You are on page 1of 15

15.

PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI
CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE
15.1. Probabilitatea bidimensională a mărimilor hidrologice
Probabilitatea bidimensională se defineşte ca fiind probabilitatea ca
variabilele aleatoare X şi Y să ia valori mai mari decât valorile de referinţă.
Pentru exemplificare se presupune că pe un râu R, postul (secţiunea) S,
sunt înregistrate n viituri (n>20), definite prin debitul Qmax şi volumul Wmax.
Fie: A, un eveniment pentru care o viitură să aibă un debit la vârf (X) mai mare
sau egal cu Qmax (X  Q max) şi B, un eveniment pentru care aceeaşi viitură să aibă
un volum (Y) mai mare sau egal decât Wmax (Y Wmax). Se pune problema găsirii
viiturii pentru care intersecţia evenimentelor hidrologice A şi B, să corespundă unei
probabilităţi p=p (AB), (0,10; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005).

15.1.1. Exemplu de calcul
Se cunosc şirurile de valori Xi, i=1,...n şi Yi, i=1,...,n
Calculele se conduc astfel:
a) se calculează mediile aritmetice Xmed şi Ymed
X med 

1 n
 Xi
n i1

(15.1)

1 n
(15.2)
 Yi
n i1
b) se ordonează şirurile Xi şi Yi descrescător (Xi>Xi+1, Yi>Yi+1) şi se calculează
coeficienţii moduli corespunzători KXi şi KYi, şi probabilităţile empirice pi folosind
relaţiile:
Xi
K Xi 
(15.3)
X med
Ymed 

Yi
Ymed
i
pi 
n 1

KYi 

(15.4)
(15.5)

unde:
i este numărul de ordine al termenilor din şir; n, numărul de termeni din şir.

215 .13) Calculele se pot face după modelul din tabelul 15.304 log K X 5  CX K X 95  C X v = 0. vmed. d) calculul constantelor CX şi CY cu relaţiile: CX  CY  K X 5 K X 95  K X2 50 K X 5  K X 95  2 K X 50 (15.11) f) în continuare se stabilesc şirurile de valori ui şi vi folosind relaţiile: ui=log (KXi-CX) (15. KY95. 95% şi 50% determinaţi pe curbele de probabilitate empirică ale coeficienţilor moduli corespunzători. KY5. e) se determină parametrii umed.1.10) (15. u şi v umed = log(KX50-CX) (15.6) K Y 5 K Y 95  K Y250 K Y 5  K Y 95  2 K Y 50 (15. iar pe ordonate coeficienţii corespunzători.304 log K Y 5  CY K Y 95  CY (15.8) vmed = log(KY50-CY) (15.1). KX95. KX50.9) u = 0. luând pe abscise probabilităţile.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE c) se trasează curbele de probabilitate empirică ale coeficienţilor moduli KXi şi KYi. trasate anterior (figura 15.12) vi=log (KYi-CY) (15.7) unde: KX5. KY50 sunt coeficienţii moduli cu probabilităţile de 5%.

2 Curbele de asigurare empirică pentru coeficienţii K Yi Tabelul 15.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15. crt. . n n u v i 1 216 i i .1 Curbele de asigurare empirică pentru coeficienţii K Xi Figura 15. 1 Nr. Elemente de calcul intermediare Xi(Xi>Xi+1) Yi(Yi>Yi+1) KXi KYi pi ui vi ui vi 1 2 .

Y) pentru care intersecţia evenimentelor hidrologice A şi B corespund probabilităţii alese. 15.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE g) între variabilele ui şi vi se stabileşte coeficientul de corelaţie  cu formula: n  u v i 1 i i  n  u med vmed n u v (15. 15. m.17) KYj=CY +10 vj (15.4. se determină curba de intersecţie în planul [u. rezultă curba de intersecţie y=f(x) pentru probabilitatea dată.14) h) cu ajutorul lui  astfel stabilit se extrage curba de intersecţie =f() pentru probabilitatea dorită folosind una din figurile 15.v] şi apoi în planul [x.].18) Xj=Xmed Kxj (15. i) cunoscând curba de intersecţie în planul [. Unind punctele obţinute în sistemul de axe. 217 . Yj se reprezintă grafic într-un sistem de axe rectangular. numărul de puncte care definesc curbele respective. Punctele de intersecţie ale acestei curbe cu axele de coordonate reprezintă valorile elementelor viiturii (X.6 şi 15.5.3.7.16) KXj=CX +10 uj (15.20) unde: j=1.…. j) perechile de valori Xj . 15.y] folosind relaţiile: uj = umed + u j (15.19) Yj=Ymed Kyj (15.15) vj = vmed + v j (15.m.

] pentru p=0.] pentru p=0.005 Figura 15.01 218 .4 Curba de intersecţie [.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15.3 Curba de intersecţie [.

] pentru p=0.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15.02 Figura 15.5 Curba de intersecţie [.05 219 .6 Curba de intersecţie [.] pentru p=0.

3828 mil. Calculul începe cu determinarea mediilor aritmetice ale celor două şiruri de valori: Qmed max = 960 / 20 = 48 m3/s Wmed max = 1707. m3 Apoi s-au ordonat descrescător şirurile de valori Qimax şi Wimax şi s-au calculat coeficienţii moduli KQi şi KWi şi probabilităţile empirice pi conform tabelului 15. În continuare s-a efectuat calculul pentru stabilirea intersecţiei debitelor maxime şi a volumelor maxime anuale corespunzătoare unui probabilităţi de p=0.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15.676/20 = 85.] pentru p=0.7 Curba de intersecţie [.pi) şi (KWi.01 %.2).10 Din anuarele hidrologice s-au extras pentru un post hidrometric situat pe un râu debitele maxime anuale şi volumele maxime corespunzătoare pe o perioada de n ani (20 ani în acest exemplu) (tabelul 15. S-au reprezentat grafic în sistem de axe rectangulare perechile de valori (KQi.9).8 şi 15. pi) (figura 15.2. 220 .

012 KQ50 = 0.200 KW95 = 0.8 Curba de probabilitate empirică a coeficienţilor modul K Qi Figura 15.220 care s-au folosit pentru calculul constantelor CQ şi CW rezultând: 221 .845 KQ95 = 0.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15. 50% şi 95%: coeficienţii moduli corespunzători KQ5 = 3.333 KW5 = 2.600 KW50 = 0.9 Curba de probabilitate empirică a coeficienţilor modul K Wi Din aceste curbe s-au extras probabilităţilor de 5%.

673 45.5 13.131 145.6308 -0.1561 9 0.714 90.625 1.0 108.275 16.333  0.5 2.3 23.0137 -0.249 77.2  0.471 59.2143 0.524 14.1489 01082 0.3261 0. m ] 2 173.794 0. m3] 4 173.6 17.0547 0.448 165.1 27.3 31.131  0.4031 0. vmed.810 28.5575 0.715 0.138 1.0894 -0.0828 0.603 34.333  0.532 0.449 46.4 108.2027 0.355 0.2  0.275 26.408 0.875 1.8041 -1.412 46.952 85.7 27.845 2  0.514 1.726 145.3430 0.1530 -1.64 23.399 0.048 23.1556 0.507 0.494 0.476 95.0291 0.2765 -0.649 59.7 23.0 88.012  0.856 64.1280 0.909 0.3274 0.0648 0.249 162.2013 0.208 1.365 0.131 3.0282 0.1031 0.7 106.446 0.3174 0.0 106.0383 -0.66 9.661 0.2 CQ  ui vi 8 0.412 34.0106 -0.857 47.068 -0.0412 -0.195 7 4.449 [m3/s] 3 182.381 138.0785 0.856 97.667 71.4 19.4 34. v: umed = log(0.329  u  0.683 45.0 28.429 76. u.673 64.059 30.619 52.660 0.054 0.0764 -0.758 56.931 0.64 [mil.2  2  0.3307 -0.758 129.0 50.5017 0.698 0.288 0.238 ordonat descrescăto r 20 u v i 1 i i vi=log(KWi-CW) ordonat descrescător 3 pi Wi max Q i max Wimax ui=log(KQi-CQ) Elementele necesare calculului probabilităţii bidimensionale KiW=Wimax/Wmed 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Qimax 3.131 222 .8 9.598 0.139 79.158 10 0.067 0.3 21.758 0.5 9.783 0.6 23.2008 6 2.0076 0.5636 0.0284 -0.0141 -0.2415 0.0358 -0.579 66.0462 -0.8 90.298 165.6 KiQ=Qimax /Qmed Anul (i) Tabelul 15.703 1.2271 0.1260 0.190 80.012  0.059 30.579 162.0345 -0.0 9.7 28.0348 -0.905 66.381 79.2333 -0.762 9.842 1.3813 0.304 log 3.2 38.3865 0.726 66.139 129.4335 -0.2  2  0.0 31.6800 În continuare s-au determinat coeficienţii umed.66 19.0993 0.6 2  0.837 138.0356 -0.471 77.0 90.131 91.837 16.6 38.757 0.286 19.333  0.7 3 [mil.4 17.1827  0.298 97.314 0.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE CW  2.095 42.6-0.131) = -0.2336 -0.2  0.935 1.0363 -0.143 61.7 36.4401 -0.683 5 3.1951 0.569 0.2 21.448 91.4 50.3585 -0.906 1.603 56.25 2.3 13.483 0.1785 -0.792 2.649 26.0395 -0.03 1.1 36.845 [m /s] 1 88.381 57.6 182.4 34.3041 0.333 38.567 0.571 33.

6398 Wmax=85.6046 Wmax=85.2 = 1.v].0.507 x 1.9 =0. KWmax] şi curba de intersecţie în planul [Qmax.01 şi coeficientul de corelaţie =0.507 x 1.5421 Qmax = 48 3.129 +0.0.2).0.0. Între variabilele ui şi vi s-a stabilit coeficientul de corelaţie:  0.05 6)  = 2.5329 KQmax= 0.304 log 2.0.5 +100.27 = 0.5036 KWmax= .PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE vmed = log(0.129  0.165 Pentru probabilitatea p=0.6886=229.6886=225.0 = 2.6886 Wmax=85.507  0.].2 = 0.012  0.129 +0.2 4)  = 2. curba de intersecţie în planul [KQmax.68  20  (0.4969 KWmax= .4392 =213. Wmax] în baza calculelor următoare: 1) u= .165 x 2.27 2)  = 1.15 5)  = 2.131 + 100.3906 mil m3 223 .5 +100.23 = 0.9138 20  0.5036 = 2.3962 mil m3 3) u = . curba de intersecţie în planul [u.9138 folosind curba din figura 15.2  0.8 =0.065 x 2.9645 Qmax = 48 x 3.3838 x 2.5 Şirurile de valori ui.02 m3/s v = 0.5329 = 3.329)0.507 x 1.492 KWmax= . s-au obţinut pe rând.296 m3/s v = 0.1 = 2.6343 KQmax= 0.492 = 2.6046=222.129 +0.8 = 2.845+0.85 Cu ajutorul curbei de intersecţie din planul [.131 + 100.4392 Qmax = 48 x 4.329 +0.0.08 m3/s v = 0.165 0.6343 = 4. dată de următoarele perechi de valori: 1)  = 1.9 = 2.5836 = 3.7 = 2.129  v  0.7 =0.23 3)  = 1.5  0.5) = 0.329 +0.4969 = 2.4 a rezultat curba de intersecţie din planul [.165 x 2.3838 x 2.].3838 x 2.5421 =170.329 +0.5629 mil m3 2) u = .131 + 100.9645 =190. vi şi uivi au fost calculate tabelar (tabelul 15.5836 KQmax= 0.5 +100.

Punctele de intersecţie ale acestei curbe cu axele de coordonate definesc valorile elementelor viiturii.1 =0.01 (figura 15.5 +100.0.3838 2.0.2183 =189. 1980].7864 KQ max= 0.2 =0.407 mil m3 Reprezentând grafic într-un sistem de coordonate rectagular punctele de coordonate (Wmax.685 = 4.131 + 100.131 + 100.0.2183 Wmax=85.3838 x 2.9727 =238.246 Qmax = 48 x 6. Qmax) a rezultat curba de intersecţie Qmax=f (Wmax) pentru probabilitatea p=0.5723 Qmax = 48 x 5.4838 KWmax= .01 224 .5036 KWmax= .PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE 4) u = .15 = 0.73 mil m3 6) u = .0.4343 = 2.5465 Wmax=85.4329 Wmax = 85.6892 m3/s v = 0..85 = 0.10 Curba de intersecţie Qmax=f(Wmax) pentru probabilitatea p=0.5329 KQmax= 0.4343 KWmax= .8 m3/s v = 0.129 +0.0.329 +0.a.5329 = 5. care pentru exemplu de calcul considerat sunt: şi Qmax 1% = 300 m3/s Wmax 1% = 230 mil m3 Figura 15.507 x 2.7864 = 6.165 x 2..685 KQmax= 0. ş.5723 = 267.507 x 2 =0.4838 = 2.10) [Giurma I.0.3838 x 2.129 +0.47 m3/s v = 0.131 + 100.246 =299.05 = 0.4298 mil m3 5) u = .4329=207.129 +0.165 x 2.165 x 1.5 +100.5465=217.507 x 2.329 +0.5036 = 2.5 +100.329 +0.9727 Qmax = 48 x 4.

0 31.015 916.758 56.29 457.64 3552.264 1698.49 190.131 145.683 45.16 538.6 23.412 46.518 1160.012 4098.673 64.69 30084.3.2246 19253.7 Qi 960 173.839 3027. care în cazul debitului si volumului viiturilor are forma următoare: n r n n i 1 i 1 n QiWi   Qi   Wi i 1  n 2  n  n Q i    Qi   i 1   i 1 2 2   n 2  n     n W i    Wi    i 1     i 1 (15. Corelaţia liniară simplă a două mărimi hidrologice Legătura liniară dintre două variabile aleatoare se poate aprecia prin intermediul unui coeficient de corelaţie.579 162.22 1620.3225 2062.275 16.249 77.9296 561.0 9. m3] 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 88.4 34.461 370.0 50.298 165.8064 .3 Elementele necesare calculării coeficientului de corelaţie r Anul Qi Wi Qi2 W i2 (i) [m3/s] [mil.8 9843.431 21135.501 26479.64 23.448 91.0 28.829 1903.3 13.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE 14.4 17.7 şi 1. Tabelul 15.5  i  i i 111800.8 90.493 720.64 6315.89 11236 2560.139 129.39 3925.086 2 Q W W  193757.2 38.3506 12488.25 92.381 79.23 6018.837 138.845 1627.2 se calculează mărimile prezentate în tabelul 15.21 8306.3156 384.8241 1076.856 97.676 Q i 2 83650.726 66.61 745.497 29616.369 4179.768 3372.162 728.66 19.449 7814.2.5 9.96 1176.25 2178.317 16717.13 645.747 17516.69 1324. Pentru valorile de debit şi volum din tabelul 15.1 27.21) Pentru ca această corelaţie să fie acceptabilă valoarea coeficientului r trebuie să fie cuprinsă între 0.6 182.56 11664 1004.5756 278.725 9434.36 33124 93.0.649 26.49 W i 1707.059 30.7 36.3 21.603 34.8626 529.97 27307.4 108.24 1451.75 4469.96 306.84 225 Qi Wi 5 15332.471 59.897 2217.78 3186.44 8100 823.8125 160.7 106.

960  1707.168  0. Pentru o corelaţie liniară.1639368.128 .22) Pentru o valoare particulară x=xi notăm prin yim valoarea măsurată a variabilei analizate şi cu yic=a + b xi valoarea teoretică a variabilei y.320976) r r va fi: 596647.6762 ) 2236016.2916157.84 .5039715 Coeficientul de corelaţie se situează la limita inferioară a intervalului ceea ce arată că poate oferi o corelaţie relativ bună între cele două mărimi hidrologice.921600)  ( 3875150 .8 . adică în raport cu a şi b: n  S a  bxi  yim 1  0  2   a  i 1  n  S  2 a  bx  y m   x  0  i i i  b i 1 (15.676 r (20  83650.702 848883.8064 .9602 )  (20  193757. legătura dintre x şi y este: y= a + b x (15.96 (1673016.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Coeficientul de corelaţie 20  111800.1707. Parametrii a şi b pot fi determinaţi prin metoda celor mai mici pătrate astfel încât suma pătratelor abaterilor dintre valorile yic şi yim să fie minimă. ce verifică ecuaţia dreptei de regresie.24) 226 . adică: n  S   y ic  y im i 1    a  bx 2 n i 1 i  y im  2  min (15.5 .23) Punctele staţionare ale funcţiei se obţin prin anularea derivatelor parţiale ale acesteia în raport cu necunoscutele.

676 960 111800.6766 960 a= 111800.27 +0.84 b  111800.84  1707.25) Daca considerăm xi=Qi şi yi=Wi obţinem următorul sistem de ecuaţii: 20 a  960 b  1707.676 b=   0.794 Q (15.84  960  111800.676  960 a  83650.94) şi (Q2=20 W2=63.8064 20 111800.8064 (15.676  83650.84  960 2 960 83650. 227 .27 20 960 20  83650.28) Ecuaţia dreptei de regresie va fi: W = 47.8064  960 1707.84 (15.29) Pentru trasarea dreptei se iau două perechi de valori reprezentative (Q1=9.15) şi se reprezintă grafic (figura 15.66 W1=54.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Se mai poate scrie prin aranjarea termenilor: n n  na  b x  y mi   i   i 1 i 1  n n n a x  b x 2 i  x y m i   i i   i 1 i 1 i 1 (15.84  960 2 960 83650.26) 1707.794 20 960 20  83650.27) 20 1707.8064 83650.84 (15.11) Se poate trasa şi dreapta Q=Q(W) urmând aceleaşi etape considerând în ecuaţie xi = Wi şi yi= Qi.8064  47.

nivelul apei subterane şi evapotranspiraţia etc. perechile de valori: înălţimea stratului de precipitaţii uniform repartizate pe suprafaţa unui bazin hidrografic şi debitul lichid înregistrat în profilul de închidere al bazinului hidrografic. Concluzii a) Probabilitatea bidimensională a mărimilor hidrologice prezintă interes deosebit în practică. în general. deoarece foarte multe fenomene hidrologice sunt de tip bidimensional (de exemplu.3. numărul de măsurători este redus ceea ce face ca să se renunţe la ideea definirii unei densităţi de repartiţie bidimensională preferându-se să se recurgă la corelaţii.PROBABILITĂŢI BIDIMENSIONALE ŞI CORELAŢII ÎNTRE MĂRIMILE HIDROLOGICE Figura 15. 228 . debitul maxim al unei viituri şi volumul undei de viitură. b) În hidrologie.11 Dreapta de regresie W=W(Q) 15.). debitul lichid şi debitul solid înregistrat într-o secţiune a unui curs de apă.