You are on page 1of 6

1

Balada Sfântului Voievod
Constantin Brâncoveanu



Glas 1

Tema I

În 
tr-o 
joi 
de  
di 
mi 
nea 
ță 
ă,  
Zi 
scur 



rii  
lu ui
din via 
ță, 

Pe fereastră el căta
Și amar se spăimânta:
“Dragii mei coconi iubiți
Lăsați somnul, vă treziți;

Brâncoveanul se scula,
Fața blândă el spăla,
Barba albă-și pieptăna,
La icoane se-nchina.
Tema a II-a


Ar 
me 
le 
vi  
le 
gă 
ti i 
iți,  
Că 
pe 
noi

   
 a 

  
 
ra a
at,  Pa șa
cel ne îm

ne-a-n-co on ju

 

at.

îm pă ca

Constantin Lupu

  A  de  văr  e          zi i lit. Glas 6  „Brân  Tema a IV-a  co  ve  ne  e  Con stan  ti   in. Și du ceau de      e-i în chi deau. Ce se-nalța lângă mare. Că sultanu-i aducea Lângă foișorul lui Pe malul Bosforului. P’ân a nu fi ma Constantin Lupu . Mult acolo nu zăceau. Pe e  toți    î îi      i     șa se e prin dea a au.2 Tema I Ieniceri cu tunuri mari Ce sparg ziduri cât de tari!” Tema a III-a  i  u  Bi ne   vo  or ba  nu sfâr   șea a. La Stambul în turnul mare.   Tu      ă         ur  cii-n ca a să nă vă lea a au. Unde zac fețe domnești Și soli mari împărătești.  c-ai gâ ân dit.   Bo ie  er   ve chi   și do  omn creș ti in.

Săbiile fluturând Și spre robi dacă mergeau. Dete semn lui imbrohor. Far' a vrea ca să-mi dai seamă. Dumnezeu singur o știe.3    a a   Să  des  parți  a  ta dom ni  e. Si de vrei ca să mai fii.   De noas  tră-m-pă    ă ă ă ră  ți e?  Că de mult ce ești avut Bani de aur ai bătut. Pe cel mare și frumos Și-l puneau pe scaun jos. Din coconi iși alegeau. Lasă legea creștinească Și te dă-n legea turceasca!” Tema a II-a “Facă Dumnezeu ce-o vrea. Far' a-ți fi de mine teamă. Constantin Lupu .” Recitativ Sultanul din foișor. rău la domnie.” Tema a IV-a “Constantine Brâncovene! Nu-mi grăi vorbe viclene. Doi gealați veneau curând. Tema I “De-am fost bun. Chiar pe toți de ne-ați tăia. De ți-e milă de copii. Nu mă las de legea mea. De-am fost mare pe pamânt Cata-acum de vezi ce sunt.

Numai unul ți-a rămas. Brâncoveanul greu ofta Și din gură cuvânta:  ne   „Doam fi  e  vo  ia  Ta!”  Cei gealați iarăși mergeau Și din doi își alegeau Pe cel gingaș. mijlociu. Creștin bun m-am născut eu. Capul iute-i reteza. Cu zile de vrei să-l las. Creștin bun a muri vreu! Constantin Lupu . Patru fii tu ai avut. Lasă legea creștinească Și te dă-n legea turcească!” Tema a II-a “Mare-i Domnul Dumnezeu. Cu păr neted și gălbiu Și pe scaun îl punea Și capul îi reteza. Brăncoveanul greu ofta Și din gura guvanta:  ne   „Doam fi  e  vo  ia  Ta!”  Sultanul se minuna Si cu milă îi grăia: Tema a IV-a “Brâncovene Constantin! Boier vechi și domn creștin.4 Și când spada repezea. Din ei trei ți i-ai pierdut.

nu mai plânge.” Recitativ La pământ îl arunca. Alei. Și din suflet cuvânta: Imbrohorul se-ncrunta. îi săruta Și turbând apoi striga: Tema I “Alelei. Că-n piept inima-mi se frânge. Cum se șterg norii de vânt! Să n-aveți loc de-ngropat.  ne   „Doam fi  e  vo  ia  Ta!”  Apoi el se-ntuneca Inima-i se despica. Dragul tatii fecioraș. tâlhari păgâni.5 Tema a III-a Taci drăguța. Nici copii de sărutat!” Constantin Lupu . Gealații înaintau Și pe blândul copilaș. Îi bocea. Că tu ceru-oi căpăta. Brâncoveanul greu ofta. Dar-ar Domnul Dumnezeu Să fie pe gândul meu: Tema a III-a Să vă șterge-ți pre pământ. Și zilele-i ridica. Pe copii se arunca. Pe toți patru mi-ați pierdut. voi feciori de câini! Patru fii eu am avut. Taci și mori în legea ta.

turci. Brâncoveanu Constantin! Să știți c-am murit creștin. Brâncoveanu Constantin! Această balada am ascultat-o pentru întâia dată în vara anului 2007 la Mănăstirea Brâncoveni din jud. 26 cuptor 2014 Constantin Lupu. Galați Constantin Lupu . cântăreț la Biserica Sfinții Împărați. Tema a III-a Să știți c-am murit creștin. liftă rea. așezând-o pe note in anul comemorării a 300 de ani de la martiriul Voievodului Constantin Basarab-Brâncoveanu. De-ați mânca și carnea mea. Și pe dânsul tăbărau Și zilele-i ridicau. Olt.6 Recitativ Turcii crunt se oțărau. Tema I “Câini turbați.