You are on page 1of 2

Agost 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30-31 entrenament grup gran recuperaci 25-27 jul

Setembre 2016
L

1 reuni pares altes al club

10

11

1 - 25 entrenament extra grup gran

12

13

14

15

16

17

18

10 reuni pares grups xou petit i juvenil (a confirma

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Octubre 2016
L

D
1

7-8 Grup gran Mundial 2016 Novara Itlia


12 Festa nacional El Pilar

10

11

12

13

14

15

16

15-16 final interclub lliure i F.O. Cerdanyola del Valle

17

18

19

20

21

22

23

16 (extra) -23 (recuperacio) entrenaments grup gra

24

25

26

27

28

29

30

22 - 23 examens nivell C i B (a confirmar)

31
Novembre 2016
L

X
1

1 tots sants

10

11

12

13

5 6, 19 20 entrenament extra grup gran

14

15

16

17

18

19

20

5-6 examen A, Certificat i Certificat xou (a confirmar

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Desembre 2016
L

V
1

6- 8 -26 constituci, Inmaculada, Sant Esteve

10

11

4 -18 entrenament extra grup gran

12

13

14

15

16

17

18

17-18 examen A, Certificat i Certificat xou (a confirm

19

20

21

22

23

24

25

27 comencen vacances de Nadal

26

27

28

29

30

31

Gener 2017
L

D
1

1-6 any nou, reis

del 2 al 8, 1 dia a concretar entrenament grups xou

10

11

12

13

14

15

gran, petit i juvenil

16

17

18

19

20

21

22

9 comencen entrenaments desprs vacances Nadal

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ecuperaci 25-27 juliol

i juvenil (a confirmar)

vara Itlia

Cerdanyola del Valles

enaments grup gran

onfirmar)

a grup gran

cat xou (a confirmar)

, Sant Esteve

tificat xou (a confirmar)

enament grups xou

rs vacances Nadal