You are on page 1of 1

.....................................

........................
Fişă de lucru – Adunarea cu 1

.....................................
........................
Fişă de lucru – Adunarea cu 1

1. Calculaţi:

+ 3=4

1. Calculaţi:

1+5=…
1+6=…
1+7=…
1+4=…

+ 5=6

1+
4+
5+
8+

15 + 1= .....
1 + 18= .....
25 + 1= .....
16 + 1= .....

+ 13 = 14

2+
3+
6+
7+

1=…
1 = . ..
1=…
1=…

12 + 1= .....
1 +13= .....
24 + 1= .....
1 +30= .....

+ 7=8

17 +

= 18

1=…
1 = . ..
1=…
1=…

14 +
1+
16 +
1+

1= .....
21= .....
1= .....
29= .....

+ 2=3
1+2=…
1+7=…
1+8=…
1+5=…

+ 7=8

25 + 1= .....
1 + 15= .....
27 + 1= .....
30 + 1= .....

+ 16

+ 4=5

+ 29 = 30

22 +

= 17
= 23

+ 19 =20

2. Aflaţi numerele cu 1 mai mari decât: 9, 11, 19, 24.

2. Aflaţi numerele cu 1 mai mari decât: 8, 13, 18, 25.

……………………….

…………………………..

…………………………

……………………………

……………………….

……………………………

………………………….

…………………………….

3.

Tatiana are

.

3.

Toma are

.

mere.
Tina are un măr
Tatiana + Tina ?

.

mere.
Ticu are un măr
Toma + Ticu ?

R: ………….

.

R: ………….