You are on page 1of 4

38. Dvije konstrukcijske vrste LNG brodova?

Membranski (strukturalni) i sferični (nestrukturalni) i prizmatični
39. Navedi načine ukapljivanja plina u tekuće stanje?
Tlačenjem, hlađenjem i kombinacija.
40. Navedite izvedbu brodskog pogona kod većine LNG brodova, te navedite zašto se taj medij
koristi kao pogonsko gorivo?
Parna turbina preko reduktora pogoni brodski propeler a kao gorivo se koristi višak para koji
nastaje tijekom prirodnog isparavanja LNG-a
41. Što moraju imati LNG brodovi kod kojih se koristi klasični brodski pogon (diesel kao
pogonsko gorivo)?
Sustav za ponovno ukapljivanje isparenog plina.
42. Značenje kratice LPG?
„Liquefiedpetroleum gas", u prijevodu: Ukapljeni naftni plin (butan).
61. Zašto kod LNG brodova ne postoji potreba za korištenjem inertnog plina?
Potpuno zatvoreni sistemi. Mijenja se samo omjer plinovite i tekuće faze u tanku tereta.
77. Podjela tereta u tehnologiji prijevoza ukapljenih plinova?
LNG ( metan), LPG (propan i butan), etilen i kemijski plinovi

78. Podjela LPG brodova po konstrukcijskim karakteristikama (podjela na osnovi tlaka u
tankovima)?
- Pressurized
- semipressurized / refrigerated
- refrigerated
79. Podjela LNG brodova - vrste?
Sferni (cilindrični), membranski
80. Što znaci LNG a što LPG i koji su glavni predstavnici/vrste?
LNG je kratica za "Liquefiednatural gas" u prijevodu: Ukapljeni prirodni plin (metan) a LPG je
kratica za "Liquefiedpetroleum gas", u prijevodu: Ukapljeni naftni plin (propan, butan).
81. Specifičnosti inertnog plina kod brodova za prijevoz ukapljenih plinova (sto je točka
rosišta)?
Mora biti suhi zrak, ne smije biti vode jer može zalediti u pumama i cijevima koje može oštetiti.
Temperatura na kojoj se počne kondenzirati voda iz zraka. Tzv. Duepoint.
82. Čemu sluzi "ship-shoresafetychecklist"?
Sigurnosna check lista, ispunjava se između broda i kopna. Svaka točka mora biti provjerena i jednaka
i na brodu i na kopnu.
83. Zašto nam je kod LPG-a važno znati dali je teret lakši ili teži od zraka?
Kod mijenjanja faza tereta unutar tanka, da li ćemo teret uvoditi odozgora ili odozdola da istisnemo
pare prijašnjeg tereta.
84. Koji je odnos volumena plina i tekućine kod ukapljenog LNG?
600:1

Koje su tri osnovne karakteristike plina kao opasnoga tereta? Di možemo to naći? Što je to MDS? Tri osnovne karakteristike su:  Eksplozivnost  Zapaljivost  Toksičnost To možemo pronaći u MDS (Materialdatasheet). a ostatak se pali u kotlovima kako se nebi puštao u atmosferu. Tri izvedbe membranskih LNG brodova Gaz Transport. smatra se prostor oko tanka. Čemu služi deluge/spreywatersystem na palubi LPG/LNG broda ? Za prskanje odnosno potapanje dijelova palube vodom ukoliko dođe do istjecanja tereta da bi se time pospješilo njegovo isparavanje ili ukoliko dođe do požaračime se pruža hlađenje oplate broda 94. Što se dešava (kako se kontroliraju) sa viskom para "boiloff" kod LNG brodova? Služi za pogon. Zašto se hlade tankovi kod LPG i LNG brodova? Jer dolazi hladan teret.Od čega je građena primarna barijera kod membranskih tankova tipa CSI.25%) 106. Što je to ekvatorijalni prsten i kod koje vrste LNG brodova se nalazi? Na njemu je naslonjen sferni tank. te navesti njezine karakteristike po pitanju sastava materijala? Od invara. propan(oko 2.pentan(oko 0.Kemijski sastav LNG? Metan(oko 90%). Što se smatra sekundarnom barijerom kod LPG brodova i kakva je atmosfera u njima? Suhi zrak. 97.6 %). Što znaci "independentcargolevel alarm"? Zaseban sustav alarma visoke razine tereta u tankovima 91. između kojih se nalazi sekundarna membrana. Podjela membranskih LNG brodova? Gaz Transport-No. 89. kod ne strukturalnih brodova.03%) nitrogen(oko 0.9% 92. CS1 (combinedsystem one) 87. TechnigazMarkI i Mark III . etan(oko 6. Technigaz.7 mm. CS 1(combinesystem one) 105. 88. 86.Što je i čemu služi „perlit“ kod LNG brodova? Izolacijski materijal kod integriranih tankova 104. debljine 0. ako se ne hladi tankovi bi puknuli. Izolacija je izrađena od drvenih sanduka ispunjenih poliuretanskom .85. Do kojega se volumena krcaju LPG brodovi" 98. 96. 93.5 %). 90. butan (oko 0.3 %). Kako se hlade tankovi kod LPG i LNG brodova? Samim teretom i ostavljanjem ostatka tereta na povratnom putovanju. Izolacija se sastoji od dva sloja. Postoje i brodovi s klasičnim pogonom onda se ukapljuje i ponovno vraća u tank.

Kako se zove ostatak tereta nakon iskrcaja kod LNG brodova koji koristim kao pogonsko gorivo? Heal 115. podnose vece tlakove. Kolika je idealna temperatura tereta u prijevozu kod LNG brodova? -163 stupnjeva C ?????112. 125. te što se nalazi između prve i druge barijere? Od kompozitnog materijala načicnjen od 2 sloja mreže od staklenih vlakana između kojih se nalazi aluminisjka folija. Sekundarna membrana je kompozitni materijal načinjen od dva sloja mreže od staklenih vlakana između kojih se nalazi aluminijska folija 107. Čime hladimo tankove tereta prije dolaska u luku kod LNG brodova? Ostatkom tereta 121. Kolika mora biti minimalna temperatura unutar tankova prije započinjanja krcanja tereta kod LNG brodova? -130 stupnjeva 110. .pjenom. 108.Od čega se sastoji sekundarna barijera kod membranskih tankova tipa CSI. U kojem se području mora zadržavati razina tereta kod LNG brodova membranskog tipa. Koliko dana mora izdržati sekundarna barijera kod probijanja primarne barijere kod LNG-a? 10 dana ili 2 tjedna? 113. Zašto se ukapljuje plin kod prijevoza morem? Jer mu se volumen smanjuje oko 600 puta.15% dnevno 111. oblik omogucuje bolje sakupljanje tereta-bolja kontrola iskrcaja. povoljniji uvjeti gradnje i bolja kontrola gradnje. a radi opasnosti utjecaja slobodnih površina na stjenke tanka? (nacrtati) Unutar 10(20)% ili više od (80)90% 114. Izmedu prve i druge barijere nalazi se izolacija koja je izrađena od drvenih sanduka ispunjenih poliuretanskom pjenom. Koliko iznosi „boiloff gas“ kod današnjih LNG brodova? 0. 109. Sastav atmosfere između prve i druge barijere kod membranskih LNG brodova? Dušik. s niskom vlažnosti. Koja je prednost Kvarner Moos brodova nad membranskim? Manji rizik od ostecenja pri sudaru ili nasukanju.