You are on page 1of 2

Ulotka informacyjna

Premacryl Plus
Samopolimeryzująca się żywica
Producent:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Skład:

pulvis: poli(metylometakrylan), dwubutyloftalan, pigmenty
liquid: metylometakrylan, dwumetakrylan etylenoglikolu, hydrochinon,
barwniki

Charakterystyka:
Premacryl Plus jest zmodyfikowanym samopolimeryzującym się tworzywem
przeznaczonym głównie do prac ortodontycznych. Jego zaletą jest skrócony
czs rozpuszczania polimeru a z tym związany wydlużony okres plastyczności
ciasta.
Następną inowacją jest rozszerzenie skali odcieni żywicy. Skalę kolorów
tworzy sześć dcieni: R-czerwony, GR-zielony, G-żółty, B-niebieski, Obezbarwny i PINK-różowy. W przeciwieństwie do żywic podstawowych w
Premakrylu Plus zabarwiony jest tylko płyn (z wyjątkiem koloru O i PINK).
Zastosowanie:
1) Wykonywanie aparatów ortodontycznych.
2) Wykonywanie protez natychmiastowych.
3) Naprawy protez ruchomych.
Przeciwskazania:
nie opisane.
Skutki uboczne:
U pacientów wrażliwych na metylmetakrylan może powodować podrażnienia
w rejonie płyty protezy.
Sposób użycia:
Mieszać w szklanym lub ceramicznym naczyniu. Po wymieszaniu odstawić
zmieszaną żywicę (dalsze mieszanie mogłoby doprowadzić do powsrtania
porowatości materiału). W przypadku zastosowania tradycyjnej procedury ,
ciasto nakłada się na izolowany model gipsowy. W tej fazie w cieście
zakotwicza się elementy retencyjne. Przygotowany w ten sposób aparat
ortodontyczny utwardza się w zwykłym polimeryzatorze ciśnieniowym
(działających na zasadzie wody pod ciśnieniem).
Proporcje mieszania:

wagowo – 2g proszku na 1 g płynu
objętościowo – 3:1 (3 części proszku na 1 częćś płynu)

Czas mieszania:

1,5 min

Czas plastyczności: 5-6 min w temperaturze 25 oC (od początku mieszania do początku
twardnienia)

Okres przydatności: 4 lata Opakowanie: pulvis: 500 g – odcienie: bezbarwny i PINK liquid: 250 g .odcienie: bezbarwny. zielony. 50-60 oC Uwaga: w temperaturze wyższej niż pokojowa (23-25 oC). niebieski.Czas polimeryzacji: 15 min pod ciśnieniem 0. należy liczyć się ze znacznym skróceniem całego procesu włącznie z czasem mieszania. czerwony.co trzeba wziąć pod uwagę Przechowywanie: w suchym miejscu w temperaturze (5-25 oC).3 MPa.2-0. żółty . w wodzie o temp.