You are on page 1of 8

Mayroong iba't ibang uri ng mga punong-kahoy na matatagpuan sa Pilipinas sapagkat mayroon

tayong malalawak na kagubatan. Ang mga punong-kahoy na ito ay kinabibilangan ng tangili,
yakal, apitong, lauan at molave na kadalasang makikita sa mga bulubunduking bahagi ng
Luzon, Bukidnon at Mindanao. Ang tangili, yakal, apitong, lauan at molave ay madaling dumami
at yumabong sa mga lupain na medyo basa at makakapal sapagkat malalaki ang mga ugat nito.
Kailangan ng ganitong uri ng kahoy ng direktang init ng araw at katamtamang dami ng ulan
upang mas lumaki at dumami pa.

Ang mga punongkahoy katulad ng tangili, yakal, apitong lauan at molave ay karaniwang
matatagpuan sa Palawan, Quezon, sa mga lalawigang bulubundukin ng Luzon, Bukidnon at
Mindanao. Ang mga ganitong uri ng punong-kahoy ay mas madaling lumaki at dumami sa
mamasa-masa at makakapal na lupain. Kailangan din na direkta itong makatatanggap ng init o
sinag ng araw at ulan upang mas mapadali ang pagyabong. Dahil sa dami, ito ay bumubuo ng
halos 75 porsiyento ng mga makakapal na puno sa bansa.

Pagpapalaki at Pagpaparami
Ang mga punong-kahoy gaya ng tangili, apiton, yakal, lauan at molave ay ang mga punong
kahoy na mas nangangailangan ng mamasa-masa at makakapal na uri ng lupain dahil na rin sa
malalaking mga ugat nito na kakapitan ng mga lupa para hindi tuluyang gumuho kapag may
baha. Makakatulong sa mabilis na paglaki at pagdami ng mga ganitong uri ng punong-kahoy
ang direktang sinag ng araw at tamang dami ng ulan kung kaya't malinaw na karamihan sa mga
ito ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Luzon, Mindanao at Bukidnon. Dahil sa tamang
mga salik at pag-aalagang natanggap kung kaya't dumarami ang ganitong uri ng mga punongkahoy sa bansa.

http://binhi.ph/database/future/tree_facts/

isang genus o rank taxonomy ginamit sa biological uuri ng pamumuhay at fossil organismo. Ang Tanguile na kahoy o iba pang Philippine . Ang Tanguile o tangili ay nabibilang sa Dipterocarpaceae pamilya na inuri sa isang shorea. Ito ay madalas na matatagpuan sa mababang kabundukan.TANGILI Ang tangili o Tanguile na kahoy ay nanggaling may 50 metro mataas na puno at makuha sa loob ng isang 4 na talampakang diameter trunk. Ito ay may iba't-ibang mga pangalan tulad ng "dark red Philippine mahogany". Ito ay hindi itinuturing na isang tunay mahogany. "tangile" at "shorea polysperma".

ang mga gaan nito ay lubhang mas mababa kaysa sa ibang mga solid wood na matatagpuan dito sa Pilipinas. At kagaya ng iba pang puno sa kagubatan ay kailangan ng tamang sinag sa araw. tamang pinagkukunan ng tubig sapagkat ang mga puno na katulad ng tangili ay mas madaming tubig ang kailangan sapagkat may mga malalaki itong mga ugat. at yakal ang siyang bumubuo sa 75 porsiyento ng mga puno sa makakapal na kagubatan sa bansa kung kaya't masasabi natin na ang natural na tirahan ng tangili ay nasa kagubatan. Bukidnon at Mindanao. Ang tangili ay isa lamang sa maraming punongkahoy na nangangailangan ng medyo basa at makakapal na uri ng lupain upang mas lalong lumaki at dumami. YAKAL . Mas maigi din na sa medyo malamig na lugar nakalagay ang mga batang tangigi upang mabilis itong lumaki. Gayunman. Sinasabing dahil sa salik na ito kung kaya't hindi namamatay ang lahi ng ganitong mga punong-kahoy na karaniwang matatagpuan sa kabundukan ng Luzon. Ang tangili katulad ng mayapis. Ito ay umaabot sa 200 talampakan ang laki at kadalasang matatagpuan sa ibaba ng mga punong ito ang mga baging. apitong. Isa rin sa pinakakinakailangan ng tangili upang mas yumabong pa ay ang direktang sinag ng araw at katamtamang dami ng ulan.mahogany ay magaan ang timbang kumpara sa American o African mahogany. Dahil sa malalaking ugat nito kung kaya't kailangan ng makakapal na lupain upang hindi ito mabuwal. lauan.

Paborito ng mga eskrimador ang mga arnis na yari sa yakal. Bibihira nang makita ang mga yakal dahil sa walang habas na pagputol. Isang uri ng kahoy hango sa puno ng yakal. APITONG . Shorea malibato ang siyentipikong pangalan nito.Isang uri ng puno na likas sa Pilipinas.

LAUAN Isang uri ng mga puno na likas/sibol sa Pilipinas.Isang uri ng puno na likas sa Timog-Silangang Asya. Dipterocarpus grandiflorus ang siyentipikong pangalan nito. Kinabibilangan ng mga ito sa genus ng Shorea. Karaniwang ginagamit bilang panglapag/pinakasahig ng mga trak o bilang panabing na plywood. . Isang uri ng matigas na kahoy na hinango sa puno ng apitong.

o Malaruhat ay isang uri ng puno sa pamilyang Verbenaceae. Ang ngalang-agham nito ay Vitex parviflora.Pinakamaraming bilang ang mga lauan sa kagubatan ng Pilipinas. Madalas gamitin sa pagtayo ng mga bahay ang kahoy ng lauan. Mulawin. Isang uri ng kahoy hango sa mga punong lauan. MOLAVE Ang Molave. ngunit itinuturing na rin na "molave" ang kahoy mula sa punong Vitex cofassus. . Nanganganib itong maubos dahil sa kawalan ng lupaing kinatatamnan. at ng kahoy na nakukuha sa punong ito.

the non-mist system is constructed as follows: use a 62 x 25cm plastic bag and 3/16 wire. Laguna. and divide the rest into 2-node cuttings and make a slanting cut at the base of the cuttings. Collect newly germinated wildlings with 2-4 leaves. rooted cuttings are transplanted to plastic bags with a 1:1 dipterocarp forest soil and river sand medium. Zamboanga del Sur at Ilog Mulawin ng Los Baños. CUTTINGS: During seed off years. keep in shade for 1. plant in plastic bags with a sun-sterilized media of 50:50 coconut coir and river sand. Isang uri ng kahoy hango sa puno ng molave. subsequently. trim leaves of big wildlings (15-50cm) to reduce transpiration. ree Propagation and Management SEEDS: Dipterocarp seeds are recalcitrant and easily lose viability when dried or stored long. dipterocarp seeds can be propagated as follows: sow freshly collected dewinged seeds in plastic bags with 1:1 dipterocarp forest soil and river sand. at Malaysia.DO NOT OVERCOLLECT. transport wildlings promptly and protect from desiccation by wrapping in bundles. cuttings are watered using mist sprayer weekly.Madalas hiramin ang pangalan ng punong ito bilang pangalan ng mga lugar. ng mga institusyon at organisasyon. During seed year. prune the roots and dip in rooting hormone (IBA at 10-100ppm). Indonesia. Protect from desiccation and too much light by covering with plastic sheets and shading nets. bigger wildlings require more care. Isang uri ng puno na likas sa Pilipinas. WILDLINGS: Dipterocarps could be propagated using wildlings collected from the natural forest (caution . scrape 1cm of the base and dip in appropriate concentration of IBA for one hour. at bilang apelyido o palayaw ng tao. cuttings are kept for 2-4 months or until lignified roots are formed. Maintain wildlings in recovery chamber for about 2 months and they gradually hardened. dipterocarps can be propagated vegetatively following the nonmist system secure healthy cuttings from nursery grown seedlings/wildlings or hedge garden. place cut stems in a pail or tray half-filled with water. Isang tulang pinamagatang "Like the Molave" ang isinulat ni Rafael Zulueta da Costa. cut the stems of stockplants using sharp pruning shear leaving at least 2 nodes on the stumps of the seedlings. or plastic bags or burlap sacks and tied. tulad ng Molave. seal the plastic bag to maintain humid conditions. Vitex parviflora ang siyentipikong pangalan nito. Nag-iiba ang lapad ng molave depende sa panahon at temperatura. use the wire to have a support structure to fit in the tray or plastic bags with cuttings. pot immediately and place in a recovery chamber where adequate shade and water is provided. cuttings are hardened by gradually moving them from the shade to full light. leave adequate number of wildlings for natural regeneration). remove the tip. depending on species. cut the leaves into half. soak the cuttings in 200ppm Benlate ® solution for 1hr. gradually expose to full light and reduce watering to harden them prior to outplanting.5-2 months and regularly water. . are difficult to handle and store and have higher mortality rates. place transplants in a plastic tent for about a month. mud puddling the roots then placing them in banana sheaths.

planting holes should be deep enough to accommodate the ball of earth.PLANTING: Enrichment plantings of dipterocarps under the canopy of nurse trees is usually practiced. . Suppress competing weeds by regular weeding and cleaning. fertilizers should be included particularly for poor sites. Use of potted stocks is preferred. Pole-sized trees should be provided greater light to promote growth. the soil is firmed to close the air spaces and mulched with organic materials to conserve moisture and provide additional nutrients.