You are on page 1of 35

Manualul global de calitate al

furnizorului

A cincea ediţie
1 iunie 2012

"Un sistem ... O echipă ... Un Oshkosh"

Acest Manual al Calităţii Furnizorului pentru Corporaţia Oshkosh a fost revizuit,
aprobat şi semnat de conducerea Calităţii şi a Aprovizionării.

Matteo Pisciotta
VP Achiziţionare
GPSC

A cincea ediţie

Sean Ketter
Director executiv al Calităţii şi Dezvoltării
Furnizorului
GPSC

Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.

2

Manualul global de calitate al furnizorului
CUPRINS
Secţiune

Pagina

1. Introducere
2. Scop
3. Viziune GPSC
4. Responsabilităţi GPSC
5. Sistemul de Management al Calităţii
6. Procesul de instruire a furnizorului
7. Evaluarea şi auditul amplasamentului furnizorului
8. Planificarea calităţii avansate a produsului (APQP)
9. Procesul de aprobare a piesei de producţie (PPAP)
10. Notificările de schimbare a procesului/produsului
11. Devierea temporară a produsului (MRB)
12. Material neconform
13. Cerinţe de acţiuni corective pentru furnizori
14. Monitorizarea performanţelor furnizorilor
15. Părţi pe milion - PPM
16. Cerinţe de livrare
17. Garanţie şi recuperarea costului
18. Trasabilitatea produsului
19. Cerinţele distribuitorului
20. Controlul clientului - Produsul/Uneltele livrate
21. Managementul uneltelor
22. Întreţinere preventivă
23. Asigurarea calităţii Furnizorilor de rang inferior
24. Ambalare şi transport
25. Identificare, conservare, ambalare
26. Cerinţele de calitate ale dispozitivelor de fixare
27. Ţinerea evidenţei
28. Piese uzate/falsificate
29. Termen de valabilitate
30. Cerinţe de sudare
31. Curăţenia componentelor hidraulice şi pneumatice

4
4
4
4-5
5
5-6
6
6-7
7-15
15-16
16
16
17-19
19
19
19
20
20
20
20-21
21
21
21
22
22
22-23
23
23
23
23-24
24

Completări specifice pentru segmente:
32. Completare pentru divizia de echipamente de acces
33. Completare pentru divizia de apărare
34. Completare pentru divizia comercială
35. Completare pentru divizia de echipamente de
incendiu şi urgenţe
36. Istoric de revizii

A cincea ediţie

26-27
28-32
33
34
35

Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.

3

Când este menţionată. cerinţelor şi liniilor directoare specifice ale clienţilor pentru Lanţul de aprovizionare. Oshkosh Specialty Vehicles. Pierce(R).să devenim punctul de referinţă pe fiecare piaţă. Corporaţia Oshkosh include dar nu se limitează la produsele fabricate sub mărcile Oshkosh(R). Medtec(R). 3. Introducere Manualul global al calităţii pentru furnizorii (GSQM) reprezintă un ghid pentru ajutarea furnizorilor în înţelegerea elementelor importante din Cerinţele de calitate ale Corporaţiei Oshkosh. JLG(R). Jerr-Dan(R). London(R) şi IMT(R). cerinţele specifice pentru Segmente sunt prezentate în secţiunea de completare. 4. CONE-CO(R). 4 . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Viziunea globală a departamentului de Achiziţionare şi Lanţ de aprovizionare (GPSC) Viziunea GPSC este de a dezvoltă organizația globală de achiziţii şi a lanţurilor de aprovizionare asigurând cea mai bună logistică. În plus. Ţelul este simplu . furnizorul nostru şi noi. Frontline(TM). calitate. aşteptărilor generale. Aşteptările şi cerinţele clare. concise vor face relaţia furnizor-client mult mai satisfăcătoare pentru toţi. Acest ţel poate fi atins doar cu suportul şi angajamentul dintre dumneavoastră. Secţiunile SQM sunt practicile minime pe care unităţile furnizorului trebuie să le implementeze efectiv. SMIT(TM). Responsabilităţile globale ale departamentului de Achiziţionare şi Lanţ de aprovizionare (GPSC) Toate materiile prime şi componentele sunt obţinute prin procesul de achiziţionare la nivel de corporaţie. 2.McNeilus(R). Toate materiile prime şi piesele componentelor vor fi clasificate după tipul de marfă pentru a dezvolta consistenţa A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Aceste cerinţe se aplică pentru TOŢI FURNIZORII de: Materiale de Producţie Piese de producţie sau de reparare Centre de distribuţie Producători de utilaje Misiunea Corporaţiei Oshkosh este de a oferi clienţilor noştri produse fără defecte şi repararea şi furnizarea globală a acestora la cel mai mic preţ total. Scop Scopul acestui GSQM este de a oferi o metodă uniformă de comunicare a cerinţelor.1. dezvoltare a produselor noi (NPD) şi competitivitate familiei de companii Oshkosh la nivel global.

Toţi furnizorii noi sunt supuşi unei Evaluări şi auditări a amplasamentului furnizorului pe amplasament la discreţia unităţii de afaceri a Corporaţiei Oshkosh care are în vedere un potenţial furnizor.Planificarea calităţii avansate a produsului PPAP . Până la 31 decembrie 2013.cele mai recente ediţii. Instruirea este definită şi structurată ca un proces ce implică lucrul A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Sistemul de management al calităţii În prezent Corporaţia Oshkosh doreşte ca Lanţul nostru de aprovizionare să respecte cel puţin cerinţele standardelor ISO 9001:2008 sau ISO/TS16949. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Corporaţia Oshkosh trebuie să semneze un Acord de confidenţialitate cu orice furnizor înainte de orice schimb de informaţii intelectuale. 5.tuturor furnizorilor în cadrul acelei mărfi şi a unităţilor Corporaţiei Oshkosh.oshkoshcorp.Procesul de aprobare a piesei de producţie FMEA . toţi furnizorii noi trebuie să completeze un formular W-9 şi formularele asociate pentru Creanţe pentru a permite configurarea unei Identităţi a furnizorului.aiag. Este responsabilitatea furnizorului să menţină aceste informaţii actualizate şi curente. Furnizorilor li se cere să îşi înregistreze afacerea ca un potenţial furnizor prin vizitarea site-ului http://osn.Analiza modului de defectare si a efectelor SPC .org 6. În plus. Furnizorii vor confirma că informaţiile tehnice asociate Apărării oferite de Corporaţia Oshkosh sunt supuse legilor şi reglementărilor de control al exportului din SUA. Se recomandă ca locaţia Furnizorului să fie înregistrată şi de o terţă parte.Analiza sistemelor de măsurare Manualele de mai sus pot fi obţinute la www. Furnizorii trebuie să posede cel puţin toate Manualele de calitate ale uneltelor de bază AIAG (Grupul de acţiune al industriei de automobile) . Manualele AIAG de referinţă sunt listate mai jos: APQP . Neconformitatea cu această cerinţă poate avea un impact asupra afacerilor viitoare.com/ şi completarea Profilului de furnizor. 5 . toţi furnizorii Corporaţiei Oshkosh trebuie să fie certificaţi ISO 9001:2008 sau ISO/TS16949 şi înregistraţi de o terţă parte acreditata. Procesul de instruire a furnizorului (Procesul de aprobare a noului furnizor) Un furnizor nou este definit ca un furnizor care nu a făcut niciodată afaceri cu Corporaţia Oshkosh sau este un fost furnizor care nu a furnizat produse către Corporaţia Oshkosh în ultimii trei ani. Furnizorii trebuie să accepte să ofere informaţii pentru efectuarea unei Analize financiare şi a unei Evaluări de risc.Controlul procesului statistic MSA .

7. Planificarea calităţii pune accentul pe dezvoltarea controalelor de proces care. Ingineriei şi Producţiei pentru a aduce un nou furnizor în sistemul nostru cu întreruperi limitate. După evaluarea iniţială a amplasamentului se fac recomandări cu privire la continuarea sau încetarea evaluării. asigură un grad ridicat de calitate în cadrul sistemului de producţie/asamblare. Planificarea avansată a calităţii produsului (APQP) Informaţiile oferite în cadrul secţiunilor Planificării avansate a calităţii produsului conturează cerinţele specifice ale Corporaţiei Oshkosh pentru implementarea de noi produse. Procesul de auditare include Elemente de proces standard şi Elemente de proces special (după cum se cere). 7. Calităţii. 6 .1 Evaluarea amplasamentului Evaluarea amplasamentului adună informaţii de fond despre furnizor şi capabilităţile acestuia ce aparţin bazei de aprovizionare a Corporaţiei Oshkosh. stabilirea şi specificarea ţelurilor pentru calitatea produsului. Planificarea calităţii începe cu angajamentul managementului unei companii pentru prevenirea defectelor şi îmbunătăţirea continuă. auditurile pot include evaluarea capabilităţilor noilor furnizori cât şi capacitatea şi pregătirea pentru lansările de noi produse. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. în locul detectării defectelor. În plus. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.colectiv al Achiziţionării.2 Auditul amplasamentului Procesul de audit este folosit pentru a determina cât de bune sunt performanţele Sistemului furnizorului de management al calităţii şi al afacerii. Un audit va fi necesar pentru toţi noii furnizori şi se poate programa un audit pentru orice furnizor cu probleme repetitive de calitate şi livrare.0 Privire de ansamblu asupra planificării avansate a calităţii produsului Planificarea avansată a calităţii produsului este o abordare structurată pentru definirea. Dacă un furnizor este certificat ISO 9001:2008 sau ISO/TS16949 şi într-o situaţie bună. 8. care sunt notate. 8. atunci când sunt administrate corespunzător.1. Corporaţia Oshkosh poate alege să nu efectueze evaluarea şi/sau auditul amplasamentului. Evaluarea şi auditul amplasamentului furnizorului Aceste audituri sunt folosite pentru evaluarea capabilităţii şi a procesului furnizorului în conformitate cu Sistemul lor de management al calităţii. 7.

com/gsq-en.Cele cinci faze comune ale Procesului de planificare avansată a calităţii produsului sunt: 1) Planificarea şi definirea programului 2) Proiectarea şi dezvoltarea produsului 3) Proiectarea şi dezvoltarea procesului 4) Validarea produsului şi a procesului 5) Răspuns la evaluare şi acţiuni corective Furnizorul va stabili o abordare structurată pentru implementarea noilor procese prin utilizarea abordării Planificării avansate a produsului calităţii. 9. Această planificare va permite furnizorului să ofere documentaţia Procesului de aprobare a piesei de producţie (PPAP) necesară. Procesul de aprobare a piesei de producţie . la cerere. Când se cere o predare PPAP de nivelul 3. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. la Oshkosh pentru revizie odată cu predarea PPAP. Aprobarea scrisă a pachetului PPAP este necesară înainte de transportul oricărui produs de producţie către orice unitate de producţie a Corporaţiei Oshkosh.PPAP Procesul de aprobare a piesei de producţie (PPAP) a Corporaţiei Oshkosh defineşte cerinţele pentru aprobarea piesei de producţie. Scopul PPAP este de a determina dacă toate Registrele de proiectare inginereşti şi cerinţele de specificaţii ale clientului sunt înţelese în mod corect de Furnizori şi că procesul de producţie are capabilitatea de a genera produse în mod constant pentru a respecta aceste cerinţe în timpul unei funcţionări actuale de producţie la rata de producţie menţionată. Când se cere o predare PPAP de nivelul 1 sau 2. aceasta va fi revizuită şi aprobată de un Reprezentant al calităţii Oshkosh înainte de prima livrare de producţie.htm. Proceduri detaliate. pregătire şi formulare PPAP pot fi găsite pe Portalul de furnizori Oshkosh la http://osn.oshkoshcorp. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Aprobarea PPAP interimară poate fi folosită pentru a permite furnizorului să livreze material limitat de timp sau cantitate în conformitate cu Fişa de lucru a aprobării interimare şi a Mandatului de predare a piesei (PSW). aceasta va fi trimisă la Corporaţia Oshkosh cu prima comandă de producţie. Corporaţia Oshkosh oferă aprobarea scrisă a pachetului PPAP printr-un Mandat de predare a piesei (PSW). 7 . Corporaţia Oshkosh oferă aprobarea scrisă a pachetului PPAP printr-un Mandat de predare a piesei (PSW). Furnizorii nu sunt autorizaţi să transporte materialul de producţie către Corporaţia Oshkosh fără o aprobare PPAP completă sau interimară. Această abordare structurată a planificării de produse noi va permite Furnizorului să lanseze în mod eficient noi produse şi să se asigure că se stabilesc controale pentru a atinge cele mai bune niveluri de Calitate. Când se cere o predare PPAP de nivelul 3. Piesele PPAP pot fi trimise.

Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Paşii următori documentaţi pot fi comunicaţi printr-o Fişă de lucru a aprobării interimare şi/sau un Mandat de predare a piesei (PSW). Nivelul PPAP standard de predare poate fi schimbat de către Reprezentantul segmentului calitate al Corporaţiei Oshkosh. 8 .1 Cerinţe PPAP Furnizorul va respecta toate cerinţele PPAP prezentate în acest Manual de calitate al furnizorului cât şi prin utilizarea Manualului procesului de aprobare a piesei de producţie AIAG .Rezultate dimensionale (ISIR) Registre de proiectare (Schiţe) Probe PPAP .Prima comandă de producţie / la cerere înainte de ordinul de producţie A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Furnizorul va documenta eforturile sale de a rezolva problema şi va contacta agentul Corporaţiei Oshkosh corespunzător pentru a implica departamentele de Calitate şi Inginerie în determinarea acţiunii corective corespunzătoare. Dacă o specificaţie pentru piese nu poate fi îndeplinită.cea mai recentă ediţie ca document de referinţă. Piesele de producţie vor respecta cerinţele de specificaţii ale clientului pentru Înregistrarea proiectului de inginerie pentru a include toate cerinţele de siguranţă şi reglementare. Piesele de producţie care nu au fost recepţionate de cel puţin o unitate a Corporaţiei Oshkosh într-o perioadă de 12 luni necesită o nouă predare PPAP.2 Definirea nivelului de predare PPAP nivelul 1 • Mandatul de predare a piesei (PSW) 9. în funcţie de componentul specific care este furnizat. Predările de nivelul 2 reprezintă nivelul PPAP standard când este cerut şi comunicat prin intermediul Ordinului de achiziţie pentru toate produsele furnizate către Corporaţia Oshkosh. aceasta va fi trimisă către Corporaţia Oshkosh cu prima comandă de producţie.Când se cere o predare PPAP de nivelul 4 şi este folosită pentru prezentările de non-producţie. 9.3 Definirea nivelului de predare PPAP nivelul 2 • • • • Mandatul de predare a piesei (PSW) 1 piesă . Corporaţia Oshkosh oferă aprobarea scrisă a pachetului PPAP printr-un Mandat de predare a piesei (PSW). volum scăzut sau Dezvoltarea noilor produse (NPD). Pot exista cazuri în care Segmentul specific al Corporaţiei Oshkosh va necesita un nivel PPAP de predare mai mare sau mai mic decât nivelul 2. 9.

Sudare Documentele schimbării inginereşti (Deviaţii / ECN) Analiza modului de defectare şi a efectelor proiect (DFMEA) Diagrama fluxului tehnologic (PFD) Analiza modului de defectare şi a efectelor proces (PFMEA) Capabilitatea iniţială a procesului Analiza sistemului de măsurare (MSA) Planul de control al procesului Raportul de aprobarea a aspectului (AAR) Mostra principală Ajutoare de verificare (fixare. Procesul de vopsire.4 Definirea nivelului de predare PPAP nivelul 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mandatul de predare a piesei (PSW).) Cerinţele specifice ale clientului Documentaţie cu fotografii pentru unelte 9.5 Definirea nivelului de predare PPAP nivelul 4 • • • • Mandatul de predare a piesei (PSW) • Confirmarea conformităţii cu toate Notele imprimate 1 piesă .• • Note de schiţare .6 Mandatul de predare a piesei (PSW) Furnizorul va completa Mandatul de predare a piesei după ce au fost verificate toate elementele PPAP şi în conformitate cu toate cerinţele.Rezultate dimensionale (ISIR) Registre de proiectare (Schiţare) Mostre PPAP . Procesul de vopsire.Rezultate dimensionale (ISIR) Registre de proiectare (schiţe) Probe PPAP .Prima livrare 9.Material / Performanţă / Finisarea suprafeţei / Etichetare. 3 piese . Corporaţia Oshkosh solicită furnizorilor să dezvolte un FMEA de proiect în conformitate cu cerinţele Corporaţiei Oshkosh dacă aceştia sunt A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Etichetare.7 Analiza modului de defectare şi a efectelor (FMEA de proiect) dacă Furnizorul este responsabil pentru proiectare. 9. şablon etc.Prima comandă de producţie / la cerere înainte de ordinul de producţie Note de schiţare . Corporaţia Oshkosh solicită ca Furnizorii să prezinte doar un cod de reper pe un Mandat de predare a piesei (PSW). Sudare Documentaţia schimbării inginereşti (Deviaţii / ECN) 9. 9 .Material / Performanţă / Finisarea suprafeţei. măsurător.

10 Analiza modului de defectare şi a efectelor (FMEA de proces) Corporaţia Oshkosh solicită ca Furnizorul să dezvolte şi să menţină un proces FMEA în conformitate cu cerinţele prezentate în Manual de referinţă AIAG FMEA. Corporaţia Oshkosh solicită ca Furnizorul să adere la cerinţele prezentate în Manualul de referinţă AIAG FMEA . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. piesă sau unelte.cea mai recentă ediţie.Analiza Modurilor de eroare a utilajelor şi a efectelor la cererea persoanei SQA desemnate Furnizorului pentru activităţi APQP. detecţie şi apariţie. Furnizorul va înregistra rezultatele actuale pentru toate dimensiunile. 9.8 Aviz de modificare tehnică (ECN) Furnizorul va păstra copii ale oricăror documente autorizate de schimbare a tehnicii pentru acele schimbări care nu sunt încă înregistrate în Registrul de proiectare dar sunt incorporate în produs. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.responsabili pentru proiectare. 9. celule pentru liniile de producţie şi toate cavităţile. Furnizorul va avea rezultate dimensionale pentru fiecare proces unic de producţie. Diagramele fluxului tehnologic pentru „familii” sau piese similare sunt acceptabile dacă piesele noi au fost revizuite pentru trăsături comune de către Furnizor. Furnizorul va folosi şablonul FMEA în cadrul manualului de referinţă AIAG FMEA şi listele FMEA pentru criticitate. 10 . mulajele.9 Diagramele fluxului tehnologic (PFD) Furnizorul va avea o diagramă a procesului tehnologic ce va contura paşii procesului pentru a fabrica produsul menţionat. Informaţiile despre Analiza Modurilor de eroare a utilajelor şi a efectelor poate fi găsită în cadrul Planurilor de control şi AIAG APQP şi a Manualelor FMEA. Furnizorul va efectua MFMEA . 9.11 Raportul de inspecţie a probei iniţiale (ISIR) Furnizorul va oferi dovadă pentru verificarea dimensională după cum este cerut de Registrul de proiectare şi de Planul de control pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele specificate. Schiţele marcate sunt acceptabile pentru predările PPAP dacă o Schiţă eliberată sau avansată nu este disponibilă datorită constrângerilor de timp în intervalul de timp. PFD trebuie să reprezinte fluxul tehnologic al materialului de la primirea materiei prime până la bunurile finalizate de la port pentru transport. de ex. 9. Furnizorul va folosi propriul său format pentru DFMEA. Toate schiţele marcate de la Apărarea Oshkosh trebuie semnată şi aprobată de inginerie. şabloanele sau matriţele.

Orice documente autorizate pentru schimbare tehnică ce nu au fost incorporate deja în Registrul de proiectare. 9. Orice documente autorizate pentru schimbare tehnică ce nu au fost incorporate deja în Registrul de proiectare. metalurgice sau pentru proprietăţi mecanice pentru toate piesele şi materialele atunci când cerinţele chimice. data şi nivelul de schimbare al specificaţiilor (revizia) pentru care a fost folosită piesa.caracteristicile şi specificaţiile după cum este notat în Registrul de proiectare şi Planul de control. 9.12 Registrul Rezultatelor testelor pentru material / performanţă Furnizorul va avea evidenţa rezultatelor testelor pentru material şi/sau performanţă pentru testele specificate în Registrele de proiectare şi Planul de control şi acestea vor fi stocate conform cerinţelor de arhivare ale documentelor. fizice. 11 . A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Data la care a avut loc testarea. Rezultatele obţinute. 9. Furnizorul va folosi şablonul de material din registrul de lucru PPAP pentru a raporta informaţiile de mai sus. Rezultatele testelor la materiale vor indica şi vor include următoarele: • • • • • • • Nivelul de schimbare (revizia) din Registrul de proiectare pentru piesele testate. Rezultatele testelor la performanţă vor indica şi vor include următoarele: • • Nivelul de schimbare (revizia) din Registrul de proiectare pentru piesele testate.13 Rezultatele testelor la materiale Furnizorul va efectua toate testele chimice.14 Rezultatele testelor la performanţă Furnizorul va efectua testele pentru piese sau materiale atunci când cerinţele de performanţă sau funcţionale sunt specificate în Registrul de proiectare sau Planul de control. Cantitatea testată. fizice. Numărul. Numele şi codul Furnizorului de material. metalurgice sau pentru proprietăţi mecanice sunt specificate în Registrul de proiectare şi Planul de control. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.

Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Furnizorul va efectua MSA pentru a înţelege felul în care eroarea afectează măsurătorile de studiu.33. şi toată documentaţia care dovedeşte că laboratorul este calificat pentru tipul specific de inspecţie şi testare efectuată asupra oricărei piesă/component de probă. Furnizorul va consulta manualul de referinţă AIAG MSA pentru informaţii suplimentare. cum ar fi Gage R&R.33 pentru toate caracteristicile Majore sau Critice variabile.15 Analiza sistemului de măsurare (MSA) Furnizorul va avea studii aplicabile de Analiză a sistemului de măsurare (MSA). Furnizorul este obligat să aibă o continuă monitorizare statistică a tuturor caracteristicilor majore sau critice ale produsului. Data la care a avut loc testarea. echipamentele de testare şi măsurare care sunt noi sau au fost modificate. Furnizorul va folosi şablonul de testare a performanţei în cadrul registrului de lucru PPAP pentru a documenta şi prezenta rezultatele testelor la performanţă. 9. Laboratorul trebuie să aibă o licenţă de afacere şi un scop de afacere legitim. data şi nivelul de schimbare al specificaţiilor (revizia) pentru care a fost folosită piesa. Unde nu sunt identificate caracteristici Majore sau Critice. 9. 12 .16 Studiile iniţiale ale procesului (Capabilitate) Nivelul capabilităţii sau performanţei iniţiale a procesului (Cpk trebuie să aibă o valoare minimă de 1. Rezultatele obţinute. Pentru a clarifica cerinţele SPC consultaţi Manualul AIAG SPC. 9. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.17 Documentaţie de laborator Inspecţia şi testarea aplicabilă pentru Procesul de Aprobare a Piesei de Producţie (PPAP) vor fi efectuate de un „laborator calificat” (intern sau extern organizării Furnizorului). pentru toate măsurătorile. Corporaţia Oshkosh îşi rezervă dreptul de a solicita demonstrarea capabilităţii iniţiale a procesului asupra altor caracteristici. Furnizorul se va asigura că procesul este stabil cu o valoare Cpk minimă de 1. Cantitatea testată.• • • • Numărul.

Pentru piesele de producţie care sunt produse din mai mult de o matriţă. În cazul în care dispozitivul de verificare este folosit pentru a verifica o caracteristică „Majoră” sau critică a produsului. Furnizorul se va asigura că toate ajutoarele de verificare „particularizate” au numărul de piesă şi nivelul de revizie al clientului. dispozitive de lucru care sunt folosite pentru determinarea acceptării/respingerii caracteristicii unui produs trebuie să fie monitorizate intr-un program de calibrare. unealtă. 9.22 Mostre pentru validare Dacă o mostră este solicitată pentru predare PPAP. model. Furnizorul va certifica şi că toate caracteristicile ajutoarelor de verificare se aliniază cu cerinţele dimensionale ale piesei / componentei.21 Dispozitive de verificare Toate instrumentele. Furnizorul va efectua activităţile MSA corespunzătoare. cavitate sau proces de producţie. Furnizorul va folosi Diagrama fluxului tehnologic şi FMEA pentru a verifica alinierea cu Planul de control. 13 . şabloanele.19 Mostra de referinţă Este la discreţia Reprezentantului calităţii Oshkosh să solicite Furnizorului să păstreze mostra de referinţă pentru toate piesele/componentele la locaţia furnizorului. Mostra de referinţă trebuie să fie etichetată în mod corespunzător cu trasabilitate. 9.18 Planul de control al procesului Furnizorul va avea un Plan de control pentru a defini toate metodele utilizate pentru controlul procesului.20 Eliminat 9. Corporaţia Oshkosh solicită ca toţi Furnizorii să utilizeze şablonul Planului de control din cadrul manualului de referinţă AIAG APQP. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Furnizorul va completa raportul dimensional complet pentru toate caracteristicile. 9. inclusiv Gage R&R. Furnizorul este responsabil cu asigurarea conservării adecvate a mostrei de referinţă.9. un mulaj. Planul de control trebuie să includă toate caracteristicile critice ale produsului şi controalele procesului dirijate de procesul FMEA. dispozitivele de control atributive sau variabile. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Furnizorul se va asigura că „Eticheta Piese PPAP” este completată şi ataşată în mod corespunzător pe exteriorul containerului mostrei. Aceasta va fi notată în Mandatul de predare a piesei (PSW).

9.Furnizorul este autorizat să transporte material pentru cerinţele de producţie pe o perioadă de timp sau bază de cantitate a pieselor limitată. fie a fost respins de Reprezentantul calitate al A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. transmis. Aprobat interimar – Un PPAP este aprobat interimar atunci când PPAP a fost revizuit de către Reprezentantul calitate al Corporaţiei Oshkosh şi s-a determinat că predarea PPAP îndeplineşte toate cerinţele pentru a permite Furnizorului să transporte produsul şi să îl folosească pentru vehicule/maşini. Respingere – Un PSW respins este trimis către Furnizor în cazul în care predarea PPAP nu îndeplineşte cerinţele Corporaţiei Oshkosh. Furnizorul are 24 ore să re-trimită documentul(ele) corectat(e) doar dacă nu s-a decis altfel între Furnizor şi Reprezentantul calitate al Corporaţiei Oshkosh. Discrepanţe minore ale documentaţiei – Pentru discrepanţe minore ale documentaţiei. Neaprobat – Când un PPAP nu este aprobat înseamnă că fie PPAP nu a fost revizuit. Aprobarea interimară este permisă numai când Furnizorul a definit în mod clar discrepanţele ce blochează aprobarea completă şi are un plan de acţiune pentru a rezolva aceste discrepanţe. furnizorul va lua măsurile necesare pentru a corecta în timp util neconformitatea. 9. 9.23 Raportul aprobării aspectului Dacă piesa/componenta are cerinţe de aspect specificate. Totuşi.24 Procesul de aprobare Aprobat .25 Statutul de aprobare PPAP Aprobat – Un PPAP este aprobat atunci când PPAP-ul a fost revizuit de către Reprezentantul calitate al Corporaţiei Oshkosh şi s-a determinat că PPAP îndeplineşte toate cerinţele care au fost solicitate de către furnizor. Furnizorul va oferi un Raport de aprobare a aspectului pentru fiecare piesă sau familie de piese. mai există acţiuni suplimentare care sunt necesare pentru ca Furnizorul să devină un PPAP complet aprobat. 14 . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.Furnizorul va primi un PSW semnat şi aprobat prin e-mail la adresa furnizată pe PSW trimis cu pachetul PPAP. Aprobat interimar . În cazul unei respingeri PPAP. Reprezentantul calitate al Oshkosh poate permite Furnizorului să corecteze aceste discrepanţe (în locul respingerii întregului pachet PPAP).

htm.Punctul de contact al achiziţiei • Comercial . TOATE schimbările sau modificările de proiectare propuse.Punctul de contact al achiziţiei Există patru tipuri de Cereri de schimbare: • Schimbarea temporară a procesului – Schimbarea procesului PPAP aprobat. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Noua locaţie de producţie va fi calificată printr-un audit. Furnizorul trebuie să comunice toate cererile de schimbare utilizând formularul pentru Cererea de schimbare a furnizorului (PSK-F1000). Furnizorul trebuie să trimită o copie pe hârtie după documentele PPAP şi lista de verificare a prezentării pieselor cu mostre (dacă acestea sunt cerute). iar un PPAP va fi solicitat. De asemenea.htm. 15 . O predare PPAP poate fi solicitată chiar dacă schimbarea are loc la nivelul furnizorului de rangul 2. validată pentru material/piese. unelte îmbunătăţite/noi etc. a îmbunătăţi calitatea şi a creşte siguranţa şi capabilitatea procesului produsului. mutarea fabricii.com/gsq-en. totuşi poate fi temporar acceptabilă din punct de vedere funcţional. 10.com/gsq-en. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.. mutarea uneltelor. Proceduri detaliate. Formularul este disponibil pe portalul pentru furnizori Oshkosh la http://osn. fie că sunt temporare sau permanente şi includ proiectări de proprietate. Furnizorul nu este autorizat să transporte produsul pentru utilizare pe Vehicule / Maşini care vor fi vândute către un Client. Mostrele trebuie să fie identificate şi etichetate ca mostre PPAP cu eticheta furnizată cu dosarul de PPAP.com • Incendiu şi Urgenţe .Corporaţiei Oshkosh. Dacă un furnizor de rangul 1 doreşte să schimbe locaţia producţiei. pregătire şi formulare pentru Cererea de schimbare a furnizorului pot fi găsite pe Portalul de furnizori Oshkosh la http://osn. Pentru toate celelalte segmente. Notificări de schimbare a produsului/procesului Furnizorii (de rangul 1 şi de rangul 2) pot propune schimbări în proiectare sau modificări pentru a reduce costul. Furnizorul trimite prin e-mail documentaţia PPAP către Reprezentantul calitate al Corporaţiei Oshkosh corespunzător.26 Predare PPAP Furnizorul trebuie să prezinte documentaţia PPAP către serverul FTP pentru toată documentaţia asociată segmentului de Apărare.oshkoshcorp. 9. Acest formular trebuie trimis cu cel puţin 12 săptămâni înainte de implementarea schimbării planificate.com • Apărare – changerequest@defense.oshkoshcorp. aprobate şi autorizate în scris de Corporaţia Oshkosh. furnizorul trebuie să notifice Corporaţia Oshkosh.oshkoshcorp. TREBUIE revizuite. Formularele completate vor fi trimise către următoarele adrese de e-mail sau contacte: • Acces – changerequest@jlg.

A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Material neconform Furnizorul va stabili şi va menţine proceduri documentate pentru a se asigura că produsele dovedite sau suspecte neconforme nu sunt utilizate sau instalate neintenţionat. 12. Furnizorul este responsabil pentru asistarea Corporaţiei Oshkosh în evaluarea şi corectarea problemei. 11. Furnizorul va solicita Devierea / MRB pentru toate „Utilizaţi aşa cum este” şi „Repararea neconformităţilor” pentru fiecare articol afectat listat pe comanda de achiziţie. Aceasta va avea un impact negativ şi asupra evaluării Calităţii furnizorului. unelte îmbunătăţite/noi etc. Procedurile şi activităţile de control trebuie să asigure identificarea. evaluarea. Articolele trebuie separate. Calitate şi Inginerie. Schimbarea permanentă a procesului – Schimbarea permanentă a procesului PPAP aprobat. schimbarea materialului etc. Transportul va fi amânat până când cererea de Deviere / MRB este aprobată. Furnizorul trebuie să notifice Cumpărătorul corespunzător al Corporaţiei Oshkosh cu privire la revizie de către Achiziţionare. În cazul în care există material neconform la produsul finit aflat deja in exploatare. mutarea fabricii. identificate şi ambalate separat de alt material de producţie. Orice transport de material neautorizat înainte de aprobarea Devierii / MRB va rezulta în respingerea acelui material.Comisia de revizie a materialului) Furnizorul va iniţia cererea pentru aprobare şi acceptare a deviaţiei(iilor) de la specificaţiile Corporaţiei Oshkosh. documentarea. NERESPECTAREA VA REZULTA ÎN RESPINGEREA LOTULUI DE PIESE PRIMIT. În cazul în care produsul neconform este reparat. mutarea uneltelor. Schimbarea permanentă a produsului – Schimbarea produsului în aşa fel încât să îndeplinească scopul curent al proiectării şi necesită o schimbare a proiectului. Toate materialele transportate la Corporaţia Oshkosh afectate de o Deviere / MRB aprobat trebuie identificate. totuşi poate fi temporar acceptabilă din punct de vedere funcţional. 16 . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Corporaţia Oshkosh este îndreptăţită să recupereze de la Furnizor toate costurile care au apărut în mod rezonabil în luarea acţiunilor corective conform termenilor şi condiţiilor. separarea şi amplasarea.. Devierea temporară a produsului (MRB .• • • Schimbarea temporară a produsului – Schimbarea produsului în ceea ce priveşte scopul proiectării. în loturile de vânzare sau devine o reclamaţie de garanţie. Furnizorul va verifica produsul reparat pentru ca acesta să îndeplinească cerinţele de proiectare.

13.1 Izolare Se solicită un răspuns iniţial cu privire la Acţiunile imediate de izolare în 24 ore de la descoperirea neconformităţii de către Corporaţia Oshkosh sau de Furnizor. depozitele din afara amplasamentului şi orice material aflat în tranzit. livrare. • Blocarea tuturor materialelor tranzitare • Cauza rădăcină probabilă sau determinată Completarea raportului final de acţiune corectivă va fi trimis către Corporaţia Oshkosh nu mai târziu de 45 zile de la cererea iniţială. Răspunsul iniţial include.13. Cerinţe de acţiuni corective pentru furnizori Corporaţia Oshkosh va notifica furnizorii despre probleme legate de calitate. 17 . Raportul final de acţiune corectivă trebuie să includă toată documentaţia pentru uneltele folosite pentru rezolvarea problemei cum ar fi analiză pareto. Răspunsul iniţial şi reţinerea trebuie să apară în 24 ore.oshkoshcorp.OSK-F3000) • Descrierea problemei • Tot personalul desemnat pentru rezolvarea problemelor • Acţiuni imediate de izolare luate sau în decurs.htm. ambalare şi servicii în scris. Sortarea pe amplasament la unitatea Corporaţiei Oshkosh de către furnizor sau o companie terţă şi/sau înlocuirea cu material certificat corespunzător identificat pentru a satisface nevoile de producţie. cel puţin: • Utilizarea unui format de acţiune corectivă documentată (Şablon Oshkosh . dar nu se limitează la: • • • • • Livrare Ambalare Material neconform Răspuns încet sau lipsa răspunsului la investigaţii Neconformitatea cu ISO 9001/ISO/TS16949 sau cu acest Manual de calitate a furnizorului Pregătire detaliată şi formulare de acţiuni corective pot fi găsite pe Portalul de furnizori Oshkosh la http://osn. la cerere sa furnizeze un raport detaliat al activităţilor A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Acţiunile corective pot fi emise pentru motive ce includ. digrama fishbone. 5 whys. Furnizorul este responsabil ca. La cerere. Furnizorul trebuie să izoleze toate materialele în unităţile Corporaţiei Oshkosh. DOE şi să includă FMEA şi Planul de control actualizat. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.com/gsq-en. Furnizorul va oferi o soluţie imediată la unităţile Corporaţiei Oshkosh afectate pentru a se asigura că producţia nu este oprită.

Pentru sortarea neconformităţii specifice şi specificate. Terţul este selectat de furnizor. executarea metodologiei acţiunii corective 8D şi izolarea clientului de la primirea pieselor/materialului neconform. Furnizorul trebuie să ofere Instrucţiuni de lucru standardizate detaliat şi pentru activităţile de sortare ce includ criterii variabile şi de măsurătoare de acceptare dacă se aplică. 13. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. În cazul în care criteriile Nivelului 1 de reţinere nu sunt realizate corespunzător iar Unitatea Oshkosh continuă să primească material neconform.imediate de izolare şi decizie asupra pieselor neconforme. • Recuperare costuri: pentru sortare şi reparare efectuată de Corporaţia Oshkosh care vor fi debitate de către furnizor pentru toate cheltuielile asociate activităţii. Furnizorul va fi încadrat în Nivelul de izolare 2. Iniţiatorul de Acţiune corectivă 8D poate solicita ca furnizorul să implementeze Nivelul de izolare 1 dacă natura incidentului de Calitate face parte din următoarele categorii: • Neconformităţi repetitive • Întreruperi majore • Acţiuni de investigare a maşinilor aflate in exploatare • Timp de întrerupere a producţiei • Întreruperea producţiei din cauza lipsei de material Nivel de izolare 1: Este cerinţa Corporaţiei Oshkosh ca furnizorul să organizeze un proces de inspecţie de disponibilizare la locaţia de furnizare. În acel moment Furnizorul trebuie să ofere o Autorizaţie de bunuri returnate (RGA). Furnizorul îşi va asuma responsabilitatea pentru activitatea de sortare şi remuncire. Furnizorul va oferi Instrucţiuni de lucru standardizate detaliate ce includ cerinţele de reinspectare pentru activităţile de reparare care sunt aprobate de Reprezentantul Corporaţiei Oshkosh. dacă există piese care vor fi returnate. 18 . Inspecţia suplimentară este efectuată pe lângă controalele normale.2 Sortare şi remuncire Când piesele Furnizorului nu respectă specificaţiile şi programul de producţie al clientului este supus riscului. aprobat de Corporaţia Oshkosh şi plătit de către Furnizor. Nivel de izolare 2: O cerinţă a Corporaţiei Oshkosh ce include acelaşi proces ca Nivelul de izolare 1 cu un proces suplimentar de inspecţie de către un terţ ce reprezintă interesele clientului specifice pentru activitatea de reţinere. efectuată de angajaţii furnizorului şi trebuie să fie o operaţie in plus faţă de controalele normale ale procesului de producţie.

inclusiv cerinţele de cantitate şi timp de către unitatea Corporaţiei Oshkosh. Măsurile de performanţă a furnizorului vor fi clasificate pe baza PPM. acesteia i se va permite să sorteze şi/sau să repare materialul în incintele Corporaţiei Oshkosh. Piesele şi serviciile aprovizionate către Corporaţia Oshkosh trebuie să respecte şi să menţină livrări fără defecte şi 100% la timp. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Dacă Furnizorul îşi dispune forţa de muncă pentru materialul de sortare şi/sau reparare. Corporaţia Oshkosh solicită ca Furnizorii săi să participe ţi să ofere îmbunătăţirile necesare pentru a reduce nivelurile PPM în alinierea cu Ţelurile de PPM ale Corporaţiei Oshkosh. cantitatea de respingeri. Nerespectarea acestor cerinţe va rezulta în faptul că Furnizorul devine responsabil pentru orice transport special cât şi pentru timpul de întrerupere apărut în cadrul Corporaţiei Oshkosh. 14. Părţi pe milion . Dacă performanţa Furnizorului nu respectă aşteptările Corporaţiei Oshkosh Furnizorul poate fi blocat într-o nouă afacere sau eliminat din baza de furnizare. PPM se calculează cu ajutorul următoarei formule: (Cantitate totală neconformă/Cantitate totală de primire)*1. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.000 16. Datele PPM sunt folosite de Reprezentantul calitate şi achiziţie al Corporaţiei Oshkosh pentru a evalua performanţa Lanţului de aprovizionare relevant pentru Calitate. Cerinţe de livrare Furnizorul trebuie să respecte livrarea 100% la timp. 15. livrarea la timp şi performanţa comercială.• • Furnizorul pentru Activitatea terţă: pentru forţa de muncă temporară suplimentară solicitată de agenţia temporară a Corporaţiei Oshkosh.000. Monitorizarea performanţelor furnizorilor Monitorizarea Performanţei furnizorului are ca scop identificarea conformităţii Furnizorului cu standardele Corporaţiei Oshkosh. după cum permite spaţiul. furnizorul va fi taxat direct de către agenţie. Asistenţă furnizor: este prezenţa unu reprezentant al furnizorului necesar în timp ce se efectuează operaţiunile de sortare şi reparare. Performanţa furnizorului va fi în continuarea monitorizată şi raportată cu o frecvenţă definită de la Corporaţia Oshkosh. 19 . Aceste date vor fi folosite pentru luarea deciziilor de către Departamentul de achiziţie GPSC.PPM PPM (părţi pe milion) este o metodă de exprimare a performanţei unui proces în termeni de material neconform actual.

de rangul 3 etc. unde este cazul. pentru articolele cu termen de valabilitate şi eliminarea produselor învechite/inacceptabile. Corporaţia Oshkosh poate apela la Furnizor pentru despăgubiri. Distribuitorul va fi responsabil pentru manevrarea şi stocarea corespunzătoare pentru a preveni avariile şi deteriorarea produsului. Garanţie şi recuperarea costului Furnizorul va revizui toate cerinţele de garanţie pentru piesele lor. trasabilităţii şi locaţiei de producţie a pieselor. şi în măsura în care. Dacă piesa care s-a defectat este achiziţionată. şi specificaţii necesare.).Produsul/Uneltele livrate În cazul în care Corporaţia Oshkosh oferă produse pentru incorporarea în produsele Furnizorului sau activităţile asociate. Orice astfel de produs care este pierdut. trasabilitatea este o cerinţă specificată. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. va fi înregistrat şi raportat către Achiziţionare A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. specificaţiile aplicabile sau alte documente. Furnizorul va stabili şi menţine procedurile documentate pentru controlul. Nerevizuirea câştigurilor din garanţie nu îl eliberează pe furnizor de responsabilitatea de a asigura Satisfacţia clientului. Aşteptarea Corporaţiei Oshkosh va fi ca Furnizorul să colaboreze cu Corporaţia Oshkosh pentru a determina cauza rădăcină a defectării şi pentru a oferi despăgubiri pentru cheltuielile de reparaţie. verificarea. Când o piesă din producţie se defectează în timpul perioadei de garanţie. Ambalarea va oferi protecţie adecvată pentru a asigura o livrare sigură. stocarea şi întreţinerea produsului Corporaţiei Oshkosh. există un cost asociat cu repararea produsului. Controlul clientului .17. livrare şi instalare. Trasabilitatea produsului Furnizorul va adera la Standardul ISO 9001:2008 sau ISO/TS16949 pentru Identificarea şi trasabilitatea produsului şi va identifica mereu produsele sale din schiţele. 20 . 19. Cerinţele distribuitorului Distribuitorii vor avea acces la un sistem pentru înţelegerea originii . după cum e adecvat. Consultaţi Termenii şi condițiile Corporaţiei Oshkosh pentru cerinţe mai detaliate. În plus. 20. 18. în timpul etapelor de producţie. Distribuitorul este responsabil pentru acţiunile corective în ceea ce priveşte produsul neconform furnizat către Corporaţia Oshkosh. Furnizorul va folosi mereu o identificare unică pentru un produs sau loturi individuale unde. Controlul la stocuri va fi implementat. Informaţiile trebuie documentate şi păstrate în mod corespunzător. Toate cerinţele din cadrul Manualului se aplică pentru Distribuitor. aceste cerinţe de trasabilitate trebuie să fie disponibile pentru toţi sub-furnizorii (de rangul 2. avariat sau altfel nepotrivit pentru utilizare.

A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Managementul uneltelor Furnizorul va stabili şi implementa un sistem pentru managementul uneltelor ce include următoarele: • • • • • • Unităţi şi personal de întreţinere şi reparare Identificare unică pentru unelte Stocare şi recuperare Setare Programe de schimbare a uneltelor pentru unelte alterabile Modificarea uneltelor. Furnizorul va oferi cerinţe şi ghidare către Lanţul său de aprovizionare conforme cu cerinţele Corporaţiei Oshkosh. 23. Întreţinere preventivă Furnizorul va identifica echipamentul pentru procesele importante şi va dezvolta un sistem efectiv de întreţinere preventivă totală planificată. Furnizorul va avea disponibil un proces pentru a se asigura că toţi Furnizorii de rang inferior au şi menţin un sistem pentru a oferi produse şi servicii conforme în conformitate cu cerinţele Corporaţiei Oshkosh.din cadrul Corporaţiei Oshkosh. Totuşi. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. inclusiv documentaţie de proiectare a uneltelor Uneltele şi dispozitivele de lucru deţinute de Corporaţia Oshkosh trebuie marcate cu „Proprietatea Corporaţiei Oshkosh”. Sistemul de întreţinere preventivă totală va utiliza metode de întreţinere predictivă pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea şi eficienţa echipamentului pentru procese importante. această cerinţă poate fi îndeplinită prin utilizarea unui număr desemnat de Furnizor cu referinţă încrucişată cu trasabilitatea clară înapoi la client. Aceasta trebuie să fie documentată vizual în registrul de lucru PPAP. 21. 22. Ambalarea returnabilă a Corporaţiei Oshkosh este inclusă în această cerinţă specifică. 21 . Asigurarea calităţii Furnizorilor de rang inferior Furnizorul este responsabil pentru comunicarea tuturor cerinţelor de comandă de achiziţie pentru a include cele specificate în acest SQM. O etichetă ataşată ce conţine numărul piesei şi/sau numele clientului pentru a identifica proprietarul este abordarea preferată.

ce permite Furnizorului să traseze materialul înapoi la producător. testarea şi certificarea în conformitate cu metodele standardizate ale acestora. Furnizorul trebuie să poată oferi aceste certificări către Corporaţia Oshkosh în 24 de ore de la cerere. Ambalare şi transport Furnizorul va asigura un spaţiu de lucru adecvat şi instrucţiunile corespunzătoare pentru manevrare.) trebuie să fie protejate în mod corespunzător cu capace pentru a preveni contaminarea sau deteriorarea. Certificările trebuie să includă trasabilitatea lotului prin sistemul de producţie până la lotul de încărcare a materiei prime utilizate. se recomandă ca aceste cerinţe să fie comunicate de către Furnizor către furnizorii de rangul 2. 26. conservarea. Nu este necesar ca transporturile să includă documente de certificare.24. pentru a asigura acreditarea laboratoarelor angajate în testarea dispozitivelor asamblate cu filet. Şuruburile cu cap trebuie să fie produse conform A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. În plus. 22 . Toate zonele deschise (de ex. Instrucţiunile generale de ambalare pot fi găsite şi pe legătura Logistica Oshkosh de pe site-ul http://osn. Identificare. totuşi. toate suprafeţele metalice feroase şi neferoase nevopsite sau neprotejate (intern şi/sau extern) trebuie protejate pentru cel puţin treizeci (30) de zile lucrătoare împotriva ruginii şi a coroziunii de la data de livrare şi trebuie ambalate corespunzător pentru a preveni avariile datorate manevrării sau transportului. trebuie să aibă certificări chimice şi fizice de la un laborator acreditat. conservare.oshkoshcorp. pentru a solicita inspecţia. Cartoanele trebuie marcate cu un număr unic de lot. specificaţiile şi instrucţiunile aplicabile. conexiuni electrice etc. hidraulice. Corporaţia Oshkosh nu va accepta şuruburi cu cap sau prezoane care nu au marcajul producătorului pe ele. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. ambalare şi transportare pentru a proteja produsele şi pentru a preveni deteriorarea produsului din timpul stocării şi tranzitului. după cum s-a făcut referire în comanda de achiziţie. ambalajul şi modul de ambalare în conformitate cu schiţele. Doar dacă nu a fost specificat altfel. ambalaj şi ambalare Furnizorul va realiza identificarea. etichetare şi transport.8 m sau mai mult. 25. Consultaţi completările diferitelor divizii Oshkosh pentru cerinţele specifice de ambalare.com (rulaţi în jos). curăţarea. Toate dispozitivele asamblate cu filet exterior în care schiţele specifică Gradul 5 şi măsoară 8. Cerinţele de calitate pentru dispozitive asamblate cu filet Furnizorul trebuie să dezvolte un program pentru a se asigura că dispozitivele asamblate cu filet se conformează specificaţiilor după care sunt reprezentate pentru producţie.

lipire şi examinare nedistructivă. dar nu se limitează la publicaţiile de Industrie relevante acceptate la care se face referire în cerinţele de sudare ale Corporaţiei Oshkosh. SAE J429. Următoarea listă include.Standardelor Institutului Internațional pentru Dispozitive de fixare (IFI). Consultaţi completările pentru fiecare divizie pentru alte cerinţe specifice suplimentare pentru ţinerea evidenţei. 29. 106-34 (1999) pentru calitatea dispozitivelor de fixare. datate. curate. Dacă există un termen de valabilitate pentru produs. • Simbolurile standardelor AWS A2. ansambluri de furtunuri etc. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. uşor identificabile şi păstrate în ordine. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. pentru a indica acceptabilitatea produsului. vopsea. ASME sau specificaţiile MIL. implementa şi menţine procedurile documentate. SAE 1199 sau DIN. Ele vor furniza trasabilitatea pentru produse specifice şi vor folosi date actuale. Referinţă: Legea publică Nr. sau altele specificate de Autoritatea de proiectare a segmentului de afacere. Furnizorul TREBUIE să certifice şi să ţină un registru pentru tot personalul care sudează componentele Corporaţiei Oshkosh conform codurilor şi standardelor acceptate. Cerinţe de sudare Furnizorul trebuie să respecte cel puţin codurile şi standardele pentru industrie corespunzătoare acceptate. Acestea vor fi lizibile. după cum se solicită din specificaţiile aplicabile. cum ar fi AWS. în timpul menţinerii acelei certificări pentru a satisface cerinţele clientului Corporaţiei Oshkosh.4 pentru Sudare. 27.). 23 . data de expirare trebuie notată pe exteriorul tuturor containerelor. cauciuc. Termen de valabilitate Furnizorul va marca piesele şi exteriorul containerului de transport conform specificaţiilor aplicabile pentru orice articol supus controlului de durată (de ex. standardele şi alte specificaţii aplicabile considerate esenţiale pentru operaţiunea efectivă a programului. Piese uzate/falsificate Furnizorul va stabili. care vor detecta şi/sau înlătura utilizarea pieselor uzate/falsificate. 30. Ţinerea evidenţei Se vor ţine registre/documente ce oferă dovezi obiective de conformitate cu schiţele. Registrele/documentele pot fi exemplare tipărite sau documente de calculator. 28. Produsele nu vor depăşi jumătate din termenul de valabilitate de la data de producţie până la recepţia de către Corporaţia Oshkosh doar dacă este permis altfel în termeni contractuali.

1 Dispozitive pentru sudură Toate dispozitivele pentru sudură trebuie certificate de producătorul de dispozitive de fixare sau de Furnizor. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. Codul AWS D9.0 pentru Termenii şi definiţiile sudurii.Aluminiu. capetele deschise etc. dacă se cere. Toate articolele hidraulice şi pneumatice au coturile.Oţel.Placă. ca parte a Registrului de lucru PPAP (filă în . Codul AWS D1. porturile. protejate de contaminare prin capace.2 pentru Sudură structurală -. Practicile AWS C1. Procedurile care respectă sau care depăşesc Specificaţia de inginerie Oshkosh 01-MC sau QACO36 vor fi menţinute de către Furnizor pentru revizie de către Reprezentantul departamentului de Achiziţii sau de Reprezentantul calitate al Corporaţiei Oshkosh la cerere. Codul AWS D1.1M (R2006) recomandate pentru sudură de rezistenţă Codul AWS D1.• • • • • • • • • Standardul AWS A3.1 pentru Sudură structurală -. 24 .Aluminiu 12472301 Codul TACOM pentru Sudarea vehiculelor de luptă a infanteriei . Specificaţie AWS D14.Oţel 2479550 30. Pentru caracteristicile care pot rezulta în probleme de distorsionare sau neconformitate. Furnizorul va inspecta capabilitatea procesului de sudare.3 pentru Sudarea echipamentului de deplasare de pământ şi construcţie Codul TACOM pentru Sudarea vehiculelor de luptă a infanteriei .PSC). Furnizorul este responsabil cu notificarea Achiziţionării şi Calităţii din cadrul Corporaţiei Oshkosh în cazul în care nu se ating rezultate conforme ale testelor. Certificarea necesită ca dispozitivele pentru sudură să fie validate prin verificarea dimensiunilor pieselor conform cerinţelor din Registrele de proiectare.1 pentru Sudura plăcilor de metal. Luarea de probe şi testarea regulată a fluidului hidraulic utilizat în suportul de testare vor fi efectuate cu rezultatele disponibile pentru personalul Oshkosh. Curăţenia Componentului / Sistemului hidraulic şi pneumatic Furnizorul se va asigura că ansamblurile hidraulice şi componentele sunt curăţate conform Specificaţiilor de inginerie a Corporaţiei Oshkosh 01-MC.3 pentru Sudură structurală -. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. 31.

consultaţi documentaţia de pe site-ul web. 25 .ACEASTĂ PAGINĂ ESTE LĂSATĂ GOALĂ ÎN MOD INTENŢIONAT Pentru orice întrebare legată de vămi. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.com/docs/ssg/SECT%20J. http://osn.oshkoshcorp.pdf A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. instrucţiuni de transport sau alte reglementări cu privire la această problemă.

Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. cât şi pentru membrii echipelor interne. a.com). Pagina de start Pagina de start conţine legătura „(VREM SĂ FIM CONTACTAŢI DE DUMNEAVOASTRĂ)” Această legătură poate fi utilizată pentru a trimite întrebări cu privire la site-ul web la JLG. Analiza Pareto este o schemă pentru scorul PPM iar DMR permite furnizorilor să identifice cu uşurinţă ce piese A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. c. O funcţie suplimentară este „Analiza Pareto”. Număr de piese livrate şi Număr de piese respinse. d. apăsaţi „Utilizator nou” Înregistraţivă aici” pe pagina de start a site-ului web. 26 . îmbunătăţirea calităţii comunicării şi pentru a-i asista în îmbunătăţirea calităţii lor.000 Sunt disponibile detaliile pentru toate produsele neconforme şi tranzacţiile de primire pentru luna curentă cât şi pe ultimele 13 luni.COMPLETAREA SEGMENTULUI ACCES 32. Funcţiile „Grilei de scor a furnizorului” permite furnizorului să vizualizeze următoarele: Scorul Părţi pe milion (PPM). b. Scorul PPM se calculează cu ajutorul următoarei formule: (Cantitate totală neconformă/Cantitate totală livrată)*1. Contul meu Funcţiile de sub „Contul meu” permit utilizatorului să schimbe sau să adauge informaţii ce au fost introduse în timpul procesului de înregistrare. Acest site web este disponibil pentru toţi membrii organizaţiei furnizorului.jlg.jlg. Adresa de e-mail pe care o introduceţi la înregistrate va deveni numele de utilizator.000. Caracteristicile site-ului web Informaţii suplimentare cu privire la caracteristicile site-ului web pot fi găsite în Documentele pentru calitatea furnizorului.com) DOAR JLG Acest site web a fost dezvoltat ca o unealtă pentru a oferi acces furnizorilor către notele lor de performanţă. inclusiv informaţiile de contact şi parola. în Meniul Documente. Site-ul web pentru Calitatea furnizorului (https://sqa. Înregistrare pentru a vă înscrie pe site-ul web (https://sqa. Completaţi toate câmpurile necesare pe pagina de înregistrare (toate câmpurile necesare sunt ROŞII). Performanţă Funcţiile de sub „Performanţă” oferă unelte pentru furnizori de a vizualiza diferite aspecte ale măsurătorilor lor de calitate.

„Documentele de calitate a produsului” conţin următoarele: Criterii de acceptare (QAC) ce sunt documente pentru definirea criteriilor proceselor sau procedurilor de gestionare şi control după cum a fost stabilit de JLG pentru producerea unui produs de calitate. Analiza calităţii. Performanţa Garanţiei nivelului de performanţă a furnizorului şi/sau altele. Tipurile de activităţi care pot fi găsite sunt următoarele: Evaluarea şi auditul amplasamentului. Re-auditare. Acţiune corectivă 8D şi PPAP.) Furnizorii care nu reuşesc să atingă o performanţă satisfăcătoare pe Grilele de scor vor fi selectaţi pentru Programul de concentrare asupra furnizorului coordinat prin SQA şi SCM. Informaţii şi Documente PPAP. dar pot fi raportate separat. Performanţa furnizorului va fi evaluată şi raportată în mod regulat utilizând următoarele criterii listate: Rata PPM. Grila de scor este o unealtă utilizată pentru a monitoriza performanţa furnizorului. „Grilele de scor ale pieselor” oferă scorul PPM. Descrierile codurilor de eroare de neconformitate. „Piesele mele” oferă o descriere a piesei împreună cu costul şi utilizarea anuală estimată. „Documentele de calitate a furnizorului” conţin următoarele: Prezentări de pregătire pentru Site-ul web. Liderul de calitate al organizaţiei. 27 . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Cerinţele de calificare a mărfii (CQR) sunt documente ce definesc specificaţiile pentru materiale şi/sau cerinţele tehnice ale unui component specific furnizat către JLG. Tabloul oferă informaţii şi cu privire la categoria de afacere a Furnizorului şi codurile de industrie. Vizitarea amplasamentului. JLG a iniţiat o Grilă de scor a furnizorului lunară pentru a raporta performanţa furnizorului. Fila „Activitatea SQA” permite furnizorilor să vizualizeze toate activităţile efectuate de Departamentul SQA. e. Cumpărător tactic şi informaţiile de contact ale Managerului de comoditate (grupa de produse). f. Formularul de capabilitate. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. „Tabloul furnizorului” oferă următoarele informaţii: JLG SQA. Resurse Două categorii sub „Resurse”: oferă informaţii individuale pentru piese. Documente JLG Secţiunea „Documente” oferă documente de Calitate a furnizorului şi Calitatea produsului. Performanţă şi revizie PPAP. DMR şi informaţii de Primire pe bază piesă cu piesă. dacă se aplică (Momentan garanţia nu este o trăsătură a Grilei de scor. Acţiuni corective.contribuie cel mai mult la scorul PPM desemnat pe o lună.

3 Documente pentru schimbarea autorizată a tehnicii Furnizorul va păstra copii ale oricăror documente autorizate de schimbare a tehnicii pentru acele schimbări care nu sunt încă înregistrate în Registrul de proiectare dar sunt incorporate în produs. 33. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. dar nu se limitează la ilustraţii ale pieselor.COMPLETAREA SEGMENTULUI APĂRARE 33. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Registrele vor fi ţinute timp de (5) ani. Apărarea Oshkosh va fi notificată atunci când eliminarea a avut loc. 33.2 Registru de proiectare Furnizorul se va conforma Registrului de proiectare al clienţilor pentru produsul/piesa vandabilă. registrele şi documentaţia vor fi protejate de avarii. Unde Registrul de proiectare este în format electronic. 33. În plus. toţi furnizorii vor avea un sistem de management al calităţii care respectă cerinţele GSQM Oshkosh. Furnizorul va produce un exemplar tipărit. După (5) ani. 28 . Cerinţe de asigurare a calităţii Furnizorii vor avea un program de asigurare a calităţii care cel puţin este conform cu SO Q9001-2008. Toate schiţele marcate de la Apărarea Oshkosh trebuie semnată şi aprobată de inginerie. Schiţele marcate sunt acceptabile pentru predările PPAP dacă o Schiţă eliberată sau avansată nu este disponibilă datorită constrângerilor de timp în intervalul de timp. după cum se cere în contract. schiţe şi identificarea măsurilor luate. Exemplele includ. fişe GD&T. inclusiv Registrelor de proiectare pentru componentele sau detaliile produsului/piesei vandabile. Furnizorii sunt supuşi unui audit de către Corporaţia Oshkosh pentru a se asigura că există un sistem de calitate documentat ce include dezvoltarea. Furnizorul va oferi Apărării Oshkosh opţiunea de a trimite registrele către Apărarea Oshkosh pentru reţinerea continuă. sau autorizarea eliminării registrelor şi documentelor la locaţia Furnizorului. implementarea şi întreţinerea Planurilor de control pentru toate programele şi produsele de Apărare. Eliminarea va fi efectuată la timp şi în mod corespunzător. piesă sau unelte. pierderi şi deteriorări din cauza condiţiilor de mediu.1 Cerinţele de reţinere a registrelor şi documentaţiei Când sunt stocate.

Completarea A – Programul de Familie de vehicule tactice medii (FMTV). Nerespectarea liniilor directoare listate mai jos poate reprezenta baza pentru care Corporaţia Oshkosh şi/sau guvernul să caute compensare financiară pentru întârzierile în program sau pentru costuri suplimentare pentru repetarea unui CFAT specificat. Nereuşita de a notifica Oshkosh poate reprezenta motivul respingerii testului. 33. 29 . componentele achiziţionate vor fi validate conform cerinţei PPAP de nivelul 3 după cum a fost documentat în secţiunea 9 din GSQM Oshkosh. cu privire la notificarea prealabilă a guvernului. Furnizorul va lucra cu persoana desemnată pentru Apărarea Oshkosh la raportarea şi planificarea acestor activităţi de testare.) pentru piesele denumite.33. Guvernul îşi rezervă dreptul de a fi prezent la astfel de testare. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.). testele care vor fi efectuate (după cum a fost notat în Registrul de proiectare).5 Testarea primului articol al componentului (CFAT) Furnizorul va efectua testarea CFAT corespunzătoare după cum a fot prezentată în Registrul de proiectare (se aplică doar dacă notele Registrului de proiectare indică cerinţa). locaţia testării şi autoritatea de testare (furnizorul sau un laborator extern acreditat). metoda de testare.O. Un plan de test trebuie să includă programul urmărit.4 Cerinţe PPAP Pentru a asigura conformitatea FMTV cu contractul # W56HZV-09-D-0159. Se intenţionează ca această completare să ofere detalii suplimentare pentru cerinţele Testului primului articol al componentului (CFAT) specifice pentru Programul de Familie de vehicule tactice medii (FMTV) Contractul FMTV are instrucţiuni foarte specifice despre felul în care CFAT-urile trebuie manevrate. Furnizorul va include o copie a renunţării sau va trimite un raport al testului cu pachetul PPAP către Apărarea Oshkosh. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Următoarele programe au o listă suplimentară de cerinţe CFAT specifice.O. Furnizorul şi agenţia de testare va notifica Apărarea Oshkosh cel puțin cu 20 de zile înainte de începerea testării CFAT. Se poate solicita ca Apărarea Oshkosh să notifice guvernul într-un număr stabilit de zile înainte de începerea testării CFAT. Un sumar al cerinţelor CFAT este prezentat în continuare: Un plan al testului CFAT se solicită în 20 de zile de la comanda de achiziţie (P. Data scadentă după cele 20 de zile va fi oferită de Achiziţionarea apărării Oshkosh prin e-mail sau prin comandă de achiziţie (P. descărcaţi completarea corespunzătoare pentru fiecare program de pe site-ul web Oshkosh GSPC. un plan al testului şi un raport sumar. Furnizorul va efectua testarea în unitatea Furnizorului sau prin intermediul unui laborator terţ acreditat doar dacă nu se semnează şi se aprobă o renunţare de la Apărarea Oshkosh în cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini cerinţele CFAT fără motiv.

Dacă Oshkosh solicită 10 componente pentru producţie. rezultatele acelui test (trecut/eşuat). furnizorul trebuie să producă un total de 11 piese. Raportul CFAT trebuie să includă următoarele informaţii: a. Raportul CFAT poate fi trimis cu pachetul PPAP dacă în cadrul ferestrei de 20 de zile. Articolul(ele) de testare CFAT trebuie produse în aceeaşi locaţie şi prin folosirea aceloraşi procese. Articolul de testare CFAT trebuie să facă parte din primele 10 unităţi produse. În cazul în care CFAT este dezaprobat de către guvern. pagina corespondentă unde se află datele. Pregătiţi-vă în conformitate cu (IAW) MIL-STD-831 şi DID DI-NDTI80809B (CDRL A073). planul corespunzător de acţiune corectivă. Să finalizeze cu succes toate testele CFAT. După ce unealta de producţie este disponibilă. iar în cazul unui defect. b.6 Clasificările de aprobare interimară CFAT de la F la H Clasa F: Piesele respectă cerinţele prezentate în Clasa C dar uneltele de producţie trebuie dezvoltate înainte de continuarea cu aprobarea PPAP/CFAT completă. din care 1 din primele 10 este utilizată pentru testul CFAT. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. 3. b. şi c. Furnizorul va trebui să continue cu un CFAT complet finalizat ca parte din predarea PPAP completă pentru aprobare. Acceptarea condiţionată a unui CFAT poate fi oferită în aşteptarea unei finalizări reuşite a unui CFAT dacă Furnizorul este de acord cu următoarele: a. identificate în timpul testării CFAT ulterioare. se poate obţine acceptarea condiţionată a unui CFAT (consultaţi nota #5 de mai jos). guvernul îşi rezervă dreptul de a repeta oricare şi/sau toate CFAT pentru a clarifica informaţiile lipsă sau pentru a verifica faptul că acţiunea corectivă a reparat un defect observat anterior. Acceptarea condiţionată a unui CFAT va urma aceeaşi procedură ca şi aplicarea pentru aprobarea PPAP interimară utilizând Clasa interimară F. date tehnice şi materiale ca articolele de producţie cu rată completă. indiferent de locaţia componentului fără costuri pentru Corporaţia Oshkosh şi/sau guvernul. 33. 4.1. Să permită rectificarea tuturor deficienţelor/discrepanțelor fiecărui component. Unele teste CFAT pot necesita mai mult de 1 articol de testare pentru a valida toate cerinţele. 2. Un rezumat al matricei care cataloghează fiecare test/inspecţie efectuată. Dacă se solicită unelte temporare pentru a respecta termenele limită de producţie. 30 . Un raport CFAT ce rezumă testul trebuie trimis la guvern nu mai târziu de 20 de zile după ce testarea CFAT a fost completată. c. Schiţele numerelor de piese şi Prevederile de asigurare a calităţii. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Guvernul îşi rezervă dreptul de a solicita reglarea echitabilă pentru orice întârzieri în programul de livrare al vehiculelor sau pentru orice costuri suplimentare asociate repetării unui test CFAT.

• Necesită un PSW. 33. Registrul de lucru pentru aprobarea interimară şi rezultatele testelor pentru materiale/performanţă. 31 .7 Inspectarea sursei În timpul realizării acestui sub-contract. sau o PFD actualizată (dacă se aplică). producţia Furnizorului şi procesele. iar în funcţie de cauză. iar imprimările nu sunt vandabile. Consultaţi Secţiunea 18 pentru mai multe detalii. Clasa G: Piesele sunt produse utilizând 100% unelte de producţie dar aşteptaţi ca testul CFAT în derulare să fie finalizat înainte ca aprobarea completă să poată fi acordată. Registrul de lucru pentru aprobarea interimară şi rezultatele testelor pentru materiale/performanţă (pentru orice sub-teste care au fost deja finalizate). ambalare şi transportare pentru a conserva produsele şi pentru a preveni avariile din timpul stocării şi tranzitului. Sistemul de calibrare al Furnizorului va respecta sau va depăşi ISO 10012:2003 33. examinării. produsele asociate şi rezultatele inspecţiei şi/sau ale testului sunt supuse revizuirii.8 Echipament de măsurare şi testare Apărarea Oshkosh necesită ca toate echipamentele de măsurare să aibă o diferenţă de cel puţin o zecime din toleranţa totală a schiţei/Modelului 3D care se măsoară. calibra şi va menţine măsurătoarele. tiparele.9 Ambalare şi transport Furnizorul va asigura unităţile şi instrucţiunile corespunzătoare pentru manevrare. uneltele. Completarea Acţiunilor Corective 8D aplicabile după cum a fost desemnat în completarea Registrului de lucru PPAP pentru aprobarea interimară. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. • Necesită un PSW. schema completă pentru toate caracteristicile schiţei. testării şi/sau analizării de către reprezentanţii autorizaţi ai Guvernului şi/sau Oshkosh. verificării. Clasa H: Piesele au avut o eroare anterioară în CFAT şi sunt reparate până când uneltele/procesele sunt actualizate şi testate din nou într-un CFAT actualizat. Furnizorul va oferi. 33. • Necesită un PSW. schema completă pentru toate caracteristicile schiţei. fixările şi vopselurile care controlează/măsoară dimensiunile sau alte caracteristici care afectează calitatea. A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. cronologie pentru a finaliza testul CFAT restant. o cronologie corectată a uneltelor (dacă se aplică). cronologia uneltei de la prototip la producţie.

A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.11 Caracteristici majore/critice de siguranţă ale produsului Furnizorii trebuie să se conformeze cerinţelor listate mai jos pentru toate Caracteristicile majore şi critice de siguranţă pentru prevederile de asigurare a calităţii (QAP).net/. Piesele cu suprafeţe finisate (pentru a include vopseaua şi placarea) vor fi în conformitate cu Oshkosh FM100.net/. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. Caracteristicile critice pentru FMTV vor fi indicate cu pentru caracteristici Majore şi pentru Articolele critice de siguranţă. 32 . PS100 şi QCP-288. 33. Notă: Comanda de achiziţie poate conţine instrucţiuni specifice cu privire la aplicarea vopselii pentru a facilita operaţiunile ulterioare.oskgpsc.Pentru cerinţe specifice aparţinând Instrucţiunilor furnizorului de etichetare. specificaţiile asociate şi schiţele tehnice ale Corporaţiei Oshkosh. vopsire şi finisare Furnizorul trebuie să respecte Standardul de vopsire PS-100 .33.10 Pregătirea suprafeţei.oskgpsc. Cpk minim pentru caracteristicile critice va fi de 1. Furnizorul trebuie să respecte specificaţiile codului corespunzător de finisare inclus în Metodele de finisare ale Corporaţiei Oshkosh FM100. ambalare şi livrare a produsului Furnizorul va adera la Secţiunea J din Ghidul standardelor furnizorului ce se poate găsi la adresa https://www. Aceste documente pot fi găsite pe site-ul web https://www. 33.

33 . Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate.COMPLETAREA SEGMENTULUI COMERCIAL Momentan nu există cerinţe specifice pentru McNeilus A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.

Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. 34 .COMPLETAREA SEGMENTULUI INCENDIU ŞI URGENŢE Momentan nu există cerinţe specifice pentru Pierce A cincea ediţie Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor.

10/1/11 2/1/12 5/11/12 A cincea ediţie Aprobare Sean Ketter. Exista o referinţă la un contract particular în secţiunea 35 ce avea exact aceeaşi formulare cu alta. Au fost incluse detaliile instrucţiunilor generale de ambalare. Toate referinţele la TS 16949 au fost actualizate la varianta corectă. Manualul de calitate al furnizorului global a fost abreviat la GSQM după ce a fost definit astfel. cerinţele de Etichetare Oshkosh şi cerinţele specifice de ambalare JLG au fost eliminate. 35 . care este ISO/TS16949. Reglări minore ale formulării în secţiunile Acţiune corectivă şi Cerinţe de livrare. GPSC Directorul Dezvoltării şi calităţii Furnizorului Consiliul de calitate in relația cu furnizorii (Supplier Quality Concil) Consiliul de calitate in relația cu furnizorii (Supplier Quality Concil) Consiliul de calitate in relația cu furnizorii (Supplier Quality Concil) Toate drepturile rezervate sub legile dreptului de autor. astfel că formularea a fost modificată pentru a le acoperi pe ambele.Istoric de revizii Data Schimbare 10/1/10 Eliberare iniţială 3/01/11 Au fost revizuite definiţiile PPAP interimare. Au fost adăugate secţiunea 32. detaliile Cererii de Schimbare a Procesului şi referinţa la portalul de Furnizori pentru proceduri. Analiza sistemului de măsurare a fost înlocuită cu MSA după ce a fost definit astfel MIL STD-45662 a fost înlocuit de ISO 10012: 2003. A fost actualizată completarea Apărare pentru a clarifica cerinţele PPAP pentru piesele FMTV. Au fost clarificate cerinţele Caracteristicilor majore/critice de siguranţă în Completarea Apărare. dar nu se făcea trimitere la niciuna din ele. Propoziţiile au fost restructurate pentru a face observaţiile mai clare şi mai uşor de înţeles. Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate. A fost adăugată limba în cadrul Reţinerii de nivelul 1 şi 2. Au fost adăugate cerinţele PPAP de nivelul 4. astfel că acesta a fost actualizat În locul completării Asia a fost introdusă o referinţă la ghidul Standardelor Furnizorilor pentru orice întrebări.