You are on page 1of 3

SZAKMÓDSZERTAN ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOROK

ZENEMŰVÉSZ-TANÁROK RÉSZÉRE (2 FÉLÉV, 60 KREDIT)
Ének szakmódszertan záróvizsga tételek
1) A légzés. Légzéstípusok. Légzőgyakorlatok.
2) A rezonancia. Rezonancia fejlesztő gyakorlatok.
3) A legato. A legato éneklést segítő gyakorlatok, megvalósítása egy tetszőleges dalban. (Ádám
J.: A dal mesterei I-VIII.)
4) A hangterjedelem magasság irányába történő fejlesztése. Erre irányuló gyakorlatok,
megvalósítása egy tetszőleges dalban. (Ádám J.: A dal mesterei I-VIII.)
5) A hangterjedelm mélység irányába történő fejlesztése. Erre irányuló gyakorlatok,
megvalósítása egy tetszőleges dalban. (Ádám J.: A dal mesterei I-VIII.)
6) A leggyakoribb hanghibák. Okaik és javításuk.
7) A mutálás. A mutálás által felvetett módszertani problémák.

Zongora szakmódszertan záróvizsga tételek
egyeztetés alatt…

Orgona szakmódszertan záróvizsga tételek
egyeztetés alatt…

Fuvola szakmódszertan záróvizsga tételsor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A C1 hang átfúvásai, a felhangsor szerint.
Az átfúvás technikájának hasznosítása a hangképzésben
Álmultifóniák megfúvásának elmélete és technikája.
Az álmultifóniák technikájának hasznosítása a hangképzésben és a légzéstechnikában.
A kvinthangközű ujjrendek részhangjai és multifóniái.
A peremhangok képzése
A magas hangok ujjrendjeinek elméleti alapjai
A befúvónyílás fedésének és nyitásának technikája
A befúvónyílás fedettségének és nyitottságának hasznosítása az intonációban.

Oboa szakmódszertan vizsgatételek:
1) A gyermek életkori sajátosságai – a hangszertanulás életkori sajátosságai.
2) A hangszeroktatás folyamatának szakaszai.
3) A hangszeres tanítási órák típusai, az órák felépítése.
4) A gyakorlás fiziológiai és pszichikai alapjai, módszerei.
5) A lámpaláz és kezelése.
6) A légzés, és alkalmazása (gyakorlatok).
7) Az oboa története, rokonhangszerek.
8) Az oboa karbantartása, javítása.
9) Tanítványok kiválasztása, test- kéz- szájtartás, helyes hangszertartás.
10) A zenei munkaképesség gondozás (Kovács –módszer).
11) Az oboanád készítése. (Német- amerikai faragás).
12) A művészeti korok zenei stílusai.
13) Táncok a zenében.

A klarinét-család. Szaxofon szakmódszertan záróvizsga tételek 1) Beszéljen a szaxofon megalkotásának körülményeiről. megszólaltatásuk technikája /testhelyzet. A klarinét általános története. 4) Ütésképzés. tremolo. kar és kéz anatómiája/ 3) Verőfogás. kézrendek. Fúvástechnika. nádakról. kar és verő koordinálása.regiszter ) tanítása a felsőbb éves szakközépiskolai növendékek számára 9) Az előadási darabok kiválasztásának szempontjai Trombita szakmódszertan záróvizsga tételsor 1) 2) 3) 4) 5) Befújás (a mindennapi befújási gyakorlatok) A szájtartás helyes kialakítása Légzés A zenei artikuláció fontossága A zenekari játék módszertana Kürt szakmódszertan záróvizsga tételek egyeztetés alatt… Ütőhangszer szakmódszertan záróvizsga tételek 1) A zeneoktatás célja. Tanítási útmutatás történeti áttekintése. hangképzés. valamint kiválasztásuk módjáról 4) Az „első szaxofon óra a zeneiskolában”. 5) Előkék. . feltalálójáról 2) Mutassa be a szaxofon hangszercsaládot 3) Beszéljen a különböző szaxofon fúvókákról.Klarinét szakmódszertan záróvizsga tételek 1) 2) 3) 4) 5) 6) A klarinét akusztikája. vagy altissimo. avagy melyek a legfontosabb teendők. amikor elkezdjük egy szaxofonos növendék oktatását 5) A skálázás ( miért és hogyan kell skálázni és hogyan gyakoroljuk?) 6) Ritmikai problémák és orvoslásuk 7) A vibrato alkalmazása és tanításának metódusai 8) A magas hangok ( flagiolet-. Klarinét-irodalom. középfokon. a zenei nevelés feladatai alapfokon. 2) Ütőhangszerek családjának ismertetése.

gyakorlás módszerei.6) Hangszeres tanítási órák típusai. Gitár szakmódszertan záróvizsga tételek egyeztetés alatt… . pszichológiai alapjai. korcsoportonként konkrét tananyag felsorolása /legalább két különböző stílusú darab minden korcsoporthoz/ 10) A hangszertanító tanár személyisége. 7) Készségfejlesztés hangszercsoportonként. 11) Zenehallgatás /korcsoportonként két különböző stílusú zenemű felsorolása. mint nevelői példa. 8) Gyakorlás fiziológiai. 9) Kamarazene szerepe. egyes kötelező tárgyak hatása a hangszeres fejlődésre. esetleg átirat ismertetése. az órák felépítése és vezetése.