốt.11 100 0. còn lại thì năng lực xử lý nước thải và chất thải chỉ được đánh giá ở mức trung bình so với các địa phương khác. nước thải Tỷ số phát triển Khai khoáng Công nghiệp chế biến. Trong khi đó. đó là việc các KCN được bố trí gần các khu đô thị. Nội Bài. Mặt khác. khí đốt.515 1. hoạt động quản lý và xử lý rác thải.66 3.14 2.3 Phân bố công nghiệp.73 96.47 123. nước nóng.61 100. hơi nước… Cung cấp nước. Nhật Bản. việc quy hoạch. 2. Đài Loan. Nhưng trên thực tế. Bảng 3: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp Hà Nội (giá so sánh 1994) giai đoạn 2009 . khí đốt. cung cấp điện. hoạt động quản lý và xử lý rác thải.84 110. nước cũng như các vấn đề về mặt xã hội khác.. do phần lớn sử dụng lao động thủ công. Hà Nội chưa tạo ra được những KCN với những ngành công nghiệp mũi nhọn có tác dụng kích thích và lan tỏa đối với phát triển kinh tế của Hà Nội. Chính vì vậy.776 2011 121.61 0. chế tạo Sản xuất và phân phối điện.36 2.68 124.742 599 114.60 96. khí đốt có xu hướng giảm tỷ trọng xuống dưới 1%. có một thực tế là phần lớn các dự án này vẫn chỉ thực hiện chức năng là gia công. khu dân cư. KCN Nội Bài.

với mục tiêu đến năm 2020. tác giả xin đề cập một số giải pháp như sau: Thứ nhất. đổi mới nâng cao trình độ công nghệ.. chế tạo. liên kết. hiện đại hóa theo hướng phát triển bền vững. Đẩy mạnh hình thành. không thể phát triển bất cứ công nghiệp hỗ trợ nào. từng lĩnh vực. chất lượng sản phẩm cho các ngành công nghiệp. khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Nếu không có công nghiệp hỗ trợ sẽ không thể có ngành công nghiệp chế tạo.12. phát triển các lĩnh vực và thành phần cơ bản của kinh tế tri thức (công nghệ thông tin. có tính chất quyết định đối với sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. cần tập trung phát triển các ngành 46 công nghiệp cơ khí. công nghiệp công nghệ cao. Thứ bảy. Tích cực triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. phát triển công nghiệp sạch. linh kiện điện tử.. ngành công nghiệp phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.xây dựng đạt 11./.. mà còn cần tiếp cận theo hướng chuỗi giá trị như các ngành kinh tế kỹ thuật đang ở vị trí nào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện nay. cần nâng cao trình độ. dệt may giày dép. phát triển có chọn lọc công nghiệp hỗ trợ sản xuất linh kiện cơ khí. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị tăng thêm công nghiệp . bởi công nghiệp là ngành trụ cột phát triển đất nước. thân thiệt với môi trường. chất thải công nghiệp. cần tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hà Nội cần hướng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.SỐ 4/2015 . mà phải vì mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Để thực sự ngành này có hiệu quả cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ. phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp. TẠP CHÍ THĂNG LONG . công nghiệp công nghệ cao. công nghệ sinh học. không chỉ vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cần lập quy hoạch bảo vệ môi trường. cùng với ngành dịch vụ. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên năng suất. chế tạo đang chiếm tỷ lệ lớn trong toàn ngành công nghiệp. tự động hoá. xe máy. có giá trị gia tăng cao. từ đó mới xác định xem ngành nào. như: ô tô. nhóm sản phẩm nào hoặc khâu nào trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm. mà phải tính đến chi phí.. khu vực kinh tế trong GDP.5 . chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tập trung phát triển vào một số ngành đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu. Điều này đòi hỏi ngành công nghiệp cần nhanh chóng giảm tính gia công. Trong đó. điều này là điều kiện tiên quyết để thực hiện. ô tô. Kết hợp ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. luyện kim. hóa chất. mức độ ô nhiễm của nguồn nước để có những phương án xử lý chung trên địa bàn cũng như từng vùng. Sẽ không đầu tư dàn trải mà phải tìm trọng tâm cho từng giai đoạn. Thứ tư. hình thành sự phân công sản xuất. năng suất. hướng đến sản xuất một số sản phẩm có thương hiệu tham gia vào chuỗi xuất khẩu trọng điểm của cả nước. trong đó. tập trung đầu tư chiều sâu. Thứ hai.5%/năm như mục tiêu đã đề ra. bảo tồn.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ cơ cấu công nghiệp. nhiệt điện. Để nâng cao chất lượng trình độ nguồn nhân lực cần phải thực hiện đồng bộ. trí lực và kỹ năng của mình trong công việc. đáp ứng yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Thủ đô.) để Hà Nội trở thành một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu thiết kế. Củng cố. Cuối cùng là. đây là ngành đóng vai trò then chốt trong khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. sản xuất và chế biến gỗ. Tuy nhiên. công nghệ vật liệu mới. phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. xe máy. miền và tạo điều kiện liên kết có hiệu quả. có hiệu quả đồng thời ba vấn đề: nâng cao dân trí. chất lượng và hiệu quả là cần thiết. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Thứ ba. dệt may… Thứ năm. giá thành. hợp tác tham gia chế tạo trong từng công đoạn sản phẩm và thực hiện phân bố không gian công nghiệp phù hợp nhằm phát huy lợi thế so sánh của các vùng. Hiện đại hóa công nghiệp xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Thứ sáu. ngành công nghiệp chế biến. chất lượng nguồn nhân lực phải luôn luôn là nhân tố cơ bản của sự phát triển. đó là phát triển công nghiệp chế biến. chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sự phân công và hợp tác theo chuỗi giá trị toàn cầu. có một cấu thành bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu là bảo vệ môi trường. hướng tới xây dựng một cơ cấu công nghiệp phù hợp trong quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế quốc dân. phát triển các ngành công nghiệp nền tảng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo. xuất khẩu. mà phải lựa chọn một số sản phẩm chủ lực để phát triển thành thương hiệu quốc gia. cũng không nên máy móc khi đặt vấn đề tỷ lệ nội địa hóa đối với từng loại sản phẩm. như: chế biến nông sản thực phẩm. đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để mỗi người có thể phát huy hết tiềm năng. đánh giá thường xuyên tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải. Đồng thời. chế tạo sản phẩm mới. Cần thay đổi tư duy và hướng tiếp cận xây dựng cơ cấu kinh tế không chỉ xác định tỷ trọng ngành nghề.

đã gây ra ít nhất 12 vụ dịch ở Trung Phi và Gabon từ năm 1976. Một dòng virut Ebola biến mất khỏi các mẫu bệnh nhân lấy muộn hơn trong vụ dịch.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .đã đang diễn ra nhiều tháng ở nước Ghi-nê lân cận. các bác sĩ cũng thử nghiệm virut trên ở chị ta.DIỄN ĐÀN CÁC GENOM BỘC LỘ SỰ MỞ ÐẦU BỘT PHÁT CĂN BỆNH EBOLA K GS. Bệnh viện cho rằng chị bị sốt Lassa (căn bệnh hiểm nghèo do virut ở những nước nhiệt đới) vì bệnh do virut là bệnh địa phương trong vùng và thường gây sẩy thai). Các bệnh nhân được lấy mẫu trên một lần . Điều này có thể giúp cải thiện các thử nghiệm chẩn đoán hiện hành và về lâu dài. Điều quan trọng là phải theo dõi các thay đổi trên sao cho các thử nghiệm có thể cập nhật nếu cần thiết. Các nhà khoa học đã nhận thấy trong vụ dịch hiện hành. ủng hộ cho một lý thuyết mới rằng virut truyền bá qua các động vật chủ từ Trung Phi trong thập kỷ qua. Stephan Gunther (Viện Y học nhiệt đới Hamburg.có thể đã phát sinh khi một trong các dòng đã có mặt trong đám tang thu được một đột biến mới.chính thức được gọi là EBOV . Theo Sylvain Baize (Viện Pasteur ở Lyon. Các nhà nghiên cứu ở Liberia cũng đã thu thập các mẫu nhưng đang tập trung cố gắng làm chậm dịch bệnh đang lan tràn trong thủ đô có mật độ dân cư đông đúc và không có dấu hiệu giảm bớt (Congo cũng ở tình trạng báo động cao khi Ebola đã bùng lên ở một vùng xa (tiếp theo trang 48) TẠP CHÍ THĂNG LONG . cho đến năm nay. Các mẫu máu từ 12 người trong số những người đưa đám và những người bị nhiễm khác đã cho phép một số nhà khoa học theo dõi xem virut đã biến đổi thế nào khi phát tán. trong khi một dòng thứ 3 xuất hiện. 5 trong số họ đã bị nhiễm virut Ebola và chết. Dòng thứ 3 này đã truyền bá qua một người lái xe tải đưa người phụ nữ vào bệnh viện cũng như những người khác chăm sóc chị ta trong thành phố. chứng minh đây là trường hợp đầu tiên Ebola ở Sierra Leone. Còn thiếu việc phân tích trình tự ở các mẫu Ebola từ những người bị nhiễm ở Liberia và Ghi-nê. EBOV .người đã xác định trình tự một số mẫu virut Ebola đầu tiên từ các bệnh nhân ở Ghi-nê thì “Đây là lần đầu tiên sự tiến hóa thực tế của virut Ebola có thể được quan sát ở người”.TS Nguyễn Đình Quyến hi người phụ nữ trẻ đến Bệnh viện Kenema ở Sierra Leone vào cuối tháng 5. Những người này đã làm bùng phát dịch bệnh ở Sierra Leone với trên 900 người mắc và hơn 390 người chết. genom của virut đang thay đổi khá nhanh bao gồm trong những vùng là yếu tố quyết định đối với độ chính xác của các thử nghiệm chẩn đoán dựa vào PCR (polymerase chain reaction). các nhà nghiên cứu cho rằng EBOV đã lưu hành hàng thập kỷ và không tìm thấy ở các động vật trong vùng. Vẫn chưa rõ người trồng và bán cây thuốc bị nhiễm cả hai biến chủng hay một người khác dự đám tang bị nhiễm riêng. Các kết quả là dương tính.1 trong 5 virut Ebola nhiễm ở người . Pháp) . Trên 50 cộng tác viên từ 4 nước đã giúp thu thập và phân tích các thứ tự của virut. Mặc dù các nhà khoa học chưa biết rõ động vật nào là trung gian. chị ta đã bị sốt cao và vừa sẩy thai. Tuy nhiên. đang chờ được xác định trình tự khi có thời gian (lúc này. Đội đã nhận ra 13 người nữa bị nhiễm bệnh.ông này đang điều trị các bệnh nhân Ebola ở biên giới gần với Ghinê. hướng các nhà nghiên cứu thăm dò sử dụng vắcxin và điều trị.một bệnh sốt xuất huyết khác . EBOV chưa hề được phát hiện ở Tây Phi.SỐ 4/2015 47 . Môt số nhà khoa học ở đại học Harvard đang tiến hành xác định trình tự và phân tích genom của các mẫu virut Ebola từ 78 người ở Sierra Leon được chẩn đoán với Ebola vào cuối tháng 5 và giữa tháng 6 bao gồm cả người phụ nữ trẻ vào bệnh viện Kenema. Tuy nhiên một đội từ Bộ Y tế được phái ngay đến quê hương của người phụ nữ để phát hiện xem chị ta đã bị nhiễm ở đâu và như thế nào. Ít nhất một loài dơi quả đã được phát hiện mang virut Ebola có một chuỗi quần chủng trải dài từ Trung Phi tới Ghi-nê.đã cung cấp hiểu biết sâu sắc về virut đang biến đổi như thế nào trong vụ dịch bộc phát. nhưng dơi quả (fruit bat) là nghi phạm hàng đầu. Những nghiên cứu tiếp theo về sự khác nhau giữa các dòng Ebola có thể liên kết các đột biến với hành vi của virut chẳng hạn virut gây chết người như thế nào và phát tán bệnh dễ dàng ra sao. Việc phân tích cho thấy dịch bùng phát ở Sierra Leone được “châm ngòi” bởi ít nhất 2 virut khác nhau đưa vào từ Ghi-nê ở cùng thời điểm. không thấy ai bị nhiễm ở bệnh viện. Trường hợp đầu tiên chẩn đoán ở Sierra Leone. tất cả họ đã dự đám tang nói trên. Tuy nhiên bệnh Ebola do virut . phòng thí nghiệm của ông đã có các mẫu từ Ghi-nê. Các trình tự của virut đã chứng minh bệnh truyền bá như thế nào ở Sierra Leone. Dòng này . Các dữ liệu về hệ gen cũng rọi ánh sáng mới giải thích virut . Chị phụ nữ đã dự đám tang của một người trồng và bán cây thuốc . Người phụ nữ trẻ.đã kết thúc như thế nào ở Tây Phi. Tuy nhiên phân tích mới đây được củng cố bởi số lượng chưa từng gặp của các genom. do đó khi người phụ nữ bị xuất huyết nhiều. cuối cùng đã phục hồi. Đức) cho biết. Gunther đã ở Nigeria theo dõi sự tiếp xúc của một bệnh nhân Ebola ở đây đã bị nhiễm bởi một khách du lịch từ Liberia). nhưng hiện là tâm điểm của một đề tài nghiên cứu bi kịch nhưng cực kỳ quan trọng. Dựa vào các dữ liệu xác định trình tự từ sớm.

SỐ 4/2015 Theo Science. Do chụp cộng hưởng từ có độ phân giải không gian tốt hơn nên phương pháp này tương đối phù hợp để can thiệp sớm cũng như chẩn đoán hàng loạt. bệnh nhân cũng có thể tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) với giá thành rẻ hơn. phổ biến rộng rãi trong các bệnh viện mà không phải chịu tác động xấu từ tia xạ.DIỄN ĐÀN HẠT NANO TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHẨN ĐOÁN BỆNH ALZHEIMER C ăn bệnh suy giảm trí nhớ đã tàn phá hơn 40 triệu người trên thế giới và khiến nhân loại tiêu tốn hàng tỷ đô la trong việc điều trị. Ở giai đoạn đầu. Cách tiếp cận này thực sự đã mở ra một nền tảng mới trong nghiên cứu và ứng dụng hạt nano để chẩn đoán. Bên cạnh việc chẩn đoán bằng phương pháp chụp cắt lớp.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .. nhưng hiện chưa rõ chủng virut Ebola nào đang gây ra vụ dịch đó). Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường Đại học ở Hồng Kông thậm chí đã chế tạo được hạt nano ôxit sắt siêu thuận từ SPIO kết hợp với curcumin (một dạng tinh chất được chiết xuất Ngọc Trâm từ củ nghệ tươi) để gắn vào các protein. TẠP CHÍ THĂNG LONG . tạo điều kiện thẩm thấu vào não qua đường máu. Tinh chất curcumin sẽ tạo nên những liên kết tự nhiên giữa ôxit sắt siêu thuận từ và các protein mà không gây ra bất kì tác dụng phụ nào có hại. người mắc bệnh Alzheimer chiếm tới 60 . Do đó việc chẩn đoán sớm mang tính chất quyết định nhằm tìm ra các phương pháp điều trị mới giúp ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh trước khi não bộ bị tổn thương đến mức không thể phục hồi. Vì vậy các nhà khoa học đã sử dụng hạt nano từ tính như một chất tương phản. sự kết tụ protein có thể đã xuất hiện lâu dài trước khi các triệu chứng của bệnh nhân được biểu hiện. Các nhà khoa học đã công bố các trình tự của virut trong một cơ sở dữ liệu công cộng ngay khi các trình tự này được hoàn thành và hy vọng công trình này và bi kịch mang đến cho cộng tác viên và những tình nguyện viên khác sẽ thúc đẩy các nhà khoa học khác 48 thu được các dữ liệu công cộng nhanh trong vụ dịch bùng phát này cũng như các vụ dịch trong tương lai. (tiếp theo trang 47) thuộc Tây Bắc của nước này. chữa trị bệnh Alzheimer và những căn bệnh khác. giúp chúng kéo dài thời gian tồn tại và lưu thông trong máu. tuy nhiên chúng sẽ gây bệnh khi tích tụ lâu ngày. Nhóm nghiên cứu tin rằng việc thử nghiệm thành công trên chuột sẽ là tiền đề cho những thí nghiệm trên người cũng như so sánh khả năng của phương pháp chụp cộng hưởng từ với phương pháp chụp cắt lớp. (Theo Elsevier) CÁC GENOM BỘC LỘ SỰ MỞ ÐẦU.. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ của não chuột cho thấy hạt nano bám vào các protein gây bệnh. Trong số này. Các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học của Hồng Kông đã phát hiện được sự kết hợp giữa hạt nano từ tính với chiết xuất từ củ nghệ tươi có thể giúp chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. chăm sóc sức khỏe. Vol 345. Thông thường các protein này sẽ được xóa khỏi não bộ. Các lớp phủ này có vai trò ngăn chặn hạt nano từ tính kết đám với nhau. 2014 . Tuy nhiên phương pháp này lại không thể phát hiện các protein (amyloid β (Aβ)) một cách trực tiếp gây nên bệnh Alzheimer. Sự kết tụ này sẽ làm tổn thương tế bào thần kinh cũng như gây nên những triệu chứng suy nhược đặc trưng của bệnh Alzheimer. Càng có nhiều thông tin thu được từ tay người dân ta càng có cơ hội giải quyết vấn đề”.80% và hiện nay chưa có phương pháp đặc trị cũng như phòng ngừa. nhóm các nhà khoa học đã tìm cách bao bọc những hạt nano này bằng các lớp phủ polymer. Các nhà khoa học đã thí nghiệm phương pháp này trên chuột và chứng minh rằng khi hạt nano liên kết với protein gây bệnh Alzheimer trong não sẽ làm xuất hiện những đốm màu tối và dễ dàng được phát hiện trên máy chụp cộng hưởng từ. Chẩn đoán này dựa trên việc phát hiện một dạng protein (amyloid β (Aβ)) tiết ra từ các tế bào thần kinh. Phương pháp chẩn đoán bệnh hiện nay như kỹ thuật chụp cắt lớp (PET-CT) không những đắt tiền mà còn khiến cho bệnh nhân bị ảnh hưởng xấu từ tia xạ. tạo thành những đốm đen (bên phải) Để giúp hạt nano nghệ mang từ tính thâm nhập vào não bộ mà không bị phát hiện bới hệ thống miễn dịch. Theo các tác giả trên. “Chúng ta cần dồn sức cho bệnh dịch.

Không may là những lo ngại về việc sử dụng vũ khí sinh học và hóa học làm phương tiện khủng bố đã trở thành sự thực sau ngày 11/9/2001. do đó người rải có thể an toàn trở về căn cứ. rùa xanh. Từ khủng bố sinh thái được gán cho nhà lãnh đạo Iraq . Vụ tràn dầu do sự tháo xả này là vụ lớn nhất thế giới (hơn 30 tấn) tầm cỡ thảm họa Exxon Valdez năm 1989 ở Alaska. vốn đã được xếp vào diện bị đe dọa. nấm. Không phải là tất cả hành động khủng bố môi trường đều là ghê gớm như những hành động trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Dù cho hậu quả quân sự hay chính trị có như thế nào thì hậu quả về mặt môi trường cũng to lớn hơn nhiều. Các vùng nước.1991 ở vùng Vịnh Ba Tư đã chứng minh một vai trò mới của môi trường trong cuộc chiến: người ra dùng sự phá hủy môi trường để làm một loại vũ khí. Tác hại của chiến tranh đối với môi trường tự nhiên thật khủng khiếp. nhiều hóa chất đã dùng làm hơi độc. là các tác nhân của các vũ khí vi trùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. một thứ hóa chất làm rụng lá cây có tên là “Chất độc màu da cam” được sử dụng rộng rãi. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Họ không sản xuất được hóa chất ấy ở dạng tinh khiết cần thiết. én biển Capian.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . Sự ô nhiễm không khí sinh ra do việc đốt cháy dầu này lan ra trên một diện tích rộng. rồi chất lỏng này bay hơi. chỉ có một lối thoát hẹp là eo biển Horuz với bề ngang chỉ có 55 km. Trong cuộc Chiến tranh Việt Nam. Như vào khoảng tháng 7/2000. Cơ chế phân phối độc chất của họ chỉ đơn giản là mang những chai nhựa đựng sarin lên tàu và ý tưởng để khởi động là dùng đầu nhọn cây dù chọc thủng các chai ấy cho chất lỏng chảy ra. Saddam Hussein có lẽ nghĩ ra vụ tràn dầu này để ngăn các kế hoạch liên hợp chiếm đóng Kuwait bằng hải lục quân. Các hành động riêng rẽ có ảnh hưởng cùng mức độ cũng đã được ghi nhận.một nạn nhân vô tội. Năm 1995 một giáo phái Nhật Bản có tên là Aum Shinrikyo đã xả hơi độc sarin trong một đường xe điện ngầm. Họ có ý định giết hàng nghìn người nhưng chỉ có 12 người chết. Về bản chất. người biểu tình ở Nhà máy hóa chất Cellatex miền Bắc nước Pháp đã đổ 3000 lít axít sunfuric xuống sông Meuse khi các quyền lợi về y tế của họ bị từ chối.Saddam Hussein. rừng đước và những dải rong tảo chứa những chủng loại chim. Ông ta đã ra lệnh đổ khoảng 1. Sử dụng việc làm thiệt hại cho môi trường là một loại vũ khí đang là một khái niệm đáng sợ. bờ biển và các đảo Vịnh Ba Tư đều có rặng san hô. hoặc là phá hủy các tài sản khác. Như vậy mới chỉ làm 12 người chết.Kuwait là sự cố tình đốt cháy hàng trăm giếng dầu ở Kuwait. Các nhà nghiên cứu của giáo phái này đã chi tiêu trên 30 triệu USD nhằm sản xuất một loại vũ khí dựa trên sarin nhưng họ đã không vượt qua được ba trở lực chính. (iii) vi trùng. Dù rằng cuộc chiến vùng Vịnh kéo dài chưa tới một năm. Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. chiến tranh là hủy diệt môi trường .1 tỷ lít dầu thô vào vùng Vịnh Ba Tư. Vịnh này cũng hơi biệt lập.. Các hậu quả về mặt môi trường của những hành động như thế phải mất nhiều năm mới thấy hết được. thì cuộc xung đột 1990 . Nhiều chủng loại như cá heo mũi to. Trong mấy thập kỷ vừa qua đã có nhiều kiểu khủng bố môi trường được thực hiện từ những hoạt động chiến tranh đến những hoạt động của các cá nhân hay nhóm nhỏ. Nguyễn Đức Khiển dập tắt hết các ngọn lửa của cuộc chiến tranh.. TS. nhưng cũng có thể ông ta đang tìm cách đóng cửa các nhà máy lọc nước mặn ven bờ biển là những nhà máy cung cấp phần lớn nước ngọt cho tỉnh Eatern của Arab Saudi. Vụ tràn dầu trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 cho ta cơ hội theo dõi hậu quả của dầu loang trên các sinh vật biển và các cộng đồng hữu sinh. Đặc điểm của vũ khí vi trùng là: (i) bùng phát thành dịch sau khi rải vi trùng 2-3 tuần. (iv) khuôn khổ pháp lý mong manh. hải ngưu. Vịnh này phải mất 5 năm mới xả sạch dầu. virút. tấn công toàn thể xã hội. động vật có vú ở biển độc đáo. nhưng hậu quả về mặt môi trường đối với một số loài có thể là không được cứu vãn. Trong khi hậu quả chiến tranh đối với môi trường vẫn còn lại với chúng ta suốt nhiều thế kỷ.DIỄN ĐÀN KHỦNG BỐ MÔI TRƯỜNG N ạn khủng bố được định nghĩa là sử dụng bất hợp pháp vũ lực để phá hoại các tài nguyên môi trường nhằm làm cho dân chúng mất đi những lợi ích mà họ có thể được hưởng. Tuy nhiên có sự khác nhau giữa vũ khí sinh học và vũ khí hóa học. khi ông ta dùng dầu làm một vũ khí trong cuộc chiến Iraq. cuộc tấn công này đã bị xem như là thất bại. tế bào. (ii) không phân biệt đối tượng. đầm. Một hành động sinh thái khác đã diễn ra trong thời gian cuộc chiến Iraq . cá. Tuy nhiên việc sử dụng vũ khí như thế không phải là mới. Lịch sử có đầy những ví dụ về việc sử dụng cả vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. nên rất dễ che giấu khi vận chuyển. Phải mất nhiều tháng mới PGS.SỐ 4/2015 49 .

bởi lẽ các tác nhân sinh học vì con người. Rất khó có công cụ hoàn hảo cho phép thanh tra vũ khí vi trùng. chứa đầy đủ nội dung thông tin nhân thân và kiểu gen bằng tiếng Việt. còn ở Việt Nam theo tính toán của các nhà khoa học chỉ hết khoảng 100 USD. (tiếp theo trang 64) nạn thảm khốc. 6 tuần sau. Cùng với đó là dựa vào kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo thẻ dữ liệu ADN nhận dạng cá thể người trên các công nghệ in ấn.SỐ 4/2015 .. có thể sản xuất với số lượng lớn khi có yêu cầu. buộc Cu Ba phải giết 500././. Nếu phải có chiến tranh thì đó là cuộc chiến chống lại những kẻ tấn công vào con người cùng các hình thức khác của sự sống hoặc sự tồn tại của khả năng hỗ trợ sự sống của thiên nhiên. Kết quả là 43% diện tích đất trồng trọt và 44% đất rừng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.000 tấn chất độc hóa học. Hiệp định kiểm soát vũ khí sinh học vừa được soạn thảo đã bị Mỹ phản đối vì sợ làm cản trở công việc kinh doanh của các nhà công nghiệp Mỹ. bùng nổ đại dịch gia súc ở Cu Ba. Cùng thời gian này. Năm 1972 vụ nổ nhà máy chế tạo vũ khí sinh học của Nga ở Sverdlovsk đã làm bùng phát một trận dịch bệnh than. in cá thể hóa nội dung trên bề mặt thẻ nhựa ADN một cách hiệu quả. Cho đến cuộc khủng bố bằng vi khuẩn than xảy ra ở Mỹ sau ngày 11/9/2001. Trong vài thập kỷ vừa qua. TẠP CHÍ THĂNG LONG . tuy nhiên tài liệu cho thấy một số nước đã ký nhưng vẫn tiếp tục sản xuất. mỹ thuật.000 con lợn. công ước cấm sản xuất và tàng trữ vũ khí vi trùng (kể cả chất độc) được soạn thảo và đến năm 2001 đã có 141 nước thông qua. ô nhiễm hạt nhân. chúng ta sẽ tiến tới việc thống nhất mỗi người chỉ cần có một mã định danh cá nhân. công nghệ chế bản điện tử. Chính phủ Mỹ suốt 30 năm đã dùng vũ khí vi trùng để chống phá cách mạng Cu Ba. ở Cu Ba bùng phát dịch đau mắt đỏ làm cho 156 người tử vong. không chỉ gây thiệt hại về người mà còn gây ra sự thay đổi về dòng chảy. Mỹ đã bí mật đưa sang Cu Ba một hòm chứa virút gây sốt lợn có nguồn gốc từ châu Phi. Chính vì thế vào mùa hè 2001. Công ước chung về thay đổi khí hậu. phương pháp in trên nhựa. Năm 1972. các nhà khoa học đã tiến hành thiết kế mẫu thẻ ADN cá thể (gồm cả mặt trước và mặt sau thẻ) theo tiêu chí: dễ dàng thực hiện quá trình in offset. Đáng kể là Nghị định thư Montreal. Mustafa Tolba nguyên Tổng thư ký chương trình Môi trường của Liên hợp quốc nói: “Nếu phải có một cuộc chiến tranh thì đó hãy là một cuộc chiến chống lại sự ô nhiễm môi trường. giảm số lượng giấy tờ hành chính của mỗi cá nhân. Tương lai có thể được tích hợp với chứng 50 minh thư nhân dân nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các thông tin về nhân thân.DIỄN ĐÀN Miền Nam nước ta qua cuộc chiến tranh tàn khốc đã phải hứng chịu 100. giải quyết hiện trạng mỗi người phải mang quá nhiều giấy tờ nhân thân và cấp trùng mã chứng minh thư nhân dân hiện nay. nếu phải có chiến tranh thì vũ khí là bàn tay chữa lành của bạn. góp phần chủ động hoàn toàn về mặt kỹ thuật. có thể nói việc kiểm soát vũ khí vi trùng trên thế giới hiện nay là rất yếu kém. Bệnh sốt lợn tái xuất ở Cu Ba vào năm 1980.. chống lại sự khánh kiệt đất nước. các nhà khoa học đã chế tạo được một nghìn thẻ ADN cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.CHẨN ĐOÁN GEN NHẬN DIỆN. Tháng 3/1970. các loại mực in đặc biệt. tàn phá lớp phủ thực vật. Thẻ ADN cá nhân này của Việt Nam được chế tạo với công nghệ tiên tiến. Một mẫu xác định gen ở nước ngoài chi phí hết 400 USD. trong đó có ít nhất 194kg đi-ô-xin. cộng đồng thế giới đã đáp ứng với các vấn đề môi trường bằng việc xuất hiện những thỏa ước quốc tế chưa từng có trước đó. Công ước về Đa dạng sinh học. bàn tay của tuổi trẻ thế giới bảo vệ môi trường ”. sẽ góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ vô danh. chống lại sự xua đuổi con người ra khỏi các vùng đất dưới hình thứ tị nạn môi trường. đảo lộn lớp đất canh tác. đạt chất lượng kỹ thuật. THẺ AND . để lại nhiều hố bom ở các vùng sản xuất nông nghiệp trù phú. Thẻ ADN có kích thước của thẻ nhận dạng theo tiêu chuẩn quốc tế. bằng phương tiện tàu đánh cá. Kết hợp với phần mềm quản lý. Ngoài ra còn có nhiều thỏa ước khác nữa. ô nhiễm hóa chất. 15 triệu tấn bom đạn đã thả xuống khắp các miền đất nước. trong quản lý an ninh quốc phòng có ý nghĩa xã hội to lớn.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . vân nền bảo an của thẻ được thiết kế ứng dụng các mô đun trong phần mềm thiết kế bảo an của hãng Fortuna. các kỹ thuật màng bảo vệ phủ thẻ sẵn có. Việc các nhà khoa học trong nước ứng dụng công nghệ sinh học vào nghiên cứu và đã chế tạo thành công thẻ nhận dạng cá thể người với các tính năng kỹ thuật và bảo mật cao đã giúp các cơ quan quản lý dần bổ sung một phương tiện quản lý con người hoàn toàn mới tồn tại song song với các phương pháp quản lý hiện có nhưng có độ chính xác và tin cậy cao hơn. Sau khi phân tích và nhập hoàn chỉnh thông tin nhân thân và kiểu gen của một nghìn mẫu cá thể. lần này còn lây sang người và gây tử vong. Thẻ ADN có kích thước và mang các thông tin giống với mẫu thẻ nhựa chứng minh thư nhân dân hiện đang lưu hành. và Công ước về đấu tranh với hoang mạc hóa. góp phần phục vụ công tác quản lý.

chất nhiễm từ cưỡng bức. quang học. dự án đầu tư. Nếu tới năm 2015 chưa có sản phẩm đất hiếm cung cấp cho thị trường.DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẤT HIẾM VIỆT NAM PGS. việc nghiên cứu và đầu tư phát triển đất hiếm tại Việt Nam được khởi động lại với hàng loạt các dự án. vật liệu siêu dẫn. chính sách. một lần nữa chúng ta sẽ lại bỏ lỡ cơ hội để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam. nam châm vĩnh cửu.SỐ 4/2015 51 . phát triển tài nguyên đất hiếm tiêu hao khá lớn nguồn nhân lực và tài chính. Nguyễn Đức Khiển N guyên tố đất hiếm có vai trò rất quan trọng và là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn. phân vi lượng đất hiếm thúc đẩy tăng khả năng chịu hạn. chất xúc tác trong chế biến dầu.Vinacomin. 2010 Ở Việt Nam so với các loại khoáng sản khác.TS. chất tẩy màu trong sản xuất thủy tinh. đề án thiết kế được tiến hành tại các Viện và các tổ chức dịch vụ. mà còn có thể xuất khẩu với khối lượng lớn trong thời gian dài. chất biến tính và tăng bền cho gang thép. Cho đến nay chúng ta mới chỉ biết được 02 mỏ đất hiếm nặng là Yên Phú và Mường Hum có hàm lượng đất hiếm nhóm nặng trong tổng đất hiếm tương ứng là 30% và 22% HREO. Bảng 1: Sản xuất đất hiếm của các nước. Tổng trữ lượng khoảng hơn 100 triệu tấn có thể khai thác sử dụng hàng trăm năm. chất phát quang. chế biến thuốc chữa bệnh và chế tạo thiết bị y tế hiện đại. kháng bệnh. Lượng quặng tinh monazit là sản phẩm phụ của quá trình tuyển quặng sa khoáng ven biển chưa titan và zircon có hàm lượng 45-50% TR2O3 cũng được thu gom để xuất khẩu với khối lượng từ 300-500 tấn/năm. điện tử. (Bảng 2) Hiện nay chúng ta khai thác khoảng 2030 tấn quặng bastnesit Đông Pao giàu đất hiếm (≥30%TR2O3) để sử dụng trong nước và xuất khẩu tiểu ngạch. chế biến và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này không những có khả năng đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp trong nước. Tài nguyên đất hiếm trên thế giới rất phong phú. Trong nguyên nhân chủ quan phải kể đến chưa nhận thức được đặc thù của sự phát triển ngành công nghiệp đất hiếm. Các mỏ đất hiếm Việt Nam chủ yếu là thuộc nhóm nhẹ. công tác nghiên cứu. Tỷ lệ tăng trưởng đất hiếm trên thế giới những năm gần đây khoảng 4-6% / năm. mỗi năm thế giới sản xuất và tiêu thụ hơn 130 ngàn tấn đất hiếm. quy hoạch và biện pháp để phát triển ngành. đá lửa. tư vấn như Viện xạ hiếm. tấn REO Nước Brazil Trung Quốc Ấn Độ Kirgystan Malaysia Tổng cộng 2006 527 133 2700 430 137000 2007 645 120000 2700 380 124000 2008 460 125000 2700 120 128000 2009 170 129000 2700 13 132000 2010 140 120000 2700 400 123000 Nguồn: USGS. Nguyên vật liệu đất hiếm được sử dụng trong nhiều ngành công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . còn nhiều tồn tại trong việc hoạch định chiến lược. công nghệ cao như điện. TẠP CHÍ THĂNG LONG .Luyện kim. Trung tâm KH&CN chế biến và sử dụng khoáng sản và Công ty Tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp . Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm tương đối lớn. Viện Mỏ . bột mài siêu cấp. Trong thời gian gần đây do cuộc khủng hoảng đất hiếm trên thế giới. Hiện nay nhu cầu thị trường đất hiếm của thế giới tăng cao vì các lĩnh vực sử dụng đất hiếm khá phát triển mà Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nguyên vật liệu đất hiếm. Cần huy động mọi nguồn lực. Ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam trải qua 40 năm vẫn chưa được hình thành vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số đề tài nghiên cứu mẫu công nghệ. có chính sách và biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng huy động lợi thế so sánh của nguồn tài nguyên đất hiếm Việt Nam vào khai thác chế biến và chế tạo các sản phẩm đất hiếm. Nếu biết khai thác. Viện Khoa học vật liệu. laser. tăng năng suất cây trồng.

DIỄN ĐÀN
Bảng 2: Đặc điểm một số mỏ đất hiếm của Việt Nam

TT

1

Mỏ, điểm
quặng
Đông Pao
(đất hiếm
barit, fluorit)
Bắc Nậm Xe
(xạ hiếm)

2

3

4

5

Đất hiếm
Hàm lượng
Khoáng vật
TR2O3 (%)
Bastnezite,
0,5 - 39
parizit,
latanzit, octit
- Quặng
Bastnezite,
phong hóa:
parizit,
2,0 - 16,8
monazit và
- Quặng gốc :
xenotim
0,6 - 31,35

Khoáng vật đi kèm
Tài nguyên
(tấn)
4.381.873

7.007.461

Nam Nậm Xe
(xạ hiếm)

Bastnetize,
parizit,
latanzit

0,5 - 36

4.090.059

Yên Phú (sắt,
Nb đất hiếm
nhóm nặng)
Mường Hum

Feguxonit,
monazit và
xenotim
Monazit,
Bastnezite,
samarkit

0,1 - 7,0

31.695

1 - 3,18

129.207

Khoáng vật

Tài nguyên
(tấn)

BaritFluorit

U3O8
ThO2
Nb2O5
Pb
Zn
CaF2
BaSO4
U 3 O8
ThO2
Sr
Barit
Tổng sắt
Nb2O5

76.000
59.000
38.000
400.000
51.000
1.000.000
1.600.000
320
3195
2161
55.000
667.995 814

Thori
Zircon

Nguồn: Đinh Văn Diễn, 1988 và Đỗ Tất Hợp, 2011

Đất hiếm là một trong những nguồn tài
nguyên khoáng sản có ưu thế của Việt Nam. Trên
thế giới việc sử dụng đất hiếm trong các ngành
công nghiệp ngày càng nhiều và hiệu quả kinh tế
ngày càng tăng. Nhưng để khai thác, chế biến và
sử dụng đất hiếm có hiệu quả cần phải có trình độ
phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội
nhất định.

và tác dụng quan trọng đối với ngành và đời
sống con người. Việc xây dựng và phát triển công
nghiệp đất hiếm Việt Nam là yêu cầu khách quan
cần tranh thủ thời cơ phát triển càng sớm càng
tốt nhưng cũng không nên nóng vội, phát triển
với bất cứ giá nào.

Để nhanh chóng phát triển bền vững nguồn tài
nguyên đất hiếm hợp lý của Việt Nam cần tuân theo
xu hướng chung của thế giới là “Khai thác, chế biến
hợp lý và sử dụng tổng hợp tài nguyên” và lựa chọn
mỏ tập trung đầu tư ban đầu có đặc điểm quặng
thuận lợi cho khai thác, chế biến và tiêu thụ. Đồng
thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu triển khai việc
sử dụng đất hiếm cho các ngành công nghiệp trong
nước và đào tạo, bố trí được đội ngũ cán bộ quản lý
và điều hành đủ trình độ và năng lực.

Nhà nước cần có chiến lược phát triển đất
hiếm lâu dài, cần cập nhật, bổ sung, điều chỉnh
Quy hoạch 25, Quyết định 1652/QĐ-BTC và kế
hoạch cụ thể cho phù hợp với sự phát triển chung
của đất nước. Xây dựng và phát triển công nghiệp
đất hiếm Việt Nam đồng bộ từ thăm dò, khai thác,
tuyển quặng đến chế biến thành các sản phẩm
hàng hóa thỏa mãn yêu cầu sử dụng trong nước
và để xuất khẩu, bảo đảm tiết kiệm tài nguyên có
hiệu quả kinh tế xã hội. Quản lý chặt chẽ có tiêu
chí, biện pháp bảo đảm an toàn phóng xạ, chống
ô nhiễm môi trường trong mọi khâu trong sản
xuất công nghiệp và trong nghiên cứu đất hiếm.
Đầu tư điều tra thăm dò những vùng mỏ mới ở
Lào Cai gia tăng trữ lượng đất hiếm, đặc biệt là
đất hiếm nặng

Nhà nước cần xem quặng đất hiếm là tài
nguyên quý giá, là vật liệu chiến lược có vai trò

Để phát triển công nghiệp đất hiếm cần
dựa vào nguồn tài nguyên, sự phát triển khoa

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan, công tác chế biến và sử dụng đất hiếm ở Việt
Nam còn rất yếu kém.

52

TẠP CHÍ THĂNG LONG - KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - SỐ 4/2015

DIỄN ĐÀN
học công nghệ và tiềm lực kinh tế. Chế biến và
sử dụng đất hiếm là ngành công nghiệp tiên tiến
đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cao, hợp tác
liên ngành. Nhà nước cần có chính sách ưu tiên
huy động tối đa tiềm lực khoa học trong và ngoài
nước, phát huy tốt trung tâm nghiên cứu đất
hiếm tại Việt Nam và các viện, trường đại học đầu
tư thích đáng vào nghiên cứu những vấn đề mấu
chốt về chế biến và ứng dụng đất hiếm. Có chính
sách và cơ chế liên kết giữa nhà nghiên cứu và sản
xuất, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
Làm tốt điều trên không những thúc đẩy sản xuất
phát triển mà cũng tạo tiền đề về cơ sở vật chất
và tiềm năng khoa học để tiếp cận công nghệ tiên
tiến của thế giới.

Cần hết sức quan tâm, có kế hoạch và đầu
tư đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn có trình
độ vững vàng là một trong 3 nhân tố quan trọng
để phát triển ngành. Cần lựa chọn và bổ nhiệm
những cán bộ được đào tạo có trình độ chuyên
môn tốt, quản lý giỏi vào các vị trí lãnh đạo, quản
lý nghiên cứu, sản xuất.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy, hợp tác đầu tư sản
xuất đất hiếm với các công ty, nhà đầu tư nước
ngoài muốn tìm đối tác để không phụ thuộc vào
nguồn cung ứng của Trung Quốc có công nghệ chế
biến tiên tiến và tiêu thụ đất hiếm lớn. Tuy nhiên
cần lựa chọn đối tác tin cậy có tiềm lực, có khả
năng hợp tác lâu dài. Đặc biệt thúc đẩy sự hợp tác
đầu tư với Nhật Bản./.

PHỤC HỒI HIỆU LỰC CỦA CÁC CHẤT KHÁNG SINH CŨ
GS.TS. Nguyễn Đình Quyến

S

taphylococcus aureus kháng metixilin
(MRSA) - một nhóm các chủng vi
khuẩn Gram dương kháng nhiều thuốc
- đã trở thành vấn đề nghiêm trọng trong cả môi
trường bệnh viện và cộng đồng dân cư. Các vi
khuẩn trên kháng thuốc do bất hoạt hóa các kháng
sinh beta - lactam thông thường bao gồm penixilin,
xephalosporin và cacbapenem qua các cơ chế khác
nhau dẫn đến tỉ lệ tử vong và phí tổn bệnh viện
tăng lên. Các nhà vi sinh vật học ở Đại học Nam
Carolina (Mỹ) đã giới thiệu một loại chất trùng
hợp chứa kim loại (metallopolymer) nạp điện thể
hiện tác dụng hiệp đồng kháng MRSA do kìm hãm
mạnh mẽ hoạt tính beta - lactam và dung giải rõ
rệt tế bào vi khuẩn. Bản thân chất trùng hợp chứa
kim loại cũng có các đặc tính kháng vi sinh vật do
dung giải các tế bào vi khuẩn nhưng không ảnh
hưởng đến các tế bào máu đỏ ở người. Dẫn chứng
trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy chất trùng
hợp không độc đối với tế bào người.
Cấu trúc beta - lactam trong một phân tử
thường bất lợi đối với nhiều vi khuẩn do cản trở
mạnh mẽ khả năng sinh sản qua sự phân bào. Vì
vậy, từ nhiều năm, các nhà hóa học đã thăm dò các
phân tử có chứa dạng cấu trúc beta - lactam. Một
trong các cách bảo vệ hiệu quả nhất của vi khuẩn
là enzim betalactamaza phân giải cấu trúc beta
- lactam. Một số vi khuẩn, như MRSA, đã phát
triển khả năng sinh tổng hợp và giải phóng beta lactamaza khi cần thiết. Đây là sự phòng vệ quan

trọng, rất phổ biến, nhằm vào kiểu cấu trúc chung
gặp trong nhiều chất kháng sinh beta - lactam.
Nhóm liên ngành cũng chứng minh rằng
hiệu lực kháng vi sinh vật của 4 beta - lactam được
nghiên cứu chi tiết đã tăng lên nhờ chất trùng hợp.
Họ điều chế một chất trùng hợp kim loại chứa
côban và làm giảm đáng kể sự phá hoại của beta lactamaza trên một phân tử beta - lactam mô hình
(nitrocefin). Hiệu quả kháng lại 2 chủng ở mức độ
trung bình nhưng rất rõ rệt đối với chủng MRSA
liên quan với bệnh viện - HA - MRSA (Hospital associated - MRSA). Bốn chất kháng sinh penixilin
G, amoxicillin, ampicillin và xefazolin được bảo vệ
khỏi bị thủy phân bởi beta - lactamaza qua sự tạo
thành các cặp ion duy nhất giữa các anion cacboxilat
và các nửa cation côban xúc tác. Theo Chuanbing
Tang - người chủ trì nghiên cứu trên thì “Thay cho
phát triển các chất kháng sinh mới liệu ta có thể sử
dụng lại các chất kháng sinh cũ không ?”
Với các chất kháng sinh truyền thống như
penixilin G, amoxicillin và ampixilin… ta có khả
năng cho chúng một sức sống mới. Ở Mỹ, mỗi
năm có khoảng 100.000 bệnh nhân chết do nhiễm
vi khuẩn và hiểm họa đang tăng lên vì vi khuẩn
ngày càng kháng thuốc. Đây quả là vấn đề cực kỳ
hệ trọng không chỉ đối với các bệnh nhân riêng rẽ
mà còn đối với toàn xã hội.

Theo Bioresearch International 9-2014

TẠP CHÍ THĂNG LONG - KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - SỐ 4/2015

53

DIỄN ĐÀN

VẬT LIỆU MỚI THÁCH THỨC GRAPHENE
Đỗ Bùi

M

ới đây, các nhà nghiên cứu Hàn
Quốc đã chế tạo thành công một
loại tinh thể hai chiều có chứa nitơ
mà họ cho rằng có thể cạnh tranh với graphene
và silicon làm vật liệu bán dẫn trong ngành công
nghiệp điện tử. Vật liệu mới này cũng có thể được
ứng dụng trong lĩnh vực dự trữ năng lượng và làm
chất xúc tác.
Graphene vốn được biết đến như một vật liệu
dẫn điện và dẫn nhiệt lý tưởng, đem lại nhiều triển
vọng cho việc chế tạo các thiết bị điện tử. Chỉ trong
một thời gian ngắn kể từ khi được phát hiện, các
tài liệu nghiên cứu về graphene đã thu hút nhiều
nhà khoa học. Tuy nhiên vật liệu này lại thiếu
đi một đặc tính vô cùng quan trọng, đó là vùng
cấm (Bandgap). Vùng cấm trong vật liệu bán dẫn
truyền thống như silicon có tác dụng giúp bóng
bán dẫn chuyển đổi các phần tử trong mạch logic.
Theo giáo sư Jong Beom Baek, chuyên ngành
Năng lượng và Kỹ thuật hóa học thuộc Viện Khoa học
và Công nghệ Ulsan (UNIST) thì các nhà khoa học
đang nỗ lực để tạo ra các vùng cấm trong graphene
bằng cách duỗi vật liệu này và (hoặc) kẹp nó với các
vật liệu bao phủ khác bên ngoài. Tuy nhiên quá trình
này thực sự phức tạp và khó kiểm soát. Vì vậy, các
nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những vật liệu mới có
tính chất điện có thể điều chỉnh được.
Giáo sư Baek và các đồng nghiệp của mình từ
UNIST và Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang
đang phát triển một loại vật liệu hai chiều mới dựa
trên graphene bằng cách kết hợp chúng với các
nguyên tử nitơ. Vật liệu này mang cấu trúc mạng
tinh thể lục giác giống như graphene, tuy nhiên nó
phân bố đồng đều các lỗ mạng tinh thể với sự tham
gia của các nguyên tử nitơ. Các nguyên tử nitơ thay
thế sáu nguyên tử carbon bao quanh vị trí mỗi lỗ
trống với hợp thức C2N ở lớp nền.
Nhóm nghiên cứu có thể dễ dàng tạo ra
tinh thể cacbon bị nitro hóa thông qua các phản
ứng hóa học đơn giản. Họ đã sử dụng hỗn hợp
hexaaminobenzene và hexaketocyclohexane cùng
với H2SO4 để tạo nên một hợp chất giống như than
chì. Vật liệu này sau đó được chiết xuất, rửa sạch và
làm đông khô sau đó soi dưới kính hiển vi xuyên
hầm (STM) để thấy được cấu trúc mạng tinh thể.

54

Hình ảnh trên kính hiển vi của mạng tinh thể
graphene đã được nitro hóa (Màu tối là nguyên tử
carbon, màu sáng là nguyên tử nitơ). Mỗi vòng trong
lỗ mạng có đường kính 8,3 Angstrom

Theo giáo sư Baek, phản ứng ngẫu nhiên giữa
đơn phân tử hexa-amin và hexa-ketone sẽ tạo nên
mạng lưới tinh thể hai chiều với lỗ trống. Giá trị vùng
cấm của mạng tinh thể này là 2 eV, lớn hơn giá trị
vùng cấm 1,1 eV của vật liệu silicon. Bằng cách định
vị các đám mây điện tử xung quanh và lỗ trống thông
qua việc tạo ra trở kháng dạng Mott, các nguyên tử
nitơ đã góp phần mở một vùng cấm có giá trị trong
phạm vi các vật liệu bán dẫn thông thường.
Các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra tinh thể và
lắng đọng nó trên phiến silica cứng hoặc tấm nhựa
mềm dẻo. Những tấm này chứa nhiều lớp tinh thể
xếp chồng lên nhau. Nhóm nghiên cứu đã cho thấy
tiềm năng của vật liệu này trong thiết bị điện tử bằng
cách sử dụng chúng như những lớp bán dẫn trong
bóng bán dẫn, giúp tăng tỉ lệ bật/ tắt (liên quan tới
năng lượng vùng cấm) của bóng bán dẫn lên đến
107, cao hơn 100 lần so với vật liệu silicon.
Hướng nghiên cứu này thực sự là bước đột
phá trong việc thiết kế và phát triển những vật liệu
hai chiều có cấu trúc và tính chất đặc biệt. Hiện
nay, việc sản xuất graphene trên quy mô lớn đang
gặp nhiều thách thức, chủ yếu do công nghệ phức
tạp và giá thành cao. Vật liệu mà các nhà khoa học
Hàn Quốc mới phát triển có thể tổng hợp dễ dàng
với chi phí hợp lí, đem lại tiềm năng sản xuất trên
quy mô lớn./.

(Theo Materials Research Society và
Cambridge University Press)

TẠP CHÍ THĂNG LONG - KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - SỐ 4/2015

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Cơ quan quốc tế Năng lượng Tái tạo (IRENA) và Nguyễn Hoàng Cơ quan Không gian Vũ trụ Châu Âu (ESA) thành công trong việc sử dụng các thông tin. oxy và axit formic tổng hợp. Các dây nano silicon đóng vai trò như một tấm pin mặt trời thu nhỏ. các sinh vật thường nhạy cảm với oxy có thể sống sót trong các điều kiện môi trường bất lợi như khí thải ống khói. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên. phần titan của cấu trúc mang điện tích dương còn lại ở vị trí của điện tử sẽ khai thác oxy từ nước.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . nhưng các nhà khoa học cho rằng xu hướng tích tụ CO2 hiện nay trong khí quyển có thể diễn ra sớm hơn dự báo và gây hậu quả nghiêm trọng. dược phẩm và thậm chí là nhiên liệu sinh học. thu ánh nắng mặt trời và giải phóng các điện tử. Vi khuẩn E. mà không phải khai thác sâu dưới lòng đất”. nhưng phương pháp mới tạo đột phá do tính linh hoạt và hiệu suất cao của hệ thống.vn CÔNG CỤ GIÚP KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT TRÊN DỮ LIỆU CỦA VỆ TINH GOCE V ệ tinh thăm dò trường trọng lực Trái đất và các đại dương (GOCE) của Cơ quan Không gian Vũ trụ Châu Âu (ESA) có thể đã bị nổ tung trong bầu khí quyển của Trái đất vào tháng 11/2013.tiền chất hóa học đa năng.loại nhựa tái tạo và phân hủy sinh học. Mặc dù năng lượng tái tạo chiếm phần lớn trong sản xuất năng lượng của thế giới. Nhưng.coli biến đổi gen sử dụng oxy để tổng hợp các hóa chất theo yêu cầu. Được phóng lên không gian vào ngày 17/3/2009. đây là mức mà các nhà nghiên cứu cho rằng gần bằng một chiếc lá thực. mặc dù có thể nâng cao hơn nữa các tỷ lệ đó trong tương lai. polime và tiền chất thuốc. dữ liệu trên.gov. vì thế. Theo vista. ánh nắng mặt trời và CO2 thành các khối nhựa phân hủy sinh học.SỐ 4/2015 55 . Các điện tử này sau đó được hấp thụ bởi Sporomusa ovata. các nhà khoa học đã thiết lập hệ thống sử dụng ánh nắng mặt trời và nước để chuyển đổi CO2 thành nhiều hóa chất có ích. tuy nhiên. Tuy nhiên. các hệ thống này chỉ đạt hiệu suất thấp hoặc đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. GOCE là vệ tinh thăm dò Trái đất TẠP CHÍ THĂNG LONG . Mạng lưới dây nano cũng hoạt động như một lớp bảo vệ vi khuẩn. Công nghệ sẽ khả thi thương mại khi chúng tôi đạt hiệu suất chuyển đổi 10% theo hướng chi phí hiệu quả”. tạo ra một công cụ trực tuyến có khả năng thăm dò và xác định vị trí khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt tiềm năng một cách dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. 25% với amorphadiene. Phát minh mới sử dụng 2 loại vi khuẩn khác nhau đặt xen kẽ trong các dãy dây nano silicon và Tố Anh titan. Một số nhà khoa học thậm chí còn tiến xa hơn khi nghiên cứu công nghệ chuyển đổi CO2 thành các phụ phẩm như canxi carbonat hoặc nhiên liệu sinh học như methanol và isobutanol. Quang hợp nhân tạo không phải là khái niệm mới mà đã được áp dụng để tách nước thành hydro.thuốc chống sốt rét và 52% cho PHB . từ đó. Peidong Yang. trưởng nhóm nghiên cứu nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu hệ thống thế hệ thứ hai có hiệu suất chuyển đổi ánh nắng mặt trời thành hóa chất ở mức 3%. vi khuẩn kỵ khí kết hợp các điện tử với nước và biến đổi CO2 thành axetat . Một phương thức để kiểm soát phát thải độc hại là thu khí CO2 thải từ ống khói bằng các vật liệu như polime và xốp .TIN TỨC ÐỘT PHÁ TRONG QUANG HỢP NHÂN TẠO BIẾN PHÁT THẢI CO2 THÀNH NHỰA VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC C ác nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley và trường Đại học California đã thiết lập được hệ thống kết hợp vi khuẩn và các dây nano bán dẫn mô phỏng quá trình quang hợp. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời đạt mức 0. các nhà khoa học đang nghiên cứu cải thiện hiệu suất chuyển đổi. trong đó chúng tôi có thể sản xuất hóa chất và nhiên liệu theo hướng hoàn toàn tái tạo. Hiệu suất chuyển đổi là 26% đối với butanol. Trong khi đó. Các nhà khoa học đã chứng minh hệ thống có thể biến đổi CO2 thành các hóa chất như nhiên liệu. tiền chất của artemisinin .38% sau 200 giờ hệ thống được đặt dưới ánh nắng mặt trời mô phỏng. những dữ liệu đầy đủ và có độ chính xác cao được thu thập từ vệ tinh này trước khi nó nổ tung trong bầu khí quyển vẫn được các nhà khoa học khai thác và sử dụng hiệu quả. trưởng nhóm nghiên cứu nói: “Hệ thống của chúng tôi về cơ bản làm thay đổi ngành công nghiệp hóa chất và dầu mỏ. Peidong Yang. Hệ thống này chuyển đổi nước.

Năng lượng địa nhiệt là một nguồn tài nguyên tái tạo phong phú. một phương tiện nhanh nhất trong quá trình thực hiện khai thác và thăm dò kéo dài. Hoa Kỳ mới đây đã chế tạo thành công một dạng chip camera với kích thước nhỏ gọn. vô tận và có ở nhiều nơi trên Trái đất. Sứ mệnh của GOCE là nghiên cứu những thay đổi về lực hấp dẫn trên bề mặt của Trái đất ảnh hưởng bởi lực ly tâm do sự xoay của Trái đất cũng như vị trí của các đặc điểm địa lý như những dãy núi và rãnh đại dương. Bên cạnh quá trình thực hiện đo địa chấn chi tiết và khảo sát mặt đất cần thiết. Theo vista. Trong bốn năm rưỡi thực hiện sứ mệnh. cao. nó mở ra tiềm năng tiếp cận với nguồn năng lượng địa nhiệt vốn được đánh giá là nguồn năng lượng sạch và bền vững trong các dạng năng lượng trên Trái đất”. chi phí tốn kém. qua đó.gov. chip NCI có khả năng xác định chính xác vật thể và khoảng cách quét hình ảnh với sai số chỉ 56 Minh Anh vài micron so với vật thể gốc. có thể được khai thác như một nguồn tài nguyên sạch và bền vững. vệ tinh đã lập bản đồ về những biến đổi của trường hấp dẫn với độ chính xác cao và hết sức chi tiết.vn CHIP CẢM BIẾN CÓ KHẢ NĂNG BIẾN SMARTPHONE THÀNH MÁY QUÉT 3D VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO C ác nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California (Caltech). đồng thời. lại chưa được khai thác triệt để. cảm biến có thể ghi lại các thông số về kích thước dài. Nhóm nghiên cứu đã biết tận dụng và biến các dữ liệu thu thập được thành một công cụ mới với hy vọng công cụ này sẽ giúp khai thác một dạng năng lượng tự nhiên được tách ra từ nhiệt trong lòng Trái đất. Chính sách và Tri thức IRENA cho biết: “Công cụ mới được ví như một “con đường tắt”. Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ của họ cho phép tạo ảnh 3D với mức độ phân giải và độ chính xác cao hơn so với các loại chip lượng tử ánh TẠP CHÍ THĂNG LONG . Công cụ trực tuyến là một dạng kết hợp của hai bản đồ dữ liệu có khả năng mô tả đặc điểm. Năng lượng này phát sinh từ nguồn nhiệt sơ khai trong lòng trái đất như: dòng magma và các suối nước nóng. giúp việc xác định các vị trí mục tiêu với tiềm năng địa nhiệt cao trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. hay còn gọi là năng lượng địa nhiệt. rộng. Công cụ mới có khả năng làm nổi bật các khu vực nhất định. giúp xác định khoảng cách chính xác của mỗi điểm ảnh. khu vực nhằm tiến hành thử nghiệm khảo sát địa chất tổng quát. tuy nhiên. vì vậy. rút ngắn thời gian và công sức của việc tìm kiếm và xác định những nguồn địa nhiệt. Không giống như những máy ảnh thông thường. chẳng hạn như những khu vực vỏ Trái đất mỏng manh nhất hoặc những khu vực có sự hoạt động của dòng magma. Hennin Wuester. sâu cũng như xác định khoảng cách của vật thể. từ đó. vật thể cần quét được chiếu sáng bằng dạng ánh sáng đồng bộ này.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . giá thành rẻ.SỐ 4/2015 . Sau đó./. Thiết bị mới có tên gọi là NCI (cảm biến hình ảnh nano đồng bộ). thăm dò và đo lường các vị trí địa lý bên dưới lòng đất vẫn gặp rất nhiều khó khăn và đặc biệt là chi phí rất tốn kém. Giám đốc Trung tâm Tài chính. đồng thời dựng nên hình ảnh 3D kỹ thuật số của mục tiêu. từ đó. việc định vị. công cụ còn giúp cung cấp dữ liệu chính xác về những vị trí. Việc sử dụng phương pháp đo trọng lực được coi là một phần trong sứ mệnh của GOCE. ánh sáng phản xạ từ vật thể sẽ được thu thập bởi những cảm biến tích hợp ngay trên chip có nhiệm vụ tạo ra các điểm ảnh. có thể tích hợp vào điện thoại thông minh. cấu trúc của các nguồn địa nhiệt. Tuy nhiên. Bằng cách sử dụng công nghệ LIDAR (công nghệ quét bằng tia laser). Khi sử dụng NCI.TIN TỨC đầu tiên bay vào quỹ đạo. khai thác. Chùm ánh sáng đồng bộ chiếu từ NCI hoạt động như một loại thước đo. Nhóm nghiên cứu cho biết NCI hoạt động dựa trên mô hình quang học có tên coherence (đồng bộ) nhằm tạo ra những thông tin và hình ảnh có độ phân giải cao. bản đồ Dị thường trọng lực “Bouguer” có nhiệm vụ kết hợp sử dụng dữ liệu GOCE với dữ liệu địa hình toàn cầu để chỉ ra sự không đồng nhất của vỏ Trái đất về thành phần cũng như độ dày. Bản đồ trọng lực khí quyển cung cấp những thông tin và dữ liệu chi tiết về cấu trúc địa lý. trong khi đó. cho phép người sử dụng quét hình ảnh 3 chiều của các vật thể xung quanh với độ phân giải cực cao.

không giống như pin. nó có khả năng lưu giữ điện tích nhiều hơn gấp đôi một pin lithium màng mỏng điển hình. Siêu tụ hybrid mới lưu trữ được lượng lớn năng lượng. máy tính xách tay và các thiết bị điện tử cá nhân và xách tay khác đã đưa công nghệ pin lên hàng đầu trong nghiên cứu điện tử. thiết bị điện tử cá nhân. Chỉ mỏng bằng 1/5 độ dày của một tờ giấy. khoảng 300 micronmet. Các thành phần mới kết hợp graphene vạch bằng laser (laser-scribed graphene. sạc nhanh và có thể kéo dài hơn 10. Các siêu tụ điện mỏng đến mức bạn có thể đặt nó ở bên trong băng để cấp dòng điện. thể hiện những điểm mấp mô trên bề mặt đồng tiền mà hầu như mắt thường không quan sát được. smartphone cho tới robot hoặc xe ô tô không người lái. Tuy nhiên. nhưng có thể được sạc trong vài giây.với các dioxide mangan. và sạc rất nhanh chóng . các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Hệ thống Nano của Đại học California (UCLA) đã kết hợp thành công hai vật liệu nano để tạo ra một phương tiện lưu trữ năng lượng mới kết hợp những phẩm chất tốt nhất của pin và siêu tụ điện. giữ điện tích cho đến tối rồi sau đó cấp điện cho đèn LED qua đêm. Theo vista. nhận diện cử chỉ. thì tốc độ phát triển chậm chạp trong công nghệ pin đã kìm hãm sự tiến bộ công nghệ. Với kích thước nhỏ gọn. Chip NCI có thể được sử dụng như một thiết bị định vị cho xe ô tô không người lái. nhóm chuyên gia hy vọng rằng. Các nhà khoa học trên cũng đã tạo ra một siêu tụ điện micro đủ nhỏ để lắp vừa với các thiết bị mang trên người hoặc cấy ghép.000 lần sạc.gov. Giờ đây. máy tính bảng. từ camera. hay LSG) một loại vật liệu có thể giữ điện tích.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . hiện nay đang được sử dụng trong pin kiềm vì nó giữ được nhiều điện tích.vn TẠP CHÍ THĂNG LONG . và chúng lưu trữ dung lượng điện gấp khoảng sáu lần công suất của siêu tụ điện thương mại tiên tiến nhất hiện nay.SỐ 4/2015 57 .000 lần sạc. Các tụ điện LSG-mangan dioxide có thể lưu trữ điện tương đương một pin axít chì. Nhóm chuyên gia Caltech đã tiến hành thử nghiệm bằng cách dùng chip NCI tạo nên ảnh quét 3D của mặt trước một đồng tiền 1 cent từ khoảng cách nửa mét. một nguồn năng lượng có thể sạc lại kích thước rất nhỏ với công suất cao hơn nhiều so với pin micro lithium màng mỏng đây. hình ảnh y sinh học. Theo vista. mở ra triển vọng cho chiếu sáng đường phố không dùng điện lưới. Siêu tụ điện là những thành phần có thể sạc trong vài giây thay vì hàng giờ và có thể được sử dụng cho 1 triệu lần sạc.TIN TỨC sáng silicon. Hoàng Giang Siêu tụ điện micro là một cấu trúc phát triển mới. Giả sử bạn muốn đưa một lượng dòng điện nhỏ vào một băng dính giải phóng thuốc hoặc công nghệ hỗ trợ chữa bệnh.gov. Bạn cũng có thể sạc nhanh chóng và sử dụng trong một thời gian rất dài. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các siêu tụ có thể nhanh chóng lưu trữ điện được pin năng lượng mặt trời sinh ra vào ban ngày./. sạc nhanh và có thể kéo dài hơn 10. Hiện con chip chỉ dừng lại ở khả năng quét ảnh 3D với độ phân giải 16 pixel. robot hay cũng có thể được ứng dụng trong các hoạt động an ninh. con số này có thể được nâng lên mức hàng trăm ngàn pixel nhằm tạo ra những mạng ánh sáng mạnh mẽ hơn. chúng không lưu trữ đủ điện năng để chạy các máy tính và điện thoại thông minh của chúng ta. Chúng có thể được chế tạo mà không cần nhiệt độ cao hoặc các “phòng khô” đắt tiền như yêu cầu sản xuất siêu tụ điện hiện nay. giá rẻ và rất sẵn.vn SIÊU TỤ ĐIỆN MỚI VỚI TÍNH NĂNG SẠC NHANH VÀ BỀN S ự gia tăng mạnh mẽ của điện thoại thông minh. tuy nhiên. dẫn điện tốt. Kết quả là ảnh quét có độ phân giải ở mức micron. Các siêu tụ hybrid mới được phát triển tại UCLA chứa được nhiều năng lượng. Ngay cả khi các thiết bị đã được cải thiện nhảy vọt. chip NCI có thể tích hợp vào bất cứ chiếc một thiết bị nào.

giai đoạn khi mà con người bắt đầu lưu lại các hồ sơ khi mà lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch thu được trong khí quyển còn thấp.3 độ C trong mỗi thập kỷ. Trong nghiên cứu này. thuộc Bộ Năng lượng đã nghiên cứu những thay đổi trong lịch sử và những thay đổi được dự báo qua các thập kỷ mà không phải qua các thế kỷ nhằm xác định xu hướng nhiệt độ được cảm nhận bởi những người hiện nay đang sống. thế giới hiện nay mới chỉ đang bắt đầu tiến vào một vị trí mới mà tốc độ thay đổi nhiệt độ lớn hơn đáng kể so với những giá trị lịch sử trong khoảng 40 năm. họ sẽ phải thích nghi với những thay đổi này. thậm chí các kịch bản mà tốc độ phát thải khí nhà kính trong tương lai thấp hơn thì tốc độ biến đổi khí hậu vẫn sẽ tăng trong 40 năm tới. con người cam kết sẽ trải qua và thích ứng với một thế giới đang nóng lên. cộng tác giữa PNNL và Đại học Maryland ở College Park. Tuy nhiên. san hô và lõi băng từ 2. Để kiểm tra tốc độ thay đổi. Maryland cho thấy rằng. chẳng hạn như từ những vân gỗ. cao hơn kết quả do thay đổi tự nhiên. Trong mọi trường hợp. Ví dụ. tốc độ thay đổi nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong vài thập kỷ tới làm tăng các tác động của biến đổi khí hậu. Các mô hình CMIP chỉ ra tại thời điểm hiện tại. họ đã tìm ra tốc độ thay đổi trung bình ở Bắc Mỹ vào khoảng 0. gây hiện tượng bẫy nhiệt. Theo một bài báo mới trên tạp chí Nature Climate Change. Tốc độ thay đổi trong giai đoạn 40 năm ở Bắc Mỹ và Châu Âu dao động trong khoảng 0./. Họ đã so sánh mức này với các mức nhiệt độ được tái lập từ các nguồn thông tin khí hậu tự nhiên.SỐ 4/2015 Theo vista. sử dụng CMIP để đo tốc độ thay đổi trong 40 năm từ 1971 đến 2020. Trái Đất hiện đang bước vào giai đoạn biến đổi khí hậu mà có thể sẽ nhanh hơn so với những gì xảy ra một cách tự nhiên qua hàng ngàn năm qua. Nhìn chung. Trong khi. tuy nhiên nhiệt độ đã thay đổi nhanh như thế nào trong quá khứ và sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai qua các mốc thời gian liên quan đến xã hội như tuổi thọ của một người vẫn chưa được hiểu rõ. Trái đất đang nóng lên do tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . chúng ta cần hiểu rõ hơn ảnh hưởng của nó là gì và chuẩn bị đối phó với chúng như thế nào. Sau đó. những mô phỏng trong giai đoạn ngắn hơn cũng tương tự như những tái lập trong giai đoạn dài hơn. đã chuyển sang Dự án CMIP (Coupled Model Intercomparison Project). hầu hết các khu vực trên thế giới gần như nằm hoàn toàn ngoài phạm vi thay đổi tốc độ tự nhiên. Tất cả các mô hình CMIP sử dụng cùng một dữ liệu đo nồng độ khí nhà kính trong quá khứ và tương lai. Một phân tích về những thay đổi đối với khí hậu diễn ra qua vài thập kỷ của College Park. Các mô hình máy tính và những tái lập mà phần lớn thông qua thay đổi tốc độ tự nhiên đã cho thấy các mô hình đại diện cho những xu hướng tích cực trong quy mô 40 năm. nhóm nghiên cứu đã thực hiện một phân tích tương tự. những thay đổi này đang diễn ra nhanh hơn các mức trong lịch sử và đang bắt đầu tăng tốc. TẠP CHÍ THĂNG LONG . trong những mô phỏng về mô hình khí hậu này. Việc nắm rõ khí hậu thay đổi nhanh như thế nào có thể giúp các nhà hoạch định chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các tác động của nó. ông và các cộng sự đang tập trung vào những thay đổi trong giai đoạn 40 năm giống như tuổi thọ của các ngôi nhà và cơ sở hạ tầng do con người xây dựng như các tòa nhà và đường xá. nhà khoa học liên ngành Steve Smith và các cộng sự tại Phòng thí nghiệm năng lượng Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự án CMIP kết hợp những mô phỏng từ hơn 24 mô hình khí hậu từ khắp thế giới để so sánh các kết quả mô hình. Do đó. Cùng với đó. Tuy nhiên.2 độ C trong mỗi thập kỷ. nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng một ít trong đầu giai đoạn này. khí thải ô nhiễm và những thay đổi hiện trạng sử dụng đất mà có thể thải ra hoặc làm giảm 58 Minh Anh khí nhà kính. Càng nhiều mô hình thì càng nhiều kết quả đáng tin cậy. Nhóm nghiên cứu đã tính toán nhiệt độ thay đổi nhanh như thế nào từ 1850 đến 1930. Smith cho biết. các nhà nghiên cứu chưa thể khẳng định chính xác tác nhân nào làm cho nhiệt độ tăng nhanh hơn. Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra sự thay đổi tốc độ sẽ ảnh hưởng như thế nào trong các kịch bản về phát thải mà có thể xảy ra trong tương lai. cho thấy các mô hình đã phản ánh rõ thực tế. Mặc dù những thay đổi tự nhiên của nhiệt độ đã được nghiên cứu từ lâu.000 năm trước. Trong tương lai gần.gov. Smith và các cộng sự thuộc Viện Nghiên cứu biến đổi chung toàn cầu.TIN TỨC NGHIÊN CỨU MỚI CHỈ RA TỐC ÐỘ THAY ÐỔI NHIỆT ÐỘ ÐANG TĂNG T heo một nghiên cứu mới được công bố từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.nhiệt độ dao động nhẹ. nhiệt độ của Trái đất dao động do sự thay đổi của tự nhiên.vn . sự gia tăng này không rõ ràng . Nếu kịch bản về phát thải khí nhà kính vẫn duy trì ở mức cao sẽ dẫn đến tốc độ thay đổi nhiệt độ trong suốt phần còn lại của thế kỷ này sẽ cao. Theo Smith.

Kimball cho biết. Dưới ngưỡng đó. đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy hạn hán có thể sẽ tăng ở rìa các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khi khí hậu nóng lên. nhiệm vụ của nó là theo dõi tầng đất trên cùng của bề mặt trái đất để đo các vùng nước đã bị che khuất mà có ảnh hưởng đến thời tiết và khí hậu của hệ sinh thái./.SỐ 4/2015 59 . GS. tuy nhiên kiến thức mới này sẽ giúp cung cấp thông tin về các mô hình khí hậu toàn cầu và đưa ra những dự đoán chính xác hơn. Chính vì vậy.một loại khí nhà kính mạnh .vn TĂNG CO2 CÓ THỂ LÀM TĂNG TÌNH TRẠNG. Trên ngưỡng đó. Hoàn lưu Hadley sẽ tiếp tục mở rộng? Cường độ hạn hán ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới có thể sẽ thay đổi sang một mức mới? Đây là những câu hỏi cần được trả lời. Thông tin mới giúp dự đoán cách mà các vùng nhiệt đới trên toàn cầu có thể đối phó với biến đổi khí hậu trong tương lai. Đây là phát hiện quan trọng để hiểu rõ khí hậu thế giới sẽ tiếp tục thay đổi như thế nào.. Theo vista.. thảm thực vật nhiệt đới cơ bản là cây thường xanh. Kimball cũng thuộc nhóm các nhà nghiên cứu mới đây đã công bố một vệ tinh của NASA được gọi là “Soil Moisture Active Passive (SMAP)”. điều đó được xác định bởi lượng mưa hàng năm.gov. năng suất của hệ sinh thái và dưới sự kiểm soát của môi trường. đã có tranh cãi như liệu các vùng nhiệt đới có tính mùa vụ không? Những phát hiện của nghiên cứu cho thấy. Những nghiên cứu trước đây đã cho rằng việc tăng cường Hoàn lưu Hadley ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu tự nhiên trong thập kỷ là bởi vì các mô hình khí hậu đã dự đoán rằng Hoàn lưu Hadley sẽ suy yếu trong tương lai khi khí hậu thay đổi.tuy nhiên chúng vẫn nhạy Minh Anh cảm với những thay đổi ở thảm thực vật trên mặt đất và quá trình tích trữ nước ở phía dưới. nghiên cứu của Lau và Kim dự đoán rằng Hoàn lưu Hadley sẽ tiếp tục tăng khi khí hậu ấm hơn. Nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu thêm về điều này.và lưu giữ nó dưới dạng sinh khối thực vật thông qua quá trình quang hợp. được công bố trên tạp chí Nature Geoscience tháng 3/2015. Theo vista.TIN TỨC THÔNG TIN MỚI GIÚP DỰ ÐOÁN CÁC TÁC ÐỘNG CỦA BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU TRONG TƯƠNG LAI Ở CÁC VÙNG NHIỆT ÐỚI TOÀN CẦU C ác nhà nghiên cứu thuộc Đại học Montana. năng suất của cây chủ yếu phản ứng với những thay đổi theo mùa về độ che phủ của mây và lượng ánh sáng mặt trời. Theo Kimball. Ông đã phát triển các thuật toán khoa học và phần mềm mà sử dụng các dữ liệu được thu thập từ SMAP để ước tính sự trao đổi cácbon trong khí quyển và đất. có một ngưỡng về lượng mưa đặc trưng để giải thích những khác biệt về không gian trong các mùa thảm thực vật ở khắp các vùng nhiệt đới trên toàn cầu. (tiếp theo trang 60) các vùng xích đạo. Kimball cho biết. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành biện pháp khác nhau để quan trắc cấu trúc tán rừng và bể chứa nước ngầm bằng cách sử dụng nhiều cảm biến vệ tinh gồm số đo tần số vi sóng dài hơn và số đo trọng lượng. Fu cho biết. Tuy nhiên. cần phải hiểu rõ hơn về diễn biến hoạt động của rừng nhiệt đới bởi vì rừng nhiệt đới có chức năng như lá phổi của Trái đất. Đại học Stanford và Đại học Rutgers và một số trường đại học khác đang thu thập những phép đo mới về các cánh rừng nhiệt đới để hiểu rõ hơn về cách ứng phó với những thay đổi khí hậu theo mùa. che khuất tầm nhìn từ không gian . Những phát hiện của các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng. việc quan trắc và đo những thay đổi theo mùa là yếu tố quan trọng để dự đoán bao nhiêu vùng nhiệt đới trên toàn cầu có khả năng bị tổn thương hoặc phục hồi do hạn hán và biến đổi khí hậu trong tương lai. người đóng góp cho công trình nghiên cứu cho biết. Những phát hiện này được trình bày chi tiết trong một bài báo có tựa đề “Mùa quang hợp của các cánh rừng nhiệt đới trên toàn cầu bị hạn chế bởi hydroclimate”.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . có sự dao động đặc biệt theo mùa tại những cánh rừng này.gov. số đo chiều dài bước sóng dài hơn này chính xác hơn nhiều bởi vì có thể thấy chúng qua những đám mây và bầu khí quyển thường có mật độ dày đặc phía trên các vùng nhiệt đới. năng suất của cây bị hạn chế do nguồn cung cấp nước cần thiết để duy trì sự tăng trưởng trong suốt mùa khô bị hạn chế. Đại học Princeton. John UM Kimball. Những cánh rừng nhiệt đới hấp thụ CO2 .vn TẠP CHÍ THĂNG LONG ./. lưu giữ carbon là dịch vụ quan trọng của hệ sinh thái dễ bị tổn thương bởi các tác động của con người do chặt phá rừng và biến đổi khí hậu.

TIN TỨC TĂNG CO2 CÓ THỂ LÀM TĂNG TÌNH TRẠNG HẠN HÁN TRONG TƯƠNG LAI Ở VÙNG NHIỆT ÐỚI M ột nghiên cứu mới cho biết. Cách tiếp cận này kết hợp với một khung kim loại . nhưng thường sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm cồng kềnh rất tốn kém và không thể vận chuyển ra hiện trường.gov. là dòng không khí trong khí quyển tập trung xung quanh đường xích đạo có ảnh hưởng đến các vùng giữa vĩ độ khoảng 30 độ Bắc và 30 độ Nam. Hệ thống này đã sử dụng các tinh thể nano plasmon 60 Hoàng Ngọc hoạt động có phần giống thấu kính nhỏ để tập trung sóng ánh sáng và tăng độ nhạy”. di động và giá rẻ. Nghiên cứu về “Những thay đổi mạnh của Hoàn lưu Hadley và tình trạng khô hạn tăng lên trên toàn cầu do việc làm nóng của CO2 từ những dự đoán của mô hình CMIP5. giải thích đó chỉ ra rằng lần đầu tiên thông qua mô hình khí hậu bằng máy tính biết được Hoàn lưu Hadley sẽ tăng lên khi thế giới ấm lên. chúng tôi sử dụng các phương pháp quang học nhỏ gọn. Đại học Texas viết về một nghiên cứu mới của William KM Lau thuộc Đại học Maryland và Kyu-Myong Kim thuộc Trung tâm Du hành không gian Goddard của NASA. chuyên gia về lượng tử ánh sáng nói: “Cảm biến quang rất hiệu quả trong việc phát hiện và nhận dạng dấu vết của các khí. có thể hấp thu nhanh các khí trong lỗ của vật liệu và được tái chế bằng biện pháp chân không đơn giản. Cảm biến đặc biệt phù hợp để phát hiện khí CO2 và có ích trong các ứng dụng hoặc hệ thống công nghiệp được thiết kế để lưu giữ CO2 dưới lòng đất. đây là biện pháp giảm thải khí nhà kính. Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm kiếm cộng tác viên công nghiệp tiếp tục hoàn thiện và hỗ trợ thương mại hóa hệ thống./.SỐ 4/2015 Theo vista. góp phần làm tăng hạn hán ở nhiều vùng cận nhiệt đới và tăng lượng mưa ở (tiếp theo trang 59) KẾT HỢP QUANG HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NANO ÐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ GIÁ THÀNH RẺ C ác kỹ sư thuộc trường Đại học Oregon đã kết hợp công nghệ quang học mới với vật liệu nanocomposite màng mỏng để chế tạo loại cảm biến mới nhanh. giáo sư Rong Fu thuộc Đại học Texas tại Austin đã giải thích trong một bài bình luận được đăng trên ấn phẩm Proceedings of the National Academy of Sciences. tình trạng tăng CO2 trong khí quyển có thể làm tăng cường độ hạn hán khắc nghiệt ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như Úc. TẠP CHÍ THĂNG LONG . Alan Wang. dẫn đến những thay đổi đáng kể lượng mưa trong khu vực. vật liệu plasmon hoạt động ở dải hồng ngoại gần giúp khuếch đại tín hiệu và phân tích chính xác sự hiện diện và số lượng khí khác nhau.. GS.hữu cơ của màng mỏng. Trái lại. giá rẻ có khả năng phát hiện và phân tích một loạt chất khí. Tây Nam và Trung Mỹ và phía Nam Amazôn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây.” đã được Khắc Sự đăng trực tuyến ngày 23/2/2015. Công nghệ có thể được ứng dụng trong giám sát môi trường đến an ninh sân bay hoặc kiểm tra nồng độ cồn trong máu.. Hoàn lưu Hadley kết hợp với gió mậu dịch phổ biến ở các vùng nhiệt đới. Ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng CO2 để tích trữ rau quả và khí cần được duy trì ở nồng độ nhất định. Những thay đổi này có liên quan đến sự sụp đổ của nền văn minh Maya cổ đại. Fu thuộc Trường Khoa học địa chất Jackson.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . PGS. nhạy. Nó có thể mở rộng hoặc thu hẹp trong phạm vi khí hậu ấm hơn hoặc lạnh hơn.vn . độ chính xác. Các nhà nghiên cứu cho rằng tốc độ. mây và độ ẩm tương đối của hơn một nửa bề mặt Trái đất. 9/3/2015. tính cơ động và giá thành rẻ sẽ cho phép sử dụng công cụ tại hiện trường cho nhiều mục đích. Sau khi màng mỏng thu các phân tử khí gần bề mặt. Trong suốt hai thập kỷ qua Hoàn lưu Hadley đã trở nên mạnh hơn và mở rộng về phía các cực với tốc độ nhanh hơn so với dự đoán của các mô hình khí hậu toàn cầu. Hoàn lưu Hadley ảnh hưởng đến sự phân bố lượng mưa.

Wnt có thể gây ra một số loại ung thư. Phôi ếch phát triển bình thường (hình trên) và phôi ếch thiếu đầu và não (hình dưới) là kết quả của việc Đối với những người cố gắng tạo ra các tế bào thần kinh. phôi phát triển đầu và bộ não lớn hơn. đưa đến kết quả là các tế bào gốc phôi thai chỉ tạo ra biểu bì mà không tạo ra các tế bào thần kinh. các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh cách Notum làm vô tác dụng Wnt. chẳng hạn như ung thư đường ruột.SỐ 4/2015 61 . sẽ giúp các nhà khoa học kiểm soát sự biệt hóa của các loại tế bào khác nhau. Từ đó rút ra kết luận: “Bộ não ếch không thể hình thành đúng cách nếu không có Notum”. các nhà nghiên cứu so sánh phôi ếch được xem như các mô hình cho phôi thai của người ./. Khi các nhà nghiên cứu tiêm Notum vào phôi ếch. Để hướng dẫn hoặc chỉ dẫn các tế bào gốc biệt hóa thành một loại tế bào nhất định. là một trong nhiều protein giúp xác định sự phát triển của phôi thai. Ngoài ra. ung thư não và ung thư máu. Trước đây. hoặc tạo ra nhiều tế bào gốc hơn. người ta không biết Notum ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển phôi thai của động vật có xương sống. Bệnh viện nhi Boston. phôi sẽ trở thành một bao bố các tế bào da không có đầu và não. chẳng hạn như các tế bào thần kinh và tế bào cơ bắp. Đại học Oxford và Đại học Liên bang Rio de Janeiro.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .TIN TỨC XÁC ĐỊNH MỘT PROTEIN QUAN TRỌNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NÃO C ác nhà nghiên cứu từ Viện Tế bào gốc Harvard đã xác định được một protein quan trọng có thể giúp xác định sự phát triển của phôi thai. một họ protein hướng dẫn các tế bào gốc “tự làm mới”. Những phát hiện này có thể đem lại lợi ích cho các nhà nghiên cứu tế bào gốc đang cố gắng tạo ra các loại mô hay các bộ phận cụ thể trong phòng thí nghiệm. Theo vista.phát triển như thế nào khi có và không có Notum. Phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford và Đại học Liên bang Rio de hướng dẫn các tế bào gốc phát triển thành các mô thần kinh. tinh chỉnh những phân tử sẽ được thêm vào đĩa thí nghiệm của họ theo những trình tự và số lượng nhất định. các nhà nghiên cứu biết rằng Notum điều chỉnh sự hình thành cánh của ruồi nhưng cho đến gần đây. Notum là một thành phần cần thiết và loại bỏ các protein Notum công cụ mới trong hộp kit cho các nhà nghiên cứu Protein này có tên gọi là Notum. Nếu không được kiểm soát. lần đầu tiên được phát hiện ở ruồi giấm vào năm 2002 và sau đó được tìm thấy ở chuột và người.vn TẠP CHÍ THĂNG LONG . Khi không có Notum. đã được chứng minh thành công trên phôi ếch. Quang An Janeiro. Một protein cần thiết cho sự hình thành não của động vật có xương sống đã được xác định bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Tế bào gốc Harvard (HSCI).gov. các nhà nghiên cứu tiếp tục làm thay đổi công thức thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này. trong số những thứ khác.

Theo vista./. Vật liệu mới còn có nhiều ưu điểm như dễ sử dụng. dễ bảo dưỡng và giá cả hợp lý. thể tích vùng hải mã phản ánh những thay đổi trong vùng não kiểm soát ghi nhớ. một nghiên cứu mới của Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess và Khoa Y.5 có thể đi sâu vào phổi và liên quan đến sự gia tăng các ca nhập viện do tai biến tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. một trong các tác giả nghiên cứu nói: “Các kết quả nghiên cứu là bước quan trọng trong việc giúp chúng tôi tìm hiểu những gì đang diễn ra trong não bộ. Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng chỉ 2 μg/m3 trong PM 2. Rose cho rằng toàn bộ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi chất nước nước. Bộ lọc có một lớp màng sinh học độc đáo. một dấu hiệu teo não do tuổi già. Các hạt này bắt nguồn từ các nhà máy. thể tích vùng chất trắng được xem là thước đo bệnh lý và lão hóa. cứ 9 người trên toàn cầu thì 1 người không được sử dụng nước sạch. Nhưng. Nghiên cứu đã kiểm tra bộ lọc bằng xốp đa màng sinh học do Công ty Amway thiết kế và sản xuất như là lựa chọn thay thế giá rẻ cho phương pháp lọc hiện có tại hộ gia đình. và nhồi máu não âm thầm.5 phần triệu mét gọi là PM 2.SỐ 4/2015 Theo vista. Các cơ chế qua đó ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sự lão hóa não vẫn chưa được xác định.gov. vùng xa nhất trên thế giới nhờ bộ lọc nước mới bằng xốp làm giảm đáng kể tác nhân gây bệnh nguy hiểm trong nước uống. Elissa Wilker. vùng xa. một loại đột quỵ “thầm lặng” do thiếu máu cục bộ vì tắc nghẽn mạch máu cung cấp cho não. Elissa Wilker. do đó.vn . Phát hiện của chúng tôi cho thấy ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng âm thầm đến sự lão hóa cấu trúc não thậm chí ở những người không bị mất trí và đột quỵ”.gov. TẠP CHÍ THĂNG LONG . không bị mất trí và đột quỵ. Những người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 60 trở lên. PM 2. tác giả của nghiên cứu nói: “Đây là bộ lọc nước đầu tiên giải quyết được một loạt các yếu tố sinh học và kinh tế cản trở sự phát triển của các hệ thống lọc nước cho vùng sâu. cho phép các sinh vật trong xốp tấn công mầm bệnh lạ khi nước chảy qua. cần có các phương pháp xử lý nước hiệu quả và bền vững. 62 Thùy Vân Bộ lọc bằng xốp kết hợp các nguyên lý xử lý nước hiện nay và là bằng chứng cho thấy có thể đổi mới các quy trình xử lý nước đô thị thông thường thành một hệ thống di động nhỏ gọn”.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .5. Joan Rose. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Michigan đang tìm cách đáp ứng nhu cầu thiết yếu này và cung cấp nước uống an toàn cho các vùng sâu. Rose nói. xe ô tô và việc đốt gỗ. mức thường thấy tại các khu đô thị ở New England và New York có liên quan đến nguy cơ nhồi máu não âm thầm và thể tích não nhỏ tương đương với khoảng một năm não bị lão hóa. Sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng có thể bắt nguồn từ nguồn nước. vi khuẩn và virus theo thời gian. Nghiên cứu đã xác định khoảng cách giữa đường chính với nơi ở của những người tham gia và sử dụng hình ảnh vệ tinh để đánh giá mức độ tiếp xúc của họ trong thời gian dài với chất hạt mịn trong không khí có đường kính 2. nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess cho rằng: “Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét mối quan hệ giữa ô nhiễm không khí xung quanh và cấu trúc Ngọc Anh não.vn BỘ LỌC NƯỚC MỚI LÀM DỊU CƠN KHÁT NƯỚC SẠCH TRÊN TOÀN CẦU T heo ước tính. nhưng viêm nhiễm toàn thân bắt nguồn từ sự lắng đọng của các hạt mịn trong phổi là đáng lưu ý”. Kết quả nghiên cứu hơn 900 người tham gia đã cung cấp bằng chứng về cấu trúc bộ não nhỏ và nhồi máu não âm thầm.5. Đại học Boston chứng tỏ việc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí có thể gây tổn thương cấu trúc não và làm giảm chức năng nhận thức ở người trung niên và người cao tuổi. Sự phát triển của các vi sinh vật ‘thân thiện’ này cho phép bộ lọc giảm thiểu hiệu quả số lượng động vật nguyên sinh.TIN TỨC TIẾP XÚC LÂU DÀI VỚI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ GÂY NGUY HIỂM CHO CẤU TRÚC NÃO VÀ CHỨC NĂNG NHẬN THỨC Ô nhiễm không khí thậm chí ở mức vừa phải từ lâu đã được xem là một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đánh giá được thực hiện về tổng thể tích não. Thiết bị này dễ sử dụng và hiệu quả hơn các phương pháp lọc truyền thống”./.

tuy nhiên tốn nhiều kinh phí và công sức. Điều này dẫn tới việc các miệng hầm ga hầu hết đều không có lưới chắn rác. Trước thực trạng này. hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được nhu cầu lưu chuyển nước dẫn đến tình trạng ngập úng tại thành phố càng trở nên nghiêm trọng hơn. một doanh nghiệp KH&CN tại TP. Rác và các hạt nhỏ sau khi lọt qua lưới chắn rác sẽ bị ngăn lại ở đây mà không thể chảy vào lòng cống được. miệng hầm ga cũng được lắp đặt ngang với mắt đường. Trong khi đó.vn TẠP CHÍ THĂNG LONG . Hiện tại. rác lưu chứa trong miệng thu nhưng không thể tháo dời khỏi lưới chắn rác. từ đó rác theo nước mưa chảy vào lòng cống gây tắc nghẽn. Tuy nhiên. tình hình ngập lụt của TP. Đồng thời. Theo vista./. với sản phẩm này. Miệng thu được thiết kế một khoang có khả năng lưu chứa một lượng rác và bùn đất nhất định nhưng không ảnh hưởng tới khả năng thoát nước tại đây. Ngọc Tuấn Theo ông Đồng Xuân Dũng . hệ thống cống thoát nước tại TP. rác trong lòng cống hiện nay được Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thực hiện thường xuyên. “So với các miệng cống cũ trước đây. Cụ thể. Miệng cống cũng được thiết kế với van một chiều. đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan TP”. sản phẩm này có khả năng chống mất cắp lưới chắn rác do được chế tạo liền khối. Bên cạnh đó.HCM đã tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng tắc nghẽn lòng cống do rác thải. khối lượng công việc còn khá lớn. cuốc xẻng. thời gian kéo dài nên việc tắc nghẽn cống do nghẹt rác là không tránh khỏi.TIN TỨC PHƯƠNG PHÁP MỚI HẠN CHẾ RÁC THẢI GÂY NGHẸT CỐNG H iện nay. ông Dũng cho biết. Việc nạo vét bùn.Giám đốc công ty. lưới chắn rác lại có một phần di động (gọi là cửa lùa) có tác dụng mở ra để nạo vét bùn. Đồng thời. có tác dụng ngăn mùi hôi nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành cho cư dân đô thị. lưới chắn rác đước đúc liền khối với bê tông chèn và bê tông bó vỉa do vậy không thể tháo gỡ trong thời gian ngắn bằng dụng cụ thô sơ như xà beng. từ đó ngăn được rác chảy vào lòng cống. góp phần làm giảm ngập lụt. Công ty cổ phần giải pháp xây dựng HT đã nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm “Miệng cống thoát nước có lưới chắn rác cố định và miệng thu nước được chế tạo liền khối” nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn do rác thải nằm trong cống. Công ty Cổ phần giải pháp xây dựng HT đã trở thành 1 trong 20 đơn vị doanh nghiệp KH&CN đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.HCM đang diễn biến hết sức phức tạp. sản phẩm “Miệng cống thoát nước có lưới chắn rác cố định và miệng thu nước” được chế tạo liền khối đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1202 ngày 29/9/2014. Tuy nhiên.HCM cũng như các tỉnh thành khác tại Việt Nam đều được lắp đặt lưới chắn rác tại miệng thu trước hầm ga. sản phẩm đang được Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đưa vào áp dụng thí điểm trong năm 20 15 để đánh giá hiệu quả và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho áp dụng thí điểm tại công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Nghi. Miệng thu nước được chế tạo bằng vật liệu Composite. được đặt phía dưới lưới chắn rác và có một vách ngăn có tác dụng ngăn mùi và rác nổi. Đứng trước thực trạng trên. Sản phẩm “Miệng cống thoát nước có lưới chắn rác cố định và miệng thu nước” được chế tạo liền khối Hiện nay. bộ sản phẩm này bao gồm một lưới chắn rác được đúc cố định với mặt đường. biến đổi khí hậu dẫn đến hiện tượng mực nước triều cường tăng cao và mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. quận Gò Vấp.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ .SỐ 4/2015 63 .gov. nạn trộm cắp lưới chắn rác và các cấu kiện bằng kim loại diễn ra ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả từ phía chính quyền. Với tính ứng dụng cao của mình. Nguyên nhân có thể kể đến là do triều cường.

hoặc những người làm các công việc có nguy cơ rủi ro cao như phi công. Trong quá trình tách nước thành hydro và oxy.sinh học và trong khoa học hình sự để xác định cá thể người. Nghiên cứu mới đã tạo bước đột phá trong việc phát triển năng lượng hydro sạch. TS. mặc dù phần đầu được thực hiện khá hiệu quả. lực lượng cứu hỏa. Hiện nay.vn THẺ AND . nạn nhân thông qua thân nhân và các mục đích nhân đạo khác. Vào thời điểm hiện nay. Nhóm nghiên cứu đang thảo luận với một số công ty năng lượng về việc áp dụng công nghệ điện phân nước trên quy mô lớn và hy vọng đột phá đánh dấu sự khởi đầu góp phần cung cấp cho thế giới các loại nhiên liệu bền vững hơn. xác định quan hệ huyết thống mà lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là khoa học hình sự. từ năm 2001. các loại KIT này đã được sử dụng ở nhiều nước để phục vụ cho mục đích phân biệt cá thể người. Hoạt động nghiên cứu tìm kiếm các trình tự gen đa hình để phân biệt cá thể người.. chống tội phạm hoặc tìm kiếm nhận dạng những cá nhân chết không có tung tích. 3 gen. nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa thông tin về ADN lên thẻ nhận dạng cá nhân để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh. Ulrich Hintermair. mang lại hiệu quả cao hơn và mặc dù TS.KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . việc chế tạo thẻ ADN và việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sẽ phục vụ kịp thời cho công tác an ninh hoặc dân sinh như xác định danh tính tội phạm. Do đó.CHẨN ĐOÁN GEN NHẬN DIỆN CÁ THỂ NGƯỜI V ào những năm cuối thế kỷ 20. vì đây là nguồn thu lợi rất cao.Việc quản lý hồ sơ kiểu gen (hay cơ sở dữ liệu ADN) của cá nhân hoặc thân nhân của một cá nhân cho phép máy tính nhanh chóng tìm kiếm và xác định được mối quan hệ giữa hai mẫu phân tích. cần chuyển đổi thành nhiên liệu hóa học và điện phân nước là công nghệ cốt lõi. nghĩa là phụ thuộc ít vào nhiên liệu hoá thạch. Vì vậy.. Các bộ KIT đơn gen. Ứng dụng công nghệ gien trong định danh hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các cá nhân trong các vụ tai (tiếp theo trang 50) TẠP CHÍ THĂNG LONG . cứu hộ. nhưng năng lượng mặt trời vẫn hạn chế vì không liên tục.. người ta đã có khả năng phân biệt một người trong 1017 người. người 64 Lan Chi ta còn sử dụng thẻ ADN cho quân đội với những lực lượng đặc biệt làm công tác chiến đấu. Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trở ngại chủ yếu đối với việc sản xuất hydro trong quá trình điện phân nước là lượng oxy được tạo ra. 12 gen và 16 gen đã lần lượt ra đời. Lợi ích to lớn của đột phá này là hydro hiện có thể được sử dụng dễ dàng như là cách để lưu giữ Phương Anh năng lượng từ các nguồn tái tạo như điện gió và điện mặt trời. chế tạo các bộ KIT được nhiều doanh nghiệp chú ý. Chất xúc tác mới có thể giúp tích trữ năng lượng mặt trời bằng cách sử dụng điện mặt trời để sản xuất hydro và sau đó sử dụng hydro theo nhu cầu bất kể là thời gian nào trong ngày. Với hệ 16 gen. quốc phòng”. các nguồn năng lượng tái tạo thải ít các bon nhưng không thể lưu giữ hiệu quả. 9 gen.04) đã đưa ra mục tiêu “Hình thành được cơ sở dữ liệu (khoảng 40 nghìn cá thể) về tàng thư gien người phục vụ công tác an ninh. Chất xúc tác được đặt trên một điện cực dùng để sản xuất hydro. Theo dự báo.SỐ 4/2015 .TIN TỨC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH KHÔNG CẦN NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH C ác nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Bath và Đại học Yale đã tạo ra một vật liệu mới sản xuất hydro từ nước. nhưng việc sản xuất hydro rất khó khăn vì cần nhiều năng lượng. phòng. nghĩa là điện mặt trời chỉ được sản xuất khi có ánh nắng mặt trời. Các hệ phân tích càng nhiều gen thì khả năng phân biệt cá thể càng cao. nhưng ông cho biết tổn thất năng lượng “gần như là không có”. Hintermair không đưa ra con số cụ thể. Vật liệu mới sử dụng chất xúc tác phân tử được thiết kế để tách nước trong bình điện phân và cho ra đời nhiên liệu hydro sạch có thể lưu giữ. nhóm nghiên cứu đã chế tạo chất xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng hóa học để nâng cao hiệu quả của qui trình.gov. được ứng dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về y . năng lượng mặt trời có khả năng đáp ứng 4% nhu cầu điện của nước Anh vào cuối thập kỷ này. nhưng phần sau lại khó khăn hơn và tổn thất nhiều năng lượng. Vì thế. Tại Việt Nam. Ở một số quốc gia. Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học” (KC. Hintermair cho rằng có thể sản xuất điện từ ánh nắng mặt trời và gió. mặc dù hydro là nhiên liệu hấp dẫn. TS. Theo vista. Vì khả năng nhận dạng cá thể cao như vậy.. dù giá thành của công nghệ quang điện đã giảm mạnh trong những năm gần đây khi nhu cầu tăng cao. những năm gần đây. công nghệ gen phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên.