You are on page 1of 1

Soalan latihan Ekonomi 1 (26/6/15

)
1. Berikut adalah jadual kuantiti yang diminta bagi barang Z.
Harga (RM)
Kuantiti X diminta (unit)

10
20

8
28

6
36

4
44

Berdasarkan jadual di atas, bentukkan fungsi permintaan bagi barang Z.
2
Diberi fungsi permintaan barang X ialah Qd = 200 – 5P. Lukis keluk
permintaan bagi barang X.
3. Huraikan 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. (10m)
4. Dengan bantuan gambar rajah, huraikan perbezaan antara perubahan
kuantiti diminta dengan
perubahan permintaan. (6m)
5. Huraikan lima faktor yang menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan.
(10m)

Soalan latihan Ekonomi 1 (26/6/15)
1. Berikut adalah jadual kuantiti yang diminta bagi barang Z.
Harga (RM)
Kuantiti X diminta (unit)

10
20

8
28

6
36

4
44

Berdasarkan jadual di atas, bentukkan fungsi permintaan bagi barang Z.
2
Diberi fungsi permintaan barang X ialah Qd = 200 – 5P. Lukis keluk
permintaan bagi barang X.
3. Huraikan 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. (10m)
4. Dengan bantuan gambar rajah, huraikan perbezaan antara perubahan
kuantiti diminta dengan
perubahan permintaan. (6m)
5. Huraikan lima faktor yang menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan.
(10m)