You are on page 1of 102

-

SLI JED PROI ZVODNI H I KONTROLNI H AKTI VNOSTI U I ZRADI KOMPENZATORA

SPZ br. TR 10/05 EN

SPECIFIKACIJA POSTUPKA
ZAVARIVANJA (SPZ)
EN 288-3 / 1992 ; EN 287-1 / 1992
Atest postupka
broj
Postupak
zavarivanja
Poloaj
zavarivanja
Vrsta spoja

Osnovni materijal
Oznaka

Gru
pa

Debljina
(mm)

Promjer
(mm)

Parametri zavarivanja
Prolaz br.

Postupak

Promjer
DM
(mm)

Jakost struje
(A)

Napon
(V)

Vrsta/polarit
et

Protok
plina
(l/min)

Dodatni materijal

Brzina
zavarivanj
a
(cm/min)

Brzina ice
(m/min)

Unos
topline
(KJ/cm)

SPZ br. R 10/05 EN

SPECIFIKACIJA POSTUPKA
ZAVARIVANJA (SPZ)
EN 288-3 / 1992 ; EN 287-1 / 1992
Atest postupka
broj
Postupak
zavarivanja
Poloaj
zavarivanja
Vrsta spoja

Osnovni materijal
Oznaka

Gru
pa

Debljina (mm)

Promjer (mm)

Parametri zavarivanja
Prolaz
br.

Postupak

Promjer
DM
(mm)

Jakost struje
(A)

Napon
(V)

Vrsta/polarit
et

Protok
plina
(l/min)

Brzinazava
rivanja
(cm/min)

Dodatni materijal

Brzina ice
(m/min)

Unos topline
(KJ/cm)

SPZ br. MAG 10/05 EN

SPECIFIKACIJA POSTUPKA
ZAVARIVANJA (SPZ)
EN 288-3 / 1992 ; EN 287-1 / 1992
Atest postupka
broj
Postupak
zavarivanja
Poloaj
zavarivanja
Vrsta spoja

Osnovni materijal
Oznaka

Gru
pa

Debljina
(mm)

Promjer
(mm)

Parametri zavarivanja
Prolaz br.

Postupak

Promjer
DM
(mm)

Jakost struje
(A)

Napon
(V)

Vrsta/polarit
et

Protok
plina
(l/min)

Brzina
zavarivanj
a
(cm/min)

Dodatni materijal

Brzina ice
(m/min)

Unos
topline
(KJ/cm)

SPECIFIKACIJA POSTUPKA
ZAVARIVANJA (SPZ)

SPZ br. EPP 10/05 EN

EN 288-3 / 1992 ; EN 287-1 / 1992

Osnovni materijal

Atest postupka
broj
Postupak
zavarivanja
Poloaj
zavarivanja
Vrsta spoja

Oznaka

Gru
pa

Debljina (mm)

Promjer (mm)

Parametri zavarivanja
Prolaz br.

Postupak

Promjer
DM (mm)

Jakost struje
(A)

Dodatni materijal

Napon
(V)

Vrsta/polarit
et

Protok
plina(l/min)

Brzinazava
rivanja(cm/
min)

Toplinska obrada poslije


zavarivanja

Brzina ice
(m/min)

Unos topline
(KJ/cm)

L
M

N
M

t1

t2

l2

l1