You are on page 1of 8

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016

BAHASA MELAYU – PENULISAN 012
TAHUN 6
MASA : 1 1/4 JAM
Nama : ________________________________________ TAHUN 6 : ______________
BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan di pasar.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kebersihan di
pasar berdasarkan gambar.

1

Bahagian A ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10 Bahagian B 2 .

[ 15markah ] [ Masa dicadangkan : 25minit ] Carta alir di bawah menunjukkan Cara Mengatasi Stres. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Bilik selesa Bilik selesa Bangun awal Keluarga bahagia Persediaan awal Bahagian B 3 . Tulis ulasan tentang cara-cara mengatasi stres dalam bentuk perenggan.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 Bahagian C [25 markah] 4 .

Soalan 1 Kamu telah mengikuti ibu bapa kamu ke majlis perkahwinan. 5 . Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. raja dan negara Soalan 2 Rangkap di atas merupakan lirik lagu “Pengakap Malaysia”. ATAU Melatih generasi muda Menjadi insan yang berguna Persetiaan pengakap Terus dipegang bersama Menolong orang setiap masa Menabur bakti di mana sahaja Demi tuhan. Tulis sebuah karangan untuk menggambarkan kemeriahan majlis perkahwinan tersebut. Berdasarkan lirik lagu tersebut tuliskan sebuah catatan tentang aktiviti pengakap yang pernah kamu sertai. Jawab satu soalan sahaja.[Masa dicadangkan : 35 minit] Bahagian ini mengandungi dua soalan.

Bahagian C ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ [Lihat halaman sebelah 6 .

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7 .

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 25 8 .