AWM/ADM/JK/01/00

AL WAHIDA MARKETING SDN BHD
LOT 1985, JALAN JEJAWI UTAN BULOH 02600 ARAU, PERLIS TEL : 04-9776805 / 9776804 FAX : 04-9774121

BORANG PERMOHONAN JAWATAN
GAMBAR BERUKURAN PASPORT

JAWATAN YANG DIPOHON

A . BUTIR-BUTIR PERIBADI
NAMA (Dengan huruf besar & mengikut K/P) NO. KAD PENGENALAN Lama Baru WARNA

NAMA LAIN (Jika Ada) ALAMAT TETAP ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI

No. Tel : JANTINA
L/P

No. Tel : KETURUNAN TEMPAT LAHIR WARGANEGARA NO. SIJIL KEWARGANEGARAAN TARAF PERKAHWINAN

TARIKH LAHIR

NO. KWSP

NO. SOCSO

NO. LHDN

NO. AKAUN BIMB

LAIN-LAIN

GAJI YANG DIPOHON DARI SYARIKAT

B . NYATAKAN KELAYAKAN AKADEMIK (Lampirkan salinan sijil)
BIL 1 2 3 4 5 TINGKAT KELULUSAN TEMPOH SEK / MAKTAB / UNIVERSITI

C . NYATAKAN PENGALAMAN BEKERJA (Jika Ada)
NAMA JAWATAN MAJIKAN DAN ALAMAT GAJI LAIN-LAIN TEMPOH DARI HINGGA

D . NYATAKAN KURSUS-KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI Sertakan dokumen yang berkaitan
NAMA KURSUS TEMPAT KURSUS TEMPOH KURSUS

E . LESEN MEMANDU
JENIS TEMPOH

F . KEMAHIRAN BERKOMPUTER Tanda di ruangan yang berkaitan
TAHAP KEMAHIRAN NAMA PERISIAN/PROGRAM
MAHIR SEDERHANA KURANG MAHIR

TIADA KEMAHIRAN

G . MAKLUMAT WARIS
1 BAPA 2 IBU

Nama Alamat

Nama Alamat

Pekerjaan

Pekerjaan

3

SUAMI / ISTERI / ANAK-ANAK

NAMA NO. K/P PEKERJAAN NAMA MAJIKAN ALAMAT MAJIKAN

NO. TEL NO. LHDN

BIL

NAMA ANAK

JANTINA

TARIKH LAHIR

H . SILA NYATAKAN 02 ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN BERKENAAN DIRI PEMOHON (Bukan dikalangan ahli keluarga)
1 NAMA 2 NAMA

JAWATAN ALAMAT

JAWATAN ALAMAT

NO. TEL

NO. TEL

Saya dengan ini mengaku bahawa keterangan yang saya berikan adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya telah diberi tawaran, saya akan ditamatkan perkhidmatan dengan serta merta.

Tandatangan pemohon Tarikh

NOTA 1 2 Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan Sila sertakan bersama-sama perkara berikut sebelum menghantar borang permohonan ini : a Salinan Kad Pengenalan b Gambar Berukuran Pasport c Sijil-sijil dan dokumen yang berkaitan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Tarikh Temuduga Diterima pada No. Pekerja Penemuduga

Ulasan

Penilaian persembahan produk:

HPA/ADM/JK/01/00

HPA INDUSTRIES SDN B
LOT 1985, JALAN JEJAWI UTAN BULOH 02600 ARAU, PERLIS TEL : 04-9776805 / 9776804 FAX : 04-9774121

BORANG PERMOHONAN JAWATAN
GAMBAR BERUKURAN PASPORT

JAWATAN YANG DIPOHON

A.
NAMA

BUTIR-BUTIR PERIBADI
NO. KAD PENGENALAN
Lama Baru

WARNA

(Dengan huruf besar & mengikut K/P)

NAMA LAIN (Jika Ada) ALAMAT TETAP ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI

No. Tel :

No. Tel : / P

JANTINAL

KETURUNAN

TARAF PERKAHWINAN TEMPAT LAHIR NO. SIJIL KEWARGANEGARAAN

TARIKH LAHIR WARGANEGARA

NO. KWSP

NO. SOCSO

NO. LHDN NO. AKAUN BIMB LAIN-LAIN

GAJI YANG DIPOHON DARI SYARIKAT

B . NYATAKAN KELAYAKAN AKADEMIK (Lampirkan salinan sijil)
BIL
1 2 3 4 5 6

TINGKAT KELULUSAN

TEMPOH

SEK / MAKTAB / UNIVERSITI

C . NYATAKAN PENGALAMAN BEKERJA (Jika Ada)
NAMA JAWATAN MAJIKAN DAN ALAMAT GAJI LAIN-LAIN TEMPOH DARI HINGGA

D . NYATAKAN KURSUS-KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI Sertakan dokumen yang berkaitan
NAMA KURSUS TEMPAT KURSUS TEMPOH KURSUS

E . LESEN MEMANDU
JENIS TEMPOH

F . MAKLUMAT WARIS
1 Nama Alamat BAPA 2 Nama Alamat IBU

Pekerjaan 3 NAMA NO. K/P PEKERJAAN NAMA MAJIKAN ALAMAT MAJIKAN

Pekerjaan SUAMI / ISTERI / ANAK-ANAK

NO. TEL NO. LHDN BIL NAMA ANAK JANTINA TARIKH LAHIR

A NYATAKAN 02 ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI UNTUK MENDAPATKAN KETERANGA BERKENAAN DIRI PEMOHON (Bukan dikalangan ahli keluarga) 1 NAMA JAWATAN ALAMAT 2 NAMA JAWATAN ALAMAT

NO. TEL

NO. TEL

Saya dengan ini mengaku bahawa keterangan yang saya berikan adalah benar dan betul. Saya perkhidmatan dengan serta merta. Tandatangan pemohon Tarikh

di antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya telah dibe

NOTA
1 Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan 2 Sila sertakan bersama-sama perkara berikut sebelum menghantar borang permohonan ini : a Salinan Kad Pengenalan b Gambar Berukuran Pasport c Sijil-sijil dan dokumen yang berkaitan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Tarikh Temuduga Diterima pada No. Pekerja Penemuduga Ulasan

GGA

an betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada

nya telah diberi tawaran, saya akan ditamatkan

r borang