You are on page 1of 3

SOI CU D ON X S MIN BC NGY 15-08

Soi cu p MB ngy 15/08 Soi Cu Bch Th L truc tiep XSMB Chnh


Xc SOI CAU MB D on Kt qu XSMB vi nhng cp s c d
on SIU CHUN v SIU CHNH XC nht, min ph 0 ng hm nay th
2 ngy 15-8-2016.
Trc khi vo d on mi qu v cng xem li bng kt qu XSMB ca ngy
hm trc, ngy 14-08-2016 nh sau:

1. D on SXMB d on KQXSMB hom nay th 2 ngy 15/08/2016:


D on x s Min Bc ngy 15-08-2016
*D on u ui c bit x s Min Bc:

+)u

khng

5-7,v

2-9

+)ui khng v 1-8,v 4-3


*D on l t x s Min Bc:
+)Bch

th:91

+)Cp 2 s: 23-32
Tra cu vo d on kt qu XSTG th 2 tm ngay ra con s mang li may
mn cho bn ngy hm nay.
2.Thng k KQXSMB ch nht ngy 14/8/2016
Gii c bit: 50182
Cp s may mn xut hin: Cp s 28, 79 xut hin 2 ln, 76 xut hin 3 ln.
u s xut hin nhiu ln: u s 7 xut hin 8 ln.
u s 6 vng mt trn bng kt qu
Da vo thng k kt qu x s trong ngy, xoso.wap.vn xin a ra bng quay th kt
qu KQXSMB hm nay ngy 15/8/2016:

Kt qu d on trn y ca chng ti ch l nhng phn tch


ca kqxsmb24hmang tnh cht gii tr tham kho. Xskt ch nc li nh,
chc cc bn may mn!