You are on page 1of 3

Sumulat ng talata tungkol sa iyong paboritong lugar.6 na pangungusap o higit pa.

Pagkilala sa pang-abay Panuto:


Ang pang-abay (adverb) ay salitang naglalarawan ng pandiwa (verb), pang-uri (adjective), o kapuwa
pang-abay. Salungguhitan ang pang-abay sa pangungusap. Gumuhit na arrow mula sa pang-abay
hanggang sa salitang inilalarawan nito.
1. Sadyang matigas ang ulo ng bata.
2. Mahirap magtahi sa lugar na madilim.
3. Ang magnanakaw ay tumakbo nang mabilis.
4. Kamuntik nang magkabungguan ang dalawang sasakyan.
5. Halos kumpleto na ang pangkat ng mga mang-aawit.
6. Si Mang Teodoro ay maingat magmaneho ng dyip.
7. Magiliw na sinalubong ng Ginoong Garcia ang mga panauhin.
8. Mainit nang bahagya ang tubig mula sa bukal na ito.
9. Ang mga mag-aaral ay tahimik na nagbabasa sa silid-aklatan.
10. Tunay na kapani-paniwala ang mga kuwento ni Mang Pabling.
11. Madalas maglaro ng badminton sina Kylie at Myra.
12. Ang Bicol Express na ito ay masyadong maanghang para sa akin.
13. Ang sagot ni John sa mga tanong ay halos parating tama.
14. Ang mga karanasan ni Gregorio ay talagang nakalulungkot.
15. Ang mga aklat ay maayos na ibinalik ng mga bata.
16. Si Jake ay mabagal kumilos kapag siya ay tinatamad.
17. Nagpasalamat kaagad ang pulubi sa taong nagbigay ng limos.
18. Mukhang mahirap ang takdang-aralin mo sa Math.
19. Tumayo nang tuwid kapag inaawit ang Lupang Hinirang.
20. Laging mahigpit na ipinatutupad ang mga patakaran sa Ninoy Aquino International Airport.

Pang-uri o Pang-abay
Isulat sa patlang kung ang salitang may salungguhit ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay.
1. _____________ Ang tumatakbong kabayong itim ay matulin.
_____________ Matulin tumakbo ang kabayong itim.
2. _____________ Masigla ang mga tao tuwing piyesta.
_____________ Masiglang sumasayaw ang mga tao sa piyesta.
3. _____________ Ang guro namin ay mahusay magpaliwanag ng mga kababalaghan.
_____________ Mahusay ang paliwanag ng aming guro tungkol sa mga kababalaghan.
4. _____________ Magaling magsulat ng mga kuwentong pambata si Flor.
_____________ Si Flor ay isang magaling na manunulat ng mga kuwentong pambata.
5. _____________ Ang tatay ni Doris ay isang matiyagang manggagawa sa Saudi Arabia.
_____________ Matiyagang naghahanapbuhay ang tatay ni Doris sa Saudi Arabia.
6. _____________ Maayos ang pila ng mga deboto sa prusisyon.
_____________ Idinaos nang maayos ang prusisyon ng mga deboto.
7. _____________ Madaling nakumpuni ng magkapatid ang sirang bubong.
_____________ Ang pagkumpuni ng sirang bubong ay madali para sa magkapatid.
8. _____________ Ang buhay ng mag-anak na Santos sa probinsiya ay maginhawa.
_____________ Ang mag-anak na Santos ay maginhawang namumuhay sa probinsiya.

Pagkilala sa pang-ukol
Panuto: Salungguhitan ang pang-ukol sa bawat pangungusap.
1. May balita ka ba tungkol sa parating na bagyo?
2. Ayon sa ulat na ito, itinaas ang bababalang Signal Number 3.
3. Baka supertyphoon daw ito, ayon sa kapitbahay natin.
4. Kinansela ang mga klase sa elementarya at haiskul.
5. Para sa mga mangingisda ang babalang narinig natin.
6. Ang mga opisyal ng barangay ay nagtutulungang ilikas ang mga tao.
7. Ukol sa paglikas nila ang balitang ito.
8. Laban sa utos na ibinigay ang hindi lumikas.
9. May mga baterya ba tayo para sa plaslayt?
10. Ang mga kapote at botas ay para kina Roberto at Lino.
11. I-charge natin ang cell phone ni Lino.
12. Kung mawala ang kuryente, tanggalin mo ang mga plag sa mga kuwarto.
13. Tinanggal ko na ang plag ng telebisyon kanina.
14. Ililigpit ko muna ang mga gamit ni Roberto.
15. Saan natin itatago ang proyekto nina Lino at Roberto?

16. Ayon kay Tatay, mas mabuting hintayin natin lumipas ang bagyo.
17. Ang paghahanda natin ay alinsunod sa tagubilin niya.
18. Naghihintay si Roberto kina Lolo at Lola.
19. Nakahain na ang pagkain ng mga bata.
20. Ulam at kanin ang tinira ko para kay Mel.
Pagtatambal ng Sanhi sa Bunga
Pagtambalin ang sanhi sa kaliwa sa angkop na bunga sa kanan. Isulat ang titik ng tamang bunga sa patlang ng
sanhi.
____ 1. Napakainit ng panahon.

a. Kinansela ng DepEd ang mga klase.

____ 2. May sirang ngipin si Tomas.

b. Nakatawid ako nang maayos.

____ 3. Hindi kumain ng tanghalian si Michael.

c. Gutom na gutom siya.

____ 4. Hindi nag-aral si Danny.

d. Naaksidente siya sa daan.

____ 5. Napakalakas ng bagyo.

e. Mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit.

____ 6. Puno ng mga pasahero ang mga dyip.

f. Pinayagan siyang maglaro sa labas ng bahay.

____ 7. Nagtulungan kami

g. Sumakay na lang kami sa traysikel pauwi.

____ 8. Hindi maingat magmaneho ang lalaki.

h. Pumunta siya sa dentista.

____ 9. Tumingin ako sa kanan at kaliwa ng daan.

i. Binuksan namin ang aircon.

____ 10. Tinapos ni Ramon ang kanyang mga takdangaralin. j. Madali naming natapos ang gawain